سفارش تبلیغ
صبا

تولید و اشتغال با دستان بسته.

از معجزات انقلاب اسلامی ایران، یکی آن بود که با دستان خالی به جنگ: دنیای تا دندان مسلح رفت و پیروز بیرون آمد. زیرا همه میدانند ارتش زمان شاه، بعد از اسرائیل قوی ترین ارتش منطقه بود، حمایت کامل آمریکا و دیگران را هم داشت. ولی امام خمینی برای مبارزه با دنیای تجارت تسلیحاتی، هیچگاه مردم را به جهاد مسلحانه و: یا تسلیح شدن دعوت نکرد، تا پیروز شد! ارتش هم خود را در کنار ملت قرار داد. در دوران دفاع مقدس هم همینطور بود: درحالیکه ایران حتی نمیتوانست سیم خاردار بخرد، و در تحریم کامل بود. دشمن بعثی تا دندان مسلح بود و: دلار های نفتی سعودی و سلاح های پیشرفته: آمریکایی و اروپایی حتی روسی و چینی و اسرائیلی، منافقین مسلح داخلی، تا آخرین لحظه از او حمایت کردند! ولی این صدام بود که به چوبه دار سپرده شد، و بعث مجبور شد غرامت به ایران را بپذیرد. در دوران سازندگی و اقتصادی هم می بینیم که: هیچ یک از پارامترهای اشتغال و تولید، در ایران وجود ندارد: بانکها بعنوان مزدوران امپریالیسم، هرگونه نقل و انتقال  پولی را مانع می شوند، تا اصلا تجارتی انجام نشود، وامهای با بهره کلان می دهند تا: تولید و اشتغالی صورت نگیرد. اما مردم با دست بسته و دهان دوخته! هنوز زنده اند و تولید و اشتغال را، در حد اعلا هدایت می کنند. همایش معدن در هتل اسپیناس بلوار، بخوبی نشان داد که اگر با معیار های بین المللی بررسی شود، اصلا امکان استخراج وجود ندارد. حتی اکتشاف در ایران با شمع صورت می گیرد! و استخراج با انفجار های باروتی. زیرا برای سرمایه گذاری یا خرید تجهیزات، نیاز به انتقال پول هست. و بانکها اصلا نمی پذیرند، اشخاص هم نمی توانند مثلا: ده میلیون دلار را در کیف یا: جیب خود جابجا کنند! حتی بانکهای داخلی هم حاضر شوند که: ضمانت نامه بدهند شرکای خارجی می گویند: ما به خودتان اعتماد داریم ولی به بانکتان هرگز! لذا با اینکه صرافی های زیادی در کار نقل و انتقال پول هستند، ولی به درد سرمایه گذاری یا خرید رسمی تجهیرات نمی خورند! فقط برای پولشویی و قاچاق کالا از آن استفاده می شود. در معدن های ایران، فقط ده درصد معادن بزرگ هست، که نیاز به سرمایه گذاری و تجهیزات دارد. 90درصد این معادن خودجوش است! یعنی معلوم نیست سرمایه و: تجهیزات خود را چطور به دست آورده، البته این حسن کار است، زیرا اگر دولت و بانکها بفهمند: مکانیزم اینها چطوری است، بلافاصله تعطیل می شوند. تعجب نکنید، کافی است بیمه یا مالیات را به سراغ آنها بفرستند! این نشان می دهد که در اقتصاد هم، مانند زمان جنگ، سردارانی هستند که آتش به اختیار، کار می کنند و نمی گذارند: تولید و اشتغال از بین برود. این سرداران اقتصادی، هم از سوی دشمن تهدید می شوند، و هم از سوی دوستان داخلی. دشمنان با سلاح تحریم می آیند، و دوستان با سلاح کارشکنی! سنا یا کنگره ی آمریکا را ببینید: آنها همه کار خود را رها کرده، فقط مطالعه می کنند ببینند که: ایرانی ها چطور زنده مانده اند، یا چطور تحریم ها را دور می زنند؟ به محض کشف این حفره ها، با یک مصوبه جدید، حلقه محاصره را تنگ تر می کنند. بانکها هم از داخل مانند: موریانه اینها را می خورند. اتاق فکر بانکها در بانک مرکزی و: دفتر پژوهشها هم مانند: سنا و کنگره مترصد تولید و اشتعال خودجوش هستند. تا سری در میان سرها بلند شد! سراغ او می روند و: پیشنهاد وام می دهند، بعد بهره وام و بیمه و مالیات را خبر می کنند! و طولی نمی کشد که حکم تعطیلی کارخانه و: دستگیری مدیرعامل آن را در یافت کرده، به این غائله خاتمه می دهند.

Production and employment with closed hands.

Of the miracles of the Islamic Revolution of Iran, one was to go with the hands of the empty war: the world to the armed toothpick and went victorious. Because everyone knows that the Army of the Shah"s time, after Israel, was the strongest army in the region, had full support from the United States and others. However, Imam Khomeini did not invite people to armed jihad and / or arming to fight the world of arms trade, so he won! The army placed itself next to the nation. It was also during the sacred defense period: while Iran could not even buy barbed wire, and it was full of sanctions. The enemy of Ba"ath was armed with teeth: Saudi oil dollars and advanced weapons: American and European even Russian, and Chinese and Israeli, domestic armed hypocrites, supported him until the last minute! But this was Saddam Hussein, who was forced to pay compensation to Iran. In the era of construction and economics, we see that there are no parameters of employment and production in Iran: banks, as mercenaries of imperialism, impede any transfer of money, so that they do not at all trade, they give big interest loans Until: There is no production and employment. But people are sewn with hand and mouth! They are still alive and lead to production and employment. The Mining Conference at Spinzal Boulevard Hotel has shown that there is no extraction possible if it is examined by international standards. Even the exploration in Iran comes with candles! And extracted with Barotti explosions. Because there is a need to transfer money to invest or buy equipment. And the banks do not accept at all, people cannot, for example, move the $ 10 million in their bags or pockets! Even domestic banks are ready to: give a guarantee. Foreign partners say: We trust in yourself, but never go to your bank! So, despite the fact that there are a lot of money exchangers in the money transfer, they do not have the money to invest or purchase the equipment! Only used for money laundering and smuggling. In mines in Iran, only 10 percent of the mines are in need of investment and equipment. 90% of these mines are spontaneous! It is unclear what capital and how it got its equipment, of course, this is good, because if the government and banks understand: the mechanism is how they are, they are immediately shut down. Do not be surprised, it"s enough to send them insurance or taxes! It shows that in the economy, like during the war, there are chief  who fire, work and do not let production and employment disappear. These economic chiefs are both threatened by the enemy and by domestic friends. Enemies come with a sanction weapon, and friends break with weapons! See the US Senate or Congress: They all abandoned their work, just studying, "How do the Iranians survive, or how to circumvent the sanctions?" As soon as these holes are discovered, they will narrow the siege ring with a new decree. Banks from inside like: Termites eat these. Banking think tanks in the central bank and: The research office, like the Senate and the Congress, are spontaneous generation and ignition. Until the series rose up among the heads! They go to him and ask for a loan, then they will pay interest and insurance and taxes! And it does not take long for the plant to be shut down and: arrested by the CEO, they will end it.

الإنتاج والعمالة فی الأصفاد .

معجزات الثورة الإسلامیة، واحدة أن بأید فارغة إلى الحرب: العالم مدججین بالسلاح، وخرج منتصرا. لأن الجمیع یعلم الجیش الشاه، وکان أقوى جیش فی المنطقة بعد إسرائیل بدعم کامل من أمریکا وغیرها. ولکن الإمام الخمینی لمحاربة التجارة العالمیة السلاح والجهاد المسلح وأبدا للشعب: أو دعی تاجر أسلحة إلى أن یتحقق النصر! وضع الجیش الخاص فی البلاد. کانت الحرب المقدسة نفسها: فی حین أن إیران لا یمکن حتى شراء الأسلاک الشائکة، وکانت مقاطعة شاملة. العدو البعثی مدججین بالسلاح والدولار البترول العربیة أسلحة متقدمة: الأمریکیة والأوروبیة والروسیة وحتى المنافقین الصینی والاسرائیلی الداخلیة المسلحة، دعم له حتى آخر لحظة! ولکن کان صدام هو الذی أحضر إلى حبل المشنقة، واضطرت البعث لقبول التعویضات لإیران. خلال إعادة الإعمار والاقتصادیة، ونحن نرى أن أیا من المعلمات للعمل والإنتاج، فی إیران لا توجد بنوک وکلاء للإمبریالیة، أی المعاملات النقدیة لمنع هکذا فعل الأعمال بعیدة لا فائدة القروض ماکرو الهاتفی إلى: الإنتاج والعمالة لا یتم. ولکن الناس مع ربط الیدین ومخیط الفم! هل لا یزال على قید الحیاة والإنتاج والعمالة، والمرشد. فیفندق بولیفارد، أظهر مؤتمر التعدین بوضوح أن یتم رصد المعاییر الدولیة، لیس هناک إمکانیة لاستخراج. حتى التنقیب فی إیران تجری مع الشموع! انفجار التعدین البارود. للاستثمار أو شراء المعدات، والحاجة إلى نقل المال هناک. والبنوک لا تقبل ذلک، والناس لا یستطیع أن یقول: عشرة ملایین دولار فی محفظة أو جیب للتحرک! البنوک المحلیة، بل هی على استعداد أن یضمن شرکائهم الأجانب یقولون: علینا أن تثق بنفسک، ولکن إلى البنک الذی تتعامل من أی وقت مضى! فکیف هو المبلغ التحویلات المالیة، ولکن الألم لا تأکل الاستثمار معدات أو شراء الرسمی! یتم استخدامه فقط لغسل الأموال وتهریب. الألغام الإیرانی، عشرة فی المئة فقط من الألغام الکبیرة، والحاجة إلى الاستثمار والمعدات. 90? من هذه الألغام هی عفویة! ولیس من العاصمة: کیف اکتسبت معداتهم، ولکن هذا أمر جید، لأنه إذا کانت الحکومة والبنوک لفهم: کیف هی هذه الآلیات، مغلقة على الفور. لا ینبغی أن نندهش، فقط أرسل التأمین أو الضرائب لهم! وهذا یشیر إلى أن الاقتصاد، مثل قادة الحرب من السلطة النار والعمل ولا تؤثر على الإنتاج والتوظیف محا. قباطنة الاقتصاد، هدد أیضا من قبل العدو، وأصدقاء المحلیة. أعداء تأتی مع حظر الأسلحة والتخریب وأصدقاء بأسلحة! مجلس الشیوخ أو الکونغرس الأمریکیة راجع: أنهم جمیعا التخلی عن عملهم، إلا أن نرى الإیرانیین کیفیة البقاء على قید الحیاة، أو کیف العقوبات یستدیر؟ على اکتشاف الثقوب، مع تشریع جدید، تشدید الخناق. کتب من داخل مثل النمل الأبیض تأکل منها. أعتقد أن البنوک دبابات فی الدراسات المصرفیة والمکتب المرکزی مثل: وتستعد مجلس الشیوخ والکونغرس لتصنیع والاشتعال التلقائی. سلسلة من رؤساء حتى! أذهب إلیه وتقدیم القروض، بعد یقال الفوائد والضرائب والتأمین! ولا تستغرق وقتا طویلا لأجل إغلاق المصانع واعتقلت مدیرها وجدت، فی نهایة الشغب من الیوم.

?stehsal v? qandall? m???ulluq.

?slam ?nqilab? bo? ?ll?ri il? müharib? bir möcüz?: Dünyan?n di? silahl? v? qalib g?ldi. h?r k?s ?ah?n ordusu bilir, çünki ?srail sonra bölg?nin ?n güclü ordusuna Amerika v? dig?r tam d?st?k var idi. Amma ?mam Xomeyni insanlar?n dünya silah ticar?t silahl? cihad v? heç mübariz?: v? ya silah diler qalib d?v?t olunub! mill?t ordu qoyun. ?ran h?tta tikanl? m?ftil almaq bilm?di, v? boykot c?mi: müq?dd?s müharib? eyni idi. , Amerika Avropa, Rusiya v? silahl? h?tta Çin v? ?srail münafiql?r daxili son ana q?d?r ona d?st?k: di? v? dollar neft ?r?bistan? silahl? Baas dü?m?n silah qabaqc?l! Amma ölüm g?tirildi S?ddam idi v? Baas ?rana kompensasiya q?bul etm?k m?cburiyy?tind? qald?. yenid?n qurulmas? v? iqtisadi ?rzind? biz imperializmin agentl?ri, h?r hans? bir pul ?m?liyyatlar? qar??s?n? almaq üçün m???ulluq v? istehsal parametrl?ri heç biri ?randa indiy? q?d?r i? faizli kreditl?r makro-Up verm?di, heç bir bank var ki, gör?c?ksiniz üçün: istehsal v? m???ulluq görül?n deyil. Amma ?ll?ri il? insanlar ba?l? v? a??z sewn! h?l? ali b?l?dçi kimi, istehsal v? m???ulluq diri. Mining Conference Espinas Hotel Boulevard, ayd?n hasilat? imkan? yoxdur, beyn?lxalq standartlara n?zar?t edilm?sini göst?rdi. ?randa H?tta k??fiyyat ?am il? yer al?r! bar?t Mining partlay??. investisiya v? ya avadanl?qlar?n al?nmas? üçün ehtiyac yoxdur pul köçürm?k. V? banklar insanlar dey? bilm?r?m, bunu q?bul etmir: on milyon dollar çanta v? ya h?r?k?t etm?k cibind?! Heç bank, lakin Biz özünüzü etibar var: Yerli banklar xarici t?r?fda?lar dem?k z?man?t ki, h?tta haz?r?q! Bel? ki, pul köçürm?l?ri, lakin a?r? Equipment investisiya v? ya r?smi al?nmas? yem?k verm?di n? q?d?r pul! Bu, yaln?z çirkli pullar?n yuyulmas? v? qaçaqç?l??? üçün istifad? olunur. ?ran mina, böyük mina yaln?z on faizi investisiya v? avadanl?q laz?md?r. Bu mina 90% kort?bii deyil! Bu kapital deyil: onlar?n avadanl?q ?ld?, lakin hökum?t v? banklar anlamaq üçün, çünki bu, yax??d?r: bu mexanizml?r d?rhal ba?l?d?r nec?. t??ccüb etm?yin, yaln?z onlara s??orta v? ya vergi gönd?r! Bu müharib? yan??n hakimiyy?ti, i? komandirl?ri v? istehsal v? m???ullu?u t?sir etmir kimi iqtisadiyyat, m?hv oldu?unu göst?rir. ?qtisadiyyat?n kapitanlar?, h?mçinin dü?m?n t?r?find?n t?hdid v? yerli dostlar? t?r?find?n. Dü?m?nl?ri silah silah embarqosu, t?xribat v? dostlar? il? g?lib! yaln?z iranl?lar nec? ya?amaq görm?k, onlar bütün öz i?l?rini t?rk, v? ya nec? sanksiyalar ?traf?nda çevrilir: Amerika Senat? v? ya Konqresi görm?k? yeni qanunvericiliy? uy?un, de?ik a?kar sonra, k?m?nd dart?lm??. ?rzind? termitleri kimi Books onlara yem?k. Senat v? Konqres istehsal v? t?bii alovlanma üçün ?sas yarad?r: kimi m?rk?zi bank v? ofis i?l?ri yerind? Tank banklar dü?ünün. up r?hb?rl?ri A seriyas?! ona getm?k v? faiz v? vergi v? s??orta bildirib sonra, kreditl?r t?klif! V? uzun deyil, gün çevik qüvv?t son tapd? fabrikl?rin ba?lanmas? sifari? v? onun direktoru h?bs.

 

 
تاریخ : سه شنبه 96/4/20 | 10:6 عصر | ماهین نیوز : پایگاه خبری بین المللی | نظر