سفارش تبلیغ
صبا

هزینه های امنیتی

تفاوت کارکردهای نامنظم و: دسته بندی های کلاسیک در: عملیات نظامی فراوان است، ولی در اینجا بحث افزایش هزینه هست. جنگ های نامنظم یا چریکی، دارای کمترین هزینه برای کاربران آن است، در حالیکه برای طرف مقابل، بالاترین هزینه ها را تحمیل می کند. مثلا اگر یک فدایی فلسطینی فقط یکبار، در تل اویو موفق به تیراندازی شود. ممکن است در این تیراندازی کشته شود، ولی از فردای آن روز سیستم های اطلاعاتی و نظامی، حساس شده و اولین کار آنها، بررسی یا خود انتقادی است. به شناخت حفره های امنیتی پرداخته، و پیش بینی هایی برای حفره های بعدی هم به آن اضافه می کنند، و تقریبا آماده باش صد در صد می دهند. میتوان گفت هزینه های پرسنلی و عملیاتی آنان نیز، دو برابر شده و گاه برای خرید تجهیزات جدیدتر، به چند برابر هم افزایش پیدا می کند. پرداخت این هزینه ها برای اسرائیل مهم نیست، زیرا چند برابر آن را از آمریکا و عربستان اخاذی می کند. اما مهم این است که از این حرکات، اصول علمی مبارزه استخراج می شود، و بدل آن را به دیگران وارد می کنند. اصول کلی ایجاد داعش یا: طالبان و القاعده برهمین مبنا است. افرادی باید تربیت شوند که: با کمترین هزینه بیشترین هزینه را، بر دشمنان اسرائیل وارد کنند. به همین جهت فداییان فلسطینی، مورد مطالعه قرار گرفتند و: از بازجویی ها و شعار هایی که آنان می دادند، چند اصل ایدئولوژیک و چند اصل نظامی تنظیم شد. اصل اول ایدئولوژیک آن، فداکاری تا پای جان بود. مطالعه فداییان فلسطینی نشان داد که: اولین بار اعتقاد به جهان آخرت و: زنده شدن بعد از مرگ خیلی مهم است. یعنی یک فدایی باید مطمئن می شد: اگر در عملیات جان خود را از دست بدهد، چیزی نباخته، بلکه بهتر از آن در انتظار او است. در این مرحله اسرائیل سعی کرد: این موضوع را یا از ذهنها پاک کند، یا منحرف نماید. به همین دلیل فداییانی درست شدند که: اعتقاد به اسلام و یا روز قیامت نداشتند! آنها می گفتند ما بعد از مرگ تمام می شویم، ولی نام ما باقی می ماند. این ترفند به شدت کارکرد دشمنان اسرائیل را کاهش داد. یعنی یاسر عرفات از حالت خاصی که: توسط شهید نواب صفوی ماموریت داشت، به سوی عباس محمود گرایش یافت! و باقی مانده اعتقادات را هم با خود به گور برد. و الان محمود عباس قهرمان فلسطینی ها است. اما از ان سو، برای داخل خود به شدت بر ایجاد اعتقاد به روز قیامت: برای یهودیان افزود. تا جاییکه ما دیدیم وقتی ترامپ به اسرائیل رفت، او را هم به پای دیوار ندبه! بردند تا نامه ای لای دیوار بگذارد. توفیق آنها در این تجزیه داخلی و بیرونی، آنها را به فکر ایجاد گروههای مسلمان، ولی با اعتقادات صهیونیستی انداخت. که از این میان داعش و امثال آن متولد شد. اکنون کار به جایی رسیده است که: مسلمان متعصبی ایجاد شده اند که: می گویند بجای دشمنی با اسرائیل، با ایران دشمنی کنید. ایرانی ها را یهودی می دانند! و کشتن آنها را واجب، ولی صهیونیست ها را مورد حمایت می خوانند. چند نفر از این نوع دگر اندیشان، در همین ماههای اخیر، در تهران عملیاتی را اجرا کردند. با اجرای این عملیات: یعنی تیراندازی در مجلس شورای اسلامی و آرامگاه امام خمینی، دقیقا می بینیم که با هزینه کم، بالاترین هزینه امنیتی را به ایران وارد کردند. اکنون بیشتر یگان ها در آماده باش هستند، و همه مکانهای عمومی مامور حفاظت دارند. بیشتر از آن، اذیت و آزار مردم در این بازرسی ها، بالاتر از هزینه های مالی آن است. در باز جویی های اولیه هم گفتند که: ما ایرانی ها را یهودی می دانیم! و اگر دستمان برسد باید بکشیم، ولی راجع به یهودی های اصیل اسرائیل، چیزی به مانگفته اند و دستوری نداده اند!

Security costs

Differences in irregular functions: Classical categories: There is a lot of military operations, but here is the cost increase. Irregular or guerrilla warfare has the lowest cost for its users, while it imposes the highest costs on the other. For example, if a Palestinian dictator is only once, he will be able to shoot at Tel Aviv. It may be killed in the shootings, but the intelligence and military systems are susceptible on that day, and their first work is either self-critical or critical. Understanding the security holes, adding predictions for subsequent caverns, and getting almost 100 percent ready. It can be said that their personnel and operational costs are doubled, and sometimes they are multiplying for newer equipment. Paying these costs to Israel is not important, because it exits many times it out of the United States and Saudi Arabia. But the important thing is that from these movements, the scientific principles of the struggle are extracted, and brought into the hands of others. The general principles of creating ISIS: The Taliban and al-Qaeda are based on this. People must be trained to bring the Israeli enemies at the lowest cost to the greatest cost. For this reason, Palestinian federalists were studied and, from the interrogations and slogans they gave, several ideological principles and several military principles were set. Its first ideological principle was sacrifice to life. The study of the Palestinian federal people showed that the first time believing in the world of the hereafter is: life after death is very important. That is, a godsend should have made sure that if he lost his life in action, he would not lose anything, but would rather wait for him. At this point, Israel tried to erase or distract this issue either from the minds. For this reason, the Fedaians came to the conclusion that they did not believe in Islam or on the Day of Judgment! They said we would end after death, but our name remains. This trick effectively diminished the effectiveness of the enemies of Israel. That is, Yasser Arafat, from a special position that was commissioned by Martyr Navab Safavi, moved towards Abbas Mahmoud! And the rest left the beliefs with himself to the grave. And now Mahmoud Abbas is the hero of the Palestinians. But on the one hand, it is heavily based on the belief in the Day of Judgment: for the Jews. As far as we saw, when Tramp went to Israel, he went to the wall. They took a letter to the wall. Their success in this internal and external disintegration threw them into thinking of creating Muslim groups, but with Zionist beliefs. Among them ISIS and the like were born. Now the work has come to a place where: fanatical Muslims have been created that: they say that instead of hostility with Israel, you should be hostile to Iran. Iranians are Jewish! And killing them is obligatory, but they support the Zionists. How many of these kind of dissidents have been operating in Tehran in recent months. With the execution of this operation: shooting in the Islamic Consultative Assembly and the Tomb of Imam Khomeini, we see exactly that at the expense of Iran, they brought the highest security costs to Iran. Most of the units are now on the alert, and all public places are protected. More than that, the harassment of people in these inspections is higher than its financial costs. In the early recollections, they said: "We call Iranians Jews!" And if we reach our hands, we have to kill, but they have not told us anything about the original Israelites, and they have not commanded us!

التکالیف الأمنیة

عدم انتظام وظائف مختلفة: فئات الکلاسیکیة: العملیات العسکریة وفیرة، ولکن هنا هی زیادة تکلفة. غیر نظامیة أو حرب عصابات، بأقل تکلفة لمستخدمیها، فی حین للآخر، یفرض تکالیف أعلى. على سبیل المثال، إذا فشل متعصب الفلسطینی مرة واحدة فقط، فی تل ابیب الى أن اطلاق النار. قد یکون قتل فی إطلاق النار، ولکن فی الیوم التالی، والاستخبارات والأنظمة العسکریة وحساسة وظیفتهم الأولى، أو الشیک أمر بالغ الأهمیة. کما أنها یمکن أن یقال أن تکالیف الموظفین والتشغیلیة تضاعفت وأحیانا لشراء معدات جدیدة، یتم زیادة مضاعف. أجر لإسرائیل أمر مهم، لأن عدد المرات هو من أمریکا والابتزاز السعودی. ولکن من المهم أن هذه الحرکات والمبادئ العلمیة المستمدة المعرکة، واتضح للآخرین. إنشاء المبادئ العامة للإسلام أو طالبان والقاعدة والبت فیها. یجب تثقیف الناس أن یکلف أکبر قدر من المال، ولیس أعداء إسرائیل. هذا هو السبب فی الفدائیین الفلسطینیین، کانت ومن حیث تم التحقیق معهم واللافتات، تم تعدیل بعض المبدأ الأیدیولوجی ومبدأ النظام. واحد هو أیدیولوجی، کان تضحیة حتى الموت. أظهرت دراسة فدائیی الفلسطینیة أن: الإیمان الأول فی الآخرة و: الحیاة بعد الموت مهم جدا. وکان ذلک متعصب یجب أن یعرف: إذا فقدت عملیات حیاتک، شیء لا تضیع، ولکن هذا أفضل من انتظاره. فی هذه المرحلة، حاولت إسرائیل هذا الموضوع أو العقول واضحة، أو الانحناء. لهذا السبب کانت فدائیی الصحیحة التی لا یعتقد فی الإسلام أو یوم القیامة! قالوا لنا بعد أن نموت جمیعا، ولکن سوف تبقى لدینا أسماء. خدعة للحد من شدة أعداء إسرائیل. یاسر عرفات هو حالة خاصة التی تم بتکلیف من الشهید نواب صفوی، والمیل محمود عباس موجود! واستغرق قناعات المتبقیة أیضا معه إلى القبر. ولکن الآن بطل الفلسطینی محمود عباس. ولکن من ناحیة أخرى، ویخلق لنفسه اعتقادا قویا فی یوم القیامة: لوأضاف الیهود. کما بقدر ما رأینا عندما ذهب ترامب لإسرائیل، وقال انه تبین أیضا حائط المبکى! أخذوها إلى جدار الطین. نجاح التحلیل الداخلی والخارجی، وجعلها تعتقد الجماعات الإسلامیة، ولکن معتقداته الصهیونیة. إیزیس ویحب منها ولدت فیه. کل عمل هو لدرجة أن المسلمین المتعصبین تم الانشاء: مثلا، بدلا من العداء مع إسرائیل، ولیس العداء مع إیران. الإیرانیون الیهود أعرف! وقتلهم واجب، ولکن یتم دعمها من قبل الصهاینة. کم من هؤلاء المعارضین، فی الأشهر الأخیرة، نفذت عملیة فی طهران. مع تنفیذ هذه العملیة: إطلاق النار فی البرلمان وقبر الإمام الخمینی، لمجرد أن نرى أن بتکلفة منخفضة، تم تحدید تکالیف أمنیة مشددة. معظم الوحدات فی حالة تأهب قصوى، وجمیع الأماکن العامة من ضباط الحمایة. أکثر من ذلک، والناس المضطهدین فی عملیات التفتیش هذه، هو أعلى من التکلفة المالیة. فی التحقیق الأولی قالوا ان الیهودی الإیرانی لنا أن نعرف! وإذا کان لدی للقضاء علیها، ولکن من أصل یهودی إلى إسرائیل، وهو أمر نحن لم أمر !

Security x?rcl?ri

Irregular v? müxt?lif funksiyalar?: klassik Kateqoriyalar: h?rbi ?m?liyyatlar bol, lakin burada artan d?y?ri. istifad?çil?r??n a?a?? d?y?ri il? Irregular v? ya partizan müharib?, dig?r is?, ali x?rcl?ri qoyur. T?l-?vivd? yaln?z bir d?f? F?l?stin zealot u?ursuz ?g?r M?s?l?n, at?? olunacaq. May ç?kili? ??hid, lakin növb?ti gün, k??fiyyat v? h?rbi sisteml?ri, h?ssas v? ilk i?, v? ya çek vacibdir bil?r. t?hlük?sizlik de?ik mü?yy?n etm?k müraci?t v? növb?ti de?ik üçün proqnozlar ona ?lav? edilir v? gün gözl?m? dem?k olar ki, yüz faiz. Onlar h?mçinin kadr x?rcl?ri v??m?liyyat iki d?f?, b?z?n yeni avadanl?q almaq, sür?t art?r ki, deyil? bil?r. Amerikada v? S?udiyy? q?sb edir d?f? çox, çünki ?srail üçün Pay vacibdir. Amma bu h?r?k?ti elmi prinsipl?r mübariz??ld?, v? ba?qalar? ç?xd? vacibdir. t?v?ssül edilir ?slam v? ya Taliban v??l-Qaid? ümumi prinsipl?ri mü?yy?n edir. ?nsanlar ?n çox pul, ?srail deyil dü?m?nl?ri ba?a ki, t?hsilli olmal?d?r. F?l?stin F?dayi idi Ona gör? d?, onlar sor?u-v? plakatlar oldu?u, b?zi ideoloji prinsip v? sistemin prinsipi düz?li?l?r edilib. One ideoloji, bu ölüm bir qurban idi. bundan sonra v? ilk inam: ölümünd?n sonra h?yat çox vacibdir F?l?stin F?dayi i? oldu?unu göst?rdi. Bu zealot bilm?lidir idi: sizin h?yat ?m?liyyatlar? itirm?k, bir ?ey itirmi?, lakin onu gözl?yir daha yax?? deyil. Bu m?rh?l?d? ?srail bu mövzu v? ya aç?q ?üurunda, v? ya bend çal??d?. sa? F?dayi ?slam v? ya qiyam?t günün? iman deyil ki, niy? ki! Onlar bütün ölm?k, lakin bizim adlar? qalacaq sonra izah etdi. oyun ?srailin dü?m?nl?rin? ?idd?tini azald?r. Yasser Arafat ??hid Nawab S?f?vi t?r?find?n edilmi? xüsusi bir hald?r, meyl Mahmud Abbas tap?lmad?! V? qalan m?hkum d? m?zara onunla etmi?dir. Amma indi Mahmud Abbas?n F?l?stin q?hr?man. Y?hudil?r ?lav? üçün Amma dig?r t?r?fd?n, özü güclü qiyam?t günün? iman yarad?r. Trump ?srail? getdi zaman gördüyümüz q?d?r, o da Wall A?lama göst?rdi! Onlar palç?q divara apard?. daxili v? xarici t?hlili müv?ff?qiyy?ti onlara müs?lman qruplar, lakin onun sionist ?qid?sin? hesab edir. Isis v? anadan olan ho?land???. dem?k ?v?zin? ?srail, ?ran il? dü?m?nçilik il? dü?m?nçilik: Bütün i? Müs?lman fanatics yarad?lm??d?r ki, nöqt?sin? edir. Y?hudi ?ranl?lar bilirik! V? m?cburi onlar? öldürm?k, lakin onlar Sionistl?r t?r?find?n d?st?kl?nir. Nec? bu müxalifl?r? çox, son aylarda, Tehranda ?m?liyyat h?yata keçirilir. ?n ?d?d yüks?k alert v? bütün ictimai sah?l?rd? qoruma m?muru var. Daha çox, bu yoxlamalar t?qib insanlar, maliyy? d?y?ri daha yüks?kdir. ?lkin dindirm? onlar ?ran?n y?hudi biz? bildirib ki! M?n ?srail? y?hudi m?n??li, onu öldürm?k varsa, bir ?ey biz sifari? olunmay?b!

 

 
تاریخ : یکشنبه 96/4/18 | 8:19 عصر | ماهین نیوز : پایگاه خبری بین المللی | نظر