تماس با ما خط مقاومت به شرق ایران هم رسید! - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

نتیجه تصویری برای اقبال لاهوری

هزاره ها قومی هستند که: با زحمت تمام نقش حزب الله لبنان را، در افغانستان انجام می دهند و: پیشتاز مقاومت برای شرق هستند. قوم هزاره تقریبا در تمام افغانستان حکومت داشته، ولی 400سال قبل که به دست استعمار انگلیس، استبداد در انجا پایه گذاری شد، همه را از سرزمین های خود بیرون کردند! مانند فلسطینی ها، آنها را آواره نمودند. اما اکنون بیداری انها و: به هم پیوستگی شان شروع شده است. تا قبل از انقلاب اسلامی در ایران، و همزمان کودتای کمونیستی در افعانستان، شاهان منصوب انگلیس آنها را دربدر کرده بودند. مدتی نیز کمونیست ها به کشتار و تبعید آنها دست زدند. به بهانه اینکه به ایران علاقمندند، آنها را تبعید کردند. بعد که آمریکاییها و آل سعود آمدند، طالبان را تاسیس کردند. طالبان حتی به منزل های انها در: هرات و دیگر شهر ها ریختند، گفتند شیعه کشی مباح است. آنها را رافضی دانسته، به قتل شان همت گماشتند. اسماعیل خان والی هرات دستور داد: همه خانه های شیعیان را، بر سرشان خراب کنند! و آن را به آتش بکشند، تا هیچ اثری از شیعه باقی نماند. با اینکه مبارزات برحق هزاره، قدرتی در کشور شده بود، ولی آنها دست بردار نبودند. حالا داعش را به جان آنها انداخته اند. شبی نیست که مردم در سراسر افغانستان، شایعه نشنوند که داعش به خیابان ها آمده! یا به داخل مساجد رفته و یا، چند نفر را در خانه هایشان سر بریده! تا اینکه در ادریبهشت سال جاری(1397 ایرانی)،  جوانان هزاره راهپیمایی بزرگی به راه انداختند. شروع این راه پیمایی، نیمه شب بود زیرا: وحشت عجیبی بین مردم انداخته بودند، که داعشی ها قرار است حمله کنند. در ابتدا دانشجویان فعال حزب وحدت اسلامی، به خیابان ها آمدند تا مردم را حمایت کنند، کم کم مردم به آنها پیوستند، و تا صبح در خیابان ها می گشتند، و تظاهرات می کردند. اما دولت افغانستان، مخصوصا رئیس جمهور اشرف غنی، هیچ کاری نکرد. لذا این را هپیمایی و تظاهرات را ادامه دادند، تقریبا 18ساعت پی درپی، آنها در خیابان ها اجتماع کرده بودند، تا اینکه بالاخره صدایشان به گوش رئیس جمهور رسید! وی طی یک تماس تلفنی قول داد: نیروی پلیس اعزام کند، و این کمک را در تلفن می گفت. کسی که با او مکالمه می کرد، آن را در بلند گو گذاشته بود و: همه رسانه ها و مردم آن را می شنیدند! تا اینکه مردم آرام شده، به خانه هایشان بر گشتند. افتخار این تظاهرات عظیم، که خط اصلی هزاره را در افغانستان برجسته کرد، بیشتر به گروهی بر می گشت که: خود را پیروان عبدالعلی مزاری می دانستند. وی که 24 سال پیش شهید شده، پدر و برادرانش هم، قبل از خودش شهید شده بود، از مبارزان دوران ستمشاهی ایران بود.  و در قم درس می خواند، هنگام دستگیری ساواک، با شهید رجایی و دیگران هم بند بوده است. و آتش مبارزه را از آنجا در سینه گرفته است. آتشی که اقبال لاهوری سالها پیش، آن را در سینه داشت و جناح را متقاعد کرد، تا بخش مسلمان نشین هند را جدا کند، و نام جمهوری اسلامی پاکستان، بر آن بگذارد. وی می گوید ای جوانان عجم، جان من و جان شما! آتشی در سینه دارم از نیاکان شما. میرسد مردی  که زنجیرغلامان بشکند! پاره لعلی که دارم از بدخشان شما!(شیر دره پنجشیر) این است که آتش فروکش نکرد، از ایران به افغانستان و پاکستان و کشمیر هم رسید. و ایالت مسلمان نشین چین هم، در صف قراردارد. البته باید آنها را در صف مقدم بدانیم! زیرا ان قسمت، اولین جمهوری اسلامی را در ترکستان شرقی پدید آوردند. اما کمونیستهای چین و شوروی، آن را از بین برده و بین: خودشان تقسیم کردند. کشتارهای کمونیستی رمقی برایشان نگذاشته بود، ولی جدیدا اخبارمی رسد که: خبری در راه است.

Line of resistance to East of Iran also reached!

The Hazaras are peopling who: By doing all of : Lebanon"s Hezbollah"s role in Afghanistan, they are: Leading to the East for resistance. The millennial people have ruled almost all of Afghanistan, but 400 years ago, when British colonial rule was established, despotism was founded there, and all of them were expelled from their territories! Like the Palestinians, they displaced them. But now their awakening and their coherence have begun. Before the Islamic Revolution in Iran, and at the same time as the communist coup in Afghanistan, the British kings had occupied them. For a while, the communists were killing and exile. Exiled: to Iran on the pretext that they are interested in Iran. Then the Americans and Al Saud came to the Taliban. The Taliban even drove their homes to Herat and other cities, saying they were Shiite Mobah. They considered them rational; they set up for their murder. Ismail Khan, governor of Herat, ordered all Shiite houses to be destroyed on their heads! And they will burn it, so that no trace of Shi"a remains. Although the Hazaras struggles were power in the country, they were not overthrown. ISIL has now been thrown into their lives. It"s not a night that people across Afghanistan are rumored that ISIS has come to the streets! Or go to the mosques, or put several people in their homes! Until the current year (1397 Iranian), the youth of Hazaveh had a great rally. The start of the march was midnight because it was: a strange horror between people that the ISILs are supposed to attack. Initially, active students of the Islamic Unity Party came to the streets to support the people, they were joined by little people, and they ran in the streets until morning, and rallied. But the Afghan government, especially President Ashraf Ghani, did nothing. So they continued to have a haphazard and protest, they were gathering in the streets for almost 18 hours in a row, until finally their voice came to the attention of the president! He promised to send a police force during a phone call, and he called on the phone. The person who talked with him put it on the loudspeaker: all the media and people heard it! As the people calmed down, they returned to their homes. The honor of these massive demonstrations, which highlighted the main line of the Millennium in Afghanistan, was more of a group than those who considered themselves followers of Abdul Ali Mazari. Being martyred 24 years ago, his father and his brothers, who were martyred before him, were among the fighters of the oppressive era of Iran. He studied in Qum, while arresting SAVAK; he had been with the martyr Rajai and others. And the fighting fire has been taken from there on the chest. The fire that: Iqbal Lahore years ago had on his chest and persuaded the faction to isolate the Muslim part of India, and name the Islamic Republic of Pakistan. He says, O young people, Ajam, my soul and your soul! I have a fire in my chest from your ancestors. Comes to a man whose chains are broken! The tornado that I am from Badakhshan! (Lane of Panjshir valley) is that the fire did not subsist; it came from Iran to Afghanistan, Pakistan and Kashmir. And the Muslim state of China is in line. Of course, we need to know them at the forefront! Because: it created the first Islamic republic in eastern Turkestan. But the Chinese and Soviet communists destroyed it and divided it among themselves. The Communist massacres had not left them, but new news is that news is on the way.

وصل خط المقاومة إلى شرق إیران أیضًا!

الهزارة هم أشخاص: من خلال القیام بکل دور حزب الله اللبنانی فی أفغانستان ، فإنهم: القیادة إلى الشرق للمقاومة. لقد حکم الشعب الألفی کل أفغانستان تقریبًا ، لکن قبل 400 عام ، عندما تم تأسیس الحکم الاستعماری البریطانی ، تم تأسیس الاستبداد هناک ، وتم طردهم جمیعًا من أراضیهم! مثل الفلسطینیین ، فقد نزحواهم. ولکن الآن بدأت الصحوة وتماسکهم. قبل الثورة الإسلامیة فی إیران ، وفی نفس الوقت الذی حدث فیه الانقلاب الشیوعی فی أفغانستان ، احتلهم الملوک البریطانیون. لفترة من الوقت ، کان الشیوعیون یقتلون وینفیون. نفی إلى إیران بحجة أنهم مهتمون بإیران. ثم جاء الأمریکیون والسعود إلى طالبان. حتى أن الطالبان قادوا منازلهم إلى هرات والمدن الأخرى ، قائلین إنهم من الشیعة Mobah. لقد اعتبروهما عقلانیین ، فقاموا بقتلهما. أمر إسماعیل خان ، حاکم هیرات ، بتدمیر جمیع المنازل الشیعیة على رؤوسهم! وسوف یحرقونه ، حتى لا یبقى أی أثر للشیعة. على الرغم من أن الصراع الألفی کان قوة فی البلاد ، إلا أنه لم یتم الإطاحة به. تم طرح داعش الآن فی حیاتهم. إنها لیست لیلة یشاع فیها الناس فی جمیع أنحاء أفغانستان بأن داعش قد خرج إلى الشوارع! أو الذهاب إلى المساجد ، أو وضع العدید من الناس فی منازلهم! حتى العام الحالی (1397 إیرانی) ، أطلق شباب المائة عام مسیرة عظیمة. کانت بدایة المسیرة فی منتصف اللیل لأنها کانت: رعبًا غریبًا بین الأشخاص الذین یُفترض أن یهاجمهم داعش. فی البدایة ، خرج الطلاب النشطاء فی حزب الوحدة الإسلامی إلى الشوارع لدعم الناس ، وانضم إلیهم أشخاص قلیلون ، وهربوا فی الشوارع حتى الصباح ، وتجمعوا. لکن الحکومة الأفغانیة ، وخاصة الرئیس أشرف غنی ، لم تفعل شیئًا. لذلک استمروا فی الحصول على مظاهرة واحتجاجات ، کانوا یتجمعون فی الشوارع لمدة 18 ساعة متتالیة ، حتى وصل صوتهم فی النهایة إلى انتباه الرئیس! وعد بإرسال قوة شرطة خلال مکالمة هاتفیة ، واتصل على الهاتف. الشخص الذی تحدث معه وضعه على مکبرات الصوت: جمیع وسائل الإعلام والناس سمعوا ذلک! عندما هدأ الناس ، عادوا إلى منازلهم. کان شرف هذه المظاهرات الحاشدة ، التی سلطت الضوء على الخط الرئیسی للألفیة فی أفغانستان ، جماعة أکثر من أولئک الذین اعتبروا أنفسهم من أتباع عبد علی مزاری. بعد استشهاده قبل 24 عامًا ، کان والده وإخوته الذین استشهدوا أمامه من بین مقاتلی الحقبة القمعیة فی إیران. درس فی قم ، أثناء القبض على سافاک ، کان مع الشهید رجائی وآخرین. وأخذت نیران القتال من هناک على صدره. إن الحریق الذی اندلع إقبال لاهور منذ سنوات على صدره وأقنع الفصیل بعزل الجزء المسلم من الهند ، وتسمیة جمهوریة باکستان الإسلامیة. یقول یا شباب ، عجمی ، روحی وروحک! عندی حریق فی صدری من أسلافک. یأتی إلى رجل تتکسر سلاسله! إن إعصار أنا من بدخشان (حارة وادی بانجشیر) هو أن الحریق لم یهدأ ، لقد جاء من إیران إلى أفغانستان وباکستان وکشمیر. والدولة المسلمة فی الصین فی خط. بالطبع ، نحن بحاجة إلى معرفتهم فی المقدمة! لأنها أنشأت أول جمهوریة إسلامیة فی شرق ترکستان. لکن الشیوعیین الصینیین والسوفیات دمروها وقسموها فیما بینهم. لم تترکهم المذابح الشیوعیة ، لکن الأخبار الجدیدة هی أن الأخبار فی الطریق.

?ran ??rqin? müqavim?t x?tti d? çatd?!

Hazarlar, Livandak? Hizbullah?n ?fqan?standak? rolu il? bütün bunlar? yerin? yetir?n insanlard?r: ??rq? müqavim?t üçün liderlik edirl?r. Millennial xalq? dem?k olar ki, bütün ?fqan?stan? idar? etdi, lakin 400 il bundan ?vv?l, Britaniya müst?ml?k? hakimiyy?ti qurulduqda orada despotizm quruldu v? onlar?n ham?s? torpaqlar?ndan qovuldu! F?l?stinlil?r kimi, onlar da yerl?rini köçürdül?r. Amma indi onlar?n oyan??? v??laq?li olmas? ba?lam??d?r. ?randa ?slam ?nqilab?ndan ?vv?l, eyni zamanda ?fqan?standa kommunist çevrili?i il?, Britaniya krallar? onlar? i??al etdil?r. Bir müdd?t kommunistl?r öldürülüb sürgün edildi. ?rana maraq göst?rdikl?ri b?han? il? ?rana sürgün edildi. Daha sonra amerikal?lar v??l-S?ud Talibana g?ldi. Taliban h?tta Herat v? dig?r ??h?rl?r? evl?rini sürükl?y?r?k ?i? Mobah oldu?unu söyl?di. Onlar? rasional hesab etdil?r, öldürm?k üçün qurdular. Herat qubernatoru ?smay?l xan bütün ?i? evl?rinin ba?lar?na m?hv edilm?sin??mr etdi! Onlar onu yand?racaqlar, buna gör? ?i? izi qalmayacaq. Millennial mübariz?si ölk?d? bir güc olsa da, onlar devrilm?mi?dir. ???L indi h?yatlar?na at?ld?. ?fqan?stan ?halisinin ?S?S küç?l?r? g?ldiyind?n x?b?r verdiyi bir gec? deyil! Ya da m?scidl?r? gedin, ya da evl?rind? bir neç? adam qoyun! Cari il (1397 ?ran) q?d?r, Yüz illik G?ncl?r böyük bir yürüyü? ba?latd?. Gedi?in ba?lamas? gec? yar?s? idi: ???D-l?rin hücum etm?si laz?m olan insanlar aras?nda q?rib? bir d?h??t. Birincisi, ?slam Birliyi Partiyas?n?n aktiv t?l?b?l?ri xalq? d?st?kl?m?k üçün küç?l?r? g?ldil?r, az adamlar qo?uldular v? s?h?r? q?d?r küç?l?r? qaçd?lar v? gedi? etdi. Amma ?fqan?stan hökum?ti, xüsusil? prezident E?ref Qani, heç bir ?ey etm?mi?di. Bel?likl?, ba? ver?n hadis?l?r v? etirazlar davam etdi, n?hay?t s?sl?ri prezidentin diqq?tin? çatana q?d?r t?xmin?n 18 saat boyunca küç?l?r? y??d?lar! Telefon z?ngl?ri zaman? polis qüvv?sini gönd?rm?y? söz verdi v? telefonu ça??rd?. Onunla söhb?t ed?n ??xs onu dinl?yiciy? verdi: bütün media v? insanlar bunu e?itdi! Xalq sakitl??dikd?n sonra evl?rin? döndü. ?fqan?standa Minilliyin ?sas x?ttini vur?ulayan bu kütl?vi nümayi?l?rin ??r?fin? Abdul Ali M?zari özünü t?qib ed?nl?rd?n daha çox bir qrup idi. 24 il ?vv?l ??hid olan ata v? qarda?lar?, onun qar??s?nda ??hid olmu?, ?ran?n t?zyiq dövrünün döyü?çül?rind?ndir. Qumda oxudu?u SAVAK"? h?bs ed?rk?n, ??hid R?cai v? dig?rl?ri il? birlikd? olmu?du. Söndür?n yan??n gö?sünd?n ç?xd?. ?qbal Lahorun ?vv?lki ill?rd? ç?xard??? yan??n, sand???n üstünd? idi v? fraksiyan? Hindistan?n müs?lman hiss?sini t?crid etm?k v? Pakistan ?slam Respublikas? adland?rmaq üçün raz? sald?. Ey g?ncl?r, ey Ad?m, m?nim ruhum v? ruh! Atalar?n?zdan gö?sünüzd? bir at??im var. Z?ncirl?ri s?n?q olan bir insana g?lir! M?n Badah?andan olan tornado (Panj?ir vadisinin ?eridi) yan??n?n dayand?r?lmamas?d?r ki, ?randan ?fqan?stana, Pakistan v? K??mir? g?ldi. V? Çinin müs?lman dövl?ti h?ddind?n art?qd?r. ?lb?tt? ki, onlar? önd? bilm?liyik! Çünki ??rqi Türkistanda ilk ?slam respublikas?n? yarad?b. Ancaq Çin v? Sovet kommunistl?ri onu yox etdi v? bir-birin? ay?rd?. Kommunist q?r??nlar? onlar? t?rk etm?mi?di, lakin yeni x?b?rl?r yolda olan x?b?rdir.

 

 


تاریخ : پنج شنبه 97/12/23 | 12:21 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر