سفارش تبلیغ
صبا

صعود پاک

عظیم قیچی ساز که 14قله بالای 8000متر را فتح کرده، می گوید من هر 14قله را همان بار اول فتح کردم، و از وسایل اضافی مانند: اکسیژن مصنوعی هم استفاده نکردم، و در واقع صعود پاک کردم! و بعنوان رکورد دار این موضوع هستم. البته رشته کوهنوردی هم مانند: بقیه رشته های ورزشی زیر تابش شدید: فوتبال دیده نمی شود. فوتبالی که نه رکورد زده! و نه مدال آورده! تازه افتخارش سی ودوم ردیف فیفا است. علت این امر چیست؟ به نظر ما علت آن روشن است: استعمار ورزشی! تعجب نکنید، استعمار فقط به کهنه و نو تقسیم نمی شود، به فرهنگی و هنری و ورزشی هم تقسیم می شود. یعنی استعمار بیکار نبوده که فقط: یک چیز را خراب کند و برود. همه ابعاد فرهنگی و اقتصادی را، زیر چرخه ای بنام تمدن یا نوگرایی و تجدد تخریب کرده. میگویند متوکل عباسی، فردی را مامور امام کاظم کرد، تا ببیند ایشان در سجده، چشم خود را می بندد یانه، تا دستور دهد مردم برعکس آن عمل کنند. مانند وضو گرفتن که ائمه، آب را از بالا می ریختند، ولی انها دستور دادند برای نشان دادن تفاوت، از پایین به بالا وضو بگیرند. مامور هر کاری کرد نتوانست: بفهمد و گزارش نداد، ناچار متوکل گفت: ما باید در سجده، یک چشم خود را ببندیم و یکی را باز بگذاریم! تا حتما مخالف امام عمل کرده باشیم. استعمار هم منابع فقه ما را دقیقا مطالعه کرده، و مخالف آن را دستور می دهد! اگر پیامبر فرموده قبل از هرغذا، نمک بخورید و بعد از ان شیرینی ، استعمار می گوید قند و نمک اصلا نخورید! اگر دین ما می گوید: نماز بخوانید آنها می گویند: نماز نخوانید، بجای آن ورزش سوئدی بکنید! و اگر دین می گوید ازدواج مقدس است، آنها می گویند ازادی جنسی مقدس است! و می بینید که مثل قوم یهود زمان پیامبر، همه چیز را دانسته تحریف می کنند. در ورزش هم همینطور است: همانگونه که اشاره شد، اصل فلسفه ورزش در غرب استعماری، مبارزه با نیایش است. زیرا در نیایش روح انسان قوی می شود، ولی اینها می خواهند جسم آدم قوی باشد! تا روح کمتر مورد توجه باشد. به همین دلیل مثلا دنبال ورزش: اسب دوانی یا شنا و تیراندازی نیستند، بلکه به فوتبال و هند بال و والیبال و بسکتبال می پردازند که: با توپ پر از باد بازی می کنند. حتی به قمار بازی و شرط بندی، بیشتر از خود ورزش اهمیت می دهند، تا جاییکه اگر ورزشی، قمار بازی یا شرط بندی نداشته باشد، حذف می شود. و خلاصه هرجایی که ممکن است: بوی خدای بدهد از ورزش حذف، و بوی پول و قمار را به آن اضافه می کنند. برای همین است که در رده بالای هیچ ورزشی، از افراد با ایمان خبری نیست، اگر هم چند نفری هستند، خارج از زمین باید مسلمان باشند! در زمین فوتبال اگر یا حسین بگویند، جریمه می شوند. کوه همیشه مظهر آفریده های حداوندی است، در قران هم بارها این موضوع را مطرح کرده، و از ما خواسته آنها را از نزدیک ببینیم، تا یاد خدا بیافتیم. اما کوهنوردی استعماری، محل صرف مشروبات و هرزگی ها هست! کوهنورد حتی در موقع احساس خطر هم، ترجیح دهد یک جرعه ویسکی! نوش جان کند تا خطر رفع شود. در ایران البته حرکت هایی برای: اسلامی کردن ورزش ها برداشته شده است، اما همیشه با آن مبارزه شده! و ممنوعیت ها اعمال شده است. در مورد حجاب بانوان، سی و هشت سال خواهش و تمنا شد، آنهم به ضرورت! لذا باید فکر اساسی کرد: ورزش نباید جای ارزش را بگیرد، بلکه باید ارزش افرین هم باشد. فوتبالی که به زور شراب و: هوسرانی پیروز شود، چه خیری برای مملکت دارد؟

Clear climb

A massive scissor maker, who has conquered 14 peaks over 8,000 meters, says I conquered all 14 summits at the very first time, and did not use extra equipment like artificial oxygen, and actually cleared the ascent! And as a record holder for this topic. Of course, the mountaineering course, like: The rest of the sports are under intense radiation: football is not seen. Football which has not hit record! And not the medals brought! He is now on the thirty-fifth place in FIFA. What is the cause of this? In our opinion, the reason is clear: colonialism! Do not be surprised, colonialism is not only divided into old and new, it is also divided into cultural and artistic and sporting. That is, colonialism was not an unemployed person: only one thing would ruin and go. Destroyed all cultural and economic dimensions, under the cycle of civilization or Modernism and modernity. They say that Motawakk Abbasi ordered a person to be Imam Kadhim"s agent, to see that he was closing his eyes on Sajdah, so that the people would act in reverse. Like the ablutions that the Imams raised from the water, they ordered that they depart from the bottom up to show the difference. The agent could do anything: he did not understand and did not report, Motawakel said: "We have to close our eyes and propose one another in prostrate!" To be sure we have opposed the Imam. Colonialism has carefully studied the sources of our jurisprudence, and orders the opposite! If the Prophet has said before eating, eat salt and after that, colonization says sugar and salt do not eat at all! If our religion tells us to pray, they say: Do not pray, instead of doing Swedish exercise! And if religion says holy marriage, they say holy sex is free! And you see that as the Jewish people, the time of the Prophet is distorting everything they know. In sport, this is also the case: as we have seen, the philosophy of sport in the colonial West is the fight against prayer. Because in the prayer of the human soul it becomes strong, but they want the body to be strong! So the soul is less attentive. For this reason, for example, looking for sports: horseback riding or swimming and shooting, but also to football and India, volleyball and basketball, playing with balls full of wind. Even playing gambling and betting, they care more about sports themselves, as long as they do not play sports, gambling, or betting. And everywhere it"s possible to summarize: smell of God, remove from sport, and add smell of money and gambling to it. That is why there is no faith in people at the top of any sport, if they are many, they should be Muslims out of the pitch! If they say in the soccer field, they will be fined. The mountain is always the image of God"s creatures, it has repeatedly raised this issue in the Qur"an and asked us to see them closely, so that we could remember God. But colonial climbing is a place for liquor and crap! The climber even prefers a sip of whiskey even when he is in danger. He will be able to eliminate the danger. In Iran, of course, there are some moves to: Islamize the sport, but it has always been fought! And bans have been applied. In the case of women"s hijab, thirty-eight years of prayer, and necessity! So the basic thought has to be made: sport should not be worth the place, but it should also be worthy of Ephraim. What kind of football for wine and wine: victory is good for the country?

تسلق النظیفة

أزیم غیخیساز 14 قمم فوق 8000 متر غزا، ویقول أول مرة لقد غزا 14 قمم، ومعدات إضافیة مثل الأکسجین الصناعی لم یستخدم، فی واقع الأمر مسحت تسلق! وکما تسجیله. یتراوح الجبل مثل بقیة تحت الریاضیة المکثفة: کرة القدم، لا ترى. وکان الرقم القیاسی لیس کرة القدم! وحصل على تسع میدالیات! ثلاثون جدیدة والطبقة الثانیة تکریما لکرة القدم. ما سبب ذلک؟ فی رأینا، والسبب واضح: المستعمرة ریاضی! لا ینبغی أن نندهش، تماما کما الاستعمار القدیم والجدید، ولیس الانقسام، الانقسام الثقافی والفنی والریاضی. کان الاستعمار العاطلین عن العمل شیء واحد فقط إلى الخراب وترک. جمیع الأبعاد الثقافیة والاقتصادیة، ودورة التحدیث والحداثة فی اسم الحضارة أو دمرت. وقال المتوکل العباسی، الإمام الکاظم ضباط الفردیة، أن نراهم فی العبادة، ویغلق عینیه أم لا، القیام بأعمال تخالف النظام العام. الأئمة مثل الوضوء، سکب الماء من أعلى، ولکن أمرهم لإظهار الفرق، من أسفل إلى أعلى، الوضوء بهم. الضابط لا یستطیع أن یفعل: قالت فهم ولم یبلغ أن المتوکل علینا أن تنحنی، اغلاق عین واحدة واحدة مفتوحة ،! للتأکد من أننا تصرف ضد الإمام. درسنا بعنایة قانون الاستعمار، وضد أوامر! إذا قال النبی قبل کل وجبة، الملح ثم أکل الحلویات والسکر والملح الاستعمار یقول لا تأکل! إذا الدین یقول لنا أن نصلی، کما یقولون، لا تقرأ صلاة، بدلا الریاضیة السویدیة تفعل! إذا قال دین الزواج المقدس، ویقولون الحریة الجنسیة مقدسة! وترى أن نبیا الیهودی، علم تشویه کل شیء. فی مجال الریاضة، وأیضا: وکما ذکر أعلاه، فلسفة الریاضة فی الغرب الاستعماری، ومکافحة الصلاة. لأن الصلاة هی روح قویة، لکنها ترید الکائن أن یکون شخص قوی! الروح هو القلیل من الاهتمام بذلک. لهذا السبب، على سبیل المثال، والریاضة: السباحة والرمایة الحصان أو لا، ولکن کرة القدم والبیسبول والکرة الطائرة وکرة السلة هی الهند أن تضخیم مع مباریات الکرة. حتى للعب القمار والرهان، فإن معظم ممارسة الذاتی واعیة، لدرجة أنه إذا المراهنات الریاضیة القمار أو لم یکن، سیتم حذفها. باختصار، أینما کانوا: الله، وإعطاء ممارسة لإزالة الرائحة، وتضاف رائحة المال والقمار إلیها. هذا هو السبب فی الجزء العلوی من أی ریاضة، والناس مع عدم وجود الإیمان، إذا کانت قلیلة، للخروج من الأرض یجب أن یکون مسلم! على ملعب لکرة القدم إذا حسین القول، غرم. الجبل هو دائما مظهرا من مخلوقات الله، وقد أثار القرآن مرارا هذه المسألة، وکنا نرغب فی رؤیتها عن قرب، یسقط على ذکر الله. ولکن التسلق الاستعماری والشرب والفجور من المکان! حتى عندما قلق المتنزهین تفضل أیضا رشفة من الویسکی! وجبة شهیة لیکون خطر. إیران، بالطبع، انتقل إلى: تم إزالة أسلمة الریاضة، لکنه کان دائما لمحاربته! وتم تطبیق الحظر. کان الحجاب بالنسبة للنساء، ثمانیة وثلاثین عاما من المرافعات، ولکن، على ضرورة! ولذلک، فإن الفکرة الأساسیة التی تمارس ینبغی أن تأخذ قیمة المکان، ولکن قیمة أیضا. النبیذ وکرة القدم قوة: فوز الشهوانیة، ما هو جید لهذا البلد؟

Clean Climbing

Azim Gheychisaz f?th 8000 metr yuxar?da 14 zirv?l?ri, ilk d?f? 14 zirv?l?ri f?th etdik, v??lav? avadanl?q bu cür süni oksigen kimi istifad? etm?yib, v??slind? m?n d?rma?maq m?hv deyir! M?n onu qeyd kimi. da? g?rgin idman alt?nda qalan kimi d?yi?ir: football, görm?dim. rekord futbol deyil! V? doqquz medal qazand?! Otuz yeni v? ikinci d?r?c?li FIFA ??r?f. Bu s?b?b? Bizim fikrimizc?, s?b?b ayd?nd?r: Colonial Athletic! , T??ccüb deyil, yaln?z köhn? v? yeni müst?ml?k?çilik kimi, m?d?ni, b?dii v? idman split bölm?k etm?yin. i?siz müst?ml?k?çilik m?hv v? t?rk yaln?z bir ?ey idi. Bütün m?d?ni v? iqtisadi ölçül?ri, sivilizasiyan?n v? ya m?hv ad? modernl??dirilm?si v? müasirlik dövrü. Müt?v?kkilin ibad?t onlar? görm?k Abbasi, ?mam Kazim f?rdi zabit dedi gözl?rini ba?lay?r v? ya deyil, ictimai asayi?? zidd h?r?k?t. bel? d?st?maz kimi imamlar, su üst tökülür, lakin alt q?d?r f?rq göst?rm?k onlar?n d?st?maz ?mr etdi. zabit ed? bilm?dim: anlamaq v? hesabat, o Müt?v?kkilin, biz s?cd? laz?m oldu?unu söyl?di bir göz shut v? bir aç?q ,! biz ?mam qar?? ç?x?? ?min etm?k. Biz diqq?tl? v? s?r?ncamlar?n? qar?? müst?ml?k?çilik hüquq t?hsili! pey??mb?r sonra h?r yem?k, duz ?vv?l dey?n varsa ?irniyyat yem?k, ??k?r v? duz müst?ml?k?çilik yem?k yoxdur deyir! din dua etm?k biz? deyir, onlar ?v?zin? ?sveç idman etm?k, namaz oxumaq deyil, dem?k! din nigah müq?dd?s deyir, onlar cinsi azadl?q müq?dd?sdir dem?k! V? bir y?hudi pey??mb?r kimi, bil?-bil? h?r ?eyi t?hrif ki, gör?c?ksiniz. idman çox: yuxar?da qeyd olunan idman f?ls?f? West-müst?ml?k?, anti-dua kimi. namaz soul güclü, lakin onlar ist?yir?m, çünki obyekt güclü insan olmaq! Spirit bel? az diqq?t edir. üzgüçülük v? at v? ya at??, lakin futbol v? beysbol v? voleybol v? basketbol top oyunlar? il? ?i?irdilir Hindistan: Bu misal, idman üçün niy? var. H?tta idman qumar bahis v? ya ?g?r, silin?c?k d?r?c?d? qumar ve bahis, ?n özünü ?üurlu h?yata üçün. Bir sözl?, onlar ola bil?r yerd? Allah, iy aradan qald?r?lmas? üçün h?yata verm?k v? pul v? qumar iy ona ?lav? edilir. onlar az ?g?r h?r hans? bir idman üst, heç bir iman il? insanlar, torpa??ndan Müs?lman olmal?d?r niy? ki! Futbol sah?sind? Hüseyn pul c?zas?, dem?k ?g?r. Mountain h?mi?? Allah?n canl?lar bir t?zahürüdür, Quran d?f?l?rl? bu m?s?l?ni qald?r?b v? biz yax?n onlar? görm?k Allah? zikr dü?ür ist?di. Amma yer müst?ml?k? qalxmaq, içm?li v? kefcillik edir! hikers h?y?cana keçirdi H?tta d? viski bir qurtum üstünlük! t?hlük? olmaq üçün yem?k malikdirl?r. ?slamla?ma idman ç?xar?l?b, lakin bu h?mi?? mübariz? oldu: ?ran, ?lb?tt?, gedin! V? qada?an t?tbiq edilmi?dir. qad?nlar üçün örtük, otuz s?kkiz il pleadings idi, lakin z?rur?t! Buna gör? d?, h?mçinin yer d?y?r lakin d?y?r almaq laz?md?r h?yata ?sas fikir. ??rab v? futbol güc: erotika q?l?b?, ölk? üçün yax?? n?dir?

 

 
تاریخ : جمعه 96/4/16 | 12:52 صبح | ماهین نیوز : پایگاه خبری بین المللی | نظر