تماس با ما احساس بدبختی از زیادی نعمت! - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

قبلا شنیده بودیم که مردم از: نداری و فقر گله کنند، و خود را بدبخت و فلک زده بدانند! ولی نمی دانستیم دارایی و: نعمت زیاد هم، بدبختی است. مخصوصا که یک خانم استاد! کار شناس محیط زیست، این را بگوید که: ملت ما چقدر بدبخت است که: همه چیز دارد! بنده هم مثل شما از این استاد، آنهم سرکلاس جشنواره سینمای سبز، تعجب کردم ولی ایشان بارها این را تکرار کرد! تا شکی باقی نگذارد. میگفت تمام دنیا بدنبال انرژی های نو هستند، با اینکه هیچی ندارند! ولی ما بدبختیم که همه چیز را، به بالاترین شاخص داریم! فقط میزان آفتابی که در شمال ایران می تابد، برابری می کند با کل آفتابی که: فرانسه یا انگلیس دارند. ایرانی ها معمولا از سایه می روند، ولی آلمان فرانسه از آفتاب! ایشان می گفت چون ما نفت داریم، لذا به انرژی های دیگر بی توجه هستیم، و همین مایه بدبختی ما است! و الا ترکیه بالاترین در آمد را، از انرژی خورشیدی دارد! حتی از باد زیاد هم ناراحت بود می گفت باد شهریار برای تهران! باد منجیل یا باد های سیستان و بلوچستان. از اینکه ایران چشمه های آب گرم فراوانی دارد، هم خشمگین بود! حتی می گفت: چرا هال و پذیرایی در خانه درست می کنید، و خرج زیادی می کنید برای: بزرگترین اتاق خود که فقط: نورز ها از ان استفاده می شود.

گویا این کفر گویی ها تمامی ندارد! عده ای مزدور یا جاهل، همه چیز ایران را به مسخره می گیرند: اگر از دنیا عقب باشیم بدبختیم، اگر از دنیا جلو هم باشیم بدبختیم! از نظر آنها چون صنعت بومی نداریم (خودرو های ما همه تقلیدی است) بدبختیم، و چون در انرژی هسته ای هم وارد شدیم، و جزو کشورهای رده اول هستیم، باز هم بدبختیم! چون مثلا تولید گیاه الوورا نداریم بدبختیم، چون چهار فصل را داریم و: همه میوه ها را داریم باز هم بدبختیم! چون نفت داریم بدبختیم! چون فیس بوک نداریم هم بدبختیم. آنها از یک طرف می گویند: ایران کشور کم ابی است، بعد هم می گویند مصرف سرانه ایران آب، در ایران ده برابر متوسط جهانی است! حداقل یکبار از خودشان نمی پرسند: اگر آب نیست، پس اینهمه مصرف از کجا می اید؟ آمار های بیکاری را، چنان بالا اعلام می کنند که: از کل جمعیت فعال هم بیشتر می شود، از انطرف هم می گویند: بجای هفتاد میلیون جمعیت، هشتاد میلیون دفترچه بیمه داریم! اگر مردم بیکارند، پس اینهمه بیمه شده یعنی چه؟  آمار بیماریها را چنان اعلام می کنند: بطوریکه 40درصد مردم دیابت، 50درصد نوعی پوکی استخوان، 30درصد بیماری خونی و: ده درصد ایدز و..دارند! از آنطرف هم می گویند: مصرف خوراکیها در ایران، سه برابر متوسط جهانی است! اگر مردم مریض هستند، چطور اینهمه غذا می خورند؟ حتی آمار مصرف دارو را هم، چند برابر اعلام می کنند. از خودشان سوال نمی کنند: مردم ایران با این مصرف بالای: غذا و دارو چرا نمی ترکند؟ از انطرف هم می گویند 50درصد مردم ایران، در فقر غذایی هستند! و پروتئین کافی دریافت نمی کنند. پس این غذاها چه می شود؟ حتی اگر 30درصد هم دور ریز داشته باشیم، سه برابر را جبران نمی کند. علاوه بر انکه ادعا می کنند: اغلب مردم از غذاهای دور ریخته شده استفاده می کنند! می گویند چرا برق صادر می کنید؟ برق کم است. از انسو هم می گویند: مصرف سرانه برق در ایران، چهار برابر میانگین جهانی است. واقعا چه خبر است؟ خودشان فراموشکار و احمق هستند، یا مردم را احمق می دانند؟ بنظر ما نه اینها احمق هستند نه مردم! بلکه عده ای مزدور: بی جیره مواجب بیگانگان، برای ضعیف نشان دادن: قدرت مدیریت اقتصادی در ایران، به اینگونه اظهار نظرها روی می آورند.

Feel the misery of a lot of blessings!

We had heard before that people do not want to be fattened, they are poor, and they feel miserable! But we did not know the asset, and the great blessing is misery. Especially as a master lady! An environmental expert says, "How unhappy is our nation: it has everything!" I was surprised by this master, like you, from the master of the Green Film Festival, but he repeated it repeatedly! To leave no doubt. They say the whole world is looking for new energies, although they have nothing! But we"re sorry to have everything high! Only the sunshine that sits in northern Iran is equal to the total sunshine that is France or Britain. The Iranians usually go to the shadows, but Germany is from the sun! He would say that because we have oil, so we are ignorant of other energies, and that"s a misfortune to us! And Ella Turkey has the highest income from solar energy! He was even saddened by the wind, saying, "Wind the Shahriar to Tehran!" Wind manjil or winds of Sistan and Baluchestan. It was angry that Iran had many hot springs. He even said, "Why do you make halal and home-made meals, and spend a lot for: your biggest room, which only: Nores are used.

It seems that these disbeliefs have nothing to do! Some mercenaries or ignorant people, all make a mockery of Iran: if we are lagging behind the world, we"re lucky if we are ahead of the world! For them, we do not have the indigenous industry (our cars are all imitation), and since we were in nuclear power, and we are among the first-ranking countries, we"re still miserable! Because, for example, we do not have the aloe Vera production, because we have four seasons and we have all the fruits, we"re still lucky! We"re lucky because we have oil! Because we do not have Facebook, we"re miserable. On the one hand, they say: Iran is a low-water country, and then they say that Iran"s per capita consumption of water in Iran is ten times the global average! At least once they do not ask themselves: If there is no water, then how much do you consume? The unemployment statistics are so high that they also increase the total number of active people, they also say: Instead of seventy million people, we have 80 million insurance directories! If people are unemployed, then what"s so insured? State of the art is as follows: 40% of people have diabetes, 50% of osteoporosis, 30% of blood diseases and 10% of AIDS. On the other hand, food consumption in Iran is three times the global average! If people are sick, how do they eat all this? Even the drug usage figures are multiplying. They do not ask themselves: Iranian people with this high consumption: why do they not eat food and medicine? On the other hand, 50% of Iranians are in poverty. And do not get enough protein. So what about these foods? Even if we have 30% off, it does not compensate three times. In addition to claiming: Most people use discarded foods! They say why do you export electricity? Low electricity. They also say: Per capita consumption in Iran is four times the global average. What is really going on? Are they forgetful and foolish, do they think stupid people? We do not think these are stupid people! Rather, the mercenaries: the lack of rationale for aliens, to weakly show: the power of economic management in Iran, are making such comments.

یشعر بؤس الکثیر من النعم !

کنا قد سمعنا قبل أن الناس لا یریدون أن تسمن، هم فقراء، ویشعرون بائسة! لکننا لم نکن نعرف الأصول، والنعمة العظیمة هی البؤس. خصوصا سید سیدة! ویقول خبیر بیئی: "کیف تعیس أمتنا: کل شیء!" فوجئت من هذا سید، مثلک، من سید مهرجان الفیلم الأخضر، لکنه کرر ذلک مرارا وتکرارا! لترک أی شک. یقولون إن العالم کله یبحث عن طاقات جدیدة، على الرغم من أنها لا تملک شیئا! ولکن نحن آسفون أن یکون کل شیء عالیة! فقط الشمس المشرقة التی تقع فی شمال إیران تساوی أشعة الشمس الکلیة التی هی فرنسا أو بریطانیا. الإیرانیون عادة ما یذهبون إلى الظلال، ولکن ألمانیا هی من الشمس! وقال إنه لأن لدینا النفط، لذلک نحن جاهلون من الطاقات الأخرى، وهذا هو سوء حظ لنا! و إیلا ترکیا لدیها أعلى دخل من الطاقة الشمسیة! کان حزین حتى من الریاح، قائلا: "ریح شهریار لطهران!" ریح، مانجیل، أو، الریاح، بسبب، سیستان، أیضا، بالوشستان. کان غاضبا أن إیران لدیها العدید من الینابیع الساخنة. حتى أنه قال: "لماذا تقومون بتناول الوجبات الحلال والبیت المنزلی، وتنفق الکثیر من أجل: أکبر غرفة، والتی تستخدم فقط: نوریس.

ویبدو أن هذه الکفر لا علاقة لها! بعض المرتزقة أو الجهلة، کلها تسخر من إیران: إذا کنا متخلفین عن العالم، ونحن محظوظون إذا کنا قبل العالم! بالنسبة لهم، لیس لدینا صناعة السکان الأصلیین (سیاراتنا هی کل التقلید)، وبما أننا کنا فی الطاقة النوویة، ونحن من بین الدول الأولى فی الترتیب، ونحن لا تزال محظوظا! لأنه، على سبیل المثال، لیس لدینا إنتاج الألوة فیرا، لأن لدینا أربعة مواسم ولدینا کل الثمار، ونحن ما زلنا محظوظین! نحن محظوظون لأن لدینا النفط! لأننا لم یکن لدیک الفیسبوک، ونحن بائسة. من ناحیة، یقولون: إیران بلد منخفض المیاه، ثم یقولون إن نصیب الفرد من استهلاک إیران للمیاه فی إیران هو عشرة أضعاف المعدل العالمی! مرة واحدة على الأقل أنها لا تسأل أنفسهم: إذا لم یکن هناک ماء، ثم کم کنت تستهلک؟ إحصاءات البطالة مرتفعة جدا لأنها أیضا زیادة العدد الإجمالی للنشطین، کما یقولون: بدلا من سبعین ملیون شخص، لدینا 80 ملیون الدلائل التأمین! إذا کان الناس عاطلین عن العمل، فما هو المؤمن علیه؟ وفیما یلی أحدث ما یمیز: 40 فی المائة من المصابین بالسکری، و 50 فی المائة من هشاشة العظام، و 30 فی المائة من أمراض الدم، و 10 فی المائة من الإیدز. من ناحیة أخرى، فإن استهلاک الأغذیة فی إیران هو ثلاثة أضعاف المتوسط ??العالمی! إذا کان الناس مریضین، کیف یأکلون کل هذا؟ حتى الأرقام تعاطی المخدرات تتضاعف. هم لا یسألون أنفسهم: الشعب الإیرانی مع هذا الاستهلاک العالی: لماذا لا یأکلون الغذاء والدواء؟ من ناحیة أخرى، 50? من الإیرانیین فی حالة فقر. ولا تحصل على ما یکفی من البروتین. فماذا عن هذه الأطعمة؟ حتى إذا کان لدینا 30? قبالة، فإنه لا تعوض ثلاث مرات. بالإضافة إلى المطالبة: معظم الناس استخدام الأطعمة المهملة! یقولون لماذا تصدرون الکهرباء؟ انخفاض الکهرباء. ویقولون أیضا أن نصیب الفرد من الاستهلاک فی إیران هو أربعة أضعاف المتوسط ??العالمی. ما الذی یحدث؟ هل هم النسیان والحمق، هل یعتقدون الناس غبی؟ نحن لا أعتقد أن هؤلاء الناس غبی! بدلا من ذلک، المرتزقة: عدم وجود مبرر للأجانب، لإظهار ضعیفة: قوة الإدارة الاقتصادیة فی إیران، وجعل هذه التعلیقات.

Bir çox xeyirxahl?q hissini hiss edin!

?vv?l e?itmi?dik ki, insanlar b?sl?nm?m?yi ist?mirl?r, yoxsul olurlar v? onlar ?ziyy?t ç?kirl?r! Amma biz aktivi bilmirdik v? böyük xeyirxahl?q sezildir. Xüsusil? usta xan?m kimi! ?traf mühit üzr? ekspert: "N? b?db?xt mill?timiz var, h?r ?ey var!" Ya??l Film Festival? ustad?ndan s?nin kimi s?n? bu master t?r?find?n t??ccübl?ndim, amma t?krarlad?! Heç ?übh? etm?. Onlar deyirl?r ki, bütün dünya yeni enerjil?r axtar?r, baxmayaraq ki, heç bir ?eyl?ri yoxdur! Amma h?r ?ey? gör? üzr ist?yirik! Yaln?z ?ran?n ?imal?nda oturan gün??, Fransa v? ya ?ngilt?r?nin ümumi gün??in? b?rab?rdir. ?ranl?lar ümumiyy?tl? kölg?l?r? gedirl?r, amma Almaniya gün??d?ndir! O deyir ki, bizd? neft oldu?undan, dig?r enerjil?rd?n x?b?rsizik v? bu bizim üçün bir b?db?xtlikdir! V? Ella Türkiy?nin gün?? enerjisind?n ?n yüks?k g?lirl?ri var! O, h?tta kül?yin k?d?rl?ndiyini dedi: "??hriyar? Tehranda kül?yin!" Kül?k manjil v? ya Sistan v? Baluxistanda kül?kl?r. ?ran?n bir çox isti bulaqlar? oldu?u q?z?bl?ndi. O, h?tta bel? dedi: "Niy? halal v? evd? haz?rlanan yem?kl?r edirsiniz v? çox ?eyl?r s?rf edirsiniz: yaln?z ?n böyük otaq: Nores istifad? olunur.

 

Görünür, bu küfrl?rin heç bir ?laq?si yoxdur! Çünki, m?s?l?n, aloe vera zavodumuz yoxdur, çünki dörd mövsüm var v? bütün meyv?l?rimiz var, biz h?l? ?ansl?y?q! Biz ?ansl?y?q, çünki bizd? neft var! Çünki bizd? Facebook yoxdur, biz ?ziyy?t ç?kirik. ?n az? bir d?f? özl?rin? soru?murlar: ?g?r su yoxdursa, n? q?d?r istehlak edirsiniz? Insanlar i?siz olduqda, n? q?d?r s??orta edilir? Statistika t?sdiq ki, onlar?n narahatl?qlar?: diabet, ?halinin 40 faizi, bir osteoporoz yüzd? 50 il? qan x?st?l?rin yüzd? 30: AIDS V..darnd on faizi! Dig?r t?r?fd?n, ?randa ?rzaq istehlak? üç d?f? qlobal s?viyy?d?dir! ?g?r insanlar x?st?dirl?rs?, bütün bunlar? nec? yeyirl?r? H?tta narkotik istifad? r?q?ml?ri çarp?r. Özl?rin? soru?urlar: bu yüks?k istehlak? olan ?ran xalq?: niy? yem?k v? d?rman yemirl?r? Dig?r t?r?fd?n, ?ranl?lar?n 50% -i yoxsulluqdad?r. V? kifay?t q?d?r zülal almay?n. Y?ni bu qidalar n?dir? 30% endirim olsa bel?, üç d?f? kompensasiya edilmir. Ça??r??dan ?lav?: Çox adam at?lm?? yem?kl?rd?n istifad? edir! Niy? elektrik ixrac edirsiniz? A?a?? elektrik. Onlar h?mçinin ?ran?n adamba??na istehlak?n?n dörd d?f? qlobal s?viyy?d? oldu?unu söyl?yirl?r. H?qiq?t?n n?dir? Onlar unutqan v? a??ls?z, a??ls?z insanlar deyirl?rmi? Biz bu axmaq insanlar oldu?una inanm?r?q! ?ksin?, muzdlular: ?cn?bil?r üçün mant???n olmamas?, z?if göst?rm?k: ?ran?n iqtisadi idar?etm? gücü bel? ??rhl?r edir.
تاریخ : پنج شنبه 96/6/23 | 10:0 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر