تماس با ما چرا امتحان می شویم؟ - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

هرکسی ادعای منیت دارد! و خود را قادر به اداره همه جهان می داند، حتی بالاتر از ان! سعی دارد این نظم فعلی را به هم بریزد، و نظام نوینی برای جهان ایجاد کند. و در بخش اجتماعی بتواند: به مردم رفاه و خدمات بیشتری بدهد! و مدعی است که اشکالات نظام فعلی، بسیار زیاد است و اگر وی، صاحب اختیار شود میتواند: شرایط بهتری ایجاد نماید.

در این موقع است که باید خود شخص و دیگران، بدانند که ظرفیت اجرای این ایده ها تا کجاست. از این رو خداوند در دو مرحله انسان را آزمایش می کند! اول قبل از دریافت قدرت و ثروت! دوم بعد از دریافت نعمت و ثروت. تقریبا هرکس دوران محرومیتی را طی کرده است. این دوران در واقع بازسازی: صورت مسئله یا تعریف و بیان مسئله و مشکل است. یعنی شخص فرصت دارد: کمبود ها و کاستی ها را از نزدیک لمس کند، و آنها را جمع بندی کند. مثل کودکی که در دست پدر و مادر اسیر است! کمبودهایی که پدر و مادر، در حق او اجرا می کنند، ممکن است پدر و مادر اطلاع نداشته باشند، و یا عمدا آن را ایجاد کرده باشند. ولی کودک آنها را شمارش می کند و برای رفع آنها، آرزو دارد هرچه زودتر بزرگ شود! این مرحله همان آسیب شناسی است. و هرشخصی این دوران را می گذراند. براساس آسیب شناسی، راه حل هایی در ذهن او شکل می گیرد، و این راه حل ها بصورت منسجم در امده، و به شکل ایدئولوژی نمایان می شود. افرادی بعد ازسن بلوغ وارد این مرحله می شوند، زیرا نسبت با خانواده تغییر پیدا کرده، و اکنون وارد اجتماع شده اند. پس دوران آسیب شناسی او شروع می شود: ممکن است شخص خیلی هم ثروتمند باشد، یا امکانات رقاهی زیادی داشته باشد، ولی مانند ماهی که در آب هست، وجود آب را حس نمی کند! آنها هم در هر سطخی از رفاه بزرگ شده باشند، درک آن برای خودشان مشکل است، ولی از دیدگاه دیگران کمی روشنتر می شود. لذا در انتهای این محرومیت های نسبی هست که: ایدئولوژی شخص شکل می گیرد. وقتی برایش کامل شد و بشکل مدون در امد، ابتدا آن را با دیگران به اشتراک می گذارد، و در واقع نظر سنجی انجام می دهد، و با نظرات دیگران آن را تکمیل تر می کند. وقتی بطور کامل آماده شد، تصمیم به انجام یا اجرای آن می گیرد، در این مرحله می گویند: وارد سیاست شده است. امتحان اصلی از این موقع شروع می شود. آیا شخص به ایدئولوژی خود، وفادار خواهد بود؟ از نظر الهی، انسانها قبلا نیز به این جمعبندی رسیده! و در عالم ذر قول وفاداری داده اند.(الست بربکم قالوا بلی) و این دنیا کلا محل آزمون و خطای انسان، برای تعهد یا وفاداری او است. ارسال وحی و بعثت انبیا برای یاد آوری آن است. هر روز بشر در جریان اجرای این تعهدات است، تا بتواند ممارست کند و تمرین نماید. کسانی که بتوانند تا انتهای تعهد خود، بروند و هیچ انحرافی نداشته باشند، معصوم هستند. و فقط 14نفر چنین بوده اند. ولی بقیه گاه دچار فراموشی، تنبلی یا بی میلی می شوند. برحسب فعالیت آنها و تعهداتشان، خداوند هم به آنها مزد می دهد. مزد الهی این است که: اداره بخش از خلقت خود را به او می سپارد! و خود به خلقت های جدید می پردازد.(کل یوم هو فی شان) این افراد به نسبت پشتکار و همت خود، دارای بخشی از صفات و افعال خدا می شوند: مثلا قدرت خلاقیت و آفرینش پیدا می کنند، تا هر انچه اراده کنند برایشان تولید یا ایجاد شود.(و لحم طیرا مما یشتهون) به همین دلیل است که نعمت های خدا، بی حد و حصر می شود: هم از نظر مکانی  و هم زمانی. سلسله مراتب این مدیریت مومنانه هم، مطابق معصومیت اشخاص است، بنابر این 14معصوم در راس همه قرار می گیرند، و بقیه در درجات مختلف بهشت، جایگزین می شوند.

Why are we going to try?

Everyone has a claim! And he is capable of managing the entire world, even higher! It tries to break the current order and create a new system for the world. And in the social sector: to give people more prosperity and more services! He claims that the current system"s bugs are huge, and if he has the power to do so, he can create better conditions. At this time, it is up to the person himself and others to know how far the capacity to implement these ideas is. Therefore, God tests people in two stages! First before getting power and wealth! Second after receiving blessings and fortune. Almost everyone has been deprived. This era is actually reconstruction: the problem is either the definition and the expression of the problem and the problem. That is, one has the opportunity: to touch shortcomings and shortcomings, and sum them up. Like a child captured by parents! The deficiencies that the parent exercises at his or her disposal may not be informed by the parent or deliberately created it. But the child counts them and wishes them to grow up as soon as possible! This is the same pathology. And everyone is spending this time. Based on the pathology, solutions are created in his mind, and these solutions appear in a coherent and ideological form. Post-adolescent men enter this stage because they have changed with the family, and now they have entered the community. So his pathology begins: maybe a person is too rich or there is a lot of possibilities, but like the fish in the water, he does not feel the existence of water! They have grown up on every level of prosperity, it"s difficult to understand for themselves, but it gets a bit brighter from the perspective of others. Therefore, at the end of these relative deprivations: the ideology of the person is formed. When it is completed and documented, it first shares it with others, and actually conducts a survey, and completes it with the views of others. When it is fully prepared, it decides to perform or execute it, at this stage they say: it has entered politics. The main exam will begin this time. Will a person be loyal to his ideology? In terms of divine, humans have already come to this summit! And they have given loyalty to the world (.) And this world is the place of trial and error of man for his commitment or loyalty. Send the revelation and prophets to remind them. Every day, human beings are in the process of fulfilling these obligations, so that they can practice and practice. Those who can go to the end of their commitment, and have no deviation, are innocent. And only 14 were so. Others, however, sometimes suffer from forgetfulness, laziness or reluctance. God gives them wages according to their activities and their obligations. The divine wage is that: The department manages the creation of him! And it deals with new creation. () These people, with their perseverance and self-interest, share in God"s attributes and actions: for example, they have the power of creativity and creation, to produce or create whatever they want. () That is why the blessings of God are limitless: both in spatial and temporal terms. The hierarchy of this faithful administration is also in accordance with the innocence of individuals, so the 14 infallibles are at the top of everyone, and the rest are replaced in different degrees of paradise.

لماذا سنحاول؟

کل شخص لدیه ادعاء! وهو قادر على إدارة العالم کله ، حتى أعلى! یحاول کسر النظام الحالی وإنشاء نظام جدید للعالم. وفی القطاع الاجتماعی: إعطاء الناس المزید من الرخاء والمزید من الخدمات! یدعی أن الخلل فی النظام الحالی ضخم ، وإذا کان لدیه القدرة على فعل ذلک ، یمکنه خلق ظروف أفضل. فی هذا الوقت ، الأمر متروک للشخص نفسه والآخرین لمعرفة مدى القدرة على تنفیذ هذه الأفکار. لذلک ، یختبر الله الناس على مرحلتین! أولا قبل الحصول على السلطة والثروة! الثانی بعد تلقی النعم والثروة. تم حرمان الجمیع تقریبا. هذا العصر هو فی الواقع إعادة الإعمار: المشکلة هی إما تعریف وتعبر عن المشکلة والمشکلة. وهذا هو ، واحد لدیه الفرصة: لمس أوجه القصور والعیوب ، وإجمالها. مثل طفل أسر من قبل الوالدین! وقد لا یقوم الوالد بإبلاغ أوجه النقص التی یمارسها الوالد عند التخلص منه أو إنشاءها عمدا. لکن الطفل یعولهم ویتمنى لهم أن یکبروا فی أقرب وقت ممکن! هذا هو نفس علم الأمراض. والجمیع یقضون هذه المرة. استنادا إلى علم الأمراض ، یتم إنشاء الحلول فی ذهنه ، وتظهر هذه الحلول فی شکل متماسک وأیدیولوجی. یدخل الرجال فی مرحلة ما بعد المراهقة إلى هذه المرحلة لأنهم قد تغیروا مع العائلة ، والآن دخلوا المجتمع. لذلک یبدأ علمه المرضی: ربما یکون الشخص ثریا جدا أو هناک الکثیر من الاحتمالات ، ولکن مثل السمک فی الماء ، لا یشعر بوجود الماء! لقد نشأوا على کل مستوى من الازدهار ، من الصعب فهم لأنفسهم ، لکنه یحصل على أکثر إشراقا من وجهة نظر الآخرین. لذلک ، فی نهایة هذه الحرمان النسبی: یتم تشکیل أیدیولوجیة الشخص. عند اکتمالها وتوثیقها ، فإنها تشارکها أولاً مع الآخرین ، وتجری فی الواقع استطلاعًا ، وتکمله بآراء الآخرین. عندما تکون مستعدة بالکامل ، فإنها تقرر تنفیذ أو تنفیذها ، فی هذه المرحلة یقولون: إنها دخلت السیاسة. سیبدأ الاختبار الرئیسی هذه المرة. هل سیکون الشخص مخلصاً لإیدیولوجیته؟ من حیث الإلهیة ، لقد حان البشر بالفعل إلى هذه القمة! وقد أعطوا الولاء للعالم (.) وهذا العالم هو مکان المحاکمة والخطأ من الرجل لالتزامه أو ولاء. أرسل الوحی والأنبیاء لتذکیرهم. کل یوم ، والبشر هم فی عملیة الوفاء بهذه الالتزامات ، حتى یتمکنوا من ممارسة وممارسة. أولئک الذین یمکنهم الذهاب إلى نهایة التزامهم ، ولیس لدیهم أی انحراف ، هم أبریاء. وکان 14 منهم فقط. فی حین یعانی آخرون أحیانًا من النسیان أو الکسل أو التردد. یعطیهم الله الأجور حسب أنشطتهم والتزاماتهم. الأجر الإلهی هو: یدیر القسم خلقه! وهی تتعامل مع الخلق الجدید (). هؤلاء الناس ، بمثابرتهم ومصلحتهم الذاتیة ، یشارکون فی صفات الله وأفعاله: على سبیل المثال ، لدیهم قوة الإبداع والخلق ، لإنتاج أو خلق ما یریدون. () هذا هو السبب فی أن برکات الله لا حدود لها: سواء من حیث المکان والزمان. إن التسلسل الهرمی لهذه الإدارة المخلصة یتماشى أیضاً مع براءة الأفراد ، لذا فإن الـ 14 المعنویة هی فی قمة الجمیع ، ویستبدل الباقی بدرجات مختلفة من الجنة .

Niy? biz c?hd ed?c?yik?

H?r k?sin iddias? var! V? bütün dünya idar? ed? bil?r, daha yüks?k! cari qaydada pozmaq v? dünya üçün yeni bir sistem yaratmaq üçün çal???r. V? sosial sektorda: insanlara daha çox firavanl?q v? daha çox xidm?t verm?k! V? mövcud sistem bugs çox yüks?k oldu?unu iddia edir v? o, ?g?r, hakimiyy?t bil?r: yax?? ??rait yarad?r. Buna gör? Allah insanlar? iki m?rh?l?d? s?nar! ?vv?l güc v? z?nginlik ?ld? etm?zd?n ?vv?l! Mübar?k v? b?xt ald?qdan sonra ikinci. Dem?k olar ki, h?r k?s m?hrum olmu?dur. fakt yenid?nqurma Bu d?f?: mü?yy?n v? problem v? ya m?s?l? v? problem ifad?. H?min ??xs imkan çat??mazl?qlar v? touch yax?n çat??mazl?qlar var v? bu, bir paketi var. Valideynl?r t?r?find?n tutulan bir u?aq kimi! Lakin onlar?n u?aqlar? hesablanmas? v? mümkün q?d?r tez böyük olmaq üçün onlar?n ist?kl?rin? cavab! Bu eyni patoloji. H?r k?s bu d?f? x?rcl?yir. ail? art?q d?yi?ib v? çünki yetkinlik bu m?rh?l?d? sonra ya? insanlar icma daxil etmisiniz. ideologiya ??xs formal? bu nisbi m?hrum sonunda So. tam haz?r, bu m?rh?l?d? h?yata keçirm?k v? ya h?yata q?rar zaman dedil?r: siyas?t daxil edin. Ana imtahan bu d?f? ba?layacaq. Bir ??xs öz ideologiyas?na sadiq qalacaqm?? ?lahi bax?mdan insanlar bu zirv?y? art?q g?lmi?l?r! V? kainat?n hiss?cikl?r s?daq?t. () Ona s?naq v? s?hv, öhd?lik v? ya s?daq?t ümumi yeri dünyan? v?d etmi?l?r. V?hy v? pey??mb?rl?ri onlara xat?rlatmaq üçün gönd?r. bu öhd?likl?rin h?yata keçirilm?si zaman? h?r gün insan, t?crüb? v? t?crüb? etm?k. ba?l?l?qlar?n?, Burundi son bil?rl?r v? heç bir sapma olanlar, m?sum var. V? yaln?z 14 idi. Amma ya?ay?r unutqanl?q, t?nb?llik v? ya ist?ksizlik qalan olacaq. Allah onlara i?l?rin? v? v?zif?l?rin? gör??m?k haqq? verir. Onun mükafat o yarad?lmas? ofis bölm? yarad?r ki! . M?s?l?n, ist?dikl?ri n? yarad?c?l??? güc v? tapmaq yarad?lmas?, onlar istehsal v? ya yaratmaq V? yeni ?qdl?rin yarad?lmas? () ?zm v? s?yi insanlar, atributlar? v? Allah?n aktlar? b?zi var. () Allah?n h?diyy? yeri v? zaman bax?m?ndan, h?m d? sonsuz niy? ki.

 

 


تاریخ : شنبه 97/8/19 | 10:43 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر