تماس با ما مردم فرانسه تنها نیستند! - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

No alt text provided for this image

<** ادامه مطلب... **> بلکه مدت بیشتری بدون حقوق خواهند ماند. تازه اگر حقوق آنها اضافه شود، یامعوقات آنها بازپرداخت شود، بدانند که این پول خون هموطنان خودشان است. و دولت فاشیست خواسته از قاتل بودن آنها اطمینان پیدا کند! یا ناخودآگاه باعث معرفی انان به مردم شود. تا مردم، قاتلان خود را بهتر بشناسند. آنهاییکه بخاطر کشته و زخمی کردن مردم حقوقشان اضافه شده، یا پاداش های علنی و غیر علنی دریافت کرده اند، بدانند که این پاداش ها، حرام بوده و آتش به زندگی آنها خواهد انداخت! و مردم  مردم فرانسه تنها نیستند!<** ادامه مطلب... **>

دولت مکرون با پر رویی تمام گفته: اگر مردم فرانسه شنبه آینده هم بخواهند به خیابان بیایند، آنها را خواهد کشت! ولی مردم فرانسه به خیابان خواهند آمد! و از این وحشی گری دولت نخواهند ترسید. فقط تاریخ، دولت را به عنوان قاتل ثبت خواهد کرد. زیرا مردم فرانسه از قبیله گل(گیل) هستند، و پیام ایران را بخوبی دریافته اند. آنها بودند که امام خمینی را در نوفل لوشاتو پذیرفته، و هیچگاه او را تحت فشار قرار ندادند. اکنون نیز مردم پیام شهادت طلبی ایرانیان را شنیده و از مرگ هراسی ندارند. به همین جهت خواستار: پیوستن پلیس فرانسه به جلیقه زرد ها هستند. پلیس فرانسه بداند که با کشتار مردم، حقوق آنان اضافه نخواهد شد. بلکه مدت بیشتری بدون حقوق خواهند ماند. تازه اگر حقوق آنها اضافه شود، یامعوقات آنها بازپرداخت شود، بدانند که این پول خون هموطنان خودشان است. و دولت فاشیست خواسته از قاتل بودن آنها اطمینان پیدا کند! یا ناخودآگاه باعث معرفی انان به مردم شود. تا مردم، قاتلان خود را بهتر بشناسند. آنهاییکه بخاطر کشته و زخمی کردن مردم حقوقشان اضافه شده، یا پاداش های علنی و غیر علنی دریافت کرده اند، بدانند که این پاداش ها، حرام بوده و آتش به زندگی آنها خواهد انداخت! و مردم  از ولخرجی های انها، این موضوع را خواهند فهمید! لذا باید هرچه زودتر خود را به جلیقه زرد ها تسلیم نمایند. و الا لیست حقوق و پاداشهای آنان منتشر خواهد شد.آنها بدانند که مکرون به زبان عربی است، و معنی آن حیله های زیاد است. یکی از حیله ها،استفاده از یک چهره جوانتر، برای کشتار مردم است. زیرا رژیم کمونیستی برای این نابود شد که بالندگی نداشت، و تا آخرین روزها، همان افراد بر سر کار بودند.لذا با رفتن آنها، انقلاب روسیه هم رفت. ولی در انقلاب ایران، بسیجی های جوان در هر دوره، خون تازه ای در رگهای انقلاب اسلامی جریان می دهند. اخیرا نیز  کادر های اداری را با قانون منع بکار گیری بازنشستگان، وادار به جوانگرایی کردند. هیات حاکمه فرانسه هم به دلیل گرایش به سوسیالیزم، به بیماری پیری سیاستمداران دچار شده است. اگر مکرون را هم برای انتخاب تایید کردند، برای احترام به جوان یا جوانگرایی نبود. بلکه می خواستند با دست او، دشمنان پیری را از بین ببرند. لذا مکرون هم بداند که این پست غنیمت نیست، بلکه می خواهند از او یک قاتل بسازند، تا چهره خودشان پوشیده بماند. البته همه بازنشستگان بد نیستند، همانطور که رهبر انقلاب فرمود: افرادی که در سنین قدرتمندی بازنشسته می شوند، نباید خود را بازنشسته کنند.(تا برای عودت به مجوز رهبری احتیاجی نباشد). اگر هم شده اند باید مزایای دریافتی را پس بدهند، تا بتوانند توانایی خود را به اثبات برسانند، نه اینکه هم مزایای بازنشستگی را داشته باشند: و مبالغ کلانی برای سنوات بگیرند، و بدون پس دادن آن بکار برگردند. لذا یکی از راههای رفع بیکاری همین قانون است. زیرا افراد کم توان وخسته از سازمان خارج شده، جای خود را به افراد جوان و پرتوانتر می دهند. و این باعث می شود تغییرات سریعتر انجام شده، موانع پیشرفت از بین برود. اغلب بیکاران فرانسه هم، با این روش می توانند بکار برگردند. و جلوی ریخت و پاش بودجه را، برای پیرمردها گرفته، و آن را صرف تولید و ایجاد اشتغال نمایند. زیرا پیری در فرانسه، به چاه بزرگی تبدیل شده که: هیچگاه پر نمی شود تا نوبت به جوانها برسد. همچنین ملت فرانسه، باید هوشیاری خود را هم حفظ کند. شعار های صنفی نباید بزرگنمایی شود، تا اصل عدالت خواهی و آزادی فراموش شود: آزادی پوشش و امنیت مسلمانان، معیار خوبی برای مدیران فرانسوی است، تا ثابت کنند که وعده هایشان دروغ نیست! و نمی خواند با دروغ فقط مردم را ساکت کنند.

French people are not alone!

The Macron government is full of words: if the French people want to come to the streets next Saturday, they will kill them! But the French people will come to the streets! And they will not be afraid of the government"s brutality. Only history will record the government as a murderer. Because the French people are from the Gul tribe, they have well understood Iran"s message. They were the ones who accepted Imam Khomeini in Noufel Loshato, and never pressed him. Now, people have also heard the message of martyrdom of Iranians and they are not afraid of death. For this reason, he calls for the French police to join the yellow jacket. French police know that their rights will not be added to the killings of the people. But they will remain longer without salaries. If their rights are added, or their rebates are repaid, they will know that this money is the blood of their compatriots. And the fascist government wants to be sure of their killers! Or, unconsciously, make them introduce people. To make people know better about their killers. Those who have received salaries or wounds for their people, or have received public or non-public rewards, know that these rewards are forbidden, and they will burn fire! And people will learn about their exuberance! So they should give themselves up to the yellow vest as soon as possible. And their list of salaries and rewards will be published. They will know that Makron is in Arabic, and it means tricks. One of the tricks is the use of a younger face to kill people. Because the communist regime was destroyed for this, it did not warm up, and until the very last days, the same people were at work. So, with their departure, the Russian revolution also went. But in the Iranian Revolution, the young Basijis in each era flood new blood in the veins of the Islamic Revolution. Recently, they forced young cadres into forced labor with the prohibition of retirement. The French governing body, due to the tendency towards socialism, has suffered from the aging disease of politicians. If McCrron had been approved for election, he would not have respected young or young people. They wanted to destroy enemies with his hand. So Macaroon also knows that this is not a booty post, but they want to make him a killer to keep their face shut. Of course, not all pensioners are bad, as the leader of the revolution said: people who retire at a young age should not retire themselves (so that there is no need for leadership permission to return). If they are, they must reimburse the benefits to be able to prove themselves, not having both retirement benefits: they will receive large sums of money for years to come and return them without reimbursement. So this is one of the ways to eliminate unemployment. Because people with fewer and fewer people leave the organization, they give their place to young and more powerful people. And this makes changes faster, progress barriers disappear. Most of the unemployed in France, too, can return to work. And blocking the budget for old people, and spending it on production and employment creation. Because aging in France has become a big hole: it"s never filled up to turn young. The French nation must also maintain its vigilance. Trade slogans should not be magnified until the principle of justice and freedom are forgotten: freedom of coverage and security of Muslims is a good measure for French executives to prove their promises are not lies! And do not read by the lie to silence people.

الشعب الفرنسی لیس وحده !

إن حکومة مکرون ملیئة بالکلمات: إذا أراد الفرنسیون المجیء إلى الشوارع یوم السبت القادم ، فسوف یقتلونهم! لکن الشعب الفرنسی سیأتی إلى الشوارع! ولن یخافوا من وحشیة الحکومة. التاریخ الوحید هو سجل الحکومة کقاتل. لأن الشعب الفرنسی من قبیلة جول ، فهم یفهمون رسالة إیران جیداً. کانوا هم الذین قبلوا الإمام الخمینی فی نوفل لوشاتو ، ولم یضغطوا علیه أبداً. الآن ، سمع الناس أیضا رسالة الاستشهاد من الإیرانیین وهم لا یخافون من الموت. لهذا السبب ، یدعو إلى الشرطة الفرنسیة للانضمام إلى السترة الصفراء. تعلم الشرطة الفرنسیة أن حقوقهم لن تضاف إلى قتل الناس. لکنهم سیبقون لفترة أطول بدون مرتبات. إذا تم إضافة حقوقهم ، أو یتم رد دفعاتهم ، سیعرفون أن هذه الأموال هی دماء مواطنیهم. والحکومة الفاشیة ترید التأکد من قاتلیها! أو دون وعی ، سیقدمون الناس إلیهم. لجعل الناس یعرفون أفضل عن قاتلیهم. أولئک الذین حصلوا على رواتب أو جروح لشعبهم ، أو حصلوا على مکافآت عامة أو غیر علنیة ، یعرفون أن هذه المکافآت ممنوعة ، وسوف یحرقون النیران! وسوف یتعلم الناس عن الوفرة! لذا یجب أن یسلموا أنفسهم إلى السترة الصفراء فی أسرع وقت ممکن. وسیتم نشر قائمتهم من الرواتب والمکافآت ، وسیعرفون أن ماکرون باللغة العربیة ، وهذا یعنی الحیل. واحدة من الحیل هو استخدام وجه أصغر لقتل الناس. ولأن النظام الشیوعی دمر من أجل ذلک ، فإنه لم یسخن ، وحتى الأیام الأخیرة ، کان نفس الأشخاص یعملون ، وهکذا مع رحیلهم ، ذهبت الثورة الروسیة أیضا. لکن فی الثورة الإیرانیة ، یغرق الباسیج الصغار فی کل حق دمًا جدیدًا فی عروق الثورة الإسلامیة. فی الآونة الأخیرة ، أجبروا الکوادر الشابة على العمل القسری مع حظر التقاعد. وقد عانت هیئة الحکم الفرنسیة ، بسبب المیل نحو الاشتراکیة ، من مرض الشیخوخة للسیاسیین. إذا تمت الموافقة على مککرون للانتخاب ، فلن یکون لدیه شباب أو شباب محترمون. أرادوا تدمیر الأعداء بیده. لذا یعرف ماکروغون أیضًا أن هذه لیست وظیفة غنائم ، لکنهم یریدون أن یجعلوه قاتلاً لإبقاء وجههم مغلقاً. بطبیعة الحال ، لیس کل المتقاعدین سیئین ، کما قال قائد الثورة: لا ینبغی للأشخاص الذین یتقاعدون فی سن مبکرة أن یتقاعدوا (حتى لا تکون هناک حاجة لإذن القیادة بالعودة). إذا کان الأمر کذلک ، فیجب علیهم تعویض المزایا التی تمکنهم من إثبات أنفسهم ، وعدم الحصول على استحقاقات التقاعد على حد سواء: فهم سیحصلون على مبالغ کبیرة من المال لسنوات قادمة وإعادتهم بدون تعویض. إذن هذه واحدة من طرق القضاء على البطالة. لأن الأشخاص الذین لدیهم عدد أقل أو أقل من الأشخاص یغادرون المنظمة ، فإنهم یمنحون مکانهم لشباب وأقوى. وهذا یجعل التغییرات أسرع ، وتختفی الحواجز التقدم. معظم العاطلین عن العمل فی فرنسا أیضا یمکنهم العودة إلى العمل. وعرقلة الموازنة للمسنین ، وإنفاقها على الإنتاج وخلق فرص العمل. لأن الشیخوخة فی فرنسا أصبحت ثغرة کبیرة: فهی لا تملأ أبداً لتحویل الشباب. یجب على الأمة الفرنسیة أیضا أن تحافظ على یقظتها. لا ینبغی تضخیم الشعارات التجاریة حتى یتم نسیان مبدأ العدالة والحریة: حریة التغطیة وأمن المسلمین هو إجراء جید بالنسبة للمدیرین التنفیذیین الفرنسیین لإثبات أن وعودهم لیست أکاذیب! ولا تقرأ بالکذب لإسکات الناس.

Frans?zlar t?k deyil!

 

Mkrvn Bütün bildirib üst doldurmaq: G?ldikl?ri kimi ??nb? növb?ti küç?l?r? frans?z xalq?n?n varsa, onlar? öldürm?k ed?c?k! Amma frans?z xalq? küç?l?r? g?l?c?k! V? Wild hökum?tin qorxmaq deyil. Yaln?z tarixi qatil olaraq dövl?t qeyd ed?c?k. q?bil? qol (f?rt?na) v? ?ran mesaj French insanlar üçün çox yax?? gördük. Onlar Neauphle-le-Château ?mam Xomeyni q?bul v? t?zyiq alt?nda onu qoymaq etm?yib. Bütün insanlar ?ran ??hidlik v? ölüm mesaj? qorxmur e?itdim. sar? göd?kc?l?r Frans?z polisi keçirl?r: Buna gör? d? ça??r?b. Frans?z polisi insanlar?n öldürülm?si, onlar?n hüquqlar? ?lav? deyil ki, bilirik. Lakin maa?lar olmadan daha uzun qalacaqlar. yeni hüquqlar? ?lav?, qaytar?lmaq v? ya bu pul onlar?n soyda?lar?m?z?n qan? oldu?unu bilm?k, onlar? t?xir? sal?nm??. V? fa?ist hökum?ti qatil olmas?n? t?min etm?k ist?yirdi! V? ya ?üursuz ictimaiyy?t? onlar? t?qdim etm?k olard?. ?nsanlar? öldürücül?r haqq?nda daha yax?? bilm?k üçün. V? onlar?n s?rf insanlar bil?c?kl?r! Sar? Özüll?r mümkün q?d?r tez t?qdim etm?lidirl?r. Tezlikl??m?k haqq? azad v? onlara mükafatland?rar olunacaq. Onlar bir gimmick dem?kdir ?r?b ki Mkrvn, bilirik. One oyun n?f?r h?lak, bir kiçik üz istifad? etm?kdir. Lakin ?ran inqilab ?slam inqilab? zaman? h?r dövrd? g?ncl?rin yeni qan damarlar?n?n s?f?rb?rlik. Bu yax?nlarda t?qaüd? istifad? qada?an ed?n qanunu il? kassa, Jvangrayy m?cbur edildi. çünki sosializm üçün tendensiya Frans?z hakim elita, siyas?tçil?r x?st?liyi ya?lanma edilmi?dir. Mkrvn d? g?nc v? ya Jvangrayy hörm?t olmamas? üçün seçin t?sdiq edin. Dü?m?nl?ri ?lind?n m?hv etm?k ist?yirdi. Biz d? bu mükafat Mkrvn ona qatil etm?k ist?yir?m ki, bilirik ki, üzl?ri maskal?. Buna gör? d?, bir yol i?sizlik qanun h?ll etsin. Bu t?r?qqi mane?l?ri aradan qald?rmaq, daha sür?tli h?yata d?yi?iklikl?r edir. geri üsulu il?, i?siz Fransan?n ?n istifad? edil? bil?r. V? büdc? Old Ki?il?r üçün savurganl?k v? bu istehsal v? m???ulluq s?rf olunacaq. Çünki Fransada ya?lanma g?nc insanlara çatmaq üçün vaxt doldurmaq etm?yib böyük bir de?ik çevrildi. Frans?z mill?t, habel? onlar?n say?ql?q olmal?d?r. V? yalan oxumaq deyil, yaln?z insanlar? susdurmaq üçün.
تاریخ : پنج شنبه 97/9/15 | 10:37 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر