تماس با ما برای نشان دادن قدرت خود به مخالفانش، بزودی آل سعود را قلع و قمع - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

انزوای آمریکا

تحولات سریع در منطقه، خیلی زودتر از پیش بینی ها، آمریکا را به انزوا کشاند. در واقع انتخاب ترامپ، تاییدی بر منزوی شدن آمریکا بود! زیرا هم استراتژیست های او، و هم مخالفین فهمیدند که با: روسای جمهور قبلی تفاوت اساسی دارد. او خود به دنبال این است که به: مشکلات داخلی و بیکاری وبیمه و بی خانمایی آمریکایی ها، سرو سامان دهد. رای دهندگان نیز به دلیل ثروت او رای دادند، زیرا فکر می کردند اگر کسی که پولدار است، رئیس جمهور شود اگر از هیچ کجا کمکی نرسید، لا اقل از جیب خود یا از حساب شرکت های متعددش هزینه می کند. در واقع این اوج ناتوانی دولتمردان آمریکایی است، که ثابت کرده اند هیچ کاری برای مردم خود نکرده اند. اگر هم گاهگاهی کاری می شده، برای حفظ موقعیت بین المللی آمریکا بوده است. زیرا همه روسای جمهور قبلی گرایش به بیرون داشتند. به عبارت ساده تر، درآمد کشور را به درآمد مستعمرات خود وابسته می دانستند. اغلب آنها با حضور نظامی آمریکا در جهان میتوانستند: از یکسو مدعی در خواست حق توحش! یا حق ماموریت از کشور مورد تهاجم باشند: که یعنی چون رژیم آنها را حفظ می کنند، باید باج بدهند. و از سوی دیگر با فروش مواد مخدر و اسلحه و: محصولات تاریخ گذشته میتوانستند: خزانه را پر کنند. اما حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان، که بیش از 200میلیارد هزینه داشت نه تنها تامین نشد، بلکه آمریکا را جزو بدهکارترین کشورهای دنیا ثبت نمود. تا جاییکه اوبا ما بعنوان آخرین رئیس جمهور تجاوز نظامی آمریکا، محبور شد تمامی برنامه های خود را، که برای رفاه مردم آمریکا بود کنار بگذارد. در این دوره مردم در واقع نا امید از شرکای خارجی آمریکا، به ترامپ روی آوردند تا او با ثروت خود: بتواند برخی از این معضلات بیکاری و بیمه را حل نماید. در ابتدا هم ترامپ با حرکاتی نشان داد که: به دنبال کم کردن نقش آمریکا در جهان است، تا بهتر بتواند به مسائل داخلی و ملی آمریکا رسیدگی کند. اما نهضت های جدایی طلب، یکی پس از دیگری اختیارات رئیس جمهور را کاهش دادند. مثلا در موضوع روادید شش کشور مسلمان، عملا رئیس جمهور کنار گذاشته شد. لذا ترامپ ناچار شد: روش گذشتگان را پیش بگیرد و به همین منظور، سفر دوره ای خود به غرب آسیا و عربستان واروپا را آغاز کرد. او توانست حداقل 480میلیارد دلار تعهد دریافت از عربستان را به انجام برساند. اما بزودی متوجه خالی بودن خزانه های غربی و عربی شد! شکست داعش در سوریه و عراق و: مرگ البغدادی بازار فروش اسلحه را کساد کرد. شلیک موشک ایران بی کفایتی سلاح های فروش رفته را اثبات نمود، و مشتریان متوجه بازار جدیدی شدند. مخصوصا اینکه آزمایشهای ضد موشک بالستیک آمریکا، همه با شکست مواجه می شد. و چون متخصصان ایرانی از امریکا به ایران رفته بودند، هیچکدام ازبرنامه های ناسا و پنتاگون، موفقیتی به دست نیاورد. این اواخر هم که کودتای نرم در عربستان، همه چیز را به هم ریخت! در ظاهر جنگ قدرت و یا جوان سازی در: قدرت آل سعود مطرح شد، اما واقعیت موضوع آن بود: آل سعود پولی نداشت که به آمریکا بدهد، لذا کسانی که امضا کنندگان آن بودند، کنار گذاشته شدند. تا دیگر موضع 480میلیارد دلار مطرح نشود، و بگویند ملک سلمان که این قول ها را داده بود، معزول شد و رفت! رئیس قبیله جوان آل سعود هم، قاتلی بزرگ است که چون زورش به ایران و: یا مقاومت نمی رسد، برای نشان دادن قدرت خود به مخالفانش، بزودی آل سعود را قلع و قمع خواهد کرد.

America"s isolation

The rapid developments in the region, isolated much earlier than predictions, left the United States isolated. In fact, the selection of Tramp was a confirmation of America"s isolation. Because both his strategists and the opposition understood that they were different from the previous presidents. He himself is seeking to address the domestic problems and the unemployment and the homelessness of the Americans. Voters also voted for his wealth because they thought that if a rich person was president, if he did not get help from anywhere, he would spend at least from his pocket or from the accounts of his various companies. In fact, this is the peak of the inability of American statesmen, who have proven to have done nothing for their own people. If it was occasional, it would have been for maintaining the international status of the United States. Because all the previous presidents tended to leave. Simply put, they considered the income of the country dependent on the income of their colonies. Most of them could have been with the US military presence in the world: on the one hand, they claimed the right to be brutal! Or the right to mission is invaded: that is, because they keep their diet, they must ransom. And, on the other hand, selling narcotics and weapons and: past goods could fill the treasury. But the US military presence in Iraq and Afghanistan, which cost more than 200 billion, was not only secured, but also the United States became one of the world"s most debtor countries. As long as we were the last president of the US military aggression, we were forced to abandon all of our plans for the welfare of the American people. During this period, people were actually disappointed with US foreign partners to turn to Trump, so that with his wealth he could solve some of these unemployment and insurance problems. Initially, Tramp showed signs that he was seeking to reduce the role of the United States in the world, in order to better address the domestic and national issues of America. But separatist movements, one after the other, reduced the president"s authority. For example, in the matter of the visa requirement for six Muslim countries, the president was effectively dismissed. Therefore, Tramp had to follow the way of the past, and so began his periodic trip to West Asia and Arabia and Europe. He received at least $ 480 billion in commitments from Saudi Arabia. But soon it became clear that the Western and Arab treasures were empty. ISIL"s defeat in Syria and Iraq and: Al-Baghdadi"s death has dropped the arms market. The firing of Iran"s rocket proved the inadequacy of the sold weapons, and customers noticed a new market. Particularly, American ballistic missile testing failed. And since Iranian experts came to Iran from Iran, none of the NASA and Pentagon programs succeeded. Lately, the soft coup in Saudi Arabia has shaken everything! In the face of the war of power or rejuvenation, Al Saud"s power was raised, but the reality was: Al Saud did not have the money to give to the United States, so those who signed it were abandoned. To put an end to the $ 480 billion position, saying that the property of Salman, who had given these promises, was sacked and went! The head of the young tribe, Al Saud, is also a great killer who, after being forced to Iran and / or resistance, will soon tune Al Saud to show his power to his opponents.

عزلة أمیرکا

التطورات المتسارعة فی المنطقة، فی وقت أقرب بکثیر مما کان متوقعا، قادت الولایات المتحدة إلى العزلة. فی الواقع، فإن ترامب، کان تأکیدا للعزلة أمریکا! لالاستراتیجیین کان، والمعارضین أدرک أنه مع الرؤساء هو الفرق الأساسی. انه یبحث عن: المشاکل الداخلیة والتأمین ضد البطالة، وزوجات الأمیرکیین، وخدم فی النظام. فی الواقع، هذه الذروة هی عدم قدرة السیاسیین الأمریکیین، الذین أثبتوا أنفسهم ولم تفعل أی شیء للشعب. إذا فعلوا ذلک فی بعض الأحیان، للحفاظ على موقف أمیرکا الدولیة. لأن کل الرؤساء السابقین کان له میل إلى الخروج. بعبارات بسیطة، والإیرادات والأرباح تعتمد یعرف المستعمرات. معظم الوجود العسکری للولایات المتحدة فی العالم یمکن من جهة تدعی الحق فی طلب وحشا! الحق فی أن تکون هجومیة أو مهمة فی البلاد، وهو ما یعنی أنها تبقی نظامهم، ینبغی أن تدفع فدیة. والآخر مع بیع المخدرات والأسلحة والمنتجات یمکن التسجیل: ملء خزائن. لکن الوجود العسکری الأمریکی فی العراق وأفغانستان، والتی تکلف أکثر من 200 ملیار لم یکن الوحید الموردین، ولکن أیضا باعتبارها واحدة من دول أمیرکا الأکثر مدیونیة فی الرقم القیاسی العالمی. بقدر العدوان العسکری على الرئیس أوباما الأخیرة فی أمریکا، مما اضطر کل ما قدمه من الخطط التی تم وضعها جانبا من أجل رفاهیة شعب أمریکا. خلال هذه الفترة، والناس بخیبة أمل فعلا أمریکا من الشرکاء الأجانب، وتحول ترامب له مع ثروته: انه یمکن حل بعض من التأمین ضد البطالة. کما أظهرت ترامب الحرکات التی تسعى إلى تقلیص دور أمریکا فی العالم، للتعامل بشکل أفضل مع القضایا الداخلیة وأمریکا وطنیة. لکن الحرکة الانفصالیة، واحدا تلو القوى الأخرى من رئیس خفضت. على سبیل المثال، حول مسألة تأشیرة لمدة ستة بلدان مسلمة، الرئیس الفعلی تم استبعاد. لذلک، اضطر ترامب إلى: اتخاذ کعبک وبالتالی، الزیارة الدوریة لغرب آسیا وأوروبا بدأ والمملکة العربیة السعودیة. وکان قادرا على الحصول على 480000000000 دولار على الأقل من المملکة العربیة السعودیة إلى الوفاء بالالتزام. ولکن سرعان ما أدرکت أنه کان خزائنها خاویة الغربیة والعربیة! الفشل فی سوریا والعراق وفاة مبیعات الأسلحة آل السوق لتکون بطیئا. صواریخ إیران تثبت عدم کفاءة الأسلحة المباعة، والعملاء قد لاحظوا سوق جدیدة. على وجه التحدید، واختبارات أمریکا المضاد للصواریخ البالیستیة، وفشلت جمیع. ولأن الخبراء الإیرانیین قد ذهب من أمریکا إلى إیران، أی برنامج وکالة ناسا والبنتاغون، فإن نجاح یتحقق. الانقلاب فی الآونة الأخیرة أن لینة فی المملکة، ذهب کل شیء أحمق! فی الصراع على السلطة أو تجدید فی قوة آل سعود کان، ولکن حقیقة الأمر هو أن السعودیین لیس لدیه المال لإعطاء لأمریکا، حتى أولئک الذین کانوا الموقعین، تم استبعاد. وأثار موقف إلى 480 ملیار دولار، ویقول أن تلک الوعود قد أعطى اطیح سلمان ویذهب! شباب آل سعود رئیس عشیرة، والقاتل هو عظیم لأن القوة لإیران: مقاومة أم لا، لإظهار قوتهم إلى المعارضة، والقضاء قریبا آل سعود .

Amerikan?n t?crid

bölg?d?ki Rapid inki?aflar çox tez gözl?nil?n çox, Amerika t?crid g?tirib ç?xard?. ?slind?, Trump Amerika t?crid t?sdiq oldu! strateql?ri o, v? opponentl?r prezidentl?ri il? bir ?sas f?rq ki, h?yata keçirilir. üçün xidm?t amerikal?lar?n daxili probleml?r v? i?sizlik s??orta, v? arvadlar?, O axtar?r. ?slind?, bu zirv? özl?ri insanlar üçün bir ?ey yoxdur sübut Amerika siyas?tçil?rin mümkün deyil. onlar b?z?n n? varsa, Amerikan?n beyn?lxalq mövqeyini saxlamaq. bütün ?vv?lki prezidentl?ri idi, çünki bir tendensiya almaq üçün. Sad? bax?m?ndan, g?lir v? m?nf??t koloniyalar? bilirdi as?l?. Dünyan?n Amerikan?n h?rbi i?tirak? çoxu bil?r bir t?r?fd?n bir heyvan xahi? etm?k hüququ iddia! sa? t?hqiredici v? ya onlar?n rejim saxlamaq, onlar bir fidy? öd?m?k laz?md?r dem?kdir ölk?nin missiya olacaq. V? bu gün? bil?r narkotik v? silah v? m?hsullar?n?n sat??? il? dig?r: kassas?na doldurmaq. Amma daha çox 200 milyard ba?a ?raq v??fqan?standa Amerikan?n h?rbi varl???, yaln?z t?chizatç?lar? deyil, h?m d? dünya rekordu Amerikan?n ?n borclu ölk?l?rind?n biri kimi. Q?d?r keç?n Prezident Obama Amerikan?n h?rbi t?cavüzü kimi, Amerika xalq?n?n rifah? namin? k?nara mü?yy?n edilmi?dir onun bütün planlar? m?cbur. Trump daha yax?? daxili m?s?l?l?r v? milli Amerika il? m???ul dünyada Amerikan?n rolunu azaltmaq üçün axtarmaq h?r?k?tl?ri göst?rdi. Amma separatç? h?r?kat? Prezidentinin dig?r s?lahiyy?tl?ri sonra bir azal?b. M?s?l?n, viza alt? müs?lman ölk?l?ri, de-fakto prezidenti m?s?l? il? ba?l? xaric edilib. Sizin heels almaq v? buna gör? d?, Q?rbi Asiya v? Avropaya dövri s?f?ri ba?lay?b v? S?udiyy??r?bistan?: Buna gör? d?, Trump etm?k m?cburiyy?tind? qald?. O öhd?liyi yerin? yetirm?k üçün S?udiyy??r?bistan? ?n az? 480 milyard dollar ?ld? ed? bil?r. Amma tezlikl? Q?rb v??r?b bo? kassas?na idi h?yata! Suriya v? ?raqda edilm?m?si v??l-bazar silah sat?? ölüm l?ng olacaq. ?ran raketl?ri sat?lan silahlar?n s?ri?t?sizliyi sübut v? mü?t?ril?r? yeni bazar fark etdik. Xüsusil?, anti-ballistik raket Amerika s?nayar, bütün u?ursuz. ?ranl? müt?x?ssisl?r ?ran, NASA v? Pentaqonun h?r hans? bir proqram Amerika getmi?di, çünki, müv?ff?qiyy?t ?ld? etdi. s?lt?n?t yax?nlarda yum?aq z?rb?, h?r ?ey haywire getdi! idi S?ud Palatas?n?n gücü, lakin m?s?l?nin ?slind? güc mübariz?si v? ya cavanla?ma S?udiyy?lil?r Amerikaya verm?k üçün heç bir pul idi, bel? ki, imza olanlar, al?nmad? idi. mövqeyi 480 milyard dollar qald?rd? v? o v?dl?r Salman a?m?? v? getm?k verildi ki, dem?k deyil! müqavim?t v? ya tezlikl? Al Saud aradan qald?r?lmas? olacaq, müxalif?t öz gücünü göst?rm?k üçün: ?ran güc çünki Young Al Saud clan boss, qatil böyükdür.

 

 
تاریخ : پنج شنبه 96/4/1 | 11:23 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر