سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا

شهید شدن آتش نشانها، مانع عربده جویی ترامپ شد.

آنها طوری برنامه ریزی کرده بودند تا: هیچ کس کشته نشود، که بتوانند به عنوان یک عملیات موفق: ضربه زدن به منافع تجاری ایران، در قلب تهران را، دستمایه سحنرانی مراسم سوگندانه خود کنند. ولی شهید شدن این عزیران، ورق را برگرداند. بطوریکه هیچکس مسئولیت این عملیات را به عهده نگرفت، و هرگونه تروریستی بودن حادثه منتفی شد. البته این فقط به معنی کم کاری آتش نشان ها نیست، بلکه به کم کاری نیروهای اطلاعاتی هم مربوط می شود. زیرا بر اثر دقت آنان در مواد منفجره، دشمن از مواد ناریه استفاده می کند، تا جلب توجه نکند. آتش سوزی در خیابان صف(باغ سپهسالار سابق) که مغازه کفاشی را در بر گرفته، نشان می دهد دشمن، حفره اطلاعاتی جدیدی کشف کرده، و از آن طریق وارد شده است. درست است که آتش سوزی مانند بمب گذاری نیست، ولی اثرات آن به مراتب مخرب تر است. در همین آتش سوزی ساختمان پلاسکو، ما شاهد هستیم که ابتدا طبقات بالا آتش گرفت. اما درست هنگامیکه گزارشگر در حال گزارش بود، چند آتش بزرگ در طبقات پایین شعله کشید، و ساختمان بیکباره لرزید و فروریخت. به نحوی که اصلا گویا از ابتدا نبوده است. درست مثل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی ایران، در هفتم تیرماه 1360که مسبب آن، اعتراف کرد که نقطه مرگ ساختمان را می شناخته، و با کم ترین مواد ناریه آن را فرو ریخته است. این آتش هم کاملا با هماهنگی: سرویس های جاسوسی و ترامپ تدارک دیده شده بود. به همین دلیل ابتدا خبر توسط همانها پخش شد! بعد خبرنگار های ایرانی فهمیدند. بعد از آتش گرفتن هم، اسرائیل اعلام آمادگی برای آوار برداری نمود! زیرا در موقع آوار برداری، اثرات ناشی از استفاده مواد ناریه وجود دارد. و لذا نباید توسط سازمان های ایرانی انجام گیرد. گرچه ایران چنین درخواستی را رد کرد، ولی متاسفانه در آوار برداری هم، بدلیل شتاب زدگی که همانها ایجاد می کردند، از تجزیه تحلیل مواد آن دور ماند. با اینکه دود و آتش و حرارت، بسیار روزها ادامه داشت، ولی ساده اندیشانه می گفتند: برای البسه یا مواد پارچه ای موجود در آنجا است. اما حقیقت این است که مواد ناریه، در میان البسه که در انجا دپو شده بود، جاسازی شده و به موقع چهار گوشه ساختمان را از بین برد. همانطور که ساده اندیشانه گفتند: چون آب زیاد ریختند، ساختمان از بین رفت! لذا باید علت دیر رسیدن آتش نشانی یا: سازمان های اطلاعاتی را، در همین ساده انگاری در تحلیل مسئله جستجو کرد. دشمن چون خودش، آتش سوزی را راه می اندازد، لذا برنامه تبلیغاتی آن را در رسانه اجتماعی، پیش بینی و آماده دارد. و همیشه جلو هست، و آتش نشان ها عقب ! و اگر هم به موقع بیایند، چون تحلیل درستی ندارند، زیر آوار می مانند و: یا اثرات مواد ناریه را با تمام کردن آب تهران! از بین می برند. لذا اولا باید که متخصصان از تمام ارگانها، فیلم های تهیه شده بعد از آتش سوزی را، بخوبی تجزیه تحلیل کنند تا ببینند که: حادثه یازده سپتامبر در تهران تکرار شده است! ثانیا کلیه دوربین های مداربسته را، در روزهای اخیر چک کنند، تا ببینند این مواد ناریه چگونه وارد شده است؟ که با اینهمه آب پاشی هنوز هم می سوزد، و حرارت و دود تولید می کند. ثالثا بپذیرند که آتش زدن در کار است نه آتش گرفتن! و این آتش زدن حرفه ای: باند های مافیایی بین المللی است که: فقط برای پول امثال ترامپ کار می کنند. زیرا مشی ترامپ، صدور یا اعزام نیوری نظامی به جهان نیست، بلکه ضربه زدن به مراکز اقتصادی می باشد. تا بتواند مدارک مربوط به بدهی آمریکا را ازبین ببرد.

Martyr latest fire extinguishers, barrier-saving Trump was cry.

They were planning to: no one is killed; they can as a successful operation: tapping the commercial interests of Iran, in the heart of Tehran, subject sustained their oath. But this martyr loved ones, turn the situation around. As no one claimed responsibility for the operation, and any incident of terrorism was ruled out. Of course, this means less work only firefighters but also hypothyroidism intelligence is concerned. Because of their precision explosives, the enemy of explosives used, in order to attract no attention. Fire trucks lined the street (former generalissimo garden) that surrounds Shoe shops, show the enemy, the hole uncovered new information, and it has been through. It is true that fires are not such as bombings, but its effects are far more destructive. The Plasco building fire, we can see that the upper floors caught fire. But when the reporter is reporting, several large fire was burning on the lower floors, and the building suddenly shook and collapsed. Somehow that did not seem to start. Just like the explosion of the Office of the Islamic Republic of Iran, on the seventh of July 1360 that caused this, admitted that the building known as the point of death, and with the least means of explosives it collapsed. The fire completely under the coordination of: intelligence and Trump had been provided. That"s why the news was broadcast by the same! Iranian journalist found out later. After the fire, taking Israel"s readiness to rubble! Because when debris removal, the effects of explosive materials are used. And it should be done by Iranian organizations. Although Iran has rejected such a request, but unfortunately also in debris removal, which is caused due haste, they stayed away from analyzing the material. The smoke and fire and heat, lasted many days, but naive to say: for garments or fabric materials available there. But the truth is that the means of explosives, in the clothing depot was in there, embedded in a timely manner to eliminate the four corners of the building. As naive said, because too much water was poured, the building was destroyed! Therefore, due to late arrival of fire or: intelligence, in the search for simplicity in the analysis. As his enemy, fire trigger, so it launched a campaign on social media, forecasts and ready. And is always forward, and firefighters back! And if they come on time because they do not properly analyzed under debris such as: explosives or the effects Tehran with all the water! they destroy. Therefore, one should first of all organ specialists, film after the fire, as well as analysis to see that the incident is repeated in Tehran September eleven! Secondly, all the CCTV cameras, the Czech recent days, to see how the explosives were imported? But still burns with water spray, and heat and smoke generated. Third, accept that there is no fire burning! And the burning of professional: the international mafia gangs that only work for money like Trump. For Trump policy, issuing or sending a military force in the world, but hit the economic centers. To destroy evidence of America"s debt.

شهید آخر طفایات الحریق، وتوفیر حاجز ترامب البکاء .

کانوا یخططون ل: مقتل أی شخص، فإنها یمکن أن کعملیة ناجحة: التنصت على المصالح التجاریة الإیرانیة، فی قلب طهران، یستمر الموضوع قسمهم. ولکن هذا الشهید أحبائهم، وتحویل هذا الوضع. کما لم تعلن أی جهة مسؤولیتها عن العملیة، وتم استبعاد أی حادث الإرهاب خارج. وبطبیعة الحال، فإن هذا یعنی أقل عمل رجال الاطفاء فحسب، بل أیضا یتعلق بالاستخبارات الغدة الدرقیة. بسبب المتفجرات دقتها، والعدو من المتفجرات المستخدمة، من أجل جذب أی اهتمام. واصطف سیارات الإطفاء الشارع (حدیقة القائد العام السابق) الذی یحیط المحلات التجاریة أحذیة، تظهر العدو، وثقب کشف معلومات جدیدة، وأنها کانت من خلال. صحیح أن الحرائق لیست مثل التفجیرات، ولکن آثاره أکثر تدمیرا بکثیر. النار بناء بلاسکو یمکننا أن نرى أن فی الطوابق العلیا اشتعلت فیها النیران. ولکن عندما مراسل والتقاریر، العدید من حریق کبیر یشتعل فی الطوابق السفلیة، وبناء هز فجأة وانهارت. بطریقة ما لا یبدو أن تبدأ. تماما مثل انفجار مکتب جمهوریة إیران الإسلامیة، فی السابع من یولیو 1360 التی تسببت فی ذلک، اعترف بأن بناء یعرف حد الموت، وبأقل الوسائل من المتفجرات انهیاره. وقد قدمت الاستخبارات وترامب: النار تماما تحت تنسیق. لهذا السبب تم بث الخبر من قبل نفسه! العثور على صحفی إیرانی فی وقت لاحق. بعد الحریق، مع استعداد إسرائیل للالأنقاض! لأنه عندما إزالة الأنقاض، وتستخدم آثار مواد متفجرة. وما ینبغی القیام به من قبل المنظمات الإیرانیة. ورفضت ایران على الرغم من هذا الطلب، ولکن للأسف أیضا فی إزالة الأنقاض، والذی یحدث بالسرعة المطلوبة، وبقی بعیدا عن تحلیل المواد. واستمر الدخان والنار والحرارة، عدة أیام، ولکن من السذاجة أن نقول: للملابس أو مواد النسیج المتاحة هناک. ولکن الحقیقة هی أن وسائل المتفجرات فی مستودع الملابس کانت هناک، جزءا لا یتجزأ فی الوقت المناسب للقضاء على الأرکان الأربعة للمبنى. وقال بأنه ساذج، لأنه تم سکب الکثیر من المیاه، ودمر المبنى! لذلک، بسبب تأخر وصول الحریق أو: الاستخبارات، فی البحث عن البساطة فی التحلیل. کما عدوه الزناد النار، لذلک شنت حملة على وسائل الاعلام الاجتماعیة، والتنبؤات وجاهزة. ودائما إلى الأمام، ورجال الاطفاء الى الوراء! وإذا کانت تأتی فی الوقت المناسب لأنها لا تحلل بشکل صحیح تحت الأنقاض مثل: متفجرات أو آثار طهران مع کل الماء! قتل. ولذلک، ینبغی للمرء أولا وقبل کل المتخصصین الجهاز، الفیلم بعد الحریق، فضلا عن تحلیل لمعرفة أن الحادثة تکررت فی أحد عشر طهران سبتمبر! ثانیا، جمیع کامیرات الدوائر التلفزیونیة المغلقة، وأیام التشیکیة مؤخرا، لنرى کیف تم استیراد المتفجرات؟ ولکن لا تزال تحرق مع رش الماء، والحرارة والدخان ولدت. ثالثا، استعرض أنه لا یوجد حرق النار! وحرق المهنیة: عصابة المافیا الدولیة التی تعمل فقط من أجل المال مثل ترامب. للسیاسة ترامب، وإصدار أو إرسال قوة عسکریة فی العالم، ولکن ضرب المراکز الاقتصادیة. لإتلاف الأدلة من الدیون الأمریکیة.

??hid son yan??nsöndür?nl?r, mane? q?na?t Trump cry idi.

Onlar planla?d?r?r: heç kim h?lak, müv?ff?qiyy?tli bir ?m?liyyat kimi bil?rsiniz: Tehran q?lbind? ?ran kommersiya maraqlar? t?qq?lt?, mövzu onlar?n and al?b. Amma bu ??hid yax?nlar?n?z, ?traf?nda v?ziyy?ti aç?n. Heç bir ?m?liyyat üçün m?suliyy?t iddia, v? kimi terrorizm h?r hans? bir hadis? istisna edilmi?dir. ?lb?tt? ki, bu az i? yaln?z xilasetm?, h?m d? hipotireoz k??fiyyat narahatd?r dem?kdir. Çünki onlar?n d?qiq partlay?c?, partlay?c? madd? dü?m?n heç bir diqq?t c?lb etm?k üçün istifad?. Fire yük ma??nlar?, Ayaqqab? ma?azalar? ?hat? küç? (keçmi? generalissimus ba?) astarl? dü?m?n de?ik yeni m?lumat a?kar göst?rir v? onun vasit?sil? olmu?dur. Bu yan??nlar bel? bombalama kimi deyil ki, do?rudur, lakin onun t?siri daha da??d?c? var. Plasco binas?nda yan??n, yuxar? m?rt?b? yan??n oldu?unu gör? bil?rsiniz. müxbiri hesabat zaman, bir neç? böyük yan??n a?a?? m?rt?b?l?rd? yanan, v? bina bird?n sars?dan v? da??ld?. El? ki, ba?lamaq üçün deyildi. Just ?ran ?slam Respublikas?n?n Aparat?n?n partlay?? kimi, bu s?b?b iyul 1360 yeddinci günü, bina ölüm nöqt?si kimi tan?nan q?bul v? partlay?c? ?n vasit?si il? da??ld?. tamamil? koordinatörlü?ünde yan??n: k??fiyyat v? Trump t?qdim edilmi?dir. Bu x?b?r h?min t?r?find?n yay?mlanan n? var! ?ran jurnalisti sonra a?kar. yan??n sonra söküntü ?srailin haz?r alaraq! da??nt? qald?rma, partlay?c? materiallar?n t?siri istifad? edildikd? çünki. V? ?ran t??kilatlar t?r?find?n h?yata keçirilir. Baxmayaraq ki, ?ran bel? bir t?l?bi r?dd etdi, lakin t??ssüf ki, h?mçinin t?l?sik s?b?b zibil aradan qald?r?lmas?, onlar maddi t?hlil uzaq qald?. tüstü v? yan??n v? istilik, bir çox gün davam ed?n, lakin sad?lövh dem?k: geyim v? ya mövcud parça materiallar?. Amma h?qiq?t geyim anbar?nda partlay?c? vasit?l?ri, binan?n dörd aradan qald?r?lmas? üçün vaxt?nda ?laq?dar, var idi. As sad?lövh çox su tökülür, çünki, bina y?x?ld?, dedi! Bu s?b?bd?n yan??n v? ya gec g?lm?si: t?hlili sad?lik üçün axtar?? k??fiyyat. onun dü?m?n yan??n s?b?b kimi, sosial media, proqnozlar v? haz?r bir kampaniya ba?latd? bel?. V? h?mi?? ir?li v? geri xilasetm?! partlay?c? v? ya bütün su il? t?siri Tehran onlar vaxt?nda g?lm?k ?g?r onlar düzgün kimi da??nt? alt?nda t?hlil çünki! Kill. ilk növb?d? orqan müt?x?ssisl?rin, yan??ndan sonra film, el?c? d? analiz hadis? Tehran sentyabr Eleven-da t?krar olunur ki, gör?c?ksiniz Ona gör? d?, bir olmal?d?r! ?kincisi, bütün CCTV kameralar, Çex Son günl?rd? partlay?c? idxal edilib nec?? Amma yen? d? yarad?lan su sprey v? istilik v? tüstü il? yand?r?r. Üçüncüsü, heç bir yan??n yanan oldu?unu q?bul! V? professional yand?r?lmas? yaln?z Trump kimi pul üçün i? beyn?lxalq mafiya d?st?. Trump siyas?ti üçün verilm?si v? ya dünyan?n bir h?rbi güc gönd?rilm?si, lakin iqtisadi m?rk?zl?ri t??kil edib. Amerikan?n borcu sübut m?hv etm?k.

 

 


» نظر

. احتمال دستور مستقیم ترامپ نیز باید پیگیری شود تا در روز تحلیف

یازده سپتامبر در ایران! مواظب ساختمان آلومینیوم باشید!

حبیب القانیان یک یهودی بود که: به اتهام جاسوسی به نفع دولت غاصب صهیونستی اسرائیل»، «معاونت در کشتار بی‌رحمانه هرروزه مردم مبارز فلسطینی»، «دوستی با دشمنان خدا و دشمنی با دوست خدا»، «محاربه با خدا و رسول خدا و نائب امام زمان و تمام مردم محروم» و «سد راه خدا و سد راه بهروزی تمام خلق‌های مستضعف جهان، در 20اردیبهشت 1358در زندان قصر اعدام گردید. وابستگان او از ابتدا به دنبال انتقام بودند تا: برج های دوقلوی او را در ایران از بنیاد شهید پس بگیرند، تا اینکه تصمیم گرفتند در سالروز تولد او، این ساختمان را منهدم کنند. کلیه عملیات آن توسط اسرائیل و: گروه القاعده طراحی و اجرا شد. در ابتدا به نظر رسید که طبقات بالای ساختمان آتش گرفته، و دود از ان ساطع شد،  ولی معلوم شد این ترفند حواس پرتی بود، تا کار خود را در زیر زمین شروع کنند! این بود که ناگهان کل ساختمان فرو ریخت. اسکلت فلزی این ساختمان بسیار محکم بود، و برخلاف ادعای برخی اصلا پوسیده نبود، و جرثقیل ها برای رهایی از ان نمی توانستند کاری کنند! توسعه آتش یا انفجار لوله های گاز و: امثال آن نمی تواند دلیل باشد. زیرا بلافاصله بعد از برخاستن دود، لوله ها بسته شد. ساعت انتخاب شده هم ساعت سرد روز بود، و احتمال شعله ور تر شدن آتش نمی رفت. تنها یک مهندسی براساس شناخت: دقیق ساختمان و روش آوار کردن آن، انجام شده و احتمال میرود: تا سرگرم این ساختمان هستند، ساختمان دوم این برج های دوقلو در تهران، یعنی ساختمان آلومینیوم نیز به: چنین سرنوشتی دچار شوند. براساس گزارش آتش نشان ها، حرارت در زیر ساختمان بالای صد ها درجه است. حفر تونل و نفوذ از راه فاضلاب نیز نتیجه ای نداده است، و اینها نشان می دهد که مهندسی قوی، و اطلاعات دقیق از نقطه مرگ ساختمان، این کار انجام شده است. شهید شدن آتش نشان ها نشان می دهد که: تشخیص آتش سوزی ساده فقط یک تصور بوده است. درست مثل یازده سپتامبر، در ساعتی این کار انجام شده که حضور کارگران و کارکنان حداقل باشد، و با ایجاد آتش سوزی مصنوعی همه کارگران شبکار نیز تخلیه شدند. ورود آتش نشانان با تئوری آتش سوزی ساده، آنها را درگیر می کند و: با تمام تحهیزات دفن می شوند.

لذا پیشنهاد می شود از این تئوری دست بردارند، و برای نجات ساختمان تونل زیر زمینی احداث، و آوار برداری از زیر و با کمک مترو انجام شود. نمی توان به نجات انسان ها امیدوار بود، زیرا از ابتدا قرار نبود کسی در انجا حضور داشته باشد، لذا تونل باید در عمقی کنده شود که زمین، بتواند آوار ساختمان را تحمل کند، و هوای آن را کاملا تخلیه نماید. و باید که کلیه ساکنان و مستاجران آن را، در یک مجمتع مشابه، در خارج از طرح ترافیک اسکان دهند، و این مکان به فضای سبز و: یادمان شهدای آتش نشانی و: انتقام صهیونیست ها مزین شود. وزارت اطلاعات وظیفه سختی دارد، و باید تیم های مهندسی تخریب خود را در محل مستقر کند، تا مراکز ایجاد امواج تخریب شناسایی شود، و عاملان و طراحان این تخریب مهندسی شده را شناسایی نمایند. بدیهی است که تخریب این ساختمان براساس: آخرین مدل تبدیل بافتهای فرسوده جهانی، انجام شده و بجای ضربه زدن گوی فلزی، از ارسال امواج ارتعاشی ، برای تخریب استفاده شده است. به احتمال زیاد محل انفجار ها، در زیر پایه یا ستون های حمال، بوده و تولرانس آن با لرزه های ساختمانی، هماهنگ شده است. احتمال دستور مستقیم ترامپ نیز باید پیگیری شود تا در روز تحلیف ضرب شستی به ایران نشان دهد

September eleven in Iran! Be careful aluminum construction!

Habib was a Jew Ilqaniyan that the usurper Zionist government on charges of espionage for Israel "," complicity in the brutal killing of Palestinian militant everyday people "," friendship with the enemies of God and an enemy of the friend of God "," waging war against God and His Prophet and vice and all the people of his time "and" the way of God and the well-being of all peoples oppressed people in the way, in 20 Persian date Ordibehesht 1358 was executed in Evin prison. His relatives had originally sought revenge: the twin towers of the Foundation martyr reclaim him, until he decided on the anniversary of his birth, to destroy the building. All actions by Israel: al-Qaida was designed and implemented. At first it seemed that the upper floors were on fire, and smoke was emitting from it, but it turned out it was a trick distraction to his work in the underground begin! It was then that the whole building suddenly collapsed. It was very sturdy steel structure, and contrary to what some do not rot and cranes for something they could not get rid of it! Development of fire or explosion of gas pipes: so it can not be the reason. Because immediately after takeoff, smoke, pipe were closed. Selected hours a day was cold hours and likely more fires would not go flare. Only a knowledge based engineering: Precision Building and debris it carried out and it is likely: to entertain the building, the second building twin towers in Tehran, the aluminum construction as well: they suffer such a fate. According to firefighters, the heat in the building of hundreds of degrees. The influence of the sewage tunnel and did not result, and this indicates that the strong engineering, construction and detailed information from the point of death, this work is done. Martyr latest shows firefighters: Fire detection is simply an illusion. Just like eleven September, hours of work performed in the presence of workers are minimal, and by creating artificial fire all Night-shift workers were also evacuated. Login firefighters with fire theory are simple, engage them, and with all the equipment are buried.

Therefore, it is proposed to abandon the theory, and to save the building, underground tunnel construction, and operation of the debris under and be done with the help of Metro. We can not hope to save lives, because the first one was not supposed to be there, the tunnel should be dug deep to land, buildings can withstand debris, and air completely drains it. And that all residents and tenants need it, in a similar complex, outside the settlement day traffic plan, and the green space and places: Martyrs Monument Fire: Revenge of the Zionists to be decorated. The Ministry of Information is a difficult task, and have your demolition engineering teams in place, to identify centers created waves of destruction, and the destruction engineered to identify the perpetrators. Obviously, the destruction of the building based on the latest version of old textures become global, and instead of balls made of metal, sending waves, is used for the destruction. Most likely site of the explosion, in the base or the supporting columns, and tolerance with seismic building synchronized.

 

سبتمبر الحادیة عشرة فی إیران! کن حذرا من الألومنیوم البناء !

وکان حبیب یهودی القانیان أن الحکومة مغتصب صهیونی بتهمة التجسس لإسرائیل "،" التواطؤ فی القتل الوحشی من الناس العادیین المسلحین الفلسطینیین "،" الصداقة مع أعداء الله وعدو من الصدیق من الله "،" شن حرب ضد الله ورسوله والعکس وأعدم جمیع أهل زمانه "و" سبیل الله ورفاه جمیع الشعوب المضطهدة الناس فی الطریق، فی 20 الفارسیة تاریخ خزیران 1358 فی سجن إیفین. سعت أقاربه فی الأصل الانتقام: برجی الشهید مؤسسة استصلاح له، حتى قرر فی ذکرى ولادته، إلى تدمیر المبنى. جمیع الإجراءات من قبل إسرائیل: تنظیم القاعدة تم تصمیمه وتنفیذه. فی البدایة بدا أن الطوابق العلیا کانت على النار، وکان الدخان ینبعث منها من ذلک، ولکن اتضح فیما بعد أنها کانت الهاء خدعة لعمله فی باطن الأرض تبدأ! ثم کان أن المبنى کله انهار فجأة. وکان هیکل صلب قوی جدا، وعلى عکس ما یردده البعض لا تتعفن، والرافعات لشیء لم یکن بمقدورهم التخلص منه! تطویر حریق أو انفجار أنابیب الغاز: لذلک لا یمکن أن یکون السبب. لأن مباشرة بعد الإقلاع، والدخان، وأغلقت أنبوب. ساعات محددة کان یوما ساعات الباردة، وعلى الأرجح أن مزید من الحرائق لا تذهب مضیئة. فقط معرفة هندسیة مقرها: بناء الدقة والحطام انها نفذت ومن المحتمل: للترفیه عن المبنى، والثانیة بناء الأبراج التوأم فی طهران، وبناء الألومنیوم وکذلک: أنهم یعانون مثل هذا المصیر. وفقا لرجال الاطفاء، والحرارة فی بناء مئات من الدرجات. إلا أن تأثیر النفق الصرف الصحی ولا ینتج، وهذا یدل على أن الهندسة قویة والبناء ومعلومات تفصیلیة من وجهة الموت، ویتم هذا العمل. شهید آخر العروض رجال الاطفاء: الکشف عن الحریق هو مجرد وهم. تماما مثل أحد عشر سبتمبر، وساعات العمل المنجز فی وجود العمال هو الحد الأدنى، وخلق النار الاصطناعی أجلى أیضا جمیع العاملین لیلة التحول. رجال الاطفاء الدخول مع نظریة النار بسیطة، تشارک بها، ومع جمیع المعدات ودفن.

لذلک، یقترح التخلی عن هذه النظریة، وإنقاذ البناء والتشیید نفق تحت الأرض، وتشغیل الحطام تحت ویتم ذلک بمساعدة من مترو. وأن جمیع السکان والمستأجرین فی حاجة إلیها، فی مجمع مماثل، خارج الخطة المروریة یوم التسویة، والمساحات الخضراء والأماکن: الشهداء نصب الحریق: الانتقام من الصهاینة أن زینت. وزارة الإعلام هی مهمة صعبة، ویکون الفرق الهندسیة هدم فی مکان، لتحدید مراکز تخلق موجات من الدمار وتدمیر هندسیا لتحدید الجناة. ومن الواضح أن تدمیر المبنى استنادا إلى أحدث نسخة من القوام القدیمة أصبحت عالمیة، وبدلا من کرات مصنوعة من المعدن، وإرسال موجات، ویستخدم لتدمیر. معظم الموقع المحتمل للانفجار فی قاعدة أو الأعمدة الداعمة، والتسامح مع بناء الزلزالی متزامنة.

?randa sentyabr on! Ehtiyatl? alüminium tikinti olun!

Habib y?hudi Ilqaniyan oldu?unu ?srail üçün casusluq ittiham? il? q?sbkar sionist hökum?t "," F?l?stin militant günd?lik insanlar?n v?h?ic?sin? öldürülm?si i?tirakç?l?q "," Allah?n dü?m?nl?ri v? Allaha v? Onun Pey??mb?r v? vitse qar?? müharib? apar?r Allah?n dostu dü?m?ni "," il? dostluq 20 fars tarixi Ordibehesht 1358-ci ild? onun zaman "v?" Allah yolunda v? yol insanlar?n m?zlum bütün xalqlar?n rifah?n?n bütün insanlar, Evin h?bsxanas?nda icra edilib. Onun yax?nlar? ilk intiqam ist?di ki, o bina m?hv, onun do?um il dönümünd? q?rar?na q?d?r Foundation ??hid ?kiz qüll?l?r, onu düz?ltm?k. ?srail il? bütün t?dbirl?r: ?l-Qaid? dizayn v? h?yata keçirilmi?dir. ?lk yuxar? m?rt?b?li yan??n oldu?unu görünürdü, v? tüstü ondan saçan, lakin bu yeralt? ba?lamaq onun i? üçün bir oyun yay?nd?rma idi ç?xd?! Bu, bütün bina bird?n çökdü sonra idi. Bu, çox güclü polad strukturu idi v? b?zi çürütm?k n? zidd, v? bir ?ey üçün kranlar onlar xilas ed? bilm?di! yan??n v? ya qaz borular?n?n partlamas? inki?af?: bel? ki, s?b?b ola bilm?z. Çünki d?rhal takeoff, tüstü sonra boru ba?land?. Seçilmi? saat soyuq saat idi, v? çox güman ki, daha yan??nlar m???l getm?k deyil. Yaln?z bilikl?r??saslanan müh?ndislik: Precision Tikinti v? zibil h?yata keçirilir v? bu, çox güman ki: h?mçinin bina, Tehranda ikinci bina ?kiz qüll?l?r, alüminium tikinti ?yl?ndirm?k üçün: bel? bir taleyi ?ziyy?t. xilasetm? gör?, d?r?c? yüzl?rl? binas?nda istilik. v? kanalizasiya tunel t?siri n?tic? verm?di v? bu ölüm bax?mdan güclü müh?ndislik, tikinti v??trafl? m?lumat, bu i? oldu?unu göst?rir. ??hid son göst?rir xilasetm?: Fire a?kar sad?c? bir illüziya deyil. Just on Sentyabr kimi, i?çil?rin i?tirak? il? h?yata i? saat minimal v? süni yan??n yarad?lmas? il? bütün gec?-shift i?çil?r d? evakuasiya edilib. yan??n n?z?riyy?si il? Login xilasetm?, sad? onlara m???ul v? bütün avadanl??? il? d?fn olunur.

Buna gör? d?, n?z?riyy? t?rk etm?k, v? alt?nda zibil bina, yeralt? tunel tikintisi v??m?liyyat saxlamaq v? Metro köm?yi il? edil? t?klif olunur. birinci ola ehtimal deyil, çünki bina zibil tab g?tir? bil?r, tunel torpaq d?rin qaz?lm?? edilm?lidir, h?yat?n? xilas etm?k ümid ed? bilm?z, v? hava tamamil? qurutmaq. V? bütün sakinl?ri v? kirac? h?ll gün yol plan? xaricind? b?nz?r bir kompleks, bu laz?md?r, v? ya??l ed?n v? yerl?ri ki, ??hidl?r abid?si yan??n: sionistl?rin Revenge t?ltif olunacaq. ?nformasiya Nazirliyi ç?tin m?s?l?dir, v? m?rk?zl?ri m?hv dal?alar? yaratmaq mü?yy?n etm?k üçün, yerd? da??tma engineering komanda var v? m?hv günahkarlar?n mü?yy?n etm?k üçün engineering. Ayd?nd?r ki, köhn? doku son versiyas? ?sas?nda binan?n m?hv qlobal v??v?zin? dal?alar? gönd?rilm?si, m?hv edilm?si üçün istifad? olunur metaldan top, olur. seysmik bina il? bazas?nda partlay?? Çox güman ki site, v? ya d?st?k sütun, v? tolerantl?q senkronize.

 

 


» نظر

مبادله نفت و مالیات

رابطه مبادله ای بین کاهش: نسبت در آمد از نفت در بودجه،  و افزایش آن از مالیات : چگونه میتوان به فرمولی رسید که: درآمد دولت از وابستگی به نفت، رهایی یافته و به مالیات وابستگی پیدا کند؟ بطوریکه مردم هم از دادن مالیات ضررندهند! یا از ان معاف باشند؟ البته چشم بندی نیست: شایعه پراکنی یا وعده دادن هم نیست. مجلس این بار با تمام کوشش خود، برای رهایی از وابستگی به درآمد های نفتی ، پا پس کشید و مجبور شد: تسلیم جدول های دولتی شود، که باعث شد درآمد دولت از نفت، نه تنها کاهش نیابد بلکه 25درصد سابق، به 35درصد در سال 1396 برسد. تاکید و دغدغه رئیس کمیسیون تلفیق هم نتیجه نداد، و این امر به تصویب نمایندگان رسید. به نظر می رسد اگر شورای نگهبان این راه را سد نکند، در سالهای بعد بازهم، وابستگی به درآمد های نفتی بیشتر می شود. دولت هم از این جهت هم موافق است، تا بتواند آن را به پای برجام بنویسد، و بگوید با برجام درآمد نفت، افزایش یافت و سهم آن هم در بودجه، متناسب با آن باید بالا رود! اما یک حلقه مفقوده در اینجا هست، که اگر پیدا شود، هم کاهش وابستگی بودجه به: درآمد نفت میسر می شود و هم، خام فروشی از بین می رود، و هم سیاست های اصل 44اجرا شده، و هم اینکه مردم ثروتمند تر شده، شرکت های دانش بنیان هم! حرکت بزرگی را شروع می کنند. این حلقه مفقوده: کار آفرینی توسط شرکت های دانش بنیان، و فروش مواد خام نفتی به آنها، به قیمت ارزان است تا: آنها آن را تبدیل به بنزین یا: فراورده های دیگری نموده صادر نمایند. دولت هم از درآمد آنها مالیات بگیرد. به همین راحتی! هم اشتغال ایجاد می شود، و هم از صدور نفت خام و: خام فروشی جلوگیری می شود، و هم دولت با خیال راحت می تواند: از سود این شرکت ها مالیات بگیرد. مردم هم فشاری را تحمل نمی کنند. اما اینکه چرا مساله یه این سادگی، مورد توجه نیست، دلیل آن نداشتن دغدغه مسئولین نیست، زیرا مسئولین هم از: خام فروشی نفت و هم اینکه: از مردم مالیات بیشتری بگیرند، ناراحت هستند و هم از: ایجاد اشتغال و توسعه کار افرینی و: افزایش در آمد شرکت های دانش بنیان، حمایت می کنند. پس حلقه مفقوده این امر واجب نیست، بلکه مقدمه واجب است! و علمای اسلام می گویند: مقدمه واجب هم واجب است. یعنی اگر برای نماز های واجب، لازم است وضو گرفته شود، یا لباس پاک باشد، یا زمین غصبی نباشد، این امور هم واجب می شوند. مقدمه همه این فعالیت ها، که در واقع یک فعالیت بیشتر نیست، همان اراده و عزم دولتی است. یعنی اولا دولتی ها مایل نیستند: شرکت هایی با این سود آوری! را به مردم واگذار و یا: سوخت ارزان و مواد اولیه خام به آنها بدهند. چون حقوق های نجومی خودشان را از دست می دهند. در ثانی همین اقایان، فقط به حقوق های نجومی فکر نمی کنند، بلکه به درآمد های ارزی: بانکهای سوئیس خود هم فکر می کنند! اگر مواد خام نفتی را به ایرانیان بفروشند، چه کسی پورسانت حساب آنها را، در بانک های سوئیس شارژ خواهد کرد؟ لذا به نظر می رسد: کمیسیون تلفیق بودجه، که دغدغه دارد، یک ماده ای را تصویب کند که: هیچ مدیر دولتی حق ندارد: کمیسیون یا درآمد ارزی داشته باشد! و همه این ها باید کشف و: به حساب خزانه واریز شود. و این ماده باید تصریح کند که: مدیران دولتی در هیچ شرکت خصوصی، خقوق یا پاداش نگیرند و: اگر گرفتند باید کشف و: به حساب خزانه واریز شود! البته همه این را می دانند، که واقعیت دارد! و همه هم میدانند که چنین مصوبه ای، طرح نخواهد شد و: اگر طرح شود، تصویب نمی شود و اگر: تصویب شد اجرا نمی شود! همانطور که قانون از کجا آوردی تاکنون اجرا نشده است. زیرا بندگان خدا اینهمه زحمت می کشند: تا پستی به دست آورند، باید از دستاورد های آنهم بهرهمند شوند. 

www.mahin-news.ir      sahmahini@yahoo.com

Oil trade and taxes

Exchange relationship between the reduction ratio of oil revenues in the budget, and the increase of taxes: How can we reach a formula that government revenue from oil dependence, freedom and independence not to tax? So that people are not giving tax loss! Or are exempt from it? Of course, not eyes: not gossip or promise. Parliament this time with all their efforts to get rid of dependence on oil revenues, withdrew and was forced to Surrender the government, which caused government revenues from oil, not only not reduced, but 25 percent of the former, 35% in year reach 1396. Chairman of the Joint Commission"s emphasis and concern does not work, and it came to pass representatives. It seems that if the Guardian Council does not block the way, in later years, again, is more dependent on oil revenues. The Government also agrees that direction, so that it can write to the Brjam, and say with Brjam oil revenues, increased its share in the budget, it should be proportional to go up! But there is a missing link here is that, if found, would reduce the dependence of the budget: oil revenues is possible and the raw retail disappears, and the policies of Article 44 have been implemented, and that people get richer, knowledge-based companies together! Big move will start. The missing link: the knowledge-based entrepreneurial companies, and sale of crude oil to them, at low prices so that they turn it into gasoline or: other products and export. The government of tax revenue. That"s it! The employment is created, and the export of crude oil and raw retail prevented, and the government could safely: the profit tax of the Company. People do not tolerate the pressure. But why is it that simple, of little interest, because it lack of concern for the authorities, because the authorities of crude oil and that of the people more taxes, they are upset and the creation of employment and development of entrepreneurship and : increase in the knowledge-based companies, support. After this missing link is not obligatory, but it is obligatory introduction! And Islamic scholars say is obligatory so obligator introduction. This means that if for obligatory prayer, should be ablutions, or washing clothes, or not usurped land, these things are obligatory. Introduction of all these activities, which in fact is not an activity, the public will and determination. First, the governments do not want companies with the profits! To the people assignment or: cheap fuel and raw materials to give them. They lose their astronomical salaries. Secondly, Mr., just astronomical salaries do not think, but to earn foreign currency: the Swiss banks themselves think! If oil raw materials to sell to the Iranians, who commission their accounts in Swiss banks will charge? So it seems: Joint Commission budget is concerned, an approved substance that no public administrator is not entitled to commission or have foreign exchange earnings! And all of this must be discovered and to be Treasury. And this matter should be pointed out those public managers in any private company, salary or bonuses not and if they should discover: the Treasury is! Of course, everyone knows this, which is true! And everyone knows that such a resolution will plan and if the plan is not approved and if approved will not run! Where did you get so far as the law has not been implemented. For God so much toil: to obtain a position, however, should benefit from the gains.

تجارة النفط والضرائب

علاقة التبادل بین نسبة انخفاض عائدات النفط فی الموازنة، وزیادة الضرائب: کیف یمکن أن نصل إلى صیغة إیرادات الحکومة من الاعتماد على النفط والحریة والاستقلال لا لضریبة؟ حتى أن الناس لا یعطون الخسارة الضریبیة! أو معفاة من ذلک؟ بطبیعة الحال، لا عیون: لا القیل والقال أو وعد. البرلمان هذه المرة مع کل جهودهم للتخلص من الاعتماد على عائدات النفط، انسحب واضطر إلى الاستسلام للحکومة، وهو ما تسبب عائدات الحکومة من النفط، ولیس فقط لم تخفض، ولکن 25 فی المئة من السابق، و 35? فی العام وصول إلى 1396. لا یعمل رئیس الترکیز اللجنة المشترکة وقلق، وانه جاء لتمریر الممثلین. ویبدو أنه إذا کان مجلس صیانة الدستور لا نقطع الطریق، فی السنوات الأخیرة، مرة أخرى، هو أکثر اعتمادا على عائدات النفط. وافقت الحکومة أیضا هذا الاتجاه، بحیث یمکن الکتابة إلىالبرجام ونقول مع عائدات النفط البرجام وزیادة حصتها فی المیزانیة، یجب أن یکون متناسبا مع ترتفع! ولکن هناک حلقة مفقودة هنا هو أنه، إذا وجدت، من شأنه أن یقلل من اعتماد المیزانیة: الإیرادات النفطیة المحتملة، ویختفی التجزئة الخام، وقد تم تنفیذ سیاسات من المادة 44، وأن الناس یزدادون ثراء، الشرکات القائمة على المعرفة معا! وسوف تبدأ الخطوة الکبیرة. الحلقة المفقودة: الشرکات الریادیة القائمة على المعرفة، وبیع النفط الخام لهم، بأسعار منخفضة بحیث تحویله الى البنزین أو: غیرها من المنتجات والصادرات. الحکومة من عائدات الضرائب. هذا کل شیء! یتم إنشاء فرص العمل، وتصدیر النفط الخام والتجزئة الخام منع، ویمکن للحکومة بأمان: ضریبة الأرباح للشرکة. الناس لا یتحمل الضغط. ولکن لماذا هو بهذه البساطة، القلیل من الاهتمام، لأنه عدم الاهتمام السلطات، لأن السلطات من النفط الخام وأن الشعب المزید من الضرائب، فهی بالضیق وخلق فرص العمل وتنمیة روح المبادرة و : زیادة فی الشرکات القائمة على المعرفة، والدعم. بعد هذه الحلقة المفقودة لیس واجبا، وإنما هو مقدمة اجبة! ویقول علماء الدین الإسلامی هو مقدمة اجبا إلزامیا. هذا یعنی أنه إذا کان للصلاة واجبة، یجب أن یکون الوضوء، أو غسل الملابس، أو الأرض لا المغتصبة، وهذه الأمور هی إلزامیة. إدخال جمیع هذه الأنشطة، الذی هو فی الواقع لیس نشاطا، والإرادة العامة والتصمیم. أولا، الحکومات لا ترید الشرکات مع الأرباح! على احالة الناس أو: الوقود الرخیص والمواد الخام لمنحهم. خسروا رواتبهم الفلکیة. ثانیا، السید، فقط رواتب فلکیة لا أعتقد، ولکن لکسب العملات الأجنبیة: البنوک السویسریة أنفسهم یعتقدون! إذا المواد الخام النفط للبیع للإیرانیین، الذین تکلیف حساباتهم فی البنوک السویسریة سوف تهمة؟ هکذا یبدو: تشعر میزانیة اللجنة المشترکة، وهی مادة المعتمدة التی لم المسؤول العام لا یحق له تکلیف أو لدیک عائدات النقد الأجنبی! وکل هذا یجب أن یتم اکتشافها، وتکون الخزانة. وینبغی الإشارة هذه المسألة إلى أن مدیری العام فی أی شرکة خاصة أو راتب أو مکافآت لا وإذا کان ینبغی اکتشاف: وزارة الخزانة! وبطبیعة الحال، والجمیع یعرف هذا، وهو صحیح! والجمیع یعرف أن مثل هذا القرار، والتخطیط، وإذا لم تتم الموافقة على الخطة وإذا تمت الموافقة علیه یتم تشغیل! حیث لم تحصل حتى الآن کما لم تنفذ القانون. لله الکثیر من الکدح: للحصول على موقف، ومع ذلک، ینبغی أن تستفید من المکاسب.

Oil ticar?t v? vergil?r

büdc?d? neft g?lirl?rinin azalmas? nisb?ti v? vergil?rin art?r?lmas? aras?nda Exchange ?laq?l?r: Biz neft as?l?l???ndan, azadl?q v? müst?qillik hökum?t g?lir vergi ki, bir formula ed? bil?rsiniz? insanlar vergi itkisin? ver?n deyil ki! V? ya ondan azad var? ?lb?tt? ki, gözl?ri: dedi-qodu v? ya söz deyil. TBMM neft g?lirl?rind?n as?l?l???n xilas olmaq üçün bütün s?yl?ri il? bu d?f? geri v? yaln?z a?a?? deyil neft hökum?t g?lirl?rinin s?b?b hökum?ti, t?slim etm?k m?cburiyy?tind?, lakin ild? keçmi?, 35% 25 faizi 1396 çat?r. Birg? Komissiyan?n diqq?t v? narahatl?q s?dri i?l?mir v? bu nümay?nd?l?ri yerin? yetdi. Bu N?zar?t ?uras? yol blok deyil, ?g?r, daha sonrak? ill?rd? yenid?n neft g?lirl?rind?n daha çox as?l? oldu?unu görünür. Bu Brjam yaz?n v? Brjam neft g?lirl?rinin dem?k olar ki, Hökum?t, h?mçinin, büdc? pay?n? art?rd?, bu istiqam?td? raz?l?q, bu q?d?r getm?k müt?nasib olmal?d?r! , Neft g?lirl?ri mümkündür v? xammal p?rak?nd? yox, 44-cü madd?sinin siyas?ti h?yata keçirilib, v? insanlar z?ngin almaq: Amma bir itkin link burada a?kar etdikd?, büdc?nin as?l?l???n? azaldacaq ki, birlikd? bilikl?r??saslanan ?irk?tl?rin! Big h?r?k?t ba?layacaq. itkin link: dig?r m?hsullar v? ixrac: a?a?? qiym?tl?rl? bilikl?r??saslanan sahibkarl?q ?irk?tl?ri v? onlara xam neftin sat??, onlar benzin v? ya çevirm?k ki. hökum?ti vergi daxilolmalar?ndan. V?ssalam! m???ulluq yarad?lm??d?r, v? xam neft v? xam p?rak?nd? ixrac qar??s? v? hökum?t t?hlük?siz ola bil?r: ?irk?tinin m?nf??t vergisi. ?nsanlar t?zyiq dözümü yoxdur. Amma niy? bu, çünki olmamas? orqanlar?n?n narahatl?q az maraq, sad? xam neft orqanlar? v? insanlar?n daha vergil?rin ki, onlar k?d?rli v? m???ulluq v? sahibkarl???n inki?af? yarad?lmas? çünki : bilikl?r??saslanan ?irk?tl?rin d?st?yi art?rmaq. Bu itkin link sonra m?cburi deyil, lakin bu m?cburi giri?! V? ?slam aliml?ri m?cburi m?cburi giri? deyirl?r. Bu m?cburi namaz üçün, d?st?maz, ya paltaryuyan paltar, v? ya q?sb torpaq olmal?d?r, bunlar m?cburi dem?kdir. ?slind? bir f?aliyy?t, ictimai irad? v? q?tiyy?tl? deyil, bütün bu t?dbirl?rin t?tbiqi. Birincisi, hökum?tl?r m?nf??t il? ?irk?tl?r ist?mir?m! insanlar tap??r?q v? ya üçün: ucuz yanacaq v? xammal onlara verm?k. Onlar astronomik maa?lar?n? itirirl?r. ?kincisi, c?nab yaln?z astronomik maa?lar dü?ünmür?m, amma xarici valyuta qazanmaq: ?sveçr? banklar? özl?ri edir?m! neft xammal al?r ?sveçr? banklar?nda hesablar? istismara ?ran, satmaq bil?r? Bel? ki, görünür: Joint Commission büdc? narahatd?r, heç bir ictimai administrator komissiya v? ya xarici valyuta m?nf??t etm?k hüququ deyil ki, bir t?sdiq madd?! V? bütün bu a?kar olunmal?d?r v? X?zin?darl?q olmal?d?r. X?zin? edir: Bu m?s?l? h?r hans? bir xüsusi ?irk?t, ?m?k haqq? v? ya bonuslar deyil v? onlar tapmaq laz?md?r, ?g?r ictimai idar?çil?ri oldu?una diqq?t ç?k?n edilm?lidir! ?lb?tt? ki, h?r k?s do?ru olan, bu bilir! V? h?r k?s bel? bir q?tnam? plan ki, bilir v? plan t?sdiq ?g?r v? t?sdiq ?g?r run deyil! Harada bu gün? q?d?r hüquq yerin? yetirilm?yib kimi almaq idi. Allah bu q?d?r z?hm?t üçün: bir mövqe ?ld? etm?k üçün, lakin, m?nf??t b?hr?l?nm?lidir.

 

 


» نظر

گدایی تکنولوژی!

متاسفانه تفکر گدایی از غرب، هنوز هم در اذهان بعضی از مسئولین باقی است. با اینکه بارها دیده اند: ما می توانیم در تحریم کامل اقتصادی و: تکنولوژیک به پیشرفت های بسیار بالاتر از: استانداردهای جهانی برسیم، باز هم مثلا در مجلس می شنویم که: نمایندگان از غرب تقاضا می کنند که: اجازه دهد تکنولوژی مثلا: هواپیما سازی را وارد کنیم! در حالیکه در همین صنعت هوانوردی، بزرگترین متخصصان را در داخل داریم که: با آنها برخورد امنیتی می شود، تا استعداد خود را بروز ندهند! و در خارج هم میدانیم: بزرگترین طراحان و متفکران این صنعت ایرانی هستند. و به قول شاعر: هنر نزد ایرانیان است و بس . گرچه این آقایان شاید هنوز، جزو مسخره کنندگان این شاعر باشند، و بگویند اگر فرانسه موشک می سازه، ایران آفتابه سازه! اما دیگر این دوران به سر آمده، همه دنیا می دانند چه علوم دیروزی، و چه علوم امروزی، مدیون ایرانیان است. و به گفته پیامبر اسلام: علم اگر در ستاره ثریا هم باشد، مردانی از ایران به آن دست پیدا می کنند. درست است که یکی دو قرن اروپا و آمریکا، یکه تازی کردند و همه اسناد را از بین بردند، تا خود را قهرمان علم وتکنولوژی قرن نشان دهند. اما همانطور که کتابسوزی عمر نتوانست: از نشر حقایق جلو گیری کند، مصادره علمی غربی ها هم، زیر آوار تبلیغات باقی نمانده، و زود است که دنیا بداند: هرچه آنان بنام خود زده اند، از ایرانیان به سرقت برده اند. کار را به جایی رسانده اند که: حتی جمهوری آذربایجان یا ترکیه هم! به مصادره علمی ایران پرداخته اند: و مولوی و نظامی را ایرانی نمی دانند. البته اصل موضوع از زمانی شروع شد که: دانشمندان ایرانی از ترس حمله مغول، با نام های مستعار راهی فرنگ شدند، تا در دنیای قرون وسطایی اروپا، خود را مخفی کرده و به: تدوین معارف بپردازند. بعد هم سعی کردند بنام یکی از این: قرون وسطایی ها فعالیت کنند، تا از گزند کتابسوزان مغولی، در امان باشند: مانند سعدی شاعر که در شیراز بود، ولی زمان حمله مغولها به شیراز (سال 656) فرار کرد و به شام و حلب فعلی رفت، و به بعنوان کارگر ساده! به قول خودش به کار گل مشغول شد، و بوستان وگلستان را فراهم کرد. حتی در این اواخر هم، افرادی مثل پرفسور حسابی کتب: ریاضی خوارزمی و خیام را برای انیشتین ترجمه می کردند، و او بنام خودش منتشر می کرد! در همین صنعت هواپیمایی، هزاران افراد باهوش و: کارکنان ناسا ایرانی هستند. یکی از این افراد که مدیر پروژه های سنگین آن بود، و20هزار پرسنل زیر نظرش بود، در سال 1372 به ایران برگشت تا: اف 18را برای ایران بسازد، ولی او را دستگیر و زندانی کردند! و گفتند برای جاسوسی آمده است. وی که این هواپیما را ساخت، ابتدا گفتند که نتوانسته پرواز کند! بعد هم او را از هر گونه فعالیت: فنی و مهندسی هوا و فضا ممنوع کردند. در حالیکه ایشان می تواند تمام هواپیماها را طراحی کند، و اگر به او امکانات بدهند، نیازی به گدایی تگنولوژی: صنعت هوایی کشور نیست. او یک اف 18 که با 25 میلیون تومان ساخت، مدعیان پس از او، میلیاردها دلار خرج کردند، نتوانستند آن را بسازند. حتی برای یک مدل چوبی، چه بودجه ها که حیف و میل نکردند. البته همه اینها تقصیر پورسانتی است که: شرکت های خارجی به مدیران ایرانی می دهند، و آن را به دولت اعلام نمی کنند، تا از ایشان پس بگیرد! لذا خرید خارجی برای یکبار، همه عمر آنها را بیمه می کند! و باصطلاح یک شبه ره صد ساله را می رود. ولی آنها نمی دانند این پول، قیمت وطن فروشی آنها است.

 

www.mahin-new.ir        sahmahini@yahoo.com

Begging technology!

Unfortunately, the idea of ??begging from the West, still remains in the minds of some officials. While many have seen: we can complete economic boycott of: technological progress is much higher than the global standards, we still hear, for example, in the House of Representatives of the West demand that allow technology such as: aircraft Enter our building! While in the aviation industry, the largest specialist in that: the security deal with them, to not express your talent! And on the outside we know the Iranians are the biggest designers and thinkers in the industry. And in the words of the poet: Art Iranians and nothing more. Although these men may still among the mockers poet, and say if the French missile structures, structures of Tankard! But the longer this period is over, the whole world knows what Sciences yesterday, and what modern science owes much to the Persians. According to the Prophet: Science If you were in Venus, men from Persia to acquire it. It is true that a two-century Europe and America, lone-riding and all documents were destroyed, to show his hero-century science and technology. But as life could not book burning: the publication of the facts of language, confiscation of Western science, too, remained under the rubble advertising, and soon let the world know: as they have their own name, the Iranians have been stolen. So far have not: even Azerbaijan or Turkey! The confiscation of Iran: the Iranian military and Rumi and do not know. However, since the beginning of the axiom that Iranian scientists fear the Mongol invasion, with aliases were to Europe, to the world of medieval Europe, and its secret: the development of their education. Then he tried to name one of these: Medieval and activities, to the detriment of book burning Mongolian, be safe: such as the poet Saadi Shirazi, but the time of the Mongolian invasion of Shiraz (656) fled to Damascus and Aleppo the current, and as a laborer! As he was busy working goals, and provided Bustan and Golestan. Even at this late time, people like Professor account books: math-Khwarizmi and Omar Khayyam translated to Einstein, and he was released under his own name! In the airline industry, thousands of intelligent people and workers Iranian NASA. One of them was the director of special projects, and 20 thousand personnel were following him, returned to Iran in 1372 to: build the F-18 to Iran, but he was arrested and imprisoned! And they come to spy. He built the aircraft, initially said he could fly! After him from any activity: Aerospace Engineering prohibited. While they can all aircraft design, and if you allow him, no need to beg Technology: aviation industry the country. He was an F-18 with 25 million USD making claim after him, billions of dollars spent, could make it. Even for a wooden model, what funds are not squandered? Of course, all of this is the fault of the commission that Iranian managers are foreign companies, and it is the government not to take them! The foreign purchase for once, all life is insured! And so-called hundred-year period is overnight. But they do not know this money; the price of the home is sold.

التسول التکنولوجیا  !

لسوء الحظ، فإن فکرة التسول من الغرب، لا تزال فی أذهان بعض المسؤولین. فی حین أن العدید شهدت: یمکن أن نکمل المقاطعة الاقتصادیة لل: التقدم التکنولوجی هو أعلى بکثیر من المعاییر العالمیة، ما زلنا نسمع، على سبیل المثال، فی مجلس النواب من الطلب الغربیة التی تسمح التکنولوجیا مثل: الطائرات أدخل مبنى لدینا! بینما فی صناعة الطیران، أکبر متخصص فی ذلک: الاتفاق الامنی معهم، لتعبر عن موهبتک! وفی الخارج ونحن نعلم أن الإیرانیین هم أکبر المصممین والمفکرین فی هذه الصناعة. وعلى حد قول الشاعر: الفن الإیرانیین ولیس أکثر. على الرغم من أن ربما لا یزال هؤلاء الرجال بین الشاعر مستهزئا، ویقول إذا الهیاکل الصواریخ الفرنسیة، هیاکل المشربة! ولکن کلما طالت هذه الفترة قد انتهت، والعالم کله یعرف ما علوم أمس، وما العلم الحدیث تدین بالکثیر إلى الفرس. یقول النبی: العلم لو کنت فی کوکب الزهرة، الرجال من بلاد فارس إلى الحصول علیه. صحیح أن أوروبا فی القرن الثانی وأمریکا، وحید الخیل وجمیع الوثائق دمرت، لإظهار علمه والتکنولوجیا فی القرن البطل. ولکن کما الحیاة لا یمکن أن الکتاب حرق: نشر وقائع اللغة، ومصادرة العلم الغربی، أیضا، بقی تحت الأنقاض الإعلان، وسرعان ما ندع العالم یعرف: کما لدیهم باسمها، کانت قد سرقت الإیرانیین. لدینا حتى الآن لا: حتى أذربیجان وترکیا! مصادرة إیران: الجیش الإیرانی وجلال الدین الرومی ولا أعرف. ومع ذلک، منذ بدایة بدیهیة أن العلماء الإیرانیین یخشون من الغزو المغولی، وکانت الأسماء المستعارة إلى أوروبا، إلى عالم أوروبا فی العصور الوسطى، ولها سرا: تطویر تعلیمهم. ثم حاول أن اسم واحد من هؤلاء: فی العصور الوسطى، والأنشطة، وذلک على حساب کتاب حرق المنغولیة، تکون آمنة: مثل الشاعر سعدی الشیرازی، ولکن وقت الغزو المنغولی شیراز (656) هرب إلى دمشق وحلب الحالی، وکعامل! کما کان أهداف العمل المزدحمة، وقدمت البستان وکلستان. حتى فی هذا الوقت المتأخر، والناس مثل الکتب حساب الأستاذ: الریاضیات الخوارزمی وعمر الخیام ترجمة لأینشتاین، وأنه أفرج عنه تحت اسم بلده! فی صناعة الطیران، والآلاف من الناس والعمال ذکی ناسا الإیرانیة. وکان واحد منهم مدیر المشاریع الخاصة، وکانت 20 ألف الموظفین تلاحقه، وعاد الى ایران عام 1372 إلى: بناء F-18 إلى إیران، ولکن ألقی القبض علیه وسجن! وأنها تأتی للتجسس. وبنى الطائرة، وقال فی البدایة انه یمکن أن یطیر! بعده عن أی نشاط: یحظر هندسة الطیران والفضاء. فی حین أنها یمکن کل تصمیم الطائرات، وإذا سمحت له، لا حاجة إلى التسول التکنولوجیا: صناعة الطیران فی البلاد. وقال انه کان F-18 مع 25 ملیون دولار، ویعتبر المطالبة بعده، الملیارات من الدولارات التی تنفق، یمکن أن تجعل. وحتى بالنسبة للنموذج خشبی، ما الأموال لا تبدد. بالطبع، کل هذا هو خطأ من اللجنة أن مدیری الإیرانی الشرکات الأجنبیة، وإنما هی حکومة لا تأخذ منهم! شراء الأجانب لمرة واحدة، والمؤمن کل الحیاة! ویسمى فترة مائة عام هو بین عشیة وضحاها. لکنهم لا یعرفون هذا المال، ویتم بیع سعر المنزل.

texnologiya Dil?nçilik!

T??ssüf ki, Q?rbd?n dil?nçilik ideyas?, h?l? d? b?zi r?smil?ri ?üurunda qal?r. çox görmü??m is?: texnoloji t?r?qqi dünya standartlar?na daha yüks?kdir biz h?l? kimi texnologiya imkan West t?l?b Nümay?nd?l?r Palatas?nda, m?s?l?n, e?itm?k,: biz iqtisadi boykot ba?a bil?r t?yyar? bizim bina daxil edin! aviasiya s?nayesind? baxmayaraq, ki, böyük müt?x?ssis: onlarla t?hlük?sizlik i?, istedad ifad? deyil! V? biz bilirik xarici ?ranl?lar s?nayesinin ?n böyük dizaynerl?r v? müt?f?kkirl?r var. V? ?airin sözl?ri: Art ?ran v? daha heç bir ?ey. Bu adamlar ri?x?ndçil?r ?air aras?nda h?l? bil?r, v? Tankard Frans?z raket strukturlar? ?g?r strukturlar? dem?k olsa da! Amma art?q bu dövr bitdi, bütün dünya n? elml?ri dün?n bilir, n? müasir elm farslar çox borcu var. Pey??mb?r gör?: Siz Venus idi Science varsa, Fars ki?i onu ?ld? etm?k. Bu iki ?sr Avropa v? Amerika, t?k-riding v? bütün s?n?dl?r onun q?hr?man ?sr elm v? texnologiya göst?rm?k üçün, y?x?ld? ki, do?rudur. dil Western elm müsadir? faktlar? n??r d? köçü reklam alt?nda qald?, v? tezlikl? dünya izl?Amma h?yat kimi yanan kitab bilm?di onlar öz ad? kimi, ?ran o?urlanm?? edilmi?dir. Bu gün? q?d?r yoxdur: bel? Az?rbaycan v? ya Türkiy?! ?ran müsadir?: ?ran h?rbi v? Rumi v? bilmir?m. Lakin, aksiom ba??ndan b?ri ?ran aliml?ri takma orta ?srl?r Avropa dünya, Avropa idi il? monqol i??al? qorxun v? onun gizli ki, onlar?n t?hsil inki?af. , T?hlük?siz monqol yanan kitab z?r?rin?, Orta ?sr v?f?aliyy?ti: Sonra o bu bir ad c?hd bel? ?air S?di ?irazi, lakin (656) ?iraz monqol i??al? zaman? D?m??q v? H?l?b qaçd? cari, v? i?çi kimi! o m???ul i? qol idi v? Bustan v? Gülüstan t?qdim edir. H?tta bu gec zamanda, Professor hesab kitab kimi insanlar: math Xarizmi v?Öm?r X?yyam?n Einstein t?rcüm? v? öz ad? alt?nda n??r olundu! hava s?nayesi, a??ll? insanlar?n v? i?çi ?ran NASA min ev. Onlardan biri xüsusi layih?l?r direktoru v? 20 min personal ona a?a??dak? idi, üçün 1372-ci ild? ?rana qay?d?b: ?rana F-18 qurmaq, lakin o, h?bs v? h?bs olundu! Onlar casus g?lir. O, ?vv?lc? o uçmaq bil?r dedi, t?yyar? in?a! h?r hans? f?aliyy?ti ona sonra Aerospace Engineering qada?and?r. aviasiya Ölk?: ona imkan, ?g?r onlar bütün t?yyar? dizayn v? heç bir ehtiyac Technology yalvarmaq bil?r. O F-18 ondan sonra iddia 25 milyon AB? dollar? s?rf milyardlarla dollar, onu ed? bil?r idi. H?tta bir taxta model üçün, n? v?sait squandered deyil. ?lb?tt? ki, bu bütün ?ran r?hb?rl?ri xarici ?irk?tl?r var ki, komissiyan?n günah v? onlar? almaq üçün hökum?t! xarici al?? d?f?, bütün h?yat s??orta edir! V? sözd? yüz illik müdd?td? gec? var. Lakin onlar bu pulu bilmir?m, ev qiym?ti sat?l?r.

 

 


» نظر

آیا خر کلمه بدی است؟

ترجمه کلمه حمار عربی، در فارسی الاغ می شود ولی، اینکه چرا الاغ را خر هم می گویند؟ بحث شیرین تاریخی دارد: وقتی حضرت ابراهیم ع ماموریت یافت تا: فرزند خود حضرت اسماعیل را به :صحرای سوزان حجاز ببرد و: شهر جدید مکه را برپا کند، و میراث حضرت آدم ع یعنی بافت فرسوده: خانه خدا را تعمیر کند، با اسب به آن منطقه رفت.عربها که او را دیدند گفتند: فارس آمد یعنی اسب سوار آمد، و بعد قوم حضرت ابراهیم همان قوم فارس نامگذاری شدند(البته اصحاب رس هم گفته شده). چون اعراب همگی شتر سوار بودند! و ایرانیان فقط اسب سواری میدانستند. حضرت اسماعیل که نژاد او از: حضرت ابراهیم بود و بر اساس بسیاری از شواهد، در ایلام فعلی زندگی می کرده اند، ناچار در میان اعراب بدوی ماندگار شد. وی همراه مادرش هاجر و: پدرش به تعمیر خانه خدا پرداختند. وقتی کار تعمیرات تمام شد، حضرت ابراهیم آنها را تنها گذاشت، و به نزد همسر و فرزند دیگرش بنام: ساره و اسحاق برگشت و: چون نمرودیان که در دیاربکر امروزی، او را در آتش افکندند، پس از نجات او را تبعید نمودند. این بار سر به سوی شام یا فلسطین نهاد. فرزندان اسحاق یهودیان هستند، و از فرزندان اسماعیل: قرشی یا کورشی ( قوم من کوروش) بوجود آمدند. و اسب حضرت ابراهیم مانند: فرزندانش زاد و ولد کرد و: اسب اصیل عربی را تشکیل داد! وقتی اسلام ظهور کرد، و پیشرفت نمود و ایران به دست مسلمانها فتح شد، اعراب جاهلی، سرداران و افراد مهم ایرانی را، به اسیری به مدینه بردند که حضرت علی ع، برای نجات شاهزادگان، از دو تن آنها به زبان فارسی، برای امام حسین ع و محمد حنفیه خواستگاری کردند. و آن دو هم پذیرفتند. ولی اعراب جاهلی، دست از کینه توزی برنداشتند، و این بزرگان ایران را با: حیوانات مقایسه کردند: کلمه خر به معنی بزرگ بود و: آنها الاغ یا حمار را نشان می دادند، و می گفتند این خر است! و چون بسیاری از این افراد، از خطه آذرابادگان بودند، لذا در زبان محاوره امروزه تبدیل شده به ناسزا! مثلا می گویند ترک ها خرند! خر به معنی بزرگ است، مانند خرمگس یعنی مگس بزرگ، یا خر آس که آسیاب بزرگ را می گفتند. و لذا می بینیم اسب و نژاد: حضرت ابراهیم را مصادره کردند! یعنی گفتند ایشان و اولاد شان از جمله پیامبر اسلام، عرب هستند! اسب ایرانی را هم اسب اصیل عربی نامگذاری کردند! در حالیکه عربستان محل رشد شتر است نه اسب! و برخی را هم که نتوانستند مصادره کنند، بدنام کردند. مانند همین کلمه خر. یا همین تاریخ خلیج فارس، یا حتی تاریخ خود عربستان. در طول تاریخ، عربستان جزو خاک ایران بوده است. چند روزی ضحاک نامی آن را جدا کرد. ولی حتی در زمان ظهور اسلام، فرماندار آنجا ایرانی بود. و ایرانیان یمن که به دستور: خسرو پرویز به انجا تبعید شده بودند، بسیار به پیامبر اسلام کمک کردند. حتی ضارب خلیفه دوم، یک ایرانی اهل کاشان بود. سلمان فارسی که از اصفهان به آنجا رفته، و یا اینکه تیسفون و طاق کسری، کلمه عربی قصر خسرو است، که پایتخت ساسانیان بوده است. بغداد در واقع همان باغ داد! در زمان انوشیروان است. در زمان تولد پیامبر هم سه معجزه ظاهر شد و: هرسه در ایران اتفاق افتاد: آتش آذرگشسب در آذربایجان خاموش شد، دریاچه یا رود بزرگ ساوه خشک شد، و طاق کسری یا ایوان مداین ترک برداشت. در میان ائمه هم علاوه بر اینکه امام سجاد، دارای مادر ایرانی است، همیشه یاران ائمه از ایران و یمن بودند. لذا نباید فرزندان و: اجداد ائمه را عرب بدانیم.

Is Donkey is a bad word?

Arabic translation of the word donkey, but in Persian ass, ass, donkey, why did you say? Historic Sweet Talk: When Abraham has found peace mission: his son Prophet Ismail to: Hejaz win the scorching desert city of Mecca to establish new, and legacy of Adam as the old texture: to repair the house of God, with horse go to that area. Arabs who saw him said the Gulf was the horse ride, and were named after the children of Abraham the people of Persia (also mentioned Rass course). Because the Arabs were all camel ride! And Iranians knew only horse riding. Ishmael that his race of Abraham, and based on many evidences, the current Elam lived, he remained among the Bedouins. He and his mother Hagar and his father began to repair the house of God. When the repairs are finished, Abraham left them, and called to his wife and his children: Sarah, Isaac returned because they kindled in Diyarbak?r Today, he threw in the fire, after rescuing him deported. This time, head to the dinner or the Palestinian entity. Jews are the descendants of Isaac, and the sons of Ishmael: Qureshi or Qureshi (ethnic Cyrus) were created. And horse like Abraham: children birth and horses formed the original Arabic! When Islam emerged, and progress and Iran was conquered by the Muslims, the Arabs of pre-Islamic Iranian commanders and important people, and took the captives to Medina the Prophet Ali, to save the princes, the two of them in Farsi, to Imam Hosseini and Mohammad were Hanafiyyah matchmaking. And they agreed. But the pre-Islamic Arabs, the malice did not give up, and the great Iranian with animals: the word means donkey was great and they were showing ass or donkey, and the donkey is saying! And because many of these individuals were Azarabadegan territory, so the language spoken today has become a curse! For example, say the Turks buy! Donkey is a great means, such as maggots of large flies, or donkey Ace major mill said. And so we see horses and Race: Abraham confiscated! That said, they and children of the Prophet of Islam, the Arabs are! Iran"s Arabic was named Horse Horses! While Saudi Arabia, the camel growth is not a horse! And some who failed to seize, was notorious. Like the word donkey. Or the history of the Persian Gulf, Arabian or even its history. Historically, Saudi Arabia has been part of Iranian territory. Zahhak name it separated a few days. But even at the time of the advent of Islam, the governor of Iran. Yemen and Iran on the orders of Khosrow Parviz had been deported to there, contributed much to the Prophet Muhammad. Even assailant second caliph, was an Iranian citizen of Kashan. Salman Farsi, who went from Isfahan, or the arch of Ctesiphon deficit, the Arabic palace of Khosrow, which have been Sassanian capital. Baghdad was in fact the garden! At the time of the Anushiravan. At the time of the birth of the Prophet appeared three miracles: All three happened in Iran: Adhargushasb fire was extinguished in Azerbaijan, lake or river in Saveh was dry, and the Arch of Ctesiphon deficit or porch leaves an impression. In addition to being among the Imams, Imam Sajjad, an Iranian mother, always Fellowship leaders of Iran and Yemen. So should children and ancestors Arab leaders know?

هو حمار وکلمة سیئة؟

الترجمة العربیة لکلمة حمار، ولکن فی الحمار الفارسی، والحمار، حمار، لماذا قلت؟ التاریخی الکلام المعسول: عند إبراهیم وقد وجدت بعثة السلام: ابنه النبی إسماعیل: الحجاز فوز المدینة الصحراویة الحارقة مکة المکرمة لإقامة جدیدة، وإرث من آدم کما نسیج القدیم: لترمیم بیت الله، مع الحصان الذهاب إلى تلک المنطقة. قال العرب الذین رأوه کان الخلیج رکوب الخیل، وکان اسمه بعد أولاد إبراهیم شعب بلاد فارس (ذکر أیضا الرس طبعا). لأن العرب کانوا کل رکوب الجمال! ویعرف الإیرانیون فقط رکوب الخیل. إسماعیل أن عرقه إبراهیم، واستنادا إلى العدید من الأدلة، وعیلام الحالی عاش، وقال انه ما زال من بین البدو. وبدأ هو وأمه هاجر والده إلى ترمیم بیت الله. عندما یتم الانتهاء من الإصلاحات، إبراهیم ترکهم ودعا إلى زوجته وأولاده: سارة، عاد إسحاق لأنها أوقدت ??فی دیار بکر الیوم، وألقى فی النار، وبعد إنقاذ له ترحیلهم. هذه المرة، التوجه الى العشاء أو الکیان الفلسطینی. الیهود هم من نسل إسحاق وأبناء إسماعیل: قرشی أو قریشی (سایروس العرقی) تم إنشاؤها. والحصان مثل إبراهیم: ولادة الأطفال والخیول تشکیل الأصلیة العربیة! عندما ظهر الإسلام، وغزاها التقدم وإیران من قبل المسلمین والعرب من القادة الإیرانیین قبل الإسلام والأشخاص المهمین، وأخذ الأسرى إلى المدینة المنورة النبی علی، لحفظ الأمراء، اثنان منهم فی الفارسیة، إلى الإمام کانت حسینی ومحمد الحنفیة التوفیق بین. واتفقوا. ولکن العرب قبل الإسلام، والخبث لم یستسلم، وعظیم الإیرانی مع الحیوانات: کان الکلمة تعنی حمار کبیر، وأنها کانت تظهر الحمار أو الحمار، والحمار یقول! ولأن العدید من هؤلاء الأفراد کانوا الأراضی الاذربیجان لذلک أصبحت اللغة المحکیة الیوم لعنة! على سبیل المثال، یقول الأتراک شراء! الحمار هو وقالت وسیلة عظیمة، مثل یرقات الذباب کبیرة، أو حمار ایس طاحونة کبیرة. وهکذا نرى الخیول وسباق: إبراهیم صادرت! أن قال، أنها والأطفال من نبی الإسلام، والعرب هم! اختیر العربیة الإیرانیة الخیول الحصان! فی حین أن المملکة العربیة السعودیة، ونمو الجمال لیس الحصان! وبعض الذین فشلوا فی الاستیلاء، کان سیئ السمعة. مثل کلمة حمار. أو تاریخ الخلیج العربی، العربی أو حتى تاریخه. تاریخیا، کانت المملکة العربیة السعودیة جزء من الأراضی الإیرانیة. اسم ضحاک أنه فصل بضعة أیام. ولکن حتى فی وقت ظهور الإسلام، والحاکم فی إیران. وکان الیمن وإیران بناء على أوامر من خسرو برویز تم ترحیله إلى هناک، ساهمت الى حد کبیر الى النبی محمد. حتى المعتدی الخلیفة الثانی، کان مواطن إیرانی کاشان. سلمان الفارسی، الذین ذهبوا من اصفهان، أو قوس العجز قطسیفون، القصر العربیة خسرو، التی کانت عاصمة الساسانی. وکانت بغداد فی الواقع الحدیقة! فی وقت انوشیروان فی وقت ولادة النبی ظهر ثلاثة المعجزات: کل ثلاثة حدث فی إیران: انطفأ اذرکشسب النار فی أذربیجان، کانت بحیرة أو نهر فی سافه الجافة، والعجز أو الشرفة قوس المدائن ترک انطباع. بالإضافة إلى کونه من بین الأئمة، الامام السجاد، أم إیرانیة، دائما قادة زمالة من إیران والیمن. لذلک یجب على الأطفال والأجداد القادة العرب یعرفون .

Donkey pis söz varm??

söz e???k ?r?b dili translation, lakin fars ass, göt, e???k ild? niy? dem?k idi? Tarixi Sweet Talk: o?lu Pey??mb?r ?smay?l: Hejaz yeni yaratmaq M?kk? yand?r?c? s?hra ??h?ri qazanmaq v? Ad?m miras köhn? faktura kimi: Abraham sülh missiyas? tapd? Allah?n evi t?mir, at il? bu sah?d? gedin. onu gördüm ?r?bl?r Gulf at ride idi v? Fars n?f?r (h?mçinin qeyd Rass kurs) ?brahimin u?aqlar? ad?na bildirib. ?r?bl?r bütün d?v? ride idi, çünki! V? iranl?lar yaln?z binicilik bilirdi. ?smail ?brahim onun irqi, v? bir çox sübutlar ?sas?nda cari Elam, ya?ad??? o b?d?vil?r aras?nda qal?b. O v? onun anas? H?c?r v? atas? Allah evinin t?mir ba?lad?. t?mir ba?a zaman, ?brahim onlar? t?rk, v? onun h?yat yolda?? v? övladlar? ça??r?b: onlar Diyarbak?r Bu gün alovland?, çünki Isaac geri Sarah, ona deportasiya nicat sonra, yan??n atd?. Bu d?f?, nahar v? ya F?l?stin mü?ssis?y? r?hb?rlik. yarad?lm??d?r Qureshi v? ya Qurey?i (etnik Cyrus): Y?hudil?r ?shaq?n n?slind?n v? ?smail o?ullar? var. ?brahim kimi at: u?aqlar do?um v? atlar orijinal ?r?b formala??r! ?slam yarand? v? t?r?qqi v? ?ran müs?lmanlar t?r?find?n f?th edilmi?dir zaman, pre-?slam ?ran komandirl?ri v? mühüm insanlar?n ?r?bl?r v? ?mam, ?ahzad?l?ri, fars onlar?n iki saxlamaq üçün M?din? Pey??mb?r ?li il??sirl?ri götürüb Hosseini v? M?h?mm?d Hanafiyyah matchmaking idi. Onlar q?bul etdi. Amma pre-?slam ?r?bl?r, imtina etm?di kin v? heyvan böyük Persian: söz e???k dem?kdir böyük idi v? onlar ass ya e???k göst?r?n edilmi?dir, v? e???k deyib! bu ??xsl?rin çox Azarabadegan ?razisi idi, çünki bu gün dan???q dili l?n?t oldu! M?s?l?n, türkl?r almaq dem?k! Donkey bel? böyük sinek, v? ya e???k Ace ?sas d?yirman maggots kimi böyük bir vasit?, söyl?di. V? bel? ki, biz atlar v? Race görm?k: Abraham ?l qoydu! Y?ni, onlar ?slam Pey??mb?r u?aqlar, ?r?bl?r, dedi! ?ran?n ?r?b seçildi At Atlar! S?udiyy??r?bistan? is?, d?v? art?m bir at! V??l? bilm?di ed?n b?zi b?dnam idi. söz e???k kimi. V? ya Fars körf?zi tarixi, ?r?b v? ya h?tta onun tarixi. Tarix?n, S?udiyy??r?bistan?, ?ran ?razisinin hiss?si olmu?dur. Z?hhak ad? bir neç? gün ayr?l?r. Lakin h?tta ?slam, ?ran qubernatoru g?li?i zaman?. Xosrov P?rvizin sifari? üzr? Y?m?n v? ?ran orada deportasiya Pey??mb?r çox ?m?yi olmu?du. H?tta assailant ikinci x?lif?, Ke?an ?ran v?t?nda?? idi. Salman ?sfahan getdi Farsi, v? ya Ctesiphon aç?q arch, Sasani paytaxt? olmu?dur Xosrov ?r?b saray. Ba?dad ?slind? ba? idi! ?nu?ir?van zaman?. Pey??mb?rin do?um zamanda üç möcüz? ç?xd?: H?r üç ?randa ba? vermi?: Adhargushasb yan??n Az?rbaycanda söndürülüb, Sav? ??hristan? göl v? ya çay quru idi v? Arch Ctesiphon k?siri v? ya eyvan bir t??ssürat t?rk. ?mamlar aras?nda olmaqla yana??, ?mam S?ccad, ?ran ana, ?ran v? Y?m?n h?mi?? Fellowship liderl?ri. Bel? ki, u?aqlar v??cdadlar? ?r?b liderl?ri bilm?lidir.

 

 


» نظر

Mimetic architecture

معماری تقلیدی

یکی از ارکان هر شهر یا کشوری، معماری یا نماد های عمرانی آن می باشد، که متاسفانه در سالهای اخیر کاملا نابود شده! و معماری غربی ناشیانه جای آن را گرفته است. مثلا کافی است بدانیم نماد مقبره حافظ در شیراز، کپی برداری ناشیانه از یادمان: سرباز گمنام در آتن می باشد. یا برج آزادی با 9پنجره آن، نمادی از دین زرتشت و عدد مقدس می باشد. هنوز هم بعد از گذشت جهل سال، نتوانسته ایم معماری ملی را طراحی کنیم تا هم: در معماری شهری و نمادهای کشوری، و هم در یادمان سازی ها از ان استفاده شود. متاسفانه در ستاد مشترک ارتش یا سپاه پاسداران تهران، یادمان سازی به یک عادت! تبدیل شده و به قول مسئول یادمان سازی سپاه، برای ما کاری ندارد: ما 5میلیارد می گیریم و یک یادمان برپا می کنیم!

این درحالی است که المان های شهری ما، روز به روز غریبه تر می شود و: با فرهنگ اسلامی ناسازگارتر. در زمان طاغوت در مجله رستاخیز جوان، استاد معماری دانشکده هنر های زیبای دانشگاه تهران، مصاحبه کرده بود و: من آن موقع در زندان قصر زندانی سیاسی بودم و: اجبارا این مجلات سخبف را بما می دادند، تا مطالعه کنیم. وی با کمال وقاحت نوشته بود: گنبد و گلدسته نماد آلت پرستی انسان است! واین آلت پرستی را دارای سبقه تاریخی! عنوان کرده و به معماری شیخ بهایی و امثال آن تاخته بود. و اکنون که چهل سال از ان روزگار می گذرد، من ندیدیم کسی نقدی بر آن بنویسد! و بلکه بر عکس رسوبات ذهنی این استاد چنان در: معماران ما موثر است که از بکار بردن: گلدسته و گنبد در مساجد هم جلوگیری می کنند. وقتی شهردار استانبول به تهران آمده بود، نقل است که دکتر قالیباف ایشان را به: یک مسجد بزرگی برده بود که: معماری شهر تهران را به رخ او بکشد، ولی او باور نکرده بود آنجا مسجد است! و سوال کرده بود اگر اینجا مسجد است، چه نمادی دارد که آن را از: یک ساختمان دوطبقه تفکیک کند؟ لذا بعد از ان یکی از ماموریت های بخش: فرهنگی واجتماعی شهرداری تهران، اهدا گنبد و گلدسته به مساجد بود! مهمترین افتخار معماری غربی، طراحی شهر های جدید مانند نیویورک و نیوجرسی و .. است . در حالیکه منشا شهر های جدید، همگی مذهبی است. در ایران بیش از ده هزار روستا داریم که: حول محور امامزاده ها، شکل گرفته اند. کوفه شهر جدیدی است که امام علی ع ،آن را طراحی نمود. کربلا شهری است که امام حسین ع ، زمین آن را از مالک آن خرید، زیرا نخواست در جای غصبی، خیمه برپا کند. مشهد با این عظمت، فقط محل شهادت امام رضا ع است! زیرا ایشان در مرو زندگی می کرد و در راه برگشت در جایی نزدیک توس! او را یه شهادت رساندند. و اصلا کلمه مشهد به معنی محل و مکان شهادت است. زیرا خانه ی ایشان در مرو بوده، که اکنون خرابه است و دولت کمونیست تاجیکستان، اجازه مرمت و نگهداری آن را نمی دهد. واگر انبیا الهی نبودند و: مردم را به صلح و آرامش و همزیستی دعوت نمی کردند، همه مردم گرفتار جنگ و خونریزی بوده، و اصلا شهری به وجود نمی آمد. جالب است که در طراحی شهر کوفه، که بعدا اساس طراحی اکثر شهرهای جهان شد، مرکزیت با مسجد بود! و نباید ساختمانی باند تر از مسجد ساخته می شد، تا این مرکزیت حفظ شود. در اطراف مسجد هم، محوطه تجاری و اداری بود، در لایه های بعدی، مناطق مسکونی ساخته می شد و: آخرین لایه مربوط به کشاورزی می گردید.

 

Mimetic architecture

One of the pillars of any town or country, or a symbol of civil architecture it is, but unfortunately in recent years has been completely destroyed! Instead it was clumsy and Western architecture. For example, the symbol of the tomb of Hafez in Shiraz enough to know, clumsy copy of the monument: the Unknown Soldier in Athens. 9 windows or the Freedom Tower, a symbol of Zoroastrianism is a sacred number. Still after years of ignorance, we have been able to draw up a national architecture in urban architecture and symbols of the country, and it is used in monument building. Unfortunately Joint Chiefs of Staff or the Iranian Revolutionary Guards in Tehran, reminds us of a habit! Become responsible for Remember the words of the army, does not work for us: we have 5 billion, and we have established a memorial!

However, the elements of our city, every day becomes more and more strangers: Islamic culture disagreeable. Young resurrection at the time of the Shah in the journal, Professor of Architecture Faculty of Fine Arts of Tehran University, was interviewed and I was then a political prisoner in Evin Prison: to us these magazines were forced to study. He wrote with consummate cynicism: the dome and the minaret is a symbol of man"s penis worship! And worship your penis has historically has always! And architecture as Sheikh Baha’i and so was attacked. And now that forty years have passed since that time, I did not see anyone writing a critique of it! On the contrary, as the master and mental deposits: our architects are effectively apply: minarets and domes of mosques prevent. When he was mayor of Istanbul to Tehran, forwarding them to the doctor carpets: a large mosque that was used: Architecture in Tehran to take his place, but he did not believe there was a mosque! And asked if the mosque is here, what symbol is that it is a separate two-storey building is? So after one of its missions: Tehran Municipality Cultural and Community, awarded dome and minarets in mosques! The pride of Western architecture, design new cities such as New York and New Jersey and so on. While the origin of the new town, all worship. In Iran, more than ten thousand villages that: around the shrine, were formed. New town of Kufa, Imam Ali, it can be developed. City of Karbala that Imam Hussein AS, the owner of the land it bought, because they did not want to place occupational, set up tents. Mashhad of this magnitude, only the Solids as is! Because they lived in Marv and on the way back somewhere near the birch! I killed him. And at Mashhad word meaning place and location testify. Because their home was in Marv, now in ruins and the communist government of Tajikistan, does not give permission to repair and maintain it. If not divine prophets and people were not invited to the peace and coexistence, all the people of war and bloodshed, and the city did not come into existence. It is interesting that the design of the city of Kufa, which later became the basis of the design of most cities, the center of the mosque! Construction of the mosque should not be built and the runway was wet, so the center is preserved. Around the mosque, the commercial and administrative area, within the next layer, and residential areas were built: the last layer was related to agriculture.

www.mahin-news.ir                     sahmahini@yahoo.com

الهندسة المعماریة المحاکاة

واحدة من الرکائز فی أی مدینة أو بلد، أو رمزا للعمارة المدنیة هو علیه، ولکن للأسف فی السنوات الأخیرة قد دمرت تماما! وبدلا من ذلک کان العمارة الخرقاء والغربیة. على سبیل المثال، رمز قبر حافظ فی شیراز بما فیه الکفایة لمعرفة، نسخة الخرقاء من النصب: الجندی المجهول فی أثینا. 9 نافذة أو برج الحریة، ورمزا من الزرادشتیة هو رقم مقدس. لا یزال بعد سنوات من الجهل، وکنا قادرین على وضع بنیة وطنیة فی مجال العمارة الحضریة ورموز البلاد، ویتم استخدامه فی بناء النصب. للأسف هیئة الأرکان المشترکة أو الحرس الثوری الإیرانی فی طهران، یذکرنا العادة! تصبح مسؤولة عن حفظ الکلمات من الجیش، لا عمل لنا: لدینا 5 ملیار دولار، وأنشأنا نصب تذکاری !

ومع ذلک، فإن عناصر من مدینتنا، کل یوم یصبح أکثر وأکثر الغرباء: الثقافة الإسلامیة طیفین. القیامة الشباب فی زمن الشاه فی المجلة، أجریت مقابلة مع أستاذ العمارة بکلیة الفنون الجمیلة فی جامعة طهران، وکنت وقتها سجین سیاسی فی سجن ایفین: لنا اضطرت هذه المجلات للدراسة. وکتب مع السخریة البارعة: القبة والمئذنة هی رمز للعبادة قضیب الرجل! وعبادة القضیب لدیه تاریخیا دائما! والهندسة المعماریة باسم الشیخ البهائی وذلک تعرضت لهجوم. والآن بعد أن أربعین عاما مرت منذ ذلک الوقت، لم أکن أرى أحدا کتابة نقد لذلک! على العکس من ذلک، کما الربان ودائع العقلیة: وتنطبق دینا المهندسین المعماریین على نحو فعال: مآذن وقباب المساجد تمنع. عندما کان رئیسا لبلدیة اسطنبول إلى طهران، إحالتها إلى السجاد الطبیب: مسجد کبیر التی تم استخدامها: الهندسة المعماریة فی طهران لیقوم مقامه، لکنه لا یعتقد أن هناک مسجد! وسئل عما اذا کان المسجد هو هنا، ما رمز هو أنه عبارة عن مبنى مستقل مکون من طابقین و؟ حتى بعد واحدة من مهامها: طهران بلدیة الثقافیة والمجتمعیة، قبة منح والمآذن فی المساجد! فخر العمارة الغربیة، وتصمیم المدن الجدیدة مثل نیویورک ونیو جیرسی وهلم جرا. فی حین أن أصل المدینة الجدیدة، کل عبادة. فی إیران، وأکثر من عشرة آلاف القرى التی: حول الضریح، تم تشکیلها. المدینة الجدیدة الکوفة، الإمام علی، فإنه یمکن تطویرها. مدینة کربلاء أن الامام الحسین ع، صاحب الأرض التی اشترتها، لأنها لا ترید أن تضع المهنیة، خیاما. مشهد من هذا الحجم، إلا أن المواد الصلبة کما هو! لأنهم یعیشون فی مرو وعلى طریق العودة فی مکان ما بالقرب من البتولا! أنا قتلته. وفی کلمة مشهد بمعنى مکان، والمکان یشهد. لأن بیتهم کان فی مرو، والآن فی حالة خراب والحکومة الشیوعیة فی طاجیکستان، لا یعطی الإذن لإصلاح والحفاظ علیه. إذا لم تدع الأنبیاء لا الإلهیة والناس إلى السلام والتعایش، لم کل رجال الحرب وسفک الدماء، والمدینة لا تأتی إلى حیز الوجود. ومن المثیر للاهتمام أن تصمیم مدینة الکوفة، والتی أصبحت فیما بعد أساسا لتصمیم معظم المدن، وسط المسجد! لا ینبغی أن یبنى بناء المسجد وکان المدرج الرطب، لذلک هو الحفاظ على المرکز. حول المسجد، وقد بنیت المنطقة التجاریة والإداریة، داخل الطبقة التالیة، والمناطق السکنیة: تم تتعلق الطبقة الأخیرة للزراعة.

Mimika memarl?q

Amma t??ssüf ki, son ill?rd? h?r hans? bir ??h?r v? ya ölk? v? ya v?t?nda? memarl?q r?mzi ?saslar?ndan biri tamamil? m?hv oldu! Bunun ?v?zin? clumsy v? Q?rb memarl?q idi. Afinada nam?lum ?sg?rin: M?s?l?n, ?iraz ild? Hafiz m?zar? simvolu kifay?t q?d?r abid?nin clumsy sur?ti bilm?k. 9 p?nc?r? v? ya Freedom Tower, Z?rdü?t simvolu müq?dd?s say?. H?l? c?hal?t il sonra, biz ??h?r memarl?q v? ölk?nin simvollar?ndan milli memarl?q t?rtib ed? v? bu abid? bina istifad? olunur. T??ssüf ki, Tehranda q?rargah ya ?ran ?nqilab Göz?tçil?ri birg? r?hb?rl?ri, bir v?rdi? xat?rlad?r! biz 5 milyard var v? biz bir xatir? qurduq: ordusunun sözl?ri saxla üçün m?suliyy?t ol, bizim üçün i? deyil!

Ancaq ??h?rin elementl?ri, h?r gün daha çox k?nar olur: ?slam m?d?niyy?ti xo?ag?lm?z. jurnal?nda ?ah zaman? g?nc dirilm?, Tehran Universitetinin Göz?l S?n?tl?r Memarl?q Fakült?si Professor müsahib? v? m?n sonra Evin h?bsxanas?nda siyasi m?hbus idi: biz? bu jurnallar öyr?nm?k üçün m?cbur edildi. O, ?la cynicism il? yaz?rd?: günb?z v? minar?si insan?n penis ibad?t r?mzidir! V? penis tarix?n h?mi?? var ibad?t! V? ?eyx B?hai v? memarl?q hücumuna u?rad?. Q?rx il o vaxt ötür, indi ki, m?n h?r k?s bunun t?nqid yaz? görm?dim! ?ksin?, usta v? ruhi depozitl?r kimi: bizim memarlar s?m?r?li t?tbiq olunur: minar?l?r v? m?scidl?rin günb?zl?ri qar??s?n? al?r. istifad? edilmi?dir böyük m?scidi: o h?kim xalça onlar? forwarding Tehrana ?stanbul meri, olanda onun keçiril?c?k Tehranda Memarl?q, lakin o, iman etm?y?n bir m?scid var idi! V? m?scid burada ?g?r xahi?, n? simvolu ayr? bir iki m?rt?b?li edir ki? m?scidl?rd? Tehran B?l?diyy?si M?d?niyy?t v? ?cma t?ltif günb?z v? minar?l?r onun missiyalar? sonra So! Q?rb memarl?q qüruru, bel? Nyu-York v? Nyu-Cersi v? yeni ??h?r dizayn. yeni ??h?r m?n??yi, bütün ibad?t edir. ?randa on mind?n çox k?nd ki, kils??traf?nda formala?m??d?r. Kuf?, ?mam ?linin New Town, inki?af ed? bil?r. Onlar pe?? yerl??dirm?k ist?mir, çünki ?mam Hüseyn kimi, bu sat?n torpaq sahibi, çad?r qurmaq K?rb?la City. bu böyüklükd? Mashhad, kimi yaln?z b?rk! onlar geri yerd? a?caqay?n yax?n Merv v? yolda ya?ad??? çünki! M?n onu öldürdü. V? Mashhad söz yer v? yer ??had?t dem?kdir. öz evind? Merv idi, çünki indi xarabal?qlar? v? Tacikistan kommunist hökum?t, t?miri v? onu qorumaq üçün icaz? vermir. ilahi deyil pey??mb?rl?r v? insanlar sülh v? birg?ya?ay?? d?v?t idi, müharib? v? qan tökülm?sin? v? ??h?rin bütün insanlar meydana g?lm?di. Maraql?d?r ki, sonradan ?n ??h?rl?rin dizayn ?sas oldu Kuf? ??h?rind? dizayn, m?scidin m?rk?zi! M?scidin tikintisi tikilmi? v? uçu?-enm? zola?? n?m idi, bel? ki, m?rk?zi saxlan?l?r edilm?m?lidir. M?scidin ?traf?nda növb?ti qat kommersiya v? inzibati ?razi v? ya?ay?? sah?l?ri tikilib Son qat k?nd t?s?rrüfat? il? ba?l? idi.

 

 


» نظر

آیا اشرافیت هم خواهد مرد؟

نیت صادقانه در طول اسلام و انقلاب، ضربات زیادی زده و: صدمات فراوانی به بار آورده که: یکی از آنها رشد اشرافی گری و مصرف زدایی است. چون مردم در دوران جنگ و انقلاب، حتی قبل از آن سختی های زیادی کشیدند، لذا برخی مسئولین اجازه دادند تا: هرکس هرکاری می خواهد بکند، تا کمی از این سختی ها جبران شود. و این همان رشد اشرافیگری و مصرف زدگی است، که در نسل دوم و سوم انقلاب، بروز و ظهور پیدا می کند. البته مسیر طبیعی است! و به قول مارکس چرخ تاریخ همه را له می کند، و یا به قول کس دیگری: انقلاب فرزندان خود را می خورد! اما مهم در اینجا توجیه کردن و: خوب جلوه دادن آن است. اینکه بعد از جنگ، نوبت سازندگی است، امری حتمی و تاریخی و یک جبر اجتماعی است. اما اینکه بهانه ای شود تا عده ای، هرچقدر توانستند بار خود را ببندند! به سفرهای خارجی و داخلی و سیاحتی بروند، امری ناپسند است. در دوران انقلاب و بهمن 1357با دوستان، مشغول حفاظت از کاخ مرمر و کاخ گلستان بودیم، می گفتند حتی دستگیره های دستشویی آن از طلا است! و این ثروتی بود که به مردم انقلابی رسیده بود، و باید از آن محافظت می شد. در این بین تعدادی از افراد، که عمدتا تازه انقلابی شده بودند، در میان ما بودند. یکی از انها یک شب بمن گفت: تو هیچ چی برای خونه خودت نمی خوای ؟ حقوق که نمی دهند حداقل چیزی بردار! من تعجب کردم و چیزی نگفتم، ولی او یک دستگاه تلویزیون رنگی، که آنحا بود را، نشان داد و گفت: این که اینجا لازم نیست! من می برم خونه بچه ها استفاده کنند. و در مقابل بهت و حیرت من آن را برد! این نمونه تغییر ارزشها و: تبدیل آن به ضد ارزشها بود. البته خیلی هم قابل تشخیص نیست! که آیا او درست عمل کرد یا من که: هیچ درآمدی برای زن و بچه ام نداشتم؟ بعد ها در تحقیقات من مشخص شد که: کارکنان کاخ سفید و کنگره هم، در امریکا و انگلیس همین فکر را می کنند! لذا بجای کمی حقوق یا دیر رسیدن آن، قاشق چنگال های آنجا را می برند! زیرا بردن اشیا بزرگتر، جلب توجه می کرد ولی جنس قاشق چنگال ها هم قیمتی بود.   از همین جا مصرف گرایی و اشرافیگری آغاز می شود، و تخم مرغ دزد شتر دزد می شود. کسی که از یک قاشق یا حتی یک: میخ طلایی تخت طاووس نمی گذشت، حالا اختلاس های میلیاردی می کند، و آن را حق خود می داند. زیرا سرمایه داری آمریکا اصلا، به همین معنی است. و سرمایه دار واقعی کسی است که: بتواند یک دلار خود را صد دلار کند! نه آنکه فقط به ده درصد سود شرعی قانع باشد. خیلی از این اختلاس کنندگان، وقتی از کشور فرار می کنند، در آمریکا به عنوان سرمایه دار نمونه معرفی می شوند! که همین ها برای کاندیاهای: ریاست جمهوری آمریکا تبلیغ می کنند! بزرگترین اسپانسر های نامزد ها ریاست جمهور آمریکا، از غرب آسیا هستند: یعنی یا اسرائیلی هستند، یا عرب و یا ایرانی! معمولا بین یهودیان و: لابی ایرانی ها، همیشه پیروزی با لابی ایرانی هاست. هرچند که یهودیان بیشتر خرج می کنند. زیرا یهودیان در برابر کمک به نامزدها، از آنها می خواهند در دوران تصدی خود، دهها برابر آن را به اسرائیل کمک مالی و تسلیحاتی بکنند. اما ایرانیها برعکس! از نامزدها می خواهند که ایران را تحریم کنند! زیرا سرمایه داران ایرانی، اغلب سلطنت طلب بوده و فراری از ایران محسوب می شوند. ولی یهودیان عضو رسمی و: نمایندگی تشکیلاتی اسرائیل هستند. لذا در زمان بوش و رقیب او الگور، با فاصله کمی بوش برنده شد. و یا در مقابل اوباما اصلتا مسلمان، رقیب او میدان را واگذار کرد. اکنون نیز لابی صهیونیزم، در نظر ترامپ به معنی حامیان: هیلاری کلینتون ثبت شده است.

Does aristocracy will die?

Islam and honest intentions during the revolution, many blows struck: the frequency of injuries caused that one of them is the growth of aristocratic mold and rust consume. Because people in times of war and revolution, even before it took a lot of hard work, so some officials allowed: Anyone going to do anything, to offset some of these difficulties. And that growth and consumptions Aristocracy, in second and third generation of the revolution is manifest. Of course the natural way! And Marx all crushes the wheel of history, or to quote someone else: a revolution eats its children! But here are important and justify: Well portray it. After the war, the construction time, historical and social forces are inevitable. But that excuse to others, the more able to close their time! Foreign and domestic travel and tourism go is absurd. During the revolution and February 1357 with a friend, who were protecting the Marble Palace and the Golestan Palace, said even the bathroom door where the gold is! And the wealth which was the revolutionary people, and must be protected. Meanwhile, the number of people, who were mostly revolutionary new among us. One night one of them told me: You do what you do not want to go home? Rights that do not at least take something! I was surprised and did not say anything, but he has a color TV set, which was labeled, showed up and said that it is not necessary here! I used to go home, guys. And the consternation I won it! This is an example of changing values ??and: turn it into anti-values. But it"s not detectable! Whether he was right or am I that I did not have any income for women and children? Later in my research it became clear that the White House and Congress, in America and Britain are thinking the same thing! So instead of a salary or late arrival, spoons forks are there! Because removal of larger objects, draw attention, but the price was also made spoons. From here, consumerism and Aristocracy begins, and egg thief is a thief camel. Someone from a spoon or even a: Golden nail not passed the Peacock Throne, now embezzlement of billions, and it knows its own right. Capitalism because America did the same means. And the one who is true capitalists: it is a hundred dollars your dollars! Ten percent of profits only to be convinced not to shariah. Many of these were embezzled, when they fled the country, in America as capitalists are examples! The same for the candidates: Presidential America advertises! America is the largest sponsor of the presidential candidates, from West Asia: namely, or Israel, or Arab or Iranian! Usually between Jews and: Iranian lobby, lobby always wins with Iranians. Although Jews spend more. Because Jews to help candidates, ask them during his tenure, financial and military aid to Israel dozens of times to do it. But the Iranians contrary! Of the candidates want the Iranians to boycott! Because the Iranian capitalists, are often monarchist and fled Iran. But an official member and Jews: Israel organizations are represented. So when Bush and his rival Al Gore, Bush won narrowly. Or against Obama Muslim origin, lost her rival field. Now the Zionist lobby, the Trump meaning Sponsor: Hillary Clinton is registered.

لا الأرستقراطیة سوف یموت؟

الإسلام ونوایا صادقة أثناء الثورة، ضربت العدید من الضربات: وتیرة الإصابات تسبب أن واحدا منهم هو نمو العفن الأرستقراطیة والصدأ تستهلک. لأن الناس فی أوقات الحرب والثورة، حتى قبل أن أخذت الکثیر من العمل الشاق، لذلک سمح لبعض المسؤولین: أی شخص سیفعل أی شیء، لتعویض بعض من هذه الصعوبات. وهذا النمو الأرستقراطیة، فی الجیل الثانی والثالث من الثورة اضح. وبطبیعة الحال فإن الطریق الطبیعی! ومارکس کل یسحق عجلة التاریخ، أو على حد تعبیر شخص آخر: ثورة تأکل أبناءها! ولکن هنا أهمیة وتبریر: حسنا تصویر الأمر. بعد الحرب، ووقت البناء، قوى تاریخیة والاجتماعیة أمر لا مفر منه. ولکن هذا العذر للآخرین، وأکثر قدرة على إغلاق قتهم! الأجانب والمحلیین السفر والسیاحة الذهاب سخیف. أثناء الثورة وفبرایر 1357 مع صدیق، الذین کانوا یحمون قصر الرخام وقصر جولستان، وقال حتى باب الحمام حیث الذهب! والثروة التی کان الشعب الثوری، ویجب أن تکون محمیة. وفی الوقت نفسه، فإن عدد الأشخاص، الذین کانوا فی الغالب ثوریة جدیدة بیننا. لیلة واحدة واحد منهم قال لی: أنت تفعل ما لا ترید العودة إلى دیارهم؟ الحقوق التی لا یقل تأخذ شیئا! فوجئت ولم یقل أی شیء، ولکن کان لدیه مجموعة التلفزیون الملون، والتی وصفت، ظهر، وقال إنه لیس من الضروری هنا! کنت فی العودة إلى دیارهم، والرجال. والذعر فزت علیه! هذا مثال على تغییر القیم و: تحویلها إلى معاداة القیم. ولکن هذا لا یمکن کشفها! سواء کان على حق أو أنا أن لم یکن لدی أی دخل للنساء والأطفال؟ فی وقت لاحق فی بحثی أصبح من الواضح أن البیت الأبیض والکونغرس، فی أمریکا وبریطانیا والتفکیر فی نفس الشیء! وذلک بدلا من راتب أو تأخر وصول والملاعق والشوک وهناک! لان ازالة الأجسام الکبیرة، لفت الانتباه، ولکن لم یتحقق السعر أیضا الملاعق. من هنا والنزعة الاستهلاکیة والأرستقراطیة یبدأ، والبیض لص من الإبل اللص. شخص من ملعقة أو حتى: مسمار الذهبی لم یجتز عرش الطاووس، الآن اختلاس الملیارات، وأنه یعرف حد ذاتها. الرأسمالیة لأن أمریکا فعل نفس الوسائل. واحد الذی هو رأس المال الحقیقی: هو مئة دولار دولار الخاص بک! عشرة فی المئة من الأرباح فقط أن یکون مقتنعا بعدم الشرعیة. وقد اختلس العدید من هذه، عندما فروا من البلاد، فی أمریکا، والرأسمالیین أمثلة! الشیء نفسه بالنسبة للمرشحین: أمریکا الرئاسی الإعلان! أمریکا هی أکبر الراعی من المرشحین للرئاسة، من غرب آسیا، وهما: أو إسرائیل، أو العربیة أو الإیرانیة! عادة بین الیهود و: اللوبی الإیرانی، اللوبی الفوز دائما مع الإیرانیین. على الرغم من أن الیهود ینفقون أکثر. لأن الیهود لمساعدة المرشحین، ونطلب منهم خلال فترة ولایته، والمساعدات المالیة والعسکریة لعشرات إسرائیل من الأوقات للقیام بذلک. لکن الإیرانیین مخالف! من یرید المرشحین الإیرانیین لمقاطعة! لأن الرأسمالیین الإیرانی، وغالبا ما ملکی وهرب من إیران. لکن عضوا رسمیا والیهود: تمثل منظمات اسرائیل. حتى عندما کان بوش ومنافسه آل غور، وفاز بوش بفارق ضئیل. أو ضد أصل أوباما مسلم، فقدت مجال المنافس. الآن اللوبی الصهیونی، وترامب یعنی الراعی: یتم تسجیل هیلاری کلینتون .

aristokratiya öl?c?k edirsiniz?

?slam v? inqilab zaman? vicdanl? niyy?ti, çox z?rb?l?r vurdu: x?sar?t tezliyi onlardan biri kübar kif v? pas istehlak art?m oldu?unu s?b?b oldu. H?r k?s bu ç?tinlikl?rin b?zi ofset, bir ?ey gedir: bu a??r i? bir çox etmi?dir, bel? ki, b?zi m?murlar icaz??vv?l müharib? v? inqilab dövründ? insanlar çünki. V? inqilab?n ikinci v? üçüncü n?sil ki, art?m v? consumptionism aristokratiya, aç?q-a?kar edir. ?lb?tt? t?bii yolla! Marks bütün tarixi t?k?r crushes, v? ya ba?qa kims? sitat: inqilab onun u?aqlar yeyir! Amma burada ?h?miyy?tli olan v? haqq qazand?rmaq: Yax?? canland?racaq. Müharib?d?n sonra, Tikinti vaxt, tarixi v? sosial qüvv?l?r qaç?lmazd?r. Amma ba?qalar? üçün b?han?, daha çox ed? vaxt yax?n! Xarici v? daxili s?yah?t v? turizm go absurddur. inqilab v? Marble Palace v? Gülüstan saray? qorumaq idi bir dost, fevral 1357 ?rzind? q?z?l h?tta vanna ota?? qap? dedi! V? s?rv?t inqilabç? xalq idi v? müdafi? edilm?li olan. Eyni zamanda, aram?zda yeni ?sas?n inqilabi olan insanlar?n say?. Bir gec? onlardan biri m?n? dedi: Siz bunu ev? getm?k ist?mir?m n?? ?n az? bir ?ey etmirl?r Rights! M?n t??ccübl?ndim v? bir ?ey dem?dim, lakin o, etiketli ki, bir r?ng televizor var, q?d?r göst?rdi v? burada laz?m deyil ki, dedi! M?n ev? u?aqlar getm?k üçün istifad? olunur. V? consternation M?n bunu qazand?! bir anti-d?y?rl?r çevirm?k: Bu d?y?rl?r d?yi?ir v? bir nümun?sidir. Amma bu a?kar deyil! o, sa? idi v? ya m?n olsun m?n qad?nlar v? u?aqlar üçün h?r hans? g?lir yox idi ki? Daha sonra m?nim t?dqiqat bu Amerika v? Britaniya A? Ev v? Konqres, eyni ?eyi dü?ünürük ki, ayd?n oldu! Bel? ki, ?v?zin??m?k haqq? v? ya gec g?lm?si, qa??qlar ç?ng?ll?r var! böyük obyektl?rin aradan qald?r?lmas?, çünki diqq?t ç?km?k, lakin qiym?t d? qa??q edildi. Burada, consumerism v? aristokratiya ba?lay?r v? yumurta o?ru o?ru d?v? edir. bir qa??q v? ya h?tta bir kims?: Golden d?rnaq deyil, milyardlarla indi m?nims?m? Peacock ?r?in keçdi v? öz haqq?n? bilir. Kapitalizm America eyni vasit?l?rd?n çünki. V? bir do?ru kapitalistl?r olan: bir yüz dollar üçün dollar! m?nf??t on faizi yaln?z ??ri?t üçün ?min olacaq. kapitalistl?r nümun?l?ridir kimi Amerikada, ölk?ni t?rk zaman bu çox, t?r?find? idi! namiz?dl?r üçün eyni: Presidential America reklam! ?r?b v? ya ?ran, y?ni ya ?srail, v? ya: America West Asiya prezidentliy? namiz?dl?rin ?n böyük sponsoru edir! Ad?t?n y?hudil?r aras?nda ?ran lobbisinin lobbisi h?mi?? ?ranl?lar il? qazanmaq. Baxmayaraq ki, y?hudil?r daha çox s?rf. Y?hudil?r namiz?dl?r köm?k Çünki, bunu d?f? ?srail onlarla onun s?lahiyy?t müdd?ti, maliyy? v? h?rbi yard?m zaman? xahi? edirik. Lakin ?ran zidd! namiz?dl?r ist?yir?m Of ?ranl?lar boykot! ?ran kapitalistl?r Çünki tez-tez monarxist v? ?ran qaçd?. Amma r?smi üzvü v? y?hudil?r: ?srail t??kilatlar? t?msil olunur. Bel? ki, Bu? v? onun r?qibi Al Gore, Bush f?rql? qalib zaman. Yoxsa Obama müs?lman m?n??li qar??, onun r?qibi sah?sind? itirdi. ?ndi Sionist lobbisi, Trump y?ni Sponsor: Hillari Klinton qeyd olunur.

 

 


» نظر

چرا سند راهبردی گردشگری تهیه نمی شود؟

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، از سوی مجلس ملزم شد تا سند: راهبردی گردشگری را تا پایان امسال تهیه کند. ماهین نیوز در تماس با نمایندگان موثر در طرح، از جمله دکتر حاجی بابایی، مهندس مفتح و آقایان کواکبیان ، نوروزی و محمدی راجع به این مهم صحبت کرد. پیشنهاد مشخص آن بود که: گردشگری در ایران هنوز به جایگاه خود اعتراف نکرده و نمی کند! با اینکه از لحاظ جاذبه های گردشگری، در ردیف 5کشور برتر دنیا است، ولی از نظر در آمد صفر است. این البته یک دروغ آماری! و بد اخلاقی برنامه نویسی است. زیرا در آمد ایران از گردشگری، بسیار بالا و حتی بیش از کشورهای دیگر هست. اما عمدا این آمار دیده نمی شود. در کشورهای دیگر حتی سفر از: یک استان به استان دیگر درآمد گردشگری حساب می شود، چه رسد به سفر در درون اتحادیه اروپا، یا در درون ایالات متحده آمریکا، یا کشورهای همسود روسیه! اما در ایران زائران امام رضا ع و حضرت معصومه و شاهچراغ، و حضرت عبدالعظیم اصلا گردشگر محسوب نمی شوند! زیرا از نظر آقایان گردشگر کسی است که: زن باره  وبی قید و الکی خوش باشد! آزادانه مشروبخواری و هوس بازی بکند، نه اینکه به زیارت عتبات برود، و گریه وزاری نماید! آستان قدس رضوی و: دیگر آستان های مبارکه، بزرگترین شرکت ها را در دنیا دارند، و بیشترین اشتغال را ایجاد می کنند، ولی چون خداپسندانه است! گردشگری محسوب نمی شود؟! و حتما باید زنان بی حجاب، و مردان هرزه بیایند تا گردشگری حساب شود. در طول سال 20میلیون زائر به مشهد می روند، و تمام هتل های آن با قیمت های بسیار بالا، همیشه پر است ولی این هتلداری محسوب نمی گردد، چون در آن مشروب سرو نمی شود!

حالا این یک طرف قضیه است، طرف دیگر جدا شدن سازمان حج از این مقوله می باشد. که عتبات عالیات را هم جدا کرده است، و زائران میلیونی امام حسین ع که: تمام هتل های بغداد و کربلا و کاظمین را پر می کنند، چون زیر نظر سازمان حج است، تور گردشگری حساب نمی شود! و سازمان حج هم که قیمت های بالا دریافت می کند، و سودهای کلان نامشروع می برد، نمی گذارد در آمار بیاید! اگر کمی فقط کمی ار توجهاتی که: به توریست به معنی ولگرد می شود، به توریست مذهبی بشود تعداد آنها، صد ها برابر می شود! اما متاسفانه بر عکس است! ویزا و خروجی ها هر روز بیشتر می شود، و مشتاقان امام رضا ع در همه کشورهای دنیا سرکوب می شوند. فقط کمی تسهیلات نیست، بلکه تحقیر آنها هم مزید بر علت است. مگر مردمی که از پاکستان یا افغانستان یا عراق و: آذربایجان می آیند پول نمی پردازند؟ چرا اینقدر تحقیر می شوند و: جلوی آنها به دلایل گوناگون گرفته می شود؟ کجا: امام حسین فرموده که از زائران من پول بگیرید؟ و کجا امام رضا از مردم خواسته: برای زیارتش ویزا بگیرند؟ و خروجی بپردازند. مردم زائر ستیز مشهد و قم و شیراز و شهرری هم، از خدا خواسته همه چیز را چند: برابر با آنها حساب می کنند.!

مهمترین ویژگی ایران اسلامی، مهمان نوازی است ولی: با فلسفه غلط گردشگری، این مردم نوع دوست و میهمان نواز را، به انسان هایی سودجو و زائر ستیز و: ضد گردشگر تبدیل کرده اند. اصلا گردشگری در اسلام برعکس است! یعنی مسافر که می آید، باید به او کمک کرد نه اینکه او را چاپید. امام رضا و استان قدس، نمونه خوب این موضوع هستند: نهار رایگان به زائران می دهند، کفشداری یا سرویس بهداشتی رایگان است، ورودیه ای هم اخذ نمی شود. در حالیکه عمده ترین درآمد گردشگری غرب از همین راه است! البته مردم هم کم نمی گذارند، و در هرجا بتوانند: نذورات و هدایا پرداخت می کنند.

Why not prepare a tourism strategy document?

Cultural Heritage and Tourism Organization, the Council was required to document: provide tourism strategy by the end of this year. Mahin News Contact effective representation in the plot, including Haji Babaei doctor, engineer Kavakebian Mofateh and gentlemen, spring and Mohammadi spoke about this matter. Suggested it was clear that tourism in Iran still has its place and does not admit! Although : the attractions, the world"s top tier 5, but it was zero. This is of course a statistical lie! And: bad programming. Iran came because of tourism, and even more than other countries is very high. But: deliberately not seen the statistics. In other countries even travel from one province to tourism revenue is calculated, let alone to travel within Europe, or within the United States of America, or CIS Russia! But the pilgrims of Imam Rida (AS) and Imam Reza in Iran and Shahcheragh, and Hazrat Abdul did not tourists! Because the gentlemen of tourists who that woman is the web indicating and fruit welcome! Drinking and playing freely desire to do, not go to pilgrimage, and ministers are crying! Astan Quds Razavi and Other provinces, the biggest companies in the world, and most jobs are created, but it"s godly! Tourism is not? And must unveiled women and lewd men come to the tourism account. During the year, 20 million pilgrims go to Mashhad, and all its hotel prices are too high, but this hotel cannot be regarded always full because it does not serve liquor!

Now this is one side, the other side of this issue is the separation of Hajj. That has separated the holy places, and millions of pilgrims of Imam Hussain AS that: all hotels in Baghdad and Karbala and Kadhimiya are filled, because under the auspices of the Hajj, the tour will not count! Hajj organization that receives and high prices, and profits unlawfully, he does not come in statistics! If the bit just a little bit of attention to stray : tourist’s means to be religious tourists come to their number, is hundreds of times! Unfortunately, the opposite! Visa and output are increasing every day, and enthusiasts Imam Rida (AS) in all countries of the world are suppressed. Only a few facilities, but humiliating them, also contributed to the cause. But the people of Pakistan or Afghanistan or Iraq and Azerbaijan do not pay the money come? Why are humiliated in front of them for various reasons be? Where: Imam Hussain said that the pilgrims get my money? Imam Reza and where people are asked to pay pilgrimage visa? And: their output. Qom, Mashhad, Shiraz and Rey"s conflict pilgrim people of God demands a few things: of them there account.

The most important feature of Islamic Iran, hospitality, but with the wrong philosophy of tourism, the people hospitable and kind friend, the people jobber and pilgrim’s conflict and anti-tourist activities are. Tourism is not contrary to Islam! The traveler who comes, should not have helped him was money. The holy shrine of Imam Reza and good examples of this are: lunch for free to visitors of the day, keeping shoes or health service is free, admission is also not obtained. While most major west tourism revenue is the same way! Of course, people are not low, and everywhere they could: Google and Gifts pay.

لماذا لا یعد وثیقة استراتیجیة السیاحة؟

 ، کان مطلوبا من مجلس التراث الثقافی والسیاحة لتوثیق: تقدیم استراتیجیة السیاحة بحلول نهایة هذا العام. وتحدث ماهین أخبار الاتصال التمثیل الفعال فی المؤامرة، بما فی ذلک حاجی بابائی طبیب، مهندس مفتح و حاجب زاده السادة، الربیع ومحمدی حول هذه المسألة. اقترح أنه کان من الواضح أن السیاحة فی ایران لا یزال له مکانه ولا یعترف! على الرغم من أن عوامل الجذب، والطبقة العلیا فی العالم 5، ولکنه کان صفرا. وهذا بالطبع کذب الإحصائی! والبرمجة السیئة. جاء إیران بسبب السیاحة، وحتى أکثر من بلدان أخرى عالیة جدا. ولکن عمدا لم یطلع على الإحصاءات. فی بلدان أخرى حتى السفر من محافظة الى یحسب عائدات السیاحة أخرى، ناهیک عن السفر داخل أوروبا أو فی الولایات المتحدة الأمریکیة، أو رابطة الدول المستقلة روسیا! ولکن الحجاج الإمام الرضا (علیه السلام) والإمام علی الرضا فی إیران وشاه جراغ، وحضرة عبد لم یکن السیاح! لأن السادة من السیاح الذین تلک المرأة خیر ما یدل على شبکة الإنترنت، والفواکه أهلا وسهلا! الشرب واللعب بحریة ترغب فی القیام به، لا تذهب إلى الحج، ویبکون وزراء! یتم إنشاء آستان قدس رضوی والمحافظات الأخرى مبارکه، أکبر الشرکات فی العالم، ومعظم الوظائف، لکنه إلهی! السیاحة لیست کذلک؟ ویجب أن النساء غیر المحجبات، والرجال فاسقة یأتون إلى حساب السیاحة. وخلال العام، و 20 ملیون حاج الذهاب إلى مشهد، وجمیع أسعار فنادقها مرتفعة جدا، ولکن هذا الفندق لا یمکن أن تعتبر کاملة دائما لأنه لا یخدم الخمور!

الآن هذا هو جانب واحد، وعلى الجانب الآخر من هذه القضیة هو فصل الحج. والذی کان یفصل بین الأماکن المقدسة، والملایین من حجاج بیت الله الحرام من الامام الحسین AS أن: یتم تعبئة جمیع الفنادق فی بغداد وکربلاء والکاظمیة، لأنه فی ظل رعایة الحج، فإن جولة لا یعول! منظمة الحج یستقبل وارتفاع الأسعار، والأرباح بشکل غیر قانونی، وقال انه لا یأتی فی الإحصاءات! إذا کان قلیلا فقط قلیلا من الاهتمام للسیاح طائشة یعنی أن یکون متدینا السیاح یأتون إلى عددهم، غیر مئات المرات! لسوء الحظ، فإن العکس! فیزا والمخرجات تتزاید کل یوم، ویتم منعها عشاق الإمام الرضا (ع) فی جمیع دول العالم. فقط عدد قلیل من المرافق، ولکن إذلالهم، ساهم أیضا فی القضیة. ولکن الناس فی باکستان أو أفغانستان أو العراق وأذربیجان لا یدفعون المال یأتی؟ لماذا یتم إذلال أمامهم لأسباب مختلفة تکون؟ حیث: قال الامام الحسین أن الحجاج الحصول على أموالی؟ حیث سئل الإمام رضا والناس لدفع تأشیرة الحج؟ وانتاجهم. قم ومشهد وشیراز وری الناس حاج الصراع الله یطالب عدد قلیل من الأشیاء: منهم هناک حساب.!

أهم میزة إیران الإسلامیة، والضیافة، ولکن مع فلسفة خاطئة السیاحة، وشعب مضیاف والرقیقة صدیق، والصراع الناس سمسار والحجاج وأنشطة مکافحة السیاحیة و. السیاحة لا یتعارض مع الإسلام! المسافر الذی یأتی، لا ینبغی أن یکون ساعده کان المال. مرقد الإمام الرضا والأمثلة الجیدة على ذلک هی: الغداء مجانا للزوار من الیوم، وحفظ الأحذیة أو الخدمة الصحیة مجانا، کما یتم الحصول علیها القبول. فی حین أن معظم عائدات السیاحة الغربیة الکبرى هی بنفس الطریقة! وبطبیعة الحال، والناس لیست منخفضة، وفی کل مکان ما فی وسعهم: جوجل وهدایا تدفع.

Niy? turizm strategiya s?n?di haz?rlamaq deyil?

Bu ilin sonuna q?d?r turizm strategiya t?min edir: M?d?ni ?rs v? Turizm T??kilat?n?n ?ura s?n?d t?l?b olunurdu. Hac? Babaei h?kim, müh?ndis Kavakebian Mofateh v? c?nablar, yaz v? M?h?mm?di o cüml?d?n sah?si olan Mahin X?b?rl?r ?laq? t?sirli t?msil bu m?s?l? bar?d? dan???b. T?klif ?randa turizm h?l? öz yeri var v? etiraf deyil ki, ayd?n idi! turistik baxmayaraq, dünyan?n ?n üst s?viyy? 5, ancaq s?f?r idi. Bu, ?lb?tt? statistik yaland?r! V? pis proqramla?d?rma. ?ran?n turizm g?ldi v? dig?r ölk?l?r? nisb?t?n daha çox yüks?kdir. Amma q?sd?n statistika görm?dim. Dig?r ölk?l?rd? bel? bir turizm g?liri hesablan?r bir il s?yah?t, Avropa daxilind? s?yah?t, v? ya Amerika Birl??mi? ?tatlar?, v? ya MDB Rusiya ?rzind? t?k olsun! Lakin Imam Rida (?) ?ran v? Shahcheragh ?mam Rzan?n v? H?zr?ti ?bdül z?vvarlar turist olmad?! ki, qad?n web ifad? ed?n turistl?r v? meyv? xo? g?lmisiniz c?nablar, çünki! ?çm?li v? bunu arzu s?rb?st oynayan h?cc? getm?k v? nazirl?r a?layan deyil! Astan Qüds R?z?vi v? dig?r illerde Mobarakeh, dünyan?n ?n böyük ?irk?tl?ri v??n i? yerl?ri aç?l?r, lakin bu ilahi var! Turizm deyil? V? qad?n t?qdim, v??xlaqs?z adamlar turizm hesab?na g?lm?k laz?md?r. ?l ?rzind? 20 milyon z?vvar M??h?d getm?k v? onun bütün otel qiym?tl?ri çox yüks?k, lakin bu otel içki xidm?t etmir, çünki h?mi?? tam hesab edil? bilm?z!

?ndi bu bir t?r?fd?n bu m?s?l?nin dig?r t?r?fi H?cc ayr?lmas? deyil. Bu müq?dd?s yerl?ri ayr?lm??, v? ki, ?mam Hüseynin z?vvarlar?n milyonlarla: Ba?dad v? K?rb?la v? Kadhimiya bütün otell?r, çünki H?cc himay?si alt?nda, dolu, Tur saymaq olmaz! qanunsuz yüks?k qiym?tl?ri v? m?nf??t v? q?bul H?cc t??kilat, o statistika g?lmir! bit yaln?z küç? turistl?rin diqq?t bir az turist onlar?n say? g?lm?k dini olmas? dem?kdir, yüzl?rl? d?f? edir! T??ssüf ki, qar??! Visa v? ç?x?? h?r gün art?r v? dünyan?n bütün ölk?l?rind? Imam Rida (?) merakl?lar? qar??s? al?n?r. Yaln?z bir neç? obyektl?ri, lakin onlar?n alçald?c? d? s?b?b yaratm??d?r. Lakin Pakistan v? ya ?fqan?stan v? ya ?raq v? Az?rbaycan xalq? pul g?lib vermirl?r? müxt?lif s?b?bl?ri ola üçün niy? onlar?n qar??s?nda t?hqir olunur? Harada: Imam Hussain Hac? pul almaq dedi? ?mam Rza v? harada insanlar h?cc viza öd?m?k t?l?b olunur? Onlar?n ç?xd?. Qum, M??h?d, ?iraz v? Allah?n Rey münaqi?? abid insanlar bir neç? ?ey t?l?b: Onlar?n orada dü?ür.!

?ran ?slam, qonaqp?rv?rlik ?n ?h?miyy?tli xüsusiyy?ti, lakin turizm yanl?? f?ls?f?si il?, insanlar?n qonaqp?rv?r v? mehriban dost, insanlar Jobber v? z?vvarlar münaqi??si v? anti-turizm f?aliyy?ti. Turizm ?slama zidd deyil! g?lir s?yyah, ona pul idi köm?k olmamal?d?r. ?mam Rza v? bu yax?? nümun?l?ri müq?dd?s ziyar?tgah? olan: nahar pulsuz üçün gün ziyar?tçil?r? pulsuz, q?bul da ?ld? deyil ayaqqab? v? ya sa?laml?q xidm?t saxlan?lmas?. ?n böyük West turizm g?liri eyni ??kild? olsa da! ?lb?tt? ki, insanlar a?a?? deyil v? h?r yerd? onlar ola bil?r: Google and Gifts öd?yirl?r.

 

 


» نظر

تئوری یا پراگماتیزم؟

چالشهای بعد از انقلاب، مانند علم مبارزه انقلابی، همیشه بین دو قطب عمل و وعده، حرف زدن و اجرا کردن و یا به اصطلاح علمی آن: پراگماتیزم و تئوری سرگردان است. فرقی نمی کند: مسئولین شهوت حرف زدن یا سخنرانی داشته باشند، یا عملزده و مجری بی قید و شرط باشند. که هردو در انتهای این ترازوی مردمی قرار دارند. و طبیعتا اگر یکی بر دیگری سبقت پیدا کند، و و وزن آن سنگینتر باشد، جامعه دچار عدم تعادل می شود. تقسیم بندی این حوزه در بین اشخاص: و یا ارگانها هم نتیجه خوبی ندارد، زیرا افراد یا سازمان های مسئول تئوری، در کانال خودشان الینه می شوند! و مسئولان اجرایی هم، ایزوله در پست های سازمانی و دستور العمل ها می گردند: که فقط بخشنامه کاشته و گزارش درو می کنند. در اسلام هم همینطور است، یعنی به هردو توجه شده است:مثلا می گویند شغل قصابی یا کفن فروشی مکروه است، زیرا قصاب در اثر کشتار بی رویه گوسفندان، قسی القلب شده و گاه ممکن است: به انسان ها هم تعرض نماید. زیرا بر اثر تکرار این عمل، از صدای خرخر حیوان زیر چاقو، مانند یک موسیقی لذت می برد. اما در مقابل گفته شده هر انسانی باید: سعی کنید قربانی یا گوسفند نذری را خودش ذبح کند. تا هم شرایط ذبح را بشناسد، و هم اینکه از دیدن خون وحشت زده نشود. در همه مشاغل و حتی عبادات همینطور است، اگر شخصی به نماز خواندن عادت کند! یعنی فقط براساس عادت کاری را انجام دهد، گفته می شود که خشوع قلبی ندارد، و نماز او ارزشی ندارد. انسان هربار که نماز می خواند، باید بداند با یک شخص مهمی در حال گفتگو است، و حواس خود را جمع کند. به همین دلیل وقتی حضرت موسی ع، به آن چوپان تعرض می کند که: چرا نماز خود را درست نمی خواند؟ خداوند می فرماید: ما درون را بنگریم وحال را، نی برون را بنگریم و قال را!

جشنواره عمار و بانکداری الکترونیکی و.. امثال این امور، که مورد تایید نظام هستند و: مردم هم با استقبال بی نظیری سراغ آن می روند، در طول مسیر خود ممکن است: دچار عملزدگی شود، و از تئوری غافل بماند. درست همانگونه که سخنرانی های مسئولین، بر اثر تکرار چنان شود که: فقط در حد تئوری باقی بماند، و بسیار: از اجرا نشدن حرفهای خود، گله کنند. ما نیاز داریم تا برای ثروت های جدیدی که: از سوی انقلاب اسلامی یا نظام جمهوری اسلامی تولید می شود، نظام ارزشی تعریف کنیم و: از هدر رفتن نیروها در مسیر بی راهه جلوگیری کنیم. تدوین اهداف و استراتژی ها، باید در درون همین افراد عملگرا صورت گیرد. و الا تدوین آئین نامه توسط: شورای فرهنگ عمومی که دستی بر آتش ندارد، همان روی کاغذ می ماند! و آقایان عماری ها هم کار خودشان را می کنند. که نهایتا به جشنواره فجر دیگر تبدیل شده، و بالاخره سر از اسکار در می آورند.  یعنی عدم تدوین سیستم ارزشی، یا تعیین دستوری آن، دوغ و دوشاب را با هم یکی می کند! و بعد از سالها مبارزه با طاغوت، می بینیم که آنها هم بهتر از ما فکر می کردند! ولی در عمل بود که ساقط شدند.

Theory or: pragmatism?

After the revolution challenges, such as the science of revolutionary struggle, always between two poles of action and promises, talk and run out or the so-called science: the theory of pragmatism and wandering. It does not matter: the authorities have the desire to talk or lecture, or acted as a presenter is unconditional. At the end of the balance both people. And, of course, if one will overtake the other, and its weight is heavier, society becomes imbalanced. The scope of division among the people: or organ is not a good result, because individuals or organizations responsible for the theory, the channels themselves are alienating! And executive authorities, the isolated post in the organization and training are: a circular only planted and harvest reports. In Islam, too, that the two considerations: for example, say Occupation retail butcher or shroud is an abomination, because the butcher as a result of indiscriminate slaughter sheep, heartless, and sometimes may be offensive to the humans. Repeat this action as a result, the sound of the animal snoring under the knife, such as a music enjoyed. But in the face of every human being must be told: Try the victim or his sheep to slaughter his vow. To know the conditions of slaughter, and not being terrified of the sight of blood. As in all professions and even worship is, if a person is accustomed to pray! That is, only do by habit, is said to have no heart humility, and prayer is worthless. Every man who prays, must know is in talks with an important person, and gather your senses. That"s why when Moses, peace be upon him, to shepherd the offensive: why not just read their prayers? God says: We have to look into your present, straw and cry out to look at it!

Ammar Festival and :electronic banking, etc., etc. These issues, which are approved by the system: people know where they are going with a great welcome, along your route possible: with action to be damaged, and remain unaware of the theory. Just as the speeches by officials, so that by repeating: just stay at the level of theory, and much of his career did not run, complain. We need to new wealth that is produced by the Islamic Revolution or the Islamic Republic, we define and value system: the devious route to avoid wasting power. Goal setting and strategies must be within the same pragmatic people. Otherwise regulatory authority by the General Council that no hand in the fire, remains the same on paper! And Mr. Ammar also has their: own work. Which :eventually turned into the festival, and eventually bring Oscar. The failure to develop value systems, or set the agenda for it, buttermilk and yogurt together one does! And after years of fighting evil, we find that they are better than we thought! But in practice that were downed.

نظریة أو البراغماتیة؟

بعد تحدیات الثورة، مثل علم النضال الثوری، ودائما بین اثنین من أقطاب العمل والوعود، والحدیث ونفد أو ما یسمى العلم: نظریة البراغماتیة والتیه. لا یهم: السلطات لدیها الرغبة فی التحدث أو محاضرة، أو بمثابة مقدمة لغیر مشروط. فی نهایة التوازن الشعبین. وبطبیعة الحال، إذا کان أحد ستتفوق على غیرها، وزنها أثقل، ویصبح المجتمع غیر المتوازن. نطاق الفرقة بین الناس: أو الجهاز لیس نتیجة جیدة، لأن الأفراد أو المنظمات المسؤولة عن نظریة، وقنوات أنفسهم ألین! والسلطة التنفیذیة، وآخر معزولة فی التنظیم والتدریب هی: دائریة تقاریر فقط المزروعة والحصاد. فی الإسلام، أیضا، أن الاعتبارین: على سبیل المثال، یقول الوظیفة جزار التجزئة أو کفن رجس، لأن جزار نتیجة الأغنام العشوائی الذبح، بلا قلب، وأحیانا قد تکون مسیئة إلى البشر. کرر هذا الإجراء نتیجة لذلک، صوت الشخیر الحیوان تحت السکین، مثل الموسیقى استمتع. ولکن فی وجه کل إنسان یجب أن یقال: حاول الضحیة أو غنمه لذبح نذره. لمعرفة شروط الذبح، وعدم بالرعب من منظر الدم. کما هو الحال فی جمیع المهن وحتى العبادة، إذا اعتاد الإنسان فی صلاته! وهذا هو، لا فقط من هذه العادة، ویقال أن لیس لدیهم تواضع القلب، والصلاة لا قیمة لها. کل رجل یصلی، یجب أن تعرف فی محادثات مع شخص مهم، وجمع حواسک. لهذا السبب عندما موسى، صلی الله علیه وسلم، لرعایة الهجوم: لماذا لا مجرد قراءة صلواتهم؟ یقول الله تعالى: علینا أن ننظر إلى حاضرک والقش وتصرخ لننظر فی الأمر !

مهرجان عمار والخدمات المصرفیة الإلکترونیة، الخ، الخ هذه القضایا، التی وافق علیها النظام: الناس یعرفون أین هم ذاهبون مع ترحیبا کبیرا، على طول مسارک الممکن: مع العمل للتلف، ویظل غافلا عن هذه النظریة. کما أن الخطابات من قبل المسؤولین، بحیث بتکرار: مجرد البقاء على مستوى النظریة، وجزء کبیر من حیاته المهنیة لم یتم تشغیل، یشکو. نحن بحاجة إلى الثروة الجدیدة التی یتم إنتاجها من قبل الثورة الإسلامیة أو الجمهوریة الإسلامیة، التی نحددها ونظام القیم: الطریق الملتویة لتجنب هدر الطاقة. إعداد واستراتیجیات الهدف، یجب أن یکون ضمن نفس الأشخاص عملی. السلطة التنظیمیة خلاف ذلک من قبل المجلس العام التی لا ید فی النار، لا یزال هو نفسه على الورق! ولها السید عمار أیضا عملهم. والتی تحولت فی نهایة المطاف إلى المهرجان، وفی نهایة المطاف تحقیق أوسکار. الفشل فی تطویر نظم القیم، أو وضع جدول لذلک واللبن والزبادی معا واحد لا! وبعد سنوات من القتال الشر، نجد بأنهم أفضل مما کنا نظن! ولکن فی الممارسة العملیة التی تم اسقاطها.

N?z?riyy?si v? ya praqmatizm?

praqmatizm v? g?z?n n?z?riyy?si: h?mi?? iki f?aliyy?t v? v?dl?r, müzakir?si dir?kl?ri v? tökülm?k v? ya qondarma elm aras?nda bel? inqilabi mübariz?nin elm kimi inqilab probleml?r, sonra. F?rq etm?z: hakimiyy?t dan??maq arzusu v? ya mühazir?, v? ya bir apar?c? kimi ç?x?? ??rtsiz var. balans, h?m d? insanlar sonunda. bir dig?r keç?c?yi t?xmin edilir v? onun ç?kisi a??r ?g?r, ?lb?tt?, c?miyy?t imbalanced olur. insanlar aras?nda bölünm?si daxilind?: n?z?riyy? üçün m?suliyy?t ??xsl?r v? ya t??kilatlar, kanallar özl?rini Aline çünki v? ya orqan, yax?? bir n?tic?! V? icra hakimiyy?ti orqanlar?, t??kili v? t?lim t?crid post var: dair?vi yaln?z ?kilmi? v? m?hsul bildirib. ?slamda da iki mülahiz?l?r ki, m?s?l?n, s?n?t p?rak?nd? q?ssab dem?k v? ya b?z?n dola??q q?r??n qoyun, m?rh?m?tsiz, v? n?tic?sind? q?ssab insanlar üçün t?hqiredici ola bil?r, çünki k?f?n, ikrah yaradar. n?tic?sind? bu h?r?k?ti t?krarlay?n, b?çaq alt?nda snoring heyvan s?s, bir musiqi kimi idil?r. Amma h?r insan?n qar??s?nda izah edilm?lidir: ?hdini q?r??n qurban v? ya onun qoyun edin. q?r??n ??rtl?ri bilm?k, v? qan görünc? d?h??t? deyil. bütün pe?? v? h?tta ibad?t kimi bir adam v?rdi? ?g?r, dua! Bu, yaln?z bunu v?rdi? il?, heç bir ür?k ita?tini var dedi v? dua d?y?rsiz edir. bilm?lidir dualar h?r bir insan, ?h?miyy?tli bir ??xs il? dan???qlar apar?r v? hissl?ri toplamaq. niy? yaln?z onlar?n namaz oxumaq: Moses, salam? olsun zaman, hücum çobanl?q etm?y? Ona gör?? Allah deyir: Biz indiki, saman baxmaq v? ona baxmaq üçün f?ryad var!

v? s. Ammar Festival v? elektron bank, v? s sistemi t?r?find?n t?sdiq edilir Bu m?s?l?l?r: insanlar mümkün mar?rutu boyunca böyük bir qar??lama il? gedir harada bilirik f?aliyy?t il? z?r?r v? n?z?riyy?si x?b?rsiz qal?r. Just r?smil?ri t?r?find?n Ç?x??lardan kimi, t?krar ki: yaln?z n?z?riyy? s?viyy?sind? qalmaq v? onun karyeras?n?n çox run deyil, ?ikay?t. Biz mü?yy?n d?y?r sistemi ?slam ?nqilab?n?n v? ya ?slam Respublikas? t?r?find?n istehsal yeni s?rv?t laz?md?r: qeyri-s?mimi mar?rutu güc israf qar??s?n? almaq üçün. M?qs?d q?bulu v? strategiyalar?, eyni praqmatik insanlar?n ç?rçiv?sind? olmal?d?r. yan??nda heç bir t?r?fd?n, ka??z üz?rind? eyni qal?r ki, General ?uras?n?n ?ks halda t?nziml?yici orqan?! V? c?nab Ammar da öz i? var. Hans? n?hay?t ?enli?i çevrildi v? n?tic?d? Oscar g?tirir. u?ursuzluq d?y?ri sisteml?ri inki?af v? ya bunun üçün günd?liyi t?yin etm?k, ayran v? yo?urt birlikd? bir yoxdur! V? döyü? pis il sonra, biz dü?ündük daha yax?? ki, tapa! Lakin praktikada sal?nan ki.

 

www.mahin-news.ir    sahmahini@yahoo.com


» نظر

طارم سفلی جزو حکومت زنجان بوده، که در سال 1322 شمسی، از زنجان جد

picture-022


» نظر