تماس با ما دردومین همایش سوادرسانه ای زمان: 19الی 21 آبانماه 1397 مکان: سا - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

سرورگرامی وهمکارمحترم رسانه 

احتراما از جنابعالی دعوت می شود دردومین همایش سوادرسانه ای واطلاعاتی حضوربهم رسانید

زمان: 19الی 21 آبانماه 1397 

مکان: ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی

photo_2018-11-04_11-09-27.jpg


تاریخ : جمعه 97/8/18 | 4:20 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر