تماس با ما زبان خود را فروخته اند نه قلب خود را - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

گیرم پدر تو  بود فاضل!

وقتی از مدیریت ایرانی ها برجهان فعلی، صحبت می کنیم خیلی ها ناراحت می شوند! و می گویند همه ایرانی ها که طرفدار جمهوری اسلامی نیستند، چرا اینقدر آنها را بزرگ می کنید؟ البته همه ایرانی ها طرفدار جمهوری اسلامی نیستند، ولی مسئله عوض نمی شود! زیرا همه ایرانی هستند و: به ایران خیانت نمی کنند. اگر اشتباهی هم کردند و رزومه دادند تا پناهنده شوند، زبان خود را فروخته اند نه قلب خود را. خودتان شاهد هستید: شنیع ترین خواننده ها معروفترین البومش، با شعر می خواهم به اصفهان برگردم! شروع می شود. و یا دیگرانی که سعی دارند در لس انجلس و توکیو و استانبول و: جاهای دیگر هر ایرانی را پیدا کنند و کمک نمایند. همه آنهاییکه هم رزومه دادند، با راهنمایی خود ایرانی ها و: با اعتماد به آنها نوشته اند. قصد اصلی آنها دریافت اقامت یا ویزا بوده است. زیرا شرط دشمنان ایران برای دادن ویزا همین است. شیعه هم در طول تاریخ، تقیه زیاد داشته است. مثلا می گویند به هارون الرشید خبر دادند: برو ببین نخست وزیر تو شیعه شده، و با دست باز نماز می خواند! اما قبل از آمدن او، پیک امام موسی بن جعفر آمد و گفت: امام می فرماید از این به بعد، نماز را با دست بسته بخوان! شایعات هم گاهی برعکس اصل قضیه است، مثلا خواننده ای که معروف است: ریش! را به انقلاب اسلامی هدیه کرد، برخلاف شایعات، نه تنها معتاد و هوسباز نیست، بلکه کمپین ضد اعتیاد هم برای ایرانیان در: آمریکا و اروپا تشکیل داده است. خیلی ها را هم خارجی می دانیم ولی ایرانی هستند: امام موسی صدر و امثال آن زیاد هستند، که همه فکر می کنند او لبنانی و یا عرب هست! در حالیکه در قم بدنیا آمده و: در دانشگاه تهران هم تحصیل کرده است. از سوی دیگر علاوه بر انسان های باهوش و: مدبر و کار آمد در سطح مدیریت بین المللی ، ایران دارای تاریخ مدیریت است! زیرا از سوسوی تمدن و شهر نشین شدن انسان ها، سپاهیگری و پرستش توحیدی را داشته است، ولی دشمنان با اسرائیلیات آنرا معکوس جلوه دادند: حضرت ابراهیم یکی از مدیران انقلابی بود که: برعلیه میترائیسم و پرستش خورشید و ماه قیام کرد، ولی او را عرب معرفی کردند و: میترائیسم را دین زرتشتی قلمداد نمودند. در فلسفه حضرت ابراهیم، خدا نوری است که برخلاف خورشید و ماه، هرگز ازبین نمی رود. اما آنها نور را با ظلمت یکی کردند! و دو خدایی درست کردند: فلسفه خسروانی جنگ نور و ظلمت را بیان می کند، و به ظلمت هم اصالت می دهد. در حالیکه در فلسفه ادیان ابراهیمی، اصالت با نور است و ظلمت عدم نور است. یعنی شیطان به دلیل دوری از خدا(لعنتی) مبدا فساد و تباهی می شود، و مومنان با نزدیکی به نور خدا میتوانند هدایت شوند. از آن سو هم برخی ها، ایران بدون اسلام را تبلیغ می کنند و: عده ای هم اسلام بدون ایران. ولی پیامبر اسلام میفرماید: پارسیان را گرامی بدارید زیرا دولت ما با آنها است. یعنی حد وسط این دو عقیده افراطی را، به عنوان ایران اسلامی معرفی می نماید. حتی اگر اسلام ایرانی هم بگوییم، راه دوری نرفتیم. زیرا ایرانیان بودند که انتقام: شهدای کربلا گرفتند و: نوادگان و امامزادگان را جمع آوری کردند. حسن ابن زید معروف به داعی، به کمک مردم مازندران(رویان و مرزن آباد فعلی ): اولین حکومت علوی را تشکیل دادند. با کمک امام رضا ع ایرانیان به اوج قدرت تا کنون رسیده اند. حالا عده ای امام رضا را شاه یا سلطان می نامند:(آمدم ای شاه پناهم بده!) اینهم از همان سفسطه های معکوس است: کسی که اساس کار خودش مبارزه با شاهان بوده، حتی ولایتعهدی را به زور پذیرفت، ما فکر کنیم که اگر بیاییم: خواسته مامون را اجرا کنیم بهتر است تا راه امام رضاع! درست مثل این است که بگوییم: ایران بی آب است! در حالیکه فقط سه هزار چشمه آبگرم در ایران است

I"m sorry your father is fading!

When we talk about Iranian management of the current world, many are upset! And they say that all Iranians who are not pro-Islamic, why are you raising them so much? Of course, not all Iranians are pro-Islamic, but the issue is not changing! Because they are all Iranians: They do not betray Iran. If they made a mistake and resumed to be refugees, they sold their language, not their hearts. You see yourself: the most heinous reader of his most famous album, I want to go back to Esfahan with poetry! Starts. Or others who try to find and help each other in Los Angeles and Tokyo and Istanbul and elsewhere. All those who have resumes, with the guidance of Iranians themselves and: they have written with confidence. Their main intention was to get a residence or a visa. Because the condition of the enemies of Iran is to give the visa. Shiites have had a great deal in history. For example, they say they told Aaron al-Rashid: "Go, see your prime minister Shiite, and pray with the hand!" But before his arrival, the courtyard of Imam Musa bin Ja"fal came and said: "Imam says that from this time on, pray will be closed by hand! Rumors are sometimes the opposite of the principle of the theorem, for example, the famous singer: beard! Contrary to rumors, he is not only a drug addict, but also an anti-addiction campaign for Iranians in America and Europe. We consider many as foreigners but they are Iranians: Imam Musa Sadr and so on are so many, that everyone thinks he is Lebanese or Arab! While born in Qom: He also studied at Tehran University. On the other hand, in addition to clever people: Managing and working on the level of international management, Iran has a history of management! Because of the fog of civilization and the urbanization of human beings, they worshiped monotheism, but the enemies with the Israelis turned it in reverse: Abraham was one of the revolutionary directors who: Insulted against mithrasm and worship of the sun and moon, but introduced him as Arab They made Mithraism a Zoroastrian religion. In the philosophy of Abraham, God is a light that, unlike the sun and the moon, will never be destroyed. But they made light with darkness! And they made two gods: Khosrawi"s philosophy expresses the battle of light and darkness, and gives birth to darkness. While in the philosophy of the Abrahamic religions, authenticity is with light and darkness is not light. That is, the devil, because of the distance from God (damnation), becomes corrupted and ruined, and the believers can be led in close proximity to the light of God. On the other hand, some, Iran, promote Islam without Islam, and some Islam without Iran. But the Prophet of Islam says: "Pay tribute to the Persian because our government is with them." That is, the middle point of these two extremist beliefs, as Islamic Iran. Even if we were speaking the Iranian Islam, we did not go far. Because the Persians were revenge: they took the martyrs of Karbala and collected the descendants and the Imams. Hassan Ibn Zayed, known as Da"?, with the help of the Mazandaran people (Royan and the current Marzan Abad), formed the first Alawite government. With the help of Imam Reza, the Iranians have reached the peak of power so far. Now, some people call Imam Reza a king or a sultan: (Come on, let the shah bless you!) It is from the same reverse fallacy: the one who was the basis of his own struggle with the kings, even crown prince was accepted by force, we think that if Come on: Let"s run Mamoun, it"s better to go to Imam Khomeini! It"s just like to say: Iran is waterless! While there are only 3,000 hot springs in Iran

علمت والدی !

عندما الإیرانیین أنحاء العالم لدیها إدارة الحالیة، نحن نتحدث عن مستاؤون جدا! وقالوا علیکم کل الجمهوریة الاسلامیة الموالیة لإیران لا، لماذا هو کبیر بحیث لا یمکن؟ بالطبع، لیس کل الإیرانیین لصالح الجمهوریة الإسلامیة، لکنه لا یغیر! لأن کل الإیرانیین: إیران لا یخون. إذا قمت بخطأ ما، ویجب أن تستأنف ملجأ، باعوا لغتهم، ولیس قلبک. السیطرة على نفسک هی: أبشع مشاهیر المطربین الألبوم، مع کلمات مثل لأصفهان، والحصول على العودة! یبدأ. أو الآخرین الذین حاولوا فی لوس انجلیس وطوکیو واسطنبول: تجد فی أی مکان آخر وتساعد جمیع الإیرانیین. جمیع أولئک الذین لدیهم الذاتیة، مع مساعدتکم الإیرانیین وبکل ثقة أنها قد کتبت. على نیة الرئیسیة هی المقیمین أو فیزا. شرط الحصول على تأشیرات لاعداء ایران. لقد کان الشیعة تاریخیا الکثیر من المراوغة. وقال هارون الرشید على سبیل المثال، ویقول: اذهب نراکم رئیس الوزراء الشیعی، وبأید مفتوحة تصلی! ولکن قبل أن عاد وقال الساعی الإمام موسى بن جعفر: یقول الإمام من الآن فصاعدا، والصلاة وأغلق بالید الغناء! الشائعات أحیانا العکس هو الصحیح، على سبیل المثال، القارئ الذی هو اللحیة الشهیرة! قدمت للثورة الإسلامیة، خلافا للشائعات، ولیس مدمن فقط ولیس متقلبة، ولکن یتم تشکیل لمکافحة إدمان حملة للإیرانیین فی أمریکا وأوروبا. الکثیر من الاجانب یعرفون أیضا، ولکن إیران الإمام موسى الصدر وما شابه ذلک هی عالیة، وأنهم جمیعا یعتقدون أنه لبنانی أو عربی! بینما ولد فی قم وفی جامعة طهران کما حضر. من جهة أخرى، بالإضافة إلى الأشخاص الأذکیاء: الحیلة وکفاءة فی إدارة المستوى الدولی، فإن إیران لدیها تاریخ من إدارة! بسبب الخفقان تلک الحضارة والتمدن الحیاة، وعبادة التوحیدیة کان، ولکن أعداء مع الاسرائیلیین لعکس آثار: إبراهیم، أحد قادة الثورة التی ضد المیثراسیة وعبادة الشمس والقمر وارتفع، ولکن العربیة و: اعتبرت المیثراسیة والزرادشتیة. فی فلسفة إبراهیم یحذف الله من الضوء على الشمس والقمر لا تقتل. ولکن لدیهم ضوء واحد والظلام! وکانت الآلهة اثنین الفلسفة الحقیقیة تعبر عن معرکة مهیب من النور والظلمة، والظلمة کما یعطی الأصالة. فی حین أن فلسفة الأدیان الإبراهیمیة، وصدق من الضوء والظلام، لا ضوء. الشیطان یجری بعیدا عن الله الفساد (لعنة) مصنوعة، والمؤمنین إلى الله یمکن الاسترشاد مقربة من الضوء. من ناحیة أخرى، فإن بعض من إیران لتعزیز ودون الإسلام: الإسلام بلا شعب الإیرانی. ولکن النبی یقول: شرف الفرس لأن حکومتنا معهم. وسط هذه الآراء المتطرفة اثنین، کما یقدم ایران. حتى لو أقول الإیرانی الإسلام، مهیب الحفلة الراقصة. بسبب أن الإیرانیین الانتقام: کان شهداء کربلاء: من نسل المقدس التی تم جمعها. الحسن بن زید المعروف باسم دای، لمساعدة الشعب مازندران (الجنین ومرزنأباد الحالی): شکلت الحکومة علوی أولا. مع مساعدة من الامام الرضا فی إیران وصلت حتى الآن إلى قمة السلطة. الآن بعض الإمام ریزا شاه أو سلطان یسمى (I الملک لهم مأوى لی!) واحسرتاه على مغالطة فی الاتجاه المعاکس: شخص ما فی العمل من معرکته مع الملوک، وکانت حتى قوة سمو ولی العهد، ونحن نعتقد أنه إذا ترک: سأل المأمون الامام الرضا تشغیل طریقة أفضل! تماما مثل أی أن: إیران لیس الماء! فی حین لا تتعدى ثلاثة آلاف سبا فی إیران

M?n atam? öyr?ndim!

dünyada ?ranl?lar cari idar? var zaman, söhb?t çox dilxor edir! V? pro-?ran ?slam Respublikas?, niy? onlar bilm?z bel? böyük deyil ki, bütün dem?k? ?lb?tt? ki, bütün ?ran ?slam Respublikas?n?n xeyrin?, ancaq d?yi?mir! bütün ?ranl?lar Çünki ?ran x?yan?t deyil. ?g?r bir s?hv v? s???nacaq davam varsa, onlar?n dilini, sizin ür?k sat?lm??d?r. özünüzü n?zar?t: ?n d?h??tli m??hur xan?nd? albom, ?sfahan kimi lyrics il?, geri almaq! Ba?lay?r. V? ya Los Angeles v? Tokio v? ?stanbul çal??m???q ba?qalar?: ba?qa tapmaq v? bütün iranl? köm?k edir. Sizin köm?yi ?ran il?, CV v? inamla onlar yaz?l? ed?nl?r. Onlar?n ?sas niyy?ti rezident v? ya viza edir. ?ran?n dü?m?nl?ri üçün viza üçün t?l?b. ?i?l?r tarix?n prevarication bir çox var. M?s?l?n, Harun ?l-R??id bildirib dedil?r: aç?q ?ll?ri dua il? Siz ?i? ba? nazir görm?k getm?k, v?! o geri g?ldi v? Courier ?mam Musa ibn C?f?r dedi ?vv?l ?mam ?ndi, namaz deyir v??l il? qapal? Sing! Rumors b?z?n ?ks halda, m?s?l?n, m??hur saqqal bir oxucu g?tir?nl?r! ?slam ?nqilab? ?ayi?l?r zidd t?qdim yaln?z as?l?l??? deyil v? ??ltaq, lakin Amerika v? Avropada iranl?lar üçün anti-addiction kampaniyas? t??kil edir. Bir çox xarici d? bilirik, lakin ?ran?n ?mam Musa S?dr v? kimi yüks?k, onlar bütün o Livan v? ya ?r?b hesab edir?m! Tehran Universitetinin Qum v? ild? anadan olsa da qat?ld?. Dig?r t?r?fd?n, a??ll? insanlar ?lav?: bacar?ql? v? beyn?lxalq s?viyy?d? idar? s?m?r?li ?ran r?hb?rliyi bir tarixi var! ki, sivilizasiyan?n v? h?yat urbanizasiya flickering Çünki s?mavi ibad?t idi, lakin t?siri geri ?srail il? dü?m?n idi: ?brahim, Mithraism v? gün?? ibad?t v? ay qar?? art?b inqilab liderl?rind?n biri, lakin ?r?b v?: Mithraism v? z?rdü?tilik bax?lm??d?r. ?brahim f?ls?f?, gün?? qar?? i??q Allah v? ay öldürm?k bilm?z. Lakin onlar bir i??q v? qaranl?q idi! V? iki tanr?sal do?ru f?ls?f? i??q v? qaranl?q ?z?m?tli döyü? ifad? v? qaranl?q da orijinall??? verir idi. ?brahimi dinl?rin f?ls?f? is?, i??q v? qaranl?q genuineness, yüngül deyil. Allahdan üz olan ?eytan (l?n?tl?m?k) Made korrupsiya v? Allaha sadiq yax?n i??q tutaraq bil?r. Dig?r t?r?fd?n, ?ran?n b?zi t??viq etm?k v? ?slam olmadan ?slam ?ran xalq?n?n olmadan. Amma Pey??mb?r deyir: onlarla farslar ??r?f çünki hökum?t. ?ran bu iki ifrat fikir orta, t?qdim edir. ?ran ?slam, ?z?m?tli Prom dem?k bel?. ki, iranl?lar intiqam Çünki K?rb?la ??hidl?ri idi: toplanan müq?dd?s n?sli. Dai kimi tan?nan H?s?n ibn Zeyd, Mazandaran (embrion v? cari Marzanabad) xalq?na köm?k etm?k Alavi hökum?ti ilk formala??r. ?randa ?mam Rza köm?yi il? bu gün? q?d?r güc zirv?si çatm??d?r. ?ndi ?mam Rza ?ah v? ya Sultan b?zi (I King m?n? yersiz-yurdsuz!) Adl? ?ks s?hvini üçün çox: pad?ahlar? il? mübariz? i?l?ri kims?, h?tta Crown Prince güc idi, biz ?g?r hesab edir?m ki, Burax?l?? ili: M?mun ?mam Rza daha yax?? bir yol run ist?di! Just kimi dem?k deyil: ?ran heç bir su! ?randa üç min Spa baxmayaraq

 

 
تاریخ : پنج شنبه 96/5/19 | 8:2 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر