تماس با ما بانک مهر اقتصاد، آبروی بانکداری اسلامی را برده است. - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

No alt text provided for this image

چند سال پیش برای ازدواج برادرزاده ام، مجبور شدیم وام بگیریم! پدر خانمش که سید بزرگواری بود گفت: بانک مهر اقتصاد خوب است(مال بسیج است)، رفت و صحبت کرد: سی تومن وام بگیرد آنها گفتند سه تا ضامن، هرکدام دوبرابر وام چک بدهند! من بعنوان سومین نفر، در بانک حاضر شدم و چک 60میلیونی دادم. بعد از چند لحظه گفتند که: آئین نامه تغییر کرده 20تومن بیشتر نمی دهند! آنها به اجبار قبول کردند. بنده هم به مسئول بانک گفتم چک را بدهید،

تا عوض کنم! گفت مهم نیست نزد ما امانت است، به شما پس می دهیم! آنها شروع به واریز اقساط کردند، ولی هربار برای من اخطار می امد که: می خواهیم چک تو را به اجرا بگذاریم! گفتم من سومین ضامن هستم! گفتند که آنهای دیگر فیش حقوق گذاشتند، از حقوقشان کم می کنیم! چند وقت به این منوال گذشت، نه تنها تهدیدات کم نشد، بلکه هرماه یک اخطار داشتم!  به آنها می گفتم چرا عقب می اندازید؟ می گفتند ما می پردازیم! ولی آنها از حقوق ها هم کم می کنند.  انشاءالله تمام می شود! تا اینکه رسما به دادگاه شکایت کردند، و من دیدم مسئله جدی است، لذا پدر خانم را فرستادم، تا ببیند حقیقت چیست؟ آنها گفتند که وام 5ساله بوده، ولی سه ساله کرده اند. پس اقساط بیشتر می شده! و چون چند قسط دیر دادید(کم دادید) به روز شده، بعد از اینکه به روز شده  واریزی شما، فقط بهره آن ها را می پوشاند! لذا اصل وام که پرداخت نشده! 22میلیون هنوز بدهکار هستید!. در حالیکه به حساب خود، نه تنها اقساط را نقدی پرداخت کرده اند، و تمام شده! بلکه باید مبالغ کسر از حقوق را هم، به ضامن ها پس بدهند. ولی طبق حساب بانک! بیش از وام بدهکار هستند و: در دادگاه هم کارشان پیش است، چرا که هرچه اسناد مخدوش داده اند، قاضی قبول کرده! چون چک دریافتی آنها امانی بوده، و برای وام سی میلیون تومانی بوده، ولی خودشان در ان چک دست برده، و تاریخ هم خودشان نوشته اند! علاوه بر بهره و جریمه دیرکرد، در نظر دارند هزینه های دادرسی را هم، دولا پهنا برآن اضافه کنند! این است که با نام بسیج و سپاه، به مردم ظلم می کنند!(شاید اصلا مال بسیج هم نباشند!). برخلاف رای مجتهدین، ربا خواری می کنند! دیرکرد و جریمه می گیرند، و مانع اصلاح نظام بانکی هم می شوند. شاید هم برعکس، بنام سپاه و یا ائمه و پیامبر بانک می زنند، تا آنها را هم آلوده کنند! و قبح رباخواری را از بین ببرند. کسانی که دست اندر کار هستند، میدانند که اداره یک موسسه چه هزینه های سنگینی دارد! چه رسد به بانکهای زنجیره ای، که گاهی تا 600شعبه در سراسر ایران دارند. این است که ناچار آنها را به رباخواری می رسند. بین دوراهی ورشکستگی و ربا خواری، معمولا رباخواری انتخاب می شود. بانکهایی که مثلا شرعی فکر می کنند، خود بخود کلاه شرعی هم پیدا می کنند! یکی از ساده ترین آنها اینکه می گویند: اگر بانک سپاه یا بسیج، اعلام ورشکستگی کند آبروی اسلام می رود! لذا برای حفظ آبروی اسلام، رباخواری می کنیم(میان افسد و فاسد). کلاه شرعی دوم این است که می گویند: ملاک رباخواری نظریه علما نیست! بلکه قانون بانکداری است.  بعد در شورای فقهی بانک مرکزی هم، اعمال نفوذ می کنند و ربا را، سود یا بهره یا کارمزد! نامگذاری می کنند.  روش سوم آن است که نام ربا را، خرید دین!می گذارند. با اینکه در اسلام بدهکار، را در امان خدا می داند، ولی آنها بدهکار را به زندان می اندازند! تا بدهی را بدهد! چکهای او را به اجرا می گذارند، و اموالش را مصادره می کنند! با این توجیه که این، بدهی نیست! بلکه عدم اجرای قرارداد است؟ علی ع فرمود خطر شرک، از صدای پای راه رفتن مورچه، در شب تاریک هم مرموز تر است.

Bank Mehr Economy has taken the reputation of Islamic banking.

A few years ago, to get married to my nephew, we had to borrow! His father"s father, Sayed Magnificently, said: Bank Mehr is a good economy (is mobilizing), went and spoke: Thomson borrowed. They said three guarantors, each of whom double checked the loan! I was in the bank as a third person and gave me a check of 60 million. After a few moments they said: The rules have changed, they do not give 20 more! They were forced to accept. I told the lord of the bank to give me a check to change! He said: "No matter, we are trustee, we"ll give you back!" They started paying the installments, but each time they warn me that: we want to run your check! I said I"m the third guarantor! They said that the other ones had paid a salary, they would lose their salary! How often did this happen, not only the threats were not reduced, but every month I had a warning! I told them why you"re back? They said we would pay! But they also reduce salaries. God willing! Until they officially complained to the court, and I found it a serious matter, so I sent the lady"s father to see what the truth is? They said the loan was 5 years old, but they were three years old. So the installments would be increased! And since you"ve done a few installments late (updated), after you"ve updated your money, it only covers them! So the principal is a loan that is not paid! 22 millions still owe you! While on their account, they have not only paid out the installments, and have expired! They should also pay the guarantors the amount of the deduction of salaries. But according to the bank account! Over and above the debt, they are owed, and: The court is also ahead of them, because whatever evidence has been tampered with, the judge accepts it! Because they received a check, and they were for a loan of Thirty Million Tumans, but they themselves handed it to it, and history itself has written! In addition to interest and late fines, they are also planning to increase the cost of the proceedings too! It is called the Basij and the Revolutionary Guards; they are oppressing the people (maybe they are not even mobilized!). Unlike the Mujtahid rulers, they are abusive! Delayed and penalized, and prevented the reform of the banking system. Perhaps, on the contrary, they are called by the IRGC or the Imams and the Prophet of the Bank to infect them too! And the tribe of usury will be destroyed. Those who are involved in the task know how much the administration of an institution is doing! Let alone chain banks, which sometimes have up to 600 branches all over Iran. This is because they have to be driven into usury. Between bankruptcy and rebelliousness, usually a usurp is chosen. Banks, such as Shari"a think, themselves have a religious hat! One of the easiest to say: If the Bank of the Revolutionary Guard or the Basij, declaring bankruptcy, the reputation of Islam goes away! Therefore, in order to preserve the dignity of Islam, we use usury (between corrupt and corrupt). The second religious hat is to say that the ulama is not the ulama"s theory! But: the banking law. Then, in the Central Bank of the Islamic Jurist Council, they influence and make usury, profit or interest or pay! Naming. The third is the name of the Reba, the purchase of religion! Although in Islam, the debtor knows God, but they put the debtor in jail! To give up debt! She checks her and confiscates her property! To justify this, it"s not a debt! But: the failure to implement the contract? Ali said that the danger of Shirk, from the walking of the ant, is even more mysterious in the dark night.

لقد اکتسب بنک مهر الاقتصاد سمعة المصرفیة الإسلامیة .

قبل بضع سنوات ، لتتزوج من ابن أخی ، کان علینا أن نقترض! وقال والد والده سید ماجنیفیکتی: إن بنک مهر یعتبر اقتصادًا جیدًا (یتم حشده) ، ذهب وتحدث: استعار تومسون ، فقالوا ثلاثة ضامنین ، کل منهم قام بفحص القرض مرتین! کنت فی البنک کشخص ثالث وأعطتنی شیک بـ 60 ملیون. بعد لحظات قلیلة قالوا: لقد تغیرت القواعد ، لم یعطوا أکثر من 20! أجبروا على القبول. قلت لرب البنک أن یعطینی شیکًا للتغییر! قال: "لا یهم ، نحن أمناء ، سنعیدک!" بدأوا فی دفع الأقساط ، ولکن فی کل مرة یحذروننی فیها: نرید تشغیل الشیک الخاص بک! قلت أنا الضامن الثالث! قالوا إن الآخرین دفعوا راتباً ، وسیفقدون رواتبهم! کم مرة حدث هذا ، لم یتم تقلیل التهدیدات فقط ، ولکن کل شهر کان لدی تحذیر! قلت لهم لماذا عدت؟ قالوا أننا سوف ندفع! لکنهم أیضا یقللون الرواتب. ان شاء الله حتى شکوا رسمیا إلى المحکمة ، ووجدت أنه أمر خطیر ، لذلک أنا أرسلت والد السیدة لمعرفة ما هی الحقیقة؟ قالوا إن القرض کان عمره 5 سنوات ، لکنهم کانوا فی الثالثة من العمر. لذلک سوف یتم زیادة الأقساط! ونظرًا لأنک أجریت بعض الأقساط المتأخرة (المحدّثة) ، بعد أن قمت بتحدیث أموالک ، فهی تغطیها فقط! إذن ، الراتب هو قرض غیر مدفوع! لا یزال 22 ملیونًا مدینًا لک! بینما على حسابهم ، لم یدفعوا فقط الأقساط ، وانتهت صلاحیتها! کما یجب علیهم أن یدفعوا الضامنین مبلغ الخصم من المرتبات. ولکن وفقا للحساب المصرفی! وفوق الدین ، فإنهم مستحقون ، و: المحکمة أمامهم أیضاً ، لأن أی دلیل قد تم التلاعب به ، یقبله القاضی! لأنهم حصلوا على شیک ، وکانوا من أجل قرض من ثلاثین ملیون تومان ، لکنهم هم أنفسهم سلموها إلیه ، والتاریخ نفسه قد کتب! بالإضافة إلى الاهتمام والغرامات المتأخرة ، یخططون أیضًا لزیادة تکلفة الإجراءات أیضًا! یطلق علیه الباسیج والحرس الثوری ، هم یظلمون الناس (ربما لا یتم تعبئتهم حتى!). على عکس حکام المجتهد ، فهم مسیئون! تأخرت ومعاقبتها ، ومنعت إصلاح النظام المصرفی. ربما ، على العکس من ذلک ، یتم استدعائهم من قبل الحرس الثوری الإسلامی أو الأئمة ونبی المصرف لیصیبهم أیضًا! وقبیلة الربا ستدمر. أولئک الذین یشارکون فی المهمة یعرفون مقدار ما تقوم به إدارة المؤسسة! ناهیک عن سلسلة البنوک التی لدیها فی بعض الأحیان ما یصل إلى 600 فرع فی جمیع أنحاء إیران. هذا لأنهم یجب أن یدفعوا إلى الربا. بین الإفلاس والتمرد ، وعادة ما یتم اختیار الغاصب. البنوک ، مثل الشریعة الإسلامیة ، نفسها لدیها قبعة دینیة! من الأسهل أن نقول: إذا کان بنک الحرس الثوری أو الباسیج ، یعلن الإفلاس ، فإن سمعة الإسلام تختفی! لذلک ، من أجل الحفاظ على کرامة الإسلام ، نستخدم الربا (بین الفاسدین والفاسدین). القبعة الدینیة الثانیة هی القول بأن العلماء لیسوا نظریة العلماء! لکن القانون المصرفی. ثم ، فی البنک المرکزی لمجلس الفقه الإسلامی ، فإنهم یؤثرون ویصنعون الربا أو الربح أو الفائدة أو الدفع! اسمه. والثالث هو اسم الربا ، وشراء الدین! على الرغم من أنه فی الإسلام ، فإن المدین یعرف الله ، لکنهم وضعوا المدین فی السجن! للتخلی عن الدیون! انها تحقق لها ویصادر ممتلکاتها! لتبریر هذا ، إنه لیس دین! لکن الفشل فی تنفیذ العقد؟ قال علی أن خطر الشرک ، من مشی النملة ، أکثر غموضا فی اللیل المظلم.

Bank Mehr ?qtisadiyyat? islam bankç?l???n?n nüfuzunu al?b.

 

Bir neç? il bundan ?vv?l ye??m? il? evl?nm?k üçün borcumuz vard?! Atas?n?n atas? Sayed Magnificity deyir: Bank Mehr yax?? bir iqtisadiyyatd?r (s?f?rb?r olunur), getdi v? dan??d?: Thomson borc götürdül?r, h?r biri ikiqat krediti yoxlad?qlar? üç z?man?t dedil?r! Bankda üçüncü ??xs kimi oldum v? m?n? 60 milyon avro verdil?r. Bir neç? d?qiq?d?n sonra dedil?r: "Qaydalar d?yi?di, daha çoxunu vermirl?r!" Onlar q?bul etm?k m?cburiyy?tind? qald?lar. Bank?n lordunu d?yi?dirm?k üçün bir çek verm?yimi söyl?dim! O dedi: "Olursa olsun, biz güv?nirik, s?ni geri ver?c?yik!" Onlar taksitl?ri öd?m?y? ba?lad?lar, amma h?r d?f? m?ni x?b?rdar etdil?r: biz çekinizi idar? etm?k ist?yirik! M?n üçüncü z?man?t oldu?umu söyl?dim! Onlar dedil?r ki, dig?rl?r maa?lar?n? öd?yirdil?r, ?m?k haqq?n? itir?rdil?r! Bu n? q?d?r tez-tez ba? ver?rdi, yaln?z t?hlük?l?r azalm?rd?, amma h?r ay bir x?b?rdarl?q var idi! Niy? geri döndüyünüzü onlara söyl?dim? Onlar öd?y?c?yimizi söyl?dil?r! Ancaq onlar da maa?lar? azald?r. Allah ist?klidir! Onlar r?smi olaraq m?hk?m?y? ?ikay?t etdil?r v? m?n ciddi m?s?l?l?r tapd?m, buna gör? d? xan?m?n atas?n? h?qiq?ti görm?y? gönd?rdim? Kreditin 5 ya??ndayd? dedil?r amma üç ya??ndayd?lar. Bel?likl?, taksitl?r art?r?lacaqd?r! B?zi taksitl?ri gecikdir?n (yenil?nmi?) etdiyiniz? gör?, pulunuzu yenil?dikd?n sonra onlar? yaln?z ?hat? edir! Bel? ki, mü?llif öd?nilm?y?n bir kreditdir! 22 milyonu h?l? borcunuz var! Onlar?n hesab?na baxmayaraq, onlar yaln?z öd?ni?l?ri öd?mirl?r v? müdd?ti bitmi?l?r! Onlar h?mçinin ?m?k haqq? vergil?rinin m?bl??ini t?min etm?lidirl?r. Amma bank hesab?na gör?! Borcdan art?q v? daha çox borcludurlar v? m?hk?m? onlardan qabaqd?r, çünki h?r hans? bir sübuta d?yi?dirilmi?dir, hakim onu ??q?bul edir! Çünki onlar bir çek ald?lar v? onlar otuz milyon tuman?n borcu idi, lakin özl?ri bunu özl?rind?n ald?lar v? tarixin özü yazd?! Faiz v? gec c?zalara ?lav? olaraq, onlar da m?hk?m? prosesl?rinin d?y?rini art?rma?? planla?d?r?rlar! Basij v? ?nqilabç? Qulluqlar deyilir, onlar xalq? ?ziyy?tl?ndirirl?r (b?lk? d? s?f?rb?r olunmazlar!). Mujtahid hökmdarlar?ndan f?rqli olaraq onlar t?hqir edirl?r! Gecikm?k v? c?zaland?rmaq, bank sisteminin islahat?n? mane? tör?tdi. Y?qin ki, ?ksin? onlar? IRGC v? ya ?mamlar v? Bank?n Pey??mb?ri d? onlara t?hrik etm?k üçün ça??r?r! Rü?v?t q?bil?si m?hv olacaqd?r. V?zif?y? c?lb edil?nl?r bir t??kilat?n r?hb?rliyinin n? q?d?r m???ul oldu?unu bilirl?r! B?z?n ?ran?n bütün ?razil?rind? 600 ?öb?si olan z?ncir banklar? olsun. Çünki onlar s?daq?t? yön?ldilm?lidirl?r. ?flas v? ittiham aras?nda, ümumiyy?tl?, q?sbkarl?q seçilir. ??riat kimi banklar dü?ünür, özl?ri d? dini bir ?apka var! Söyl?m?nin ?n asanlar?ndan biri: ?nqilabç? Qulluq Bank? v? ya Basij iflas elan ed?rs?, ?slam?n nüfuzundan uzaqla??r! Buna gör? ?slam?n l?yaq?tini qorumaq üçün, s?l?mçilikd?n (korrupsiya v? korrupsiya aras?nda) istifad? edirik. ?kinci dini x?tt, ulaman?n ulama n?z?riyy?si deyil, dem?kdir! Amma bankç?l?q qanunu. Sonra, ?slam Hüquq?ünaslar ?uras?n?n M?rk?zi Bank?nda onlar t?sir göst?rir v? s?l?m, m?nf??t v? ya faiz v? ya öd?ni? edirl?r! Adland?rma. Üçüncüsü, riban?n ad?, dinin al?nmas?d?r! ?slamda borclu Allah? bilir, amma borcunu h?bsxanaya qoyurlar! Borcdan imtina etm?k! O, onu yoxlay?r v??mlak?n? müsadir? edir! Bunu haqq qazand?rmaq üçün borc deyil! Ancaq müqavil?nin yerin? yetirilm?m?si? ?li deyir ki, qar??qan?n gedi?ind?n ?irk t?hlük?si qaranl?q gec?d? daha da sirrdir.
تاریخ : دوشنبه 97/11/29 | 12:1 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر