سفارش تبلیغ
صبا

مجوز بازسازی بقیع از آل سعود گرفته شد

چرا کاری نمی کنند؟ ملک سعود گفته ما هیچ مانعی برای باز سازی و یا زیارت بقیع نیستیم

 

ایشان تاکید کرده که این مقصر شیعیان هستند که کاری نمی کنند!

آیا وزارت خارجه جوابی دارد

سند پیوست است

اجازه زیارتبرای بازسازی بقیع

آیا مجوز از این بهتر؟


» نظر

یعنی اگر روزی یک موشک، به ریاض برخورد کند و: کاخ آل سعود را هم م

دعوت از مهندسان شریف همه دنیا : برای طراحی و معماری قبرستان بقیع

وقتی ملک عبدالعزیز سعودی، به مکه و مدینه حمله کرد و: آثار اسلامی را از بین برد، توجه زیادی به بقیع نداشت، ولی پدر هویدا که آنموقع سفیر ایران در: عربستان بود، آنها را تحریک به تخریب قبور ائمه نمود، تا آثار شیعه هم نابود شود. البته مسلمانها، مکه رفتن را تحریم کردند. ولی صاحب فصول بک روحانی ایرانی، با هزار نفر زائر از راه سوریه، عازم مکه شد. ملک عبدالعزیز از اینکه ایرانی ها، به حج رفتند خوشحال شد. به دیدن آنها آمد. صاحب فصول هم از موقعیت استفاده کرد و: تعمیر بخشی از صورت های بقیع را خواستار شد. که وی اجازه داد. لذا خرابه ها را اصلاح کردند، و دو صحنه درست کردند که: در اولی جایگاه قبور ائمه براساس: نظرات کسانی که قبلا زائر بودند، یا عکس از آن داشتند انجام شد. دومی هم برای نشستن مردم و: دعا خواندن، البته بدون بکار گیری طلا و: زینت آلات تعبیه گردید. اما بعد از آن دیگر، هیچ کوششی صورت نگرفت. زیرا سفیران ایران که در گذشته، اغلب بهایی بودند، اصلا از این کار خوششان نمی آمد، بلکه دوست داشتند بیشتر تخریب شود! و بگردن وهابی ها بیافتد. بعد از انقلاب اسلامی هم، وضعیت موجود را، وضعیت مطلوب فرض کردند! یعنی فکر نمی کنند باید بهتر شود. و اگر هم علت سوال شود، از پیش خود می گویند: آل سعود یا وهابی ها، نمی گذارند بازسازی شود. عملا آن را از دستور کار و: حتی اتاق فکر خود خذف کرده اند. اما اگر یک لحظه مثل صاحب فصول: (آیت الله حائری ) فکر می کردند، هرسال کمی پیشرفت می نمودند، الان وضع این طور نبود. میتوان گفت اگر عامل اصلی، وهابیون و آل سعود بودند: براساس خواست خود ایرانیان، و شیعیان بوده! که یا مثل بهاییان، تشویق در تخریب بیشتر می کردند! یا غیربهاییان که از آل سعود، یک غول زبان نفهم می ساختند، تا هیچ کس جرات مذاکره، یا پیگیری نداشته باشد. لذا برای اینکه از این چهار گروه جهنمی، خلاص پیدا کنیم و اسم ما، در بین افراد بی طرف و بی غیرت، ثبت نشود بهتر است کاری کنیم. اولا این مجوز را بهتر تفسیر کنیم، یعنی بگوییم منظور ملک عبدالعزیز، بازسازی کامل بوده است. ثانیا باب مذاکره بین آل سعود و: وزارت خارجه یا: نهاد رهبری در سازمان حج باز شود. ثالثا اگر نیازی باشد، از قوه قهریه هم استفاده ای بشود. چون افرادی که تخریب می کنند، فقط زبان تخریب را می فهمند! یعنی اگر روزی یک موشک، به ریاض برخورد کند و: کاخ آل سعود را هم مثل بقیع، تخریب نماید آنگاه، آنها متوجه اهمیت موضوع می شوند. روز شهادت امام رضا که: به مشهد مشرف شده بودم، با آیت الله سید محمد حسینی زنجانی، فقیه اهل بیت مصاحبه ای داشتم و: از ایشان نظر خواستم. ایشان گفتند:« وقتی مرحوم پدر و پدر بزرگم، زنده بودند یکی از بزرگان خانواده شالچی، که کارخانجات کبریت سازی زنجان را داشتند، گفتند اگر بازسازی بقیع آغاز شود، همه هزینه ها را خواهند پرداخت» ولی متاسفانه دولت بهایی هویدا، نه تنها پیگیری نمی کرد، بلکه اجازه مذاکره را هم نمی داد. آنها می گفتند: آل سعود کاره ای نیست! وهابیت است که دستور تخریب: قبر پیامبر را هم صادر کرده است. بهر حال ما از مهندسان و: علاقمندان دعوت می کنیم: طرح های خود را برای بازسازی آماده کنند، از حقوقدانان هم می خواهیم: موضوع پیگیری مجرمان: تخریب کننده آثار باستانی را، در دادگاههای بین المللی پیگیری کنند! از وزارت امور خارجه هم می خواهیم: دنباله رو سیاست های بهایی ها نباشند، و برای مذاکره پیش فرض هایی تهیه و اجرا نمایند. اگر روزی برسد که خشم شیعیان، آل سعود و وهابیها را بسوزاند، تر و خشک را باهم می سوزاند.

Invited Noble Engineers: Around the World for: Designing and Architectural Design of Baqi Cemetery

When Saudi King Abdul Aziz invaded Mecca and Medina and destroyed Islamic works, he did not pay much attention to Baki, but Hoveida"s father, who was then Iran"s ambassador to Saudi Arabia, provoked them to demolish the imams of the Imams, until the Shi"a works It will also be destroyed. Of course, the Muslims boycotted Mecca. But the owner of the Iranian cleric"s seasons, with a thousand pilgrims from Syria, headed for Mecca. King Abdul Aziz was pleased that the Iranians went to the Hajj. Came to: See: them. The owner of the seasons also took advantage of the situation and: demanded the repair of some of the faces of Baqi. Which: he allowed. Therefore, they corrected the ruins, and made two scenes: in the first place the graves of the Imams were based on: the views of those who were previously pilgrims or photographs. The second is to sit people and: pray reading, of course, without the use of gold: jewelry. But after that, no effort was made. Because the Iranian ambassadors, who in the past were often Baha"is, did not like it at all, but they wanted to be further degraded! And the Wahhabis come down. After the Islamic Revolution, they assumed the status quo, favorable situation! They do not think they should be better. And if the cause is to be asked, they will say beforehand: Al Saud or Wahhabis will not allow reconstruction. Actually it"s out of the agenda and: even the thought room itself has been cut off. But if, for a moment, they thought that they were holding the seasons: (Ayatullah Haeri), they would progress a little every year that was not the case now. It could be said that if the main factor was the Wahhabis and Al Saud: Iranians and Shiites were on their wishes! That, or like the Baha"is, would encourage more destruction! Or non-Baha"is who did not understand: Al-Saud, a giant of language, so that nobody dares to negotiate or pursue. Therefore, in order to get rid of these four hellish groups and our name is not recorded amongst the impartial and careless people, it is better to do that. Firstly, we better interpret this permission, that is to say, the name of King Abdul Aziz was a complete reconstruction. Secondly, the dialogue between Al Saud and: the State Department or: The Leadership Organization will be established in the Hajj Organization. Thirdly, if it is not necessary, it will also be utilized in the power of the community. Because people who destroy, only understand the language of destruction! That is, if one day a rocket hit Riyadh and destroyed the palace of Al Saud like Baqiy then then they will realize the importance of the subject. Imam Reza"s martyrdom day: I was overwhelmed with Mashhad; I had an interview with Ayatollah Seyyed Mohammad Hosseini Zanjani, a jurisprudent from Ahlul Bayt, and asked him. "When the deceased father and grandfather were alive, one of the elders of Shalchi"s family, who had Zanjan"s matchmaking factories, said that if the restoration would begin, all costs will be paid". But unfortunately, the Baha"i government is not only pursuing He would not allow negotiations. They said: Al Saud is not good! Wahhab is ordered to demolish the grave of the Prophet. However, we invite engineers and enthusiasts to prepare their plans for reconstruction. We also call on lawyers to follow up on the issue of pursuing criminals: demolishing antiquities at international courts! We also urge the Ministry of Foreign Affairs not to follow Baha"i policies, and to prepare definitions for negotiation. If it comes to the day that the Shiites, Al Saud and Wahhabis are burned, it burns fat and dry.

دعوة المهندسین النبیلة: فی جمیع أنحاء العالم ل: تصمیم والتصمیم المعماری من مقبرة البقیع

عندما غزا الملک عبد العزیز المملکة العربیة، مکة المکرمة والمدینة المنورة: الآثار الإسلامیة دمرت، والکثیر من الانتباه إلى البقیع فعل، ولکن کشف الأب أن السفیر الإیرانی بعد ذلک إلى المملکة العربیة السعودیة، فإنها تحفز زیارتها تدمیر أضرحة الأئمة للعمل شی کما سیتم تدمیرها. بطبیعة الحال، قاطع المسلمون مکة. ولکن صاحب مواسم رجال الدین الإیرانیین، مع ألف من الحجاج من سوریا، توجه إلى مکة. سعد الملک عبد العزیز بأن الإیرانیین ذهبوا إلى الحج. جاء لنرى لهم. کما استغل صاحب المواسم الوضع، وطالب بإصلاح بعض وجوه الباقی. الذی سمح به. لذلک، قاموا بتصحیح الأنقاض، وجعلوا مشهدین: فی المقام الأول کانت مقابر الأئمة تقوم على: آراء أولئک الذین کانوا فی السابق الحجاج أو الصور. والثانی هو الجلوس الناس و: نصلی قراءة، بطبیعة الحال، من دون استخدام الذهب: المجوهرات. ولکن بعد ذلک، لم یبذل أی جهد. لأن السفراء الإیرانیین، الذین کانوا فی الماضی فی کثیر من الأحیان البهائیین، لم یعجبه هذا على الإطلاق، لکنها أرادت أن تکون أکثر تدهورا! وینزل الوهابیون. بعد الثورة الإسلامیة، استولوا على الوضع الراهن، الوضع المواتی! لا یعتقدون أنها ینبغی أن تکون أفضل. وإذا کان السبب هو أن یطلب، وسوف یقولون مسبقا: آل سعود أو الوهابیین لن تسمح إعادة الإعمار. فی الواقع انها خارج جدول الأعمال و: حتى غرفة الفکر نفسها قد قطعت. ولکن إذا کانوا یعتقدون أنهم کانوا یحتجزون الفصول: لحظة (آیة الله حایری)، فإنهم سیتقدمون قلیلا کل عام، وهذا لیس هو الحال الآن. ویمکن القول أنه إذا کان العامل الرئیسی الوهابیون والسعود: الإیرانیون والشیعة کانوا على رغباتهم! وهذا، أو مثل البهائیین، من شأنه أن یشجع المزید من الدمار! أو غیر البهائیین الذین لم یفهموا آل سعود، عملاق اللغة، حتى لا یجرؤ أحد على التفاوض أو السعی. ولذلک، من أجل التخلص من هذه الجماعات الجحیم الأربع، واسمنا لم یسجل بین الناس محایدة والإهمال، فمن الأفضل أن تفعل ذلک. أولا، نحن أفضل تفسیر هذا الإذن، وهذا هو القول، کان اسم الملک عبد العزیز إعادة الإعمار الکامل. ثانیا، الحوار بین آل سعود و: وزارة الخارجیة أو: سیتم تأسیس منظمة القیادة فی منظمة الحج. ثالثا، إذا لم یکن ذلک ضروریا، فإنه سیتم استخدامه أیضا فی سلطة المجتمع. لأن الناس الذین یدمرون، فهم فقط لغة الدمار! وهذا هو، إذا ضرب صاروخ یوم واحد الریاض وتدمیر قصر آل سعود مثل باقی ثم أنها سوف تدرک أهمیة هذا الموضوع. یوم استشهاد الإمام رضا: لقد طغت على مشهد، أجرت مقابلة مع آیة الله سید محمد حسینی زنجانی، فقه من أهل البیت، وسأله. وقال: "عندما کان والد المتوفى وجدی، على قید الحیاة واحد من شیوخ الأسرة الشالچی والمصانع مباریات زنجان وقالت أنه إذا کان إعادة بناء البقیع بدء، جمیع التکالیف ستدفع" لسوء الحظ، عکست أسعار المسار لیس فقط وقال إنه لن یسمح بإجراء مفاوضات. قالوا: آل سعود لیس جیدا! وهاب هو أمر لهدم قبر النبی. ومع ذلک، ندعو المهندسین والمتحمسین لإعداد خططهم لإعادة الإعمار، کما ندعو المحامین لمتابعة قضیة متابعة المجرمین: هدم الآثار فی المحاکم الدولیة! کما نحث وزارة الخارجیة على عدم متابعة السیاسات البهائیة، وإعداد تعاریف للتفاوض. إذا کان الأمر یتعلق بالیوم الذی یحرق فیه الشیعة والسعود والوهابیون، فإنه یحرق الدهون والجافة .

Baqi q?biristanl???n?n layih?l?ndirilm?si v? arxitektura dizayn? üçün dünyan?n h?r yerind?: Nobel müh?ndisl?ri d?v?t etdi

Kral ?bdül?ziz ?r?bistan?, M?kk? v? M?din? i??al zaman: ?slam abid?l?ri m?hv Baqi diqq?t bir çox idi, lakin atas? S?udiyy??r?bistan?na sonra ?ran?n Az?rbaycandak? s?firi, onlar imamlar?n q?birl?rinin m?hv Shi i? idi stimulla?d?rmaq ki, a?kar H?m d? m?hv edil?c?k. ?lb?tt? ki, müs?lmanlar M?kkeyi boykot etdil?r. ?ran?n ruhanil?r mövsümünün sahibi, Suriyadan min hac? olan M?kk?y? yola dü?dü. Kral Abdul Aziz ?ranl?lar?n H?cc? getdiyind?n m?mnundur. Onlar? görm?y? g?ldil?r. Mövsümün sahibi d? v?ziyy?td?n istifad? etdi v? Baqinin b?zi üzl?rini t?mir etm?yi t?l?b etdi. O icaz? verdi. ?kincisi, insanlar aras?nda oturmaq v??lb?tt? ki, q?z?l istifad? etm?d?n oxumaq dua: z?rg?rlik. Lakin bundan sonra heç bir s?y göst?rilm?yib. Çünki keçmi?d? tez-tez Baha"is olan ?ranl? s?firl?r bunu sevm?mi?dil?r, lakin daha da pisl??m?yi arzulad?lar! V? vahhabil?r a?a?? dü?ür. ?slam ?nqilab?ndan sonra, onlar status-kvo, ?lveri?li v?ziyy?td? idi! Onlar daha yax?? olmas? laz?m oldu?unu dü?ünmürl?r. ?g?r s?b?b sorulursa, ?vv?lc?d?n dey?c?kl?r: ?l-Saud v? ya Vahabil?r yenid?n qurulmas?na icaz? verm?y?c?kl?r. ?slind? günd?m? g?lm?di v? h?tta fikir ota?? da özünü k?sdi. mövsüm kimi bir an Lakin (Ay?tullah Haeri) fikir, t?r?qqi h?r bit etdi ki, bu v?ziyy?t art?q deyildi. Dey? bil?r?m ki, ?sas amil Vahabil?r v??l-S?ud idi: ?ranl?lar v? ?i?l?r onlar?n ist?kl?rin? uy?un idi! Bu v? ya Bahai kimi, daha çox m?hv t??viq ed?c?k! Yoxsa heç k?sin dan???qlar apara bilm?y?c?yi v? ya davam etm?si üçün ?l-S?udun dilin n?h?ngini anlamayan B?hailsizl?r. Buna gör?, bu dörd c?h?nn?m qrupundan qurtulmaq v? ad?m?z?n q?r?zsiz v? diqq?tsiz insanlar aras?nda qeyd? al?nmad??? üçün bunu etm?k daha yax??d?r. Birincisi, biz bu icaz?ni daha yax?? ??rh edirik, y?ni Kral ?bdül?zizin ad? tam bir yenid?nqurma idi. ?kincisi, ?l Saud il?: Dövl?t Departamenti v? ya Liderlik T??kilat? aras?nda H?cc T??kilat?nda qurulacaq dialoq. Üçüncüsü, z?ruri deyils?, h?m d? c?miyy?tin gücünd?n istifad? olunacaqd?r. M?hv ed?n insanlar, m?hv dilini yaln?z anlay?rlar! Bu gün raket, Riyadh m???ul v? S?ud House, el?c? d? Baqi, onu m?hv, onlar m?s?l?nin ?h?miyy?tini d?rk dem?kdir. il? M??h?d, Ay?tullah Seyid M?h?mm?d Hüseyni Z?ncani çevrildi b?rk gün m?n bir müsahib? lideri m?hbus var idi: o ??rh ist?di. O dedi: "Öl?n ata v? baba, Shalchi, Z?ncan zavodlar? oyunlar? yenid?nqurma Baqi ba?lamaq ?g?r, bütün x?rcl?ri öd?y?c?k bildirib ail? böyükl?rinin biri sa? olanda" T??ssüf ki, qiym?tl?r yaln?z track ?ks Müzakir? etm?y? icaz? verm?di. Onlar dedil?r: "Al S?ud yax?? deyil!" V?hhab?n Pey??mb?rin q?birini y?xmaq ?mri verildi. Biz d? Xarici ??l?r Nazirliyin? Bahai siyas?tl?rini t?qib etm?m?y? v? dan???qlar üçün t?rifl?r haz?rlama?a ça??r?r?q. ?i?l?r, ?l S?ud v? Vahabil?rin yand?r?ld??? gün g?ldiyi t?qdird?, ya? v? quru yand?r?r.

سید احمد حسینی ماهینی

Mahinnews.ir/34

 

 


» نظر

کمک های ماهین نیوز به مناطق زلزله زده

ماهین نیوز


» نظر

: زیرا محمد بن سلمان هم مثل: صدام آخرین نفس ها را می کشد

پیاده روی سوم!

سال ها است که پیاده روی برای: زیارت اربعین آغاز شده است. البته ریشه روایی و تاریخی آن بسیار است. ولی عملا اولین ماه بعد از: سقوط صدام آغاز شد. این کار عکس العمل: محرومیت های 14قرن بود. علاوه بر آنکه عمق عشق و علاقه: مردمی را به زیارت نشان می داد، عمق کینه های دشمنان هم بروز می کرد! که اغلب از سوی رسانه های غربی با: توطئه سکوت و یا بایکوت خبری! روبرو می شد و از سوی دشمنان داخلی، طعنه ها و تمسخرها شکل می گرفت.

 


 

این طعنه ها نشان می داد که: دشمنان در گذشته، چکونه کار های خلاف خود را توجیه می کردند. و چرا به راحتی: نوه پیامبر خود را تنها گذاشتند. با اینکه اربعین همه شعار های: روشنفکرانه غربی را متجلی کرد، ولی غرب با فراموش کردن آن شعار ها، به تمسخر گفته های خود پرداخت. یکی از دستاوردهای اربعین: مبارزه با آلودگی هوا و: استفاده نکردن از وسایل نقلیه است. مگر پیاده روی ورزشی مفید نیست؟ آیا تجمع انسان در کنار یکدیگر، به ارتقا مهارت های اجتماعی کمک نمی کند؟ توسعه گردشگری، آمیختگی فرهنگها، رفع بیماریهایی چون: شیزوفرنی، افسردگی و گوشه گیری! را در پی ندارد؟ و انسان را در فضای همکاری و همیاری قرار نمی دهد؟ از نظر اسلامی هم دست خدا،  با جماعت است یعنی: تجمع انسان ها علاوه بر تعداد آنها، سینرژی یا هم افزایی هم ایجاد می کند. مبارزه با چاقی وتنبلی هم هست. می بینید همه این امور مفید فراموش می شود! که دلیلی جز خباثت آنها ندارد! به گفته شهید بهشتی بگذار از عصبانیت بمیرند! و مومنان میدانند که اینهمه پراکنده گویی، تمسخر دشمنان از بی خردی آنها است. که حتی توصیه های صد ساله! خود را هم از یاد می برند. اما مومنان ثابت کردند که: از این تمسخرها و ریشخند ها، نه تنها ناراحت نمی شوند، بلکه محل سگ هم به آنها نمی گذارند! زیرا قران اینگونه افراد را، به سگ تشبیه کرده می فرماید: اگر به آنها کاری هم نداشته باشی، باز هم پارس می کنند:  فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُکْهُ یَلْهَثْ ? 

و برای اثبات این موضوع، راهپیمایی دوم را سازماندهی کردند: و آن پیاده روی به سوی حرم مطهر: امام رضاع در ایران بود. که البته از کشورهای همسایه هم، به آن پیوسته اند. این پیاده روی، بلافاصله بعد از اربعین آغاز می شود. گرچه آنهایی که دسترسی به اربعین نداشتند، در مزار هریک از ائمه، یا امام زادگان میرفتند: همان ثواب را داشت. مانند تهرانی ها که بطول هزاران متر، از میدان امام حسین ع، تا مرقد حضرت عبدالعظیم، در شهرستان ری پیاده رفتند، یا نیجریه و کشورهای دیگر. امسال با اتفاق افتادن زلزله: در غرب کشور ایران، رسانه ها این راهپیمایی دوم را رها کردند! ولی خود کرمانشاه شد: مسیر راهپیمایی! زیرا براساس عکس ها و مدارک موجود، آنهایی که در ایام اربعین سعادت: راهپیمایی نداشتند، این روزها در مسیر: کرمانشاه قدم می زنند. البته قصد آنها کمک رسانی به: زلزله زده ها است. ولی بقدری این کمک رسانی غلیظ شده: که عکس های هوایی از: ترافیک های بین راهی فراوان است. دقیقا راهپیمایی اربعین را تداعی می کند! حتی گروهی نوشته بودند: برای زیارت خانه خدا! به کمک زلزله زدگان می رویم. واین نشان می دهد: که همه کارهای مومنانه درجهت اهداف الهی است. گرچه نباید فراموش کرد: هر عملی کارکرد خود را دارد. یعنی این راهپیمایی برنامه ریزی نشده بود. طبیعتا تداوم هم ندارد. ولی باید در تدارک راهپیمایی سوم باشیم! و آن راهپیمایی بسوی خانه خدا است. راه های مستقیم به سوی: بقیع در مدینه و بیت الله در مکه را، با قدوم خود باز کنیم: زیرا محمد بن سلمان هم مثل: صدام آخرین نفس ها را می کشد. و ما برای نداوم این راهپیمایی مقدس، باید برنامه ریزی بلند مدت و: همیشگی داشته باشیم. طبیعتا خانه خدا در شهر مکه، و قبرستان بقیع در مدینه، اهمیت بالاتری هم دارند.

 Third Walk!

For many years, the hike for: Arbaeen pilgrimage has begun. Of course, its narrative and historical root is very much. But actually the first month after the fall of Saddam Hussein began. This was a reaction: the deprivation was 14 centuries. In addition to the depth of love and interest: the people showed the pilgrimage, the depth of the enemies" grudges also appeared! Often from the Western media with: a conspiracy of silence or a news boycott! It was confronted by internal enemies, teasers and screams. These teases showed that: enemies in the past justified their own wrongdoing. And why simply: the grandson of the Prophet himself was left alone. Although Arba"in embraced all the slogans of Western intellectualism, the West, by forgetting those slogans, mocked its words. One of the achievements of Arbaeen is the fight against air pollution and the lack of use of vehicles. Is not it a sport walks? Does human gathering do not  :help improve social skills? Development of tourism, mixing cultures, removing diseases such as: schizophrenia, depression and depression! Does not follow? And does not put humans together in the atmosphere? From the Islamic point of view, the hand of God is with the congregation: the accumulation of human beings, in addition to their number, also creates synergy or synergy. There is also a fight against obesity and obesity. You see all these useful things are forgotten! They have no reason to go wrong! According to Shahid Beheshti, let them be angry! And believers know that they are so scattered, ridiculed enemies of their lack of intellect. That"s even hundred-year-old recommendations! They also forget about themselves. But the believers proved that: Of these ridicule and ridicule, they are not only upset, but also the place of the dogs will not let them! Because the Koran likens these people to dogs, they say: if you do not have anything to do with them, they still bark: and to prove this, they organized the second march: and that walk to the shrine: Imam Reza In Iran. Which, of course,: has come from neighboring countries. This hike begins immediately after Arbaeen. Although those who did not have access to Arbaeen, went to the graves of either Imams or Imams: it had the same reward. Like the Tehranians, which spanned thousands: of meters from Imam Hussein Square to the shrine of Hazrat Abdul Azim in Ray County, or Nigeria and other countries. This year with the onset of an earthquake: in the west of Iran, the media abandoned this second march! But Kermanshah himself: the path of the march! Because, according to the available photographs and documents, those who did not march in the days of Arba"in bliss, these days are on the way: Kermanshah. Of course, their intention is to help: earthquakes. But much of this is a concentrated help: the aerial photos of traffic are abundant. It is exactly the arbane march! Even a group wrote: For pilgrimage to the house of God! We go to earthquake victims. And this shows that all the faithful acts are in the direction of divine purposes. Although it should not be forgotten: every action has its own function. That was not the planned march. Naturally, there is no continuity. But we have to prepare for the third march! And that is the march to the house of God. Open the direct paths to: Baqi in Medina and Beitollah in Mecca, with our hometown: because Mohammed bin Salman, like Saddam, kills the last breath. And for this sacred march, we must have long-term planning and: always. Naturally, the house of God in the: city of Mecca, and the Baqih cemetery in Medina, are also of greater significance.

المشی الثالث!

لسنوات عدیدة، وقد بدأ رفع ل: أربین الحج. وبطبیعة الحال، سردها والجذر التاریخی هو إلى حد کبیر. ولکن فی الواقع الشهر الأول بعد سقوط صدام حسین بدأ. وکان هذا رد فعل: کان الحرمان 14 قرنا. بالإضافة إلى عمق الحب والاهتمام: أظهر الناس الحج، وعمق الأضداد الأعداء أیضا یبدو! فی کثیر من الأحیان من وسائل الإعلام الغربیة مع: مؤامرة الصمت أو مقاطعة الأخبار! وواجهها أعداء داخلیون ومضایقون وصراخ. وأظهرت هذه التحیزات أن: الأعداء فی الماضی تبرر مخالفاتهم. ولماذا ببساطة: حفید النبی نفسه ترک وحده. على الرغم من أن أربعین احتضنت کل شعارات المثقف الغربی، الغرب، من خلال نسیان تلک الشعارات، سخر من کلماته. ومن بین إنجازات عربین مکافحة تلوث الهواء وعدم استخدام المرکبات. ألیس ریاضة یمشی؟ هل یساعد التجمع البشری على تحسین المهارات الاجتماعیة؟ تطویر السیاحة، وخلط الثقافات، وإزالة الأمراض مثل: الفصام والاکتئاب والاکتئاب! لا یتبع؟ ولا یضع البشر معا فی الغلاف الجوی؟ من وجهة النظر الإسلامیة، ید الله هو مع الجماعة: تراکم البشر، بالإضافة إلى عددهم، ویخلق أیضا التآزر أو التآزر. وهناک أیضا معرکة ضد البدانة والبدانة. ترى کل هذه الأشیاء المفیدة هی نسیت! لیس لدیهم أی سبب للخطأ! وفقا ل شهید بهشتی، والسماح لهم أن یکونوا غاضبین! والمؤمنین یعرفون أنهم متناثرة جدا، سخراء الأعداء من افتقارهم إلى الفکر. هذه توصیات حتى من مائة سنة! کما أنهم ینسون أنفسهم. ولکن المؤمنین أثبتت أن: من هذه السخریة والسخریة، فهی لیست فقط بالضیق، ولکن أیضا مکان الکلاب لن تسمح لهم! لأن القرآن یکره هؤلاء الناس على الکلاب، یقولون: إذا لم یکن لدیک أی علاقة معهم، فإنها لا تزال تنبح: وإثبات ذلک، أنها نظمت المسیرة الثانیة: وأن المشی إلى الضریح: الإمام رضا فی إیران. والتی، بطبیعة الحال، قد تأتی من البلدان المجاورة. یبدأ هذا الارتفاع مباشرة بعد عربین. على الرغم من أولئک الذین لم یکن لدیهم الوصول إلى أربین، ذهب إلى قبور الأئمة أو الأئمة: کان له نفس المکافأة. مثل طهران، التی امتدت آلاف الأمتار من ساحة الإمام الحسین إلى ضریح حضرة عبد العظیم فی مقاطعة رای، أو نیجیریا وغیرها من البلدان. هذا العام مع بدایة زلزال: فی غرب إیران، تخلى وسائل الإعلام عن هذه المسیرة الثانیة! لکن کرمانشاه نفسه: مسار المسیرة! لأنه، وفقا للصور الفوتوغرافیة والوثائق المتاحة، أولئک الذین لم یسیرون فی أیام النعیم أربعین، فی هذه الأیام هی على الطریق: کرمانشاه. وبطبیعة الحال، عزمهم هو مساعدة: الزلازل. ولکن الکثیر من هذا هو مساعدة مرکزة: الصور الجویة من حرکة المرور وفیرة. هو بالضبط مسیرة أربان! حتى مجموعة کتب: للحج إلى بیت الله! نذهب إلى ضحایا الزلزال. وهذا یدل على أن جمیع الأفعال المؤمنة هی فی اتجاه الأغراض الإلهیة. على الرغم من أنه لا ینبغی أن ننسى: کل عمل له وظیفة خاصة به. لم تکن هذه هی المسیرة المخطط لها. وبطبیعة الحال، لا توجد استمراریة. ولکن علینا أن نستعد للمسیرة الثالثة! وهذا هو المسیرة إلى بیت الله. فتح المسارات المباشرة إلى: البقیع فی المدینة المنورة وبیت الله فی مکة المکرمة، مع مسقط رأسنا: لأن محمد بن سلمان، مثل صدام، یقتل النفس الأخیر. وبالنسبة لهذه المسیرة المقدسة، یجب أن یکون لدینا تخطیط طویل الأجل و: دائما. بطبیعة الحال، بیت الله فی مدینة مکة المکرمة، ومقبرة البقیه فی المدینة المنورة، هی أیضا ذات أهمیة أکبر.

Üçüncü Walk!

Uzun ill?rdir ki, z?mmi: Arbaeen h?cci ba?lam??d?r. ?lb?tt? ki, onun tarixi v? kökl?ri çoxdur. Amma h?qiq?t?n S?ddam Hüseynin dü?m?sind?n sonra ilk ay ba?lad?. Bu bir reaksiya idi: m?hrumiyy?t 14 ?sr idi. Sevgi v? mara??n d?rinliyin??lav? olaraq: xalq h?cci göst?rdi, dü?m?nl?rin q?brinin d?rinliyi d? ortaya ç?xd?! Tez-tez Q?rb medias?ndan: sükut v? ya x?b?r boykotu qurmaq! Daxili dü?m?nl?r, teasers v? q??q?r?qlar qar??la?d?. Bu fikirl?r göst?rir ki, keçmi?d?ki dü?m?n öz günahlar?n? haqq qazand?rd?. V? niy? sad?c?: Pey??mb?rin n?v?si t?k qald?. Arba"in Q?rb intellektualizminin bütün ?üarlar?n? ?hat? etm?sin? baxmayaraq Q?rb, bu ?üarlar? unutaraq, sözl?rini la? etdi. Arbaenin nailiyy?tl?rind?n biri hava çirkliliyin? v? n?qliyyat vasit?l?rinin istifad?sin? qar?? mübariz?dir. Bir idman g?zinti deyil mi? Insan y???m? sosial bacar?qlar?n art?r?lmas?na köm?k etmirmi? Turizmin inki?af?, m?d?niyy?tl?rin qar??d?r?lmas?, ?izofreniya, depressiya v? depressiya kimi x?st?likl?rin aradan qald?r?lmas?! ?zl?mir? V? insanlar atmosferi bir yerd? qoymur? Obezite v? obeziteye qar?? mübariz? d? var. Bütün bu faydal? ?eyl?ri unutduqlar?n? görürs?n! Yanl?? getm?y? heç bir s?b?bi yoxdur! ?ahid Behe?ti gör?, onlara q?z?bl?nsinl?r! Möminl?r bilirl?r ki, onlar bu q?d?r s?p?l?nmi?, a??ls?zlar?n dü?m?nl?rini ça?d?rm??lar. H?tta yüz illik t?klifl?r! Özl?ri d? unuturlar. onlar olmaq h?l? hür?n yoxsa Quran bu insanlara hesab b?nz?tdi itl?r deyir: Bu sübut etm?k t??kil ikinci march: ?mam Rza müq?dd?s türb? g?zm?k ?randa. ?lb?tt? ki, qon?u ölk?l?rd?n g?lmi?dir. Bu art?m Arbeynd?n d?rhal sonra ba?lay?r. Arbaeen? gir? bilm?y?nl?r ?mamlar?n v? ya ?mamlar?n q?birl?rin? getdil?r: eyni mükafat da var idi. Bu il bir z?lz?l?nin ba?lamas? il?: ?ran?n q?rbind?ki media bu ikinci gedi?i t?rk etdi! Amma Kerman?ah özü: gedi?in yolu! Arbaeen xo?b?xtlik ?rzind? mövcud ?sas?nda foto v? s?n?dl?r üçün: Kermanshah g?zm?k: yolda, bu d?f? yürü? deyil. ?lb?tt? ki, onlar?n niyy?ti z?lz?l?l?r? köm?k etm?kdir. Ancaq bunun çoxu c?ml?nmi? bir yard?md?r: trafikin hava foto??kill?ri çoxdur. Tam olaraq çarx gedi?i! H?tta bir qrup yazd?: "Allah?n evin? h?cc! Z?lz?l? qurbanlar?na ged?c?yik. Bu da göst?rir ki, bütün sadiq h?r?k?tl?r ilahi m?qs?dl?r istiqam?tind?dir. Unudulmamas? laz?m olsa da: h?r bir f?aliyy?t öz funksiyas?na sahibdir. Planla?d?r?lm?? gedi? bel? olmad?. T?bii ki, davaml?l?q yoxdur. Amma üçüncü gedi?? haz?rla?mal?y?q! Bu da Allah?n evin? ged?c?k. V? bu müq?dd?s yürü? üçün, uzunmüdd?tli planlamam?z v? h?mi?? olmal?d?r. T?bii ki, Mekke ??h?rind?ki Allah?n evi v? M?din?d? Baqih q?biristanl??? da böyük ?h?miyy?t da??y?r.

سید احمد حسینی ماهینی

Mahinnews.ir/27

 

 

 


» نظر

آنها را بطور مرموزی به سوی مرگ می کشاند.

مقاومت دارویی: یا داروی تقلبی؟

سود آور ترین تجارت در جهان امروز، قاچاق اسلحه و مواد و مخدر و دارو می باشد! که هرسه برای کشتن و: نابود کردن انسان است! به همین جهت ما نام آن را: اقتصاد شیطانی می دانیم. رتبه چهارم این تجارت بدتر است! زیرا خرید و فروش انسان و: اجزاء بدن اوست! غرب تبلیغ می کند که: دوران برده داری تمام شده! و دوران فرهیختگی و عصر خردمندی!آغاز شده است. اگر عصر خردمندی، عصر تجارت مرگ باشد، عصر غیر خردمندی چه خواهد بود؟ زیرا همه این تجارت ها و: سوداگری مرگ، توسط همان ها صورت می گیرد. ارتش آمریکا در افغانستان و: ارتش اسرائیل در فلسطین، کاری جز دستگیری افراد و: قطعه کردن آن برای: فریز نمودن قلب و کلیه و خون ندارند. همه انفجار های انتحاری که: توسط داعش یا طالبان و: یا دیگر گروههای ساخت آمریکا و: اسرائیل انجام می شود، فقط برای سرقت اجزا بدن انسانها است. هرچند در این میان کودکان و: زنان سالم هم برای سوء استفاده جنسی، روانه غرب می شوند. اقتصاد شیطانی با تعریف کمبود منابع، به مردم وعده فقر و فحشا می دهد! یعنی تنها راه زنده ماندن: غیر سرمایه داران، تحمل فقر یا رفتن در وادی فحشا است، که قران، این عمل را از شیطان می داند:(الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشا)  دارو هم در این اقتصاد، فقط مزه مرگ می دهد. با دستکاری در مواد تشکیل دهنده، یا ایجاد جهش در مولکول ها، بجای نجات انسان، آنها را بطور مرموزی به سوی مرگ می کشاند. پزشکان ساده لوح می گویند: بدن مردم به دارو مقاوم می شود: آنتی بیوتیک ها اثر خود را از دست می دهند! ولی واقعیت این است که: این آنتی بیوتیک ها هستند که: دستکاری می شوند تا: ارزانتر و بیشتر تولید شوند، و منحنی سود را بالا ببرند. در همین حادثه زلزله می بینیم: اول جایی که بطور وسیع خراب می شود: دو بیمارستان بزرگی است که: بتازگی توسط وزیر بهداشت افتتاح شده! و جزو افتخارات طرح تحول سلامت می باشد. عاملان این طرح هم برای فراموشی ، آدرس غلط می دهند و: می گویند مانقشی نداشته ایم. عده دیگر که بعنوان تیم اقتصادی مغزشان از تئوری اقتصاد شیطانی پرشده: برای اینکه اثبات کنند: اقتصاد یعنی کمبود منابع، از مردم کمک می خواهند! به ناچار سراسر ایران تبدیل می شود: به گداهای اتو کشیده! در حالیکه در اقتصاد اسلامی، نعمت ها فراوان هستند. حتی زلزله نعمت است. کل تلفات زلزله، به اندازه یک روز تلفات: جاده ای ایران نیست! و کل تخریب های زلزله، به اندازه بمباران یک روز! یمنی ها نبوده است. چرا آن را اینهمه بزرگ می کنند؟ آیا می خواهند: ادعانامه ای علیه خدا تنظیم کنند؟ وقتی برای پول گرفتن بیشتر از مردم، مسکن مهر را در گسل ها می سازند! آیا انتظار دارند تخریب نشود؟ اگر مردم یمن را، عربستان بمب باران می کند و: اگر تفجیری ها در عراق و سوریه، حکمرانی می کنند! و ایران به دور خود حصار کشیده، و هرکونه کمک به یمن یا: بحرین را انکار می کند، آیا می خواهد از غصب الهی دور بماند؟ گرچه در ایران داعشی وجود ندارد، ولی عده ای هستند که با مردم و: آرمان های اسلامی و انقلابی آن، عناد دارند. اگر این زلزله نمی شد، زلزله ضد اربعینی! در راه بود. آنها سوژه های خود را، خیلی سریع مطرح می کردند که: مثلا یک زن جوان در حین راهپیمایی اربعین، فرزند خود را بدنیا می آورد! مگر مجبور است که: پیاده روی کند؟ پیاده روی اربعین، بغض فروخفته 1400ساله شیعه است! و خداوند نگذاشت این بغض، همچنان در گلو بماند و: دشمنان همچنان به آزار و اذیت: اربعینی ها ادامه دهند. اما همه آنها بدانند که زلزله زده ها، همچنان به حسین ع معتقدند و: سال بعد را با شوق بیشتری، شرکت خواهند کرد.

Drug resistance: Or a counterfeit drug?

The most profitable business in the world today is smuggling weapons and drugs and drugs! That"s all for killing and: destroying man! So we call it the "evil economy". The fourth place is worse! Because the sale and sale of man is: his body is! The West promotes that: the era of slavery is over! And the era of enlightenment and wisdom! If the era of wisdom is the era of commerce, what would be the uncritical age? Because all these businesses and: the speculator of death is done by the same. The US Army in Afghanistan and: The Israeli Army in Palestine is nothing more than arresting people and: cutting them to: freeze the heart and kidneys and blood. All suicide bombs that are done by ISIL or the Taliban and / or other US-made groups: Israel are only for theft of parts of the human body. However, in this case, children and: healthy women also go to the West for sexual abuse. The evil economy, by defining the lack of resources, gives people promise of poverty and prostitution! That is, the only way to survive: non-capitalists is to tolerate poverty or to go on the promise of prostitution, which the Qur"an considers this act of Satan: medicine in this economy is just a taste of death. By manipulating the ingredients, or making mutations in molecules, instead of saving people, they mysteriously lead them to death. Naive physicians say the body is resistant to drugs: antibiotics lose their effect! But the truth is: these antibiotics are: manipulated to: cheaper and more produced, and increase the profit curve. In the same event, we see an earthquake: First, where it is wrecked widespread: there are two large hospitals: recently opened by the Minister of Health! And it is one of the honors of the Health Development Plan. The perpetrators of this plan are also misleading for oblivion: they say we have not stopped. Others, who, as their brainchild, are filled with evil theology of economics: to prove: the economy means a shortage of resources, they need help from the people! It will inevitably become the whole of Iran: it"s pulled by beast! While there are many blessings in Islamic economics. Even the earthquake is a blessing. Total earthquake casualties, as much as one day of casualties: Road to Iran! And the total earthquake devastation, as much as a bombardment of a day! The Yemenis have not been. Why make it so great? Do they want to: make a statement against God? When making money for more money than people, they make Mehr housing in faults! Do not expect to be demolished? If the Yemeni people, Saudi Arabia rages, and if they are ruling in Iraq and Syria! And Iran has fence around itself, and anyway helping Yemen either: denies Bahrain, does it want to stay away from usurpation? Although there is no Da"ish in Iran, there are some people who are with the people and: their Islamic and revolutionary ideals. If this was not an earthquake, an anti-Arbane earthquake! Was on the way. They raised their subjects very quickly: for example, a young woman gives birth to her child during the march of Arbaeen! Do you have to walk? Arbaeen"s walk is a 1400-year-old Shiite fading! And God did not let this bug stay in the throat and: the enemies continue to be harassed: the Arbaeen continue. But they all know that the quake-stricken people still believe in Hussein, and they will be more enthusiastic next year.

مقاومة المخدرات: أو المخدرات المزیفة؟

أکثر الأعمال ربحیة فی العالم الیوم هو تهریب الأسلحة والمخدرات والمخدرات! هذا کل شیء لقتل و: تدمیر الرجل! لذلک نسمیها "الاقتصاد الشر". المرکز الرابع هو أسوأ! لأن بیع وبیع الرجل هو: جسده هو! الغرب یعزز ذلک: عصر الرق قد انتهى! وعصر التنویر والحکمة! إذا کان عصر الحکمة هو عصر التجارة، ما سیکون عصر غیر ناقد؟ لأن کل هذه الشرکات و: المضارب من الموت یتم من قبل نفسه. الجیش الأمریکی فی أفغانستان و: الجیش الإسرائیلی فی فلسطین لیس أکثر من اعتقال الناس و: قطعهم إلى: تجمید القلب والکلى والدم. جمیع القنابل الانتحاریة التی یقوم بها تنظیم الدولة الإسلامیة أو حرکة طالبان و / أو غیرها من الجماعات الأمریکیة: إسرائیل هی فقط لسرقة أجزاء من جسم الإنسان. ومع ذلک، فی هذه الحالة، الأطفال و: النساء الأصحاء أیضا الذهاب إلى الغرب عن الاعتداء الجنسی. فالاقتصاد الشریر، بتعریفه لنقص الموارد، یعطی الناس وعدا بالفقر والبغاء! هذه هی الطریقة الوحیدة للبقاء على قید الحیاة: غیر الرأسمالیین هو التسامح مع الفقر أو الوفاء بوعد البغاء، الذی یعتبر القرآن هذا العمل الشیطان: الطب فی هذا الاقتصاد هو مجرد طعم الموت. من خلال التلاعب فی المکونات، أو جعل الطفرات فی الجزیئات، بدلا من إنقاذ الناس، فإنها تؤدی بشکل غامض إلى الموت. ویقول الأطباء نایف الجسم مقاوم للأدویة: المضادات الحیویة تفقد تأثیرها! ولکن الحقیقة هی: هذه المضادات الحیویة هی: التلاعب بها: أرخص وأکثر إنتاجها، وزیادة منحنى الربح. فی نفس الحدث، نرى زلزالا: أولا، حیث یتم تدمیره على نطاق واسع: هناک نوعان من المستشفیات الکبیرة: افتتح مؤخرا من قبل وزیر الصحة! وهی واحدة من مرتبة الشرف لخطة التنمیة الصحیة. إن مرتکبی هذه الخطة مضللون أیضا للنسیان: یقولون إننا لم نتوقف. آخرون، الذین، کما من بنات أفکارهم، ملیئة لاهوت الشر من الاقتصاد: لإثبات: الاقتصاد یعنی نقص الموارد، فإنها بحاجة إلى مساعدة من الناس! وسوف تصبح حتما کل من إیران: انها سحبت من الوحش! فی حین أن هناک العدید من النعم فی الاقتصاد الإسلامی. حتى الزلزال هو نعمة. مجموع ضحایا الزلزال، بقدر یوم واحد من الضحایا: الطریق إلى إیران! والدمار الکلی للزلزال، بقدر القصف من یوم! لم یکن الیمنیون. لماذا جعلها کبیرة جدا؟ هل یریدون: أن یلقوا بیانا ضد الله؟ عند کسب المال للحصول على المزید من المال من الناس، فإنها تجعل مهر الإسکان فی أخطاء! لا تتوقع أن یتم هدمها؟ إذا کان الشعب الیمنی، المملکة العربیة السعودیة تحتدم، وإذا کانوا یحکمون فی العراق وسوریا! و إیران لدیها سیاج حول نفسها، و على أی حال مساعدة الیمن إما: ینکر البحرین، هل یرید أن یبقى بعیدا عن الاغتصاب؟ على الرغم من عدم وجود داعش فی إیران، هناک بعض الناس الذین هم مع الشعب و: المثل العلیا الإسلامیة والثوریة. إذا لم یکن هذا زلزالا، زلزال مضادة لأربان! کان على الطریق. لقد رفعوا رعایاهم بسرعة کبیرة: على سبیل المثال، تلد امرأة شابة طفلها خلال مسیرة عربین! هل لدیک على المشی؟ مشوار أرباین هو شیعی یبلغ من العمر 1400 سنة غارق! والله لم یترک هذا الخلل البقاء فی الحلق و: لا یزال الأعداء یتعرضون للمضایقات: یستمر أربین. لکنهم یعرفون جمیعا ان الاشخاص الذین ضربهم الزلزال مازالوا یؤمنون بصدام حسین، وانهم سیکونون اکثر حماسا فى العام القادم .

D?rman müqavim?ti: Yoxsa saxta d?rman m??

Dünyadak? ?n kârl? i? silah v? narkotik v? narkotik madd?l?rin qaçaqmalç?l???d?r! Bütün bunlar öldürm?k v? insanlar? m?hv etm?kdir! Buna gör? d? biz "pis iqtisadiyyat" deyirik. Dördüncü yer daha pisdir! Çünki insan?n sat??? v? sat??? b?d?nidir! Q?rb demi?dir: köl?lik dövrü bitdi! Möht???mlik v? hikm?t dövrü! Müdriklik dövrü ticar?t dövrü olsayd?, n? q?d?r gizli ya? olard?? Çünki bütün bu i?l?r v? ölüm spekulyatoru eynid?r. ?fqan?standa Amerika ordusunun: F?l?stind? ?srail ordusu üçün h?bsl?r v? parça onu ba?qa bir ?ey: ür?k v? böyr?k, v? qan dondurmaq. ???D v? ya Taliban: No intihar partlay?? qruplar v? ya edilm?si Amerika v? ?srail görül?n yaln?z insan b?d?ninin hiss?l?ri o?urlamaq. Ancaq bu v?ziyy?td? u?aqlar v? sa?lam qad?nlar da cinsi istismar üçün Q?rb? ged?rl?r. Z?r?rli iqtisadiyyat, resurslar?n çat??mazl???n? mü?yy?n ed?r?k, insanlara yoxsulluq v? fahi??lik sözü verir! Madd?l?rl? manipulyasiya etm?k v? ya moleküll?rd? mutasiyalar etm?k insanlar? xilas etm?k ?v?zin? sirli ??kild? onlar? ölümün? s?b?b olur. Naive h?kiml?r b?d?nin d?rmana davaml? oldu?unu söyl?yirl?r: antibiotikl?r t?sirini itirir! Ancaq h?qiq?tdir: bu antibiotikl?r a?a??dak?lard?r: manipulyasiya edilir: daha ucuz v? daha çox istehsal edil?n v? m?nf??t curve art?r. V? bu, Sa?laml?q ?nki?af? Plan?n?n hörm?tl?rind?n biridir. Bu plan?n faill?ri d? unutqanl?q üçün yanl?? yola dü?ürl?r: biz durmad?qlar?n? söyl?yirl?r. Bu, qaç?lmaz olaraq bütün ?rana çevril?c?kdir: bu, canavar t?r?find?n ç?kilmi?dir! ?slam iqtisadiyyat?nda bir çox xeyir var. Z?lz?l? bel? bir xeyirdir. Toplam z?lz?l? itkisi, bir gün? q?d?r itki olanlar: ?rana yol! V? bir günün bombardman? q?d?r ümumi z?lz?l?nin xarabal???! Y?m?nl?r olmad?. Niy? bel? böyükdür? Onlar ist?yirl?rmi? ?nsanlardan daha çox pul qazanark?n, Mehr m?nzill?rini s?hv edirl?r! Y?x?lmas?n? gözl?m?yin? ?g?r Y?m?n xalq?, S?udiyy??r?bistan? q?z?bl?n?rs? v? onlar ?raqda v? Suriyadak? hakimiyy?td? olarsa! ?randa heç bir Da"i? olmasa da, insanlar il? v? onlar?n ?slam v? inqilabi ideall?qlar? olan b?zi insanlar var. ?g?r bu z?lz?l? olmasayd?, anti-Arbane z?lz?l?si! Yolda idi. Arbeynin gedi?ind?, m?s?l?n, g?nc bir qad?n u?a??n? do?urur! G?zm?k m?cburiyy?tind?siniz? Arbaenin yürüyü?ü 1400 illik bir ?i? solmas?d?r! Allah bu s?hvin bo?azda qalmas?na icaz? verm?di v? dü?m?nl?ri t?zyiql?r? davam edirdi: Arbaen davam edir. Ancaq ham?s? bilirl?r ki, z?lz?l?y? olan insanlar h?l? d? Hüseyn? inan?rlar v? g?l?c?k il daha c?sar?tli olacaqlar.

سید احمد حسینی ماهینی

www.mahinnews.ir/24

 

 

 


» نظر

Mahinnews.ir

اختلاس گران یا تاجران موفق؟

همه کسانی که در ایران، دزدی یا اختلاس نموده! و به خارج فرار کردند، بزرگترین سرمایه دارهای: کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند. این نشان می دهد که اختلاس گران ایران، تاجران موفق غرب هستند. چه در زمان طاغوت و دوران انقلاب اسلامی، و بعد از آن، همیشه کسانی که در ایران، به آنها اهمیت داده نمی شد، سعی می کردند برای رفع حقارت، دزدی کلان بکنند و فرار نمایند. غالب اینها هم به کشورهایی می رفتند که: دولت آنها با ایران دشمن بودند. قانون استرداد مجرمین را نداشتند، یا ان را اجرا نمی کردند. مهمترین آنها خانواده سلطنتی بود! که از سال ها پیش بطور غیر رسمی، نسبت به انتقال دارایی ها: به خارج ازکشور اقدام میکردند. وجوه نقد آنها مانند اغلب دیکتاتور ها، در حساب های بانکی سوئیس متمرکز می شد! زیرا بانک های سوئیس، بزرگترین پولشویی ها راانجام می دادند: بنام امانت داری، به ملت ها خیانت می کردند. امانت داری یا راز داری آنها، برای فراریان و دیکتاتورها بود! نه برای ملت ها و: صاحبان اصلی ثروت ها. این کار برای آنها از چند جنبه سود آوری داشت: اول اینکه از آورنده سوال نمی کردند: از کجا اینهمه پول در اورده است؟ لذا محل امن و حاشیه سود: برای همه قاچاقچی های: مواد مخدر و اسلحه بودند. زیرا تجارت اسلحه و مواد مخدر، بالاترین سودها را دارد. دوم  چون رمز حساب و تراز مالی: صاحبان را به دولتهای متبوع اعلام نمی کردند، لذا با فوت یا اعدام آنها، همه اموال بلوکه می شد و: کسی حق برداشت یا سوال از آن را نداشت. غیر از دیکتاتور های ایرانی: قبل و بعد از انقلاب، که حسابهای بانکی خود را: در آنجا نگهداری می کردند، دزدان و اختلاس گران هم، به دنباله روی از انان، به انتقال دارایی ها به: اروپا و امریکا ادامه دادند. افرادی چون دکتر انصاری، خرم، خیامی و..: بالاترین ثروت را دارند، و به عنوان چهره های موفق! غربی از انها یاد می شود. اگر روزی بانک های سوئیس هم، مثل لانه جاسوسی آمریکا در تهران، تسخیر شود و اسناد آن فاش شود، دنیا دشمنان خود را بهتر خواهد شناخت: هرکس زذل و پست تر بوده، و به جهانیان بیشتر خیانت کرده، در بانکهای سوئیس، از احترام بیشتری برخوردار بوده! زیرا موجودی حساب او بیشتر بوده است. گرچه ثروت آنان خواسته، یا ناخواسته به ایران برمی گردد! زیرا آنان کسانیکه دزدی می کنند، مجبورند حق السکوت بدهند! یا برای خود، محافظان بیشتری استخدام کنند! بخصوص ثروتمندان و صاحبان: حسابهای ایرانی که مجبورند: برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی! پول های فراوانی را به داخل تزریق کنند. لذا این ثروتمندان از: یک سگ نگهبان هم پست تر می شوند. وقتی که فقط یک لحظه فکر کنند: از کجا آورده اند؟ چرا با خود برده اند؟ چرا در بانکهای سوئیس گذاشته اند؟ آیا عاقبت بهره ای از ان خواهند برد؟ یا اینکه این پول ها نصیب: گرگهای سوئیسی که در لباس: سگ نگهبان هستند می رسد. و اینها چه بدبختهایی هستند که: از گلوی خردسالان و کهنسالان ایرانی بریدند، و به دست این گرگها سپرده اند. لذا می بینیم اگر اختلاسی هست، فقط یک سو دارد: بسوی غرب! بعبارت بهتر: بسوی شیطان بزرگ آمریکا. و این نشان می دهد: شیطان بزرگ روح آنها را تسخیر کرده، و اینها جادو زده! بدون اراده این اختلاس ها را انجام داده، برای غرب هدیه می برند. البته منظور از غرب، دولتهای غربی هستند که: این جادوی شیطانی را انجام می دهند. به این جهت آنها شیطان هستند که: می گویند ما کاره ای نیستیم! ایرانی ها خودشان دزد هستند. برخی از مسئولین ساده اندیش هم، مثل آنان فکر می کنند. شیطان هم وقتی همه را به جهنم فرستاد: جلوی همه آنها می گوید: من که شما را مجبور نکردم! مولای رومی، این انسان جادو شده را، سنگ استنجا یا دستمال توالت شیطان میداند.

Misleading or : successful businessmen?

Anyone who has robbed or embezzled in Iran! And escaped abroad, the largest capitalists: European and American countries. This shows that the emperors of Iran are the successful traders of the West. At the time of the tyranny and the era of the Islamic Revolution, and after that, those who were not cared for in Iran were always trying to escape massive robberies to eliminate humiliation. Most of them went to countries where their government was an enemy to Iran. They did not have the law of extradition or did not execute it. Most important was the royal family! Who had been informally reluctant to transfer their assets from abroad years ago? Their cash, like most dictators, was centered on Swiss bank accounts! Because the Swiss banks made the biggest money laundering: they trusted the nations in the name of trust. You were trustworthy or secretive for fugitives and dictators! Not for the nations and: the main owners of the wealth. It had a number of advantages for them: first, they did not ask the originator: where is all this money? So the safe place and the margin of profit: for all traffickers: drugs and weapons. Because: the trade in arms and drugs has the highest profits. Secondly, because the cipher of the account and the balance of payments did not indicate the owners to the respective governments, therefore, with the death or execution of them, all the property would be blocked: no one had the right to withdraw or question it. Apart from the Iranian dictators: before and after the revolution, which kept their bank accounts: they kept them there, and the pirates and the embezzlers continued to transfer assets to Europe and America, according to them. People like Dr. Ansari, Khorram, Khayyami, and.. Have the highest fortune, and as successful figures! Western is called. If the Swiss banks, like the American Nursing Nest in Tehran, are seized and their documents disclosed, the world will know its enemies better: everyone is shrewder and more betrayed, more betrayed by the world, respected in the Swiss banks more enjoyable! Because: his account balance has been higher. Though their wealth is sought or unwittingly returned to Iran! Because they have to slay those who steal! Or hire more guards for yourself! Particularly wealthy and proprietors: Iranian accounts compelled to: topple the regime of the Islamic Republic! Inject large amounts of money. So these wealthy are getting worse than a guard dog. When they just think for a moment: Where have they come from? Why have they taken with you? Why have they put in Swiss banks? Will they eventually benefit from it? Or they get the money: Swiss wolves dressed as guard dogs. And these are the misfortunes that they have cut down from the throats of the young and the elderly, and have been handed over to these wolves. So we see that if there is a disagreement, there is only one thing: towards the West! In other words: towards the Great Satan. And this shows: The great devil has conquered their souls, and they are magic! They do these embezzlements unwittingly; they give gifts to the West. Of course, the west is the Western governments: they do this evil magic. Therefore, they are Satan: they say we are not good! The Iranians themselves are thieves. Some simple minded officials think like them. Satan sent them all to hell: they all say, "I did not force you!" The Roman emperor, this man is a magician, a stonecut stone or Satan toilet paper.

رجال أعمال مضللون أو ناجحون؟

أی شخص سرق أو اختلس فی إیران! وهربوا فی الخارج، أکبر الرأسمالیین: البلدان الأوروبیة والأمریکیة. وهذا یدل على أن أباطرة إیران هم التجار الناجحون فی الغرب. فی وقت الاستبداد وعصر الثورة الإسلامیة، وبعد ذلک، أولئک الذین لم یرعوا فی إیران کانوا یحاولون دائما الهروب من السرقة الجماعیة للقضاء على الإذلال. وذهب معظمهم إلى بلدان کانت حکومتهم عدوا فیها لإیران. ولم یکن قانون تسلیم المجرمین مرتکبیها أو لم ینفذوه. الأهم هو العائلة المالکة! الذین کانوا یترددون بشکل غیر رسمی فی تحویل أصولهم من الخارج منذ سنوات. وکان نقدهم، مثل معظم الدیکتاتوریین، یترکز على الحسابات المصرفیة السویسریة! لأن البنوک السویسریة جعلت أکبر غسل الأموال: کانوا یثقون فی الأمم باسم الثقة. کنت جدیرة بالثقة أو سریة للهاربین والدیکتاتوریین! لیس للأمم و: أصحاب الثروة الرئیسیین. کان لها عدد من المزایا بالنسبة لهم: أولا، أنها لم تطلب من المنشئ: أین هو کل هذا المال؟ وبالتالی فإن مکان آمن وهامش الربح: لجمیع المتاجرین: المخدرات والأسلحة. لأن تجارة الأسلحة والمخدرات لدیها أعلى الأرباح. وثانیا، لأن شفرات الحساب ومیزان المدفوعات لا تشیران إلى أصحابها إلى الحکومات المعنیة، فإن وفاة کل منهم أو إعدامهما ستحجب: فلا یحق لأحد أن یسحبه أو یشکک فیه. وبصرف النظر عن الدکتاتوریین الإیرانیین: قبل وبعد الثورة، التی أبقت حساباتهم المصرفیة: أبقوا علیها هناک، وواصل القراصنة والمختلون نقل الأصول إلى أوروبا وأمریکا، وفقا لهم. الناس مثل الدکتور الأنصاری، خورام، خیامی، و .. لدیهم أعلى ثروة، و أرقام ناجحة! ویسمى الغربیة. إذا تم مصادرة البنوک السویسریة، مثل عش الجاسوس الأمریکی فی طهران، وکشفت وثائقهم، فإن العالم یعرف أعدائهم أفضل: الجمیع أکثر دهاء وأکثر خیانة، أکثر خیانة من قبل العالم، تحترم فی البنوک السویسریة أکثر متعة! لأن رصید حسابه کان أعلى. على الرغم من أن ثرواتهم سعى أو عاد دون قصد إلى إیران! لأن لدیهم لذبح أولئک الذین یسرقون! أو استئجار المزید من الحراس لنفسک! خاصة الأثریاء وأصحابها: الحسابات الإیرانیة مضطرة إلى: إسقاط نظام الجمهوریة الإسلامیة! ضخ مبالغ کبیرة من المال. لذلک هؤلاء الأثریاء یزدادون سوءا من کلب الحراسة. عندما یفکرون للحظة: من أین یأتون؟ لماذا أخذوا معک؟ لماذا وضعوا فی البنوک السویسریة؟ هل سیستفیدون منها فی النهایة؟ أو أنها تحصل على المال: الذئاب السویسریة یرتدون ککلاب الحراسة. وهذه هی المصائب التی قطعت على الحنجرة من الشباب وکبار السن، وتم تسلیمها إلى هذه الذئاب. لذلک نرى أنه إذا کان هناک خلاف، هناک شیء واحد فقط: نحو الغرب! وبعبارة أخرى: نحو الشیطان الأکبر. وهذا یدل على: الشیطان العظیم قد غزا نفوسهم، وهم السحر! وهم یفعلون هذه الاختلالات دون قصد، وهم یقدمون الهدایا إلى الغرب. وبطبیعة الحال، الغرب هو الحکومات الغربیة: یفعلون هذا السحر الشر. لذلک، هم الشیطان: یقولون نحن لسنا جیدین! الإیرانیون أنفسهم لصوص. بعض المسؤولین التفکیر بسیط یعتقدون مثلهم. أرسل الشیطان کل منهم إلى الجحیم: یقولون جمیعا: "أنا لم یجبرک!" ویعتبر الإمبراطور الرومانی، هذا الرجل الحکیم، ورق التوالیت الشیطان.

Yanl?? v? ya u?urlu i? adamlar??

?randa soyan v? ya q?sb ed?n h?r k?s! V? xaricd? qaçd?, ?n böyük kapitalistl?r: Avropa v? Amerika ölk?l?ri. Bu, ?ran?n imperatorlar?n?n Q?rbin u?urlu tacirl?ri oldu?unu göst?rir. Onlar?n ?ks?riyy?ti hökum?tinin ?rana dü?m?n oldu?u ölk?l?r? getdi. Öz növb?sind?, ekstradisiya hüququ faill?ri yox idi v? ya icra etm?mi?di. ?n ?h?miyy?tlisi kral ail?si idi! Xarici ölk?l?rd?n ?vv?lki ill?rd? aktivl?rini köçürm?k qeyri-r?smi olaraq ist?ksiz idi. Diktatorlar kimi, onlar?n pullar? ?sveçr? bank hesablar?na yön?ldilmi?dir! Çünki ?sveçr?nin ?n böyük pullar? yuyark?n banklar: mill?tl?r? inam ad?na güv?ndil?r. Qaçq?nlar v? diktatorlar üçün etibarl? v? gizli idiniz! Mill?tl?r? v? s?rv?tin ?sas sahibl?rin? deyil. Onlara bir s?ra üstünlükl?r var idi: birincisi, qurucuya müraci?t etm?mi?di: bütün bu pullar harada idi? Bel?likl?, t?hlük?siz yer v? m?nf??t marjas?: bütün insan alverçil?ri üçün: narkotik v? silah. Çünki silah v? narkotik ticar?ti ?n yüks?k m?nf??t? sahibdir. yüks?k s?rv?t v? u?ur üzü olaraq: h?kim ?nsari kimi insanlar, X?yyam .. almaq! Q?rb? ça??r?l?r. Tehranda casusluq Amerika yuva, almas?na v? s?n?dl?r kimi ?sveçr? banklar? aç?qlanmal?d?r ?g?r dünya daha yax?? hörm?t h?yata, ?sveçr? banklar?nda daha x?yan?t H?r k?s Zzl v? a?a??, v? dünya d?rk dü?m?n Daha xo?dur! Hesab balans? daha böyük oldu?undan. Z?nginlikl?ri ist?nil?n halda ya da bilinm?y?n ??kild? ?rana qaytar?l?r! Çünki o?urluq ed?nl?ri öldürm?k m?cburiyy?tind?dir! V? ya özünüz üçün daha çox göz?tçini i?? sal?n! Xüsus?n z?ngin v? sahibkarlar: ?ran hesablar? zorla: ?slam Respublikas?n?n rejimi devirm?k! Böyük miqdarda pul yat?r?n. Bel? z?ngin bir göz?tçi itd?n daha pisl??ir. Bir an üçün dü?ündükl?ri zaman: Onlar nereden g?ldi? Niy? onlar s?ni götürdül?r? Niy? ?sveçr? banklar?na qoydular? N?hay?t, onlardan faydalanacaqlar? V? ya pul qazan?rlar: ?sveçr? qurdlar? göz?tçi itl?r kimi geyinirl?r. Görürük ki, bir fikir ayr?l??? varsa, yaln?z bir ?ey var: Q?rb? do?ru! Ba?qa sözl?: Böyük ?eytana do?ru. V? bu göst?rir ki: Böyük ?eytan ruhlar?n? f?th etdi v? onlar sehrdir! Bunlar? bilinm?y?n ??kild? tuturlar, Q?rb? h?diyy?l?r verirl?r. ?lb?tt? ki, Q?rb Bat? ölk?l?ridir: bu pis sehrdir. Ona gör? d? onlar ?eytand?rlar: biz yax?? deyirik! ?ranl?lar özl?ri h?rs?zlard?r. B?zi sad? dü?ünc?li m?murlar onlar? dü?ünür. ?eytan onlar? c?h?nn?m? gönd?rdi: ham?s? "M?n s?ni zorlamad?m!" Deyirl?r. Roma imperatoru, bu a??ll? adam, ?eytan?n tualet ka??z? say?l?r.

سید احمد حسینی ماهینی

 

 


» نظر

سرمایه دار کسی است که یک دلار خود را، به دلار های زیاد افزایش د

ساده اندیشی لازم است ؟

یکی از خصوصیات پیامبر، ساده گیری برای مردم بود: تا جاییکه هرکس هر حرفی می زد، قبول می کرد. عده ای از منافقین گفتند ایشان  ساده باور (اذن) است. اما خداوند با نزول یک آیه فرمود: اذن بودن پیامبر برای شما بهتر است(قل اذن خیرلکم). دلایل زیادی برای این امر هست که: زودباوری مسئولان برای مردم خوب است. فرض کنید راننده اتوبوس اگر بخواهد: با تمام مسافر ها دعوا کند، با همان دعوای اول از کار اخراج می شود! وی باید اغلب آنچه را که می شنود، نشنده بگیرد. زیرا در طول روز، مردمان زیادی با راننده وسائط نقلیه عمومی، برخورد دارند و مسلما: همه از راننده تعریف نمی کنند، برخی افراد هم ممکن است انتقاد کنند. یا حتی ناسزا بگویند. اگر در جواب آنها، راننده هم بخواهد مقابله به مثل کند، به کار خود نمی رسد. براساس برخی اظهار نظر ها، هرشغلی برای خود خصوصیاتی دارد که: شاغل باید رعایت کند. اسطلاحا می گویند: کاسب باید پایش شکسته باشد! یعنی همیشه در مغازه یا: محل کسب خود حضور داشته باشد. می گویند یک نفر چلوکبابی باز کرد، ولی هیچ مشتری نداشت! زیرا موقع نهار مغازه را می بست، وبرای نهار خوردن به منزل می رفت. چهار نفر هم یک تاکسی خریده، به یک راننده دادند. ولی راننده پولی نمی داد و می گفت: مسافر نیست! وقتی اعتراض چهارنفر بالا گرفت، یک روز همه آنها را سوار کرد و: دور شهر گرداند هیچ مسافری دست بلند نکرد! چون ظرفیت تاکسی تکمیل بود. لذا این مسائل اشتباه برانگیز است، باید مسئولین خود را بامردم عادی مقایسه نکنند. می گویند دزدی به خانه زد و: نادر شاه از انجا می گذشت پرسید: چه شده ؟ جواب داد وقتی من خواب بودم، دزد آمد وسایلم را برد! شاه گفت: چرا خوابیدی که دزد اثاث را ببرد؟ وی گفت من خوابیدم، چون فکر کردم ماموران شما بیدارند. بله عده ای که مسئول می شوند، لازم است از خواب و خوراک خود هم بزنند. اگر اینطور نباشد، دشمنان شبیخون می زنند. مثلا خواب بودن مسئولین در امر اقتصادی، باعث شده تاکنون مبلغ 200هزار تریلیون ریال، اختلاس کشف شده! داشته باشیم. یعنی سهم هر ایرانی 250میلیون تومان. اگر مسئولین بیدار بودند، لازم نبود عزای: کمبود بودجه یا کسری  تراز پرداختی بگیرند. ولی خواب بودن آنها باعث شد: تا از جیب هر ایرانی این مبلغ برداشته شود، البته بازهم این حالت خوشبینانه است، مرحله بد بینانه آن است که: برخی ها شریک دزد و همراه قافله بودند. مگر می شود که: بغل گوش آنها اینهمه اختلاس شود، و آنها از قبل خبر نداشته باشند. زرنگ حساب کردن خود، این بلاها را سر آدم می آورد. فکر می کند با میدان دادن: به سرمایه گذاران و متخصصان مالی، آنها برای مردم کار می کنند! ولی می بینیم که برعکس است. آنها فکر می کنند اگر به مردم، یارانه ندهند بودجه تامین می شود. می خواهند خام فروشی نکنند، پولهای کلان را به کسانی می دهند که: دست اینها را خوانده و به بهانه: تولید همه را اختلاس می کنند. پیچیدگی موضوع وقتی بالا می رود که بدانیم: همه این اختلاس ها اگر در آمریکا یا اروپا می شد، جایزه هم می گرفت. زیرا از نظر آنها، سرمایه دار کسی است که یک دلار خود را، به دلار های زیاد افزایش دهد به همین دلیل است که اختلاس گران، همگی تحصیلکرده یا مزدور غرب بودند. زیرا از موضوع امنیت سرمایه گذاری، برای اختلاس استفاده می کردند. برخلاف قانون غربی، از نظر قانون مجازات های اسلامی، این موضوعات اختلاس محسوب می شود. یعنی اگر قانون مجازات های اسلامی نبود، شاید اختلاسی هم کشف نمی شد! و هرکس هرچقدر میبرد و: می خورد می گفتند: از نبوغ خودش استفاده کرده.

Simple thinking?

One of the characteristics of the Prophet was simplification for the people: as long as everyone spoke a word, he accepted. Some hypocrites said that they are simple beliefs (permissions). But God, by decreasing a verse, said: the permission of the Prophet is better for you (qaql kayrlkm). There are a lot of reasons for this: The officials" timidity is good for the people. Suppose the bus driver, if he wants to: fights with all passengers, is fired with the same lawsuit! He should often get what he is hearing. Because during the day, many people deal with the driver of public vehicles, and of course: not everyone defines the driver, some people may also criticize. Or even defamatory. If the driver does not want to deal with them in the answer, they will not be able to do so. According to some comments, every business has its own characteristics: the worker must adhere to. They say: The business must be broken! That is, always at the store or: your place of business. They say someone opened a cheekbone but did not have any customers! As he closed the shop at lunch time, he went home to eat lunch. Four people bought a taxi, they gave a driver. But the driver did not give money and said: "No passengers!" When the four-member protest rallied, one day they drove all of them: "No passengers pulled out of the city!" Because: the taxi capacity was completed. So these are misleading things, they should not compare their officials with ordinary people. They say that the robbery went home and Nader Shah went over and asked what was going on. Answered when I was asleep, the thief picked up my stuff! Shah said: why did you sleep to rob the fake? He said I slept, because I thought your agents were awake. Yes, those who are responsible, you need to sleep and feed themselves. If that"s not the case, the enemies will endure. For example, the dreams of officials in the economy have already caused 200 thousand trillion rials, embezzlement discovered! Have That is, the share of each Iranian 250 million USD. If the authorities were awake, it was not necessary to mourn: lack of budget or deficit. But their sleep caused them to be pulled out of the pocket of any Iranian. However, this is still optimistic; the dismal stage is that some of them were a thief and a thief. Is it possible that: their ears will be embezzled so much, and they will not already be aware of it. The savvy of his own calculus brings these blunders to life. Thinks Going Off: Investors and Financial Specialists, They Work For People! But we see that it is the opposite. They think that funding will be provided if people do not subsidize. They do not want to sell, they give big money to those who: read their hands on the pretext: they embezzle everyone"s produce. The complexity of the issue goes up when it comes to knowing: all these embezzlements would have been awarded if they were in America or Europe. For them, the capitalist is one who will raise one dollar to a large dollar, which is why the embezzlers were all educated or mercenaries in the West. Because  :they used embezzlement for investment security. Contrary to Western law, this is a matter of embezzlement in terms of the Islamic Penal Code. That is, if the law of Islamic punishments was not, then there would not have been a discrepancy! And whoever he goes and eats, they used to use his genius.

التفکیر البسیط؟

کانت إحدى خصائص النبی تبسیطا للناس: ما دام الجمیع یتکلمون کلمة، قبلها. قال بعض المنافقین أنهم معتقدات بسیطة (أذونات). ولکن الله، من خلال خفض الآیة، وقال: إذن النبی هو أفضل بالنسبة لک (ققل کایرلکم). هناک أسباب کثیرة لذلک: إن خداع المسؤولین جید للشعب. لنفترض أن سائق الحافلة، إذا کان یرید: یحارب مع جمیع الرکاب، وأطلقت مع نفس الدعوى! وقال انه یجب فی کثیر من الأحیان الحصول على ما یسمعه. لأنه خلال النهار، وکثیر من الناس یتعاملون مع سائق المرکبات العامة، وبطبیعة الحال: لا یعرف الجمیع السائق، وبعض الناس قد تنتقد أیضا. أو حتى تشهیریة. إذا کان السائق لا یرید التعامل معها فی الجواب، فإنها لن تکون قادرة على القیام بذلک. وفقا لبعض التعلیقات، کل عمل له خصائصه الخاصة: یجب على العامل التمسک. یقولون: یجب کسر العمل! وهذا هو، دائما فی مخزن أو: مکان عملک. یقولون شخص فتح عظمة الوجن ولکن لم یکن لدیک أی عملاء! وعندما أغلق المحل فی وقت الغداء، عاد إلى المنزل لتناول الغداء. أربعة أشخاص اشتروا سیارة أجرة، أعطوا سائق. ولکن السائق لم یعطی المال وقال: "لا رکاب!" عندما احتجت الاحتجاجات المکونة من أربعة أعضاء، یوم واحد أنها شنت کل منهم و: بعیدا عن المدینة، أی مسافر رفع أیدیهم! لأنه تم الانتهاء من قدرة سیارات الأجرة. لذلک هذه أشیاء مضللة، لا ینبغی لهم مقارنة مسؤولین مع الناس العادیین. یقولون إن السرقة ذهبت إلى المنزل وذهب نادر شاه وسأل عما یجری. ردت عندما کنت نائما، التقط اللص حتى الاشیاء بلدی! قال شاه: لماذا نمت لسرقة وهمیة؟ قال إننی أنام، لأننی اعتقدت أن وکلائک کانوا مستیقظین. نعم، أولئک المسؤولین، تحتاج إلى النوم وتغذیة أنفسهم. إذا لم یکن الأمر کذلک، فإن الأعداء سوف یتحملون. على سبیل المثال، أحلام المسؤولین فی الاقتصاد تسببت بالفعل 200 ألف تریلیون ریال، اکتشاف الاختلاس! لدینا. أی حصة کل إیرانی 250 ملیون دولار أمریکی. وإذا کانت السلطات مستیقظا، لم یکن من الضروری الحداد: نقص المیزانیة أو العجز. لکن نومهم تسبب فی سحبهم من جیب أی إیرانی، إلا أن هذا لا یزال متفائلا، والمرحلة الکئیبة هی أن بعضهم لص ولص. هل من الممکن أن: سیتم اختلاس آذانهم کثیرا، وأنها لن تکون بالفعل على بینة من ذلک. والدهاء من حساب التفاضل والتکامل الخاص به یجلب هذه الأخطاء إلى الحیاة. یفکر فی الإقلاع: المستثمرین والأخصائیین المالیین، یعملون من أجل الناس! ولکننا نرى أن الأمر عکس ذلک. وهم یعتقدون أن التمویل سیقدم إذا لم یقدم الناس الدعم. انهم لا یریدون بیع، أنها تعطی المال الکبیر لأولئک الذین: قراءة أیدیهم بحجة: أنها اختلس المنتجات الجمیع. ویزداد تعقید المسألة عندما یتعلق الأمر بمعرفة: کل هذه الاختلالات کانت ستمنح إذا کانت فی أمریکا أو أوروبا. وبالنسبة لهم، الرأسمالی هو الذی سیرفع دولار واحد إلى الدولار الکبیر، وهذا هو السبب فی أن الاختلاسین کانوا جمیعا المتعلمین أو المرتزقة فی الغرب. لأنهم استخدموا اختلاس أمن الاستثمار. وخلافا للقانون الغربی، فإن هذه مسألة اختلاس من حیث قانون العقوبات الإسلامی. أی إذا کان قانون العقوبات الإسلامیة لم یکن، ثم لن یکون هناک تناقض! وأیا کان یذهب ویأکل، کانوا یستخدمون عبقریته.

Sad? dü?ünc??

Pey??mb?rin xüsusiyy?tl?rind?n biri, insanlar üçün sad?l??dirm? idi: h?r k?s h?r sözü dan??anda, q?bul etdi. B?zi münafiql?r sad? inanclar (icaz?l?r) oldu?unu söyl?dil?r. Ancaq Allah bir ay?ni azaldaraq dedi: "Pey??mb?rin icaz?si sizin üçün daha xeyirlidir (qaql kayrlkm). Bunun bir çox s?b?bi var: R?smi ??xsl?rin c?sar?tliliyi xalq üçün yax??d?r. Avtobus ?oförünü ist?yir, ?g?r ist?yirs?: bütün s?rni?inl?rl? döyü?ür, eyni iddia il? i?d?n ç?xar?l?r! O, tez-tez e?itm?k n? almaq laz?md?r. Çünki gün ?rzind? bir çox insanlar ictimai vasit? sürücüsüyl? m???ul olurlar v??lb?tt? ki, h?r k?s sürücünü tan?m?r, b?zil?ri d? t?nqid ed? bil?r. V? ya h?tta pisdir. Sürücü cavab il? onlarla m???ul olmaq ist?mirs?, onlar bunu ed? bilm?y?c?kl?r. B?zi ??rhl?r? gör?, h?r bir i? öz xüsusiyy?tl?rin? malikdir: i?çi sadiq olmal?d?r. Onlar deyirl?r: i?i pozmaq laz?md?r! Y?ni h?r zaman ma?aza v? ya i? yeri. Kims? bir cheekbone açd? amma heç bir mü?t?risi yox dedil?r! Dükan? nahar zaman?nda ba?lad??? zaman ev? getdi v? yem?k yeyirdi. Dörd adam bir taksi al?b, sürücü verdil?r. Sürücü is? pul verm?di v? dedi: "Yolçu yoxdur!" Dörd üzvd?n etiraz aksiyas? keçirildikd?, bir gün onlar bütün bunlar? yer? qoydular v? ??h?rd?n uzaqla?d?, heç bir s?rni?in ?lini qald?rmad?! Taksi gücü tamamland??? üçün. Bel? ki, bu, yanl?? ?eydir, onlar?n m?murlar?n? adi insanlarla müqayis? etm?m?lidirl?r. Soy?un ev? getdi v? Nader ?ah getdi v? n? ba? verdiyini soru?dular. Uykuda oldu?umda cavab verdi, o?ma ?eyl?rimi ald?! ?ah dedi: Niy? soxmaq üçün yatd?n?z? O, yuxuda yatd???n? söyl?di, çünki agentl?riniz oyand?. B?li, cavabdeh olanlar, yatmaq v? özl?rini b?sl?m?k laz?md?r. ?g?r bel? deyils?, dü?m?nl?r döz? bil?c?kl?r. M?s?l?n, iqtisadiyyatda v?zif?li m?murlar?n x?yallar? art?q 200 min trilyon rial? s?b?b oldu, m?nims?m? a?kar oldu! Var Y?ni, h?r bir ?ran?n 250 milyon AB? dollar?. V?kil?r oyanark?n, a?lamaq laz?m deyil: büdc? v? ya çat??mazl?qlar. Lakin onlar?n yuxular? h?r hans? bir ?ran?n cibind?n ç?xar?lmas?na g?tirib ç?xard?, amma bu h?l? optimistdir, b?zil?ri is? o?ru v? o?ru idi. Mümkündür ki, onlar?n qulaqlar? çox miqdarda al?n?b, ondan x?b?rsiz olmayacaqd?r. Öz hesab?n?n f?rziyy?sidir bu s?hvl?ri h?yat g?tirir. ?nvestorlar v? Maliyy? müt?x?ssisl?ri, ?nsanlar üçün çal???rlar! Ancaq bunun ?ksin? oldu?unu görürük. Onlar hesab edirl?r ki, insanlar subsidiyas?zsa, maliyy? t?min edil?c?kdir. Onlar satmaq ist?mirl?r, ?ll?rinizi b?han? il? oxumaq ist?y?nl?r? böyük pul verirl?r: h?r k?sin m?hsullar?n? yuyur. M?zmunun mür?kk?bliyini bilm?k g?ldiyind? art?r: bütün bu ambisiyalar Amerika v? ya Avropada olsalar, veril?c?kdi. Bunlar üçün, kapitalist bir dollar? bir dollar q?d?r art?racaq bir adamd?r, buna gör? y???c?lar?n ham?s? t?hsilli v? ya Q?rbd? muzdlu idi. Çünki s?rmay? t?hlük?sizliyi üçün m?nims?mi?l?r. Q?rb hüququna zidd olaraq, bu, ?slam Ceza Qanununda m?nims?nilm?si m?s?l?sidir. Y?ni, ?slam c?zalar?n?n qanunu olmad??? t?qdird?, bir f?rq olmurdu! Kim gedir v? yeyirs?, onun dahisini istifad? edirdil?r.

mahinnews.ir

 

 

 


» نظر

مرغ غمخوار، کنار دریا می نشیند و اشک می ریزد.

قهر طبیعت با مرزبانی 

معجزات امام حسین ع، فقط در نحوه شهادتش نیست، بلکه یکی از آنها در: چشم اندازهای هزاران ساله ایشان، که تا چه حد برای رفاه حال زائرین خود، ارزش قائل بوده! بطوریکه زمین کربلا را به: 60هزار درهم از بنی اسد خرید، ولی دوباره به آنان تحویل داد! به شرط آنکه زائرین را کمک کنند. ولی دولت ایران به دلیل گرایش های تکنوکراسی، این مفاهیم را درک نمی کند! و موانع زیادی برای حضور زائرین فراهم می کند: یکی از آنها اخذ 40دلار بابت ویزا، مبالغ هنگفت برای خروجی و: چند برابر کردن کرایه خودرو های دولتی. البته همیشه خدا، دولت ها در مقابل مردم بودند! زیرا به دلیل تحصیلات غربی، از درک بسیاری از مفاهیم عاجز بودند. در زمان دفاع مقدس هم دیدیم که: میر حسین موسوی چه بازی هایی در می اورد! بودجه را زیر خط قرمز نشان می داد: تا به جبهه امکانات داده نشود. یکی از خبط های جدید دولت در سال جاری، این بود که اعلام کرد: مرز خسروی و قصر شیرین را هم، دراین زیارت شیرین شریک می کند. ولی به قول خود عمل نکرد، و این امر باعث قهر زمین آن منطقه شد! اگر قبول کنیم تمام ذرات عالم، مامور خدا هستند، ببینید چه بر سر این: ملک و ملکوت و عالم ناسوت آوردند، که اینگونه با خشم طبیعت مواجه شدند. ولذا باید به دولت ها هشدار داد: تاکی می خواهند بر علیه: جریان مردمی حرکت کنند؟ بجای اینکه پیشتاز باشند و مانند: امام خمینی سالهای دور را ببینند، و در راستای آن حرکت کنند، خود را به برنامه 5ساله! محدود کردند یا برنامه چهارساله که: فقط گذران روزگار را داشته باشند. البته این حالت خوشبینانه هست. که فرض بر عدم آگاهی، یا عدم تطابق فرهنگ یقه سفید ها، با فرهنگ مردمی است. والا در حالت بدبینانه، همه این بازی ها برای اختلاس هرچه بیشتر و: بی سروصدا تر ست. امروز در مجلس پور ابراهیمی داغ کرده بود! می گفت بیست هزار میلیارد تومان، سرمایه شرکت هایی است که هیچ شفافیت مالی ندارند! با اینکه سه سال پیش، قرار بود این شرکتها به بورس معرفی شوند، از هزاران شرکت فقط 267معرفی شدند! که اغلب آنها هم گزارش حسابرسی نداشتند، و یا تا سال 1392 را در: ترازنامه هایشان ثبت کرده بودند. البته وزیر تعاون گفت: ما همه را در سامانه درج کرده ایم، و بورس آمادگی نداشت. ببین چه پول های کلانی به قول عادل آذر، حیف می شود! ایشان هم در گزارش خود، از ترس دولتی ها گفت: «نمی گویم میل می شود» مگر میل شدن چطور است؟ حقوق های نجومی از بانکهایی که: همه در حال ورشکستگی هستند، چه معنی غیر از این دارد؟ پولهایی که برای پروژه های عمرانی گرفته شده، و برخی از آنان چهل سال است! که هنوز تکمیل نشده و: برخی هم مدت پایانی ندارد. حالا کدام درست است: حالت خوشبینانه یا بدبینانه ؟ فقط یک کلام بگویم: آنهاییکه از آمریکا یا اروپا آمدند، خودشان می گفتند آمدیم پول پارو کنیم! و بریم سر زندگی مان. بقیه هم دست کمی ندارند. البته تقصیری هم ندارند! روزی در کنار مهندس موسوی بودم، مرحوم شجونی نماینده کرج آمد: کلی از فساد مردم و مسئولین گفت، و از مهندس موسوی خواست که: بعنوان نخست وزیر کاری بکند، ولی او می خندید! عاقبت شجونی عصبانی شد و گفت: چرا می خندی ؟ موسوی گفت: بابا صدوبیست وچهار هزار پیامبر آمدند: اینها را درست کنند نشد! من چه کار می توانم بکنم؟ بنده هم هروقت کسانی را می بینم که: از فساد دم می زنند، بیاد مرغ غمخوار می افتم: بوتیمار یا همان مرغ غمخوار، کنار دریا می نشیند و اشک می ریزد. از او می پرسند چرا؟ می گوید : میترسم یک روزی، آب دریا تمام شود! غصه می خورم، اشک من هم برای این است که: لااقل دو قطره آب دریا بیشتر شود!

The ferocious nature of the borderline

The miracles of Imam Hussein are not just in the way of his testimony, but one of them: in his thousands-year-old perspective, to which extent he has valued his wisdom for the welfare of his pilgrims! It bought the land of Karbala: 60,000 Dharams from Bani Assad, but returned to them again! Provided the pilgrims help. But the Iranian government does not understand these concepts because of the tendencies of technocracy! And there are many obstacles to the pilgrims: one of them is getting $ 40 for visas, huge sums for output and: multiplying government car rentals. Always God, governments were against the people! Because because of Western education, many concepts were not understood. During the holy defense, we also saw what games Mir Hossein Mousavi was playing. It showed the budget below the red line: to not give the front of the facility. One of the new pledges of the government this year was that it announced that Khosravi"s border with Shirin"s palace is also a partner in this sweet pilgrimage. But he did not fulfill his promise, and this caused the land to plague the area! If we accept that all the particles of the universe are God"s agents, see what they have done about it: the kingdom, the kingdom, and the nobility of the world, who were thus faced with the anger of nature. Therefore, governments should be warned: Taky want to move against the people"s stream? Instead of being prominent and like: Imam Khomeini see many years away, and move in the direction of him, into his 5 year program! Or a four-year plan that only takes time. Of course, this is optimistic. Which presupposes the lack of awareness, or the discordance of the culture of the white collar, with popular culture. Highly cynical, all of these games are for embezzling more and more: noisy. Today, Ibrahim was in the parliament! He said twenty thousand billion dollars were the capital of companies that have no financial transparency! Though companies were supposed to be listed three years ago, only 267 of thousands of companies were introduced! Most of them did not have an audit report, or they had recorded their balance sheets by 2013. Of course, the co-operation minister said: We put everyone in the system, and the stock was not ready. See what huge money is in the name of Adel Azar! In his report, he also said, "I do not say it"s willing," he said of government fears. What is the desire to do? What does this mean to the astronomical salaries of banks that are all bankrupt? The money spent on construction projects, some of them for forty years! That is not yet complete: some do not have time to finish. Which is right now: optimistic or pessimistic? Just one word: those who came from the United States or Europe, they themselves said they came to us to rent the money! And let"s head our lives. The rest are not at hand. Of course there is no fault! One day, along with Mousavi, the late Shajoni came to Karaj, a general representative of the corruption of the people and the authorities, and urged Mousavi engineer: to make a prime minister, but he laughed! Eventually Shajony became angry and said: why do you laugh? Mousavi said: "Baba Sobib and four thousand prophets came: they did not fix it! What can I do? I see the servant whenever I see them: they are puffing out of corruption; I"ll go to the chicken sucker: a bootyram or a sultry chick sits at the seaside and tears. They ask why "I"m afraid that one day, the seawater will be over!" I"m sorry, my tears are for: At least two drops of sea water!

طبیعة شرسة من الحدود

معجزات الإمام الحسین لیست فقط فی طریق شهادته، ولکن واحد منهم: فی منظوره منذ آلاف السنین، إلى أی مدى کان یقدر حکمة فی رفاه بلده! اشترى أرض کربلاء: 60،000 دهارم من بنی الأسد، ولکن عاد إلیهم مرة أخرى! شریطة مساعدة الحجاج. لکن الحکومة الإیرانیة لا تفهم هذه المفاهیم بسبب توجهات التکنوقراطیة! وهناک العدید من العقبات أمام الحجاج: واحد منهم هو الحصول على 40 $ للحصول على تأشیرات، مبالغ ضخمة للإنتاج و: مضاعفة تأجیر السیارات العامة. دائما الله، کانت الحکومات ضد الشعب! وبسبب التعلیم الغربی، لم تفهم العدید من المفاهیم. خلال الدفاع المقدس، رأینا أیضا ما هی الألعاب میر حسین موسوی یلعب. وأظهرت المیزانیة تحت الخط الأحمر: عدم إعطاء الجبهة من المرفق. وکان من بین التعهدات الجدیدة للحکومة هذا العام أنها أعلنت أن حدود خوسرافی مع قصر شیرین هی أیضا شریک فی هذا الحج الحلو. لکنه لم یفی بوعده، وهذا تسبب فی الأرض إلى الطاعون المنطقة! وإذا قبلنا أن جمیع جسیمات الکون هی عوامل الله، فراجع ما فعلوه حیال ذلک: المملکة، والمملکة، ونبلاء العالم، الذین کانوا بالتالی یواجهون غضب الطبیعة. لذلک، یجب تحذیر الحکومات: تاکی ترید التحرک ضد تیار الشعب؟ بدلا من کونها بارزة ومثل: الإمام الخمینی نرى سنوات عدیدة بعیدا، والتحرک فی اتجاه منه، فی برنامجه لمدة 5 سنوات! أو خطة مدتها أربع سنوات تستغرق وقتا فقط. وبطبیعة الحال، وهذا أمر متفائل. الذی یفترض مسبقا عدم الوعی، أو التناقض بین ثقافة ذوی الیاقات البیضاء، مع الثقافة الشعبیة. ساخرة للغایة، کل هذه الألعاب هی للاختلاس أکثر وأکثر: صاخبة. الیوم، کان إبراهیم فی البرلمان! وقال إن عشرین ألف دولار کانت عاصمة الشرکات التی لیس لدیها شفافیة مالیة! على الرغم من أن الشرکات کان من المفترض أن تکون مدرجة قبل ثلاث سنوات، فقط 267 الآلاف من الشرکات أدخلت! ولم یکن لدى معظمهم تقریر مراجعة الحسابات، أو أنهم سجلوا میزانیاتهم بحلول عام 2013. وبطبیعة الحال، قال وزیر التعاون: وضعنا الجمیع فی النظام، ولم یکن المخزون جاهزا. ترى ما هو المال الضخم فی اسم عادل عازر! وقال فی تقریره "لا اقول انها مستعدة"، وقال من مخاوف الحکومة، ما هی الرغبة فی القیام به؟ ماذا یعنی هذا المرتبات الفلکیة للبنوک التی تفلس کلها؟ الأموال التی تنفق على مشاریع البناء، وبعضهم لمدة أربعین عاما! هذا لم یکتمل بعد: البعض لیس لدیهم الوقت لإنهاء. وهو الآن: متفائل أو متشائم؟ کلمة واحدة فقط: أولئک الذین جاءوا من الولایات المتحدة أو أوروبا، هم أنفسهم قالوا أنهم جاءوا إلینا لاستئجار المال! ودعونا نعیش حیاتنا. والباقی لیست فی متناول الید. بالطبع لیس هناک خطأ! فی یوم من الأیام، جنبا إلى جنب مع موسوی، جاء الراحل شاجونی إلى کراج، الممثل العام لفساد الشعب والسلطات، وحث مهندس موسوی: على تعیین رئیس الوزراء، لکنه ضحک! فی نهایة المطاف أصبح شاجونی غاضبا وقال: لماذا تضحک؟ وقال موسوی: "بابا سوبیب وأربعة آلاف الأنبیاء جاءوا: لم إصلاحه! ماذا یمکننی أن أفعل؟ أرى الخادم کلما أراهم: هم ینفخون من الفساد؛ سأذهب إلى مصاصة الدجاج: البوتیرام أو الفرخ مص یجلس على شاطئ البحر والدموع. یسألون لماذا "أخشى أن یوم واحد، میاه البحر سوف یکون أکثر!" أنا آسف، دموعی هی: على الأقل قطرتین من میاه البحر!

S?rh?din ?idd?tli t?bi?ti

?mam Hüseynin möcüz?l?ri yaln?z ?ahidlik yolu il? deyil, onlardan biridir: minillik bax?m?ndan, öz müdrikliyini özünün rifah hal?na g?tir?n d?r?c?d?dir! K?b? torpa??n? sat?n ald?: Bin? ?s?dd?n 60 min Dharams, lakin yen? onlara qay?td?! Hac?lar?n köm?k etdiyi t?min edildi. Amma ?ran hökum?ti texnologiya meyll?ri s?b?bind?n bu anlay??lar? anlam?r! H?cc ziyar?ti üçün bir çox mane? var: bunlardan biri vizalar üçün 40 dollar, ç?x?? üçün böyük m?bl??dir v? ictimai avtomobil kiray?l?rini çarpar. H?mi?? Allah, hökum?tl?r xalqlara qar?? idi! Çünki Q?rb t?hsilind?n öt?ri bir çox anlay?? anla??lmad?. Müq?dd?s müdafi? ?snas?nda Mir Hüseyn Mus?vinin hans? oyunlar oynad???n? da gördük. Bu, q?rm?z? x?ttin alt?ndak? büdc?ni göst?rdi: mü?ssis?nin önün? verm?m?k. Hökum?tin bu ilki yeni v?dl?rind?n biri, Xosravinin ?irin saray?n?n s?rh?dinin bu ?irin hac?ndak? orta?? oldu?unu elan etdi. Lakin o v?dini yerin? yetirm?yib v? bu torpa??n ?razini v?rdi? etm?y? s?b?b oldu! Kainat?n bütün hiss?cikl?rinin Allah?n vasit?çiliyi oldu?unu q?bul ed?rs?ns?, buna gör? etdikl?ri i?l?ri gör?k: bu, t?bi?tin q?z?bi il? qar??la?an pad?ahl?q, pad?ahl?q v? dünyan?n n?cibliyi. Buna gör? hökum?tl?r? x?b?rdarl?q edilm?lidir: Xalq?n ax?n?na qar?? h?r?k?t etm?k ist?yirs?n? ?mam Xomeyni çox ill?r uzaqdan bax?r v? onun istiqam?tind? h?r?k?t edir, onun 5 illik proqram?na! V? ya sad?c? vaxt aparan dördillik plan. ?lb?tt? ki, bu, optimistdir. H?ssasl???n olmamas? v? ya a? x?tt m?d?niyy?tinin h?ssasl???, populyar m?d?niyy?t il? n?z?rd? tutulub. Çox kinik, bu oyunlar?n ham?s? daha çox m?nims?nilm?si üçündir: s?s-küylü. Bu gün ?brahim m?clisd? idi! Onun sözl?rin? gör?, iyirmi milyard dollar maliyy? ??ffafl??? olmayan ?irk?tl?rin paytaxt?d?r! ?irk?tl?rin üç il ?vv?l siyah?ya al?nmas? n?z?rd? tutulsa da, yaln?z 267 min? yax?n ?irk?t t?qdim edildi! Onlar?n ?ks?riyy?ti audit hesabat?na malik deyil v? ya 2013-cü il? q?d?r onlar?n balanslar?n? qeyd etmi?l?r. ?lb?tt?, ?m?kda?l?q naziri dedi: "Biz h?r k?s? sistem? qoyduq v? s?hmdar haz?r deyildi. Adel Azar ad?na böyük pul n? oldu! Öz hesabat?nda deyib ki, "bunu ist?mir?m" dey?r?k hökum?tin qorxular?n? bildirib. Bu, bütün iflas ed?n banklar?n astronomik maa?lar?na n? dem?kdir? Pul x?rcl?ri, onlardan b?zil?ri q?rx ildir ki, tikinti layih?l?rin? x?rcl?nir! H?l? tam deyil: b?zil?ri bitirm? vaxt? yoxdur. H?l? indi: iyimser v? ya ümidsizmi? Yaln?z bir söz: Amerika Birl??mi? ?tatlar? v? ya Avropadan g?l?nl?r özl?ri d? pullar? icar?y? götürdükl?rini söyl?dil?r! V? h?yat?m?z? idar? ed?k. Qalanlar ?lind? deyil. ?lb?tt? ki, heç bir günah yoxdur! Bir gün Mus?vinin yan?na g?l?n m?rhum Shajoni, xalq?n v? s?lahiyy?tlil?rin korrupsiyas?n?n ümumi bir nümay?nd?si olan Karay"a g?ldi v? Musavi müh?ndisini ça??rd?: Ba? nazir etm?k, amma güldü! N?hay?t Shajony q?z?bl?ndi v? dedi: Niy? güldürürs?n? Mus?vi dedi: "Baba Sobib v? dörd min pey??mb?r g?ldi: onlar düz?ltdil?r! N? ed? bil?r?m? M?n gördüyüm zaman qulluqçunu görür?m: onlar korrupsiyan? darmada??n edirl?r, m?n toyuq suyuna gedir?m: d?niz v? gözya?ard?c? bir büroyam v? ya ç?lpaq bir cüc?. Niy? soru?urlar "Qorxuram ki, bir gün d?niz suyu bit?c?k!" Üzr ist?yirik, gözya?lar?ma gör?: ?n az? iki damla d?niz suyu!

www.mahinnews.ir

سید احمد حسینی ماهینی 


» نظر

در جنگ سه روزه، لبنان آل سعود را ساقط کرد، یا یمن، ریاض را به مو

بین الحرمین جدید!

بین الحرمین را برای جاهای مختلفی: در نظر گرفته اند مانند: بین حرم حضرت عباس و امام حسین ع، که این روز ها از آن صحبت زیاد می شود. یا بازار تهران هم بین مسجد جامع و مسجد امام! واقع شده است اصل این کلمه بعد از انقلاب اسلامی، و بعد از سقوط صدام رایج شد. زیرا کربلا در قدیم، بین حرم ها خانه سازی بود، بعد از سقوط صدام ایرانی ها بازسازی: عتبات را شروع کردند و: با خرید خانه ها محدوده طرح، آنجا را به صورت امروزی ساختند. این نکته قابل توجه است که حضرت امام حسین ع، قبل از شهادتش تا چهل کیلومتر اطراف آن را: در بین النهرین خریداری کرد، فرمود من نمی خواهم در زمین مردم، شهید شوم و بعد از شهادتم، کسانی که به زیارتم می آیند، در زمین مردم باشند. لذا اگر فقط همین امر از امام حسین مانده بود، نشان می داد که 14قرن بعد را بخوبی می بیند. و سند ایشان، چشم انداز چند هزار ساله است! به همین سیاق میتوان در مدینه هم، بین حرم پیامبر و حرم ائمه بقیع، بین الحرمین داشت و: کسانی که زمین های آن را آباد کرده، و مالک شده اند باید آن را پس بدهند. زیرا اینگونه زمین ها، متعلق به پیامبر و امام معصوم است. در بنای جدید باید سازه های: فضایی بزرگی به کار گرفته شود تا: در بین ساختمان های بلند گم نباشد. حداقل ارتفاع 400متر با گنبد و مناره، مساحتی بیش از 400متر: طول و عرض را شامل شود.  در فاصله بین مکه و مدینه نیز، به چنین فضایی احتیاج است. اصولا خانه خدا باید بلند تر از همه خانه باشد، لذا در طراحی جدید ماکت، خانه خدا، باید ارتفاعی بالاتر از برج الساعه! داشته باشد یعنی حداقل 500متر و: اگر کاملا مکعب باشد، طول و عرض آن هم افزایش یابد. بطوریکه دارای طبقات زیاد و: حجره های فراوان باشد، و بتواند دو میلیون زائر را، در خود جای دهد و: همه پنجره ها و در های آن بسوی: خانه خدای طرح قدیم باز شود. نمای بیرونی آن هم از شیشه مات باشد، تا طرح بیت الله را داشته باشد. طبقه اول و دوم آن میتواند تجاری باشد، تا از در آمد آن خانه خدا اداره شود، طبقات بالا نیز برای سکونت موقت، مانند اصحاب صفه، زمان پیامبر مورد استفاده قرار گیرد. بطوریکه کل فضای شهر مکه، در محور عبادت قرار گیرد. و ساکنان دائمی به خارج از محدوده حرم: (نور حجرالاسود) فرستاده شوند. و اگر انشاء الله در جنگ سه روزه، لبنان آل سعود را ساقط کرد، یا یمن، ریاض را به موشک بست، این طرحها آماده باشد. علاوه بر آن یک بین الحرمین دیگر هم در حال تاسیس است! البته منظور ما بین میدان امام حسین تهران تا میدان شهدا نیست! بلکه بین کربلا و عتبات عراق است با: امام رضا ع در ایران. از طرف ایران، این مسیر جاده کربلا نام دارد! والان غالبا بصورت اتوبان در آمده، مخصوصا در محدوده های استان تهران: تا همدان و کمی بعد تا کرمانشاه. اما از طرف عراق این جاده، نام امام رضا را دارد! جاده امام رضا، فعلا از مرز تا بدره خوب است، تا نزدیک نجف هم ساخته شده، ولی باید سریعتر سه شاخه شده، کاظمین و سامرا را هم در بر بگیرد. بطوریکه همه راهها به کربلا ختم شود. وزلزله اخیر هم، تملک این زمین ها را ساده کرد. از کربلا هم به امام رضا وصل شود. این جاده باید طوری ساخته شود: تا در آن باند های تندرو، کندرو حتی پیاده و: دوچرخه سوار منظور شود. روشنایی و امنیت آن کامل باشد، می توان در حریم نهایی جاده، مجوز ساخت هتل یا مغازه داد، یا زنجیره های اداری مسکونی تجاری را ساماندهی کرد. در هر صورت همانطور که: پیامبر و ائمه در طرح: چشم انداز 1400ساله پیش بینی کرده اند: همه شهر ها به هم وصل شود، بطوریکه یک زن جوان هم، بتواند با پای پیاده یا سواره، از کربلا تا مشهد و: از مدینه تا سامرا برود، و کسی مزاحم او نباشد.

New Almighty!

Between al-Haram?n is considered for many different places: between the shrine of Hazrat Abbas and Imam Hussein, which is spoken these days. Or Tehran market between Jami Mosque and Imam Mosque! The principle of this word came after the Islamic Revolution, and became popular after the fall of Saddam. Since Karbala was in the past, it was a home to the shrines, after the fall of Saddam, the Iranians were rebuilt: the Atabat began: and with the purchase of houses, the scope of the plot was built up today. It is noteworthy that Imam Hussein ah, before his martyrdom, up to forty kilometers around it: in Mesopotamia, he said: "I do not want to be martyred in the people"s lands, and after the martyrdom, those who come to pilgrimage in People"s land. Therefore, if only this was the case of Imam Hussein, it would have been clear that he saw the next 14 centuries. And their document is a few thousand years old! Similarly, in Medina, between the shrine of the Prophet and the shrine of the imams of Baqi, there was Al-Hirm?n: and those who built and owned the land should give it back. Because these lands belong to the Prophet and Imam Imam. In the new building, structures should be used: a large space to be lost: not to be lost among high buildings. Minimum 400 meters height with dome and minaret, over 400 meters in length: length and width. In the distance between Mecca and Medina, this space is needed. Basically, God"s house should be the highest of all houses, so in the new replicated design, the house of God, should be a height above the tower! That is at least 500 meters and, if it is completely cubic, its length and width will increase. So that it has many classes and: a lot of chambers, and can accommodate two million pilgrims, and: all windows and doors to it open: the house of the god of the old plan. The outer facade of the matte glass is to have the Beitollah design. The first and second floors can be commercial, in order to be governed by the income of that house of God, the upper classes will also be used for temporary residence, such as companions of the Prophet"s time. So that the whole of the city of Mecca is in the center of worship. And permanent residents are sent out of the Haram area: (Light Stone). And if God created Al-Saud in a three-day war, or Lebanon defeated al-Saud, or Yemen, he would launch Riyadh to missile. In addition, there is another Al-Ahramin in existence! Of course, we do not mean the square between the Square of Imam Hossein and the martyrs! But also between Karbala and Atabat of Iraq with: Imam Reza in Iran. From Iran, this is the road to Karbala! Valan often arrives on the highway, especially in the provinces of Tehran province: to Hamadan and a little later to Kermanshah. But from Iraq, this road has the name of Imam Reza! The road to Imam Reza is now good from the border to the good, up to Najaf, but it should also include three branches, Kazimain and Samarra. So that all roads will end  : in Karbala. The recent quagmire also simplified ownership of these lands. From Karbala to Imam Reza. This road must be built in such a way: to be in the extreme belt, hangover, even on foot and: bike rider. Brightness and security are perfect; it can be set on the final road, the building permit of a hotel or shop, or organized business residential chains. In any case, as: The Prophet and the Imams in the plan: The 1400-year-old prospect has foreseen: All cities will be interconnected, so that a young woman can be on foot or ride from Karbala to Mashhad and from Medina to Samrara will go, and nobody will disturb her.

جدید عز وجل!

بین الحرمین فی العدید من الأماکن المختلفة: بین ضریح حضرة عباس والإمام الحسین، الذی یتحدث فی هذه الأیام. أو سوق طهران بین جامع الجامع ومسجد الإمام! جاء مبدأ هذه الکلمة بعد الثورة الإسلامیة، وأصبحت شعبیة بعد سقوط صدام. ومن الجدیر بالذکر أن الإمام الحسین (ع)، امام الشهادة إلى أربعین کیلومترا من حوله: فی بلاد ما بین النهرین اشترى، قال أنا لا أرید الناس من أراضیهم، شهید لی بعد الموت، وأولئک الذین یزورون تأتی فی أرض الشعب. لذلک، إذا کان هذا هو الحال فقط للإمام الحسین، کان من الواضح أنه رأى القرون ال 14 المقبلة. و وثیقتهم هی بضعة آلاف من السنین! لأن هذه الأراضی تنتمی إلى النبی والإمام الإمام. وفی المبنى الجدید، ینبغی استخدام الهیاکل: مساحة کبیرة ینبغی ضیاعها: ألا تضیع بین المبانی العالیة. ارتفاع الحد الأدنى 400 متر مع قبة ومئذنة، أکثر من 400 متر فی الطول: الطول والعرض. فی المسافة بین مکة والمدینة، هناک حاجة إلى هذه المساحة. فی الأساس، بیت الله یجب أن یکون أعلى من جمیع المنازل، وذلک فی تصمیم تکرار جدید، بیت الله، وینبغی أن یکون ارتفاع فوق البرج! وهذا هو، على الأقل 500 متر، وإذا کان مکعب تماما، وطوله والعرض سوف تزید. الواجهة الخارجیة للزجاج غیر لامع هو أن یکون تصمیم بیتولا. حتى أن کل من مکة المکرمة هی فی وسط العبادة. ویتم إرسال المقیمین الدائمین من منطقة الحرم: (الحجر الخفیف). وإذا خلق الله آل سعود فی حرب استمرت ثلاثة أیام، أو لبنان، أو الیمن، أطلق الریاض فی صاروخ، ستکون هذه الخطط جاهزة. وبالإضافة إلى ذلک، هناک آخر الأهرامین فی الوجود! بطبیعة الحال، نحن لا نقصد الساحة بین ساحة الإمام الحسین والشهداء! ولکن أیضا بین کربلاء وعتبات العراق مع: الإمام رضا فی إیران. من إیران، هذا هو الطریق إلى کربلاء! فالان غالبا ما یصل على الطریق السریع، وخاصة فی محافظات محافظة طهران: إلى همدان وبعد ذلک بقلیل إلى کرمانشاه. ولکن من العراق، هذا الطریق له اسم الإمام رضا! الطریق إلى الإمام رضا هو الآن جید من الحدود إلى الخیر، حتى النجف، ولکن ینبغی أن تشمل أیضا ثلاثة فروع، کاسیمین وسامراء. بحیث تنتهی جمیع الطرق فی کربلاء. کما تباطأ المستنقع الأخیر ملکیة هذه الأراضی. من کربلاء إلى الإمام رضا. یجب أن یبنى هذا الطریق فی مثل هذه الطریقة: لیکون فی الحزام الشدید، مخلفات، حتى على الأقدام و: متسابق الدراجة. السطوع والأمن هی مثالیة، ویمکن تعیین على الطریق النهائی، رخصة بناء فندق أو متجر، أو سلاسل المکاتب للشرکات. فی أی حال، کما قال النبی وخطة الأئمة: رؤیة وتوقع 1400 سنة: یتم توصیل کافة المدن، وامرأة شابة، أیضا، یمکن أن یکون سیرا على الأقدام أو على ظهور الخیل، من کربلاء إلى مشهد ومن المدینة المنورة إلى سمررة سوف تذهب، ولا أحد سوف یزعجها.

Yeni yenilm?z qüvv?t sahibi!

?l-Haram?n aras?nda bir çox müxt?lif yerl?r say?l?r: H?zr?t Abbas v? ?mam Hüseynin bu gün dan??d??? türb?si aras?nda. V? ya C?man M?scidi il? ?mam M?scidi aras?ndak? Tehran Pazar?! Bu sözün prinsipi ?slam inqilab?ndan sonra g?ldi v? S?ddam?n dü?m?sind?n sonra m??hur oldu. ?mam Hüseyn (?) ?traf?nda q?rx kilometr ??had?t sand???n?n önün? Qeyd ed?k ki: Mesopotamia al?b, o, onlar?n torpaq n?f?r ist?m?dikl?rini söyl?di ??hid me ölümünd?n sonra g?lib ziyar?t ed?nl?r Xalq torpa??. Buna gör?, yaln?z ?mam Hüseynin iddias? olarsa, o, növb?ti 14 ?srd? gördüyünü aç?q-ayd?n bilirdi. V? onlar?n s?n?dl?ri bir neç? min ildir! Çünki bu torpaqlar Pey??mb?r v? ?mam ?mam?na aiddir. Yeni binada, strukturlardan istifad? edilm?lidir: böyük bir m?kan itirilm?lidir: yüks?k binalar aras?nda itirilm?m?lidir. D?mir v? minar?ti olan 400 metr hündürlükd?, uzunlu?u 400 metrd?n çox: uzunlu?u v? eni. M?kk? v? M?din? aras?ndak? m?saf?d? bu m?kana ehtiyac var. ?sas?n, Allah?n evi yeni dizayn replica ki, Allah?n evi, qala hündürlüyü yuxar?da ç?xard?, bütün evl?rin daha yüks?k olmal?d?r! Y?ni, ?n az? 500 metr v? tamamil? kub olduqda, uzunlu?u v? eni artacaq. Mat örtünün xarici f?thi Beitollah dizayn?na malikdir. Birinci v? ikinci m?rt?b?l?r ticar?t edil? bil?r, Allah?n evinin g?lirl?ri il? idar? olunmaq üçün yuxar? sinifl?r d? Pey??mb?r vaxt?n?n yolda?lar? kimi müv?qq?ti ya?amaq üçün istifad? edil?c?k. M?kk? ??h?ri bütün ibad?t m?rk?zind?dir. Daimi sakinl?r Haram bölg?sind?n gönd?rilirl?r: (Light Stone). ?g?r Allah üç gün müharib?d??l-S?udu yaratd? v? ya Livan ?l-S?ud v? ya Y?m?ni m??lub ets?, o, Riyad? raket ?leyhin? açard?. ?lav? olaraq, mövcud bir ba?qa ?hramin var! ?lb?tt?, ?mam Hüseyn meydan? il? ??hidl?r aras?nda kvadrat dem?k deyil! Amma ?raq?n K?rb?la il? Atabat aras?nda: ?randa ?mam Rza. ?randan K?rb?la yolu! Valan tez-tez, xüsusil? Tehran ?yal?tinin ?yal?tl?rind?, Hamadan v? bir q?d?r sonra Kerman?ahya do?ru yola ç?x?r. Amma ?raqdan bu yol Imam Rza ad?na sahib! ?mam Rza"ya ged?n yol indi s?rh?dd?n yax??ya q?d?r, N?c?f? q?d?r yax??d?r, amma üç filial da Kazimain v? Samarra daxil olmal?d?r. Bütün yollar K?rb?lada sona çatacaq. Son ç?nq?l bu torpaqlar?n mülkiyy?tini sad?l??dirdi. K?rb?ladan ?mam Rza"ya. Bu yol bel? bir ??kild? in?a edilm?lidir: h?ddind?n art?q k?m?rd? olmaq, asma, h?tta ayaqda v? velosiped sürücüsü olmaq. Parlaql?q v? t?hlük?sizlik mük?mm?ldir, son yolda, bir otel v? ya dükan?n bina icaz?si v? ya müt???kkil ofis ya?ay?? z?ncirl?rin? t?yin edil? bil?r. H?r halda, Pey??mb?r v? ?mamlar Plan?: Vision 1400 il proqnozla?d?r?l?r: Bütün ??h?rl?r ba?l?d?r, bir g?nc qad?n kimi d? K?rb?la M??h?d v? M?din?d?n üçün piyada v? ya at belind? ola bil?r Samrara ged?c?k v? heç kim onu ??narahat etm?y?c?k.

 

 


» نظر

صدای آمریکاخفه خون گرفته، زیرا همایش بزرگ سی میلیونی اربعین را،

گینس مرده و: بی بی سی کور شده!

 صدای آمریکا هم خفه خون گرفته، زیرا همایش بزرگ سی میلیونی اربعین را، ندیند و گزارشی ندادند. آنهاییکه برای یک تجمع توهمی! خبرها می سازند و: زندانی و کشته برایش درست می کنند، چرا اینهمه جمعیت را نمی بینند؟ خداوند در قران فرموده که: کفار کسانی هستند که چشم دارند، ولی نمی بینند! گوش دارند ولی نمی شنوند، مغز دارند ولی نمی فهمند. آنها به خود زحمت نمی دهند حتی بپرسند: این جمعیت فعال از تمامی کشور های جهان، چرا اینقدر علاقه به راهپیمایی اربعین دارند؟ همه میدانند: تهیه غذا مهمترین هزینه زندگی است، اگر این غذا برای سی میلیون، در طول دو ماه باشد، چه هزینه ای می شود. از خود نمی پرسند: اینهمه هزینه چگونه تامین می شود؟ این تازه بخشی از هزینه زائرین امام حسین ع است، که معمولا از اول محرم هرسال، آغاز و تا پایان ماه صفر یعنی: 60روز کامل ادامه دارد. بخش دیگر، برپا کردن چادر و خیمه گاه، برای اسکان این زائران است. مجموعه این کمپ ها قابل شمارش است، ولی کسی این کار را نکرده است. حالا اگر این کمپ ها برای فساد بود! آمار آن را همه دقیق می دانستند. ما با یک آمار سرانگشتی، برای اسکان 30میلیون نفر، با ظرفیت متوسط هر چادر 20نفر، نیاز به 2میلیون چادر داریم! تا برای اسکان زائران و کارکنان: هرکمپ استفاده شود، این تعداد در هیچ کجای دنیا نیست، اما گینس و مسئولان این کتاب مرده اند! چون هیچ صدایی از انها شنیده نشد. امسال بیشتر از سال های قبل هم، مردم شرکت کردند مخصوصا اینکه: راه های شمالی و غربی کربلا هم، امن شده بود و مردم از: سوریه و ترکیه هم پیاده روی را انجام می دادند. این پیاده روی در 5هزار کیلومتر، بالاترین و بهترین ارقام را ارائه داده، ولی بی بی سی کرولال شده! چونکه اگر دونفر همجنسگرا، در خیابان ببیند آن را دوهزار نفر می نویسد! اما این سی میلیون را با هزاران: کیلومتر امکانات و نیروی انسانی ندیده است! و خبرنگاران خود را از گزارش آن منع کرده، و گزارشهای آنها را سانسور نموده است. آزار کارکنان بی بی سی در این خصوص هم، هیچ جایی منعکس نشده! علاوه بر آنان که پیاده می رفتند، تعداد زیادی هم با وسیله شخصی، اعزام شدند و بخشی نیز با وسائل دولتی، اما بخش اعظمی از حمل و نقل عمومی استفاده کردند: که اگر 5هزارکیلومتر مسیر را، در سی میلیون نفر ضرب کنیم! بالاتر از بودجه عراق و ایران می شود. اما رادیو آمریکا نیز کور وکر شده! و مانند رادیو آلمان کرولال است. اگر هزینه حمل هر نفر در هر کیلومتر را، هزار ریال ایرانی بدانیم، هزاران میلیارد ریال، قریب به50 میلیارد دلار فقط در آمد رانندگان، از این جمعیت می باشد. در آمد ایران و سوریه و ترکیه، برای صدور آب معدنی! در آمد فروشندگان عراقی هم، به راحتی از میلیارد ها دلار بالا می زند. اگر هر نفر در روز ده لیتر آب  یکبار مصرف میل کند، روزانه به سیصد میلیون و: در 60 روز به 180میلیون بطر آب معدنی، نیاز بوده که اگر هر 2بطر را یک دلار فرض کنیم، 90میلیون دلار فقط :آب نوشیدنی مصرف شده است. اگر مصارف دیگر از قبیل پخت و پز، استحمام و دستشویی و شستشو را هم اضافه کنیم، اقیانوس هند را به کربلا برده اند! اگر کتاب گینس زنده بود! فقط اضافه وزن کربلا را، در این چند روز حساب می کرد، بالاترین رکورد می شد! سی میلیون از سراسر جهان، با موادغذایی وامکانات مورد نیاز شخصی، و اسکان، وارد کربلا شده اند! وزن هرنفر سه برابر یعنی 200کیلو هم باشد، شش میلیون تن به وزن کربلا اضافه شده! که این در گردش زمین و محور آن هم، اثر می گذارد حالا چرا در گینس و بی بی سی اثر نگذاشته ؟ از خباثت آنها است.

Guinness Dead and: The BBC Is Blind!

 The Voice of America has taken a sting of blood, because they did not hear the report of the big summit of Army 30 million. Those for an illogical gathering! They make the news and: make prisoners and dead for him, why do not they see the whole crowd? Allah has said in the Qur"an that: Infidels are those who have eyes, but they do not see! They listen, but they do not hear, they have a brain but do not understand. They do not bother to even ask: This is an active crowd of all the countries of the world, why are they so interested in the Arbaeen rally? Everyone knows: Food is the most important cost of living, if this meal costs for thirty million over two months. They do not ask themselves: How much does it cost? This is just a part of the cost of the pilgrims of Imam Hussein, which is usually from the beginning of Muharram every year, and until the end of the month zero: 60 days full. The other part is the installation of tents and tents to accommodate these pilgrims. The complex of these camps is counted, but nobody has done so. Now if these camps were for corruption! The statistics were all accurate. We need 2 million tents with a thumbnail index of 30 million people, with an average capacity of 20 tents each. To accommodate pilgrims and staff: Each pump is used, this number is not anywhere in the world, but Guinness and the authorities are dead! Because no sound was heard from them. This year more than a year ago, people participated, especially: the northern and western roads of Karbala were also secure, and the people from Syria and Turkey were walking. The 5,000-km-long walk offers the highest and best numbers, but the BBC has become cool! Because if two gay lesbians see the street, it writes about two thousand people! But this is not thirty million with thousands: kilometers of human resources and facilities! And forbade journalists from reporting it and censored their reports. The BBC"s harassment in this regard is also not reflected anywhere! In addition to those who walked, a large number were deployed by personal means, and partly by public means, but used a large part of public transport: if we multiplied by 5,000 kilometers of the route, we multiplied by thirty million! Above the budget of Iraq  : and Iran. But American radio is also blind! And like the German radio is Carville. If the cost of carrying per person per kilometer is 1,000 Iranian Rails’, then this is the population of thousands of riyals, almost $ 50 billion in motorists only. Iran and Syria and Turkey came to the discharge of mineral water! The income of Iraqi vendors is also easily rising from billions of dollars. If every person consumes 10 liters of water per day, he or she will need 300 million daily, and in 180 days 60 million dollars of mineral water, if you want to assume that the two buckets are worth a dollar, then 90 million dollars are just: drinking water is consumed. If we add other uses, such as cooking, bathing and washing and washing, we have taken the Indian Ocean to Karbala! If Guinness Book was alive! Only the overweight of Karbala, in these few days, would be the highest record! Thirty million people from all over the world have come to Karbala with food and personal requisitions and accommodation. The weight of Hannover is three times that of 200 kilos, and six million tons of Karbala weighs! Which affects the circulation of the earth and its axis, why has it not been affected by Guinness & the BBC? It is their idleness.

غینیس المیت و: بی بی سی هو مکفوفین!

 وصوت صوت أمریکا لدغة الدم لأنها لم تسمع تقریر القمة الکبیرة للجیش 30 ملیون. تلک لتجمع غیر منطقی! إنهم یصنعون الأخبار ویجعلون السجناء والموتى له، لماذا لا یرون هذا الحشد؟ قال الله فی القرآن أن: الکفار هم الذین لدیهم عیون، لکنهم لا یرون! یستمعون، ولکنهم لا یسمعون، لدیهم الدماغ ولکن لا یفهمون. انهم لا یکلف نفسه عناء حتى یسأل: هذا هو حشد نشط من جمیع دول العالم، لماذا هم مهتمون جدا فی تجمع أربعین؟ الجمیع یعرف: الغذاء هو أهم تکلفة المعیشة، وإذا کانت هذه التکالیف وجبة لمدة ثلاثین ملیون على مدى شهرین. انهم لا یسألون أنفسهم: کم یکلف؟ هذا مجرد جزء من تکلفة حجاج الإمام الحسین، وهو عادة من بدایة المحرم کل عام، وحتى نهایة الشهر صفر: 60 یوما کاملة. الجزء الآخر هو ترکیب الخیام والخیام لاستیعاب هؤلاء الحجاج. یتم حساب مجمع هذه المخیمات، ولکن لم یفعل أحد ذلک. الآن إذا کانت هذه المخیمات للفساد! وکانت الإحصاءات دقیقة. نحن بحاجة إلى ملیونی خیمة مع مؤشر مصغر ل 30 ملیون شخص، بمعدل قدرة 20 خیمة لکل منهما. لاستیعاب الحجاج والموظفین: یتم استخدام کل مضخة، وهذا الرقم لیس فی أی مکان فی العالم، ولکن غینیس والمسؤولین من هذا الکتاب میت! لأنه لم یسمع صوت منهم. هذا العام منذ أکثر من عام، وشارک الناس، وخاصة: الطرق الشمالیة والغربیة من کربلاء کانت أیضا آمنة، والناس من سوریا وترکیا کانوا یسیرون. المشی لمسافة 5000 کم یقدم أعلى وأفضل الأرقام، ولکن بی بی سی أصبح باردا! لأنه إذا اثنین مثلیات مثلی الجنس انظر الشارع، فإنه یکتب حوالی ألفی شخص! ولکن هذا لیس ثلاثین ملیون مع الآلاف: کیلومتر من الموارد البشریة والمرافق! ومنعوا الصحفیین من الإبلاغ عنها وراقبوا تقاریرهم. کما أن مضایقة هیئة الإذاعة البریطانیة فی هذا الصدد لا تنعکس فی أی مکان! بالإضافة إلى أولئک الذین ساروا، تم نشر عدد کبیر بالوسائل الشخصیة، وجزئیا بالوسائل العامة، ولکن استخدمت جزءا کبیرا من وسائل النقل العام: إذا ضربنا بطول 5000 کیلومتر من الطریق، ضربنا ثلاثین ملیون! فوق میزانیة العراق وإیران. ولکن الإذاعة الأمریکیة هی أیضا أعمى! ومثل الرادیو الألمانی هو کرایل. إذا کانت تکلفة حمل الفرد الواحد لکل کیلومتر هی 1000 ریال إیرانی، فهذا هو عدد سکان الآلاف من الریال، ما یقرب من 50 ملیار دولار من سائقی السیارات فقط. وجاءت إیران وسوریا وترکیا لتصریف المیاه المعدنیة! کما أن إیرادات البائعین العراقیین ترتفع بسهولة من ملیارات الدولارات. وإذا کان کل شخص یستهلک 10 لترات من المیاه یومیا، فإنه یحتاج 300 ملیون یومیا، وفی 180 یوما 60 ملیون دولار من المیاه المعدنیة، إذا کنت ترید أن نفترض أن کل بطاقتین تبلغ قیمتها ملیار دولار، لن ینفق سوى 90 ملیون دولار على میاه الشرب. إذا أضفنا استخدامات أخرى، مثل الطهی والاستحمام والغسیل والغسیل، فقد أخذنا المحیط الهندی إلى کربلاء! إذا کان کتاب غینیس على قید الحیاة! فقط زیادة الوزن فی کربلاء، فی هذه الأیام القلیلة، سیکون أعلى سجل! وقد وصل 30 ملیون شخص من جمیع أنحاء العالم إلى کربلاء مع الطعام والشخصیة طلبات والإقامة. وزن هانوفر هو ثلاث مرات من 200 کیلوغراما، ویزن ستة ملایین طن من کربلاء! الذی یؤثر على تداول الأرض ومحورها، لماذا لم تتأثر غینیس و بی بی سی؟ فمن کسلهم.

Guinness Ölü V?: BBC Blind!

 Amerikan?n S?si Amerikan?n 30 milyonluq böyük zirv? toplant?s?n?n hesabat?n? e?itm?diyi üçün bir qan qan? ç?kdi. Mant?ks?z bir y???ncaq ed?nl?r! Onlar x?b?r verirl?r v? m?hbuslar? öldürürl?r v? ona gör? ölürl?r, niy? bütövlüyü görmürl?r? Allah Quranda bel? buyurmu?dur: C?h?nn?m gözl?ri olanlard?r, lakin görmürl?r! Dinl?yirl?r amma e?itmirl?r, bir beyin var ancaq anlam?rlar. Onlar h?tta sual verm?k üçün narahat deyil: Bu, dünyan?n bütün ölk?l?rinin aktiv kütl?si, n? üçün Arbaeen mitinqind? bu q?d?r maraql?d?r? H?r k?s bilir ki: bu yem?k iki ay ?rzind? otuz milyona ba?a g?lirs?, ?n çox ya?amaq ya?ay?? x?rcidir. Özl?rin? soru?urlar: N? q?d?r ba?a g?lir? Dig?r t?r?f is? bu z?vvarlar?n yerl??dirilm?si üçün çad?r v? çad?rlar?n qurulmas?d?r. Bu dü??rg?l?rin kompleksi say?l?r, lakin heç kim bunu etm?yib. ?ndi bu dü??rg?l?r korrupsiya üçün idi! Statistika d?qiq idi. 30 milyon n?f?rlik kiçik bir göst?rici olan 2 milyon çad?ra ehtiyac?m?z var, bunlardan h?r biri orta hesabla 20 çad?r. Çünki onlardan heç bir s?s e?idilm?di. 5000 km uzunlu?undak? yürüyü? ?n yüks?k v??n yax?? nömr?l?ri t?qdim edir, lakin BBC göz?l hala g?ldi! Çünki iki gay lezbiyen küç?y? bax?rsa, t?xmin?n iki min adam yaz?r! Ancaq bu minl?rl? il? otuz milyon deyil: kilometr insan qaynaqlar? v? qur?ular?! Jurnalistl?r hesabat vermi? v? hesabatlar?n? senzura etmi?l?r. BBC-nin bu mövzuda t?cavüz etdiyi bir yer d??ksin? deyil! ?raq v? ?ran?n büdc?sind?n üstündür. Amma Amerika radiosu da kordur! V? Alman radiosu kimi Craille. ?ran v? Suriya v? Türkiy? mineral suyun axmas?na g?ldi! ?raql? sat?c?lar?n g?lirl?ri d? milyardlarla dollarla asanl?qla art?r. içm?li su istehlak: bird?f?lik su on litr h?r hans? bir adam mineral su 180 milyon ?ü?? 60 gün üç milyon günd?lik yem?k varsa, heç bir 2 ?ü?? bir dollar güman ?g?r, 90 milyon dollar yaln?z t?l?b edir. Pi?ik, çimm?k v? yuyulma v? yuyulma kimi dig?r istifad?ni d??lav? ets?k, Hind okean?n? K?rb?la"ya apar?r?q! Guinness Kitab?n?n canl? olmas?na baxmayaraq! Yaln?z bir neç? gün içind? K?rb?la"n?n kilolu olmas? ?n yüks?k rekordu olacaq! Dünyan?n h?r yerind?n 30 milyon insan K?rb?la"ya ?rzaq v? f?rdi t?l?bl?r v? ya?ay?? il? g?lmi?dir. Hannoverin ç?kisi üç d?f?d?n 200 kilo, K?rb?lada 6 milyon ton a??rl???nda! Yerin v? onun oxunun tiraj?n? t?sir ed?n s?b?b n? üçün Guinness v? BBC-d?n t?sirl?nm?mi?dir? Bu onlar?n bo?luqlar?d?r.

 

 


» نظر
   1   2      >
احبار قدیمی تر
آبان 1387
آذر 1387
مهر 1387
شهریور 1387
مرداد 1387
تیر 1387
خرداد 1387
اردیبهشت 1387
فروردین 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
دی 1386
آذر 1386
آبان 1386
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
تیر 1386
خرداد 1386
اردیبهشت 1386
دی 1387
بهمن 1387
فروردین 1388
اسفند 1387
اردیبهشت 88
اردیبهشت 1388
خرداد 1388
تیر 1388
مرداد 1388
شهریور 1388
مهر 1388
آبان 1388
دی 1388
بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
بهمن 88
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
آبان 87
اردیبهشت 93
اردیبهشت 89
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
پاییز 94
زمستان 94
بهار 90
بهار 95
تابستان 95
پاییز 95
زمستان 95
بهار 96
تابستان 96
پاییز 96