تماس با ما راهپیمایی بیش از صدهزار نفر در پایتخت آلمان - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

تظاهرات برلن

گروه های مدافع حقوق مدنی در آلمان، با حمل پلاکاردهای حاوی شعارهایی چون "جدایی ناپذیر" و "متحد علیه نژادپرستی" در این راهپیمایی حضور یافتند.

به گفته جنی هیل خبرنگار بی بی سی در برلن، به نظر می رسد حتی سازماندهی کنندگان راهپیمایی امروز 13 اکتبر (21 مهر) از میزان حضور شهروندان در آن شگفت زده شده اند.
تاریخ : یکشنبه 97/7/22 | 12:16 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر