سفارش تبلیغ
صبا

اگر قابله ای هم نباشد، این طفل بدنیا می اید، یعنی آل سعود خودش ر

در انتظار قابله تاریخ

درد زایمان شدیدی تاریخ را فرا گرفته، ولی متاسفانه هیچ قابله ای وجود ندارد! تا سر این کودک را به دنیا بیاورد. همه جا جنگ و همه جا ترور و کشتار، باید هشداری باشد تا یک نفر دادرس بیاید، و جهان را از این هرج و مرج نجات دهد، و مردم را به صلح و آرامش برساند. در نظریه های اتوپیا پردازی! همه استاد هستند ولی هیچکدام درمان درد مردم نشده است. آمریکا با فشار بر ایران ، اسرائیل با کشتار فلسطینی ها، آل سعود با قتل عام یمنی ها، ترکیه با یکه تازی برعلیه سوریه، و طالبان وحشت آفرین در افغانستان و پاکستان است. اما همه اینها یک علت دارد: مانند بیماری که در تمام بدن خود احساس درد می کند، ولی همه این ها از یک در منشا می گیرد. متخصصی که بتواند این بیماری را تشخیص دهد، یا وجود ندارد یا اینکه به حرف او توجه نمی شود، و یا اینکه قدرت اجرایی ندارد. در بیشتر کشورها سگ بازی، از مهمترین مشغولیات کودکان و حتی بزرگسالان است! زیرا سگ اولا وفادار است و: ثانیا کسی را گاز نمی گیرد و: بالاخره دوست دارد در کنار انسان باشد. اغلب سگ ها ولگرد هستند، ولی به کسی آسیب نمی رسانند، آنها اگر به گرسنگی شدید برسند ممکن است: توله های خود را بخورند. یکی از کار های سگ باز ها این است که: سگ را فریب می دهند، سنگ یا چوب را می اندازند تا سگ آن را بیاورد! گاهی هم تکه استخوان را، و در همه موارد سگ را خسته و گرسنه می کنند، و بعد رها می سازند! هرچه سگ دم تکان می دهد و: خود را ذلیل می کند، فایده ای ندارد. کودک به سراغ مادرش می رود و: برای خود غذا می کشد! بازی دنیای ما هم همینطور شده است. القاعده یا طالبان درست می کنند: و مردم را به آن مشغول می کنند، بعد رها کرده پی کار خود می روند. متاسفانه این بازی گرچه برای عده ای مفرح و شاد است، ولی باعث نابودی عده دیگری می شود. انسان هایی هستند که: لذت خود را در نابودی دیگران می بینند. این لذت را میتوان از میدان گلادیاتورها فهمید. وقتی گلادیاتور قوی، سربازی مردنی را به زمین می زند، همه تماشاگر ها فریاد بر میزنند: اورا بکش! الان هم فلسطینی ها، افغانی ها، به سربازان گلادیاتور شبیه شده اند: کشتن آنها لذت بازی و زندگی گلادیاتورها و: تماشاگران زمان ما شده است. اما همانطور که عمر گلادیاتورهای باستانی تمام شد، اینهم تمام شدنی است. ولی هنوز کسی پیدا نشده که: این کار را انجام دهد. زور گویی ها هر روز بیشتر می شود، ولی شاید کمتر کسی بداند ریشه اصلی آن کجاست! برخی ها گنده بین هستند و فکر می کنند: چون آمریکا بزرگ است پس زور گو همان است. در حالیکه چین از آن بزرگتر است،  زور گویی هم می کند: سین گیانگ ،چین تایپه و برمه و هنگ کنگ، عرصه مرگ افرینی های مرموز: بر علیه مخالفان گلادیاتورهای چین است. عده ای تصور می کنند که زور گوی اصلی، اسرائیل است که فلسطینی ها را قتل عام می کند! لذا شعار مرگ بر اسرائیل می دهند، ولی اثر ندارد زیرا پشت پرده همه اینها، دلار های نفتی آل سعود است که: معمولا مورد غفلت واقع می شود. بسیاری از خوشبینان فکر می کنند: حجاج ایرانی که به مکه بروند، به سلامت بر می گردند، اما نقشه های دقیق وجود دارد تا با: آتش سوزی های ساختگی، مواد بیولوژیک و غذایی مسموم و: در نهایت برخورد نظامی کار را تمام کند. لذا قابله تاریخ کسی است که: بتواند آل سعود را نابود کند، تا ریشه ظلم وفساد از جهان برداشته شود. بدیهی است که اگر قابله ای هم نباشد، این طفل بدنیا می اید، یعنی آل سعود خودش را نابود می کند.

Waiting for the midwife of history

There is a painful history of labor, but unfortunately there is no midwife! To give birth to this baby. Everywhere in war and everywhere in assassination, there must be a warning that one person will be brought to justice, and save the world from this chaos, and bring the people to peace and tranquility. In the theses of utopia! All are professors, but none has been treated by the pain of the people. The United States is pressured by Iran; Israel is killing Palestinians, Al Saud with the massacre of Yemenis, Turkey with a Shia against Syria, and the Terrorist Taliban in Afghanistan and Pakistan. But all this has one reason: like a disease that feels pain throughout your body, but all of this comes from one. A specialist who can diagnose the disease, either absent or not attentive, or has no executive power. In most countries, dog playing is one of the most important concerns of children and even adults! Because the dog is at first loyal and: Secondly, he does not bite someone and: He finally likes to be with the human being. Most dogs are stray, but they do not harm anyone; they can eat their puppies if they are hungry. One of the activities of the dog breeders is: they deceive the dog, throw stones or wood to bring it to the dog! Sometimes they bite the bone, and in every case they get tired and hungry, and then let go! The dog treats the dog and reduces itself; it does not make any difference. The child goes to his mother and: He takes food for himself! The game of our world is the same. Al-Qaeda or the Taliban: they are busy with the people, then they abandon their work. Unfortunately, this game is fun for some people, but it also destroys other people. There are people who: see their pleasure in ruining others. This pleasure can be understood from the field of gladiators. When a strong gladiator pulls a dead soldier, all the audience scream: kill him! Now the Palestinians, the Afghans, have also looked like gladiator soldiers: killing them is the pleasure of playing and living gladiators and: spectators of our time. But as the life of ancient gladiators is over, it"s all about. But no one has ever found it: do it. Strengths are increasing every day, but perhaps few know where its root is! Some are very angry and think: because America is big, so it"s a force. While China is bigger, it"s also a force: Xing Gang, Chinese Taipei, Burma and Hong Kong, the realm of mysterious death: against the Chinese gladiator"s opponents. Some people think that the main force is Israel, which kills Palestinians! So they give the slogan of death to Israel, but it does not work, because behind all these are Al Saud"s oil dollars, which are usually neglected. Many optimists think that the Iranian pilgrims who go to Mecca are returning to health, but there are precise plans to deal with: fires, poisonous biological materials and food, and eventually end the military encounter. Therefore, the midwife is the history of one who: can destroy al-Saud, so that the root of oppression and corruption can be lifted from the world. Obviously, if there is no midwife, this child will be born, that is, Al Saud will destroy himself.

فی انتظار موعد القابلة

ألم حاد العمل تاریخ اجتاحت، ولکن للأسف لا یوجد القابلة! لولادة هذا الطفل. الحرب والرعب والدمار فی کل مکان، فی کل مکان، یجب أن تکون تحذیرا للحکم على شخص یأتی وینقذ العالم من الفوضى، والناس لتحقیق السلام. من الناحیة النظریة، وتجهیز المدینة الفاضلة! جمیع إتقان أی ألم، ولکن لیس الناس. ضغط أمریکا على إیران، القتل الإسرائیلی للفلسطینیین والسعودیین والیمنیین المجزرة، ترکیا ضد وحدة سوریا السلوقی، وخلق حالة من الذعر وطالبان فی أفغانستان وباکستان. ولکن کل ذلک هو سبب هذه الأمراض فی الجسم والتی لا یشعر بالألم، ولکن کل ذلک یأتی من مصدر واحد. على المختص الذی یستطیع تشخیص المرض، أو غیر موجود أو لا تولی اهتماما له، أو لیس لدیه صلاحیات تنفیذیة. فی معظم البلدان لعبة الکلب، وهوایة الأطفال وحتى الکبار! أولا، لأن الکلب هو مخلص و: ثانیا، وقال انه لا یعض وأخیرا یحب أن یکون مع الناس. الکلاب الضالة فی کثیر من الأحیان، ولکن لا یضر أحدا، لأنها قد تصل إذا الجوع الشدید: تأکل صغارها الخاصة. فتح أحد الکلاب هو أن الکلاب یخدعون، الحجر أو الخشب القیت على الکلاب جعله! أحیانا العظام، وفی جمیع الحالات کلب متعب وجائع، وبعد الإفراج عنهم! ذیل الکلب و: لیذل نفسه، فإنه لا طائل منه. الطفل للأم یذهب إلى الطعام نفسه یأخذ! اللعبة هو عالمنا أیضا. تنظیم القاعدة أو حرکة طالبان هی الحقیقیة: الناس مشغولون، ویذهبون بعد التخلی عن عملهم. للأسف، هذه اللعبة ولو لبعض المرح والبهجة، ولکن البعض الآخر سوف یتم تدمیرها. الناس التی ترى متعة فی تدمیر الآخرین. ویمکن فهم هذا الفرح من مصارعین. عندما مصارعا قویا، وهو جندی یموتون على تقرع الأرض، کل الحدیث الجمهور یصرخ: قتله! الآن والفلسطینیین والأفغان، کانت القوات مماثل المصارع: اقتل المصارعین وتتمتع اللعبة والحیاة: الجمهور هو عصرنا. ولکن کما کانت حیاة المصارعین القدماء أکثر، أیضا، کل شیء ممکن. ولکن أحدا لم یتم التوصل بعد أن سوف قیام بهذه المهمة. لإکراه من کل یوم، ولکن ربما قلة من الناس تعرف هو السبب الجذری من ذلک! بعض من کبیر وفکر أمریکا هو عظیم لأنه على الرغم من قوة هو نفسه. فی حین أن الصین هی أکبر، بالقوة إذا هم: شینجیانغ، تایبیه الصینیة وبورما وهونغ کونغ، غامضة، الساحة القاتلة: المصارعین المعارضة ضد الصین. بعض الناس یعتقدون أن الکرات القوة الرئیسیة، وإسرائیل، وذبح الفلسطینیین! شعار الموت لإسرائیل، ولکن لیس له تأثیر لأن وراء کل هذا، دولار النفط السعودیة التی غالبا ما یحصل المهملة. کثیر من المتفائلین یعتقدون: الحجاج الایرانیین فی مکة للذهاب، وعاد بسلام، ولکن هناک خرائط مفصلة لاطلاق النار وهمیة، والمواد البیولوجیة والتسمم الغذائی وفی النهایة صراع عسکری. القابلة، وهو التاریخ: بیت آل سعود قد تدمر جذور الظلم والفساد فی العالم لإزالتها. من الواضح، إذا لم یتم ولادة الطفل القابلة، فإن السعودیین تدمیر نفسها .

Bekleyen mama tarixi

A??r ?m?k a?r? tarixi qucaqlad?, lakin t??ssüf ki, heç bir mama var! Bu u?aq do?maq üçün. Müharib? v? terror v? q?r??n h?r yerd?, h?r yerd?, kims? g?lib xaos dünya saxlamaq hökm x?b?rdarl?q olmal?d?r v? insanlar sülh g?tirm?k. N?z?ri olaraq, utopia emal! Bütün insanlar h?r hans? bir a?r? master, lakin. Suriya Greyhound bölm?nin yarad?lmas? çaxna?ma v??fqan?stan v? Pakistanda Talibana qar?? ?ran, F?l?stinlil?r, S?udiyy?lil?r v? Yemenis q?r??n ?srail öldürülm?si Türkiy? Amerikan?n t?zyiqi. Amma bütün b?d?n a?r? hiss etmir ki, bel? x?st?likl?rin s?b?bidir, lakin bütün bir m?nb?d?n g?lir. x?st?liyi, v? ya mövcud deyil v? ya ona diqq?t yetirmir, ya icra s?lahiyy?tl?ri yoxdur müt?x?ssis. ?ks?r ölk?l?rd? it oyun, u?aqlar v? h?tta böyükl?r ?yl?nc?! it sadiq v? çünki First, n?hay?t ikincisi, o yem?k deyil v? insanlarla olmaq sevir. Stray itl?r tez-tez, lakin a??r acl?q ?g?r h?r k?s z?r?r deyil, onlar çata bil?r: öz balalar?n? yem?k. itl?rin Open bir itl?r itl?r at?lan da? v? ya a?ac g?tirm?k, aldatma ki! B?z?n sümük v? yor?un v? ac v? onlar?n azad sonra it bütün hallarda! it quyruq v?: özünü alçaltmaq, bu ?h?miyy?tsizdir. ana u?aq özü edir qida gedir! oyun çox bizim dünya. ?l-Qaid? v? ya Taliban do?ru insanlar m???ul, onlar öz i?l?rini t?rk sonra getm?k. T??ssüf ki, bu, b?zi ?yl?nc? v? ??n baxmayaraq oyun, dig?rl?ri m?hv olard?. dig?r m?hv zövq görm?k insanlard?r. Bu sevinc Gladiators ayd?n ola bil?r. güclü Gladiator, bir ?sg?r torpaq knocks ölüm zaman, bütün müzakir?si tama?aç? q??q?rma?a: onu öldürm?k! Qladiator öldürm?k v? oyun v? h?yat zövq: ?ndi f?l?stinli ?fqanlar, qo?unlar? Gladiator ox?ar olmu?dur tama?aç? bizim vaxt. q?dim Qladiator h?yat üz?rind? idi kimi, çox, bütün mümkündür. Amma h?l?lik i? ed?c?yik ki, a?kar edilmi?dir. H?r gün m?cbur, amma b?lk? bir neç? adam bilir bu kök s?b?b! böyük b?zi v? hesab edir?m ki: güc eyni olsa da, çünki Amerika böyükdür. Çin böyük olsa da, zorla onlar ?g?r: Sincan Gyang Çin Taipei v? Burma v? Hong Kong, sirli, ölümcül arena: Çin? qar?? müxalif?t gladiators. B?zi insanlar ?sas güc top, ?srail, F?l?stinlil?rin q?tl ki, edir?m! ?üar? "?srail? ölüm, lakin tez-tez bax?ms?z olur ki, bütün bu, S?udiyy? neft dollar arxas?nda heç bir t?siri yoxdur. Bir çox optimist dü?ünür?m: M?kk?y? iranl? z?vvar t?hlük?siz geri getm?k üçün, lakin ?trafl? x?rit?l?r dummy, bioloji materiallar v? qida z?h?rl?nm?si v? h?rbi münaqi?? ba?a yan??n. tarix mama, S?ud House t?zyiq v? dünyan?n korrupsiya kökl?ri m?hv ed? bil?r qald?r?lacaq. mama u?aq anadan ?g?r Ayd?nd?r ki, S?udiyy??r?bistan? özünü m?hv ed?c?k.

 

 


» نظر

طب عمومی یا خصوصی؟

در کنگره پزشکی عمومی، از کتاب درسی مرجع رونمایی شد! و واقعا نشان داد که معنی: کوه موش می زاید یعنی چه! از دکتر تیمور زاده با اینهمه سوابق، واقعا بعید بود که کتاب درسی دانشگاههای پزشکی ایران را، به یک استاد استرالیایی سفارش بدهد. افتخار هم بکند: کوچکی و فروتنی کرده و همه ضوابط کپی رایت را در نظر گرفته! و قرار است درصدی از فروش آن را هم، به دلار به استرالیا بفرستد. اگر کس دیگری بود تعجب نداشت، زیرا او از وجود دانشگاه بزرگ جندی شاپور، در 15قرن پیش اطلاع نداشت، و نمی دانست که طب ایرانیان، بالاترین خروجی ها را داشته و: تا همین قرن حاضر به عنوان کتب مرجع تدریس می شود. این روش تحقیر آمیز، متاسفانه مورد تایید انجمن پزشکان عمومی و: حتی قائم مقام معاونت بهداشت وزارتخانه هم قرار گرفت! همه آنها در باره انتشار این کتاب، مدیحه سرایی کردند! فقط  یکی از مسئولین آرزو کرد که: کاش یک چنین کتابی را بومی سازی می کردیم. شاید بتوانیم اینطور خیال خود را راحت کنیم که: دکتر تیمورزاده به فکر تیراژ و درآمد انتشاراتی خودش بوده، لذا برایش ریختن افتخارات پزشکی یک کشور، در پای یک بیگانه مهم نبوده است. جالب این است که استاد مورتاگ ،خودش در مقدمه کتاب، این موضوع را فهمیده و: با ذکر سوابق درخشان پزشکی در ایران، تعجب نموده که چطور کتاب او برای این کار برگزیده شده! البته ما تقصیر را نه به گردن: مورتاگ نویسنده کتاب میدانیم، نه به تیمورزاده ایراد می گیریم. ایراد اصلی در سیستم آموزش پزشکی ماست، که هنوز در قرن نوزدهم سیر می کند! و برایش هاریسون حکم ایات الهی را دارد. سیستمی که به شدت با بومی سازی و استفاده از:علوم پزشکی غیر اروپایی، آمریکایی مخالف است. طبی که ترجمه دست دهم! از کتب قرن نوزدهم را، افتخار خود میداند و هرنوع پیشرفت در ایران را، یک عقب گرد میبیند. امثال پزشکانی که در همان جلسه ادعا می کرد: 8سال در جبهه ها بوده! ولی طب سنتی و نظرات ابن سینا و: دیگران را علت مرگ تمام مردم میدانست! وی میگفت طب سنتی یعنی: مدفوع چارپایان را بخور دادن! و باعث مرگ فوری کودکان شدن. عجیب است که طب سنتی ایران، در تمام کشورها تدریس می شود، دوره دکترا دارد و: کرسی های متعددی به آن تعلق گرفته، ولی در ایران با آن مبارزه می شود! حتی یک واحد درسی رسمی در: تمام دروس پزشکی، از ان اثری نیست. مردم ایران هم با حمایت از وجود 7هزار عطاری، در اقصا نقاط علاقمندی خود را به: طب سنتی نشان میدهند، ولی او اینهمه مردم را هم نادان و: فریب خورده میداند. ما پیشنهاد می کنیم پزشکان طرفدار مدرنیته: به سبک قرن نوزدهم، حداقل یک طرفه به قاضی نروند و: هرجا صحبت از طب سنتی یا داروهای گیاهی می شود، به سخنان این هفت هزار پزشک سنتی هم گوش دهند. ولی آنان فقط داد و بیداد می کنند، و نا سزا می گویند. موضوعی که: میتواند این مشکل را بطور منطقی پاسخ دهد، این است که عطاریها یا پزشکان سنتی و مدرن ، هردو به سیستم مکانیزه ثبت پرونده پزشکی متصل شوند. یعنی سیستم مکانیزه ای بوجود آید که: از لحظه ویزیت تا تجویز دارو یا: ارجاع بیمار در ان ثبت شود. البته این سیستم محرمانه خواهد بود، تا ناقض سوگند پزشکان نباشد. فقط باید با سیستم پزشکی قانونی لینک باشد. به این دلیل که برای راستی آزمایی: گواهی فوت از ان استفاده شود. معمولا در گواهی فوت، در ردیف های زیر آن، سوابق  بیماری ذکر می شود. در انجا معلوم خواهد شد که: مرگ بیمار در اثر سهل انگاری کدام طبیب، اعم از سنتی یا مدرن می باشد.

Public or private medicine?

At the General Medical Congress, a reference book was unveiled! And it really showed what it means: the mountain of mice is what it means! From Dr. Tamoorzadeh, with all these records, it was very unlikely that he would order a textbook for Iranian medical universities to an Australian professor. Honored: Small and humble and take all the copyright rules! And it is supposed to send a percentage of its sales to Australia in dollars. If anyone else was not surprised, he was not aware of the existence of the Jundishapur Grand University, 15 centuries ago, and did not know that the Iranian medicine had the highest outcomes and that it was taught to the present century as reference books. This humiliating method, unfortunately, was approved by the General Physicians Association and even by the Deputy Minister of Health of the Ministry! They all spoke about the publication of this book! Only one of the authorities wished: We would like to localize such a book. Perhaps we can easily imagine that Dr. Timurzadeh was thinking about his own publications and income, so it was not important for a foreigner to pour his medical honors into a country. Interestingly, Professor Mortagh, himself in the introduction to the book, understood this and, wondering how his book was chosen for this work by mentioning the brilliant medical records in Iran! Of course, we do not blame the blame: Mortag is the author of the book, not Timurzadeh. The main problem in our medical education system, which is still in the nineteenth century! And to him, Harrison has the divine rules. A system that is strongly opposed to the localization and use of non-European medical sciences. Medical, which I translate! From the books of the nineteenth century, he is proud to see all progress in Iran. Like the doctors who claimed at the same meeting: 8 years on the fronts! But traditional medicine and the views of Ibn Sina and others considered the cause of the death of all people! He said the traditional medicine meant to eat stools of livestock! Causing the immediate death of children. It is strange that traditional Iranian medicine is taught in all countries, it has a doctoral degree and: it has many seats, but it is fought in Iran! Even an official course: There are no medical lessons. The people of Iran, in support of the existence of 7,000 attributes, show their interest in traditional medicine in a series of places, but he knows all the people as ignorant and: deceived. We suggest pro-modern physicians: in the style of the nineteenth century, do not go to the judge at least one-sidedly, and listen to the words of these seven hundred traditional doctors wherever they speak of traditional medicine or herbal medicines. But they only cry out and say nothing. The topic that can reasonably answer this problem is whether traditional or modern physicians and doctors both connect to the medical record system of medicine. That is, a mechanized system is created: from the moment of the visit to the prescription of the drug or: the referral of the patient. Of course, this system will be confidential, so it does not violate the doctors" oath. Just have to link to the forensic system. Because it is used for verification: a certificate of death. Usually, in the certificate of death, the records of the disease are listed in the following rows. It turns out that: The death of the patient is due to the negligence of which healer, whether it is traditional or modern.

الطب العام أو الخاص؟

الطب العام المؤتمر، تم الکشف عن إشارة کتاب! وحقا وهذا یعنی: جبل الفئران زاید ما! السجلات الطبیب الذی ولد فی تیمور، ومع ذلک، فإنه من غیر المرجح أن کتاب ایران من الجامعة الطبیة، بهدف الاسترالی الماجستیر. فخور القیام به: خدمة العملاء صغیرة ومتواضعة وجمیع حقوق الطبع والنشر المقصود! ونسبة مبیعاتها بالدولار لإرسالها إلى أسترالیا. إذا کان شخص آخر لم یفاجأ، لأنه جندیسابور من الجامعات الکبرى فی القرن ال 15 قبل لم أکن أعرف ولم أکن أعرف أن الطب الإیرانی، وهی أعلى المخرجات وحتى القرن الحالی کما کتب تدرس. والمهین، وافق هذا الإجراء للأسف من قبل الجمعیة الطبیة العامة وکان حتى وزارة الصحة نائب! کل من نشر هذا الکتاب، فإنهاأحد المسؤولین فقط نتمنى أن أتمنى لو کان لدینا مثل هذا التعریب الکتاب. ربما یمکننا القیام به نفسک بالراحة مع هذا الطبیب  Tymvrzadh أعتقد أنه کان بلده تداول عائدات النشر، وبالتالی، متراجعا بنسبة إنجازاتها الطبیة فی بلد ما، عند سفح شخص غریب کان أکثر أهمیة. ومن المثیر للاهتمام أن البروفیسور Mvrtag نفسه فی المقدمة، ومن المعلوم ذلک عن طریق السجلات الطبیة الرائعة فی إیران، وتساءل کیف تم اختیار کتابه عن وظیفة! بالطبع، نحن لا یمکن لوم العنق: Mvrtag المؤلف یعرف، ولیس الکلام نحن Tymvrzadh. المشکلة الرئیسیة فی نظامنا التعلیم الطبی، الذی لا یزال فی عضد القرن التاسع عشر! وانه مکث یحکم علیه هاریسون. هذا النظام هو المترجمة للغایة ویستخدم: الطبیة غیر الأوروبی، مقابل الأمریکی. لقد ترجم الأفق! الکتب من القرن التاسع عشر، شرفک یعرف، وأی تطورات فی إیران، یرى نکسة. وفی الجلسة نفسها أمثال الأطباء الذین ادعى انه کان من العمر 8 سنوات فی الجبهة! لکن الطب وأفکار ابن سینا ??وغیرهم عن وفاة کل شخص یعرف التقلیدی! وقال الطب التقلیدی أی الماشیة البراز البخور! تسبب الموت الفوری للطفل. ومن الغریب أن الطب التقلیدی فی جمیع البلدان تعلیم، دکتوراه هو: عدد المقاعد المخصصة لذلک، ولکن فی إیران لمحاربته! حتى دورة رسمیة فی جمیع الدورات الطبیة، فإنه لیس أکثر من ذلک. الشعب الإیرانی بدعم من 7000 حمایة نهایات المفضلة: المعرض الطب التقلیدی، ولکن الکثیر من الناس یجهلون: انه خدع. نقترح الأطباء الحداثة: نمط من القرن التاسع عشر، على الأقل وسیلة للذهاب وقاض واحد: أین نتحدث عن الطب التقلیدی أو الأدویة العشبیة، والطب التقلیدی أیضا الاستماع إلى کلمات هذه سبعة آلاف. لکنها مجرد الغضب، ویقول أقل بشکل ملحوظ. وهو الأمر الذی یمکن أن تستجیب لهذه المشکلة منطقیا، وهذا هو الطبیة البائعین الأعشاب التقلیدیة والحدیثة أو الأطباء، کل السجلات الطبیة متصلة نظام السجلات المحوسبة. یتم تسجیل الإحالة: نظام الآلیة التی تنشأ من حین لوصف أو زیارة. وسوف یکون النظام السری، للا ینتهک الأطباء الیمین. فقط مع وصلة الطب الشرعی. والسبب فی التحقق: شهادة الوفاة یتم استخدامه. وعادة ما یکون شهادة وفاة، فی صفوف تحته، سجلات المرضى لتکون مدرجة. سیکون هناک واضحة: الموت بسبب الإهمال الذی الطبیب، سواء التقلیدیة أو الحدیثة.

Ictimai v? ya öz?l tibb?

Congress general tibb, d?rslik aray?? t?qdim edildi! V? h?qiq?t?n o dem?kdir ki: Mount siçan Zayed n?! Timor-ci il t?v?llüdlü h?kim yazan, lakin o, ç?tin idi Tibb Universitetinin magistr Avstraliya üçün ?ran?n D?rslik ki. n? Proud: Mü?t?ri kiçik v? t?vazökar v? n?z?rd? tutulan bütün mü?llif hüquqlar?! V? onun sat?? faizi Avstraliya gönd?rm?k dollar var. bilmirdim ki, ?ran d?rman bilmirdim yüks?k n?tic?l?r v? bu ?sr? q?d?r d?rslik t?dris bundan ba?qas? çünki o Jundishapur 15-ci ?srd? böyük universitetl?rin, t??ccüb deyil, ?g?r. Bu prosedur, t??ssüf ki, Ba? Tibb Assosiasiyas? t?r?find?n alçald?c? t?sdiq v? h?tta müavini Nazirliyi idi! Bu kitab?n d?rc bütün, onlar panegyrists! Yaln?z r?smil?ri bir m?n bel? bir kitab localisation idi arzulay?ram ki arzulad?. B?lk? biz daha ?h?miyy?tli bir q?rib ?t?yind?, bir ölk?nin öz tibbi nailiyy?tl?ri shedding, buna gör? d?, öz n??riyyat g?lirl?ri dövriyy?si idi v? hesab edir?m ki, h?kim Tymvrzadh özünüzü rahat ed? bil?r. Bu ön Professor Mvrtag özü bu ?randa parlaq tibbi kay?tlar? ayd?n v? onun kitab i? üçün seçilmi? nec? merak ki, maraql? deyil! ?lb?tt? ki, biz boyun günah bilm?z Mvrtag mü?llif biz Tymvrzadh deyil ç?x?? bilirik. XIX ?sr yelk?nl?r h?l? d? tibbi t?hsil sistemind?, ?sas problem! V? o, Harrison idar? izah edir. sistem yüks?k lokalla?d?r?lm?? v? istifad? edir: tibbi qeyri-Avropa, Amerika ?ksini. M?n görm? t?rcüm? etdik! XIX ?srin kitablar, sizin ??r?f bilir, ?ran h?r inki?aflar bir çat??mazl?q görür. Eyni iclas?nda iddia h?kiml?rin sevir o qar??s?nda 8 ya??nda idi! Lakin ?n?n?vi tibb v? bütün insanlar?n ölümü ?bn Sinan?n fikir v? ba?qalar? bilirdi! O, ?n?n?vi tibb mal-qara n?cis buxur y?ni dedi! bir körp? d?rhal ölümün? s?b?b olan. Bu, bütün ölk?l?rd??n?n?vi tibb t?dris ki, q?rib? deyil, f?ls?f? doktoru: ?randa ona ayr?lan yerl?rin say?, lakin onu mübariz?! bütün tibb kurslar? H?tta formal ?lb?tt? ki, bu, heç bir daha çox. Seçilmi?l?r? ill?rin qorunmas? 7 min d?st?yi il? ?ran xalq?: ?n?n?vi tibb ?ou, lakin bir çox insanlar cahil: o cheated. Biz h?kiml?r müasirlik g?lir: XIX ?srin stil getm?k üçün yol v? hakim az? biri: Harada ?n?n?vi tibb v? ya bitki m?n??li d?rman gedir, ?n?n?vi tibb bu yeddi min sözl?rin? qulaq asmaq. Lakin onlar yaln?z Rampage v? daha az n?z?r? çarpan dem?k. bu problem cavab ver? bil?r bir ?ey m?ntiqi, bu ?n?n?vi v? müasir d?rman bitkil?ri sat?c?lar v? ya h?kiml?r, kompüter qeydl?r sistemi il? ba?l? h?m tibbi kay?tlar? edir. mü?yy?n v? ya s?f?r zaman yarana olan mexanikl??dirilmi? sistemi: tavsiye qeyd olunur. sistemi m?xfi olacaq and h?kiml?r pozan deyil. Bir m?hk?m? link. yoxlama s?b?bi: istifad? olunur ölüm haqq?nda ??had?tnam?. Ad?t?n ölüm haqq?nda ??had?tnam?, bu alt?nda sat?r, x?st? qeydl?r verilmi?dir. ayd?n olacaq: ehtiyats?zl?qdan ölüm Hans? h?kim, ?n?n?vi v? ya müasir olub.

 

 

 


» نظر

طی چهل سال گذشته، حتی یک نفر هم نام فرزند خود را خدیجه نگذارد!

بزرگ بانوی اول جهان.

حضرت خدیجه سلام الله علیها، اولین بانوی مسلمان و همسر گرامی رسول خدا، بانوی پرهیزگاری بود که به دنبال نام ونان نبود، زیرا که نسب و ثروت خدا دادی، ایشان را از دنیا بی نیاز نموده بود. اما متاسفانه این فروتنی باعث شده: تا دیگران در طول تاریخ، حق مطلب را درست ادا نکنند. وی تمامی ثروت خود را برای اسلام هزینه کرد، تا جاییکه در تحریم های ظالمانه شعب ابوطالب، دیگر هیچ مالی برای ایشان باقی نگذاشت. اما هرگز از پیامبر طلب غرامت یا جبران آن را ننمود. تا پیامبر مجبور نباشد: برای رفع تحریم های ظالمانه،از آرمانهایشان کوتاه بیاید. ایشان 15سال قبل از بعثت و 10سال بعد از ان، با پیامبر گرامی زندگی کرد و در این مدت، دارای فرزندانی شد که گل سر سبد آن، حضرت فاطمه زهرا بانوی دو جهان است. از نسل فاطمه زهرا و خدیجه کبرا س است که: نوادگان پیامبر ادامه می یابند. یعنی اگر خدیجه نبود، شاید حضرت فاطمه ام الائمه نبود. به طریق اولی، علت العلل امامان هم حضرت خدیجه است: زیرا پیامبر تا زمانی که ایشان زنده بود، همسر دیگری نداشت و فرزندان دیگری هم نداشت. و به واسطه فوت ابراهیم فرزند مشترک و ذکور، کفار گفتند که: پیامبر ابتر است و نسل او ادامه نمی یابد. اما نسل پیامبر از همان دختر و: همان مادر ادامه یافت. به همین دلیل سوره کوثر نازل شد، خدا فرمود دشمن پیامبر خودش ابتر است. به این لحاظ مادر مومنان و مادر امت، همان خدیجه کبری س است و: نباید کس دیگری به ذهن بیاید، و اگر هم کسانی هستند که: القا شبهه می کنند باید دست بردارند. زیرا زنان پیامبر بعد از خدیجه، فرزندی نداشتند و اگر هم داشتند، همه در زمان پیامبر فوت کردند. سن بالای پیامبر و خدیجه برای فرزند آوری، یکی از دلایل فوت فرزندان بوده است. به همین دلیل خداوند وقتی می خواهد: حضرت فاطمه را به پیامبر هدیه دهد، دستور غذایی مخصوص: که از مواد غذایی بهشتی هم تامین میشد به ایشان داد. به دستور الهی رژیم مخصوصی گرفتند، تا بدن آنها آماده پرورش چنین فرزندی شود. لذا میتوان گفت که همه ابعاد زندگی پیامبر، زیر نظر مستقیم خداوند بوده. (ماودعک ربک و ماقلی) به همین دلیل گفته می شود: ازدواج ایشان نیز اتفاقی نبوده، بلکه مقام والای این زن، او را کفو و همسنگ پیامبر کرده بود، تا با او ازدواج کند. چنانچه گفته می شود: حضرت علی و فاطمه س نیز، هم کفو بودند! اگر یکی نبود دیگری نمی بایست ازدواج کند. بنابر این حضرت خدیجه نیز، مانند پیامبر دارای ابعاد مختلف بشری است، که همه آنها مورد تایید خداوند است. من جمله تجارت حضرت خدیجه، که باید سر مشق بانوان علاقمند به بازرگانی باشد. زیرا مهمترین بعد این بانوی بزرگ، شغل بازرگانی ایشان بوده است. همین هوش سرشار ایشان بوده که: تجارت بین المللی را با بهره وری بالا، و سود سرشار انجام میداده. با همین حس بود که مرد جوان و: امین چون پیامبر را برای سرپرستی: (سوپروایزی و ادمینیستری) محموله های ارسالی انتخاب نمود، بعد هم به این جوان فقیر و یتیم! پیشنهاد ازدواج داد. در اولین روز بعثت که پیامبر، بتازگی از غار حرا برگشته بود، به او ایمان اورد! به ایشان دلداری داد و با اشاره به: پیشگویی های دین یهود و نصاری، پیامبر را در ادامه راه یاری نمود. لذا لازم است در جمهوری اسلامی، برای این بانوی پرعظمت و دانا و: توانا و همسنگر پیامبر، جایگاه مناسبی تعریف شود. نه آنکه در طی چهل سال گذشته، حتی یک نفر هم نام فرزند خود را خدیجه نگذارد! و ما از دوستانی که قرار است: همایش بین المللی برای بزرگداشت این بانو برگزار کنند تشکر می کنیم.

Great First Lady of the World.

Hadith Khadijah Salam Allah, the first Muslim lady and dear wife of the Prophet, was a pious lady who was not looking for the name of, because you gave God"s wealth and wealth, they needed them out of the world. But unfortunately, this humility has caused: so that others in the course of history do not give the right to do the right thing. He spent all his wealth on Islam, as long as he did not leave him financially in the outrageous sanctions of the Abu Taliban branches. But he did not seek compensation from the Prophet or compensate for it. So that the Prophet does not have to: get rid of their ideals to eliminate cruel sanctions. He lived with the Prophet 15 years before Basa"at and 10 years later, and during this time he had children whose flower was the head of the basket, Fatima Zahra, Lady of the two worlds. From the generation of Fatima Zahra and Khadijeh Kobra, Sa"id: Prophet descendants continue. That is, if Haditha was not, then perhaps Hazrat Fatima was not Imam. In the first instance, the cause of Al-utal Imams is also Khadijah: for the Prophet, as long as he was alive, had no other wife and did not have other children. And due to the death of Abraham, a common child and male, infidels said: "The Prophet is dead and his generation will not continue." But the Prophet"s generation continued from the same girl and the same mother. Therefore Surah Al-Kusar was revealed, God said that the enemy of his prophet is dead. In this regard, the mother of the believers and the mother of the Ummah is the same Khadijeh Kobra, and: no one else should come to mind, and if there are those who: cause to doubt, they should stop. Because the Prophet"s women did not have children after Khadijah, and if they did, they all died at the time of the Prophet. The high age of the Prophet and Khadijah for childbearing was one of the reasons for the death of children. Therefore, when God wants to give Hazrat Fatima to the Prophet, he would give him a special food order, which also provides food for heaven. On divine orders, they took a special diet, so that their bodies were ready to grow such a child. Therefore, it can be said that all aspects of the life of the Prophet were under the direct control of God. () For this reason, it is said: their marriage was not accidental, but the high status of this woman made him a Prophet"s brother and sister to marry him. As it is said: Hazrat Ali and Fatemeh Sah, also were cowardly! If there is no other one, you should not marry. Therefore, Khadijah, like the Prophet, has different dimensions of humanity, all of which are endorsed by God. Including the business of Khadijah, who should be headed by women interested in commerce. Because the great lady was the most important business of his business. The same intelligence was in store for them: International trade with high productivity and profits. It was with the same sense that the young man and: Amin selected the Prophet as guardianship: () to send the shipments, then to this poor young and orphan! Offered a marriage. On the first day of Besat, the Prophet, who recently returned from the cave of Hara, believed in him! He was pleased with him, referring to: the predictions of the religion of the Jews and Christians, the prophet continued to help. Therefore, in the Islamic Republic, it is necessary for this great and wise lady: the mighty and stronghold of the Prophet to be well defined. Not that, even during the last forty years, even one person did not name his son Khadijah! And we thank friends who are going to hold an international conference to commemorate this lady.

السیدة الأولى الکبرى فی العالم .

حضرة السیدة خدیجة (رضی الله عنه)، وأول امرأة مسلمة وزوجة النبی یا عزیزی، سیدة تقیة الذی کان یبحث عن الخبز، لأنه وهبها الله النسب والثروة، وقال انه لا حاجة فی العالم. للأسف، وهذا سبب المتواضع: إلى الآخرین عبر التاریخ، فإنها لا تعطی العدالة إلى الیمین. قضى کل ثروته إلى الإسلام، بقدر فروع عقوبات قاسیة کما فی أبی طالب، أی أموال ترکت لهم. ولکنه لم یفعل التعویض تسعى النبی أو تصحیح ذلک. لم یقم النبی للتغلب على الحصار الجائر، والتنازلات تطلعاتهم. مهمتهم قبل 15 عاما وبعد 10 سنوات أن النبی عاش فی هذه الفترة، مع الأطفال الرائدة فاطمة سیدة العالم مرتین. فاطمة وخدیجة الجیل کوبرا R هو: من نسل النبی تستمر. وهذا یعنی أنه إذا کان هناک خدیجة، فاطمة قد لا یکون القادة. وبالمثل، الإمام حضرة خدیجة هی السبب الأول: لأن النبی طالما کان على قید الحیاة، له زوجة أخرى، وکان الأطفال الآخرین. إبراهیم مات، والطفل الذکر المشترک، وقالت الکفار: إجهاض النبی وذریته لن تستمر. لکن الأجیال نبی نفس الفتاة: واصلت الأم. لهذا السبب، تم الکشف عن الفصل الکوثر، والنبی نفسه عدوا لله فهو إجهاض. وفی هذا الصدد، أم المؤمنین وأم الأمة، وخدیجة الکبرى Q هو: یجب على أی شخص آخر یتبادر إلى الذهن، وإذا کانت تلک هی: تحریض شک یجب أن یتوقف. لأن المرأة لا نبی بعد خدیجة، لم یکن الأطفال، وإذا کانت کل توفی فی عهد النبی. الرسول وخدیجة سن الإنجاب، واحدة من الأسباب التی أدت إلى وفاة ابنها. لهذا السبب عندما یرید الله: هدیة فاطمة النبویة، وصفة والتی تم تمویلها من السماء قدم لهم الطعام. الله قد أمر اتباع نظام غذائی خاص، أجسادهم على استعداد لتعزیز هؤلاء الأطفال. لذلک، یمکننا أن نقول أن جمیع جوانب حیاة النبی، وذلک بتوجیه من الله. () لهذا السبب یقال: زواجه لیس من قبیل الصدفة، ولکن کرامة المرأة، أی ما یعادل لها من الطابق النبی، وکان أن یتزوجها. فإن قیل: کان الإمام علی وفاطمة زاهرا أیضا الأرض! إذا کان أحد لم یکن لدیک لیتزوج بأخرى. لذا حضرة خدیجة، والنبی له أبعاد مختلفة مثل الإنسان، وأنهم جمیعا وافق من قبل الله. بما فی ذلک التجارة حضرة خدیجة، الذی یجب أن یکون مثلا للنساء المهتمات فی مجال الأعمال التجاریة. لأن أهم جانب من جوانب هذه السیدة العظیمة، وهو المنصب الذی کان التجارة. وکان الذکاء نفسه أن التجارة الدولیة بکفاءة عالیة، والربح کان یقوم به. مع نفس الشعور أن الشاب: أمیر المؤمنین نبیا إلى الرأس: () شحنات اختیار، ثم الیتیم الشباب والفقراء! المقترح. فی الیوم الأول من بعثة النبی، عاد مؤخرا من الکهف، وقال انه یعتقد! عزاء لهم وأشارت إلى: نبوءات الیهود والمسیحیین، والنبی ساعد فی المزید من الطرق. لذلک، فی الجمهوریة الإسلامیة، هذه السیدة لدیها عظیم وحکیم و: عزیز معقل للنبی، مکان جید أن تکون محددة. بدلا من مدى الأربعین سنة الماضیة، اسم طفلک خدیجة ولا حتى شخص واحد! ونحن سوف نکون اصدقاء: مؤتمر دولی عقد للاحتفال بهذا نشکر لها.

dünyan?n böyük xan?m?.

 

Allah verdiyi övlad v? s?rv?t, çünki çör?k axtar?r Hz X?dic? (?) ilk müs?lman qad?n v? Pey??mb?r ?ziz h?yat yolda??, mömin xan?m, o, dünyan?n heç bir ehtiyac yox idi. T??ssüf ki, bu m?zlum s?b?b: tarix boyunca ba?qalar?, onlar do?ru ?dal?t vermir. O, ?bu Talib kimi q?ddar sanksiyalar filial insofar, heç bir v?sait onlar üçün sol, ?slam bütün b?xt s?rf. Amma Pey??mb?r axtaran kompensasiya etdi v? ya b?rpa heç vaxt. pey??mb?r ?dal?tsiz sanksiyalar, ist?kl?ri güz??tl?r aradan qald?rmaq üçün yoxdur. Onlar?n missiyas? 15 il ?vv?l v? 10 il sonra, Pey??mb?r Fatim? Lady Double dünya flaqman u?aqlar? il?, bu dövrd? ya?am??d?r. Fatim? v? X?dic?nin n?sil Cobra R: Pey??mb?rin n?slind?n davam edir. Bu X?dic? var idi, Fatima liderl?ri ola bil?r dem?kdir. Eynil? ?mam Hz X?dic? ilk s?b?bidir: Pey??mb?r kimi uzun o sa? idi kimi, ba?qa bir arvad? var idi v? dig?r u?aqlar idi. ?brahim d? öldü, v? ümumi ki?i u?a??n, kafirl?r dedi: davam ed?c?k Pey??mb?r v? onun n?slini Aborting. Amma eyni q?z Pey??mb?r n?sill?ri: ana davam etdi. Bu s?b?bd?n, f?sil Kövs?r a?kar edilmi?dir, Pey??mb?r özü Aborting Allah?n dü?m?ni. h?r k?sd?n a?la g?lm?lidir v? bu ?g?r: Bu bax?mdan, sadiq ana v? mill?tin ana X?dic? Kübra Q ?übh? modulu dayand?rmaq laz?md?r. Qad?nlar Çünki X?dic? sonra heç bir pey??mb?r heç bir övlad? var idi, v? onlar bütün Pey??mb?rin zaman? v?fat ?g?r. do?u?la üçün Pey??mb?r v? X?dic? ya?, o?lunun ölüm s?b?bl?rind?n biridir. göyd?n maliyy?l??dirilmi?dir resept olan Fatim?nin pey??mb?rlik h?diyy?, onlara çör?k verdi: Allah ist?diyi zaman gör?. Allah xüsusi p?hriz ?mr etdi, onlar?n orqanlar? bel? u?aqlar?n? t??viq etm?y? haz?r?q. Ona gör? d? biz dem?k olar Allah?n r?hb?rliyi alt?nda Pey??mb?rin h?yat?n bütün aspektl?ri ki. () Deyilir buna gör? onun nikah q?za deyil, qad?n?n qürurunu, onun Pey??mb?r m?rt?b? ekvivalent v? onun evl?nm?k idi. deyilir varsa: H?zr?ti ?li v? Fatim? Z?hra da söz idi! bir-birin? evl?nm?k olmasayd?. Bel? ki Hz X?dic? Pey??mb?r bel? insan kimi müxt?lif ölçül?ri var, onlar Allah t?r?find?n t?sdiq. i? maraql? qad?nlar üçün nümun? olmal?d?r ticar?t Hz X?dic?, o cüml?d?n. Bu böyük xan?m ?n mühüm, o ticar?t olmu?dur i?, çünki. O, yüks?k s?m?r?liliyi, v? m?nf??t il? beyn?lxalq ticar?t edirdi ki, eyni k??fiyyat idi. eyni hissi il? g?nc ki, ba? bir pey??mb?r kimi sadiq () da??malar?n seçilmi?, sonra g?nc v? yoxsul yetim! T?klif. Pey??mb?rin missiyas?n?n ilk gününd?, bu yax?nlarda ma?ara döndü, o iman! onlara t?s?lli v? diqq?t ç?kdi: Kehanetler Y?hudil?r v? xristianlar, Hz çox yollarla köm?k etdi. mü?yy?n etm?k üçün Pey??mb?r, yax?? yer yenilm?z qüvv?t sahibi, qala: Buna gör? d?, ?slam Respublikas? bu xan?m böyük v? müdrik v? var. ?ksin?, son q?rx il ?rzind? çox, u?a??n?z?n ad? X?dic? bel? bir ??xs! Biz dost olacaq: biz ona t???kkür bu xatir?sin? keçiril?n beyn?lxalq konfrans.


» نظر

لزوم صدور فتوای جهاد از سوی مراجع برای تشکیل ستاد مشترک نظامی نی

یک شلیک تا نابودی اسرائیل.

فرماندهان نیروهای مقاومت در درون فلسطین اشغالی، امادگی خود را برای شلیک آخر به: جسم بی جان رژیم صهیونیستی اعلام نمودند. سخنگوی جنبش حماس گفت: ما در آمادگی کامل برای آزادی سراسر فلسطین اشغالی هستیم، سخنگوی جنبش مقاومت فلسطین  روز شنبه تاکید کرد: مقاومت در اوج قدرت خود قرار دارد، و طوری سازمان رزم خود را آموزش داده که: آماده آزاد سازی سراسر خاک فلسطین است. رهبر انصار الله یمن و: فرمانده حوثی های یمن هم گفت: که انها هم آماده حضور نظامی در: هر گونه جنگ با رژیم صهیونیستی هستند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هم، در اقدام مشابهی باصدور بیانیه ای، در محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی،  خاطر نشان کرد: سپاه پاسداران در حمایت از مجاهدان "طریق القدس" ذره‌ای دریغ نخواهد کرد. رئیس جمهور اسلامی ایران هم، در دیدار با فرماندهان این نیرو گفت : دولت از خدمات سپاه حمایت کامل می‌کند. حزب الله لبنان هم که اساس ایجاد آن، برای نابودی رژیم صهیونیستی است، در یک حرکت حساب شده با حمایت ارتش: لبنان و سوریه  بلندی های عرسال را پاکسازی نموده، و در اوج آمادگی است. مردم عراق هم با تشکیل حشد الشعبی در کنار آنها خواهند بود. بنابر این لازم است یک اشاره ای بشود تا: همه چیز برای رژیم اشغالگر تمام شود. این اشاره به سه صورت امکان پذیر است: یکی اینکه راسا فتوای جهاد: از سوی مراجع صادر و همه نیروها، یکدست بساط رژیم صهیونیستی را از بیخ و بن بردارند. حالت دوم آتش به اختیار عمل کنند، ستاد مشترک نیروهای مقاومت از: یمن و لبنان و سوریه و عراق و ایران تشکیل، و عملیات را هدایت نماید. اما حالت سوم این است که: رژیم صهیونیستی دچار اشتباه استراتژیک شده و: فشار بر فلسطینی ها را افزایش دهد، و بر اشغال مسجد الاقصی اصرار کند. زیرا با این کار، هرگونه سند حمایتی یا تبلیغی به نفع خود را، از بین می برد. چون رژیم صهیونیستی، در تمام سال ها، کشتار فلسطینی ها را دفاع از خود عنوان می کرد! و اشغال فلسطین را با مظلوم نمایی، حق پایمال شده یهودی های سرگردان می دانست. در واقع موتور محرک مهاجران سراسر دنیا، برای رفتن به سر زمین موعود، رهایی از فقر و رنج و عذاب و سرگردانی بود. ولی با این حرکت رژیم صهیونیستی، به سرعت متوجه می شوند که: برای دیوار گوشتی مقابل توپ و تفنگ دعوت شده اند. آنها بجای اینکه صاحب زمین یا باغ و: ویلا شوند و با فرزندان و همسران خود، شغل ابرومندی داشته و: از فقر و سرگردانی نجات پیدا کنند، نرسیده، لباس نظامی پوشیده و دوره های ضد شورش: مقابله با فلسطینی ها را می بینند. شهرک سازی ها، همه بوق و کرنا بوده تا: مزدور برای ارتش متجاوز رژیم صهیونیستی استخدام کنند. ولذا همانطور که مزدوران اجیر شده نا آگاه داعش، وقتی آگاهی یافتند، برای انتقام به سر زمین های خود حمله کردند، این یهودیان تازه اسکان یافته نیز، مهاجرت معکوس را کلید می زنند. این بار با کوله باری از تجربه و: آموزشهای نظامی به سر زمین خود بر می گردند. و رژیم صهیونیستی هم از درون خالی می شود، و هم از بیرون حامیان خود را از دست می دهد. البته سریعتر و بهترین این روش ها همان: صدور فتوای جهاد از سوی مراجع و: تشکیل ستاد مشترک نظامی نیروهای مقاومت است. زیرا در غیر اینصورت، شیرازه کار از دست رفته و: شاید به انحرافات فرقه ای و: ایجاد گروههای تروریستی بیشتر منجر شود.

There is only one firing to Israel"s destruction.

Resistance commanders within the Occupied Palestine declared their readiness to shoot at last: the Zionist regime"s dead body. A spokesman for the Hamas movement said: "We are in full readiness for the release of all occupied Palestine," the spokesman for the Palestinian resistance movement said on Saturday: resistance is at its peak, and has taught the organization that it is "ready to liberate the whole territory of Palestine" . Yemeni leader Ansar Allah and: The Houthi commander of Yemen also said that they are also ready for military presence: any war with the Zionist regime. The Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC), in a similar statement, issued a statement condemning the Zionist regime"s attack on the al-Qazi mosque, saying that the Revolutionary Guards will not hesitate to support the Mujahideen through the Holy Almighty. The Islamic Republic of Iran, in a meeting with the commanders of the force, said: "The government will support the IRGC"s services." The Lebanese Hezbollah, which is the basis for its creation to destroy the Zionist regime, cleans up the lofty heights in an armored army track: Lebanon and Syria, and are at the peak of readiness. The Iraqi people will be with them along with Hassad al-Sha"bi. Therefore, it is necessary to make a reference to: everything is over for the occupying regime. This is possible in three possible ways: one is that the fatwa of jihad is issued by the authorities and all the forces will unilaterally take away the Zionist regime. The second mode of fire is at hand, the Joint Chiefs of Resistance will form: Yemen and Lebanon and Syria, Iraq and Iran, and lead the operation. But the third one is: the Zionist regime has a strategic mistake and to increase pressure on the Palestinians, and insist on occupying Al-Aqsa mosque. Because with this, it eliminates any promotional or promotional document in its favor. Since the Zionist regime has been defending the Palestinian massacres in all years! And the Palestinian occupation with oppressed people saw the trampled right of the wandering Jews. In fact, the impulse drive of immigrants from all over the world was to escape poverty and suffering and bewilderment to go to the Promised Land. But with this move of the Zionist regime, they quickly realize that they have been invited to fight against the guns and rifles. Instead of owning a land or garden and having a villa and having their eyebrows with their children and wives: they are saved from poverty and wandering, they are not at risk, wearing military uniforms, and anti-riot times: they are confronted with the Palestinians. Town settlements are all horns to hire for the Zionist regime"s aggressive army. Therefore, as ISIS-ignorant hired mercenaries attacked their land for revenge when they became aware, these newly settled Jews also reverse the migration. This time, with a lot of experience and training: military training is going back to earth. And the Zionist regime is getting lost from the inside, and it loses its supporters from the outside. Of course, the quicker and the best of these methods is the issuance of the fatwa of jihad by the authorities and: the formation of Joint Chiefs of Staff of the Resistance Forces. Because otherwise, the work is lost and may lead to more sectarian deviations: to create more terrorist groups.

هناک طلقة واحدة فقط لتدمیر إسرائیل .

قادة قوى المقاومة داخل الأراضی الفلسطینیة المحتلة، وعلى استعداد لاطلاق النار الاخیر: أعلنت إسرائیل کائن جماد. وقال متحدث باسم حماس: نحن مستعدون من أجل الحریة فی جمیع أنحاء فلسطین المحتلة هی، وقال المتحدث باسم حرکة المقاومة الفلسطینیة یوم السبت المقاومة فی ذروة الأکاذیب قوتها، وبالتالی فإن القتالیة التدریبیة التی هم على استعداد لتحریر أرض فلسطین . وقال زعیم أنصار الله فی الیمن وقائد الحوثیین فی الیمن أنهم الوجود العسکری جاهزا فی أی حرب مع الکیان الصهیونی. ، فی البیان نفسه، یدین الهجوم الإسرائیلی على المسجد الأقصى المبارک، وأشار الحرس الثوری الإیرانی الثورة الإسلامیة فی إیران أن الحرس الثوری الإیرانی لدعم سکان "الکرسی" لن تتردد بت واحد. فی لقاء مع قادة وقال رئیس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ان الحکومة لدیها الدعم الکامل من الخدمة فی الجیش. حزب الله فی لبنان، والتی وفقا لها، لتدمیر النظام الصهیونی، فی خطوة محسوبة یدعمها الجیش: لبنان وسوریا عرسال مرتفعات مسح، وفی ذروة الاستعداد. سیتم تشکیل الشعب العراقی الحشد الشعبی معهم. ولذلک، فقد أصبح النقطة: یتم کل شیء للنظام الاحتلال. وهذا یشیر إلى ثلاثة الممکن: واحد أن الجهاد مباشرة: صادرة عن السلطات وجمیع القوى، والوقوف إسرائیل المستمر على الجذع إزالتها. إطلاق النار الأخیر على ممارسة السلطة التقدیریة، هیئة الارکان المشترکة للمقاومة: الیمن، لبنان، سوریا، العراق، إیران، والتوجیه التشغیلی. القضیة الثالثة هی أن إسرائیل هی الاستراتیجی خطأ: الضغط الزیادة على الفلسطینیین واحتلال المسجد الأقصى الموقف. وبسبب هذا، أی وثیقة تؤید أو تروج فی صالحک، ویدمر. لأن إسرائیل، على مر السنین، کما قتل الفلسطینیین فی الدفاع عن النفس! والإیذاء من الاحتلال الفلسطینی، تجولت الیهود عرف تداس. محرک المهاجرین فی جمیع أنحاء العالم، للذهاب إلى أرض المیعاد، والتحرر من الفقر والمعاناة وتجول. ولکن مع هذه الخطوة من إسرائیل، یدرک بسرعة أن على الجدار أمام السائقین الکرة والبندقیة وقد وجهت الدعوة. بدلا من ذلک، مالک الأرض أو الحدیقة: یتم حفظ فیلا والأبناء وزوجاتهم، مهنة محترمة والفقر والترحال، لا، بزات عسکریة یرتدیها خلال اعمال الشغب: اتفاق مع الفلسطینیین نرى. المستوطنات، وقد هلل الجمیع: المرتزقة لتوظیف جیش الاحتلال الإسرائیلی. وهکذا، کما إیزیس استأجرت مرتزقة یجهل، عندما أصبح على علم، للانتقام على أراضیهم هاجمت الیهود الذین أعید توطینهم، والهجرة العکسیة إلى المفاتیح الخاصة بهم. وهذه المرة مع الأمتعة والخبرة: التدریب العسکری للعودة إلى أراضیهم. وإسرائیل ستکون فارغة داخل، وأنصار الخارجی یفقد. ومع ذلک، وهذه الطریقة أسرع ونفس الشیء: إصدار السلطات الجهاد وتشکیل هیئة الارکان المشترکة للمقاومة العسکریة. لأن خلاف ذلک، فقد عقال العمل وربما الانحرافات الطائفیة وإنشاء مجموعات أکثر الإرهابیة تؤدی.

?sraili m?hv etm?k üçün yaln?z bir shot var.

 

son vurmaq üçün haz?r i??al olunmu? F?l?stin ?razisind? müqavim?t qüvv?l?rinin komandirl?ri ?srail cans?z obyekt elan edib. H?mas sözçüsü deyib: Biz F?l?stin i??al olunmu? bütün azadl?q haz?r?q ??nb? günü F?l?stin müqavim?t h?r?kat? sözçüsü onun güc yalan zirv?si müqavim?t, v? F?l?stin torpaqlar?n? azad etm?y? haz?r?q ki, döyü? t?lim bildirib . Y?m?nin Ansar Allah lideri v? Y?m?nin Houthi komandiri onlar sionist rejimi il? h?r hans? bir müharib? haz?r h?rbi varl??? oldu?unu bildirib. ?ran ?ran ?nqilab qvardiya ?slam ?nqilab?, M?scidi-?qsaya ?srail hücumu q?nayan eyni ??rhd?, bir az t?r?ddüd etm?y?c?k "Müq?dd?s" sakinl?ri d?st?k ?ran ?nqilab Göz?tçil?ri qeyd edib. ?ran ?slam Respublikas?n?n prezidenti komandirl?ri il? görü? hökum?t ordusu xidm?t tam d?st?k malikdir. Livan v? Suriya Arsal Heights r?smil??dirilmi? v? haz?r zirv?sind?: ona gör?, ordu t?r?find?n d?st?kl?n?n hesablanm?? h?r?k?t sionist rejimin m?hv üçün Livanda Hizbullah. ?raq xalq? onlarla Hshd shaabi formala?acaq. Buna gör? d?, bir nöqt?si olmu?dur: h?r ?ey i??alç? rejim üçün edilir. orqanlar? v? bütün qüvv?l?ri t?r?find?n n??r kötük ?srailin ard?c?l stand aradan birba?a cihad biri: Bu üç mümkün aiddir. mülahiz?sin? h?yata sonuncu yan??n müqavim?t Birg? r?hb?rl?ri: Y?m?n, Livan, Suriya, ?raq, ?ran, v??m?liyyat r?hb?rlik. F?l?stinlil?r üz?rind? art?m t?zyiq v? Al-Aqsa m?scidi stendi i??al: Üçüncü hal ?srail strateji s?hv olmas?d?r. Çünki bu, h?r hans? bir s?n?d t?sdiq v? ya öz xeyrin? t??viq m?hv. ?srail Çünki il ?rzind? f?l?stinlil?rin öldürülm?si kimi özünü müdafi?! F?l?stin i??al z?r?r y?hudil?r ayaqlar alt?na bilirdi wandered. Dünyada miqrantlar?n, müh?rrik yoxsulluq v??zab v?d torpaq, azadl?q getm?k v? g?z?n edilmi?dir. Amma ?srail h?r?k?t il? tez top-v?-gun sürücü qar??s?nda divar d?v?t olunub ki, h?yata keçirir. ?ksin?, torpaq v? ya ba? sahibi: Villa v? o?ullar? v? yolda?lar?, hörm?tli pe?? v? yoxsulluq v? wanderings xilas deyil, h?rbi geyim üsyan zaman? b?d?nin: F?l?stinlil?rl? m???ul oldu. Hesabla?malar, bütün trumpeted edilmi?dir: ?srail i??al ordu i?? tamah üçün. o intiqam, x?b?rdar olduqda onlar?n torpaq öz düym?l?ri, y?hudil?r köçürül?n ?ks miqrasiya hücum üz?rind? Bel? ki, Isis kimi, x?b?rsiz muzdlu muzdlu. baqaj v? t?crüb? bu d?f? h?rbi t?lim öz torpaqlar?na qay?tmaq üçün. ?srail ?rzind? bo? olacaq v? xaricind? t?r?fdarlar? itirir. Lakin, bu üsul eyni sür?tli v?: cihad orqanlar?n?n verilm?si v? h?rbi müqavim?t R?isl?ri formala?mas?. ba?qa Çünki kafa band? i? itirilmi? v? b?lk? m?zh?b aberrasyonlar? v? daha çox terror qruplar? s?b?b yarad?r.


» نظر

، خود ارضایی 12میلیون نفر هم، جای ازدواج را گرفته است

بوستان زوج های جوان

در تهران بوستان های زیادی ایجاد شده، تا جاییکه میتوان گفت حاکمیت درخت! بر انسان محقق شده و: قطع یک درخت برابر قتل نفس محاسبه می شود. شهرداری تهران و سایر کلانشهر ها هم ، برای اینکه اسم کم نیاورند، اسامی زیادی را اختراع کرده اند: مثلا بوستان بانوان، بوستان مادران و.. حالا ماهیت بوستان ها، با اسم آنها چقدر نسبت دارد معلوم نیست. همانطور که در فرهنگسرا ها هم، این موضوع کاملا دقیق نیست: مثلا فرهنگسرای رسانه داریم، تا فرهنگسرای قران! ولی در آنها کلاس خیاطی و گلسازی رونق بیشتری دارد. با این حال خالی از لطف نیست که بگوییم: جای فرهنگسرای زوج های جوان، یا بوستان زوج های جوان خالی است. مسئله جوان مخصوصا در اشتغال و ازدواج، برای نظام یا برای مردم درست توجیه نشده است. اگر جلوی ارتباط نامناسب را می گیرند، باید راه ارتباط صحیح را نشان دهند و حمایت کنند. دختران و پسرانی که می خواهند ازدواج کنند، باید جایی همدیگر را ببینند و با هم صحبت کنند، این جا فقط روز بله برون، با دو دقیقه سکوت کافی نیست. لذا اغلب آنها به کافی شاپ ها پناه می برند، مسئولین کافی شاپ هم فکر می کنند: این دختر و پسر که قصد ازدواج دارند، حتما گنج پیدا کرده اند که: جرات این کار را دارند. لذا قیمت های بالا و زمان های کم را، به آنها پیشنهاد می دهند. در حالیکه اگر بوستان یا فرهنگسرایی باشد، بدون هزینه یا باهزینه های خیلی کم، میتوان آنها را به هم نزدیک کرد. اگر کنترل این امر مشکل است، میشود در مورد کسانی که نامزد هستند، این کار را انجام داد. یعنی محل گفتگو و تبادل نظر: بدون هزینه یا هزینه های کم، برای آنها فراهم نمود. این امر در ظاهر ساده است، ولی در عمل ضریب بالایی برای: اطمینان بخشی و سرعت در امر ازدواج جوانان دارد.  زیرا هدف اولیه هر دختر یا پسر، در موضوع ازدواج، ایجاد هویت مستقل برای خود است. دختری که می خواهد به خانه شوهر برود، بسیاری از قید های خانه پدری را قبول ندارد، و نمی خواهد در منزل جدید هم با آنها روبرو شود. پسر هم همینطور. لذا وجود بوستان های گفتگوی: نوجوانان و جوانان، با ایجاد این زمینه به سرعت اعتماد: به ازدواج را بالا می برد. مسئولین هم نگران کار های غیر اخلاقی یا سوء استفاده ها نباشند. زیرا جوانها خودشان میدانند: چطوری از خود محافظت کنند و: خود را به بهای ارزان به دستفروشان نفروشند. از سوی دیگر اگر روابط نامکتوب هم ایجاد شد، برای ازدواج آسان راه بسیار مناسبی است. یعنی مسئولین میتوانند با دیدن دختر و پسری که: با هم نامزد رسمی نیستند، آنها را به دفتر خانه ها هدایت کنند، و رسمی نمایند. این کار ثواب زیادی دارد: زیرا وقتی دختر و پسری به هم علاقمند هستند و: تا پای خطر با هم میروند، شایسته تقدیر هستند تا: برای همیشه با هم باشند. دراین موارد به دلیل نداشتن تعریف مشخص از: روابط دختر و پسر، معمولا پدر و مادر ها زور می گویند، و این زور فقط با زور قانون بر طرف می شود. یعنی وقتی دختر و پسری که به هم علاقه دارند، ولی به علت موانع فرهنگی یا اقتصادی، نمی توانند ازدواج رسمی بکنند: کافی است یک قدم تا این بوستان ها بیایند! در اینجا به حکم قاضی به دفتر خانه، برای ثبت ازدواج معرفی شوند.لذا دیگر مشکلات هزینه های بالای ازدواج، یا زور گویی های پدر و مادر ها، یا نداشتن شاهد و معرفین و یا ازدواج سفید! از بین می رود و دو جوان علاقمند قلبی و رسمی، زندگی جدیدی را شروع خواهند کرد. به دلیل عدم توجه مسئولین به این امر، ازدواج های سفید یا نامکتوب رونق پیدا کرده، خود ارضایی 12میلیون نفر هم، جای ازدواج را گرفته است.  

Making the park for young couples

In Tehran, a lot of groves have been created, so far as tree rule is concerned! It is man-made: Cutting a tree is calculated against the murder of the soul. The municipality of Tehran and other metropolitan cities have invented many names for not naming: for example, women"s booths, mothers" parks, etc. Now the nature of the gardens, how they relate to their name, is unclear. As is the case with cultural colleges, this is not entirely accurate: for example, we have a media classroom, up to the Quran"s culture! But in them the sewing and flowering classes are booming. However, it is not a good idea to say that the place of the young couples "cultures, or the young boys" couples are empty. The issue of young people, especially in employment and marriage, is not justified for the system or for the people. If they get inappropriate communication, they must show and support the correct communication path. Girls and boys who want to get married should see each other and talk to each other, this is just the day, yes, it"s not enough for two minutes of silence. So often they go to coffee shops, coffee shop officials also think: The girl and the boy who are going to get married must have been treasured: they dare to do it. So they offer high prices and low prices. If, for example, it is a bustan or cultural center, they can be brought together without cost or with very little cost. If control of this is difficult, it will do so for those who are nominated. That is, the place for discussion and discussion: without cost or low fees. This is seemingly simple, but in practice it has a high coefficient for: the confidence and speed of the marriage of young people. Because the primary goal of any girl or boy in the subject of marriage is to create an independent identity for themselves. A girl who wants to go to her husband"s home does not accept many of the hardships of the father"s house, and does not want to be in the new home. Sons, too. Therefore, the existence of conversation booths: teens and young people, by creating this field quickly trust: to raise marriage. Officials are not worried about abusive or abusive practices. Because young people know for themselves: how to protect themselves and not sell themselves at a cheap price. On the other hand, if there is an unformed relationship, it is a very good way to marry. That is, officials can see the girl and the boy who: they are not officially nominated, direct them to the office of the houses, and officialize them. It has a great reward: because when a girl and a boy are interested in one another: they go to risk, they deserve to be: forever. In these cases, because of the lack of a definite definition of: the relationship between the girl and the boy, usually the parents are forced, and this force is only enforced by the law. That is, when a girl and a boy who are interested in each other, but because of cultural or economic barriers, can not make a formal marriage: it is enough to step down to these gardens! Here are judges to the home office to register for marriage. Therefore, there are other problems with high marriage costs, or parents" grievances, or the absence of witnesses or marriages! The two young and heartfelt young people will start a new life. Due to lack of attention from authorities to this, white marriages or unnamed boys have grown up, and 12 million have become married.

بناء حدیقة للأزواج الشابة

تم إنشاء طهران فی حدائق کبیرة، حیث یمکن القول أن حکم شجرة! الرجل المنفذه یقطعون شجرة یقصد بها القتل غیر العمد. ابتکر طهران وغیرها من بلدیة العاصمة أیضا، لأنه على الأقل أنهم لا یذکرون اسماء کثیرة:. على سبیل المثال، حدیقة والنساء والأمهات والحدائق الآن طبیعة الحدائق، مع اسم غیر معروف کم. کمرکز ثقافی أیضا، وهذا لیس صحیحا تماما: على سبیل المثال، لدینا المرکز الثقافی وسائل الإعلام، والمرکز الثقافی القرآن! ولکن فی الدرجة الخیاطة ویساعدهم أکثر ازدهارا. ومع ذلک، لیس غیر سارة على أقل أکادیمیة عروسین، أو الأزواج بارک فارغ. خصوصا فی توظیف الشباب والزواج، للدولة أو للأشخاص فقط ولیس له ما یبرره. إذا کانت العلاقة غیر لائقة، یجب أن تظهر للاتصال الصحیح والدعم. الفتیات والفتیان الذین یرغبون فی الزواج یجب أن تفی بعضها البعض فی مکان والحدیث، وهنا یوم واحد فقط نعم، مع دقیقتین من الصمت لیس کافیا. لذلک غالبا ما اللجوء إلى المقاهی، ویعتقد المسؤولون المقاهی أیضا أن الفتیان والفتیات الذین یرغبون فی الزواج، کنت قد وجدت الکنز: الشجاعة للقیام بذلک. لذلک، وارتفاع الأسعار والأوقات منخفضة، وأنها تشیر. ومع ذلک، إذا الحدیقة أو ثقافیة، دون تکلفة أو بتکلفة منخفضة جدا، فإنها یمکن أن تکون أقرب معا. إذا کان من الصعب السیطرة علیها، کما هو الحال بالنسبة لأولئک الذین یتم ترشیحهم، فعلت. موقع الحوار: أی تکلفة أو منخفضة التکلفة، لتنفیذ. هذا یبدو بسیطا، ولکن فی الواقع عاملا عالیة: الموثوقیة والسرعة فی الزواج. لأن الهدف الأساسی لأی فتاة أو فتى، فی موضوع الزواج، وإنشاء هویة مستقلة لنفسه. الفتاة التی یرید ترک بیت زوجها، وکثیر من أغلال من الآباء والأمهات لا یقبل، ولن یواجه منزل جدید. نجل جدا. لذلک الحوار الحدائق: المراهقین والشباب، مع إنشاء هذا المجال هو الثقة لرفع زواجنا. قلقون غیر أخلاقیة أو انتهاکات لا تعمل المسؤولین. لأنهم یعرفون الشباب: کیفیة حمایة أنفسهم وأنفسهم لبیع بثمن بخس للبائعین. من ناحیة أخرى، إذا تم تعیین علاقات غیر مکتوبة تصل، طریقة سهلة لیتزوج مریحة للغایة. یمکن للسلطات رؤیة فتاة وفتى، وهذا لیس مرشحا رسمیا، قادهم إلى وزارة الداخلیة، ولیس المسؤول. هذا هو أجر عظیم: لأنه عندما صبی وفتاة على حد سواء المهتمین وذلک من مخاطر یسیران جنبا إلى جنب، هی الثناء: أن تکون دائما معا. فی هذه الحالات، وعدم وجود تعریف قانونی واضح للعلاقات الذکور والإناث، وغالبا ما تجبر یقول الآباء، وستحل هذه القوة إلا من خلال قوة القانون. عندما صبی وفتاة الذین هم مهتمون أیضا، ولکن نظرا لعقبات ثقافیة أو اقتصادیة، والزواج لا یمکن القیام به: مجرد خطوة واحدة إلى الحدائق تأتی! هنا القاضی إلى وزارة الداخلیة لتسجیل الزواج لإدخالها. ارتفاع تکلفة مشاکل الزواج، أو إکراه الوالدین، أو عدم وجود شهود والمراجع أو الزواج الأبیض! یختفی واثنین من الشباب من القلب وحیاة جدیدة ستبدأ. بسبب عدم الاهتمام الرسمی بها، والزواج أو غیر مکتوب الأبیض المزدهر، والاستمناء الذاتی 12 ملیون نسمة، وقد اتخذت الزواج المکان .

g?nc cütl?r üçün park tikintisi

Tehran bu a?ac idar? etm?k dem?k olar böyük ba?lar? ild? yarad?lm??d?r! man h?yata: adam öldürm? hesablanm?? bir a?ac k?sm?k. Tehran v? h?mçinin dig?r böyük ??h?r b?l?diyy?si, ?n az? onlar adlar? deyil, çünki çox icad. Instansiya, park, qad?n, ana v? ba?lar?n ba?lar ?ndi t?bi?ti, onlar?n ad? n? q?d?r m?lum deyil il?. el?c? d? m?d?niyy?t m?rk?zi kimi, bu olduqca do?ru deyil: m?s?l?n, biz media M?d?niyy?t M?rk?zi, M?d?niyy?t M?rk?zi Quran var! Amma tiki? sinif daha firavan köm?k edir. Lakin xo?ag?lm?z deyil newlyweds Akademiyas? dem?k, v? ya cüt Park bo? edir. Xüsusil? g?ncl?rin m???ulluq v? evlilik dövl?t v? ya insanlar üçün yaln?z haql? deyil. uy?un olmayan ?laq?l?r, onlar do?ru keçid v? d?st?k göst?rm?k laz?md?r. haradasa bir-birin? cavab v? dan??maq laz?md?r evl?nm?k ist?y?n q?zlar v? o?lanlar, burada hörm?t duru?unda iki d?qiq?, bir gün B?li var kifay?t deyil. Bel? ki, tez-tez q?hv? ma?azalar s???nmaq, kafe r?smil?ri d? o?lan v? evl?nm?k ist?y?n q?zlar, siz x?zin? tapm??d?r hesab edir?m ki: c?sar?t bunu. Buna gör? d?, yüks?k qiym?tl?r v? a?a?? d?f?, onlar g?lir. Lakin, ?g?r d?y?ri v? ya çox a?a?? d?y?ri olmadan park v? ya m?d?ni, onlar birlikd? yax?n ola bil?r. Bu namiz?d olanlar?n oldu?u kimi, n?zar?t etm?k ç?tin olduqda, bunu. dialoq yeri: heç bir d?y?ri v? ya a?a?? qiym?ti, yerin? yetirm?k üçün. Bu zahir?n sad?, lakin praktikada yüks?k amil: evlilik etibarl?l?q v? sür?tli. nikah mövzu özü üçün müst?qil ??xsiyy?t yarad?lmas? haqq?nda h?r hans? bir q?z v? ya o?lan, ?sas m?qs?di, çünki. ?rinin evi t?rk etm?k ist?y?n bir q?z, valideynl?r qandal çox q?bul etmir, v? yeni bir ev baxan olmaz. Son çox. Buna gör? d? ba?lar? dialoq: bu sah?nin yarad?lmas? il? yeniyetm? v? g?nc böyükl?r, bizim evlilik qald?rmaq etimad edir. S?lahiyy?tlil?r i? deyil qeyri-etik v? ya sui-istifad? narahat edir. Onlar g?nc insanlar bilir, çünki nec? özl?rini qorumaq üçün v? özl?ri sat?c?lar ucuz satmaq. yaz?lmam?? münasib?tl?r qurmaq ?g?r dig?r t?r?fd?n, evl?nm?k üçün asan bir yoldur çox rahatd?r. hakimiyy?t ki, r?smi namiz?d deyil, q?z v? o?lan görm?k ev ofis üçün onlara r?hb?rlik v? r?smi bilm?z. Bu, böyük mükafat: bir o?lan v? q?z bel? risk birlikd? getm?k, h?m d? maraql? v? zaman, t?qdir?layiq, çünki h?mi?? birlikd? olmaq. Zaman lakin m?d?ni v? iqtisadi mane?l?r bir o?lan v? h?mçinin maraql? q?z, evlilik ed? bilm?z: yaln?z ba?lar? bir add?m g?lib! Burada nikah qeydiyyat? üçün ev ofis hakim t?qdim olunacaq. evlilik probleml?ri yüks?k d?y?ri, v? ya valideynl?rin m?cbur, v? ya ?ahidl?rin v? aray??lar v? ya a? evlilik olmamas?! Yox v? ür?k v? yeni h?yat iki g?ncin ba?layacaq. Çünki r?smi buna diqq?t, evlilik v? ya yaz?lmam?? canlanmas?n?n a?, 12 milyon özünü masturbasya olmamas?, nikah keçirildi.

 

 


» نظر

بلکه مدیریت عالی ایران را نشان می دهند

خمیر بازی ای: بنام آمار!

در ایام دور برای سرگرم کردن کودکان ، مادران از خمیر نان استفاده می کردند، بعد هم خمیر نان را می خوردند و: به کودک لبخند می زدند. اما نمی دانستند که کودک در عالم خیال، به این خمیر دلبسته می شود، و از اینکه مادر آن را در یک لحظه نابود می کند، حس بدی پیدا می کردند. بعد ها برای اینکه خوراکی نباشد! خمیر بازی صنعتی درست کردند، همه اینها براساس روانشناسی کودک بوده و هست، محاسبات دقیقی بر روی دوام و رنگ و: قدرت انعطاف پذیری آن صورت می گیرد، اما سازندگان نمی دانند که: خمیر بازی را بزرگ تر ها انتخاب می کنند! تا هروقت دلشان خواست آن را قایم کنند، گروکشی کنند و نهایتا جلو چشم کودک، شکل آن را به هم زده در زباله بریزند، بعد هم قهرمانانه، به روی کودک خود لبخند بزنند! حالا آمار های رسمی و غیر رسمی هم، همین حالت را پیدا کرده اند. پرفسور های ریاضی مانند میرزاخانی ها، در انجمن های ریاضی جهانی و محلی، جمع می شوند و رساله می نویسند و تحقیق می کنند: تا فرمول هایی کشف کنند که آمارها را، به واقعیت نزدیک کنند و اعتماد مردم را به آن افزایش دهند. اما مادر این مردم! یا کسی که خود را مادر میداند، دائما آن را تغییر می دهد! و آخر سر هم بر روی مردم، لبخند فاتحانه می زند. مثلا شما در هیچ کجای تاریخ و اقتصاد سراغ ندارید که: رشد منفی 6درصد، در عرض یکسال به رشد مثبت 8درصد یا 12درصد برسد، ولی در ایران شد و دیدیم که شدنی است. ایضا تورم از نرخ 46درصد در همین مدت به 9درصد رسید. یا اقتصاد فلاکت زده، ناگهان به اقتصاد قابل رقابت در جهان تبدیل شد. البته ما ادعا نمی کنیم که معجزه ای شده، یا دروغ پردازی در حال انجام است، بلکه می گوییم یک جای کار ایراد دارد.  این امر به دلیل ماهیت سیال و: لیز بودن آمار است: درست مثل خمیر بازی! که به هر شکلی میتوان در اورد. این هم مخصوص ایران، یا یک جناح خاص نیست. کار تحلیلگران بزرگ جهانی است که: دنیا را بازی می دهند، چه رسد به این جناح یا آن جناح، این حزب یا آن حزب. مثلا می گویند عربستان دارای 8درصد رشد است، ترکیه دارای 9درصد! ولی ایران رشد منفی دارد. اما هیچکس نمی داند که این آمار را، در یک جلسه مشروب خوری، همان تحلیل گران بخورد مردم می دهند! حالا ممکن است گلوپ باشد یا چیز دیگر. چطور ممکن است ایران بالاترین: معادن نفت و گاز و مواد کانی فلزی، بهترین منابع انسانی را در اختیار داشته ، دارای صنایع مادر و قدیمی باشد، ولی رشد اقتصادی آن از عربستان که نه: صنعت دارد و نه نیروی انسانی کار آمد، کمتر باشد؟ ممکن است بگویید ممکن است: از سوء مدیریت باشد! بله آنها هم همین را می گویند! زیرا از زمانی که انقلاب اسلامی، در ایران پیروز شده، دنبال همین هستند که بگویند: اسلام نمی تواند جامعه را اداره کند! و باید همان آمریکایی ها یا آمریکا زاده ها! دوباره بیایند و این را ادامه بدهند. و این را با دستکاری در آمار انجام می دهند، تا خود ما بگوییم! منظور آنها هم، مدیریت اجرایی یا میانی نیست! زیرا همه دست پرورده خودشان هستند، بلکه مدیریت عالی ایران را نشان می دهند. ببینید: در همه آمار های بد، ایران اول است! و در همه آمار های خوب، آخر! کجای این امر علمی است؟ در حالیکه در آمار مصرفی، مثل آب  وبرق ، ایران 4 برابر دنیا است! ولی در تولید همان در رتبه های آخر، یعنی ایرانیها، باد هوا را برق می کنند؟ یا از خارج وارد می کنند؟ در حالیکه آمار ها نشان می دهد: هر ایرانی 4عدد گوشی و 2عدد کامپیوتر دارد،  آیا اینها اینترنت مصرف نمی کنند که نفوذ اینترنت ایران را آخر رتبه نشان می دهند؟

Game Dough: Name Stats!

In the distant days to entertain children, mothers used bread pastry, then ate bread and: smiled at the baby. But they did not know that the child in the world of imagination became attached to this paste, and felt that the mother was destroying it at one moment. Later, not to eat! The dough has made the game industry, all of which is based on the child"s psychology, accurate calculations of durability and color, and the flexibility of it, but the builders do not know that: Pick up the game"s makeup bigger! Every time they wanted to hide it, lock it up and eventually shove it into the rubbish of the child"s eyes, then heroically, smile on your child! Now, official and unofficial statistics have found the same. Maths professors like Mirzakhani gather in global and local maths and write dissertations and research: to find formulas that bring statistics closer to reality and increase people"s confidence in it. But the mother of these people! Or someone who knows the mother is constantly changing it! And last but not least, people smile victorious. For example, you do not know anywhere in history and economics that: a negative growth of 6%, a positive growth of 8% or 12% within one year, but in Iran and we saw that it is possible. Inflation dropped to 46% from 9% in the same period. Or the miserable economy suddenly became a competitive economy in the world. Of course, we do not claim that there is a miracle, or lies are being done, but we say that there is a problem. This is due to the nature of the fluid of the statistics: just like the dough game! Which can be used in any way. This is not specific either for Iran or for a particular faction. It is the work of the world"s major analysts: they play the world, let alone the faction or that faction, this party or that party. For example, say Saudi Arabia has a growth of 8%, Turkey has 9%! But Iran has a negative growth. But nobody knows that they will give analysts the same statistics at a drinking meeting! Now it may be a blast or something else. How can Iran be the highest? Oil and gas minerals and metallic minerals have the best human resources, have a maternal and old industry, but its economic growth is lower than Saudi Arabia, which is neither industry nor the workforce. ? You might say: maybe malicious! Yes, they say that too! Because since the Islamic Revolution, in Iran, they have succeeded in saying that Islam cannot govern the society! And they must be the same Americans or Americans! Come back and continue. And doing this by manipulating the statistics, to tell ourselves! They do not mean either executive or intermediate management! Because they are all self-employed, they show the great leadership of Iran. See: In all bad statistics, Iran is the first! And in all good statistics, the last! Where is this science? While in consumption statistics, such as water and water, Iran is 4 times the world! But in the production of the same in the last ranks, the Iranians, the wind blows the air? Or from abroad? While statistics show that every Iranian has four phones and two computers, do they not use the Internet: which shows Iran"s Internet penetration?

 

بلی-دو: اسم الإحصاءات !

فی أیام العطلة للترفیه عن الأطفال والأمهات من الخبز العجین المستخدمة، ثم أکل الخبز العجین وللأطفال یبتسمون. لکنها لا تعرف الطفل فی المخیلة الجماعیة، العجین یمکن ترکیبها، والأم یمکن أن تدمر فی لحظة، وأنهم یشعرون سیئة. بجانب ذلک هو غیر الصالحة للأکل! کلما أرادوا إخفاء ذلک، وقفل، وأخیرا أمام الأطفال، کما أنه أثار فی مقلب للقمامة، وابتسامة ثم البطولیة على طفلک! الآن کل من الإحصاءات الرسمیة وغیر الرسمیة، وجدت نفسها. لکن والدة الناس! أو شخص یعرف أمک، إنها دائما التغییرات! وأخیرا الشعب، یبتسم یقرع منتصرا. على سبیل المثال، لا تذهب إلى أی مکان فی التاریخ والاقتصاد: نمو سلبی بنسبة 6? خلال عام واحد إلى نمو إیجابی بنسبة 8 فی المائة أو 12 فی المائة، ولکن فی إیران، وشهدنا ما هو ممکن. معدل التضخم کما سبق من 46 فی المئة خلال الفترة نفسها إلى 9 فی المئة. أو الاقتصاد التی تعانی من الفقر أصبح فجأة تنافسیة اقتصادیا فی العالم. بالطبع، نحن لا ندعی أن معجزة، أو الکذب فی التقدم، لکننا نقول أن هناک خطأ ما. ویرجع ذلک إلى طبیعة السائل هذا: تحلل للإحصاء هو تماما مثل اللعب دوه! التی لا یمکن أن تتحقق فی أی شکل من الأشکال. حان الوقت لإیران، أو لفصیل معین. محللون العمل هو للعالم أن عالم اللعبة، ناهیک عن هذا الفصیل أو ذاک الفصیل من هذا الطرف أو ذاک الحزب. على سبیل المثال، تقول ان السعودیة لدیها نمو بنسبة 8 فی المئة، ترکیا 9?! لکن إیران لدیها نمو سلبی. ولکن لا أحد یعرف الإحصائیات، فی جلسة شراب، والمحللین لا یأکل الناس! الآن فمن الممکن غالوب، أو أی شیء آخر. کیف یمکن إیران من الأعلى: التعدین والنفط والغاز والمواد المعدنیة، وأفضل الموارد البشریة المتوفرة لدیها، والصناعات والکبار، ولکن النمو الاقتصادی فی المملکة العربیة السعودیة أنه لا صناعة، ولا عمل تتسم بالکفاءة، أقل ؟ هل یمکن القول أنه من الممکن: سوء الإدارة هو! نعم، یقولون نفس الشیء! منذ قیام الثورة الإسلامیة، وقد فاز إیران، لأولئک الذین یقولون إن الاسلام لا یمکن التعامل مع المجتمع! ویتعین على الأمریکیین أو أمریکا یولدون! یأتی مرة أخرى، وهذا سیستمر. وعن طریق التلاعب فی الإحصاءات لا أقول ذلک لأنفسنا! بالنسبة لهم، لیس هناک إدارة أو التنفیذیة! لجمیع ربیبا، ولکن الإدارة العلیا للمعرض. انظر جمیع الإحصاءات سیئة، إیران هی الأولى! وفی جمیع الإحصاءات الجیدة، ونهایة! هذا هو المکان العلم؟ فی حین إحصاءات الاستهلاک، مثل المیاه والکهرباء، وایران هی أربعة أضعاف العالم! ولکن فی الإنتاج النهائی من نفس الدرجة، والإیرانیین، والکهرباء فی الهواء؟ أو یتم استیرادها من الخارج؟ فی حین تشیر إحصاءات أی رقم هاتف والإیرانیة 4: 2 أجهزة الکمبیوتر، لا تستخدم هذه الإنترنت: معدل انتشار الإنترنت فی إیران المعرض الماضی؟

Play-DOH: statistika ad?!

gün off u?aqlar ?yl?ndirm?k üçün istifad? çör?k x?mir analar, onda çör?k x?mir yedim v? u?aqlar t?b?ssüm. ki, Next yem?li deyil! Field idi v? uzunömürlülük, r?ng, gücü bu yer tutur rahatl?q u?aq psixologiyas?, d?qiq hesablamalar ?saslan?r ki, bütün idi DOH-pulsuz, lakin qurucular? onlar modell??dirm? geni?l?ndirm?k üçün seçilmi? ki, bilmirdim! onlar, kilidi, v? n?hay?t u?aqlar qar??s?nda gizl?tm?k ist?diyiniz zaman, bu zibil dump h?r?k?t? kimi, u?aq sonra q?hr?manl?q t?b?ssüm! ?ndi r?smi v? qeyri-r?smi statistika, eyni tapm??d?r. Lakin insanlar?n ana! V? ya ana bil?n kims?, h?mi?? d?yi?ir! V? n?hay?t insanlar z?f?r knocks smiling. 9 faiz? eyni dövrün? gör? yüzd? 46 Ditto inflyasiya. V? ya yoxsul iqtisadiyyat? bird?n dünyada iqtisadi r?qab?t oldu. ?lb?tt? ki, biz ki, möcüz? iddia v? ya davam yalanç?, lakin biz bir ?ey yanl?? dem?k deyil. Bu maye xarakteri il? ba?l?d?r: Statistika lizisi yaln?z Play-DOH kimi deyil! Bu h?r hans? bir formada c?lb edil? bil?r. Bu ?ran üçün, v? ya mü?yy?n bir d?st? üçün vaxt var. Biznes analitikl?r oyun dünya, t?k bu d?st? v? ya bu partiyan?n v? ya partiya oldu?unu d?st? imkan dünya. M?s?l?n, Türkiy? 9% var, S?udiyy??r?bistan? yüzd? 8 art?m var dem?k! Amma ?ran m?nfi art?m var. analitikl?r insanlar?n yem?k yoxdur Amma heç bir, içm?li sessiya statistika, bilir! ?ndi mümkün Gallup, v? ya ba?qa bir ?ey deyil. Nec? ola bil?r ?ran Ali: da?-m?d?n, neft-qaz v? metal materiallar?, onun ?n yax?? insan resurslar?, s?naye v? köhn?, lakin n? s?naye ki, S?udiyy??r?bistan? iqtisadi art?m, n? d? s?m?r?li ?m?k az ? t?s?rrüfats?zl?q: Siz mümkün dem?k bil?r! B?li, onlar eyni ?eyi dem?k! ?slam ?nqilab?ndan sonra ?ran ?slam icma idar? ed? bilm?z dem?k olanlar üçün, qazand?! V? amerikal?lar v? ya Amerika dünyaya laz?md?r! yen? g?l, v? bu davam ed?c?k. V? statistika manipulyasiya özümüz bel? deyirs?n! Onlar üçün heç bir idar? v? ya icra var! bütün protégé, lakin ?ou top idar? edilm?si üçün. bütün pis statistika bax, ?ran ilk! V? bütün yax?? statistika son! Bu harada elm? su v? elektrik kimi istehlak statistika, baxmayaraq, ?ran dörd d?f? dünya! Amma eyni d?r?c? final istehsal, ?ran, hava elektrik? V? ya xaricd?n idxal olunur? statistika h?r hans? bir telefon nömr?si v? ?ran 4 t?klif baxmayaraq ?ran son ?ou Internet penetration d?r?c?si: 2 kompüter, bu Internet istifad? etm?yin?

 

 

 


» نظر

ورود سپاه در عرصه مالی و بانکی، برای پاسداری از انقلاب اسلامی ل

نبرد در بازار های مالی.

در سامانه زندگی هرکس، مسائل مالی، نوک قله آن است! یعنی شما اگر کار فرهنگی یا اجتماعی و یا حتی: کار های عام المنفعه و خیریه انجام می دهید، به عاقبت آن که: چه مقدار مال یا پول نصیب شما می شود می اندیشید. زیرا با این مال می توانید: برای خود غذا بخرید تا از گرسنگی نمیرید! یا لباس و یا خانه و ماشین.. پس در واقع، همه اهداف زندگی گرچه در ظاهر عنوان نشود، به سوی قله مالی نشانه رفته است. برای همین است که امام جعفر صادق می فرماید: از مال خود محافظت کنید، زیرا آن قوام زندگی شما است. در جامعه نیز همینطور است: ممکن است بگوییم جنگ آینده، جنگ نفت یا آب یا بیوتروریسم است! ولی همه اینها به یک چیز وابسته است: و آن موجودی نقدی خزانه داری هر کشور است. زیرا زمان مبادله کالا به کالا گذشته است، اعتبار فاینانس و بای بک و غیره هم، یک فریب یا دور زدن ملت های عقب مانده است. الان وقتی افغانستان سد بر رودخانه های مشترک بسته، یا ترکیه چنین کاری کرده با چه قدرتی، میتوان جلوی آن را گرفت: و مردم ایران را از بی آبی نجات داد؟ معلوم است که آنها برای دریافت پول نقد، این کار را می کنند. با زبان توصیه و دوستانه، نمیتوان حق خود را گرفت. در همسایگی، جنگ هم مناسب نیست، و راه حل نظامی ندارد. میدان های نفتی و گازی مشترک هم همینطور است، وقتی عراق بزرگترین پالایشگاههایش را، در مرز ایران و در میادین نفتی مشترک برپا کند، تنها راه حل سرمایه گذاری و: یا خرید نقدی است. راه حل دیپلماتیک یا نظامی ندارد! همینطور در مورد قطر و عربستان و : همسایه های دور و نزدیک دیگر.  به همین جهت اگر سازمان یا هرم اجتماعی، و فعالیت های اقتصادی و تولیدی یک کشور را هم، در نظر بگیریم در بالای این هرم موسسات مالی: اعم از پولی و بانکی وجود دارند. امریکا و اسرائیل با شناخت این موضوع، از ابتدای انقلاب اسلامی همین: سرچشمه یا گلوگاه را در دست گرفته اند، که تا کنون توانسته اند در برابر انقلاب اسلامی، زنده بمانند و حتی ضرباتی هم به این انقلاب الهی وارد کنند. نوک بالای این قله همان نرخ ارز: یا اهمیت دادن به کاهش ارزش پول ملی است. وقتیکه رئیس جمهور آمریکا، زمانی هزار تومانی ایران را در دست گرفت، و گفت ارزش هر دلار باید: با این برابری کند، اهمیت موضوع را می دانست! حالا کجاست که ببیند تا: چهار هزار تومان هم رفته است. مرکز این توطئه هم اکثرا، در بازار های مالی همسایگان است، یعنی بنگاههایی در دبی و شارجه و استانبول، ماموریت دارند تا فقط از ایرانی ها دلار مطالبه کنند، ریال را هرچه کمتر خریداری کنند، یا اصلا قبول نکنند. مابه التفاوت این قیمت ها هم، در بودجه سالیانه آمریکا دیده می شود. که بعنوان کمک مالی: برای براندازی جمهوری اسلامی ایران پرداخت می شود. مدتی ایران سعی کرد با پرداخت سوبسید، قیمت ارز را ثابت و بهره را کاهش دهد. ولی حریف غول های غربی و عبری و عربی نشد. بنا بر این، ورود سپاه در عرصه مالی و بانکی، اگر آنها را هم آلوده نکند!برای حفظ انقلاب اسلامی ، میتواند راه حل این مبارزه باشد. سپاه باید افراد یا موسسات فوقرا،  در کشورهای همسایه، بعنوان ضد انقلاب، شناسایی و نابود کند، در داخل هم با ایجاد بانک ارزی و ریالی، هم نرخ ارز را کاهش دهد و هم نرخ بهره و تورم. والا در نبرد نابرابر فعلی،  نرخ ارز هر روز  بالاتر می رود، و ربا خواری افزایش پیدا می کند. سید  احمد حسینی ماهینی کارشناس ارشد مدیریت مالی مدرسه تربیت مدرس .

Battle in the: financial market.

In the system of everyday life, financial issues are the tip of the summit! That is, if you do cultural or social work, or even: doing general and charitable work, then you think about how much money or money you are getting. Because you can buy food for yourself so you do not go hungry! Or clothes or home and car .. So, in fact, all the goals of life, although not appearing, appear to be heading towards the financial peak. That"s why Imam Ja"far Sadeq says: protect yourself, because it is the consistency of your life. It is also in society: we can say that the future war is a war of oil or water or bioterrorism! But all of this depends on one thing: that is, the Treasury"s treasury cash in each country. Because the time for goods to go to the goods has passed, the validity of Finance and BAYBACK, etc., is also a deception or bypassing the backward nations. Now that Afghanistan has blocked the dam on common rivers, or with Turkey, how much power can it be prevented from, and saved the people of Iran from desertification? It turns out they do it for cash. With a friendly and friendly language, you can not get your rights. In the neighborhood, war is not appropriate, and there is no military solution. The same is the case for oil and gas fields. When Iraq builds its largest refineries on the Iranian border and in the common oilfields, it is the only investment solution and / or cash purchase. There is no diplomatic or military solution! The same is true of Qatar and Saudi Arabia: neighboring neighbors.

So if we consider the organization or the pyramid, and the economic and productive activities of a country, there is a pyramid of financial institutions above all: money and banking. Understanding the issue, from the beginning of the Islamic Revolution, the United States and Israel have learned the source of the bottleneck, which has been able to survive the Islamic Revolution so far and even hit the divine Revolution. The top of this summit is the same as the exchange rate: or the importance of devaluation of the national currency. When the President of the United States took hold of Iran"s one-thousandth anniversary, saying that the value of each dollar should: be equal to that, knew the importance of the issue! Where is where to see: four thousand tomans is gone. The center of this conspiracy is also, in most cases, in the financial markets of its neighbors, that is, firms in Dubai and Sharjah and Istanbul have a mandate to demand only the Iranians to buy the Rial, or not accept at all. The difference in prices is also seen in the annual budget of the United States. Granted as a donation: To overthrow the Islamic Republic of Iran. For a while, Iran tried to reduce the price of currency and subsidize by paying subsidies. But the opponent was not Western, Hebrew and Arab giants. Therefore, the entrance of the IRGC in the financial and banking spheres, if they do not infect them, can be the solution to this struggle to maintain the Islamic Revolution. The IRGC must identify and eliminate individuals or institutions in the neighboring countries as counter-revolution, in addition to establishing a currency and Rial currency, both reduce exchange rates and interest rates and inflation. High in the current unequal battle, the exchange rate is rising every day, and euphoria increases.

Seyed Ahmad Hosseini Master of Financial Management, Tarbiat Modarres School

معرکة فی الأسواق المالیة .

نظم کل من یعیش، والمالیة، ذروتها! هذا یعنی أنه إذا کان العمل الثقافی أو الاجتماعی أو حتى رعایة العمل الخیری والقیام فی نهایة الأمر: کم من المال أو المال کنت تعتقد أنک سوف تمنح. وبسبب هذه الخاصیة، یمکنک: شراء الغذاء لأنفسهم أن یموت من الجوع! أو الملابس أو المنزل والسیارة، لذلک حقا، وبدا کل أهدافه فی الحیاة وکأن هناک لاستهدفوا القمة المالیة. لذلک یقول الإمام جعفر الصادق: حمایة الممتلکات الخاصة بک، لأنه اتساق حیاتک. هو فی المجتمع: من الممکن أن نقول إن الحرب القادمة، والحرب هی النفط أو الماء أو الإرهاب البیولوجی! ولکن کل هذا یتوقف على شیء واحد: الرصید النقدی الخزانة من کل بلد. المقایضة کما مر الوقت، یجب أن یکون التمویل الائتمانی وبیک الخ خدعة أو تحایل على الدول المتخلفة. الآن عندما أفغانستان سد مشترک على نهر مغلقة، أو ترکیا لا علاقة له مدى صعوبة یمکن الوقایة منه: الشعب الإیرانی حفظها من الجفاف؟ اتضح أنهم حصول على النقد، وهی تفعل ذلک. اللغة والنصائح الودیة لا یمکن أن یکون على حق. فی الحی، ولیس الحرب، ولیس الحل العسکری. حقول النفط والغاز المشترکة، أیضا، عندما أکبر مصافی العراق، على الحدود الإیرانیة وإقامة الحقول النفطیة المشترکة، والحل الوحید هو الاستثمار: نقدا أو الشراء. حل دبلوماسی أو عسکری هو لا! کما هو الحال بالنسبة لقطر والمملکة العربیة السعودیة: دول الجوار الأخرى القریبة والبعیدة.

ولذلک، إذا کانت المنظمة أو الهرم الاجتماعی، والنشاط الاقتصادی فی البلاد والإنتاج، ویعتبر فی الجزء العلوی من المؤسسات المالیة الهرم: هناک على حد سواء النقدی والمصرفی. أمریکا وإسرائیل، على أساس أن من بدایة الثورة الإسلامیة: مصدر من عنق الزجاجة التی اتخذت أو کانت قادرة على الإطلاق إلى ما قبل الثورة الإسلامیة، من أجل البقاء وحتى تهب لدخول هذه الثورة الإلهیة. نصیحة قمة الجبل سعر الصرف، إما من انخفاض قیمة العملة الوطنیة. متى یجب أن یقال رئیس أمریکا، عندما استولت إیران دولار، والدولار: أهمیة متساویة هی القضیة! الآن حیث أن لدیه أربعة آلاف دولار توتو. وسط هذه المؤامرة فی کثیر من الأحیان، والجیران فی الأسواق المالیة، وشرکات فی دبی والشارقة واسطنبول، البعثة الإیرانیة لدى الطلب العادل من الدولارات، واشترت العملة أقل، أو مقبولة لا على الإطلاق. الفرق بین هذه الأسعار معا، أمریکا یمکن أن ینظر إلیه فی المیزانیة السنویة. کهبة للإطاحة دفع جمهوریة إیران الإسلامیة. فی حین حاولت إیران الإعانات، وتحدید الأسعار وتبادل لحد. لکن عمالقة الغربیة المرکزیة ولیس العبریة والعربیة. لذلک، ودخول الجیش فی القطاع المالی والمصرفی، إن لم یکن أنهم مصابون! للحفاظ على الثورة الإسلامیة، یمکن أن یکون حلا لهذه المعرکة. یجب حراسا فوق لأفراد أو المؤسسات، فی البلدان المجاورة، وثورة مضادة، وتحدید وتدمیر، فی کل من النقد الأجنبی البنک، سعر الصرف وخفض معدلات الفائدة والتضخم. خلاف ذلک، فإن معرکة غیر متکافئة الحالیة، فإن سعر الصرف هو أعلى کل یوم، وزیادة ربویة.

سید أحمد حسینی ماجستیر فی مدرب مدرسة التدریب الإدارة المالیة

maliyy? bazarlar?nda Battle.

H?r k?s ya?ayan sisteml?ri, maliyy?, zirv?y?! Bu o dem?kdir ki, h?tta m?d?ni v? ya sosial i? v? ya i? rifah v? xeyriyy? bunun sonunda ?g?r: siz layiq olacaq edir?m n? q?d?r pul v? ya pul. bu ?mlak?n Çünki, siz bil?rsiniz: özl?ri acl?q ölm?k üçün ?rzaq almaq! V? ya paltar v? ya ev v? avtomobil. Bel? ki, h?qiq?t?n, kimi baxmayaraq ki, bütün h?yat qol maliyy? sammiti h?d?f ortaya ç?xd?. Sizin h?yat ard?c?ll?q, çünki sizin ?mlak qoruyun: ?mam C?f?r ?l-Sadiq deyir n?. Bu c?miyy?td?: bu növb?ti müharib? ki, müharib? neft v? ya su v? ya Bioterrorism dem?k mümkün deyil! H?r bir ölk?nin X?zin? pul balans Lakin bütün bu bir ?ey as?l?d?r. vaxt keçdi kimi Barter, kredit maliyy?l??dirilm?si v? Beck v? s. bir oyun v? ya geri xalqlar? alt olmal?d?r. ?ndi ?fqan?stan çay? üz?rind? birg? b?nd ba?lan?b, ya Türkiy? nec? ç?tin mane ola bil?r n? var zaman susuzla?d?rma xilas ?ran xalq?n?? Onlar pul almaq ç?x?r ki, onlar bunu. Dil v? dostluq m?sl?h?t do?ru ola bilm?z. m?h?ll?, müharib? deyil, h?rbi h?ll. Birg? neft v? qaz yataqlar? da ?raq?n ?n böyük neft emal? zavodlar?, birg? neft yataqlar? ?ran s?rh?dind? v? yaratmaq, yaln?z h?ll investisiya zaman pul v?saitl?ri v? ya al?nmas?. Diplomatik v? ya h?rbi h?ll deyil! Dig?r qon?u yax?n v? uzaq: Qatar v? S?udiyy??r?bistan? oldu?u kimi.

Buna gör? d?, t??kilat v? ya sosial piramida v? piramida maliyy? institutlar? üst hesab ölk?nin iqtisadi f?aliyy?t v? istehsal ?g?r: pul v? bank h?m var. anlay??? il? Amerika v? ?srail ki, ?slam ?nqilab?n?n ?vv?lind?n: bottleneck m?nb?yi q?bul v? ya heç ?slam ?nqilab?n?n ?vv?l bilmi?l?r, ya?amaq v? h?tta bu ilahi inqilab daxil etm?k z?rb?l?r. da? Tip üst m?z?nn?si milli valyutan?n devalvasiya ya. ?ran dollar ?l? Amerika, prezidenti v? dollar olmas? laz?m oldu?unu söyl?di zaman: b?rab?r ?h?miyy?t m?s?l?dir! ?ndi o dörd min dollar Toto olmas?d?r. sui-q?sd m?rk?zi çox tez-tez, maliyy? bazarlar?nda qon?ular?, Dubay v? Sharjah ?stanbul, dollar yaln?z t?l?b ?ran missiya firmalar, valyuta az al?b v? ya bütün m?qbul. Bu qiym?tl?r aras?nda f?rq birlikd?, Amerika illik büdc? görül? bil?r. h?diyy? olaraq ?ran ?slam Respublikas? öd?ni?li devirm?k. ?ran subsidiyalar üçün c?hd olsa da, qiym?t salan v? mübadil? azald?r. Amma m?rk?zi q?rb n?h?ngl?ri v? ?vrit v??r?b deyil. ?slam ?nqilab? qorumaq üçün! yoluxmu? ?g?r Buna gör?, maliyy? v? bank sektorunda ordu gir?n bu mübariz? bir h?ll ola bil?r. Guards mü?yy?n m?hv Bank valyuta, valyuta m?z?nn?si, h?m d? daxilind? v? faiz d?r?c?l?ri v? inflyasiya azaltmaq, ?ks-inqilab kimi, qon?u ölk?l?rd?, fiziki v? ya t??kilat yuxar?da olmal?d?r. ?ks halda, cari qeyri-b?rab?r döyü?, m?z?nn? ali h?r gün v? s?l?mçi artmas?d?r.

Financial Management Training School mü?llimi Seyid ?hm?d Hüseyni MSc

 

 


» نظر

همه این قلب ها برای دین خدا می تپد، و دشمنان هرچه زور بزنند: عاق

تحولات امیدوار کننده:

علم پیش داوری! یا آینده پژوهی را کسانی به وجود آورده اند که: می خواهند اینده را آنطور که هست، قبول نکنند و به آینده مورد علاقه خود فکر کنند. زیرا کلا دو تئوری در جهان وجود دارد: آینده یا به سوی دینی شدن می رود، یا به سوی بی دینی و سکولاریسم حرکت می کند. تمام آمار ها و علائم و: روند ها و ترند ها و رگرسیون ها می گویند که: آینده به سوی مذهب می رود، و گرایش به آن بیشتر می شود. تا جاییکه همه دنیا را احاطه می کند. ولی عده ای این را دوست ندارند! و میخواهند مثل قرن نوزدهم یا بیستم، شاهد از بین رفتن دین باشند. این تضاد و یا دوگانگی، از ابتدای تاریخ بوده است، و تازگی ندارد. ولی بی دین ها به رهبری شیطان، هر روز تئوری جدیدی ارائه می دهند! و یا سعی می کنند با زبان تازه ای سخن بگویند. آنها از کشتن و نابود کردن هم ناراحت نمی شوند، چنانکه اولین قتل که بین دو برادر: بنام هابیل و قابیل اتفاق افتاد، ابتدا قاتل باور نمی کرد: دچار قتل شده است! اما بعد که فهمید پشیمان شد. ولی کاری بود که شد. در حال حاضر هم داعش و امثال آن، شاید روز اول هیچکدام قاتل نبودند! دوره هم ندیده بودند، ولی عاقبت قاتلان فاجعه باری شدند که: مقتول خود را با دست بسته می کشتند. یعنی حتی حاضر نبودند با آنها دوئل کنند. زیرا برای دوئل باید: به چشم طرف نگاه کرد و به او سلاح داد، و او را در شرایط مساوی قرار داد. ولی اینها به حدی رذل شده بودند، که با مواد منفجره مردمی را که: نمی شناختند می کشتند یا، با تفنگ و شمشیر از پشت سر، آنها را مورد آزار قرار می دادند، تا مبادا چشم در چشم شوند، و وجدانشان بیدار شود. بهر حال ما اکنون شاهد: افزایش مسلمانان و شیعیان علیرغم: کشتار آنها هستیم. آمار ها نشان می دهد که در تمام کشورها، مسلمانان و یا شیعیان بصورت مخفی زندگی می کردند، کسی از وجود آنها اطلاع نداشت، ولی این کشتار ها باعث شد: تا آنها جرات پیدا کنند و: خود رانشان دهند تا خانواده شهدا، احساس تنهایی نکنند و: دشمن فکر نکند آمار کم شده است. یک مقایسه آماری بین تعداد مسلمان در سال 1357و در سال 1397 بخوبی نشان می دهد: که علیرغم کشتار آنان، مسلمان رادیکال تر شده و بیشتر در صحنه حاضر هستند. به تعداد فرزندان و جمعیت خود هم، افتخار می کنند و آنها را افزایش هم می دهند. شاید کمتر کسی فکر می کرد: بیش از 18کشور با اکثریت شیعه وجود داشته باشد. زیرا آل سعود سعی داشت آنها را نابود کند، و به اسم رافضی و به انتقام شیخ اسمعیل صفوی، آنها را از آن زمان تاکنون، زیر تیغ وهابیت نگهدارد. اما امروز می بینیم قطر و عمان از شورای همکاری بیرون می آیند. لبنان و عراق و دارای حاکمیت می شوند، در کشورهایی مثل آذربایجان و ترکیه و بحرین و سوریه هم، گرچه حکومت لاییک است، ولی  علوی ها  اکثریت مطلق هستند. یمن و کشمیر هم به این جمع اضافه شده است. اگر آمار واقعی منتشر شود در: عربستان و افغانستان و پاکستان هم، آمار شیعیان بالاتر از نیمه جمعیت است. هندوستان یا چین با اینکه ظاهرا: کشورهای بودایی می باشند، ولی مسلمانان در انها نقش کلیدی دارند. در اروپا و امریکا هم همینطور،  در مصر می بینیم علیرغم حکومت نظامی، بهترین قاریان قران را دارند و: با اینکه احتمال وجود قبر حضرت زینب، در آنجا کم است، ولی همین موضوع همه مردم مصر را تحت تاثیر داده، که اخیرا حتی خواننده زن معروف آن، گفته که به من اجازه نمی دهند، ولی من حجاب را دوست دارم. همه این قلب ها برای دین خدا می تپد، و دشمنان هرچه زور بزنند: عاقبت زمین می خورند.  

Proactive Developments:

Pre-science! Or futurists have created those who: want to accept the future as they are, and think about their future. Because there are generally two theories in the world: the future goes either to religion, or to secularism. All the statistics and signs and trends and tendencies and regressions say that the future goes to religion and tends to become more. As far as the whole world is around. But some do not like this! And they want to see the disappearance of religion like the nineteenth or twentieth century. This contradiction or duality has been from the beginning of history, and is not new. But devils led by Satan offer a new theory every day! Or try to speak a new language. They do not get upset about killing and destroying, as the first murder happened between two brothers: Abel and Cain, the murderer did not believe first: he was murdered! But then he realized he regretted. But that was what happened. Now ISIS and so on, maybe the first day was not a killer! They did not see the course, but eventually the catastrophic killers were killed: they killed the victim by hand. They were not even willing to duel with them. Because for a duel, he must look at his face and give him arms and put him in equal conditions. But they were so scandalous that they exploded with explosives people who: did not know, killed, or harassed them with a rifle and a sword from behind, lest they wake up, and their conscience awakens. However, we are witnessing now: an increase in Muslims and Shiites despite their killing. Statistics show that in all countries, Muslims or Shiites were secretly hidden, nobody knew about them, but these killings caused them: to make them dare and: to throw they up so that the family of martyrs would feel lonely Do not: The enemy does not think the statistics are low. A statistical comparison between the number of Muslims in 1979 and 1397 shows that, despite their killing, Muslims are more radical and more at the scene. They are proud of the number of their children and their population, and they also increase them. Maybe few people thought: there were more than 18 countries with a majority Shiite. Because Al Saud tried to destroy them, and in the name of Rafezi and to the revenge of Sheikh Esmail Safavid, they would have kept them under the Wahhabi ram since then. But today, we see Qatar and Oman come out of the Co-operation Council. Lebanon and Iraq, and they are in sovereignty, in the countries like Azerbaijan and Turkey, and Bahrain and Syria, although the rule is Laic, but the Alawites are absolute majority. Yemen and Kashmir have been added to this gathering. If real statistics are published in: Saudi Arabia, Afghanistan and Pakistan, the Shiites are above half the population. India or China, although apparently Buddhist, but Muslims play a key role in it. In Europe and the United States, we see in Egypt, despite the military rule, the best Qarians of the Qur"an: Although the probability of Zainab"s grave is low there, this same issue affects all the Egyptian people, which have even recently become a singer Her famous wife, saying that she does not let me go, but I love her hijab. All these hearts are beating for the religion of God, and the enemies use whatever force they end up.

التطورات الواعدة :

العلوم المساس! أو الآجلة خلقت تلک التی ترید المستقبل أیضا، لا أعتقد ذلک، ومستقبل المفضلة لدیک. لأن هناک نظریتین فی العالم: دین المستقبل أو ل، أو إلى الإلحاد والعلمانیة الخطوة. جمیع الأرقام وعلامات الاتجاه، والمزید والانحدار ویقول: المستقبل للدین یذهب، وأنه یمیل إلى أن یکون أکثر من ذلک. إلى الحد الذی یحیط العالم کله. ولکن بعض الناس لا یحبون ذلک! وأود القرن التاسع عشر أو شهد القرن العشرین فقدان دینهم. وکان هذا التناقض أو غموض، منذ بدایة التاریخ، ولیس جدیدا. ولکن الکفار الشیطان أدى، کل یوم سوف تقدم نظریة جدیدة! أو محاولة التحدث بلغة جدیدة. إنهم یقتلون وتدمر ولا عناء، وأول جریمة قتل بین الأخوین: قابیل وهابیل کما حدث، والقاتل لا یعتقد انه قتل! ولکن بعد ذلک أدرکت أن تاب. ولکن هذا لم یکن شیئا. الآن على حد سواء ISIS وهلم جرا، وربما فی الیوم الأول، أی لم تکن القاتل! وکانت الفترة الزمنیة لم تر، ولکن کانت العواقب کارثیة القتلة التی قتل فیها المجنی علیه مع یدیک مرتبطة. حتى أنهم رفضوا اتخاذ مبارزة. للمبارزة یجب أن ننظر إلى الجانب وأعطاه السلاح، ووضعه على قدم المساواة. ولکن هذه هی زیارتها بعض وغد الشعب المتفجرات الذین لا یعرفون، قتل، أو بمسدس وسیف من الخلف، والاعتداء علیه، لئلا العین، والضمیر مستیقظا. ومع ذلک، ونحن الآن نرى: صعود والشیعة ضد قتلهم. وتظهر الاحصاءات ان فی جمیع البلدان، مسلمین أو شیعة المخفیة عاش، واحد منهم لم یکن یعلم، ولکن قتل تتکون من الشجاعة والنفس تبین لهم لأسر الشهداء، والشعور بالوحدة لیس العدو لا أعتقد أنه أقل الإحصاءات. مقارنة إحصائیة بین عدد من المسلمین فی 1357 و 1397 تبین بوضوح أنه على الرغم من قتلهم من المسلمین أصبحت أکثر تطرفا وأکثر من هم على الساحة. عدد الأطفال وسکانها، وهم فخورون کل من هذه الزیادة. ربما عدد قلیل من الناس یعتقدون أن أکثر من 18 دولة ذات الغالبیة الشیعیة هناک. لأن السعودیین حاولوا تدمیرها، ویسمى زندیقا للانتقام من الشیخ إسماعیل سافافی منهم منذ ذلک الحین، تحت السکین للحفاظ على الوهابیة. ولکن الیوم نرى قطر وسلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخلیجی الخروج. لبنان والعراق السیادیة، فی بلدان مثل أذربیجان وترکیا والبحرین وسوریا، على الرغم من أن حکومة علمانیة، ولکن الغالبیة الساحقة هی العلویین. وأضاف الیمن وکشمیر إلى المجمع. إذا نشرت إحصاءات الفعلیة فی المملکة العربیة السعودیة وأفغانستان وباکستان، وأکثر من نصف السکان الشیعة. الهند أو الصین، فی حین تبدو الدول من البوذیین، ولکن المسلمین لدیهم دورا رئیسیا. فی أوروبا وأمریکا، أیضا، فی مصر ترى، على الرغم من حظر التجول، وأفضل قراء القرآن الکریم. ومع إمکانیة قبر زینب، هناک منخفضة، ولکن ذلک لیس کل الشعب المصری تتأثر، ومؤخرا حتى القارئ وقالت امرأة الشهیرة أنها لن تسمح لی، ولکن أنا أحب الحجاب. یدق کل هذا القلب لدین الله، وقوة أعدائهم: نهایة الأرض لتناول الطعام.

Perspektivli inki?aflar:

Elm xurafat! V? ya fyuçers h?mçinin g?l?c?k ist?yir?m ki, o yaratd?q, m?n hesab edir?m ki, v? sizin Seçilmi?l?r? g?l?c?k. G?l?c?kd? v? ya, v? ya ateizm v? düny?vilik h?r?k?t dini: Dünyada iki n?z?riyy? vard?r. din g?l?c?k gedir v? daha olma?a çal???r: Bütün r?q?ml?r v? trend v? daha reqressiya ?lam?tl?ri deyirl?r. bütün dünyan? ?hat? d?r?c?d?. Lakin b?zi insanlar bu kimi deyil! XIX kimi v? ya XX ?srin öz dinl?rin? z?r?r ?ahidi olard?. tarixin ?vv?lind?n bu ziddiyy?t v? ya qeyri olmu?dur v? yeni bilm?z. Lakin ?eytan ba?ç?l?q etdiyi kafirl?r, h?r gün yeni bir n?z?riyy? t?klif ed?c?k! V? ya yeni bir dil dan??maq üçün c?hd edin. Onlar öldürm?k v? narahat deyil m?hv, iki qarda? aras?nda ilk cinay?ti kimi: Cain v? Abel bu ba? kimi, inanm?rd? qatil o q?tl? edilmi?dir! Amma sonra o, tövb? ki, h?yata keçirilir. Amma heç bir ?ey idi. ?ndi ISIS h?m bel?, b?lk? d? ilk gün, heç qatil deyil! müdd?t görm?diyini, lakin n?tic?l?ri ba?l? ?ll?ri il? qurban h?lak f?lak?tli qatill?r idi. Onlar h?tta duel imtina edib. duel üçün yan baxmaq v? ona silah verdi v? b?rab?r ??rtl?rl? onu qoymaq laz?md?r. Lakin bu bir alçaq arxadan silahla v? q?l?ncla h?lak, bilm?k v? ya olmayan partlay?c? adam idi, onlar göz dey?, ona sui-istifad? v? vicdan oyaq. Ancaq biz indi görürük: onlar? q?tl? qar?? s?b?b v? ?i? müs?lmanlar. Statistika, t?klik bütün ölk?l?rd?, müs?lman v? ya ?i?l?r onlardan biri bilmirdim ya?ad??? gizli, lakin c?sar?t v? özünü t??kil cinay?tl?ri ??hid ail?l?ri onlara göst?rm?k göst?rir ki, Biz dü?m?n az statistika hesab etmir. 1357 v? 1397-ci ild? müs?lmanlar?n say? aras?nda statistik müqayis? ayd?n müs?lmanlar?n onlar?n öldürülm?si daha radikal çox çevrilir baxmayaraq hadis? yerind? oldu?unu göst?rir. u?aq v? öz ?halisinin say?, v? onlar h?m art?m f?xr edirik. B?lk? bir neç? n?f?r bir ?i? çoxlu?u il? art?q 18 ölk? edir?m. S?udiyy?lil?r onlar? m?hv etm?k üçün c?hd, v? v?habiliyi saxlamaq üçün b?çaq alt?na, çünki ?eyx ?smay?l S?f?vi onlar? intiqam almaq üçün dönük ça??r?b, çünki. Ancaq bu gün biz Qatar v? Oman, GCC ç?xmaq görm?k. düny?vi dövl?t, lakin ?ks?riyy?ti Aleviler baxmayaraq Livan v? ?raq, bel? Az?rbaycan, Türkiy?, B?hreyn v? Suriya kimi ölk?l?rd? suveren var. kollektor Y?m?n v? K??mir ?lav? edib. faktiki statistika S?udiyy??r?bistan?, ?fqan?stan v? Pakistanda n??r varsa, daha yar?m ?hali ?i? edir. Hindistan v? ya Çind?, zahir?n ölk?l?r Buddist, lakin müs?lmanlar ?sas rol is?. Avropa v? Amerikada da Misird? komendant saat? olmas?na baxmayaraq, bax, Quran ?n yax?? reciters. V? Zeyn?b m?zar? mümkünlüyü il?, bu yax?nlarda h?tta oxucu var a?a??, lakin bütün Misir xalq? t?sir v? onun m??hur qad?n onlar icaz? verm?di, amma örtük sevgi bildirib. Bütün bu ür?k, Allah?n dinin? v? onlar?n dü?m?n güc üçün at?r: yerin sonunda yem?k.

 

 


» نظر

افرینش شیطان از آتش بیهوده نبوده

کارآفرینان برتر

فلسفه الهی کارآفرینی، قرابت زیادی با آخرین تئوری های کارافرینی دارد. زیرا در مورد کارافرین، دو نوع برداشت وجود دارد: کارافرین دینامیک و استاتیک! یا به اصطلاح فارسی: کارافرین های چالشی و کارافرین های سازشی! درباره فرق این دو باید گفت که: از گذشته نیز علوم بر دو دسته بودند: علوم کاربردی و علوم محض. دانشمندی که در تخیلات خود مسائلی تولید و به حل آنها می پردازد، این علوم بدست آمده را تئوریک، یا علوم محض می گویند. و برعکس : کسانی که نگاه جامعه گرا داشته، و سعی دارند مسائل و مشکلات موجود جامعه را، صورت مسئله خود قرارداده و در حل آن بکوشند. نمونه ای از این تئوری ها در فقه هم وجود دارد: مسئله معرفی است که می گویند: اگر زیر پای شما زمین خاکی نبود، و از جنس مس بود! و آب هم نداشت، برای نماز چه می کنید؟ چون نه وضو می توانید بگیرید و نه تیمم کنید! این سوالات براساس تئوری منطقی: مطرح می شود که می گوید: "فرض محال" محال نیست. اما عکس قضیه در میان فقها جاری است: آنها تحقیقات خود را بنام رساله عملیه منتشر می کنند، یعنی برداشت های فقهی که: عملا به درد زندگی می خورد و: مردم با آن درگیر هستند. البته آن دسته تئوری ها هم، از دو جنبه لازم هستند: اولا اینکه یک تمرین و ممارست ذهنی است، که فقط به نزدیک ها بسنده نمی کند، و سعی دارد دور ها را هم ببیند. دوم اینکه چه بسا این مسائل، در آینده پیش آید. مثلا اگر کسی کره مریخ برود، ممکن است برای وضو و تیمم، این مشکلات برای آنها پیش آید. بهر حال کارافرین، آن مخترع، یا کاشف نیست که: درب اتاق خود را بسته و: با تئوریهای خود خلوت کند. بلکه او باید به میان اجتماع برود و: با مردم زندگی کند و: اگر آنان مشکلاتی داشتند، بسرعت حل کند. در این حالت مشکلات اجتماعی مانند آلودگی هوا، زیاد شدن زباله شهری، کمبود اب و برق، میتواند منشا کار آفرینی باشد. هرچه قدر هوا آلوده تر باشد، نشان می دهد کار های بیشتری وجود دارد! که باید انجام شود. جناب آقای میر.. که یک کار افرن برتر است، پاور پوینتی تهیه و در بین صنعتگران استان تهران مطرح نمود که: در انجا اگر مردم با ناراحتی می گفتند زباله ها زیاد شده! ایشان می گفت: به به طلای کثیف! اگر هوا الوده بود همینطور ..مثلا برای آلوده بودن هوا، میتوان کارگاهی را با هزار کارگر تاسیس کرد که: تولید فن  های تصفیه کننده هوا داشته باشند. این تکنولوژی در برخی مساجد، که بوی پا اذیت می کرد، به کار گرفته شد و نتیجه مثبت بود. دستگاه ها می تواند خانگی یا کارگاهی باشد. بصورت شهری یا کشوری هم عمل نماید. در مرکز ثقل هوای آلوده تهران، یعنی در میدان راه آهن گمرک و شوش، این دستگاهها هوای آلوده را جذب و: مواد اضافی ان را جدا کرده، و تصفیه شده را برگرداند. حتی در شهر های با گردو غبار هم، میتوان این کار را داشت. مواد جدا شده از هوا، خود مرحله بعدی کار افرینی است! از ذرات سرب میتوان به شمش سرب رسید! واز ذرات دیگر، به شمش طلا و آهک و نمک دست یافت. علاوه بر اینکه از این موضوع، میتوان به نقش شیطان در افرینش خدا پی برد! و دانست که افرینش شیطان از آتش بیهوده نبوده، زیرا شیطان و: شیطان صفتان، با عدم رعایت قانون، دنیا را آلوده می کنند و: انسان های فرهیخته سعی می کنند: این آلودگی را از بین ببرند. مثلا اگر همه انسانها، به میزان لازم غذا تهیه کنند، دور ریز غذا و اسراف نخواهیم داشت، و زباله کاهش خواهد یافت. برای همین است خداوند می فرماید: اسراف کار برادر شیطان است. (ان المسرفین کانو اخوان الشیاطین یا: هم اصحاب النار)

Top Entrepreneurs

The Divine Philosophy of Entrepreneurship is closely related to the latest entrepreneurial theories. Because there are two kinds of impressions about the entrepreneurs: dynamic and static entrepreneurs! Or the so-called Persian: Challenging Entrepreneurs and Compromisers! About the difference between the two, we must say that from the past, science was divided into two categories: Applied Sciences and Pure Sciences. A scientist who produces and solves problems in his imagination, these sciences are called theoretical or pure sciences. And vice versa: those who have a society-oriented look, and are trying to solve the problems and problems of society, solve their problem and solve it. There is also an example of these theories in jurisprudence: it is a matter of introduction that they say: "If under your feet was not earth, it was made of copper!" And there was no water, what would you do for prayer? Because you can not take ablution and not your team! These questions are based on rational theory: "The unconditional assumption is impossible." But the picture of the case is in the midst of the jurists: they publish their research in the name of the operative treatise, that is, jurisprudential perceptions: they are practically in pain and people are involved with it. Of course, those theories are also necessary from the two sides: firstly, it is a mental practice and practice, which is not just close to the end, and it seeks to see the rounds. Second, this may happen in the future. For example, if anyone goes to Mars, it may be a problem for them to perform ablutions and their team. However, the entrepreneur is not the inventor, or the discoverer: closes the door of his room and: to rest with his theories. Rather, he has to go to the community and live with people: if they have problems, they will quickly solve. In this case, social problems such as air pollution, urban waste spills, and lack of water and electricity can be the source of entrepreneurship. The more polluted the air shows, the more there is! Which should be done. Dear Mr. Mir .., which is one of the best works of Efran, Power Pointy was prepared and argued amongst the artisans of the province of Tehran: "If people were sad, the garbage would be raised!" He said: To the dirty gold! If it was airborne too. For example, to infect air, you could build a workshop with a thousand workers: to produce air purifiers. This technology was used in some mosques, which was offensive to the scent, and was a positive result. Devices can be home or workshop. Either in a city or in a country. In the center of Tehran"s polluted air, the Customs and Shush railways, these devices absorb contaminated air and remove extra material and refine it. Even in cities with dust in dust, it can be done. The material that is separated from the air is the next stage of your work! Lead ingots can lead to lead ingots! And from other particles, it reached gold bullion, lime and salt. In addition to this, one can understand the role of the devil in the realization of God! And he knew that Satan"s deposition was not in vain, because Satan, by failing to comply with the law, infects the world and: The cultivated people try to: eliminate the pollution. For example, if all humans do not eat enough food, we will not waste food and waste, and waste will be reduced. For this reason, the Lord says: "Wisdom is the work of the devil"s brother."

أعلى رجال الأعمال

فلسفته ریادة الأعمال، تقارب کبیر مع أحدث النظریات ریادة الأعمال. لصاحب المشروع، وهناک تفسیران: رجل أعمال والدینامیة! أو ما یسمى الفارسی: صاحبة أصحاب المشاریع التحدی والتسویة! حول الفرق بین الاثنین لا بد من القول أن آخر من مجموعتین: العلوم والعلوم البحتة التطبیقیة. باحث فی خیاله إلى حل قضایا الإنتاج والتعامل معها الحصول على العلوم النظریة أو تقول العلوم البحتة. على العکس من ذلک: أولئک الذین نظروا فی المجتمع المنحى، وتحاول المشاکل القائمة فی المجتمع، لوضع هذه القضیة ومحاولة حلها. مثال على هذه النظریة فی الفقه هناک: مقدمة هو أن نقول: إن لم یکن التراب تحت قدمیک، وکان النحاس! ولا ماء، للصلاة، ماذا کنت تفعل؟ لا الوضوء لا یمکن أن فریقک! هذه الأسئلة على أساس نظریة منطقیة: هناک واحد أن یقول: "على افتراض المستحیل" لیس مستحیلا. ولکن هذا هو بین العکس الفقهاء: تنبعث الاطروحه العملیة تسمى تحقیقاتها، المفاهیم القانونیة التی یأکل فعلا من آلام الحیاة والأشخاص المتورطین معه. بالطبع، تلک النظریات معا، هی الجانبین اللازمة: أولا، وهی ممارسة ذاتیة، لیس فقط قریبة بما فیه الکفایة، ومحاولة الابتعاد لرؤیتها. ثانیا، ربما هذه القضایا تنشأ فی المستقبل. على سبیل المثال، إذا کان شخص یذهب المریخ، فمن الممکن أن تؤدی والفریق، وتنشأ هذه المشاکل بالنسبة لهم. ومع ذلک، فإن رجل الأعمال، مخترع أو مکتشف أن: غرفته وأغلق الباب مع نظریاته یجری. لکنه یجب أن تذهب فی المجتمع ومع الناس، وإذا لم تحل هذه المشاکل بسرعة. المشاکل الاجتماعیة مثل تلوث الهواء وزیادة القمامة ونقص المیاه والکهرباء، ویمکن أن تکون مصدرا لخلق فرص العمل. هو أکثر من ذلک بکثیر تلوثا من الهواء، والمزید من العمل هناک! التی ینبغی القیام به. السید میر .. غیر أن شبکة الاستجابة المتقدمة الأولى متفوقة، باور بوینت أعد وقدم فی طهران بین الصناعیین أن هناک إذا کان الناس غیر مریحة قائلا الکثیر من القمامة! وقال للذهب القذر! إذا کان تلوث الهواء الهواء أیضا. على سبیل المثال، لإصابتها، مع الآلاف من العمال تأسست ورشة عمل حول إنتاج أجهزة تنقیة الهواء لدیها المشجعین. التکنولوجیا فی بعض المساجد، ورائحة القدمین إغاظة، وقال انه کان یعمل، وکانت النتیجة ایجابیة. یمکن للأجهزة أن یکون منزل أو ورشة عمل. بمثابة المدینة أو البلد. فی وسط تلوث الهواء طهران، وبالتحدید فی مجال الجمارک وسوسة السکک الحدیدیة، والهواء الملوث وتمتص هذه الأجهزة: مواد إضافیة، معزولة، والمکرر الظهر. حتى فی المدینة بالتراب، فإنه یمکن القیام به. مادة معزولة عن الهواء، وتنظیم المشاریع هو الخطوة التالیة! جسیمات الرصاص یمکن الوصول سبائک! والجزیئات الأخرى، للحصول على سبائک الذهب والجیر والملح. وبالإضافة إلى ذلک، یمکننا أن نفهم دور الشیطان فی خلق الله! والنار لیست وحدها فی خلق الشیطان، للشیطان، مع عدم الامتثال للقانون، ویصیب العالم ورجل متعلم وهذه محاولة للقضاء على التلوث. على سبیل المثال، إذا کان کل الرجال، بالقدر اللازم لتوفیر الغذاء وفضلات الطعام ولن تضیع، ویتم تقلیل النفایات. لذلک یقول الرب: العمل الفخم شقیق الشیطان .

Top sahibkarlar

Sahibkarl???n Onun f?ls?f?, sahibkarl???n son n?z?riyy?l?r il? böyük bir yax?nl?q. sahibkar, iki ??rhl?r var: statik v? dinamik sahibkarl?q! V? ya qondarma fars: Sahibkar sahibkarlar problem v? kompromis! elml?ri v? t?miz elml?ri t?tbiq: aras?nda f?rq haqq?nda iki qrupa son bildirib ki, olmal?d?r. istehsal m?s?l?l?ri h?ll v? onlara il? m???ul, onun t?s?vvür Scientist n?z?ri elml?r ?ld? v? ya t?miz elml?ri deyirl?r. ?ksin?: icma yönümlü baxd? v? c?miyy?tin mövcud probleml?rin üçün çal???r?q ed?nl?r m?s?l? qoymaq v? onu h?ll etm?k üçün c?hd. orada hüquq bu n?z?riyy?nin misal: ?g?r kir ayaqlar? alt?nda v? mis idi: giri? dem?k deyil! V? heç bir su, namaz üçün, siz n? ed?rdiniz? Not d?st?maz sizin komanda almaq bilm?z! Bu suallar m?ntiqi n?z?riyy?si ?sas?nda: mümkün deyil "qeyri-mümkün ets?k" deyir bir var. Amma bu hüquq?ünas ?ks aras?nda Onlar Practical traktat? istintaq?, h?qiq?t?n h?yat v? onunla m???ul olan insanlar?n a?r?s?n? yeyir hüquqi konsepsiyalar?n? adl? buraxmaq. ?lb?tt? ki, birlikd? bu n?z?riyy?l?r, iki aspektl?ri laz?md?r: Birincisi, subyektiv t?crüb?, yaln?z kifay?t q?d?r yax?n v? uzaq almaq üçün çal???r?q görm?k deyil. ?kincisi, b?lk? bu m?s?l?l?r g?l?c?kd? yaran?r. Kims? Mars gedir M?s?l?n, bu ç?x?? v? komanda etm?k mümkündür, bu probleml?rin onlara yaran?r. Lakin, sahibkarl?q ki, ixtiraç? v? ya k??f onun otaq v? onun n?z?riyy?l?r olan qap?n? ba?lad?. Lakin o, icma v? insanlar il? getm?k laz?md?r, v? bu probleml?r tez h?ll edilmi?dir. sosial probleml?r bel? hava çirkliliyi, artan zibil, su v? elektrik olmamas?, i? yerl?rinin yarad?lmas? m?nb?yi ola bil?r. hava daha çox murdard?r, orada daha çox i?! Bu edilm?lidir. O, çirkli q?z?l dedi hava h?mçinin hava çirkl?nmi? ?g?r i?çi minl?rl? azarke?l?ri hava purifiers istehsal? üzr? seminar t?sis il?. M?s?l?n, üçün, yoluxmu? olunur. B?zi m?scidl?rd? texnologiya, feet z?hl?tök?n iy, o i?? v? n?tic? müsb?t olub. Cihazlar ev v? ya seminar ola bil?r. Bir ??h?r v? ya ölk? kimi f?aliyy?t göst?rir. y?ni gömrük v? Susa d?mir yolu, çirkli hava sah?sind? Tehran hava çirkliliyi m?rk?zind? v? bu cihazlar?n udur: ?lav? material, bu t?crid v? geri emal. H?tta toz il? bir ??h?rd?, bu edil? bil?r. hava t?crid Material, sahibkarl?q növb?ti add?md?r! Qur?u?un hiss?cikl?r külç??ld? ed? bil?rsiniz! V? dig?r hiss?cikl?r, q?z?l külç? v??h?ng v? duz ?ld? etm?k. Bundan ?lav?, biz Allah?n yarad?lmas? ?eytan rolunu d?rk ed? bil?r! V? yan??n qanuna riay?t il? ?eytan üçün, çirkl?nm? aradan qald?r?lmas? üçün bu c?hd dünya v? insan t?hsil siray?t, ?eytan?n yarad?lmas? t?k deyil. laz?mi d?r?c?d? bütün ki?il?r, qida, tullant?lar?n ?rzaq t?min etm?k v? s?rf, v??g?r M?s?l?n, tullant?lar azal?r. R?bb bel? deyir Buna gör? d?: ?eytan?n qarda?? bol i?.

 


» نظر

که این نوع ادبیات، یا سبک های دیگر ادبی، در ایران سابقه هزاران س

رئالیسم جادویی، دارای سابقه هزارساله در ایران است.

گابریل گارسیا مارکز را موجد مکتب رئالیسم جادویی می دانند، که حدود چند سالی است ادبیات جهان را تسخیر کرده است. وی با نوشتن کتاب صد سال تنهایی در دوسال، توانست تا 200میلیون تیراژ و ترجمه به بیش از 20زبان در دنیا را بدست آورد. داستانی که به سادگی رژیم های ستمگر را، از درون به چالش می کشد و: سیستم حکومتی مبتنی بر ترور و وحشت را عریان نشان می دهد. اما این فقط او نیست که این روش را برگزیده است، بلکه در ایران معاصر، میتوان غلامحسین ساعدی و رضا براهنی را هم صاحب این سبک دانست. شاید وقتی که مارکز برای اولین بار، در حال رانندگی به سوی مرزهای مکزیک، این ایده را در سال 1965به ذهنش می سپرد، فکر نمی کرد بعد از مرگش در سال ،2014به چنین شهرتی دست پیدا کند.

 رئالیسم جادویی در مکاتب ادبی، مفهومی است که در آن ساختارهای واقعیت دگرگون می‌شوند، دنیایی واقعی اما با روابط علت و معلولی خاص خود آفریده می‌شود. در داستان‌هایی که به سبک واقع‌گرایی جادویی نوشته شده‌اند، همه چیز عادی است، اما یک عنصر جادویی و غیرطبیعی، در آن‌ها وجود دارد.(ویکی پدیا)

 با این تعریف، رئالیسم جادویی در ایران، هزار سال و یا بیشتر سابقه دارد! حداقل مدارک موجود در مورد: کتابت شاهنامه به هزار سال می رسد. در این کتاب ما با واقعیت های اجتماعی، که در همه جا اتفاق می افتد روبرو هستیم، اما فن جادویی فردوسی در این است که: واقعیت های عادی را با عنصر جادویی بیان می کند. خودش در این مورد می گوید: یلی بود در سیستان، منش کردمش رستم دستان. یعنی واقعیتی در جریان بوده و: یک سرباز یا فرمانده مرزی در ایران، بر علیه تجاوزات همسایگان ایستادگی می کرده است. همسایه شرقی آن موقع که تورانیان نام داشتند، ترک تبار بودند و به رهبری: اسفندیار نامی قصد سرنگونی و یا کودتا، برعلیه مرکزیت داشتند. مرکزیت هم در خواب غفلت بود! و نمی دانست که آنها بارها، به مرزها تجاوز کرده اند. اما رستم این را می دانست! جالب ترین قصه شاهنامه، این است که این دو همسایه، یعنی ایران و توران! قبلا ملک یک پادشاه بودند، که بنام دو دختر خود آنها را نامگذاری کرده بود. ولی اسفندیار توانسته بود با جذب: فرزند رستم در سپاه خود، پدر را به چالش بکشد. همه داستانها در شاهنامه اتفاق می افتد! از مبارزه سیاسی تا مبارزه نظامی، تا جاییکه پدر بدون اطلاع از هویت پسر، او را با دست خود زخمی می کند! سهراب در آخرین لحظه بازوبند خود رانشان می دهد، تا پدر بیشتر زجر بکشد. ولی اینهمه مانع نمی شود وی: دست از مبارزه با تجزیه طلبان بردارد. در همین حال مبارزه او را با اکوان دیو می خوانیم، که عنصر جادویی: این داستان های واقعی است. جالب تر این است که بدانیم: فردوسی یک گرد آورنده بوده! یعنی شاهنامه های زیادی، در کشورهای مختلف، در سال های قبل تر نوشته شده است، ولی هنر فردوسی همین بوده که: با مکتب رئالیسم جادویی، آنها را جمع آوری و ساماندهی کرده، و در قالب اشعاری ماندگار سروده است. لذا میتوان گفت که این نوع ادبیات، یا سبک های دیگر ادبی، در ایران سابقه هزاران ساله دارد: گات ها و یسناها های زرتشتی، به قبل از اسلام برمی گردد. و نخستین ترجمه ها هم در زمان: بزرگمهر وزیر ساسانی انجام شده، که مهمترین آن: کتاب کلیله و دمنه، یا قصه های کوتاه از زبان حیوانات، از هندی به پارسی می باشد.

Magical realism has a thousand years history in Iran.

Gabriel García considers Marquez to be the magical realism school, which, for some years, has conquered the literature of the world. By writing a 100 year lonely book for two years, he was able to get up to 200 million copies and translations into more than 20 languages ??in the world. A story that simply challenges tyrannical regimes from within and reveals a system of governance based on assassination and panic. But this is not just him who chose this method, but in contemporary Iran, Gholamhossein Sa"edi and Reza Barahani can be considered the owner of this style. Perhaps, when Marquez was moving for the first time to the Mexican frontiers, he thought of this idea in 1965, he did not think he would have such a reputation after his death in 2014.

 Magical realism in literary schools is a concept in which factual structures are transformed, a real world but created by its own causative relationships. In stories written in the style of magical realism, everything is normal, but there is a magical and abnormal element in it (Wikipedia).

 By definition, magical realism in Iran has a thousand years or more! Minimum Evidence on: Your book of Shahnameh reaches to a thousand years. In this book, we are confronted with social reality, which occurs everywhere, but Ferdowsi"s magical fanfare is that it expresses ordinary facts with a magic element. He says: Yale was in Sistan, I made a rustum of my hands. That is, there was a reality: a border guard soldier or commander in Iran stood up against the aggressions of his neighbors. The eastern neighbor, when they were called Turanians, were Turkic, led by Esfandiyar, who intended to overthrow or coup against the central government. The centrality was in neglect! And he did not know that they repeatedly violated the borders. But Rustam knew this! The most interesting story of Shahnameh is that these two neighbors, Iran and Turan! Previously, they were the property of a king, whom they called two of their own daughters. But Esfandiar has been able to challenge his father by recruiting Rostam"s son in his army. All stories happen in Shahnameh! From political struggle to military struggle, where the father wounds him with his hand without knowing the boy"s identity! Sohrab gives his armband at the last moment, so that the father will suffer more. But it does not prevent him from stopping the fight with the separatists. Meanwhile, we read the fight with Aquarius, the magic element: these are real stories. It"s even more interesting to know: Ferdowsi is a collector! Many Shahnamehs have been written in different countries in the previous years, but Ferdowsi"s art was that: with the magical realism school, they collected and organized them, and wrote poetry in the form of a persistent poem. Therefore, it can be said that this kind of literature, or other literary styles, has a thousand-year history in Iran: Zoroastrian poetry and lyrics are pre-Islamic. And the first translations also took place: Bassemar, the Sassanid minister, the most important of which is Keulah and Damnah"s book, or short stories from animal language, from Hindi to Persian.

الواقعیة السحریة، لدیها تاریخ من آلاف السنین فی إیران .

سبب المدرسة الواقعیة السحریة غابرییل غارسیا مارکیز انهم یعرفون ان بضع سنوات واستولت على الأدب العالمی. ومائة عام من العزلة من خلال کتابة الکتب فی غضون عامین، إلى 200 ملیون نسخة، وترجمت إلى أکثر من 20 لغة فی فازت العالم. القصة ببساطة الأنظمة القمعیة، من الداخل إلى التحدیات: نظام الحکم على أساس الإرهاب تظهر عاریة. ولکن هذا لیس مجرد أسلوب الذی اختاره، ولکن فی إیران المعاصرة، یمکن غلام حسین سعیدی ریزا باراهینی أیضا یعتبر صاحب هذا النوع. ربما عندما مارکیز للمرة الأولى، ویقود سیارته عبر الحدود إلى المکسیک، والفکرة فی عام 1965 التی منحت له، وأنا لا أعتقد أنه بعد وفاته فی عام 2014 لتحقیق هذا الاعتراف.

 مدرسة الواقعیة السحریة فی الأدب، یتم إنشاء مفهوم أن یتم تغییر الهیاکل الواقع، فی العالم الحقیقی ولکن علاقتها السببیة. تتم کتابة القصص فی أسلوب الواقعیة السحریة، کل شیء طبیعی، ولکن العنصر السحری وغیر عادیة فی نفوسهم. (ویکیبیدیا)

 بحکم التعریف، الواقعیة السحریة فی إیران، لدیها تاریخ من آلاف السنین أو أکثر! ما لا یقل عن أدلة حول: کتابة الشاهنامة ألف سنة. فی هذه الحالة یقول فی سیستان ییلی، شخصیتی رستم الیدین. وقد واقع مستمرة وجندی أو قائد الحدود الإیرانیة، یمکن أن یقف ضد انتهاکات الجیران. فی ذلک الوقت، وکانت تسمى الجار الشرقی توران والترکیة وبقیادة اسم اسفندیار الإطاحة أو الانقلاب ضد المرکز. وکان مرکزه فی أعقاب! ولم یکن یعلم بها عبر الحدود قد انتهکت. ولکن رستم یعرف هذا! القصص الأکثر إثارة للاهتمام من الشاهنامة، هو أن الدول المجاورة، وهما إیران وتوران! سابقا ملکا للملک، الذی دعا ابنتیه وکان اسمه منها. لکن اسفندیاری تمکنت من جذب: ابن رستم فی جیشه، التحدی الأب. جمیع القصص فی الشاهنامه یحدث! النضال السیاسی إلى الکفاح المسلح، حتى الأب دون معرفة هویة الرجل، وقال انه أصیب بیدیه! سهراب اظهار شارة لهم فی آخر لحظة، للأب یعانی أکثر من ذلک. ولکن کل هذا لا یمنع یدیه من معرکته ضد الانفصالیین. وفی الوقت نفسه، نضاله ضددیف یقول: هذا العنصر السحری: هذه القصة حقیقیة. ومن أکثر إثارة للاهتمام أن تعرف: کان الفردوسی مترجم! الکثیر الشاهنامة، فی مختلف البلدان، وکتب فی السنوات التی سبقت، ولکن هذا فن الفردوسی: مدرسة الواقعیة السحریة، وجمع وتنظیمها، وقصائد مکتوبة قابلة للحیاة. لذلک، یمکننا أن نقول أن هذا النوع من الأدب، وأسالیب أدبیة أو أخرى، فإن إیران لدیها تاریخ من آلاف السنین: قصائد والزرادشتیة یاسنا، التی یعود تاریخها إلى ما قبل الإسلام. والترجمات الأولى فی الوقت المناسب: وزیرالساسانیة القیام به، أهمها: کتب کلیلة ودمنة أو القصص القصیرة لغات الحیوانات، من الهندیة إلى الفارسیة.

Magical realizm ?randa minl?rl? illik bir tarixi var.

Gabriel Garcia Marquez-in sehrli realizm m?kt?b s?b?b onlar bir neç? il dünya ?d?biyyat? ?sir ki, bilirik. O, 200 milyon nüsx?, iki il kitab yazmaq v? dünya qazand? 20-d?n çox dil? t?rcüm? edilib il? Solitude Yüz il. sad?c? hekay? iç?rid?n probleml?r zal?m rejiml?r: terror ç?lpaq ?ou ?sas?nda idar?etm? sistemi. Amma bu yaln?z o seçdiyi üsul deyil, lakin müasir ?randa, Qulamhüseyn Saeedi Reza Baraheni d? bu janr?n sahibi hesab etm?k olar.

 ?d?biyyat sehrli realizm m?kt?bi, strukturlar? reall??? d?yi?diril? anlay??, real dünya lakin onlar?n causal ?laq?l?r yarad?lm??d?r. hekay?l?r sehrli realizm üslubunda yaz?lm??, h?r ?ey normal, lakin onlara bir sehrli v? qeyri-adi element. (Wikipedia)

 mü?yy?n ?randa sehrli realizm il?, il v? ya daha minl?rl? bir tarixi var! ?ahnam? min il yaz?l?: haqq?nda ?n sübut. Bu kitab ictimai reall?q, ki, h?r yerd? üz olur, lakin sehrli texnologiya Firdovsi sehrli elementl?ri il? fakt normal dövl?tl?rin edir. o Sistan Yili, m?nim xarakter Rüst?m ?lind? deyir ki, bu halda. reall?q davam edir v? bir ?sg?r v? ya ?ran s?rh?din? komandiri, qon?ular? pozulmas?na qar?? dayana bildi. O dövrd? ??rq qon?u m?rk?zi qar?? Turan, Türk v? ?sf?ndiyar ad? a?mas? v? ya z?rb? r?hb?rlik ça??r?ld?. Bu sonra m?rk?zi oldu! s?rh?d pozulub üz?rind? v? onlara bilmirdim. Amma Rüst?m bu bilirdi! ?ahnam? ?n maraql? hekay?l?r, iki qon?u, y?ni ?ran v? Turan edir! ?vv?ll?r onun iki q?z? adl? bir pad?ah, mülkiyy?tidir onlar? ad?na idi. Amma Esfandiari ç?km?yi bacard?: Rüst?m o?lu ordusu Ata problem var. ?ahnam? Bütün hekay?l?r ba?! silahl? mübariz?y? siyasi mübariz?, o?lan ??xsiyy?tini bilm?d?n atas? q?d?r, o, öz ?ll?ri il? ?ik?st! ata daha ?ziyy?t Söhrab, son anda onlar?n paz?bent off göst?rir. Amma bütün bu separatç?lar?na qar?? mübariz?d? onun ?ll?rini mane olmur. Eyni zamanda, Akvan Dave qar?? mübariz? deyir ki, sehrli element: Bu hekay? do?rudur. Bu bilm?k daha maraql?d?r: Firdovsi bir compiler idi! ?ahnam? çox müxt?lif ölk?l?rd?, ill?r ?vv?l yaz?lm??, lakin bu Firdovsi s?n?ti idi sehrli realizm m?kt?bi, toplamaq v? onlar? t??kil v? ?eirl?r s?m?r?li yaz?l?. geri ?slama ?vv?l dating, ?eirl?r v? Z?rdü?t Yasna: Ona gör? d? biz ?d?biyyat, ?d?bi v? ya dig?r üslub bu cür ?ran minl?rl? illik tarixi var ki, dem?k olar. V? zaman ilk t?rcüm?: Hindi-dan fars Panchatantra kitab v? ya heyvan Dil q?sa hekay?l?r, BOZORGMEHR.BRANCH naziri Sasani ?n ?h?miyy?tli varl?q edilir.

 

 


» نظر
احبار قدیمی تر
آبان 1387
آذر 1387
مهر 1387
شهریور 1387
مرداد 1387
تیر 1387
خرداد 1387
اردیبهشت 1387
فروردین 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
دی 1386
آذر 1386
آبان 1386
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
تیر 1386
خرداد 1386
اردیبهشت 1386
دی 1387
بهمن 1387
فروردین 1388
اسفند 1387
اردیبهشت 88
اردیبهشت 1388
خرداد 1388
تیر 1388
مرداد 1388
شهریور 1388
مهر 1388
آبان 1388
دی 1388
بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
بهمن 88
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
آبان 87
اردیبهشت 93
اردیبهشت 89
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
پاییز 94
زمستان 94
بهار 90
بهار 95
تابستان 95
پاییز 95
زمستان 95
بهار 96
تابستان 96