سفارش تبلیغ
صبا

پیشنهاد مناظره : رئیس دولت بادولت قبل تر تنها راه حل رهایی

کسی که باد می کارد، لاجرم طوفان درو می کند.

آقای جهانگیری به پشتوان آل سعود، حمله به قالیباف را شروع کرد، و واولین باد را کاشت! وامروز دیدیم که طوفان درو کرد. آن حمله او سرمشق دیگران شد: یا فتح باب گردید تا: حمله کردن در مناظره رسمی و عادی جلوه کند. میگویند که حضرت عمر با یک ایرانی خیلی بد رفتار کرد، و او کسی جز فیروز نبود، و این رفتار بد او در دل داشت، تا اینکه روز موعود رسید! با خنجر به جان عمر افتاد و: او را بر سر سجاده کشت، و ضربات چنان قوی بود که کسی جرات نکرد: نماز را بشکند و به کمک بیاید، تا اینکه عمر فوت کرد، و فیروز معروف به ابولولو هم اعدام گردید. حضرت علی وقتی فهمید گفت: نباید خلیفه را می کشتند، و الا خلیفه کشی باب می شود. و همینطور هم شد: عثمان هم در حالیکه قران می خواند کشته شد، و قطرات خون او بر آیه فسیکفیکهم الله ریخت، که بعد پیراهن عثمان از همین جا آغاز شد، و به ترور حضرت علی ع و شهادت امامان انجامید. حالا جهانگیری بدعتی در مناظره گذاشت که: رهایی از آن ممکن نیست. و مناظره سوم از این بدتر خواهد شد، زیرا از الان همگی به دنبال کشف و: یاد داشت نقطه ضعف های یکدیگر هستند. تا جایی که روحانی مستاصل شد و گفت: اینهمه از دولت انتقاد می کنید، یعنی دولت حتی یک کار کوچک هم، که قابل دفاع باشد ندارد؟ در حالیکه باید گفت : کسی که باد می کارد، لاجرم طوفان درو می کند. روحانی که خود سردمدار انتقاد از دولت های قبل بود، و تصور می کرد انتقاداتش درست است، و شاید تا قبل از مناظره، اصلا فکر نمی کرد اینهمه خراب می شود، حالا با همان حربه، ضربه های منتقدین را دریافت می کند. رکود تورمی و بحث فلاکت را مطرح می کرد، و با اینکه دولت احمدی نژاد می گفت: رکود نداریم و تورم هم 13درصد است، ولی اصرار می کرد که: تورم بالای چهل درصد است. هرچه او آمار میداد، این می گفت آمارها دولتی است! و باید با جیب مردم صحبت کرد. حالا می بیند همین حرفها، سلاح برنده ای برعلیه خودش شده، او با آمار دولتی می گوید: رشد 8درصدی داریم، ولی جیب مردم فلاکت را نشان می دهد. قبلا می گفت یارانه باید حذف شود، ولی حالا می گوید یارانه را برای: اقشار محروم را سه برابر کرده ایم. البته دولت احمدی نژاد هم همین راه را رفت، و دولت های قبلی هم بجای حمایت یا تعریف از: دولت های قبل آنها را مسئول گرفتاریها دانستند. هنوز هم ما شاهدیم که بسیاری از گرفتاریها، به زمان شاه نسبت داده می شود، و یا به مسئله جنگ و یا دولت سازندگی. و این روش به دلیل آن است که: آزادی بیان وجود دارد. والا اگر هرکس را به جرم خلاف گویی، مجازات می کردند چنین اتفاقی نمی افتاد. از آنطرف هم، پیشرفت های دیگران را بنام خو می گوید! پروژه هایی که گاه سی یا چهل سال، برای آن زحمت کشیده شده، هرکسی سعی می کند: بنام خودش تمام کند! در حالیکه پروژه ها و پیشرفت کشور، حاصل یک همکاری عظیم و تاریخی همه ملت است، و هرکدام از دولت ها بخشی از ان را انجام داده اند. اقتدار امروز ما فقط حاصل برجام نیست، بلکه در زمان انقلاب و جنگ و سازندگی هم، ما اقتدار داشتیم و نباید با نادیده گرفتن: زحمات قبلی ها فقط خود را ببینیم. در این میان فقط رئیسی اعتماد به نفس داشت. انتقاد های او اساسی و بدون آشفتگی بود. پیشنهاد او متنی بر مناظره : رئیس دولت قبل و قبل تر هم، راه حل رهایی از این دور و  تسلسل می باشد

He, who sows the wind, reaps the inevitable storm.

Mr. Jahangiri in Pashto Al Saud, carpets attack began, and the first sowing the wind! Today we will reap the storm. He was attacked by the example of others: or were opening to attack in the official debate and look normal. Hazrat Omar said that Iran has a very bad behavior, and he was none other than jubilant and his bad behavior in his heart, until he reached the Promised Day! With a dagger against his life and he planted on the mat, and the impact was so strong that no one dared prayers and help break up until Omar died, and Firuz also known as Abu Lolo was executed. Ali when he realized he should not be killed Khalifa, and Khalifa Ella is the plumbing. And so it proved: Osman was killed while reading the Qur"an, and drops of blood he poured verse, after Osman shirts from here began, and led to the assassination of Imam Ali and Imam. Now Jahangiri was heresy in the debate that it is not possible to get rid of. And third debates will be worse, because now they are looking to discover: remember weaknesses are. To the extent that he was desperate and said: Yet you criticize the government, the state, even a small business, which is not defensible? While it must be said: He who sows the wind, reaps the inevitable storm. Spiritual leader who was critical of the government before, and thought the criticism is true, and perhaps before the debate, did not think so bad, now with the same weapon, hit by critics receives. Stagflation and the misery that arises, and that the Ahmadinejad government said no recession and inflation is 13 percent, but insisted that inflation is above forty percent. As he was hit, said the State Statistics! And have talked with people"s pockets. Now he sees the same thing, winning weapon against himself, his government statistics says 8 percent growth, but we will show pockets of misery. Previously said subsidies should be eliminated, but now says subsidies for: the lower classes have tripled. However, Ahmadinejad government went the same way, and have instead supported the previous government or the definition of government responsible for the troubles they knew before. We still see a lot of difficulties, to the Shah attributed, or the question of war or state building. And this method because it is: There is freedom of expression. Otherwise, if anyone guilty of contradiction, that the punishment would not have happened. From the other side, other enhancements to their name says! Projects that sometimes thirty or forty years, have labored to it, everyone tries: as a finish! While projects and progress of the country, the result of a monumental collaboration of all nations, and each of the states have done part of it. Today we not only achieved Brjam authority, but at the time of revolution and war and reconstruction, we had authority, and should not be ignored: their only see previous efforts. In the meantime, only the president"s confidence. His criticism was basic and without confusion. His proposal text of the debate: the head of state before and before the solution out of this vicious circle is

هو الذی یزرع الریح، یحصد العاصفة التی لا مفر منها   السید جهانجیری بلغة البشتو آل سعود، وبدأ السجاد الهجوم، وأول زرع الریح! الیوم نحن سوف تجنی العاصفة. هاجمه المثال الآخرین: أو تم فتح فی الهجوم عن طریق النقاش الرسمیة وتبدو طبیعیة. قال حضرة عمر أن إیران لدیها سلوک سیء للغایة، وکان لا شیء غیر المبتهجین، وأخلاقه سیئة السلوک فی قلبه، حتى وصل الیوم الموعود! مع خنجر ضد حیاته وزرعت على حصیر، وکان تأثیر قوی بحیث لا یجرؤ أحد الصلوات وتساعد على کسر حتى مات عمر، والمعروف أیضا باسم فیروز أعدم أبو لولو. علی عندما أدرک أنه لا یجب قتل خلیفة، وخلیفة إیلا هو السباکة. وهکذا ثبت أنه: قتل عثمان وهو یقرأ القرآن، وقطرات من الدم انه سکب الآیة، بعد قمصان عثمان من هنا بدأت، وأدت إلى اغتیال الإمام علی والإمام. الآن کان جهانجیری بدعة فی النقاش أنه لیس من الممکن التخلص منها. والمناقشات الثالثة ستکون أسوأ، لأنه الآن یبحثون لاکتشاف: تذکر نقاط الضعف هی. لدرجة أنه کان یائسا وقال: ولکنک انتقاد الحکومة، الدولة، حتى الأعمال التجاریة الصغیرة، وهو ما لا یمکن الدفاع عنها؟ فی الوقت الذی یجب أن یقال: هو الذی یزرع الریح، یحصد العاصفة التی لا مفر منها. روحی الزعیم الذی کان ینتقد الحکومة من قبل، ویعتقد أن النقد الحقیقی، وربما قبل المناظرة، لا أعتقد سیئة للغایة، والآن مع السلاح نفسه، وضرب من قبل النقاد یتلقاها. الرکود التضخمی والبؤس الذی یطرح نفسه، وأن حکومة أحمدی نجاد قال لا الکساد والتضخم 13 فی المئة، ولکن أصر على أن التضخم هو أکثر من أربعین فی المئة. کما صدمته وقال الدولة الاحصائیات! ولقد تحدثت مع جیوب الناس. الآن یرى الشیء نفسه، والفوز السلاح ضد نفسه، والإحصاءات تقول حکومته نمو بنسبة 8 فی المئة، ولکننا لن تظهر جیوب البؤس. قال فی وقت سابق یجب إلغاء الدعم، ولکن الآن یقول إعانات ل: قد تضاعفت ثلاث مرات الطبقات الدنیا. ومع ذلک، ذهبت حکومة أحمدی نجاد بنفس الطریقة، ووبدلا من ذلک دعمت الحکومة السابقة أو تعریف الحکومیة المسؤولة عن المتاعب التی عرفت من قبل. لا زلنا نرى الکثیر من الصعوبات، لشاه عزا، أو مسألة الحرب أو بناء الدولة. وهذه الطریقة لأنه: لیس هناک حریة التعبیر. خلاف ذلک، إذا کان أی شخص مذنب من لتناقض، أن العقوبة لن یکون قد حدث. من الجانب الآخر، والتحسینات الأخرى لباسمهم وتقول! المشاریع التی أحیانا ثلاثین أو أربعین عاما، وقد جاهد لذلک، والجمیع یحاول: کما فی النهایة! بینما المشاریع وتقدم البلاد، ونتیجة للتعاون هائل من جمیع الأمم، ولکل من الدول قد فعلت جزءا منه. الیوم حققنا لیس فقط السلطة البرجام  ولکن فی وقت الثورة والحرب وإعادة الإعمار، کان لدینا سلطة، وینبغی عدم تجاهلها: من ترى سوى الجهود السابقة. فی غضون ذلک، فقط ثقة الرئیس. کان انتقاده الأساسی ودون ارتباک. صاحب النص المقترح للنقاش: رئیس الدولة وفی وقت سابق قبل حل للخروج من هذه الحلقة المفرغة هی

kül?k ?k?n, qaç?lmaz f?rt?na alar.

 

Pashto Al S?ud c?nab Cahangiri, xalçalar hücum ba?lad? v? ilk kül?k ?kin! Bu gün biz f?rt?na biçm?k. O, ba?qalar?n?n timsal?nda hücumuna u?rad?: v? ya r?smi müzakir?l?r hücum v? normal baxmaq aç?lmas?. H?zr?ti Öm?r ?ran çox pis davran?? var ki, dedi v? söyl?diyi Günü çatd? q?d?r o, co?du ba?qa heç biri, v? onun q?lbind? onun pis davran?? idi! v? onun h?yat qar?? bir x?nc?r il? o mat ?kilmi? v? t?sir heç bir namaz c?sar?t v? Öm?r öldü v??bu Lolo icra kimi Fairuz tan?nan q?d?r parçalamaq köm?k ki, güclü idi. Ali o Khalifa h?lak deyil, v? Khalifa Ella santexnika var h?yata zaman. V? bel? ki, sübut: Quran oxuyark?n Osman öldürül?n v? qan damlalar? o buradan Osman köyn?k sonra, ay? tökülür ba?lad? v? ?mam ?li v? ?mam sui-q?sd g?tirib ç?xard?. ?ndi Cahangiri bu xilas etm?k mümkün deyil müzakir?l?r heresy idi. z?if olan unutmay?n: indi onlar tapmaq axtar?r, çünki üçüncü debatlar, pis olacaq. d?r?c?d? o ç?x?lmaz idi v? dedi: Lakin siz müdafi? deyil hökum?t, dövl?t, h?tta kiçik biznes, t?nqid? bel? olmal?d?r is? kül?k ?k?n, qaç?lmaz f?rt?na alar. t?nqidçil?r t?r?find?n hit eyni silah indi bel? pis ?vv?l hökum?ti t?nqid idi v? t?nqid do?ru fikir v? b?lk? müzakir??vv?l, hesab etm?y?n lideri Ruhani al?r. Stagflation v??hm?dinejad hökum?ti t?n?zzül v? inflyasiya 13 faiz t??kil edir, lakin inflyasiya q?rx faiz yuxar?da t?kid ki, yaran?r s?fal?t. o hit kimi, State Statistika dedi V? insanlar?n mobil il? dan??m???q. ?ndi o, onun hökum?ti statistika yüzd? 8 art?m deyir, lakin biz s?fal?t mobil göst?r?c?k, özün? qar?? silah qazanaraq eyni ?ey görür. a?a?? sinifl?r üç d?f? etdik: ?vv?ll?r subsidiyalar l??v, lakin indi subsidiyalar deyir edilm?lidir. Lakin ?hm?dinejad?n hökum?ti eyni ??kild? getdi v??v?zin??vv?lki hökum?t v? ya onlar ?vv?l bilirdi ç?tinlikl?r m?sul hökum?t anlay???na d?st?k. Biz h?l? ?ah aid etm?k ç?tinlikl?r bir çox görm?k, v? ya müharib? v? ya dövl?t quruculu?u m?s?l?si. çünki bu metodu: ifad? azadl??? var. ?ks halda, ziddiyy?t günahkar h?r k?s c?za ba? olmazd? ki, ?g?r. Dig?r t?r?fd?n, onlar?n ad? dig?r aksesuarlar?n deyir! b?z?n otuz v? ya q?rx il, bu ?m?k Layih?l?r, h?r k?s çal???r bir ba?a kimi! layih?l?r v? ölk?nin t?r?qqisi baxmayaraq, bir monumental bütün xalqlar?n ?m?kda?l?q, v? dövl?tl?rin h?r birinin n?tic? bir hiss?si etdik. Bu gün biz Brjam s?lahiyy?ti ?ld? deyil, h?m inqilab v? müharib? v? yenid?n qurulmas? zamanda, biz s?lahiyy?ti var idi, v? göz ard? edilm?m?lidir: onlar?n yaln?z ?vv?lki s?yl?rini görürük. Bu vaxt, yaln?z prezidentin etimad. Onun t?nqid ?sas v? qar???ql?q olmadan idi. Onun t?klif m?tn mübahis?: Bu sonsuz bir h?ll ?vv?l dövl?t ba?ç?s? v??vv?ll?r


» نظر
احبار قدیمی تر
آبان 1387
آذر 1387
مهر 1387
شهریور 1387
مرداد 1387
تیر 1387
خرداد 1387
اردیبهشت 1387
فروردین 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
دی 1386
آذر 1386
آبان 1386
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
تیر 1386
خرداد 1386
اردیبهشت 1386
دی 1387
بهمن 1387
فروردین 1388
اسفند 1387
اردیبهشت 88
اردیبهشت 1388
خرداد 1388
تیر 1388
مرداد 1388
شهریور 1388
مهر 1388
آبان 1388
دی 1388
بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
بهمن 88
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
آبان 87
اردیبهشت 93
اردیبهشت 89
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
پاییز 94
زمستان 94
بهار 90
بهار 95
تابستان 95
پاییز 95
زمستان 95
بهار 96
تابستان 96
پاییز 96