تماس با ما بیکاری وجود ندارد! - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

نیاز، مادر اقتصاد است، یعنی اگر کسی نیاز نداشته باشد، هیچ کاری نمی کند. لذا اولین انگیزه اشتغال، نبازهای انسان مخصوصا: نیاز های فیزیولوژیکی است. یعنی انسان تا گرسنه نشود، به دنبال تهیه غذا نمی رود، و تا سرما نخورد، دنبال دارو نمی گردد. به همین دلیل پدران و مادرانی که: فرزندان خود را بدون زحمت دادن، بار می اورند

به او تلقین می کنند: که نیازی ندارند که براورده نشده باشد. لذا احتیاجی به کار کردن هم ندارند. اغلب فرزندان افراد فعال، بیکار هستند زیرا نیازی نمی بینند که کار کنند! یا درواقع می گویند: پدر بجای ما کار می کند. پس دلیل دوم بیکاری، کار مضاعف دیگران است. پدری که فکر می کند: باید همه نیاز های خانواده را به تنهایی براورده کند، مجبور است جای چند نفر کار کند. این امر از دو جهت به ضرر اشتغال است: اول اینکه انگیزه کار کردن، که همان احساس نیاز فرزندان است، در آنها از بین می برد. دوم اینکه جای اشتغال: دو نفر یا بیشتر را پر می کند.  لذا اگر کسانی هم دنبال کار باشند، کارها به وسیله این افراد بیش فعال، قبضه شده است. مثلا کسی که سی سال، کار کرده و حالا بازنشسته می شود، یعنی یک فرصت شغلی خالی می شود، تا نیروهای کارجو آن را بدست آورند. ولی وقتی دوباره به کار دعوت می شود، این فرصت شغلی از بین می رود. بعضی ها بجای یک نفر دیگر کار می کنند، ولی برخی ها خیلی بیش فعال هستند: و ممکن است جای ده نفر کار کنند! لذا ده نفر بیکار می شوند، در حالیکه  تولید و اشتغال در حال تعادل است. یعنی جامعه احساس کمبود نمی کند. این موضوع نظم اجتماعی را به هم می ریزد، و عدالت را از بین می برد، ولی نعادل در جامعه را ایجاد می کند. یعنی تولید کافی است، و مردم نیازهای خود را برطرف می کنند. اما عدالت که یک مفهوم ارزشی است، از بین می رود. مثلا عده ای فقط نان خالی می خورند، اما عده دیگر بقدری می خورند که: جای نفس کشیدن برایشان باقی نمی ماند. عده آمار مصرف را بالا می برند. لذا می بینیم در ایران، مصرف همه کالا ها و خدمات، سه برابر مصرف جهانی است. حالا این امر خوب است، یا بد همان ارزش گذاری معنوی است. عده ای می گویند: خوب است زیرا نشان می دهد: مردم سیر هستند حتی آنهاییکه به ظاهر، کمتر می خورند ولی میتوانند از: مازاد طبقه بالا استفاده کنند. وقتی روزانه میلیون ها تن غذا، دور ریخته می شود همه اینها نابود نمی شود، بلکه بازیابی می شود. 80درصد آن با رعایت اصول بهداشتی، قابل بازیابی و قابل استفاده است. بطوریکه میتوان به افراد دیگر و یا: حیوانات دیگر تحویل داد. 20درصد غیرقابل بازیافت نیز: در چرخه طبیعت، برای استفاده گیاهان منظور می شوند. اخیرا در همه کشورها، تفکیک زباله به همین جهت، در دستور کار است. خیلی از خانواده ها، غذای اضافی خود را دست نخورده، در ظروف یکبار مصرف کاملا پوشیده، بیرون می گذارند تا رهگذران و: بی خانمان ها از آن استفاده کنند. دستور اسلامی این است که: خانواده های ثروتمند انفاق کنند، که بسیاری از مراسم مذهبی مانند: سوگواریها و جشن ها محل :توزیع غذاهای رایگان است. بنابر این اگر احساس بیکاری، یا فقر یا بی غذایی می شود، مکانیزم اقتصادی جوابگوی آن نیست، زیرا از نظر اقتصاد، اشتغال در حال تعادل و: دستمزدها همیشه نرمال، میانگین بهره وری مردم سه برابر! نقدینگی در دست مردم بسیار پرحجم است. اما از نظر مسائل انسانی و: مسئولیت های اجتماعی، یا عدالت اسلامی لازم است که: دقت بیشتری شود. با اینکه شخصی قانونا میتواند: هزار شغل و هزار در آمد داشته باشد، وجدانا و به دستور شرع، باید آن را بین فقرا، بدون هیچ چشمداشتی تقسیم کند. این کار بنام انفاق است و: انفاق یعنی تبدیل اعتدال به عدالت.

There is no unemployment!

Need is the mother of the economy, that is, if no one needs it, it does nothing. Therefore, the first motivation for employment, the human needs is, in particular, the physiological needs. That is, the person does not go hungry, he does not go for food, and does not go to the cold, he does not seek medicine. For this reason, the fathers and mothers who: burden their children without bothering him: they do not need to be upheld. So they do not need to work. Most of the children of active people are unemployed because they do not need to work! Or they actually say: Father works instead of us. So the second reason for unemployment is the double work of others. A father, who thinks that he needs to meet all the needs of the family on his own, has to work for a few people. This is in two ways detrimental to employment: first, it eliminates the incentive to work, which is the same as the need for children. Second, job placement: Fills two or more. So if people are looking for a job, things have been overtaken by these people. For example, a person who has worked for thirty years and is now retiring is an empty job opportunity so that the work force gets it. But when it comes to work again, this job opportunity is gone. Some work in place of one person, but some are too active: and ten people may work! So, ten people are unemployed, while production and employment are in balance. That is, the society does not feel weak. This disrupts social order, and eliminates justice, but creates inequities in society. That is, production is enough, and people will meet their needs. But justice, which is a valuable concept, disappears. For example, some eat only empty bread, but others eat as much as: there"s no breathing space left for them. There are a lot of consumption figures. So, in Iran, consumption of all goods and services is three times the global consumption. Now that"s good, or bad is spiritual valuation. Some say: It"s good because it shows: people are tired, even those who seem to eat less, but can use: the surplus of the top floor. When millions of tons of food are discarded daily, all this will not be destroyed, but will be restored. 80% of it is sanitary, recyclable and usable. It can be delivered to other people or: other animals. 20% non-recyclable: In the natural cycle, they are intended for use by plants. Recently, in all countries, the separation of waste is therefore on the agenda. Many families leave their extra food intact, fully covered in disposable containers, to allow passersby and homeless people to use it. The Islamic command is: to spend rich families, many religious ceremonies such as mourning and celebrations Place: Distribution of free foods. So, if you are feeling unemployed, or poor or poor, the economic mechanism is not responding, because in economics, employment is in balance and: wages are always normal, the average productivity of people is tripled! Liquidity is very crowded in the hands of the people. But in terms of human issues and: social responsibility, or Islamic justice, it is necessary to: be more precise. Although a person can legally have: thousands of jobs and thousands of income, conscientiously and according to the orders of the Shari"a, they should divide it among the poor without any expectations. This is called charity, and: Expenditure means converting equanimity to justice.

لا توجد بطالة !

الحاجة هی أم الاقتصاد ، أی إذا لم یکن أحد یحتاجها ، فهو لا یفعل شیئاً. ولذلک ، فإن الدافع الأول للتوظیف ، فإن الاحتیاجات البشریة هی ، على وجه الخصوص ، الاحتیاجات الفسیولوجیة. أی أن الشخص لا یعانی من الجوع ، ولا یذهب لتناول الطعام ، ولا یذهب إلى البرد ، ولا یطلب الدواء. لهذا السبب ، الآباء والأمهات الذین: عبء أطفالهم دون إزعاجه: لا یحتاجون إلى التمسک بها. لذا فهم لا یحتاجون إلى العمل. معظم أطفال النشطاء عاطلون عن العمل لأنهم لا یحتاجون إلى العمل! أو یقولون فعلا: الأب یعمل بدلا عنا. لذا فإن السبب الثانی للبطالة هو العمل المزدوج للآخرین. یجب على الأب الذی یعتقد أنه بحاجة إلى تلبیة جمیع احتیاجات الأسرة من تلقاء نفسه ، أن یعمل لدى عدد قلیل من الناس. هذا بطریقتین یضران بالعمالة: أولاً ، إنه یلغی الحافز على العمل ، وهو نفس الحاجة إلى الأطفال. ثانیًا ، وضع التوظیف: یملأ وظیفتین أو أکثر. لذلک إذا کان الناس یبحثون عن وظیفة ، فقد تم تجاوز هذه الأشیاء من قبل هؤلاء الناس. على سبیل المثال ، الشخص الذی عمل لمدة ثلاثین عامًا وهو الآن متقاعد هو فرصة عمل فارغة حتى تحصل علیه قوة العمل. ولکن عندما یتعلق الأمر بالعمل مرة أخرى ، فقد اختفت فرصة العمل هذه. یعمل البعض فی مکان واحد ، لکن البعض منهم نشط للغایة: وعشرة أشخاص قد یعملون! لذا ، فإن عشرة أشخاص عاطلون عن العمل ، فی حین أن الإنتاج والعمالة متوازنان. أی أن المجتمع لا یشعر بالضعف. هذا یعطل النظام الاجتماعی ، ویقضی على العدالة ، لکنه یخلق عدم مساواة فی المجتمع. وهذا یعنی أن الإنتاج یکفی ، وسوف یلبی الناس احتیاجاتهم. لکن العدل ، وهو مفهوم قیم ، یختفی. على سبیل المثال ، یأکل البعض خبزًا خالیًا فقط ، لکن البعض الآخر یأکل بقدر ما: لا توجد مساحة لالتقاط الأنفاس بالنسبة لهم. هناک الکثیر من أرقام الاستهلاک. لذا ، فی إیران ، استهلاک جمیع السلع والخدمات هو ثلاثة أضعاف الاستهلاک العالمی. الآن هذا جید ، أو سیء هو التقییم الروحی. البعض یقول: هذا جید لأنه یظهر: الناس متعبون ، حتى أولئک الذین یأکلون أقل ، لکن یمکنهم استخدام: الفائض من الطابق العلوی. عندما یتم التخلص من ملایین الأطنان من الطعام یومیا ، لن یتم تدمیر کل هذا ، ولکن سیتم استعادته. 80 ? منها صحیة وقابلة لإعادة التدویر وقابلة للاستخدام. یمکن تسلیمها إلى أشخاص آخرین أو: حیوانات أخرى. 20? غیر قابلة لإعادة التدویر: فی الدورة الطبیعیة ، فإنها مخصصة للاستخدام من قبل النباتات. فی الآونة الأخیرة ، فی جمیع البلدان ، یکون فصل النفایات على جدول الأعمال. تترک العدید من العائلات طعامها الإضافی سلیماً ، وتغطیه بالکامل فی حاویات یمکن التخلص منها ، للسماح للمارة والمشردین باستخدامها. القیادة الإسلامیة هی: إنفاق العائلات الغنیة ، العدید من الاحتفالات الدینیة مثل الحداد والاحتفالات المکان: توزیع الأطعمة المجانیة. لذا ، إذا کنت تشعر بالعاطلین ، أو الفقراء أو الفقراء ، فإن الآلیة الاقتصادیة لا تستجیب ، لأنه فی الاقتصاد ، العمالة متوازنة: والأجور هی دائما عادیة ، ومتوسط ??إنتاجیة الناس ثلاث مرات! السیولة مزدحمة للغایة فی أیدی الناس. لکن فیما یتعلق بالقضایا الإنسانیة و: المسؤولیة الاجتماعیة ، أو العدالة الإسلامیة ، من الضروری: أن نکون أکثر دقة. على الرغم من أن الشخص یمکن أن یکون له قانونًا: الآلاف من الوظائف والآلاف من الدخل ، بضمیر حی ووفقًا لأوامر الشریعة ، یجب أن یقسمها بین الفقراء دون أی توقعات. وتسمى هذه الخیریة ، و: الإنفاق یعنی تحویل الرصانة إلى العدالة.

??sizlik yoxdur!

?qtisadiyyat?n anas?, y?ni ehtiyac? olmad?qda heç bir ?ey yoxdur. Buna gör?, m???ulluq üçün ilk motivasiya, insan ehtiyaclar? xüsusil? fizioloji ehtiyaclar?d?r. Y?ni adam ac deyil, yem?k üçün getmir v? soyuq getm?zs?, d?rman axtarmaq deyil. Ona gör? d? atalar? v? analar?: u?aqlar?n? özl?rini narahat etm?d?n yükl?y?rl?r. Onlar?n saxlan?lmas?na ehtiyac yoxdur. Ona gör? i?? ehtiyac yoxdur. F?al insanlar?n u?aqlar?n?n ?ks?riyy?ti i?l?m?y?c?kl?r, çünki i?? ehtiyac yoxdur! Yoxsa deyirl?r: Ata bizim yerin? çal???r. Buna gör? i?sizliyin ikinci s?b?bi ba?qalar?n?n ikili i?idir. Ail?nin bütün ehtiyaclar?na cavab verm?si laz?m oldu?unu dü?ün?n bir ata, bir neç? adam üçün i?l?m?lidir. Bu, m???ulluq üçün z?r?rli iki yoldad?r: birincisi, u?aqlara olan ehtiyac kimi olan i?? t??viqini aradan qald?r?r. ?kincisi, i? yerle?imi: ?ki v? daha çoxu doldurur. Bel?likl?, ?g?r insanlar i? axtar?rlarsa, bu insanlar t?r?find?n ba? ver?n ?eyl?r ba? verib. M?s?l?n, otuz ildir i?l?y?n v? indi pensiya ver?n bir ??xs, i?çi qüvv?si onu ?ld? etm?k üçün bo? bir i? imkan?d?r. Amma yen? i?? g?linc?, bu i? imkan? getdi. Bir adam?n yerin? bir i? var, amma b?zil?ri çox aktivdir v? on n?f?r i?l?y? bil?r! Bel? ki, on n?f?r i?sizdir, istehsal v? m???ulluq balansdad?r. Y?ni, c?miyy?t z?if hiss etmir. Bu sosial düzeni pozur v??dal?ti aradan qald?r?r, amma c?miyy?td? b?rab?rsizlik yarad?r. Y?ni istehsal kifay?tdir v? insanlar öz ehtiyaclar?n? qar??layacaqlar. Amma qiym?tli bir konsepsiya olan ?dal?t yox olur. M?s?l?n, b?zi k?sl?r yaln?z bo? çör?k yeyirl?r, amma b?zil?ri çox yem?k ist?yirl?r: onlar üçün heç bir n?f?s alan yox idi. Bir çox istehlak r?q?mi var. Bel?likl?, ?randa bütün mallar?n v? xidm?tl?rin istehlak? üç d?f? qlobal istehlakd?r. ?ndi yax?? v? ya pis m?n?vi qiym?tl?ndirm?dir. B?zil?ri deyirl?r: yax??d?r, çünki göst?rir ki, insanlar yorulur, h?tta daha az yeyir, amma istifad? ed? bil?nl?r: üst m?rt?b?d?ki art?lar. Milyonlarla ton qida madd?si günd?lik at?ld???nda, bunlar?n ham?s? m?hv edilm?y?c?k, ancaq b?rpa edil?c?k. Bunun 80% -i sanitariya, t?krar emal v? istifad? edil? bil?r. Dig?r insanlara v? ya ba?qa heyvanlara t?slim edil? bil?r. 20% geri çevrilm?z: T?bii dövr?d? bitkil?rin istifad?si üçün n?z?rd? tutulub. Son zamanlar bütün ölk?l?rd? tullant?lar?n ayr?lmas? günd?md?dir. Bir çox ail?l?r, qaçq?n v? evsiz insanlar?n istifad? etm?y? imkan verm?k üçün bird?f?lik konteynerl?r iç?risind? qidaland?r?lm?? ?lav? qidalar? t?rk edirl?r. ?slam ?mri: z?ngin ail?l?ri, azl?q v? bayram kimi çox dini m?rasiml?r keçirm?k Yer: Pulsuz qidalar?n paylanmas?. Bel? ki, i?sizlik, ya yoxsulluq, v? ya ?rzaq olmamas?, hiss v? iqtisadi mexanizml?r çünki iqtisadiyyat, balans m???ulluq, i? deyil, ?g?r h?mi?? normal ?m?k haqq?, orta m?hsuldarl?q üç d?f? daha çox insan! Likvidlik xalq?n ?lind? çox s?xl?q içind?dir. Ancaq insan m?s?l?l?ri v? sosial m?suliyy?t bax?m?ndan v? ya ?slam ?dal?ti bax?m?ndan: daha d?qiq olmal?d?r. Bir ??xs qanuni ed? bil?rsiniz baxmayaraq: i? v? minl?rl? minl?rl? vicdanla v? ??ri?t üçün olmaq üçün g?ldi, h?r hans? bir gözl?m?si bölgüsü olmadan kas?b aras?nda olmal?d?r. Bu xeyriyy? adlan?r: xeyriyy?çilik, ?dal?t, insaf, y?ni dönü?üm.

 

 
تاریخ : پنج شنبه 97/4/21 | 9:44 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر