تماس با ما الإدارة الفارسیة فی العالم - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

هناک العدید من الأمثال باللغة الفارسیة التی تعطی معنى تقریبا: على سبیل المثال، یقولون أن إبرة تلبس للجمیع، لکنه عاریة! أو الخزان یأکل إبریق مکسورة. وهذا هو، فی حین أنه یجعل الجرار جیدة للناس، ویستخدم أسوأ منها. ربما هو الیوم إیران أیضا. عندما تکون أفضل قواته وأکثرها تعلیما مهتمة بخدمة العالم، وهی على الطریق إلى أن تصبح غریبة، فمن الطبیعی أن تتحمل ضعف الإدارة أو القوى العاملة لخدمة شعوبها. وعلى الرغم من السیاسات والحوافز، فإن معظم الشباب والمربین یهتمون بالخدمة فی بلد آخر لأنهم یعتقدون أنهم بحاجة إلى المزید من الخدمات لهم. لهذا السبب، یذهبون إلى أی بلد، یتم إغلاقها على الفور وفی أفضل الأحوال: الجامعات أو المناصب الإداریة. والواقع أنه بدون وجود رغبة لدى السلطات، فإن الشباب الإیرانی، الذین یتولىون القیادة العالمیة، یتصرفون فی أرکان العالم لمسؤولیاتهم. ویمکن القول تقریبا أنه نظرا لأن ثروة 99? من سکان العالم تقع على عاتق نسبة من الرأسمالیین، فإن المسؤولیة العالمیة هی أیضا بنسبة 1? من الإیرانیین: فی کل بلد. وقد دأبت منظمات العولمة على الدراسة لسنوات: فهی مساحیة! لتفریق قواتها فی العالم، وتنظیم فی أفضل الوظائف. لکن الإیرانیین یغتنمون العالم دون تخطیط. ودعا العدید من المسؤولین إلى هجرة الأدمغة، ولکن الآن لا یمکن لأحد أن ینکر دور الإیرانیین فی أمریکا وأوروبا، ناهیک عن غرب آسیا وأفریقیا وأسترالیا. ومع ذلک، لا تزال هذه الفیضانات من الهجرة مستمرة. من ناحیة أخرى، لدینا المسلمین: النخب الأمریکیة والأوروبیة، الذین هم فقط على درایة الإسلام مع أفکار الثورة الإسلامیة فی إیران. وبما أن هذه الهجرة الهائلة هی للعالم المبارک والموجه نحو المستقبل، فإنها تخلق فراغا لإیران: یستخدمها الثوری المعادی، ویخلق مشاهد مثل الفتنة الأخیرة فی الشارع! و کل ذلک عکس ذلک: یقولون أنهم لا یعملون! والبطالة کانت الفتنة، فی حین أنها لا تفعل ذلک، فماذا یعنی 4 ملایین عامل أجنبی فی إیران؟ أو أنهم یقولون بعض الناس الذین تخلصوا منه: المؤسسات المالیة خلقت ذلک، فی حین أن جمیع أموالهم استقر من قبل البنک المرکزی! وکم کانوا؟ أو یقولون أنه ینبغی الإفراج عن الأطراف، حتى تتمکن الحکومة من معرفة من هو الحزب، وهذا لا یعرف: أکثر من 400 طرفا والسکان فی إیران لدیها تراخیص من وزارة الداخلیة. أو أن الطرف الآخر فی أحداث الشوارع هذه لیس داخلیا، بل هی نفسها: فهی لا تتفق مع الإدارة العالمیة لإیران! الموقف الصریح من ترامب وآخرون یشیر إلى أنهم عکسهم، ولیس بابیثی أربعة الشباب الذین تم تسلیط على الشارع. ومع ذلک، فی نهایة المطاف، کل هذا سوف یصبح المروحة للثورة. وهذه العقول المجنونة، مثل أسلافهم من الولایات المتحدة، لا یمکن أن تجعل أی أخطاء .

مدیریت ایرانی در جهان

چند ضرب المثل در فارسی وجود دارد که: تقریبا یک معنی می دهد: مثلا می گویند سوزن برای همه لباس می دوزد، ولی خودش لخت است! یا کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد. یعنی با اینکه کوزه های خوبی برای مردم می سازد، ولی خودش از بدترین آنها استفاده می کند. شاید حال و روز ایران هم، همینطور باشد. وقتی بهترین و با سوادترین نیروهایش، علاقه دارند به جهانیان خدمت کنند، و راهی دیار غربت می شوند، طبیعی است برای خدمت به مردم خود، دچار ضعف مدیریت یا نیروی انسانی می شود. علیرغم سیاست ها و تشویقی ها، اغلب جوانان و تحصیلکرده ها، علاقه دارند در کشور دیگری خدمت کنند، زیرا فکر می کنند به خدمت آنها، در انجا بیشتر نیاز است. به همین دلیل، به هر کشوری می روند، فورا قرارداد بسته و در بهترین: دانشگاهها و یا پست های مدیریتی مشغول بکار می شوند. در واقع میتوان گفت: بدون اینکه مسئولین تمایلی داشته باشند، جوانان ایرانی، مدیریت جهانی را به دست گرفته، در گوشه گوشه جهان، به مسئولیت های خود، در حد بالایی عمل می کنند. تقریبا می توان گفت: همانطور که ثروت 99درصد مردم دنیا، در دست یک درصد سرمایه دار است، مسئولیت های جهانی نیز، با یک درصد ایرانی هاییست که: در هر کشوری وجود دارند. سازمان های جهانی ساز، سالها مطالعه می کنند و: کادر سازی می نمایند! تا نیروهای خود را در جهان پراکنده، و در بهترین مشاغل ساماندهی کنند. ولی ایرانیان بدون اینکه برنامه ریزی کنند، جهان را در تصرف خود دارند. خیلی از مسئولین این کار را، فرار مغز ها نام گذاشته بودند، ولی الان دیگر کسی نمی تواند: نقش ایرانیان را در آمریکا و اروپا انکار کند، چه رسد به کشورهای غرب آسیا، آفریقا و استرالیا. هنوز هم این سیل مهاجرت ادامه دارد. از آن سو هم مسلمان شدن: نخبه های آمریکایی و اروپایی را داریم، که فقط با ایده های انقلاب اسلامی ایران، با اسلام آشنا شده اند. لذا یک اتحادیه نامرئی، در سطح بالاترین مدیران جهانی، بصورت خودجوش تشکیل شده، که میرود تا سراسر جهان را، سرزمین ایران کند و: مجد و عظمت حکومت کورش و داریوش، و حضرت علی را دوباره زنده نماید. همانطور که این هجرت عظیم، برای جهان پر برکت و آینده ساز است، ولی برای داخل ایران، خلا هایی به وجود می اورد که: ضد انقلاب از آن استفاده می کند، و صحنه هایی مثل: فتنه های خیابانی اخیر ایجاد می کند! و همه چیز را برعکس جلوه میدهد: مثلا می گویند کار نیست! و بیکاری باعث فتنه شده است، در حالیکه اگر کار نیست، پس اشتغال 4میلیون خارجی در ایران، به چه معنی است؟ یا میگویند مالباختگان برخی: موسسات مالی آن را ایجاد کردند، در حالیکه همه پول های آنان، از سوی بانک مرکزی تسویه گردید! و مگر تعداد آنها چند نفر بود؟ یا می گویند احزاب باید ازاد شود، تا دولت بداند با چه کسی طرف است، این بی اطلاعها نمیدانند: بیش از 400حزب و جمعیت در ایران، مجوز از وزارت کشور دارند. یا اینکه طرف مقابل در این حوادث خیابانی، داخلی نیست، همان هایی هستند که: با مدیریت جهانی ایران مخالفند! موضع گیری صریح ترامپ و دیگران، نشان می دهد که طرف مقابل آنها هستند، نه چهار جوان پاپتی که: به خیابان ریخته اند. گرچه در نهایت همه اینها، به پیشران انقلاب تبدیل می شوند. به عبارت دیگر: مدیریت جهانی ایرانیان، سرنوشت محتوم این دنیا است، که براساس اعتقادات ما ایرانی ها، پرچم را به دست مبارک امام زمان عج خواهیم سپرد، تا حکومت واحد جهاین ایجاد کند، و جهان را پر از عدل و داد نماید. و این تهی مغز ها هم، مانند اربابشان آمریکا،هیچ غلطی نمی توانند بکنند.  

Persian Management in the World

There are several proverbs in Persian that give almost a meaning: for example, they say that the needle is worn for all, but it"s bare! Or the potter eats the broken jug. That is, while it makes good jars for people, it uses the worst ones. Maybe it"s the day Iran, too. When his best and most educated forces are interested in serving the world, and are on the road to becoming alienated, it is normal to endure the weakness of management or manpower to serve their people. Despite the policies and incentives, most young people and educators are interested in serving in another country because they think they need more to serve them. For this reason, they go to any country, they are immediately closed and in the best: universities or managerial positions. Indeed, without the authorities having a desire, the young people of Iran, taking over the global leadership, act in the corners of the world to their responsibilities. It can almost be said that, as the wealth of 99% of the world"s population is at the hands of a percentage of the capitalists, global responsibility is also with one percent of Iranians: in every country. Globalization organizations have been studying for years: they are cadastre! To :disperse their forces in the world, and to organize in the best jobs. But the Iranians seize the world without planning. Many of the authorities called this brain drain, but now no one can deny the role of Iranians in the United States and Europe, let alone Western Asia, Africa and Australia. Still, this flood of migration continues. On the other hand, we have Muslims: American and European elites, who are only familiar with Islam with the ideas of the Islamic Revolution of Iran. Therefore, an invisible alliance, at the level of the highest world leaders, is formed spontaneously, which is going to make the whole world, the land of Iran, and revive the majesty of the rule of Cyrus, Darius, and Imam Ali. As this massive migration is for the blessed and future-oriented world, it creates a vacuum for Iran: counter-revolutionary uses it, and creates scenes like recent street sedition! And it"s all the opposite: they say they are not working! And unemployment has been seditious, while if it does not, then what does 4 million foreign workers in Iran mean? Or they say some of the people who got rid of it: financial institutions created it, while all their money was settled by the central bank! And how many were they? Or they say that the parties should be released, so that the government can know who the party is, this does not know: more than 400 parties and population in Iran have licenses from the Ministry of the Interior. Or, the opposite party in these street events is not internal, they are the same: they disagree with Iran"s global management! The explicit position of Tramp and others indicates that they are the opposite of them, not the four young Pipettes who have fallen into the street. However, ultimately, all this will become the propeller of the revolution. In other words, the global management of Iranians is the destiny of this world, which according to our beliefs, the Iranians, will send the flag to the hands of Mubarak of the Imam of the time, in order to establish a single government and give the world justice and justice. And these crazy brains, like their masters of the United States, cannot make any mistakes.

Dünyada Fars r?hb?rliyi

 

Fars dilind? bir neç? m?qal? var ki, bu da dem?k olar ki, bir m?na verir: m?s?l?n, iyn? h?r k?s üçün geyindirir, lakin ç?lpaqd?r! V? ya dulusçuluq q?r?lan süfr? yeyir. Y?ni insanlar üçün yax?? kavanozlar t??kil ed?rk?n, ?n pisl?ri istifad? edir. B?lk? d? bu gün d? ?rand?r. Onun ?n yax?? v??n t?hsilli qüvv?l?ri dünyaya xidm?t etm?y? maraq göst?rdikd? v? yabanc?la?maq üçün yola ç?xd?qda, xalq?na xidm?t etm?k üçün r?hb?rliyin v? ya i?çi gücünün z?ifliyin? dözm?k t?biidir. Polis v? t??viql?r? baxmayaraq, ?ks?r g?ncl?r v? mü?lliml?r dig?r ölk?l?rd? xidm?t etm?kd? maraql?d?rlar, çünki onlar özl?rin? xidm?t etm?k üçün daha çox ehtiyac duyurlar. Buna gör? h?r hans? bir ölk?y? gedirl?r, d?rhal ba?lan?lar v??n yax?? ??kild?: universitetl?r v? ya r?hb?rlik v?zif?l?ri. H?qiq?t?n, hakimiyy?t orqanlar? arzu etm?d?n, ?ran?n g?ncl?ri, qlobal liderliyini ?l? keçir?r?k dünyan?n m?saf?l?rind? m?suliyy?t da??y?rlar. Dem?k olar ki, dünyan?n ?halisinin 99% -nin z?nginliyi kapitalistl?rin pay?na dü?ür, çünki qlobal m?suliyy?t d? iranl?lar?n bir faizini t??kil edir: h?r bir ölk?d?. Qloballa?ma t??kilatlar? ill?rdir t?hsil al?rlar: kadastr! Dünyadak? qüvv?l?rini da??tmaq v??n yax?? i?l?rd? t??kil etm?k. Amma ?ranl?lar dünya planla?d?rmadan ?l? keçirirl?r. Hökum?tin bir çoxu bu beyin drenaj?n? ça??rd?, lakin indi heç kim, Bat? Asiya, Afrika v? Avstraliyan? t?k qoymayan AB? v? Avropada iranl?lar?n rolunu inkar ed? bilm?z. H?l?, bu da?q?n miqdar? davam edir. Dig?r t?r?fd?n, müs?lmanlar?m?z var: Amerika v? Avropa seçicil?ri, ?slam ?slam ?nqilab?n?n ideyalar? il? ?slam? tan?y?rlar. Buna gör?, dünya liderl?rinin s?viyy?sind?ki görünm?z bir ittifaq, bütün dünyaya, ?ran torpa??na ç?xacaq v? Cyrus, Darius v? ?mam ?li hakimiyy?tini canland?ran özba??na qurulur. Bu kütl?vi miqrasiya mübar?k v? g?l?c?y? yön?lmi? dünya üçün oldu?u üçün ?ran üçün vacuum yarad?r: ?ks-inqilabç? istifad? edir v? son küç? uydurmalar? kimi s?hn?l?ri yarad?r! V? bunun ?ksin?dir: i?l?m?y?c?kl?rini söyl?yirl?r! V? i?sizliy? u?rad?, amma ?g?r yoxsa, onda ?randa 4 milyon xarici i?çi n? dem?kdir? Yoxsa bunlardan xilas olan b?zi insanlar deyirl?r: maliyy? institutlar? onu yarad?b, bütün pullar? m?rk?zi bank t?r?find?n h?ll edil?rdi! V? onlar neç? idi? V? ya deyirl?r ki, t?r?fl?r partiyan?n kim oldu?unu bilm?lidirl?r ki, partiyalar?n azad edilm?lidir: ?ran?n 400-d?n çox partiyas? v??halisi Daxili ??l?r Nazirliyinin lisenziyas?na malikdir. Yoxsa bu küç? hadis?l?rind? qar?? t?r?f daxili deyil, eynid?rlar: ?ran?n qlobal r?hb?rliyin? raz? olmurlar! Tramp v? dig?rl?rinin aç?q mövqeyi göst?rir ki, onlar?n ?ksin? deyil, küç?y? tökül?n dörd Papethi deyil. Ancaq n?tic?d? bütün bunlar inqilab?n pervanesi olacaqd?r. V? bu ç?lpaq beyinl?r, AB?-?n ustalar? kimi, heç bir s?hv ed? bilm?zl?r.
تاریخ : چهارشنبه 96/11/4 | 9:32 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر