تماس با ما بزرگترین منکر! - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

نشست خبری مسئولان جدید ستاد مرکزی: احیا امر به معروف و نهی از منکر، برگزار شد و مسئولین گقتند که آنها ستاد احیا هستند نه عامل اجرا، زیرا اجرا وظیفه همه است ولی، آنها فراموش کرده، باید یاد آور شد. اکنون نیز یاد آوری می شود که: ابتدا باید منکر اصلی برطرف شود! بزرگترین منکری که مادر همه منکر ها است. زیرا طبق ماده 16 قانون حمایت از: آمران به معروف و ناهیان از منکر، این وظیفه همگانی است. باید دانست که خلاف شرع برای همه روشن است. چیزهایی که خدا منع کرده، به عنوان محرمات نامگذاری شده: مانند دروغ ، خیانت و امثال آن. اگر اطلس همه این منکرات فراهم شود،

میتوان آن را در مفاسد اقتصادی، سیاسی فرهنگی و و امثال آن دسته بندی کرد. که مهمترین آن طبق نظرخواهی های ستاد، مفاسد اقتصادی: اختلاس و رشوه است. بنابر این اگر کسی دروغ می گوید، (فرهنگی) یا خیانت می کند( سیاسی)، یک طرف آن به موضوع اقتصادی بر می گردد. علت همه این ها هم احتیاج است! حال ممکن است این احتیاج واقعی باشد(مانند نان شب)، یا خیالی باشد (مانند کاخ ها و قصرهای خیالی برای ازدواج). اما نکته مهم این است که مردم خود را طلبکار دولت می دانند. زیرا اصلی ترین حق آنها، به آنها داده نمی شود. خداوند نفت را برای ارتزاق مردم خلق کرده، ولی دولت آن را از دسترس خارج کرده است. البته دولت حق دارد، حرفهایی هم می زند ولی مردم اقناع نمی شوند. هرکس با یک حساب سر انگشتی میداند: که باید سهمی از درآمد نفت داشته باشد، مقدار آن مهم نیست مهم این است که: این عنیمت به دست مردم برسد. و آن را از حضرت علی ع، و تقسیم مساوی بیت المال یاد گرفته اند. لذا اگر این پول نفت در خزانه دولت ذخیره شود، ولو اینکه دولت پولی هم روی آن بگذارد، و خرج کند کسی باور نمی کند! مثلا در همایش مدیریت هنری در فرهنگسرای هنر، مطرح شد که در این دوران حتی: به انداره ابراهیم سلطان مغول! به فرهنگ شاهنامه پرداخت نشده است! هنرمند مهجور است، دانشجو از پرداخت شهریه عاجز، کارمند و بازنشسته، از حقوق خود نالان. چرا چنین است؟ دولت که چیزی برای خود برنمی دارد. اختلاس کنندگان هم که: پولها را به دولت نمی دهند، بلکه به آمریکا تحویل می دهند. پس چرا همه احساس فقر می کنند؟ نکته همین جا است که: منکر اصلی فراموش شده، یا عمدا به فراموشی سپرده شده. مردم خود را فریب خورده، یا غارت زده احساس می کنند. لذا به هر کاری دست میزنند، تا شاید مسئولین بیدار شوند. اینهمه اعتصاب کارگران و معلمان برای چیست؟ ستاد احیا رصد کرده و می گوید: 95درصد اعتراضات مردمی، درست است ولی وجود 5درصد فرصت طلب، نمی گذارد تا مردم به حق خود برسند. اگر هرسال 120میلیارد درآمد نفتی باشد، از زمان ملی شدن نفت 800میلیارد دلار می شود، که برای 80میلیون جمعیت ایران، نفری صد هزار دلار می شود. اگر این صد هزار دلار، به همه داده شود ایا کسی، کار خلاف می کند؟ بازهم احساس فقر می کند؟ باز هم بهانه برای اعتراض خواهند داشت؟ جرات می کند به بهانه بیکاری، فقر و گرانی دزدی کند، یا دیگر منکرات را انجام دهد؟ این حداقل یارانه ارزی هر ایرانی است، زیرا ملت ایران 80میلیون نبوده است. الان دیگر زیر ساختی باقی نمانده، که نیاز به دلار داشته باشد. اگر قبلا برای خرید گندم هرسال 14میلیارد دلار می دادند، الان که گندم را خودکفا شدیم! در بسیاری از کالاها،  برابر نفت صادرات هم داریم. لذا این تفکرات است که: بزرگترین منکر تاریخ است، و از زمان ملی کردن نفت آغاز شد! و این انخراف مصدق بود که: اقتصاد منهای نفت را مطرح کرد، و ملی کردن را دولتی کردن معنی نمود.

The biggest denier!

The news conference of the new headquarters of the headquarters: the resumption of the affair with good and forbidding the neglected, and held that they are the headquarters of the resuscitation, not the act of execution, because performance is the duty of all, but they have forgotten, it should be reminded. Now it is also reminded: First, the original denier must be resolved! The greatest : mankind that is the mother of all the deniers. Because according to Article 16 of the law of protection: for the good and forgiving of the deniers, this is a universal duty. It must be known that it is clear to everyone that the law is unlawful. Things that God has forbidden is named as secrets: like lies, treason, and so on. If the atlas is to provide all of these vices, then it can be classified into economic, political, and so forth. Most importantly, according to headquarters surveys, economic corruption is embezzlement and bribery. Therefore, if someone is lying, (culturally) or betraying (political), one side of it comes to the economic question. The reason for all this is also needed! Now, this may be real (like bread of the night), or imaginary (such as palaces and imaginary mansions for marriage). But the important point is that people consider themselves to be the government"s creditors. Because: their ultimate right is not given to them. God created oil for stirring people, but the government has made it out of reach. Of course, the government has the right to speak, but people are not persuaded. Everyone knows with a fingertip account: it should have a share of oil revenue, the amount does not matter. The important thing is: this will reach the people. And they learned it from Imam Ali, and the equal division of Beit Al-Mal. So if this money is stored in the government"s treasury, even if the government pays money on it and does not believe it! For example, at the Art Management Conference in the Art Cultural Center, it was suggested that during this period even: Ibrahim Sultan Mogul! Not paid to the culture of the Shahnameh! The artist is false, the student fails to pay the tuition fee, employee and retired person. Why is that so The government does not take anything for itself. The embezzlers also do not give money to the government, but give it to the United States. So why do everyone feel poor? The point here is that: the main denier is forgotten, or deliberately forgotten. People are deceived or looted. So they do anything to keep theauthorities awake. So what"s the strike of the workers and teachers? The Observatory has observed that 95% of the popular protests are correct, but there is not a 5% chance that the people will go right. If there are 120 billion oil revenues each year, since the nationalization of the oil, it will be 800 billion dollars, which will cost 100,000 dollars to 80 million people in Iran. If these one hundred thousand dollars are given to everyone, is anyone wrong? Still feeling poor? Again, there will be excuse for protest? Dare to steal poverty and poverty, on the pretext of unemployment, or to commit other vices? This is the minimum subsidy of any Iranian currency, because the Iranian nation has not been 80 million. There is no longer an infrastructure that needs a dollar. If we had to buy $ 14 billion wheat every year, now we have made wheat self-sufficient! In many commodities, we have equal exports. So it is these thoughts that: The greatest denier of history and since the nationalization of oil began! And this was Mossadegh"s disappointment: the economy raised the minus of oil, meaning nationalization as a government.

أکبر منکر!

وقال المؤتمر الصحفی للمقر الجدید للمقر: استئناف القضیة مع الخیر وحظر المهملة ، وعقد أنها مقر الإنعاش ، ولیس فعل التنفیذ ، لأن الأداء واجب للجمیع ، لکنهم نسوا ، ینبغی تذکیره. الآن یتم تذکیرها أیضًا: أولاً ، یجب حل المنکر الأصلی! أعظم البشریة التی هی أم کل منکری. لأنه وفقًا للمادة 16 من قانون الحمایة: من أجل صالح المنکرین وتسامحهم ، هذا واجب عالمی. یجب أن یکون معروفًا أنه من الواضح للجمیع أن القانون غیر قانونی. الأشیاء التی حرم الله اسمها هی أسرار: مثل الأکاذیب والخیانة ، وما إلى ذلک. إذا کان على الأطلس تقدیم کل هذه الرذائل ، فیمکن تصنیفها إلى اقتصادیة وسیاسیة وما إلى ذلک. الأهم من ذلک ، وفقا لاستطلاعات المقر ، والفساد الاقتصادی هو الاختلاس والرشوة. لذلک ، إذا کان شخص ما یکذب ، (ثقافیًا) أو یخون (سیاسی) ، فإن جانبًا واحدًا منه یتعلق بالمسألة الاقتصادیة. وهناک حاجة أیضا سبب کل هذا! الآن ، قد یکون هذا حقیقیًا (مثل خبز اللیل) ، أو وهمیًا (مثل القصور والقصور الخیالیة للزواج). لکن النقطة المهمة هی أن الناس یعتبرون أنفسهم دائنین للحکومة. لأن حقهم النهائی لا یعطى لهم. لقد خلق الله النفط لإثارة الناس ، لکن الحکومة جعلته بعید المنال. بالطبع ، یحق للحکومة الکلام ، لکن الناس غیر مقتنعین. الجمیع یعرف بحساب الإصبع: یجب أن یکون له حصة من إیرادات النفط ، والمبلغ لا یهم ، والشیء المهم هو: هذا سیصل إلى الناس. وتعلموا ذلک من الإمام علی ، وتقسیم بیت المال على قدم المساواة. لذلک إذا تم تخزین هذه الأموال فی خزانة الحکومة ، حتى لو دفعت الحکومة المال علیها ولم تصدقها! على سبیل المثال ، فی مؤتمر إدارة الفن بالمرکز الثقافی للفنون ، اقترح أنه خلال هذه الفترة: إبراهیم سلطان موغول! لا تدفع لثقافة الشاهنامه! الفنان خطأ ، الطالب یفشل فی دفع الرسوم الدراسیة ، الموظف والشخص المتقاعد. لماذا هذا هکذا الحکومة لا تأخذ أی شیء لنفسها. کما أن المختلسین لا یقدمون الأموال للحکومة ، بل یقدمونها للولایات المتحدة. فلماذا یشعر الجمیع بالفقراء؟ النقطة هنا هی أن: المنکر الرئیسی قد نسی ، أو نسی عمداً. الناس خدعوا أو نهبوا. لذلک یفعلون أی شیء لإبقاء السلطات مستیقظة. إذن ما هو إضراب العمال والمدرسین؟ لاحظ المرصد أن 95? من الاحتجاجات الشعبیة صحیحة ، لکن لا توجد فرصة بنسبة 5? أن یسیر الناس بشکل صحیح. إذا کان هناک 120 ملیار إیرادات نفطیة کل عام ، منذ تأمیم النفط ، فسیکون 800 ملیار دولار ، والتی ستتکلف من 100000 دولار إلى 80 ملیون شخص فی إیران. إذا أعطیت هذه مائة ألف دولار للجمیع ، هل هناک من مخطئ؟ هل ما زلت تشعر بالفقراء؟ مرة أخرى ، سیکون هناک عذر للاحتجاج؟ یجرؤ على سرقة الفقر والفقر ، بذریعة البطالة ، أو لارتکاب رذائل أخرى؟ هذا هو الحد الأدنى لدعم أی عملة إیرانیة ، لأن الأمة الإیرانیة لم تکن 80 ملیون. لم تعد هناک بنیة تحتیة تحتاج إلى دولار. إذا کان علینا شراء 14 ملیار دولار من القمح سنویًا ، فقد حققنا الآن الاکتفاء الذاتی من القمح! فی العدید من السلع ، لدینا صادرات متساویة. لذلک فإن هذه الأفکار هی: أعظم منکر للتاریخ ، ومنذ أن بدأ تأمیم النفط! وکانت هذه خیبة أمل مصدق: فقد أثار الاقتصاد ناقص النفط ، مما یعنی التأمیم کحکومة.

En büyük inkarc?!

 

Karargâh?n yeni karargah?n?n düzenledi?i bas?n toplant?s?: ihlalin iyiyle ve ihmal edilmekle ili?kinin yeniden ba?lat?lmas? ve yeniden canland?rman?n karargâhlar? oldu?una karar verildi, yürütme eyleminin de?il, performans?n hepsinin görevi oldu?u, ancak bunlar?n unutulmas? gerekti?i unutuldu. ?imdi ayr?ca hat?rlat?ld?: ?lk önce, orijinal inkarc? çözülmeli! En büyük insanl?k, tüm inkarc?lar?n annesidir. Çünkü, koruma yasas?n?n 16. maddesine göre: inkarc?lar?n iyili?i ve ba???lanmas? için bu evrensel bir görevdir. Yasan?n hukuka ayk?r? oldu?u herkes için aç?k oldu?u bilinmelidir. Tanr?"n?n yasaklad??? ?eylere s?r olarak adland?r?l?r: yalanlar, ihanet vb. E?er atlas bu yard?mlar?n hepsini sa?lamaksa, o zaman ekonomik, politik ve benzeri olarak s?n?fland?r?labilir. En önemlisi, genel merkez ara?t?rmalar?na göre, ekonomik yolsuzluk zimmet ve rü?vet. Bu nedenle e?er biri yalan söylüyorsa (kültürel olarak) ya da ihanet ederse (politik), bir taraf? ekonomik soruna gelir. Tüm bunlar?n nedeni de gerekli! ?imdi, bu gerçek olabilir (gecenin ekme?i gibi) veya hayali (örne?in saraylar ve evlilik için hayali konaklar). Ancak önemli olan nokta, insanlar?n kendilerini hükümetin alacakl?lar? olarak görmeleridir. Çünkü nihai haklar? onlara verilmemektedir. Tanr? insanlar? kand?rmak için petrol yaratt?, ancak hükümet bunu eri?ilemez hale getirdi. Elbette, hükümetin konu?ma hakk? var, ancak insanlar ikna olmuyor. Herkes bir parmak ucu hesab?yla bilir: bir miktar petrol gelirine sahip olmal?, miktar önemli de?il, önemli olan ?u: bu insanlara ula?acak. Bunu ?mam Ali"den ve Beit El Mal"in e?it bölümünden ö?rendiler. Yani bu para devletin hazinesinde saklan?yorsa, devlet para ödüyor olsa bile inanm?yor! Örne?in, Sanat Kültür Merkezi"ndeki Sanat Yönetimi Konferans?nda, bu dönemde bile: ?brahim Sultan Mo?ol! Shahnameh kültürüne ödeme yap?lmad?! Sanatç? yanl??t?r, ö?renci ö?renim ücretini, çal??an? ve emekli ki?iyi öder. Neden böyle Hükümet kendisi için bir ?ey almaz. Zimmetçiler ayn? zamanda hükümete para vermez, ancak Amerika Birle?ik Devletleri"ne verir. Peki neden herkes kendini kötü hissediyor? Buradaki nokta ?udur: ana inkarc? unutulur veya kas?tl? olarak unutulur. ?nsanlar aldat?l?yor veya ya?malan?yor. Böylece yetkilileri uyan?k tutmak için her ?eyi yaparlar. Peki i?çilerin ve ö?retmenlerin grevi nedir? Gözlemevi popüler protestolar?n% 95"inin do?ru oldu?unu gözlemledi, ancak insanlar?n do?ru gitme ?ans?% 5 de?il. Her y?l 120 milyar petrol geliri varsa, petrolün kamula?t?r?lmas?ndan bu yana, ?ran"da 80 milyon ki?iye 100.000 dolara mal olacak ?ekilde 800 milyar dolar olacak. Bu yüz bin dolar herkese verilirse, yanl?? olan var m?? Hala fakir hissediyor musun? Yine, protesto için bahane olacak? Yoksulluk ve yoksulluk, i?sizlik bahanesiyle çalmak ya da di?er yard?mc?s? i?lemek için cesaretiniz var m?? ?ran ulusunun 80 milyon olmad???ndan, bu herhangi bir ?ran para biriminin asgari sübvansiyonudur. Art?k dolara ihtiyaç duyan bir altyap? yok. Her y?l 14 milyar dolarl?k bu?day sat?n almak zorunda kalsayd?k, ?imdi bu?day? kendi kendine yeterli hale getirdik! Birçok emtiada e?it ihracata sahibiz. Dolay?s?yla ?u dü?ünceler ?udur: Tarihin en büyük inkar? ve petrolün kamula?t?r?lmas?ndan bu yana! Ve bu Mossadegh"in hayal k?r?kl???yd?: ekonomi, bir devlet olarak milletle?meyi ifade eden eksi petrolü art?rd?.


تاریخ : پنج شنبه 98/2/26 | 9:22 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر