سفارش تبلیغ
صبا

غلط گیری کلاس اولی ها از: کلاس بالایی ها!

اگر نوشته های کلاس دومی ها، یا بالاتر را برای تصحیح به کلاس اولی ها بدهند، نمره صفر می گیرند! میدانید چرا؟ چون در کلاس اول، هجا ها تدریس می شود ولی، در کلاس های بالاتر آن را حذف می کنند. مثلا در کتاب درسی کلاس اول، اًنار با همزه بعلاوه زبر نوشته می شود. ولی در کلاس بالاتر، انار بدون زیر و زبر نوشته می شود، لذا یک غلط بحساب می آید. کلاس دومی ها هم نسبت به کلاس سومی ها همین طورند: لذا به آنها گفته می شود ملا لغتی! یعنی از هر لغتی ایراد می گیرند. میرسیم به دکتر ها و پرفسورها و نویسنده ها، که اصلا خط شان قابل خواندن نیست و: مسلما زیر صفر نمره می آورند! مخصوصا پزشکان و نویسندگان که از شدت: نوشتن در روز، گاهی شکسته بسته می نویسند. این را گفتم تا بدانی که قضاوت بیسوادان یا کم سوادان، مانند شکستن الماس با یک سنگ است. سنگ خارا یا سنگ رسوبی و سنگ معمولی، ارزشی ندارند ولی قدرت دارند که: طلا و جواهر و سنگهای قیمتی را، با یک ضربه خرد کنند: حافظ می گوید: جای آن است که: خون موج زند در دل لعل، زین تغابن که: خزف می شکند بازارش. اکنون وضع سمینار ها و نمایشگاهها و همایش ها، در جمهوری اسلامی این تغابن است، زیرا اولا زبان فارسی کلا و یا بعضا حذف می شود، حتی اگر کسی انگلیسی زبان هم نباشد، برای در و دیوار مطالب را به زبان انگلیسی می گویند! ثانیا همه غرور و هستی ایرانیان را پایمال می کنند، و در تمامی زمینه ها به ایران نمره صفر می دهند. برخی حتی زیر صفر را هم، قابل ایران و ایرانی نمی دانند. اگر یک آمریکایی از نشیمن خود، صدایی در بیاورد عین علم و ادب و فرهنگ است! ولی اگر ایرانی صدها مقاله هم بنویسد، فقط در صورتی مورد تایید است که: در سیستم آنها ثبت و ارزشیابی شده! و نمره گرفته باشد. این امر همان است که دستنویس یک پزشک و یا دکتر را، به کلاس اولی بدهیم تا ارزیابی کند. ملتی با این تاریخ و تمدن و با این هیمنه، باید پشت میز نو رسیده های علم و فرهنگ، به صف بایستد تا شاید لقمه نانی، یا نواله ای دریافت کند. تا موقعی که ایران موشک نساخته بود، می گفتند چرا نساخته؟ چون عفب مانده است! و بلد نیست و باید یاد بگیرد. حالا که ساخته می گویند چرا ساخته؟ چون وحشی و تروریست است! و باید فرهنگ یاد بگیرد بعد. تا موقعی که معلوم نشده بود که همه نوشته های استادان غربی، پاکنویس کتابهای ایرانی و عربی است، می گفتند در ایران نویسنده نیست. حالا که می نویسند و دنیا را با مقالات خود پر می کنند، می گویند کمیت مهم نیست! باید کیفیت داشته باشد. درصورتی این مقالات یا اختراعات، بخاطر کیفیت آن به: مراکز علمی فرستاده شده و پذیرفته می شوند. بنظر ما باید بودجه همه همایش های دولتی، و مجوز بخش های خصوصی باطل شود! و هیچکس اجازه همایش و نمایش و کنگره نداشته باشد، مگر اینکه یک دوره تاریخ علم در ایران را بگذراند. شیفتگی به غرب را هم در خود باید از بین ببرد. به گفته رهبر انقلاب اسلامی، اینجا جمهوری اسلامی ایران است! سازمان ها نو نهاد که عمرشان حتی به60سال هم نمی رسد، حق ندارند در باره سازمان های علمی ایران، که بیش از سه هزار سال تجربه دارند اظهار نظر نمایند. از آن مهمتر هیچ شیفته غربی هم، اجازه تبلیغ فرهنگ غربی را، با بودجه بیت المال ندارد! باید که زبان رسمی همه: همایش ها و سمینارها هم فارسی باشد.

Proofreading first class and the upper class of!

If the entries are in second grade or higher for the correction to first-graders, they are zero! Do you know why? Since the first class, taught syllables but, in higher grades will remove it. For example, first-class textbook, pomegranate Alfa is written as well as rough. But in the higher classes, pomegranate without written upside, it is considered a wrong. The second class of third graders than the same applies: thus they are said to be of any given word. We come to the doctor and professors and writers, who do not read their lines and certainly they score below zero! Especially doctors and authors of the intensity of writing a day, sometimes depending written broken. I said this to know that judgment little or no education, such as breaking a diamond with a rock. Marble and stone deposits and ordinary stones, no value but have the power to: jewelry and precious stones, with a crushing blow up: Hafiz says instead it is the blood of life in the heart of Pomegranate, now at-un benefits that: donkey Nuts broke the market. Now the situation seminars and exhibitions and conferences, the Islamic Republic is the at un benefit  because, firstly, Persian, totally or partially removed, even if the language is not English, for the walls say things in English! Secondly, all Iranians are proud and overwhelm, and in all fields in Iran are zero. Some are even below zero, for Iran and Iranians do not know. If Americans a living, but his voice in science, literature and culture! But if the Iranians have written hundreds of articles, only if it is confirmed that the system is recorded and evaluated them! And the score is. This is what a doctor or a doctor"s handwriting, to give first-graders to evaluate. The history and civilization of a nation, have reached a new table of science and culture, to wait its turn until maybe a piece of bread, receive. It was not until the Iranian missiles, would say why not? Because there Fb! And does not know and to learn. Now that made say why? As wild and terrorists! And to learn the culture. It was not until all the writings of Western masters, from  Persian and Arabic books; said Iran is not the author. Now they write and fill the world with his papers, say the quantity is not important! Must have quality. If these articles or patents, because of its quality: scientific centers are sent and accepted. We think Congress should fund all government and private sectors revoked license! And not allow anyone Conferences and Congress unless they pass a course in the history of science. You must destroy the West"s fascination. According to the leader of the Islamic Revolution, the Islamic Republic of Iran is here! More importantly, no Western intrigued, to promote Western culture, is funded by public money! Should be the official language: Seminars are Persian.

الدرجة الأولى التدقیق والطبقة العلیا من !

إذا الإدخالات فی الصف الثانی أو أعلى لتصحیح لطلاب الصف الأول، فهی الصفر! هل تعرف لماذا؟ لأن الطبقة الأولى، وتدرس المقاطع ولکن، فی الصفوف العلیا سوف إزالته. على سبیل المثال، من الدرجة الأولى کتاب، کتب الرمان حمزة وکذلک الخام. ولکن فی الصفوف العلیا، والرمان دون رأسا على عقب مکتوبة، ویعتبر أنه من الخطأ. الطبقة الثانیة من طلاب الصف الثالث من نفس تنطبق: هکذا یقال إنهم أن تکون له أی کلمة معینة. نأتی إلى الطبیب وأساتذة الجامعات والکتاب والذین لا یقرأون خطوطهم وبالتأکید أنها یسجل تحت الصفر! خصوصا الأطباء والکتاب من شدة الکتابة یومیا، وهذا یتوقف أحیانا مکتوبة مکسورة. قلت هذا أن نعرف أن الحکم ضئیلة أو معدومة التعلیم، مثل کسر الماس مع صخرة. الرخام والحجر الودائع والحجارة العادیة، لا قیمة ولکن لدیها القدرة على: المجوهرات والأحجار الکریمة، مع ضربة ساحقة الأعلى: یقول الحافظ بدلا من ذلک هو دم الحیاة فی قلب الرمان، سرج العیب ما یلی: حطم حمار المکسرات السوق. ثانیا، جمیع الإیرانیین فخورون وتطغى، وفی کافة المجالات فی إیران صفر. بل إن البعض منهم تحت الصفر، لإیران والإیرانیین لا أعرف. لو أن الأمیرکیین لقمة العیش، ولکن صوته فی العلم والأدب والثقافة! ولکن إذا کتبوا الإیرانیین مئات المقالات، إلا إذا تأکد أن یتم تسجیل النظام وتقییمه لهم! والنتیجة هی. هذا هو ما طبیب أو الکتابة الیدویة الطبیب، لإعطاء تلامیذ الصف الأول لتقییم. تاریخ وحضارة أمة، قد وصلت إلى جدول جدید للعلم والثقافة، إلى الانتظار بدورها حتى ربما قطعة من الخبز، والحصول علیها. لم یکن حتى الصواریخ الإیرانیة، أن أقول لماذا لا؟ لأن هناک أف ب! ولا تعرف والتعلم. الآن التی جعلت أدلى نقول لماذا؟ کما البریة والإرهابیین! ولتعلم الثقافة. وقال لم یکن حتى عن کتابات الباحثین الغربیین، نسخ الکتب باللغة الفارسیة والعربیة إیران لیست المؤلف. الآن یکتبون وملء العالم مع أوراقه، وتقول کمیة لیست مهمة! یجب أن یکون الجودة. إذا کانت هذه المواد أو براءات الاختراع، ونظرا لجودتها: وترسل المراکز العلمیة ومقبولة. ونحن نعتقد أن الکونجرس تمویل جمیع ترخیص من الحکومة والقطاع الخاص ألغت! وعدم السماح لأی شخص المؤتمرات والکونغرس إلا أنها تمر دورة فی تاریخ العلم. یجب تدمیر سحر الغرب. وفقا لقائد الثورة الإسلامیة، وجمهوریة إیران الإسلامیة هو هنا! کیان المنظمات الجدیدة التی أقدم لیست حتى 60 عاما، لا یسمح على المنظمات العلمیة الإیرانیة، وأکثر من ثلاثة آلاف سنة من الخبرة للتعلیق. الأهم من ذلک، لا الغربیة مفتون، لتعزیز الثقافة الغربیة، ویمول من المال العام! یجب أن تکون اللغة الرسمیة: حلقات هی الفارسیة.

Yoxlama oxunu?u birinci sinif v? yuxar? sinif!

 

entries ilk qreyderl?r ikinci d?r?c?li v? ya korreksiyas? üçün daha yüks?k varsa, onlar s?f?r var! niy? bilirsinizmi? birinci sinif ild?n, onu aradan qald?r?lmas? yuxar? sinifl?rd?, hecadan t?dris lakin. M?s?l?n, birinci sinif d?rslik, nar H?mz? kobud, el?c? d? yaz?lm??d?r. Lakin ali sinifl?rd? yaz?l? ayaq olmadan nar, bir yanl?? hesab olunur. Eyni çox üçüncü sinif ?agirdl?rinin ikinci sinif aiddir bel? onlar h?r hans? bir sözü oldu?u ifad? edilir. Biz h?kim v? professor v? onlar?n x?tl?ri oxumaq deyil yaz?ç?lar, g?lib v??lb?tt? ki, onlar a?a??da s?f?r hesab! Xüsusil? h?kim v? b?z?n broken yaz?l? olaraq, bir gün yaz?l? intensivliyi mü?llifl?ri. M?n bu cür bir qaya il? bir almaz q?r?lma kimi hökm az v? ya heç bir t?hsil bilm?k bildirib. M?rm?r v? da? yataqlar? v? adi da?lar, heç bir d?y?ri lakin güc var: q?d?r sars?d?c? z?rb? il? z?rg?rlik v? qiym?tli da?lar: Hafiz ki Nar q?lbind? y?h?r ?lveri?siz h?yat qan ?v?zin? deyir ki: e???k Nuts bazar q?rd?. ?kincisi, bütün iranl?lar qürur v??zm?k v? ?ran bütün sah?l?rd? s?f?r var. ?ran v? iranl?lar bilmirl?r b?zil?ri h?tta s?f?r a?a??d?r. ?g?r amerikal?lar ya?ay??, amma elm, ?d?biyyat v? m?d?niyy?t onun s?sini! Amma iranl?lar bu sistem qeyd olunur ki, t?sdiq v? onlar? qiym?tl?ndirdi yaln?z, m?qal? yüzl?rl? yaz?l? ?g?r! V? hesab edir. Bu h?kim v? ya h?kim yaz?, qiym?tl?ndirm?k üçün ilk qreyderl?r verm?k n?. tarixi v? bir mill?tin m?d?niyy?t, b?lk? bir parça çör?k almaq q?d?r öz növb?sind? gözl?yin, elm v? m?d?niyy?t yeni bir masa çatm??d?r. ?ran raketl?ri q?d?r, niy? dey?rdim idi? orada Fb çünki! V? bilmir v? öyr?nm?k. ?ndi n? dem?k etdi? v?h?i v? terrorçular kimi! V? m?d?niyy?tini öyr?nm?k. Q?rb aliml?rinin bütün yaz?lar, fars v??r?b kitab sur?ti q?d?r deyil, ?ran mü?llif deyil. ?ndi onlar yazmaq v? onun s?n?dl?ri il? dünya doldurmaq, dem?k miqdar? ?h?miyy?tli deyil! keyfiyy?tli olmal?d?r. çünki onun keyfiyy?ti bu m?qal? v? ya patent varsa: elmi m?rk?zl?ri gönd?ril?n v? q?bul edilir. Biz Konqresi bütün dövl?t v? öz?l sektorlar? l??v lisenziya maliyy?l??dirilm?si laz?md?r! Onlar elm tarixind? kurs keçm?k halda v? h?r k?s Konfranslar v? Konqresi imkan vermir. Siz Q?rbin l?taf?t m?hv olmal?d?r. ?slam ?nqilab?n?n lideri sözl?rin? gör?, ?ran ?slam Respublikas? burada! Daha da önemlisi, heç bir Q?rb m?d?niyy?tini t?bli? etm?k, intrigued Western, ictimai pul t?r?find?n maliyy?l??dirilir! r?smi dil olmal?d?r: Seminarlar fars var.
تاریخ : سه شنبه 96/2/19 | 11:33 عصر | ماهین نیوز : پایگاه خبری بین المللی | نظر