سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

فراخوان سلسله جلیله سادات

 سالروز شهادت امام جعفر صادق، رئیس مذهب جعفری و استاد الاساتید: فقه شافعی و حنبلی و حنفی نزدیک است. و ما بازماندگان و شیعیان این امام همام، تاکنون هیچ کاری برای باز سازی: قبر مطهر ایشان انجام ندادیم و: حتی نوادگان امام حسن و امام سجاد و امام باقر هم، ساکت نشستند. زیرا با اینکه کربلای معلا هم، در همان سالها به دست آل سعود تخریب شد، ولی حسینی های زمان مانند جدشان امام حسین ع، یک لحظه آرام نگرفتند تا آن را بازسازی نمودند. لذا ما تصمیم داریم برای این کار، قدمی برداریم: از نوشتن نامه تا طرح دعوا، پیگیری حقوقی و جهانی و تا جمع آوری کمک مالی و: طراحی و مهندسی و غیره، لذا از همه نوادگان دعوت داریم: به جبران سکوت 86ساله، به میدان بیایند و خواستار بازسازی بقیع شوند. البته سادات حسنی هم به زیدی هم معروف هستند، زیرا امام حسن هم فرزندی بنام زید داشته اند، لذا زیدی های یمن و ایران میتوانند: برای امام حسن نیز اقدام کنند. اکثر نوادگان امام جعفر صادق در پیشاور و مخصوصا: در کشمیر هستند که ممکن است: قادر به نوشتن یا ارسال نامه نباشند، ولی همشهری های آنان در تهران و قم، مخصوصا در جامعه المصطفی العالمیه، میتوانند این کار را انجام دهند. البته مردم کشمیر یا پاراچنار و: میانمار شاید ناراحت باشند از اینکه: چرا ازادی دینی ندارند و شاید هم بگویند: چرا خدا به فکر انها نیست. اما اینطور نیست، بلکه برعکس، خداوند ماموریت مهمی به آنها واگذار کرده است. زیرا خداوند پیامبران را هم، از میان خود مردم انتخاب می کرده است. لذا برای هدایت انبوه جمعیت هند، نیاز به وجود افراد با ایمان کشمیر است، که از سختی ها نترسند وجزو مردم هند باشند. برای هدایت مردم پاکستان نیز به: افراد شیعه و سختکوش پاراچنار نیاز است، همانطور که برای عربستان، مردم قطیف هستند و: برای افغانستان مردم پنجشیر و هزاره. برای همه کشورهای دنیا، خداوند شیعیان را فرستاده، تا در آنجا زندگی کنند. آنها هم بدانند که زنده بودنشان، ترس در دل دشمنان انداخته و: برای جلوگیری از محبوبیت آنها است که، توطئه می کنند و کشتار به راه می اندازند. والا مسلمانان میانمار یا فلیپین، مگر چه آزاری دارند؟ شیعیانی که از لبنان فرار کرده، و در آمریکای جنوبی زندگی می کنند، مگر چه قدرتی دارند؟ البته همه میدانند که در 220کشور دنیا، خداوند حجت ها و نشانه های خود را گذاشته است، که همه آنها زیر نظر حجت اصلی یعنی امام زمان ع انجام وظیفه می کنند. حتی در هر شهری مخصوصا شهر های بزرگ دنیا هستند. فقط از دید مردم غایب هستند، یعنی مردم آنها را نمی شناسند، ولی مردم دنیا برای سعادت دنیا و آخرت خود، باید آنها را بشناسند و احترام کنند و: دین را از آنان یاد بگیرند. یک راه شناخت آنها همین است: جاوید الاثر احمد متوسلیان میگفت: در هنگام جنگ اگر راه را گم کردید، نگاه کنید ببینید: دشمن کجا را آتش باران می کند، همان جا جبهه خودی است! لذا اگر می بینید یک عده بنام بودایی یا غیره، مسلمانها را می کشند، بدانید از ترس شان است. در واقع خداوند مهربان، کوتاهی و کم اهمیتی مردم در: شناخت حجت های خدا را با شناخت وسیع دشمنان، جبران کرده است. از این لحاظ ما تقصیر به گردن داریم، برای اینکه دنبال شناخت حجت های خدا، در شهر های خودمان نرفتیم، همانطور که حجت بالغه خدا یعنی: صاحب الزمان را هم نمی شناسیم! در روایات داریم: او در کنار ما است و: ما ایشان را نمی بینیم.

Call of the Gelay Sadat Dynasty

 The anniversary of the martyrdom of Imam Jafar Sadiq, the head of Jafari"s religion and the professor of jurisprudence Shafei and Hanbali and Hanafi is close. And we, the survivors and Shiites of this Imam Hamoom, have done nothing to reconstruct: We have not done their grave, and even the descendants of Imam Hassan and Imam Sajjad and Imam Baqir were still silent. Because, although Karbala Mala"a was destroyed in the same years by Al-Saud, the time-honored Hossein of Imam Hussein"s ancestors did not calm down a moment to rebuild it. Therefore, we intend to take a step from writing letters to lawsuits, legal follow-ups to donations, and design and engineering, etc. Therefore, we invite all the descendants: to compensate for the silence of 86 years, to the square Come and call for a restoration. The sample application for this call is attached.

Of course, Sadat Hasani is also known as Zaidi, because Imam Hasan has a son named Zayd, so Zaidi of Yemen and Iran can: act for Imam Hassan. Most of the descendants of Imam Jafar Sadiq are in Peshawar, and in particular: in Kashmir, who may not be able to write or write letters, but their townspeople in Tehran and Qom, especially in al-Mustafa society, can do this. Of course, the people of Kashmir or Parakhnar and: Myanmar may be upset that: why do not they have religious freedom and maybe even say: why God does not think about them. But it is not, but on the contrary, God has given them an important mission. For God has chosen the prophets among themselves. Therefore, to guide the mass of the Indian population, there is a need for the people of Kashmir to believe that they are not afraid of the hardships and are among the people of India. To guide Pakistani people, there is also need for Shiite and hard-working Parachinarians, as for the Saudis, they are Qatifis and: for Panjshir and Hazara people. For all the countries of the world, God has sent Shiites to live there. They also know that their vivacity is a fear in the hearts of enemies and: to prevent their popularity, conspiracy, and killing. Supreme Muslims in Myanmar or the Philippines, but what"s wrong? Shiites who escaped from Lebanon and live in South America, except what power? Of course, everybody knows that in 220 countries of the world, God has given his proofs and indications, all of which are under the control of the main authority, Imam of the time. Even in every city, especially in the big cities. Only people are absent from the people, that is, people do not recognize them, but the people of the world must recognize and respect them for the happiness of their world and the Hereafter, and learn from them religion. One way of knowing them is: Javid al-Ahrar Ahmad Motez-eulian said: If you lost your way to war, see see: Where the enemy rains, it"s the front of it! So if you see a Buddhist or so, kill Muslims, know that they are afraid. Indeed, Allah has mercy on the lack and importance of people in: Recognizing God"s proofs with the vast knowledge of the enemies. In this regard, we have a fault in order to not seek the knowledge of the proofs of God in our cities, as we do not know the true proof of God, that is, we do not know the true owner! We have narratives: He is with us and: We do not see them.

ودعا السادات لسلسلة من الجلیل

 ذکرى استشهاد الإمام جعفر الصادق، رئیس الشافعی والحنبلی والحنفی أستاذ فقه الدین وعلى مقربة البقدونس. نحن الناجین والإمام الشیعی، لا یملک شیئا لإعادة بناء: القبر المقدس وانه لم یکن حتى من نسل الإمام الحسن والامام السجاد، الإمام الباقر أیضا، وجلس فی صمت. أنه على الرغم من قانون مکافحة غسل الأموال کربلاء، فی نفس السنوات دمرت السعودیین، ولکن مثل سلفهم الوقت الإمام حسین حسینی، حتى انها لیست لحظة من الهدوء واستعادتها. لذلک قررنا أن نفعل ذلک، خطوة إزالة من کتابة رسائل إلى العمل، ومتابعة والعالم القانونی وجمع الأموال والتصمیم والهندسة وغیرها، لذلک کل من نسل دعوة لدینا للتعویض عن صمت 86 عاما، والاستعاضة یأتی وتسعى إلى إعادة بناء البقیع بهم. یتم إرفاق نموذج الرسالة الاستئناف .

ولکن السادات إلى هوسنی زیدی المعروف أیضا باسم الإمام الحسن کما کان له ابن اسمه زید، لذلک الزیدی الیمن وإیران قادرة على الإمام الحسن تنطبق أیضا. أکثر من نسل الإمام جعفر الصادق فی بیشاور وخصوصا فی کشمیر التی قد تکون قادرة على الکتابة أو عدم الکتابة، ولکن مواطنیهم فی طهران وقم، وخاصة فی جریدة یمکن أن تفعل هذا. بطبیعة الحال، فإن باراشینار وکشمیر ومیانمار وربما قلب لک: لماذا لا حریة دینیة وربما یقول: لماذا تعتقد أن الله عنهم. لکنها لیست کذلک، بل مهمة هامة الله الموکلة إلیهم. الأنبیاء الرب، الذی تم اختیاره من بین الناس. لذلک، لتوجیه الجماهیر فی الهند وکشمیر هی الحاجة إلى أهل الإیمان، وأهل الهند لسنا خائفین من الصعوبات. باکستان لتوجیه الناس إلى الناس ومطلوب العمل الدؤوب باراشینار الشیعة، والمملکة العربیة السعودیة، والناس القطیف وللشعب الأفغانی وبانجشیر للألفیة. لجمیع دول العالم، أرسل الله الشیعة، للعیش هناک. أنهم یعرفون أنهم على قید الحیاة، ووضع الخوف فی قلوب الأعداء لمنع شعبیتها هی أن والتآمر والدمار لإطلاق. خلاف المسلمین فی میانمار أو الفلبین، ولکن ما الضرر هناک؟ الشیعة الذین فروا من لبنان، ویعیش فی أمریکا الجنوبیة، ولکن ما السلطة؟ وبطبیعة الحال، والجمیع یعرف أن فی 220 دولة حول العالم، وقد أعطى الرب دلیل على أعراضهم، وکلها تحت الدلیل الأصلی الإمام المهدی (ع) القیام بواجباتهم. حتى فی کل مدینة، وخاصة المدن الکبرى فی العالم. فقط عیون الشعب غائبة، والناس أنهم لا یعرفون، ولکن الناس فی جمیع أنحاء العالم عن السعادة فی الدنیا والآخرة، ویجب أن تعترف وتحترم الدین لتعلیمهم. هذا هو وسیلة لتعرفهم: قال القائم بأعمال جاوید أحمد متوسلیان عندما کانت الحرب إذا کنت تفقد طریقک، ونتطلع إلى رؤیة أین نیران العدو إلى المطر، وهناک جبهة بک! حتى إذا کنت ترى مجموعة تسمى البوذیة أو نحو ذلک، وقتل المسلمین، ومعرفة مخاوفهم. فی الواقع، الله الرحمن الرحیم، قصیرة وضئیلة الناس: برهان فهم الله مع معرفة واسعة للعدو، یتم تعویض. وفی هذا الصدد نحن لإلقاء اللوم، الذی یسعى لفهم برهان الله، فی مدننا حفلة موسیقیة، کدلیل على فعالیة الله: زمان أیضا لا أعرف! فی تقالیدنا: فهو فی صالحنا ونحن لا نراهم.

Sedat Galilee bir s?ra ça??r?b

 ?mam C?f?r ?l-Sadiq ?l-Shafi"i v? din v? c?f?ri yax?n H?nb?li v? H?n?fi hüquq professoru r?hb?ri ??hidlik ildönümü. Biz sa? v? ?i? ?mam, yenid?n heç bir ?ey var: Müq?dd?s a??r v? o ?mam H?s?n v? ?mam S?ccad, ?mam Baqir h?tta n?v?l?ri d? sükutla oturdu etm?yib. Mla K?rb?la baxmayaraq, eyni ill?rd? S?udiyy?, lakin onlar?n ?cdad? kimi ?mam Hüseyn Hüseyni vaxt m?hv edildi, bel? ki, sakit bir an deyil, çünki b?rpa edilmi?dir. Bel? ki, biz bunu etm?k q?rar?na g?lib, add?m, h?r?k?t m?ktublar yaz?l? aradan qald?r?lmas? v? hüquqi dünya t?qib v? fondlar v? dizayn, müh?ndislik v? s qald?rmaq, bel? ki, biz 86 il sükut etm?k laz?md?r d?v?ti bütün n?sli ?v?z g?lib v? onlar?n Baqi yenid?n axtarmaq. Müraci?td? nümun? m?ktub ?lav? olunur.

Zaidi Y?m?n v? ?ran da t?tbiq ?mam H?s?n ed? bil?rl?r ki, h?m d? ?mam H?s?n kimi tan?nan Hüsnü Zeydi üçün Sedat da, Zaid adl? bir o?lu var idi. yazmaq yazmaq v? ya mümkün ola bil?r Imam C?f?r ?l-Sadiq n?slind?n Peshawar v? xüsusil? K??mird?, xüsusil? Al Tehran v? Qum onlar?n fellow v?t?nda?lar?n çoxu bunu ed? bil?rsiniz. dini azadl?q mütl?q Niy? v? b?lk? dem?k: ?lb?tt?, Parachinar v? K??mir v? Myanma y?qin ki, siz dilxor Niy? Allah onlar haqq?nda dü?ünm?k yoxdur. Amma bu, ?ksin??h?miyy?tli bir missiya Allah onlara ?man?t etdi. insanlar aras?nda seçilmi? R?bbin pey??mb?rl?ri. Buna gör? d?, Hindistan kütl?l?ri yol, K??mir iman insanlar üçün ehtiyac, v? Hindistan xalq? ç?tinlikl?r qorxmur. Pakistan S?udiyy??r?bistan?, Qatif insanlar üçün v??fqan xalq? v? Millennium Panjshir üçün insanlar v? çal??qan Parachinar ?i? t?l?b olunur insanlar? do?ru yola. dünyan?n bütün ölk?l?rind?, Allah orada ya?amaq, ?i? gönd?rdi. Onlar diri-diri bilirik ki, onlar?n populyarl?q sui-q?sd v? m?hv ba?lamaq üçün ki, qar??s?n? almaq üçün dü?m?n ür?kl?rin? qorxu qoydu. Myanma v? ya Filippin ?ks halda müs?lmanlar, lakin n? z?r?r? Livan qaçd? v? C?nubi Amerikada ya?ay?r, lakin n? güc ?i?l?r? ?lb?tt? ki, h?r k?s dünyada 220 ölk?d?, Lord öz v?zif?l?rini h?yata keçirm?k bütün Imam Mehdi (?) orijinal sübut alt?nda olan onlar?n simptomlar?, sübut verdi ki, bilir. H?tta h?r ??h?rd?, dünyada xüsusil? böyük ??h?rl?rd?. insanlar?n yaln?z gözl?ri onlar bilmirl?r insanlar yoxdur, lakin bu dünyada v? axir?td? xo?b?xtlik üçün dünyada insanlar, onlar tan?maq v? onlara öyr?tm?k üçün din hörm?t etm?lidirl?r. Bu onlar? tan?maq üçün bir yoldur: f?aliyy?t Javed Ahmad Motevaselian müharib? sizin yol itirm?k ?g?r zaman ya??? dü?m?n yan??n, bir ön Öz oldu?u bax dedi Siz Buddist v? ya adlanan bir qrup görm?k Bel? ki, müs?lmanlar öldürm?k qorxular?na bilirik. ?slind?, Allah, r?hmli q?sa v??h?miyy?tsiz adam: dü?m?n geni? bilik il? Allah?n Anla?ma sübut kompensasiya edilir. Zaman da bilmirik: biz günah bu bax?mdan Allah?n s?m?r?lidir sübut kimi, bizim ??h?rl?rd? Prom, Allah?n sübut anlamaq üçün çal???r! Bizim ?n?n?: o, bizim t?r?fimizd?dir v? biz onlar? görmürük.

 

 

 
تاریخ : شنبه 96/4/24 | 8:1 عصر | ماهین نیوز : پایگاه خبری بین المللی | نظر