تماس با ما المیت الذی لا یعتقد ذلک! - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

وقد مات النبی سلیمان ثلاثة أیام! ولکن الجمیع اعتقدوا أنهم على قید الحیاة، وعملهم یراقب! لذلک عملوا بجد. وطالما أکل النمل الأبیض قصبه، سقط فجأة من أعلى سقف المراقب. حتى معظم ختام هذه الرسالة یخاف من أمریکا والاعتذار وما زالت بعض هذه المومیاء هو لا یخاف، ولکن فی هذه الأربعین سنة، وقد ثبت أن الخسارة أمام شعبه، وإلا لم هذا واحد کاذب! یموت الموتى أیضا لأن الناس المیتة تفقد السیطرة على البول والبراز بسبب عدم وجود الجهاز العصبی! ولذلک، لا ینبغی تخریبها. جمیع القتلى الذین لا أحد یعتقد! جفت هذه سلیمان وضعت على قصب. وینبغی أن تبدأ النمل الأبیض عملهم. البنک الدولی الأول هو البنک الدولی، یجب على البنک الدولی أن یقدم تقاریره بشکل صحیح: ما هو أکثر من 2 تریلیون دولار من الدیون الأمریکیة؟ وهذا یعنی فی التقاریر المالیة أن: کل أمریکی لدیه 7 ملایین $ فی الدیون! وهذا الدین سیکون أثقل مع ألعاب الصامد مجنون. یجب أن یقال أن الاقتصاد الصینی قد سقطت فی ثقب أسود فی خزان مجنون! ویجب أن یقال إن النزعة العسکریة الروسیة وتخریبها من جازبروم أدت إلى اقتصادها. یجب على البنک أن یقول أن أوروبا المفلسة وأکبر اقتصاد فی ألمانیا، لا یبقى شیء والمملکة المتحدة، الحاکم المطلق للعالم الأمس! الیوم، فإنه یحتاج الخبز لیلة: إذا خرج من الاتحاد الأوروبی، وفاته مؤکد. بعض التقاریر الأخیرة من البنک الدولی، بطبیعة الحال، تدعم هذه النقطة: واحد یأمل أن النمل الأبیض أولا أصبح على درایة بواجباته. النمل الأبیض الثانی هو وسائل الإعلام! بدلا من تغطیة هذه القصص الإخباریة، فإنها تحاول أن تشکل هذا الموضوع. لأنه قال لهم: تعلمون عدم نشر نفسه، ولکن مع الأمر وترامب: البیت الأبیض وضع المعاییر. فی الإسلام یقال أن الموتى یجب أن تغسل، والمعطرة مع الارز والکافور. لکن الغرب، لأنهم یخشون الموت، لا یقبلون الموت، لذا یحاولون أن یلقوا نظرة میتة. حتى أحمر الشفاه ورودة هی علیه! لا تخافوا حتى وجه أبیض وقاتل للموتى! خصوصا الأطفال یعتقدون أنه على قید الحیاة! الآن وسائل الإعلام الغربیة أو وسائل الإعلام الشرقیة الغربیة المنحى تفعل بالضبط نفس الشیء! ولکی نفکر فی أطفال العقل، فإن حضارة الغرب حیة. النمل الأبیض المقبلة وتجار المخدرات والسلاح، أن حیاتهم تعتمد على قید الحیاة: نباتات والأسلحة: إنتاج الأفیون الأراضی الزراعیة. لذا، یستیقظ المحررون الإجتماعیون التحرریون، أو الإسلامیون العلمانیون! وهکذا لا تصلی للموتى من أجل البقاء !

مرده ای که باورش نمی کنند!

حضرت سلیمان سه روز بود فوت کرده بود! ولی همه فکر می کردند زنده است، و برکار آنها نظاره دارد! لذا سخت کار می کردند. تا اینکه موریانه ها عصای او را خوردند، و او ناگهان از بالای بام ناظر، به زمین افتاد. حالا داستان ابر قدرتی آمریکا است، چهل سال پیش امام خمینی اعلام کرد: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، ولی کسی باور نمی کرد: این سلیمان عصر ما مرده باشد! حتی بسیاری از نزدیکان، از این حرف ترسیدند و از آمریکا، عذر خواهی کردند و هنوز هم، عده ای از این جسد مومیایی نشده می ترسند، در حالیکه در این چهل سال، ثابت شد که جز زیان و ضرر برای ملت خودش، کار دیگری نکرد. که این یک غلط! از مرده ها هم سرمی زند: زیرا مرده ها براثر نداشتن سیستم عصبی، کنترل خود را بر ادرار و مدفوع از دست می دهند! لذا خرابکاری آنها را، نباید به حساب زنده بودنشان گذاشت. اکنون سیستم حاکمیت استکباری، اعم از دولت فاشیستی آمریکا و: حکومت های پلیسی اروپاو کانادا و استرالیا، و همه دولت های فاسد: از دولت بحرین و عربستان گرفته، تا دولت ژاپن و کره و روسیه و چین! همگی مرده ای هستند که کسی باورشان نمی کند! این سلیمان ها خشکیده و بر عصا نکیه داده اند. باید که بزودی موریانه ها کار خود را شروع کنند. موریانه اول بانک جهانی است، بانک جهانی باید به درستی گزارش دهد که: بیش از دو تریلیون دلار بدهی آمریکا یعنی چه؟ یعنی در گزارش های مالی بگوید که: هر آمریکایی 7میلیون دلار بدهی دارد! و این بدهی با دیوانه بازی های ترامپ، هر روز سنگین تر می شود. باید بگوید که اقتصاد چین در اثر: دامپینگ های دیوانه وار، به کدام سیاهچاله افتاده است! و باید بگوید که نظامیگری روسیه و اسنبداد گازپروم آن، چه بلایی بر سر اقتصاد آن آورده است. این بانک باید بگوید که: اروپا ورشکسته است و از اقتصاد بزرگ آلمان، چیزی باقی نمانده و انگلیس، حاکم مطلق دنیای دیروز! امروز به نان شب محتاج است و: اگر از اتحادیه اروپا خارج شود، مرگ او حتمی است. البته برخی گزارش های اخیر بانک جهانی، موید این حرف است و میتوان: امیدوار بود که موریانه اول، به وظایف خود آشنا شده است. موریانه دوم رسانه ها هستند! که بجای پوشش این خبر ها، سعی دارند عکس موضوع را مطرح نمایند. زیرا به انان گفته شده: شما خبر را نباید عینا منتشر کنید، بلکه آن را با دستور ترامپ و: ضوابط کاخ سفید تنظیم نمایید. در واقع رسانه ها به دنبال: آرایش کردن مرده درون تابوت هستند، کراوات او را هم گره می زنند، تا اگر کسی آنها را تماشا کرد سکته نکند! در اسلام گفته شده که مرده را باید شست، و با سدر و کافور معطر کرد. ولی غربیها چون از مرگ می ترسند، و آنسوی مرگ را هم نمی پذیرند، لذا سعی می کنند مرده را آرایش دهند. حتی رژ لب و سرخاب بر او می مالند! تا سفیدی و بی رمقی چهره مرده، کسی را نترساند! مخصوصا کودکان فکر کنند که زنده است! اکنون رسانه های غربی و یا: رسانه های شرقی وابسته به غرب، دقیقا همین کار را می کنند! تا کودکان ذهنی فکر کنند، تمدن غرب زنده است. موریانه های بعدی، سوداگران مواد مخدر و اسلحه هستند، که زندگی آنها در گرو زنده بودن: کارخانجات تولید سلاح و: زمین های کشاورزی تولید تریاک هست. خریداران سلاح یا مواد مخدر، میتوانند به این سلطنت و سوداگری مرگ، خاتمه دهند کافی است یک روز: مواد مخدر مصرف نکنند یا اسلحه نخرند، شیرازه زندگی ترامپ و هم پیمانانش، از هم گسیخته می شود. لذا مزدوران خیالپرداز سوسیال لیبرال، یا سکولار های اسلامی از خواب بیدار شوند! و اینهمه برای زنده ماندن مرده دعا نکنند!

Dead who do not believe it!

Prophet Solomon had died three days! But everybody thought they were alive, and their work is watching! So they worked hard. As long as the termites ate his cane, he suddenly fell from the top of the observer"s roof. Now, the story is a super power of the United States, forty years ago, Imam Khomeini declared: "America cannot do any wrong, but nobody believed: this Solomon is our age!" Even many close friends feared this and apologized to the United States, and still some of this body was not mummified, while for the past forty years it has been proven that there is nothing else but a loss to their nation. Did not. That"s a false one! The dead also die because dead people lose control of urine and stool due to their lack of nervous system! Therefore, they should not be vandalized. Now the system of sovereign governance, including the fascist government of the United States: the European, Canadian and Australian police regimes, and all corrupt governments: from the Bahraini government and Saudi Arabia, to the government of Japan and Korea, and Russia and China! All are dead who nobody believes! These Solomon"s dried up and put on a cane. Short termites should begin their work. First World Bank is the World Bank; the World Bank has to report properly: What"s more than $ 2 trillion in US debt? It means in the financial reports that: Every American has $ 7 million in debt! And this debt will be heavier with the crazy Tramp games. It must be said that the Chinese economy has fallen into a black hole in a crazy tank! And it must be said that Russia"s militarism and its Gazprom sabotage have brought about its economy. The bank should say: Europe is bankrupt and there is nothing left of the big German economy, and Britain, the absolute ruler of the world yesterday! Today, it needs bread for the night: if it comes out of the European Union, its death is certain. Some recent reports from the World Bank, of course, support this point: one hopes that Termite first has become acquainted with his duties. Termite II is the media! Instead of covering these news stories, they are trying to pose the subject. Because they are told: You should not publish the news exactly, but set it up with the command of Tramp and: the White House rules. In fact, the media are looking for: arranging the dead inside the coffin, tie it together so that if anyone watches them they will not stroke! In Islam it is said that the dead should be washed, and scented with cedar and camphor. But the West, because they are afraid of death, do not accept death beyond, so they try to make the dead look. Even a lipstick and a rosette are on him! Do not be afraid until the white and deadly face of the dead! Especially children think it"s alive! Now Western media or Western-oriented eastern media do exactly the same thing! To think the children of mind, the civilization of the West is alive. Subsequent termites are drug dealers and guns, whose lives depend on being alive: arms manufacturing factories and: agricultural fields of opium production. Buyers of weapons or drugs can put an end to this monarchy and the speculative of death. One day: they do not consume narcotics or buy weapons, the tumultuous nature of the tramp and its allies are disrupted. So the social-libertarian ghostwriters, or the secular Islamicists, wake up! And so do not pray to the dead to survive!

Buna inanm?rlar!

 

Pey??mb?r Süleyman üç gün öldü! Amma h?r k?s h?yatda oldu?unu dü?ünür v? i?l?rini izl?yir! Bel?likl?, çox çal??d?lar. Bel? ki termitleri onun hey?ti yedim v? o, bird?n-bir? mü?ahid?çi damdan yer? dü?dü. ?ndi Amerika hekay? q?rx il ?vv?l super edir, ?mam Xomeyni Amerika haqs?zl?q ed? bil?r ki, b?yan, lakin Solomon era ölü inanm?ram! H?tta Amerika qorxur bu m?ktubun yax?n ?n üzr v? h?l? bu mumiya b?zi qorxu deyil, lakin bu q?rx il, bu sübut onun öz xalq?na z?r?r, ba?qa Bilmir?m Bu yanl?? bir ?eydir! Ölüm d? ölür, çünki ölül?r sinir sistemi çat??mazl??? s?b?biyl? sidik v? tabure n?zar?tini itirirl?r! Ona gör? d? onlar vandalize edilm?m?lidirl?r. Ham? inanmayan ölül?r! Bu Süleyman qurudu v? qam???n üstün? qoydu. Q?samüdd?tli termitl?r i?l?rin? ba?lamal?d?rlar. Birinci Dünya Bank? Dünya Bank?d?r, Dünya Bank? düzgün hesabat verm?lidir: AB?-?n borcu 2 trilyon dollardan art?qd?r? Maliyy? hesabatlar?nda: H?r bir Amerikan?n 7 milyon dollar? borc var! V? bu borc ç?lg?n Tramp oyunlar? il? daha a??r olacaq. Çin iqtisadiyyat? ç?lpaq bir tankda qara d?liy? dü?mü?dür! V? dem?k laz?md?r ki, Rusiyan?n militarizmi v? onun "Qazprom" sabotaj? iqtisadiyyat?na g?tirib ç?xard?. bank Böyük Britaniya, dün?n dünyan?n mütl?q hökmdar? Avropa müflis v? böyük iqtisadiyyat?, Almaniya, heç bir ?ey t?rk ki, dem?k laz?md?r! Bu gün gec? çör?k laz?md?r: ?g?r Avropa ?ttifaq? ç?xsa, onun ölümü mü?yy?ndir. Termite II media deyil! Bu x?b?rl?ri ?hat? etm?k ?v?zin?, mövzunu pozma?a çal???rlar. Onlara Çünki: Siz eyni d?rc bilmir?m, amma komanda v? Trump il?: A? Ev meyarlar?. ?slamda deyilir ki, ölül?r yuyulmal?, sidr v? kofur il??tirli olmal?d?rlar. Amma Q?rb, ölümd?n qorxduqlar? üçün ölümü q?bul etm?z, ölü görünü?ünü etm?y? çal???rlar. Ona da bir pomada v? rozet var! Ölül?rin a? v? ölümcül üzün? q?d?r qorxma! Xüsusil? u?aqlar bunun diri oldu?unu dü?ünür! ?ndi Q?rb medias? v? ya Q?rb yönümlü ??rq m?tbuat? eyni ?eyi edir! U?aqlar? dü?ünm?k üçün Q?rbin sivilizasiyas? canl?d?r. h?yat?n? diri olan as?l? oldu?unu Next termitleri, narkotik sat?c?lar? v? gun, bitkil?r v? silah: Opium istehsal k?nd t?s?rrüfat? torpaq. Bel?likl?, sosial-libertarian ghostwriters, ya da düny?vi islamç?lar oyan?r! V? ölül?r üçün dua etm?yin!
تاریخ : دوشنبه 96/11/23 | 10:13 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر