سفارش تبلیغ
صبا

می گویند قند و نمک نخورید ولی اولین چیزی که به بیمار می دهدسرم ق

طب رایگان 6

نمک مضر است یا مفید؟ متاسفانه دانشمندان نو کیسه غربی، سعی داشتند تا اسلام واحکام آن را مضر به جامعه، و ضد سلامتی نشان دهند، سکولار های اسلامی هم چشم بسته، دنبال آنها می دویدند!مثلا در اسلام گفته شده خداوند هیچ چیز را بیهوده نیافریده است. ولی آنها می خواستند ثابت کنند که برخی چیزها بیهوده است. مدتها در مورد بیهوده بودن آپاندیس شعار دادند! تا جاییکه می گفتند همانطور که بچه ختنه می شود، باید آپاندیس او را هم برید  و دور انداخت، تا بعدا با بیماری آپاندیسیت مواجه نشویم. در تمام  احکام اسلامی، این لج بازی ها را روا می داشتند. در اسلام اگر گفته می شد که: عقد پسر عمو و دختر عمو، در آسمان بسته می شود، آنها اصرار داشتند که ازدواج فامیلی، اصلا نباید صورت بگیرد چون: باعث معلولیت بچه ها یشان می شود. و این را از راههای علمی! به روش خودشان اثبات هم می کردند، یا می گفتند که اثبات شده. هنوز هم وزارت بهداشت ما، و مجموعه پزشکان به این موضوع مغتقدند و: در آزمایشهای قبل از ازدواج تاکید می کنند که: نباید پسر عمو و دختر عمو باشند! تقریبا می توان گفت: همه حرفهای بهداشتی و توصیه های پزشکی: غربی ها و غرب زده ها همین است. مثلا در توصیف پیامبر اکرم گفته شده که او شیرینی بعد از: غذا و نمک پیش از غذا است! نظامی گوید: ای ختم پیمبران مرسل، حلوای پسین و ملح اول. و این تاکید بران دارد که در اسلام، گفته شده فبل از غذا نمک بخوریم، و بعد از غذا مواد شیرین، که اولی بخاطر ضد عفونی کردن دهان و دندان است، تا غذا آلوده نشود و دومی، برای کاتالیزوره کردن غذا با مواد قندی است. اما علم پزشکی و بهداشتی امروز، یا بقولی براساس گفته های بهداشت کاران سکولار، هردو برای آدم مضر است: هم قند مضر است هم نمک. حتی برخی ها می گویند: سه گرد سفید را نباید مصرف کرد: قند و نمک و هروئین. حالا جالب است بدانید هرکس به بیمارستان مراجعه می کند، قبل از هرسوالی به او  سرم وصل می کنند! که فقط قند و نمک است. نمک ترکیبی از کلر و سود سوز آور است( کلرور سدیم). می بینیم وقتی از سبد غذایی حذف شود، باید با سرم آن را به بدن رساند. و همین آقایان که ترکیب کلر و سدیم را نمی پذیرند، در آب ها کلر می ریزند! و در مواد شوینده که، در تماس با بدن است سود سوز آورو یعنی نادانی آنها ابتدا باعث برهم زدن: تعادل طبیعت و جسم ما می شود، و بعد برای ایجاد تعادل همان را، با هزینه بیشتر به ما توصیه می کنند. اول می گویند پوست میوه را بردارید و بعد بخورید. یعنی هرکسی سیب یا خیار را با پوست بخورد، دهاتی و بدون آداب و معاشرت است. بعد می گویند بروید پوسته تخم مرغ ها را هم، از آشغال ها بیرون بیاورید و بپزید و بخورید. چون هر پوسته تخم مرغ، دو گرم کلسیم خالص دارد. این است که باید بدانیم و مطمئن باشیم که: زندگی خود را از سر راه پیدا نکردیم، که با این آزمون خطاها از دست بدهیم. همان خدایی که ما را آفریده، بهتر میداند چه چیزی را، چطور بخوریم برایمان مفید تر است. در همایش تازه های بهداشت در دانشگاه شهید بهشتی گفتند: مصرف غلات باعث افسردگی زنان زائو، بعد از سه ماه می شود! یعنی نان گندم هم به زائو ندهید. در حالیکه افسردگی زنان زائو، به واسطه فرهنگ نامتعادل همان شهر مورد مطالعه است، که همگی نوزاد پسر می خواهند! لذا مادری که شکم اول را دختر می زاید، از ترس جدایی و تحمل هوو: و حرف مادر شوهر، به این افسردگی دچار می شود.

Free medicine 6

Salt is harmful or helpful? Unfortunately, scientists Bags New West, Islam Rules were trying to make it harmful to society, and to show proof of health, both secular Muslim eyes closed, ran after them! For example, in Islam, said God did not create anything in vain. But they wanted to prove that something is futile. The long appendix about the futility of chanting! As far as the kids said circumcision should be cut off and discarded appendix him, has not met later with appendicitis disease. In all Islamic law, this grudge matches were valid. In Islam, if it was said that: contracting cousin and cousin, bound in heaven, they insisted that consanguineous marriage should not be such as to cause their children"s disabilities. And this is the way of science! Both methods have proven to themselves, or are they proven. We are still the Ministry of Health, and doctors set it and believe in premarital tests emphasize that they are not cousins ??and cousins! Almost can be said that all health professionals and medical advice: Western and West made the same. For example, in describing the Prophet said that she sweets after the meal and salt before the food! The military says the termination of the prophets propetsl, pudding late, and the first salt. And the emphasis Brown that in Islam, said prior to the salt we eat, and after eating sweet foods, the first to disinfect the mouth and teeth, to feed contaminated and not the latter, for catalizore food with sugar. But medical science today, or as secular According to health workers, both harmful to people: the sugar is harmful salt. Some even say: Three white dust should be avoided: sugar, salt and heroin. It is interesting to know everyone in the hospital, before each question to him, I connect! That"s just sugar and salt. Salt is a combination of chlorine and caustic soda (sodium chloride). See when the food basket is removed, it must head to his body. And the men who do not accept the combination of chlorine and sodium, chlorine in the water is coming! I say remove the peel and eat. Whoever eats the apple or cucumber with the skin, is rural and courtesies. Say go after the shell eggs, and cook and eat out of trash. Because each egg shells, two grams of pure calcium. This is a must know and be assured that your life did not find the way, with this test errors to lose. The same God who created us, knows better what to do, how to eat more useful to us. New Health Conference at the University martyr Beheshti said grains would decrease depression in women, after three months out! Do not labor the bread together. While depression in women, labor, unbalanced by the culture of the cities surveyed, all boys want! The first girl gives birth mother"s belly, out of fear of separation and Hove bear: and talk to her mother, it is depression.

الدواء مجانا 6

الملح هو ضار أو مفید؟ للأسف، والعلماء حقائب جدید الغربیة، قواعد الإسلام ومحاولة لجعله تضر المجتمع، وإثبات الصحة، سواء أغمض مسلمة علمانیة، رکض من بعدهم! على سبیل المثال، وقال فی الإسلام فإن الله لم یخلق شیئا عبثا. لکنهم أرادوا أن یثبتوا أن هناک شیئا غیر المجدی. التذییل طویلة حول عدم جدوى من الهتاف! بقدر ما قال الاطفال الختان یجب أن تقطع وتجاهل التذییل علیه وسلم، لم تجتمع بعد مع مرض التهاب الزائدة الدودیة. فی جمیع الشریعة الإسلامیة، وکانت هذه ضغینة مباریات صالحة. فی الإسلام، إذا قیل إن: ابن عم المقاولات وابن عمه، مربوطا فی السماء، أصروا على أن زواج الأقارب، لا ینبغی أن یکون مثل أن تسبب الإعاقة أطفالهم. وهذه هی الطریقة العلم! وقد أثبتت کلتا الطریقتین لأنفسهم، أم أنها أثبتت جدواها. نحن ما زلنا وزارة الصحة، وتعیین الأطباء ذلک ونعتقد فی اختبارات ما قبل الزواج تؤکد أنهم لیسوا أبناء عمومة وابناء العم! یمکن القول تقریبا أن جمیع العاملین فی مجال الصحة والنصائح الطبیة: جعلت الغربیة والغربیة نفسها. على سبیل المثال، فی وصف النبی قال انها الحلویات بعد الوجبة والملح قبل الطعام! ویقول الجیش إنهاء الأنبیاء مرسال، بودنغ فی وقت متأخر، والملح الأول. والتأکید براون أن فی الإسلام، قال قبل الملح الذی نأکله، وبعد تناول الأطعمة الحلوة، أول لتطهیر الفم والأسنان، لأعلاف ملوثة ولیس الأخیر، للأغذیةمع السکر . ولکن العلم الطبی الیوم، أو علمانیة کما وفقا لعمال الصحة، سواء تضر الناس: السکر والملح ضارة. بل ان البعض یقول: ینبغی تجنبها ثلاثة الغبار الأبیض: السکر والملح والهیروین. ومن المثیر للاهتمام أن نعرف الجمیع فی المستشفى، وقبل کل سؤال له، کنت على اتصال! هذا مجرد السکر والملح. الملح هو مزیج من الکلور والصودا الکاویة (کلورید الصودیوم). انظر عند إزالة سلة الغذاء، یجب أن یتوجه إلى جسده. والرجال الذین لا نقبل مزیج من الکلور والصودیوم والکلور فی المیاه قادمة! والمنظفات ذلک، یکون الجسم فی اتصال مع الصودا الکاویة والجهل أنها تعطل توازن الطبیعة وأجسادنا، وبعد ذلک لخلق التوازن نفسه، ونحن نوصی أن یکلف أکثر من ذلک. أقول إزالة القشرة وتناول الطعام. من أکل التفاح أو الخیار مع الجلد، والریف والمجاملات. یقول ملاحقة البیض، وطهی وتناول الطعام من القمامة. لأن کل قشر البیض، وهما غراما من الکالسیوم النقی. وهذا یجب أن تعرف والتأکد من أن حیاتک لم تجد الطریق، مع هذا الاختبار أخطاء لیخسره. نفس الله الذی خلقنا، ویعرف أفضل ما یجب القیام به، وکیف تأکل أکثر فائدة بالنسبة لنا. فی الشهید جامعة قال المؤتمر الصحی الجدید بهشتی أن الحبوب یقلل الاکتئاب فی النساء، بعد ثلاثة أشهر من أصل! لا عمل الخبز معا. بینما الاکتئاب فی النساء والعمل وغیر متوازن من قبل ثقافة المدن التی شملتها الدراسة، کل الأولاد یریدون! أول فتاة یعطی بطن الأم الولادة، وخوفا من الفصل وهوف الدب: والتحدث إلى والدتها، هو الاکتئاب .

Pulsuz tibb 6

Salt z?r?rli v? ya faydal?? Lakin onlar bir ?ey faydas?z oldu?unu sübut etm?k ist?yirdi. ataraq heçlik haqq?nda uzun ?lav?! u?aq dedi q?d?r sünn? k?silmi? v? ona ?lav?d? at?lmal?, appendisit x?st?liyi daha sonra görü?üb deyil. bütün ?slam hüquq, bu kin matçlarda etibarl? idi. Bu elm yoldur! H?r iki üsullar? özl?ri sübut, v? ya onlar sübut edir. Biz h?l? S?hiyy? Nazirliyi v? h?kiml?r mü?yy?n v? premarital testl?r onlar ?miu?a?? v??miu?a?? deyil ki, vur?ulamaq iman! Q?rb v? Q?rb eyni etdi: Dem?k olar ki, bütün s?hiyy? i?çil?ri v? tibbi m?sl?h?t ki, deyil? bil?r. M?s?l?n, izah Pey??mb?r o qida ?vv?l yem?k v? duz sonra ?irniyyat bildirib ki! h?rbi deyir pey??mb?rl?r Mürs?l, m?rhum puding v? ilk duz xitam. V? vur?u Brown ?slam, biz yem?k duz ?vv?l, v? ?irin qidalar yem?k sonra, ilk, a??z v? di? dezinfeksiya ??k?r Katalyzvrh qida, çirkl?nmi? v? sonuncu qidaland?rmaq üçün bildirib ki, . Lakin tibb elmi bu gün v? ya s?hiyy? i?çil?ri gör? kimi düny?vi insanlar üçün z?r?rli, h?m d?: ??k?r z?r?rli duz deyil. B?zil?ri h?tta dedil?r: Üç a? toz yol olmal?d?r: ??k?r, duz v? heroin. Bu x?st?xanada h?r k?s bilm?k maraql?d?r, ona h?r bir suala ?vv?l, m?n qo?ul! Bu yaln?z ??k?r v? duz var. Salt xlor v? kaustik soda (natrium xlorid) bir birl??m?sidir. Qida s?b?t silinir zaman, onun b?d?n r?hb?rlik etm?lidir bax?n. V? xlor v? natrium birl??m?si q?bul etmirik ki?i, su xlor g?lir! M?n qab??? aradan qald?r?lmas? v? yem?k deyirl?r. d?ri il? alma v? ya xiyar yeyir Kim k?nd v? courtesies edir. shell yumurta sonra getm?k v? bi?irm?k v? zibil h?yata yem?k söyl?yin. H?r yumurta m?rmi, t?miz kalsium iki qram çünki. Bu bilm?lidir v? h?yat itirm?k bu test s?hvl?r il? yol tapmaq deyil ki, arxay?n ola bil?rsiniz. bizi yaradan eyni Allah, n?, nec? bizim üçün daha faydal? yem?k daha yax?? bilir. Yeni S?hiyy? Konfrans? University ??hid da Beheshti tax?l üç ay h?yata sonra, qad?nlarda depressiya azaltmaq söyl?di! birlikd??m?k çör?k etm?yin. Baxmayaraq qad?nlar?n depressiya, sor?u ??h?rl?rin m?d?niyy?t balanss?z ?m?k, bütün o?lanlar ist?yir?m! Bu depressiya v? anas? dan??maq: ilk q?z ayr?lmas? v? Hove ay? qorxusu, do?um anan?n qar?n verir.


» نظر
احبار قدیمی تر
آبان 1387
آذر 1387
مهر 1387
شهریور 1387
مرداد 1387
تیر 1387
خرداد 1387
اردیبهشت 1387
فروردین 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
دی 1386
آذر 1386
آبان 1386
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
تیر 1386
خرداد 1386
اردیبهشت 1386
دی 1387
بهمن 1387
فروردین 1388
اسفند 1387
اردیبهشت 88
اردیبهشت 1388
خرداد 1388
تیر 1388
مرداد 1388
شهریور 1388
مهر 1388
آبان 1388
دی 1388
بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
بهمن 88
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
آبان 87
اردیبهشت 93
اردیبهشت 89
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
پاییز 94
زمستان 94
بهار 90
بهار 95
تابستان 95
پاییز 95
زمستان 95
بهار 96
تابستان 96
پاییز 96