تماس با ما تعاملات سازنده در راستای ارتقاء ساختارسازمان نظاممهندسی ساختمان - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

اجلاس 21 سازمان نظام مهندسی 

«رویا سعیدی» عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی اصفهان بااظهارخشنودی از برگزاری سالانه اجلاس گفت: دراجلاس هیات عمومی تصمیمات جدیدی برایسازمان‌های نظام مهندسی اتخاذ می‌شود ومدیران می‌توانند در مورد تصمیمات جدید بحثوتبادل نظر کنند.

به گزارش شکرالله ابراهیمی از ماهین نیوز :

سعیدی با اشاره بر تاثیرچنین گردهمایی های بربهبود عملکردسازمان‌های نظام مهندسی گفت: امیدوارم با رفع مشکلات روند اجلاس‌ها نیز به روالسابق بازگردد. امیدواریم اجلاس بیست و یکم چنین فرصتی را در اختیارمان قرار دهد وبعد از این تعاملات سازنده ای در راستای ارتقاء ساختار این سازمان داشته باشیم .

سعیدی در ادامه اظهار کرد: اجلاس محلی برای تعامل اعضایسازمان است واز این نظر می‌توان آنرا به جلسه‌ای برای هم اندیشی توصیف کرد. هم‌اندیشیهمواره نتایج مثبتی به همراه دارد و از این نظر من امیدوارم اجلاس بیست و یکم نیزنتایج مثبتی در پی داشته باشد.

 

سعیدی با پر اهمیت توصیف کردن اجلاس بیست و یکم گفت: ضروریاست در اجلاس بیست و یکم بر خدمات مهندسی و سازمان نظام مهندسی در کشور ونیز برجایگاه و شان مهندسان تاکید شود. 
تاریخ : جمعه 97/4/22 | 9:27 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر