سفارش تبلیغ
صبا

انتقال از موضع باطل به موضع حق.

گاهی یک تلنگر باعث می شود: انسان از عقاید باطل خود دست بردارد و: به حق گرایش پیدا کند. این تلنگر ها گاهی دیر و گاهی به موقع است. اما اگر زودتر از موقع انجام شود، ممکن است نتیجه معکوس بدهد. مثلا خداوند به آدم ع فرمود: هرکاری می خواهی بکن ولی از این میوه ممنوعه نخور! همین دستور خلجان فکری و مشغولیت ذهنی او شد که: چرا نباید از آین میوه بخورد؟ شیطان هم از همین زاویه وارد شد: او را به سخنان خداوند مشکوک کرد و گفت: شاید خدا خواسته ترا بیرون بیاندازد! بیا و از این میوه بخور تا جاودانه شوی! البته بخشی از حرف شیطان درست بود: زیرا خداوند تصمیم داشت انسان را بیرون بیاندازد، اما به شرط نافرمانی! می بینیم که نکات ظریف، گاه چه فاجعه بار می آورد و همه انسان ها را از بهشت بیرون می کند. شاید اگر حضرت آدم آن میوه را نمی خورد، ما همگی الان در بهشت بودیم! در مواضع ترامپ و دکتر روحانی هم همین یک نکته است: ترامپ فکر می کند اگر برجام بماند او رفتنی است! به همین دلیل هم به مراسم تحلیف دعوت نشد. و دکتر روحانی فکر می کند: اگر برجام پاره شود به ضرر است. حالا آینده بیان خواهد کرد که کدام صحیح است. و معلوم خواهد شد که این تلنگر، زود هنگام بوده یا دیرهنگام یا بموقع. حتی در صورتی هم که آینده، به یکی از این دو جهت پاسخ درست بدهد، کفایت نمی شود بلکه پاسخ درست هم، قابل توجیه و معکوس نشان دادن است. مثلا در توجیه راحتی و رفاه جامعه ایرانی یا آمریکایی، از سوی دلباختگان و دشمنان تفاوت می کند: یعنی هرکدام نیمه دیگر لیوان را می بینند. در اعتقادات مذهبی و دینی هم، به این شکل است: آیا اسلام دین راحتی است یا مشکل؟ برخی معتقدند دین برای سختی است و: می گویند (الدنیا سجن المومن و جنت الکافر) دنیا بهشت کافر و زندان مومن است. اما برخی دیگر بدترین سختی ها را، راحتی و زیبایی می بینند آنجا که: حضرت زینت می فرماید:( ما رایت الا جمیلا) ما این مصیبت ها را جز زیبایی چیز دیگری نمی بینیم. همه جناح بندی های تاریخ و همه جنگها، فقط برای تفسیر همین نکته است: کسی می گوید: جهان باید عاری از جنگ باشد و: دیگری می گوید برای رسیدن به صلح باید جنگید! نمی توان گفت هردو یک مفهوم است، بلکه باید گفت برداشت قبل از تلنگر و بعد از تلنگر! آنهایی که می گویند در دنیا نباید جنگی باشد، خودشان هم میدانند این فقط یک توصیه است. زیرا کسی به آنها نمایندگی: همه مردم دنیا را نمی تواند بدهد. آنها هم میدانند که نمی توانند: رهبر جهان شوند تا ایده خود را پیاده کنند. گرچه اصالتا طرح این مسئله، خود شروع یک جنگ قدرت است! زیرا گوینده می خواهد ادعا کند: همه رهبران بد هستند و خود او، اگر رهبر شود دنیا را بدون جنگ اداره خواهد کرد. اما کسانی که می گویند: برای بدست آوردن صلح لازم است مبارزه کنند، به واقعیت نزدیک ترند زیرا: حد اقل لاپوشانی و فریب مردم در دستور کارشان نیست. یعنی هر راحتی و رفاه نیازمند، ناراحتی و سختی است. برای اینکه بازنشسته شوید: باید سی سال کار کنید! اگر از همان اول بازنشسته باشید، به شما بازنشسته نمی گویند: بلکه شما بیکار هستید! اگر تمام روز را بخوابید، از خواب خسته می شوید، شاید هم اصلا خوابتان نگیرد! اما اگر 12ساعت فعالیت کردید تا خسته شوید، آنوقت 12ساعت دیگر را با لذت و راحتی می خوابید! اسلام هم عمر بشر را دو قسمت کرده: در دنیا کار کردن و سختی کشیدن، ممنوعیت های زیادی را تحمل کردن. و در آخرت، به همه آرزوها رسیدن. (الدنیا مزرعه الاخره) دریکی از سوره های قران هم هست که: اگر در این دنیا هرچه لذت است تجربه کنید، چیزی برای آخرت باقی نمی ماند. (أذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم به) مانند کسی که در کودکی، قند زیاد خورده در بزرگی مرض قند می گیرد، و نباید لب به شیرینی جات بزند.

Move from neutral position to the right position.

Sometimes a flip makes one: the man turns away from his false beliefs and: tends to the right. These flip-flops are sometimes late and sometimes timely. But if it is done sooner, it may result in a reversal. For example, God said to Adam, "Do whatever you want, but do not eat this prohibited fruit!" The same recipe for her mentality came to him: Why not eat this fruit? Satan came from this angle: he suspected him of the words of God and said: may God have asked for you! Come and eat this fruit to be immortal! Of course, the part of Satan"s words was true: because God had decided to bring man out, but on condition of disobedience! We see the delicate points, sometimes catastrophic, and bring out all human beings from heaven. Maybe if Adam did not eat the fruit, we were all in Paradise! The same is true in the positions of Tramp and Dr. Rouhani: Tramp thinks if he is going to endure, he"s going to go! That"s why it was not invited to the inauguration ceremony. And Dr. Rouhani thinks: "If it is torn, it is harmful." Now the future will tell which is correct. And it turns out that this flip is too early or late or timely. Even if the future gives the right answer to one of these two sides, it"s not enough, but the right answer is justifiable and reversed. For example, in justifying the comfort and well-being of the Iranian or American community, it differs from those who are enthusiastic and enemies: each one sees the other half of the glass. In religious and religious beliefs, this is as follows: Is Islam religion a convenience or a problem? Some believe religion is tough: they say the world is an infidel paradise and a believer"s prison. But some of the worst troubles are seen in comfort and beauty, where: The adornment says: "We do not see anything other than beauty in these calamities. All factions of history and all wars are just to comment on this: Someone says: The world must be free of war and: Another says that you have to fight to achieve peace! It can not be said that both are a concept, but we must say that the impression is before the flip and after the flip! Those who say that in the world should not be a war, they themselves know it is just a recommendation. Because someone represents them: All people can not give the world. They also know that they can not: Lead the world to implement their own ideas. Although originally, this is the beginning of a war of power! Because the speaker wants to claim: All the leaders are bad and he himself, if he is the leader, will rule the world without war. But those who say that it is necessary to fight for peace, they are closer to reality because: at least the covert and deception of people is not on their agenda. That is, every need for comfort and well-being is a matter of grief and grief. To be retired: Work for thirty years! If you are retired from the first time, they will not retire to you: you are unemployed! If you sleep all day, you get tired of sleep, maybe you will not sleep at all! But if you work 12 hours to get tired, then you sleep 12 more hours with pleasure and comfort! Islam also divided human life into two parts: in the world of working and hardening, it has endured many prohibitions. And in the hereafter, all wishes come true. One of the Qur"an"s surahs is: If you experience what pleases in this world, nothing will remain for the hereafter. Like a child who has a high sugar intake at high sugar levels, and should not eat sweets.

الانتقال من موقف إلى موقف حق الحلقة .

أحیانا نفض الغبار یجعل الرجل من المعتقدات الخاطئة الخاصة وللعثور على التوجه الصحیح. الوجه أحیانا عاجلا، وأحیانا فی الوقت المناسب. ولکن إذا فعلت فی وقت قریب جدا، قد تکون عکسیة. على سبیل المثال، قال الله تعالى لآدم، صلى الله علیه وسلم: کل ما ترید، ولکن لا تأکل من الشجرة المحرمة! هذاعقله هو: لماذا لا تأکل الفواکه؟ کما جاء الشیطان من نفس وجهة النظر: انه یشتبه فی کلام الرب قائلا: ولعل الله سوف یرمیک بها! تعال وأکل الفاکهة لتکون خالدة! بطبیعة الحال، کان جزءا من ما الشیطان صحیحا: لأن الله أراد رجل لرمی بها، ولکن إذا العصیان! ونحن نرى أن فارق بسیط، وأحیانا على حد سواء کارثی وجمیع الناس من السماء. ربما لو آدم الفاکهة، لا تأکل، کنا جمیعا الآن فی السماء! ترامب والمواقف الطبیب الروحیة هو نفس الشیء: یعتقد ترامب إذا بقی البرجام یذهب! لهذا السبب لم تدع إلى تنصیب. والطبیب الروحی یعتقد إذا البرجام المسیل للدموع الخسارة. الآن، والمستقبل سوف اقول وهو الصحیح. وسیکون الوجه، فی وقت مبکر أو متأخر أو فی الوقت المناسب. حتى لو کان هذا المستقبل، واحد من اثنین لإعطاء الإجابة الصحیحة، ولکن الإجابة الصحیحة غیر کاف، مبررا وعکس المعرض. على سبیل المثال، فی شرح الراحة والرفاهیة للمجتمع الأمریکی الإیرانی، وعشاق وأعداء مختلفة: أن کل کوب لرؤیة النصف الآخر. فی نفس المعتقدات الدینیة، ویبدو مثل هذا: هل الإسلام دین الراحة أو مشکلة؟ ویعتقد البعض أن الدین من الصعب القول العالم، والسماء هو سجن الکافر والمؤمن. ولکن بعض من أسوأ المصاعب والراحة والجمال یعتبرونه زخرفة النبی یقول المآسی نرى شیئا سوى الجمال. جمیع الفصائل فی تاریخ کل الحروب، فقط لتفسیر هذه النقطة هو: من یقول ان العالم یجب ان تکون خالیة من الحرب: یقول آخر یجب محاربة السلام! لا یمکن القول إلا أنه من غیر مفهوم، ولکن ینبغی أن تؤخذ قبل وبعد الوجه الوجه! أولئک الذین یقولون إن العالم لا ینبغی أن تکون حربا، وهم یعرفون أیضا أنها لیست سوى التوصیة. بالنسبة لشخص لتمثیل کل شعوب العالم لا یمکن أن تعطی. أنها لا یمکن أن نعلم أن زعیم العالم لتنفیذ أفکارهم. على الرغم من أن الأصل فی الخطة لبدء الحرب هی القوة! لأن المتکلم یرید أن یدعی کل القادة هم الشر وانه هو نفسه، إذا کان زعیم سیتم تشغیل العالم من دون حرب. ولکن أولئک الذین یقولون لا بد من الکفاح من أجل الحصول على السلام، لأنه أقرب إلى الواقع: ما لا یقل عن التستر وخداع الناس فی النظام هناک. وهذا یعنی أن کل وسائل الراحة والرفاهیة الاحتیاجات، وعدم الراحة وصعوبة. على التقاعد یجب أن تعمل ثلاثین عاما! إذا من بدایة تتقاعد، تتقاعد، لا أقول: ولکن کنت عاطلا عن العمل! إذا قمت من النوم کل یوم، والنوم والتعب، وربما کنت لا تنام! ولکن إذا کان لدیک 12 ساعة للحصول على التعب، ثم تنام 12 ساعة مع متعة وسهولة! حیاة الإنسان المسلمین من جزأین: فی عالم العمل وتعانی، لتحمل العدید من القیود. وفی الآخرة، کل التوق. فی واحدة من فصول القرآن هو من هذا القبیل: إذا کان فی هذا العالم هو تجربة ممتعة أکثر، لا تبقى إلى الأبد. کمن فی مرحلة الطفولة، وتؤکل الکثیر من السکر فی السکری کبیرة، ویجب أن بعقب الحلوى.

mövqeyind?n keçid sonsuz sa? yerl??dirilm?lidir.

B?z?n bir ç?rtma öz saxta inanc insan? edir v? do?ru oriyentasiya tapmaq üçün. b?z?n vaxt?nda b?z?n tez flip. çox tezlikl? h?yata ?g?r Lakin, ?ks ola bil?r. M?s?l?n, Allah salam? olsun, Ad?m? dedi: ist?yir?m, lakin qada?an meyv? yem?k deyil n?! Onun v?sv?s? resept idi niy? meyv? yem?k laz?md?r? ?eytan da fikir eyni nöqt?y? g?ldi: B?lk? Allah siz? atmaq ed?c?k: O, R?bbin sözl?ri ?übh?li! G?lin v? ölm?z olmaq üçün meyv? yem?k! Allah insan atmaq ist?yirdi, çünki, lakin ita?tsizlik ?g?r: ?lb?tt?, n? bir hiss?si ?sl ?eytan idi! Biz b?z?n f?lak?tli h?m d? nüans, v? göyd?n bütün insanlar? görürük. B?lk? Ad?m ?g?r meyv?, biz indi bütün göyl?rd? idi, yem?k deyil! Trump v? m?n?vi h?kim mövqel?ri eyni ?ey: o getm?k Brjam qal?r ?g?r Trump dü?ünür! Bu v?zif?y? d?v?t olunmay?b gör?. V? m?n?vi h?kim Brjam z?r?r gözya?? ?g?r dü?ünür. ?ndi g?l?c?k do?ru olan x?b?r ver?c?kdir. V? erk?n v? ya gec v? ya vaxt, Flip olacaq. H?tta g?l?c?k, ?g?r iki bir düzgün cavab verm?k üçün, lakin düzgün cavab haql?, kifay?t deyil v? ?ou geri. M?s?l?n, rahatl?q v? ?ran Amerika icmas?n?n rifah aç?qlayan, h?v?skarlar? v? dü?m?n müxt?lif: h?r ?ü?? dig?r yar?s? görm?k üçün. Eyni dini inanclar?, bu kimi görünür: Islam rahatl??? v? ya problem bir din mi? B?zi din dünya Heaven bir kafir v? mömin h?bsxana dem?k ç?tindir inan?ram. Lakin onlar pey??mb?r ornament kimi görm?k pis ç?tinlikl?ri, rahatl?q v? göz?llik bir biz göz?llik bir ?ey görm?k faci?l?r deyir. bütün müharib?l?r tarixind? bütün fraksiya bu k?sir ??rh yaln?z üçün dünya müharib?si pulsuz olmal?d?r deyir: bir sülh mübariz? olmal?d?r deyir! Siz d? bir anlay??d?r dey? bilm?r?m, amma ?vv?l v? flip flip sonra q?bul edilm?lidir! dünya dey?nl?r onlar da yaln?z bir tövsiy? bilirik ki, müharib? olmamal?d?r. Kims? t?msil etm?k üçün dünyan?n bütün insanlar ver? bilm?z. Onlar dünyan?n lideri öz fikirl?rini h?yata keçirm?k üçün bilirik ki, ed? bilm?z. ilk olmas?na baxmayaraq plan müharib? güc ba?lamaq üçün! natiq iddia etm?k ist?yir, çünki lideri müharib? olmadan dünya run ?g?r bütün liderl?rin özünü pis v?. Amma reall??a yax?n, çünki bu, sülh almaq üçün mübariz? laz?md?r dey?nl?rin: ?n az? ?hat? v? orada qaydada insanlar? aldatmaq. Bu o dem?kdir h?r rahatl?q v? rifah ehtiyaclar? narahatl?q v? ç?tinlik edir. otuz il i?l?m?lidir t?qaüd?! Siz t?qaüd??vv?ld?n varsa, siz t?qaüd?, dem?k deyil, lakin siz i?siz var! bütün gün yatmaq varsa, y?qin ki, yatmaq deyil, yor?un yatmaq! yor?un almaq 12 saat varsa Lakin, sonra ?yl?nc? v? asan il? 12 saat yatmaq! i? v??ziyy?t dünyada bir çox m?hdudiyy?tl?r dözm?k: Müs?lman insan h?yat? iki hiss?d?n ibar?tdir. V? axir?td?, bütün h?sr?t. Quran f?sild?n biri kimi: bu dünya daha xo? t?crüb? edir, ?b?di qalmaq yoxdur. u?aql?q kims? kimi, diabet yeyil?n çox ??k?r böyük v? ?irniyyat h?yata butt laz?md?r.

 

 
تاریخ : شنبه 96/5/14 | 9:11 عصر | ماهین نیوز : پایگاه خبری بین المللی | نظر