تماس با ما جای خالی وزارت امور خارجه ایران، در انقلاب اسلامی - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

No alt text provided for this image

وجود شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، نشان دهنده ضعف وزارت امور خارجه در معرفی انقلاب اسلامی است. البته کلیه وزارتخانه ها، در این موضوع درگیر هستند، ولی بعد از چهل سال، اکنون نوبت وزارت خارجه است، تا انقلاب اسلامی را معرفی نماید، آنهم نه فقط با توئیت کردن! بلکه ایجاد یک گردونه تشکیلاتی، به مانند آنچه که شهید بهشتی، در اوایل انقلاب آن را پیگیری می کرد. جای خالی وزارت امور خارجه را در معرفی انقلاب اسلامی (ابر و باد و مه خورشید) پر کرده اند! امسال در 22بهمن دیدم که: در مقابل همه سفارتخانه های ایران، بجای تظاهرات 22بهمن،

تظاهرات منافقین و ضد انقلاب بود! وجود این تجمعات در مقابل سفارتخانه های ایران، در روز 22بهمن در کشورهای مختلف: از جمله آلمان و انگلیس و ایتالیا، نشان کم کاری و یا خرابکاری وزارت خارجه است. زیرا از تظاهرات انقلابیون جلوگیری می کند! ولی جلوی ضد انقلابیون را نمی تواند بگیرد! یکی از ترفند های وزارت خارجه برای جلوگیری از: تظاهرات انقلابیون این بود که می گفت: دوشنبه روز تعطیل نیست! لذا نباید مزاحم مردم لندن یا پاریس و رم شد! در بقیه کشورها هم می گوید: اینجا که خاک ما نیست! اگر جشن می گیرید، بیایید داخل سفارت! در داخل سفارت هم یا قیر نیست، یا قیر ریز! لذا باید این ضعف جبران شود: از این به بعد انقلاب ایران به جهانیان معرفی شود. اگر تحولی در وزارت خارجه صورت نگیرد، این امکان هم پیش نمی اید! زیرا امور خارجه ای ها، همچنان بر طبل عرف دیپلماتیک می کویند! و می گویند اینها خلاف شئون دیلماتیک است. گویا از نظر آنها، ضدانقلابیون هر کاری کنند، عرف است و انقلابیون هر کاری کنند، خلاف عرف دیپلماتیک! امروز وزارت خارجه، و همه ارگانها باید بدانند که: آغاز دهه پنجم، آغاز اعلام علنی است. همانطور که پیامبر ص  در سن چهل سالگی، مامور به رسالت شد، انقلاب اسلامی هم باید: رسالت خود را اعلام کند! والا جبرائیل، او را آنقدر فشار می دهد: تا همه جای بدنش عرق کند، و ساعتها تب و لرز نماید!(بخوان بنام خدا). به نظر می رسد که: تفکرات حاکم بر وزارت خارجه ایران، دو ایراد اساسی داشته باشد: یکی اینکه مانند دوران دولت بختیار، فکر می کنند همه علما باید به قم برگردند! و آنجا را یک واتیکان اسلامی درست کنند، و وزارت خارجه را بسپارند: به دست آمریکا پرستان. تا به یکباره دریچه را باز کنند، و همه ذخیره های انقلاب را یکجا تحویل دهند. دومین ایراد مهم آن، شعار زدگی بجای عملگرایی است. یعنی شعار عزت حکمت و مصلحت می دهند، ولی گدایی و تقلید از غرب را، با توجه به مصلحت آمریکایی، در عمل جایگزین می کنند! بطوریکه به صراحت می بینیم: وزارت خارجه ایران، تبدیل به وزارت خارجه همه کشورها شده، بجز ایران! زیرا با اینکه رئیس جمهور می گوید: همه ابرقدرتها و همه کشورها، بدون اجازه و همکاری ایران، هیچ کاری نمی توانند بکنند، اینها برعکس فکر می کنند: ایران حتی بدون اجازه امارات و عربستان هم، نمی تواند کاری بکند. نتیجه چنین حرکتی، جز تفکر اومانیستی حاکم بر آنان نیست. آنها اسلام را هم برعکس می فهمند. در حالیکه قران و پیامبر، برای همه مردم دنیا است.  و در همه ایات سیاسی، مردم کل روی زمین (ناس یا بشر)مورد نظر هستند، اقایان می گویند این کار دخالت در: امور دیگر کشورها است! حتی جرات می کنند و به امور داخلی هم، تسری می دهند! و می گویند: روحانیت مردم را رها کنند، و به عبادت خودشان برسند. در پست های سازمانی که اصلا، نقشی برای روحانیون قائل نیستند! داشتن کراوات را به عمامه ترجیح می دهند. یعنی ترجیح می دهند: از عناصر ضد ارزشی بیشتر استفاده کنند.

The vacancy of the Iranian Foreign Ministry in the Islamic Revolution

The presence of the Islamic Consensus Coordination Council reflects the weakness of the State Department in introducing the Islamic Revolution. Of course, all ministries are involved in this issue, but after forty years, it is now the ministry"s turn to introduce the Islamic Revolution, not just with Twitter! But also the creation of an organizational circle, like what the Shahid Beheshti was pursuing in the early days of the revolution. The Ministry of Foreign Affairs has filled the vacancy in introducing the Islamic Revolution (cloud, wind, and fog of the sun)! This year, I saw on February 22: in front of all Iranian embassies, instead of the 22nd Bahman demonstration, there were demonstrations of the hypocrites and counter-revolution! The presence of these gatherings against Iran"s embassies on February 22 in different countries, including Germany and Britain and Italy, is a sign of the Ministry of Foreign Affair’s sabotage or sabotage. Because it prevents revolutionaries! But the anti-revolutionaries cannot stop! One of the State Department"s tricks to prevent: The protest of the revolutionaries was that it was saying: Monday is not a day off! So do not disturb the people of London or Paris and Rome! In the rest of the world, he says: here is not our soil! If you"re celebrating, let"s go inside the embassy! Inside the embassy is either not bitter, or bitumen! Therefore, this weakness should be compensated: from now on, the Iranian revolution will be introduced to the world. If there is no change in the Foreign Ministry, you will not be able to do so! Because foreign affairs, they continue to drum up diplomatic conventions! And they say that this is against the dilemma. It seems to them that the counter-revolutionaries do anything, it is customary and the revolutionaries do anything, contrary to the diplomatic convention! Today, the Foreign Ministry, and all the organs, must know that: the beginning of the fifth decade, the beginning of the public proclamation. As the Prophet, at the age of forty, was sent to the mission, the Islamic Revolution must: declare his mission! Wrath Gabriel presses him so much: sweating all over his body, and heals for hours and chills! (Read in the name of God). It seems that the thoughts of the Iranian foreign ministry have two basic problems: one, like the Bakhtiar administration, thinks that all the Ulema should return to Qom! And make it an Islamic Vatican, and put the State Department on the hands of the American people. Until now, open the valve, and deliver all the reserves of the revolution together. The second major objection is slogging instead of pragmatism. That is, the slogan of dignity of wisdom and expediency, but replacing begging and imitation of the West, in the interest of American interest, in practice! As we clearly see: Iran"s foreign ministry has become the State Department of all countries, except Iran! Because the president says that all the superpowers and all countries cannot do anything without Iran"s permission and cooperation, they think the opposite: Iran cannot do anything without the permission of the UAE and Saudi Arabia. The result of such a move is not just humanist thinking. They understand Islam in the opposite. While the Qur"an and the Prophet is for all the people of the world. And in all political affairs, the people on earth (the Nas or the human being) are wanted, they say, it"s interfering in: the affairs of other countries! They even dare and extend to domestic affairs! And they say: let the clergy abandon the people, and reach their worship. In organizational posts that do not have a role for clerics at all! Prefer tie ties to turban. They prefer to use more anti-value elements.

شواغر وزارة الخارجیة الإیرانیة فی الثورة الإسلامیة

إن وجود مجلس تنسیق إجماع إسلامی یعکس ضعف وزارة الخارجیة فی تعریف الثورة الإسلامیة. بالطبع ، جمیع الوزارات متورطة فی هذه القضیة ، ولکن بعد أربعین سنة ، حان الآن دور الوزارة لتقدیم الثورة الإسلامیة ، ولیس فقط عبر تویتر! ولکن أیضا إنشاء دائرة تنظیمیة ، مثل ما کان یسعى إلیه شهید بهشتی فی الأیام الأولى للثورة. وقد ملأت وزارة الشؤون الخارجیة الشاغر فی التعریف بالثورة الإسلامیة (السحابة ، والریاح ، وضباب الشمس)! فی هذا العام ، رأیت فی 22 شباط / فبرایر: أمام جمیع السفارات الإیرانیة ، بدلاً من مظاهرة بهممان الثانیة والعشرین ، کانت هناک مظاهرات المنافقین والمناوئین للثورة! إن حضور هذه التجمعات ضد سفارات إیران فی 22 فبرایر فی مختلف البلدان ، بما فی ذلک ألمانیا وبریطانیا وإیطالیا ، هو علامة على تخریب وزارة الشؤون الخارجیة أو التخریب. لأنه یمنع الثوار! لکن المعادیة للثورة لا یمکن أن تتوقف! إحدى حیل وزارة الخارجیة لمنع: کان احتجاج الثوار أنه کان یقول: الاثنین لیس یوم عطلة! لذلک لا تزعج الناس فی لندن أو باریس وروما! فی بقیة العالم ، یقول: لیس هنا أرضنا! إذا کنت تحتفل ، دعنا نذهب إلى داخل السفارة! داخل السفارة إما لا تکون مریرة أو قارورة! لذلک ، یجب تعویض هذا الضعف: من الآن فصاعداً ، سیتم إدخال الثورة الإیرانیة إلى العالم. إذا لم یکن هناک تغییر فی وزارة الخارجیة ، فلن تتمکن من القیام بذلک! لأن الشؤون الخارجیة ، استمروا فی حشد المواثیق الدبلوماسیة! ویقولون أن هذا ضد المعضلة. یبدو لهم أن الثوار المعادین یفعلون أی شیء ، إنه أمر معتاد والثورون یفعلون أی شیء ، خلافا للاتفاقیة الدبلوماسیة! الیوم ، یجب على وزارة الخارجیة ، وجمیع الأجهزة ، أن تدرک: بدایة العقد الخامس ، بدایة الإعلان العلنی. کما تم إرسال الرسول ، فی سن الأربعین ، إلى المهمة ، یجب على الثورة الإسلامیة: إعلان مهمته! غضب جبرائیل یضغط علیه کثیرا: التعرق فی جمیع أنحاء جسده ، ویشفى لساعات وقشعریرة (اقرأ فی اسم الله). یبدو أن أفکار وزارة الخارجیة الإیرانیة لدیها مشکلتان أساسیتان: واحدة ، مثل إدارة بختیار ، تعتقد أن کل العلماء یجب أن یعودوا إلى قم! وجعلها الفاتیکان الإسلامیة ، ووضع وزارة الخارجیة على أیدی الشعب الأمریکی. حتى الآن ، افتح الصمام ، ووفر جمیع احتیاطات الثورة معًا. الاعتراض الرئیسی الثانی هو المماطلة بدلا من البراغماتیة. هذا هو شعار کرامة الحکمة والنفعیة ، ولکن استبدال التسول والتقلید للغرب ، لمصلحة المصلحة الأمریکیة ، فی الممارسة العملیة! وکما نرى بوضوح ، فقد أصبحت وزارة الخارجیة الإیرانیة وزارة الخارجیة لجمیع الدول ، باستثناء إیران! لأن الرئیس یقول إن کل القوى العظمى وجمیع الدول لا تستطیع أن تفعل أی شیء دون موافقة إیران وتعاونها ، فإنهم یعتقدون العکس: لا تستطیع إیران أن تفعل أی شیء دون إذن من الإمارات العربیة المتحدة والمملکة العربیة السعودیة. إن نتیجة مثل هذه الخطوة لیست مجرد تفکیر إنسانی. إنهم یفهمون الإسلام بالعکس. فی حین أن القرآن والنبی لجمیع الناس فی العالم. وفی جمیع الشؤون السیاسیة ، فإن الناس على الأرض (ناسا أو البشر) مطلوبون ، کما یقولون ، إنها تتدخل فی: شؤون الدول الأخرى! حتى أنهم یجرؤون ویمتد إلى الشؤون الداخلیة! ویقولون: دعوا رجال الدین یتخلون عن الناس ، ویصلون إلى عبادتهم. فی المشارکات التنظیمیة التی لیس لها دور لرجال الدین على الإطلاق! تفضل ربط العلاقات العمامة. انهم یفضلون استخدام المزید من العناصر المضادة للقیمة .

?ran Xarici ??l?r Nazirliyinin ?slam ?nqilab?nda v?zif?si

 

?slam Konfrans? Koordinasiya ?uras?n?n i?tirak?, ?slam ?nqilab?n?n t?tbiq olunmas?nda Dövl?t Departamentinin z?ifliyini ?ks etdirir. ?lb?tt? ki, bütün nazirlikl?r bu m?s?l?d? i?tirak edirl?r, lakin q?rx il sonra, indi d? nazirliyin yaln?z Twitter il? deyil, islam inqilab?n? t?qdim etm?si. H?m d? ?ahid B???inin inqilab?n ilk günl?rind? oldu?u kimi, bir t??kilati dair?nin yarad?lmas? da. Xarici ??l?r Nazirliyi ?slam ?nqilab?n? (bulud, kül?k v? gün?? sisini) tan?tmaq üçün vakan? doldurdu! Bu il 22 fevralda gördüm: 22-ci Bahman nümayi?inin ?v?zin?, bütün ?ran s?firlikl?rinin qar??s?nda, münafiql?rin v??ks-inqilab?n nümayi?i var idi! Bu y???nca??n, 22 Fevralda ?ran?n s?firlikl?rin? qar??, Almaniya, ?ngilt?r? v? ?taliyan? da daxil olmaqla, f?rqli ölk?l?rd? i?tirak?, Xarici ??l?r Nazirliyinin t?xribat v? ya t?xribat ?lam?tidir. Çünki inqilabç?lar? mane? tör?dir! Lakin anti-devrimciler dura bilm?z! Dövl?t Departamentinin mane? tövsiy?l?rind?n biri: ?nqilabç?lara qar?? etiraz budur: Bazar ert?si gün deyil! Bel?likl?, London, Paris v? Roma xalqlar?n? narahat etm?yin! Dünyan?n qalan hiss?sind? deyir: Bura bizim torpaq deyil! ?g?r qeyd edirsinizs?, s?firliyin iç?risin? gir?k! S?firlik iç?risind? ya ac? deyil, ya da bitum! Buna gör? bu z?iflik kompensasiya edilm?lidir: bundan sonra ?ran inqilab? dünyaya g?tiril?c?kdir. Xarici ??l?r Nazirliyind? d?yi?iklik olmasa, bunu ed? bilm?y?c?ksiniz! Çünki xarici i?l?r, diplomatik konvensiyalara davam edirl?r! V? onlar bu ikilem? qar?? oldu?unu söyl?yirl?r. Onlara qar?? ?ks-inqilabç?lar?n bir ?ey etm?si, ad?t v? devrimcilerin diplomatik konvensiyaya zidd bir ?ey etm?si! Bu gün Xarici ??l?r Nazirliyi v? bütün orqanlar bunu bilm?li: be?inci on ild?n ba?layaraq, ictimaiyy?tin elan?n?n ba?lan??c?d?r. Pey??mb?r, q?rx ya?lar?nda missiyaya gönd?rildikd?, ?slam ?nqilab?: öz missiyas?n? elan etm?lidir! Q?bri C?bray?l onu buna b?nz?r bir ??kild? bas?b: b?d?nin h?r t?r?find? t?rl?m? edir, saatlar v? titr?yir! (Allah?n ad?ndan oxuyun). Göründüyü kimi, ?ran xarici i?l?r nazirliyinin dü?ünc?l?ri iki ?sas problem? malikdir: biri, B?xtiyar r?hb?rliyi kimi, bütün Ul?ma Qum"a qay?tmal?d?r! V? bunu ?slam Vatikan etm?k v? Dövl?t Departamentini Amerika xalq?n?n ?lin? qoydu. Hal-haz?rda valf? aç?n v? inqilab?n bütün ehtiyatlar?n? bir yerd? verin. ?kinci ?sas etiraz pragmatizm ?v?zin? süründürm?çilikdir. Y?ni, hikm?t v? m?qs?d? uy?undur, amma amerikan maraqlar? bax?m?ndan Q?rbin dil?nçilik v? t?qlidinin ?v?z edilm?si ?üar? praktikada! Gördüyümüz kimi: ?ran?n Xarici ??l?r Nazirliyi ?randan ba?qa bütün ölk?l?rin Dövl?t Departamenti oldu! Prezident deyir ki, bütün superpowerlar v? bütün ölk?l?r ?ran?n izni v??m?kda?l??? olmadan heç bir ?ey ed? bilm?zl?r, ?ksin? dü?ünürl?r: ?ran B?? v? S?udiyy??r?bistan?n?n icaz?si olmadan bir ?ey ed? bilm?z. Bel? bir h?r?k?tin n?tic?si yaln?z humanist dü?ünc? deyil. Onlar ?ksin? ?slam? anlay?rlar. Quranda v? Pey??mb?rin dünyan?n bütün insanlar? üçün oldu?u halda. Bütün siyasi m?s?l?l?rd? yer üzünd?ki insanlar (Nasa v? ya insan) ist?yirl?r, deyirl?r ki, bu müdaxil? edir: ba?qa ölk?l?rin i?l?ri! H?tta daxili i?l?r? c?sar?t v? uzan?rlar! Onlar dedil?r: "Ruhanil?r xalq? t?rk etsinl?r v? ibad?tl?rin? çatars?nlar!" Din v?zif?lil?rin? heç bir rolu olmayan t??kilati v?zif?l?rd?! Türban ba?lar?n? ba?lama?? üstün tutun. Onlar daha çox anti-d?y?r elementl?ri istifad? etm?k üstünlük verirl?r.
تاریخ : دوشنبه 97/11/22 | 9:33 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر