تماس با ما تجارت جهانی نوین - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

جنگ اقتصادی آمریکا با جهان، نشان می دهد که تجارت سنتی: بر پایه تک قطبی در حال انقراض است. براساس تئوری های کلاسیک، تجارت جهانی باید ازاد باشد! و مزیت های نسبی اقتصادی، روند خود را ادامه دهد. اما اکنون خود آمریکا، بعنوان سردمدار سرمایه داری امپریالیستی، شروع به اعمال تحریم، یا بایکوت کردن دیگران و: برقرای تعرفه گمرکی 25درصدی ورود کالا می کند. این نشان از نقض همه قواعد گذشته و: ایجاد قواعد جدید است. لذا تمام قوانین گات و تجارت جهانی، یکباره از بین رفت

.  قوانین جدیدی بر اساس جنگ اقتصادی نوین، در حال شکل گرفتن و جهانی شدن است. به همین جهت، ما سلسله بحث هایی را در این زمینه خواهیم داشت: مجله اختصاصی برای این موضوع داریم و: سعی می کنیم با توجه به اقتصاد مقاومتی، تجارت جهانی جدید را طراحی نماییم. در ابتدا باید بگوییم که: آمریکا و دیگر کشورهای جهان، در راستای اقتصاد مقاومتی، به حرکت در آمده اند و با قبول: تئوری های اقتصاد ایرانی، آن را اجرا می کنند. لذا از نظر ما جنگ اقتصادی، در بین نیست بلکه مرحله: تحول اقتصاد امپریالیستی به اقتصاد اسلامی، یا اقتصاد مقاومتی است. براساس شعار ایران در سال 1397 که به: تولید کالاهای داخلی می پردازد، و سعی دارد از واردات جلوگیری کند. آمریکا نیز همین کار را می کند: تعرفه 25درصدی برکالاهای چینی، به همین دلیل است. زیرا چین توانسته اقتصاد آمریکا را در دست بگیرد، و با روش دامپینگ(ارزان فروشی مصلحتی )، بازار آمریکا را تسخیر نموده است. مسئولان اقتصادی با تعیین تعرفه، خواسته اند این شکاف (گپ) را پرکنند. براساس محاسبه آنها، اگر اجناس چینی 25درصد گرانتر شود، نمی تواند با قیمت اجناس آمریکایی رقابت کند. لذا بجای کاهش قیمت کالاهای داخلی، که به تضعیف تولید کنندگان می انجامد، با برقراری تعرفه، قیمت کالاهای خارجی را از دسترس خارج می کنند. شکایت چین به سازمان جهانی تجارت هم، فایده ندارد زیرا که این روش تجاری، سال ها است که زیر پا گذاشته شد! خود چین هم در مقابل تایوان و ژاپن ومالزی انجام می دهد. اخیرا هم که درمقابل آمریکا و اروپا هم، تعرفه را بالا برده! اروپا نیز به این روند تعرفه گذاری پیوسته است. لذا شرایط صوری که: مانع عضویت ایران در تجارت جهانی می شد، اصلا اجرایی نبود و: فقط بهانه ای برای جلوگیری عضویت ایران بود. زیرا اگر ایران عضو می شد، همه تحریم ها از بین می رفت. این خواست آمریکا به عنوان: قدرت برتر تجارت جهانی سنتی نبود. با توجه به مزیت فراوان: کالاها و خدمات ایرانی ، عضویت در سازمان تجارت جهانی، باعث می شد تا سلطه آمریکا از بین برود، و مدیریت آن به دست ایرانی ها بیافتد. لذا مقاومت آنها در برابر ایران، قانونی نبود. حتی قانون دست نوشته خودشان هم، این را نمی خواست. بلکه بیشتر به آن جهت بود که: ایران شریک تجاری بی ضرر(احمق) بماند! یعنی از همه کشورها، بالاترین خرید ها را، با قیمت تحریمی داشته باشد. پس با عضویت ایران، تمام سود های باد آورده: همه کشورها نابود می شد. به لحاظ فروش نیز، ایران مزیت های فراوانی داشت: رتبه اول در گاز و نفت، موقعیت ژئوپلیتیکی آب و هوایی و حمل و نقل، خدمات فنی مهندسی بسیار پیشرفته، نیروی انسانی کار آمد در تراز جهانی، که بسیاری از آنها، از مدیران شرکت های رقیب بودند! همه باعث می شد ایران، از لحاظ فروش نیز دست برتر داشته باشد. هم اکنون هم هیچ کشوری، مایل نیست بازار ایران را از دست بدهد! هیچ کشوری هم از خدمات و کالاهای ایرانی، ناراضی نیست. فقط زور گویی آمریکا، باعث تبلیغات منفی می شد، که به حمدالله با ورود آمریکا و اروپا و چین و روسیه، به اقتصاد مقاومتی، مزیت های تئوریک و مدیریتی ایران نیز، کارایی خود را نشان داد.

New global trade

The American economic war with the world shows that traditional trade is ending on a unipolar one. According to classic theories, global trade should be free! And the relative economic benefits, continue their process. But now, America itself, as the leader of imperialist capitalism, begins to impose sanctions, or boycott others, and: impose a 25 percent customs tariff on goods entering. This is a sign of violating all the rules of the past: creating new rules. Therefore, all the rules of the GATT and the World Trade Company were immediately abolished. New laws are emerging and globalized based on a new economic war. Therefore, we will have a series of discussions in this area: we have a dedicated magazine for this topic: We are trying to design a new global business, given the strength of the economy. First, we must say that: The United States and other countries in the world are moving in line with the resistance economy, and accept that: the Iranian economy"s theories run it. Therefore, in our view, economic warfare is not inseparable, but the stage: the transformation of imperial economy into an Islamic economy, or resistance economy. Based on the slogan of Iran in 1397, which: deals with: the production of domestic goods, and tries to prevent imports. The United States does the same: the 25% tariff on Chinese goods is for this reason. Because : China has been able to seize the US economy, and has captured the US market with a dumping method (cheaper expeditions). Economic officials have asked to fill the gap by setting tariffs. According to their calculations, if Chinese goods are priced at 25%, they cannot compete with American commodity prices. Instead of lowering the price of domestic goods, which leads to weakening of the producers, by imposing tariffs they will eliminate the price of foreign goods. China"s complaint to the World Trade Organization is not beneficial because this commercial approach has been violated for many years! China itself is against Taiwan, Japan and Malaysia. Last but not least, the US and Europe have raised tariffs! Europe has also joined the process of tariff regulation. Therefore, the formal conditions that prevented Iran from joining the global trade were not just enforced: it was just an excuse to prevent Iran from joining. Because: if Iran were to join, all sanctions would be eliminated. This was not America"s desire as: the supreme power of world trade was not traditional. Given: the great advantage: Iranian goods and services, membership in the World Trade Organization, American domination disappeared, and its management fell to the Iranians. Therefore, their resistance to Iran was not legal. Even their handwritten law did not want that. But more so because: Iran is a business-as-you-go business partner! That is to say, from all countries, the highest purchases, at a price of sanctions. So, with Iran"s membership, all windfall profits: all countries were destroyed. In terms of sales, Iran also had many advantages: first in gas and oil, geopolitical position in weather and transportation, highly advanced technical engineering services, and globalized workforce, many of which were from company directors Were rivals! Everyone would have made Iran more hands-on in terms of sales. No country is willing to lose Iran"s market right now! No country is dissatisfied with Iranian services and goods. It was only America"s force that caused negative publicity, which showed Hamdallah"s performance with the arrival of the United States and Europe, China and Russia, to the resistance economy, the theoretical and managerial advantages of Iran.

التجارة العالمیة الجدیدة

الحرب الاقتصادیة الأمریکیة مع العالم تُظهر أن التجارة التقلیدیة تنتهی على شکل أحادی القطب. وفقا للنظریات الکلاسیکیة ، ینبغی أن تکون التجارة العالمیة مجانیة! والفوائد الاقتصادیة النسبیة ، ومواصلة عملها. ولکن الآن ، تبدأ أمریکا نفسها ، باعتبارها زعیم الرأسمالیة الإمبریالیة ، بفرض عقوبات ، أو مقاطعة الآخرین ، و: فرض تعریفة جمرکیة بنسبة 25 فی المائة على دخول السلع. هذه علامة على انتهاک کل قواعد الماضی: إنشاء قواعد جدیدة. ولذلک ، ألغیت على الفور جمیع قواعد الغات وشرکة التجارة العالمیة. تظهر قوانین جدیدة وعولمة على أساس حرب اقتصادیة جدیدة. لذلک ، سیکون لدینا سلسلة من المناقشات فی هذا المجال: لدینا مجلة مخصصة لهذا الموضوع: نحن نحاول تصمیم أعمال عالمیة جدیدة ، نظراً لقوة الاقتصاد. أولاً ، یجب أن نقول: إن الولایات المتحدة ودول أخرى فی العالم تتحرک تماشیاً مع اقتصاد المقاومة ، وتقبل ذلک: نظریات الاقتصاد الإیرانی تدیرها. لذلک ، فی رأینا ، لا یمکن فصل الحرب الاقتصادیة ، ولکن المرحلة: تحویل الاقتصاد الإمبریالی إلى اقتصاد إسلامی ، أو اقتصاد مقاومة. استناداً إلى شعار إیران عام 1397 ، والذی یتناول: إنتاج السلع المنزلیة ، ویحاول منع الواردات. الولایات المتحدة تفعل الشیء نفسه: التعرفة 25 ? على السلع الصینیة لهذا السبب. لأن الصین تمکنت من الاستیلاء على الاقتصاد الأمریکی ، واستولت على السوق الأمریکیة بطریقة الإغراق (الرحلات الرخیصة). لقد طلب المسؤولون الاقتصادیون سد الفجوة بتحدید التعریفات. وفقا لحساباتهم ، إذا تم تسعیر البضائع الصینیة بنسبة 25 ? ، فإنها لا یمکن أن تتنافس مع أسعار السلع الأمریکیة. وبدلاً من تخفیض أسعار السلع المحلیة ، مما یؤدی إلى إضعاف المنتجین ، من خلال فرض التعریفات ، فإنهم سیقضون أسعار السلع الأجنبیة. شکوى الصین لمنظمة التجارة العالمیة لیست مفیدة لأن هذا النهج التجاری قد انتهک لسنوات عدیدة! الصین نفسها ضد تایوان والیابان ومالیزیا. أخیرا ولیس آخرا ، رفعت الولایات المتحدة وأوروبا الرسوم الجمرکیة! انضمت أوروبا أیضا إلى عملیة تنظیم التعریفات. ولذلک ، فإن الشروط الرسمیة التی منعت إیران من الانضمام إلى التجارة العالمیة لم یتم تطبیقها فقط: کان مجرد ذریعة لمنع إیران من الانضمام. لأنه إذا انضمت إیران ، سیتم القضاء على جمیع العقوبات. لم تکن هذه رغبة أمیرکیة: فالقوة العلیا للتجارة العالمیة لم تکن تقلیدیة. وبالنظر إلى المیزة الکبرى: السلع والخدمات الإیرانیة ، والعضویة فی منظمة التجارة العالمیة ، اختفت الهیمنة الأمریکیة ، وسقطت إدارتها على الإیرانیین. لذلک ، لم تکن مقاومتهم لإیران قانونیة. حتى قانونهم المکتوب بخط الید لا یرید ذلک. ولکن أکثر من ذلک لأن: إیران شریک تجاری فی العمل کما هو الحال فی العمل! وهذا یعنی ، من جمیع البلدان ، أعلى المشتریات ، بسعر العقوبات. لذا ، مع عضویة إیران ، جمیع الأرباح المفاجئة: تم تدمیر جمیع البلدان. من حیث المبیعات ، کان لدى إیران العدید من المزایا: الأولى فی مجال الغاز والنفط ، والموقع الجغرافی السیاسی فی مجال الطقس والنقل ، والخدمات الهندسیة التقنیة المتقدمة للغایة ، والقوى العاملة المعولمة ، والتی کان الکثیر منها من مدیری الشرکات. کانوا منافسین! الجمیع کان من شأنه أن یجعل إیران أکثر تفهماً من حیث المبیعات. لا یوجد بلد على استعداد لفقدان السوق الإیرانیة فی الوقت الحالی! لا یوجد بلد غیر راض عن الخدمات والسلع الإیرانیة. لقد کانت قوة أمریکا وحدها هی التی تسببت فی الدعایة السلبیة ، والتی أظهرت أداء حمدالله مع وصول الولایات المتحدة وأوروبا والصین وروسیا ، إلى اقتصاد المقاومة ، والمزایا النظریة والإداریة لإیران.

Yeni qlobal ticar?t

 

Dünyadak? Amerika iqtisadi müharib?si göst?rir ki, ?n?n?vi ticar?t birba?a deyil. Klassik n?z?riyy?l?r? gör?, qlobal ticar?t azad olmal?d?r! V? nisbi iqtisadi faydalar, prosesini davam etdirir. Amma indi, Amerikan?n özü, emperyalist kapitalizmin lideri kimi, sanksiyalar t?tbiq etm?y? v? ya ba?qalar?n? boykot etm?y? ba?lay?r v? mallar?n daxilin? 25% gümrük tarifini t?tbiq edir. Bu, keçmi?in bütün qaydalar?n? pozan bir ?lam?tdir: yeni qaydalar yaratmaq. Buna gör? GATT v? Dünya Ticar?t ?irk?tinin bütün qaydalar? d?rhal l??v edildi. Yeni bir iqtisadi müharib??sas?nda yeni qanunlar ortaya ç?x?r v? qloballa??r. Buna gör? d? biz bu sah?d? bir s?ra müzakir?l?r? sahibik: bu mövzuya xüsusi bir jurnal?m?z var: Biz iqtisadiyyat?n gücünü n?z?r? alaraq, yeni bir qlobal biznes haz?rlama?a çal???r?q. Birincisi, dem?liyik ki: AB? v? dünyan?n dig?r ölk?l?ri müqavim?t iqtisadiyyat?na uy?un ??kild? h?r?k?t edirl?r v? bunu q?bul edirl?r: ?ran iqtisadiyyat?n?n n?z?riyy?l?ri onu idar? edir. Buna gör?, bizim dü?ünc?mizc?, iqtisadi müharib? ayr?lmaz deyil, m?rh?l?: imperiya iqtisadiyyat?n?n ?slam iqtisadiyyat?na çevrilm?si v? ya müqavim?t iqtisadiyyat?. 1397-ci ild? ?ran?n ?üar?na ?sas?n, yerli mallar?n istehsal? il? m???ul olur v? idxal qar??s?n? almaq üçün çal???r. Amerika Birl??mi? ?tatlar? eyni ?eydir: Çin mallar?na 25% tarif bu s?b?bd?ndir. Çünki Çin AB? iqtisadiyyat?n? ?l? keçirdi v? AB? bazar?n? damping üsulu il? (daha ucuz ekspedisiyalar) ?l? keçirdi. ?qtisadi v?zif?lil?r, tarifl?ri t?yin ed?r?k bo?lu?u doldurmas?n? ist?di. Onlar?n hesablamalar?na gör?, ?g?r Çin mallar?n?n qiym?ti 25% -dirs?, onlar Amerika ?mt?? qiym?tl?ri il? r?qab?t ed? bilm?zl?r. ?stehsalç?lar?n z?ifl?m?sin? g?tirib ç?xaran yerli mallar?n qiym?tini azaltmaq ?v?zin?, tarifl?ri t?tbiq etm?kl? xarici mallar?n qiym?tini aradan qald?racaqlar. Çinin Dünya Ticar?t T??kilat?na ?ikay?ti faydal? deyil, çünki bu ticar?t yana?ma uzun ill?rdir pozulub! Çin özü Tayvan, Yaponiya v? Malayziyaya qar??d?r. ?n son deyil, AB? v? Avropa tarifl?ri qald?rd?! Avropa tarifi t?nziml?m? prosesin? d? qo?ulmu?dur. Buna gör? d?, ?ran?n qlobal ticar?t? qo?ulmas?na mane olan r?smi ??rtl?r sad?c? icra edilm?mi?dir: bu, ?ran?n qo?ulmas?na mane olmaq üçün bir b?han? idi. Çünki ?ran?n qo?ulaca?? t?qdird? bütün sanksiyalar aradan qald?r?lacaq. Bu, Amerikan?n arzu etdiyi kimi deyil: dünya ticar?tinin yüks?k qüdr?ti ?n?n?vi deyildir. Böyük üstünlüyü n?z?r? alaraq: ?ran mallar? v? xidm?tl?ri, Dünya Ticar?t T??kilat?na üzv olmaq, Amerika hökmranl??? itdi v? r?hb?rliyi ?ranl?lara dü?dü. Buna gör? ?rana qar?? müqavim?ti qanuni deyil. H?tta el yaz?s? qanunlar? da ist?m?di. Amma daha çoxdur: ?ran ?rana i?güzar t?r?fda?d?r! Y?ni dem?k olar ki, bütün ölk?l?rd?n ?n yüks?k al?mlar sanksiyalar?n qiym?ti il?. Bel?likl?, ?ran?n üzvlüyü il?, bütün kül?k qazanclar?: bütün ölk?l?r m?hv edildi. Sat?? bax?m?ndan ?ran?n bir çox üstünlükl?ri vard?: ilk növb?d? qaz v? neft, hava v? n?qliyyatda geosiyasi mövqe, yüks?k s?viyy?li texniki müh?ndislik xidm?tl?ri v? qloballa?an i?çi qüvv?si, çoxu ?irk?tin direktorlar?ndan R?qibl?r! H?r k?sin ?rana sat?? bax?m?ndan daha ?lveri?li olmas?n? ist?rdi. Heç bir ölk? haz?rda ?ran bazar?n? itirm?y? haz?r deyil! Heç bir ölk? ?ran?n xidm?t v? mallar?ndan naraz?d?r. Hamdallah?n Amerika Birl??mi? ?tatlar?n?n v? Avropa, Çin v? Rusiyan?n g?lm?si il? müqavim?t iqtisadiyyat?na, ?ran?n n?z?ri v? idar?etm? üstünlükl?rin? göst?rdiyi göst?ricil?ri yaln?z Amerikan?n qüvv?si idi.
تاریخ : پنج شنبه 97/4/21 | 10:40 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر