سفارش تبلیغ
صبا

مسلمانان میانمار وارثان پیامبران زمان ما

اختلاف اصلی وهابیت با شیعه، در همین یک کلمه است که: آنها می گویند پیامبر اسلام نه ارثی داشته و نه وارثی!  ولی شیعه می گوید هم ارث داشته و هم وارث. ارث اصلی پیامبر کتاب الله است، و وارث اصلی ایشان عترت می باشد. که خود ایشان فرمودند: (انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی)  ماترک من دو چیز است: کتاب خدا و خاندان من. البته وراث و ارثیه های دیگر هم ذکر شده: که گفته شده اموال شخصی ایشان، زمین های فدک و باغات خیبر و امثال آن. مهمتر از همه وارثان انبیا، علما هستند: (العلما ورثه الانبیا) اهمیت بحث قرن حاضر در همین است که: ارث و وارث نباید از هم جدا شوند. لذا علما یعنی کسانی که قران را محافظت می کنند، و آن را با آموزش دادن حفظ می کنند، جزو عترت پیامبر هستند. عترت رسول در زمان ما، مانند قران دارای تیراژ یا تعدد است. بسیاری از علما، نسبا و سببا از سلاله رسول الله هستند، ولی برخی فقط به سبب: حفظ و آموزش قران واحکام آن وارث پیامبر می شوند. این علما دارای درجات هستند: یعنی همه در یک سطح قرار ندارند، برخی مانند مراجع قم یا مشهد و نجف، همه گونه آزادی مطالعه و اندیشه و بحث و فحص را دارند، و لذا به درجات عالی اجتهاد و بالاتر می رسند. اما تعدادی نیز در شرایط سختی هستند، و حتی خواندن قران برای آنها جرم است. مانند علمای جمهوری آذربایجان، که با اینکه این کشور شیعه هست، و همه اهالی آن پیرو امام زمان عج هستند، ولی بدتر از ارمنستان است! آنقدر که بر علما در جمهوری آذربایجان، سخت گیری می شود با علمای لاچین، که تحت سلطه ارمنی ها است برخورد نمی شود! زیرا حیدر علی اف، افسر ارشد کا گ ب بود و: هدف او براندازی دین بود و: بعد از فروپاشی هم به این کار ادامه داد. فرزندان اوهم، همه کمونیست هستند. فقط در آذربایجان شیعه نیست که علما، مانند پیامبران، تحت شکنجه و آزار هستند، در میانمار هم همینطور است. مردم میانمار، همه پیامبران زمان خود هستند، زیرا که از دین خدا محافظت می کنند، از هیچ کشتار ها و شکنجه ها نمی ترسند و: مانند پیامبران استقامت می کنند. آنها میتوانند از دین اسلام دست بکشند، بودایی یا لامذهب بشوند تا: بهترین زندگی را داشته باشند، ولی همچون انبیا الهی، زیر شکنجه ها و کشتار ها، دست از اسلام برنمی دارند. اینها وارثان واقعی پیامبران هستند، ولو اینکه به اندازه مجتهدان: نجف یا قم و مشهد اطلاعات نداشته باشند. اینها استقامت دارند، و این همان چیزی است که: در قران ذکر شده و پیامبر می فرماید: این آیه از سوره هود مرا پیر کرد! (فاستقم کما امرت و من تاب معک) اینها نه تنها از سوی کسی حمایت نمی شوند، بلکه دیگران، حتی مسئولان جمهوری اسلامی هم! از ترس (دخالت در امور کشورهای دیگر)، اگر کاری هم از دستشان بیاید، برسر آنها می زنند! تا مبادا آل سعود یا آمریکا بگویند: ما سلاح یا غذا و داروی ایرانی، در بین مسلمانان میانمار پیدا کردیم! چرا راه دور می رویم؟ همین بغل گوشمان بحرین، که تا چند سال پیش استان 14ایران بود، الان تبدیل به کابوسی برای مسئولین ایران شده! همینکه می گویند: چند بحرینی طرفدار ایران را دستگیر کردند، تن اینها می لرزد! و فکر می کنند فردا اینها را هم دستگیر می کنند! در عربستان، آل سعود، قبرستان بقیع را تخریب کرد، هیچکدام جرات نکردند بگویند: تخریب در برابر تخریب! زیرا همانطور که آنان ملک شخصی: پدر بزرگ ایرانی ها راتخریب کردند، و نوادگان آنها را تبعید نمودند، اینها هم که ادعا می کنند: نوادگان آنها هستند، یک موشک به آل سعود بزنند!

The Myanmar Muslims are the heirs of the prophets of our time

The main difference between Shah and Wahhabism is in the same word: They say that the Prophet of Islam is neither inherited nor inherited! But the Shia says both the inheritance and the heir. The main inheritance of the Prophet is the book of Allah, and his main heir is the Etruth. He himself said: My relic is two things: the Book of God and my household. Of course, the inheritance and other inheritances are mentioned: it is said that their personal property, Fadak lands and Khaybar Gardens and the like. Most importantly, the heirs of the prophets are the ulama: () The importance of the discussion of the present century is that: the inheritance and heirs should not be separated. Therefore, the ulama-those who protect the Qur"an, and preserve it by teaching, are among the Prophet"s etrates. The Prophet"s tract in our time, like the Qur"an, has circulation or plurality. Many scholars, relatives and masters of the Holy Prophet (s) are Allah, but some only because of: preserving and teaching the Qur"an and its successors are the heirs of the Prophet. These scholars have degrees: they are not all at the same level, some like the Qom or Mashhad and Najaf, have all the freedom of study, thought and discussion, and thus reach the highest levels of ijtihad and above. But some are also in difficult times, and even reading the Quran is a crime for them. Like the scholars of the Azerbaijani Republic, which, despite being Shi"a, and all its inhabitants follow the Imam, are worse than Armenia! As hard as the scholars in the Republic of Azerbaijan, they will not be treated by the Ulaahs of Lachin, which is dominated by the Armenians! Because Heydar Aliyev was the senior officer of the KGB, and his goal was to overthrow the religion: after the collapse, he continued. His children are all communists. It is not only Shi"a in Azerbaijan that the Ulema, like the Prophets, is tortured and harassed, it is in Myanmar too. The people of Myanmar are all prophets of their time because they protect God"s religion, they are not afraid of any killing and torture, and they persevere like prophets. They can give up Islam, Buddhism, or Islam to have the best of life, but they do not give up Islam, like the divine prophets, under torture and killing. These are the true heirs of the prophets, although they do not have the information of the mujtahids: Najaf or Qom and Mashhad. These are persevering, and this is what is mentioned in the Qur"an and the Prophet says: "This verse from the Surah hood has made me old! (I am fortunate enough to support me and others), not just the officials of the Islamic Republic! From fear (interference in the affairs of other countries), if they do something, they will take them! So that Saudi Arabia or the United States say: We have found weapons or food and medicine in Iran among the Muslims of Myanmar! Why are we going to distance? The same hand in Bahrain, which was only 14 years ago in Iran, has now become a nightmare for Iranian officials! When they say: How many Bahraini arrested Iran"s supporter, they are shaking! And they think they"ll arrest them again tomorrow! In Saudi Arabia, al-Saud destroyed Baqi"s cemetery, none of them dared to say: demolition against destruction! Because they, as they personally destroyed, destroyed the grandfather of Iranians, and banished their descendants, who claim that they are descendants of a rocket to Al Saud!

ورثة میانمار المسلمین الأنبیاء فی عصرنا

الاختلافات الرئیسیة مع الوهابیة الشیعة، وهذا هو الکلام الذی یقولونه کان محمد یست وراثیة ولیس ولی العهد! ولکن شی یقول المیراث وریث. ترکة الرئیسی لرسول الله، وریث منزل عائلته. قال فیها: بلادی إرث هو أمرین: کتاب الله وعائلتی. ورثة وغیرها من التراث المدرجة: الذی قال ممتلکاتهم الشخصیة والأرض والحدائق فدعق خیبر وما شابه ذلک. قبل کل شیء رثة الأنبیاء، والعلماء (العلماء ورثة الأنبیاء) المسائل التی نوقشت فی هذا القرن هو أن من المیراث وریث یجب فصل. علماء القرآن الذین یحمون، والحفاظ علیه مع التدریب، هی من بین ذریة النبی. بیت النبی فی عصرنا، مثل القرآن هی تداول أو رقم. کثیر من العلماء، والمناخات  SBBA سلیل النبی، ولکن بعض قضیة عادلة: للحفاظ على وتعلیم أحکام القرآن هم ورثة الأنبیاء. ولکن بعضها أیضا فی وضع صعب، وحتى قراءة القرآن بالنسبة لهم هو جریمة. کما علماء أذربیجان، وهو بلد شیعی، وجمیع سکانها هم أتباع الإمام المهدی، ولکن أرمینیا هو أسوأ! بحیث العلماء فی أذربیجان، والصرامة مع علماء البرید لاشین، الذی یهیمن علیه الأرمن لا یعامل! لأن حیدر علییف، ضابط الکی جی بی کان: ان هدفه هو إسقاط الدین بعد استمر انهیار للقیام بذلک. أولاده، ایضا، هی کل الشیوعیین. أذربیجان لیس فقط العلماء الشیعة، مثل الأنبیاء، تحت الاضطهاد فی میانمار جدا. میانمار الناس، کل الأنبیاء من وقتهم، بسبب دین الله حمایة من أیة أعمال قتل وتعذیب لسنا خائفین من هؤلاء الأنبیاء المثابرة. ویمکن أن تتخلى عن الإسلام، البوذیة أو ملحدا کما یلی: الحصول على أفضل حیاة، ولکن کما الانبیاء والتعذیب والقتل والإسلام لا تتوقف عند هذا الحد. هذه هی ورثة الحقیقیة للأنبیاء، على الرغم من أن حجم العلماء: النجف أو قم ومشهد لا تملک المعلومات. هذه القدرة على التحمل، وهذا هو ما: قال القرآن الکریم والسنة النبویة: الآیة من سورة هود الذین تتراوح أعمارهم بین لی! غیر معتمدة لیس فقط من قبل أی شخص، ولکن البعض الآخر، وحتى المسؤولین فی الجمهوریة الإسلامیة! الخوف (التدخل فی شؤون الدول الأخرى)، وإذا کانت لا تأتی معا، فهی أکثر! قناة العربیة أو أمریکا لا یعنی أننا أسلحة إیرانیة أو إدارة الغذاء والدواء، وجدت فی میانمار بین المسلمین! لماذا تذهب المسافة؟ سماع البحرین نفس الجانب، التی کانت حتى قبل بضع سنوات، محافظة ال14 إیران، تحولت الآن إلى کابوس بالنسبة للسلطات الإیرانیة! کما یقولون، وهو بحرینی الموالی لإیران القبض، هذه الهزات! وأعتقد أن غدا سوف اعتقال! فی المملکة العربیة السعودیة، سعود، ودمرت مقبرة البقیع، یجرؤ أحدا لم یقل: تدمیر تدمیر! لأنه کما ممتلکاتهم الشخصیة: الجد الإیرانیین دمرت، وکانوا فی المنفى ذریتهم، یزعمون أن: هی ذریتهم، أصاب صاروخ آل سعود!

Dövrümüzün pey??mb?rl?rin Myanmar müs?lmanlar?n varisl?ri

?i? V?hhabi il??sas f?rql?r, bu, onlar M?h?mm?d deyil irsi v? varisi idi dem?k ki, bir söz var! Amma Shi miras v? varisi deyir. ail?sinin evin??sas Allah?n Pey??mb?r miras v? varisi. Hans? dedi: Allah?n kitab? v? m?nim ail?: M?nim miras iki ?ey var. sadalanan varisl?ri v? dig?r irs onlar?n ??xsi ?mlak, torpaq v? ba?lar F?d?k Khyber v? kimi bildirib. pey??mb?rl?rin bütün varisl?ri ?eyd?n bu ?srd? müzakir? aliml?r (Ulama varisl?ri Anbiya) m?s?l?l?ri miras v? varisi ayr?lmal?d?r ki var. t?lim il? onu qorumaq v? qorumaq Quran aliml?r Pey??mb?rin n?slind?n var. bel? Quran kimi vaxt pey??mb?r, M?i??t dövriyy?si v? ya nömr?sini. aliml?r, iqlim çox v? Sbba Pey??mb?rin n?slind?n, lakin b?zi yaln?z s?b?b: qorumaq v? Quran qaydalar? öyr?tm?k üçün pey??mb?rl?rin varisl?ridir. Lakin b?zi ç?tin v?ziyy?td? d? var v? onlara cinay?t üçün bel? Quran oxumaq. ?i? ölk?si olan Az?rbaycan aliml?ri, v? onun bütün sakinl?ri kimi ?mam Mehdinin ard?c?llar?, lakin Erm?nistan pisdir! Az?rbaycanda aliml?r ki, erm?nil?r üstünlük t??kil edir Ül?ma-e Laç?n il? rigor müalic? deyil! Heyd?r ?liyev, ba? KGB zabit idi: da??lmas? bunu davam sonra m?qs?d din devirm?k idi. Onun u?aqlar, çox, bütün kommunistl?r var. Az?rbaycan pey??mb?rl?r kimi, çox Myanmar zülm alt?nda olan yaln?z ?i? ül?ma edir. Myanmar insanlar, çünki h?r hans? bir cinay?tl?ri v? i?g?nc? qorumaq Allah?n dininin vaxt bütün pey??mb?rl?r bel? pey??mb?rl?r s?br qorxmur. Onlar ?slam, Buddist imtina v? ya ateist olmaq: yax?? h?yat var, lakin ilahi pey??mb?rl?r, i?g?nc? v? q?r??nlar kimi, ?slam orada dayand?rmaq deyil. N?c?f v? ya Qum v? M??h?d m?lumat yoxdur: Bu aliml?rin ölçüsü baxmayaraq, pey??mb?rl?rin do?ru varisl?ri var. Quran v? Pey??mb?r dedi: Bu dözümlülük v? bu n? sur?si Hud ay? m?n? ya?l?! Bu yaln?z h?r k?s t?r?find?n d?st?kl?nir, lakin deyil ki, ?slam Respublikas?n?n ba?qalar? h?tta r?smil?ri! Fear (dig?r ölk?l?rin i?l?rin? müdaxil?), onlar bir araya g?lib, onlar art?q var! Al Arabia v? ya Amerika biz ?ran silah v? ya müs?lmanlar aras?nda Myanmar a?kar Qida v? D?rman ?dar?si dem?k deyil! N? m?saf? getm?k? Bahrain bir neç? il ?vv?l q?d?r, ?ran?n 14 ?yal?tind?, indi ?ran hakimiyy?ti üçün bir kabusa döndü eyni t?r?fi, e?itm?k! Nec? dey?rl?r, bir pro-?ran B?hreyn bu titr?m?l?ri, h?bs olundu! Onlar h?bs ki, sabah edir?m! S?udiyy??r?bistan?, S?ud ild? Baqi q?biristanl??? da??d?l?b, heç dem?k deyil c?sar?t: m?hv m?hv!

 

 

 
تاریخ : یکشنبه 96/4/25 | 10:26 عصر | ماهین نیوز : پایگاه خبری بین المللی | نظر