تماس با ما : چون اسکار و هالیوود، تحت سیطره صهیونیسم بین الملل هست، انتخاب - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

چرا نمی گذارند سینمای ملی ایران با ملت خود آشتی کند؟

مجری موقتی  که مدتی بجای مجری اصلی خانه سینما، جشن را مدیریت می کرد می گفت: ای سیاستمداران دست از سر سینما بردارید! این آدم کم حافظه، یادش رفته که همین حرف او سیاسی است. یعنی او سینمایی می خواهد که: مخاطب آن افراد خاصی باشند، نه همه مردم. وقتی مردم 98درصد رای به جمهوری اسلامی می دهند، سینما چرا باید راه دیگری برود؟ وقتی همه مردم ایران سخن از: حججی و سردار سلیمانی می گویند، چرا سینما نباید از آن بگوید؟ آیا سینما باید اخته باشد؟ تا این اقا راضی شود؟ البته خوب شد که رفت، والا حرف های نامربوط یک عده ناسینماگر! را می خواست به نام سینماگران حقنه کند، و از آبروی سینمای ایران، برای نیت های ناپاک خود استفاده کند. البته خانم مریلا زارعی، مانند یک مرد! در مقابل این طنازی های بیگانه پسند ایستاد، و با صدای رسا از مردم مظلوم میانمار، بحرین و یمن دفاع کرد و: نگذاشت دامن سینمای ایران، به به سترون بودن آلوده شود. باید از این شیرزن، قدر دانی شایسته ای بشود. البته دگر اندیشی در برخی رگه های جشن خانه سینما، خودی نشان داد ولی بسیار هوشمندانه و: مدیرانه از بروز آن جلوگیری شد. متاسفانه باید گفت دست های زیادی در کار است تا: سینما و تئاتر را از ارزشهای جامعه دور نگهدارد. یکی از دلایل مهم آن خواستگاه هنرهای فوق است. آنها می گویند چون سینما و تئاتر، از غرب آمده باید همانطور غربزده بماند. حتی برخی ها سعی کردند: نمادها را هم تغییر دهند و با: سینمای صد در صد غربی هماهنگ کنند! شاید انتخاب هارون یشایایی، اشاره ای به این نماد باشد: چون اسکار و هالیوود، تحت سیطره صهیونیسم بین الملل هست، انتخاب یک یهودی بعنوان رئیس جشن بزرگ: سینمای ملی ایران شاید یک پالس بود! همانطور که جوایز را به سمتی بردند تا: کار دیگران دیده نشود، و فقط فیلمی معرفی شود که: در اسکار برنده شده بود. ما در صدد تجزیه و تحلیل شرایط اعطای جایزه: به فیلم فروشنده نیستیم، که همگان حداقل بر این امر توافق دارند: در آن شرایط این جایزه کاملا سیاسی بود. اما می دانیم که هارون یشایایی، خود چنین قصدی نداشته که: بازیگر سیاست های بین المللی صهیونیزم: در عرصه فرهنگ و سینمای ملی ایران باشد. زیرا ایشان با اینکه در یک: خانواده مذهبی یهودی بدنیا آمده، و لی هرگز راهی جدای از ملت ایران را انتخاب نکرده. ایشان حتی در دوران انقلاب با اینکه رئیس بیمارستان سپیر یهودیان بود، ولی با ایجاد جامعه  روشنفکران یهود، راه همدلی را با انقلاب اسلامی ایران ادامه داد. لذا اگر کسانی می خواهند: به نام یهودیان، سینمای ملی ایران را مصادره نمایند، اشتباه می کنند. همانطور که مصادره برخی دیگر تحت: عنوان ارامنه اشتباه است. جهت دهی برخی از جوایز هم، شاید از آنجا ناشی می شد که: خانه سینما ملک خصوصی ساموئل خاچیکیان است، و از این راه خواسته اند بگویند: سینمای ملی ایران، سینمای ارامنه محور است. اینها هم اشتباه می کنند، زیرا همدلی مردم ایران همانطور که: بارها در تریبون جشن ملی خانه سینما هم اعلام شد، تمام این توطئه ها را خنثی می سازد. تئوری جدایی دینی، مذهبی و قومی وقبیله ای، در کل تاریخ ایران مردود بوده است. مردم ایران هزاران سال: همزیستی ادیان و مذاهب و اقوام را تجربه کرده اند. حتی برخی ها که می خواهند: سینمای ملی را به سنگر براندازی جمهوری اسلامی! تبدیل کنند هم اشتباه می کنند. درست است که شجریان صدا و آواز خوبی دارد، ولی دلیل ندارد که حمایت ایشان از: سران فتنه را فراموش کنیم. لااقل اگر ایشان اشتباه خود را می پذیرفت، راه دوری نمی رفت! ولی برخی تصور می کنند با آوردن: نام او رژیم جمهوری اسلامی متلاشی می شود.

Why not let Iran"s national cinema reconcile with its people?

Moderator in Pitti! For a long time, instead of managing the festivities, he would say, "Stop politicians from the cinema!" This little memory person remembers that this is his political message. That is, he wants cinema: the audience is certain people, not all people. When people give 98 percent of the vote to the Islamic Republic, why should another go to the cinema? When all the Iranian people say: Hajj and Suleimani say, why does not the cinema say it? Does the cinema need to be castrated? To be satisfied with this? Of course, it went fine, it went awry, the unrelated words of a sage! He wanted to be honest in the name of cinematographers, and to respect the cinema of Iran, for his unclean intentions. Mrs. Maryla Zarei, like a man! Faced with these alien voices, he defended the oppressed people of Myanmar, Bahrain and Yemen in a loud voice: not letting the cinema of Iran become contaminated with sterility. It must be appreciated from this shirt. Of course, repression in some streaks of the home of the cinema house was insider, but it was very clever and: the manager was prevented from occurring. Unfortunately, it must be said that there are many hands on in order to keep cinema and theater away from the values ??of society. One of the main reasons for this is the art of the above. They say that since the cinema and theater come from the West, it must remain as an overwhelming one. Even some tried to change the symbols and coordinate with: 100% western cinema! Perhaps the choice of Aaron Yashayi is to refer to this symbol: since Oscar and Hollywood are under the control of international Zionism, the choice of a Jew as the head of a great celebration: Iran"s national cinema was perhaps a pulse! As they took the prizes to: The work of others was not seen, and only a film was introduced: It won the Oscars. We are trying to analyze the award conditions: We are not the movie vendor, which everyone agrees at least: in that context, the award was completely political. But we know that Aaron Yashayi did not have such an intention: to be an actor of Zionist international politics: in the field of Iranian culture and cinema. Because he was born in one: a Jewish religious family, and Lee never chose a way apart from the Iranian nation. Even during the revolution, he was still the head of the Jewish Seperator Hospital, but with the establishment of a community of Jewish intellectuals, he continued to have sympathy with the Islamic Revolution of Iran. So if anyone wants to confiscate Iranian cinema as Jews, they make a mistake. As confiscated by others, the title of Armenians is wrong. The direction of some of the awards may also come from the fact that: The Cinema House is a private property of Samuel Khachikyan, and they have asked to say: Iranian cinema is based on Armenian cinema. They also make a mistake, because the sympathy of the Iranian people, as it has been repeatedly announced at the National Cinema House Celebration, will thwart all of these conspiracies. The theory of religious, religious, and ethnic separation has been rejected in the whole history of Iran. The Iranian people have experienced thousands of years: the coexistence of religions and religions. Even some who want to: nationalize the national cinema for the overthrow of the Islamic Republic! They make mistakes. It is true that Shajarian has a good voice and voice, but there is no reason to forget his support for the heads of intrigue. At least, if he accepted his mistake, the road would not go away! But some people think by bringing them: his name is split between the regimes of the Islamic Republic.

لماذا لا تسمح للسینما الوطنیة الإیرانیة بالتوفیق مع شعبها؟

مشرف فی بیتی! لفترة طویلة، بدلا من إدارة الاحتفالات، وقال انه یقول، "وقف السیاسیین من السینما!" هذا الشخص الذاکرة قلیلا یتذکر أن هذه هی رسالته السیاسیة. هذا هو، یرید السینما: الجمهور هو أشخاص معینین، ولیس کل الناس. عندما یعطی الناس 98 فی المئة من الأصوات للجمهوریة الإسلامیة، لماذا یجب أن یذهب آخر إلى السینما؟ عندما یقول کل الشعب الإیرانی: الحج والسلیمانی یقول، لماذا لا تقول السینما ذلک؟ هل تحتاج السینما إلى الإخصاء؟ أن تکون راضیا عن هذا؟ بطبیعة الحال، ذهبت على ما یرام، ذهبت أوری، کلمات لا علاقة لها من حکیم! أراد أن یکون صادقا باسم سینمائیین، واحترام سینما إیران، لنوایاه النجسة. السیدة ماریلا زاری، مثل رجل! فی مواجهة هذه الأصوات الغریبة، دافع عن الشعب المظلوم فی میانمار والبحرین والیمن بصوت عال: عدم السماح للسینما الإیرانیة تصبح ملوثة بالعقم. یجب أن یکون موضع تقدیر من هذا القمیص. بطبیعة الحال، کان القمع فی بعض الشرائط من منزل دار السینما من الداخل، لکنه کان ذکی جدا و: تم منع المدیر من الحدوث. ولسوء الحظ، لا بد من القول إن هناک الکثیر من الأیدی من أجل إبقاء السینما والمسرح بعیدا عن قیم المجتمع. وأحد الأسباب الرئیسیة لذلک هو فن ما سبق. یقولون أنه منذ السینما والمسرح یأتی من الغرب، یجب أن تبقى على أنها الساحقة. حتى حاول البعض تغییر الرموز والتنسیق مع: السینما الغربیة 100?! کما أخذوا الجوائز إلى: عمل الآخرین لم ینظر، وقدم فقط فیلم: فاز حفل توزیع جوائز الأوسکار. سنقوم بتحلیل شروط الجائزة: نحن لسنا بائع الفیلم، الذی یوافق الجمیع على الأقل: فی هذا السیاق، کانت الجائزة سیاسیة تماما. لکننا نعلم أن هارون یاشای لم یکن لدیها مثل هذه النیة: أن تکون فاعلا فی السیاسة الدولیة الصهیونیة: فی مجال الثقافة والسینما الإیرانیة. لأنه ولد فی واحد: عائلة دینیة یهودیة، ولم یختار لی أبدا وسیلة بعیدا عن الأمة الإیرانیة. حتى خلال الثورة، کان لا یزال رئیس مستشفى سیبیراتور الیهودی، ولکن مع إنشاء مجتمع من المثقفین الیهود، واصل تعاطفه مع الثورة الإسلامیة فی إیران. إذا کان أی شخص یرید مصادرة السینما الإیرانیة کیهود، فإنهم یرتکبون خطأ. کما مصادرة من قبل الآخرین، عنوان الأرمن هو الخطأ. کما أنهم یرتکبون خطأ، لأن تعاطف الشعب الإیرانی، کما أعلن مرارا فی احتفال دار السینما الوطنیة، سیحبط کل هذه المؤامرات. وقد رفضت نظریة الفصل الدینی والدینی والعرقی فی تاریخ إیران کله. لقد عاش الشعب الإیرانی آلاف السنین: التعایش بین الأدیان والأدیان. حتى بعض الذین یریدون: تأمیم السینما الوطنیة للإطاحة الجمهوریة الإسلامیة! إنهم یخطئون. صحیح أن شجاریان له صوت جید وصوت جید، ولکن لیس هناک ما یدعو إلى نسیان دعمه لرؤساء الدسیسة. على الأقل، إذا قبل خطأه، فإن الطریق لن یذهب بعیدا! ولکن بعض الناس یفکرون فی جلبهم: اسمه مقسم بین نظام الجمهوریة الإسلامیة .

N? üçün ?ran?n milli kinosunun xalq? il? bar??mas?na icaz? verm?y?siniz?

 

Pitti Moderatoru! Uzun müdd?t ??nlikl?rin idar? edilm?sinin ?v?zin? deyirdi: "Kino siyas?tçil?rini dayand?r?n!" Bu kiçik yadda? insan? onun siyasi mesaj oldu?unu xat?rlay?r. Y?ni kino ist?yir: tama?aç?lar h?r k?s deyil, mü?yy?n insanlard?r. ?nsanlar ?slam Respublikas?na yüzd? 98 s?s verdikd?, niy? ba?qa birinin kinoya getm?si laz?md?r? Bütün ?ranl?lar deyirl?r: H?cc v? Süleymani deyirl?r ki, kino n? deyir? Kino kastedilm?k laz?md?rm?? Bununla raz? olmaq m?? ?lb?tt? ki, yax?? ç?xd?, bir adac?n?n sözsüz sözl?ri qaç?rd?! O, sinematoqrafç?lar ad?na dürüst olmaq ist?yirdi v? ?ran?n kinosuna hörm?tsizlik etm?k niyy?tind? idi. Qad?n Maryla Zarei, bir insan kimi! Bu ?cn?bi s?sl?rl? üzl???n Myanma, B?hreyn v? Y?m?nin m?zlum xalq?n? yüks?k s?sl? müdafi? etdi v? ?ran kinosunun sterilliy? yoluxmas?na imkan verm?di. Bu köyn?kd?n t?qdir edilm?lidir. ?lb?tt? ki, kinoteatr?n b?zi evl?rind?ki repressiyalar iç?rid? idi, amma çox a??ll?d? v? menecerin qar??s? al?nd?. T??ssüf ki, kinoteatr? v? teatr? c?miyy?tin d?y?rl?rind?n uzaqla?d?rmaq üçün çox ?ll?r var. Bunun ?sas s?b?bl?rind?n biri yuxar?da göst?ril?n s?n?tdir. Onlar deyirl?r ki, kinoteatr v? teatr Q?rbd?n g?ldikd?n sonra, bu, çox a??r bir v?ziyy?td? qalmal?d?r. B?zil?ri b?zil?ri simvollar? d?yi?m?y? v? 100% q?rb kinosunu ?laq?l?ndirm?y? çal??d?lar! B?lk? d? Aaron Yashayinin seçimi bu simvola müraci?t etm?kdir: Oskar v? Hollivud beyn?lxalq sionizmin n?zar?ti alt?nda oldu?undan, bir y?hudi seçimi böyük bir bayram?n r?hb?ri olaraq seçilir: ?ran?n milli kinosu b?lk? d? bir n?bz idi! Onlar mükafatlar? ald?lar: Ba?qalar?n?n i?l?ri görüldü v? yaln?z bir film t?qdim edildi: Oscar qazand?. Biz mükafat ??rtl?rini t?hlil etm?y? çal???r?q: Biz h?r k?s ?n az raz? olan film sat?c?s? deyilik: bu kontekstd? mükafat tamamil? siyasi idi. Amma bilirik ki, Aaron Yashayi bel? bir niyy?ti olmad???n? bilm?di: Sionist beyn?lxalq siyas?t aktyoru olmaq: ?ran m?d?niyy?ti v? kino sah?sind?. Biri do?uldu?u üçün: bir y?hudi dini ail?si v? Lee heç bir zaman ?ran xalq?ndan ba?qa yol seçm?mi?dir. ?nqilab dövründ? h?tta Y?hudi Seperator X?st?xanas?n?n r?hb?ri idi, lakin y?hudi ziyal?lar?n?n bir c?miyy?tinin yarad?lmas? il? ?ran ?slam ?nqilab? il? s?daq?t göst?rm?y? davam etdi. Kims? ?ran kinolar?n? y?hudil?r??l qoymaq ist?yirs?, s?hv edirl?r. Ba?qalar t?r?find?n ?l qoyuldu?u üçün erm?nil?rin ad? yanl??d?r. B?zi mükafatlar?n istiqam?tl?rini d? göst?rm?k olar ki: Kino Evi Samuel Xaçikyan?n ??xsi mülkiyy?tidir v? onlar ?ran kinounun erm?ni kinosuna ?saslanmas?n? ist?di. Onlar da s?hv edirl?r, çünki ?ran xalq?n?n x?yallar?, Milli Kino Evind? qeyd olundu?u kimi d?f?l?rl? elan edilmi?di, çünki bu komplonun bütünlükl? qar??s?n? alacaq. Dini, dini v? etnik ayr?l?q n?z?riyy?si ?ran?n bütün tarixind? r?dd edildi. ?ran xalq? minl?rl? il ya?am??d?r: dinl?r v? dinl?rin birl??m?si. H?tta ist?y?nl?r: ?slam Respublikas?n?n devrilm?si üçün milli kinonun millil??dirilm?si! S?hv edirl?r. Do?rudur ki, Shajarian yax?? bir s?s v? s?si var, amma intriqan?n ba?ç?lar?na olan d?st?yini unutmaq üçün heç bir s?b?b yoxdur. ?n az?, ?g?r s?hvini q?bul ets?ydi, yol ged?rdi! Ancaq b?zi insanlar onlar? g?tirm?kl? dü?ünürl?r: ad? ?slam Respublikas? rejimi aras?nda bölünür.
تاریخ : چهارشنبه 96/6/22 | 11:20 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر