تماس با ما سرمایه گذاری، فرار سرمایه! - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

هرچه برای آن طرف آب باشد، خوب است ولی همان برای ما بداست! اگر یک آلمانی، پولی را به ایران بیاورد، اسمش را می گذاریم سرمایه گذاری! ولی اگر یک ایرانی پولی را به آلمان ببرد، اسمش فرار سرمایه است!ممکن است بگویند: اولی با اجازه است دومی بی اجازه. ولی آلمان هم جزو گروه: تحریم کنندگان ایران است و: شخص یا شرکتی که پول آورده، بدون اجازه آمریکا و دولت آلمان و اتحادیه اروپا و ناتو است! بنابر این اگر این دزدی است، آن هم دزدی است، اگر این سرمایه گذاری است، آنهم سرمایه گذاری است. ادامه مطلب...

تاریخ : دوشنبه 97/2/10 | 7:10 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر