سفارش تبلیغ
صبا

در گفتار روزمره آلمانی‌‌ها، کم نیستند کلماتی که منشا عربی داشته باشند؛ از قهوه گرفته تا الکل. پیشینه امر به قرون وسطی باز می‌گردد و نفوذ فرهنگ اسلامی- عربی در اروپای آن دوران.    در گفتار روزمره آلمانی‌‌ها، کم نیستند کلماتی که منشا عربی داشته باشند؛ از قهوه گرفته تا الکل. پیشینه امر به قرون وسطی باز می‌گردد و نفوذ فرهنگ اسلامی- عربی در اروپای آن دوران.

زکریای رازی، پزشک، فیلسوف و شیمیدان ایرانی کاشف الکل بود و این واژه به همین شکل به داروسازی در اروپای دوران رنسانس وارد شد. الکل برای ضد عفونی و درمان‌ بیماری‌ها به کار می‌رفت. پاراسلسوس، طبیب و کیمیاگر آلمانی که پدر هومئوپاتی شناخته می‌شود، نام ناب‌ترین شراب‌ها را الکل وینی گذاشته بود. به تدریج الکل اسم عام انواع مشروب شد.تاریخ : پنج شنبه 97/2/27 | 7:37 عصر | ماهین نیوز : پایگاه خبری بین المللی | نظر