سفارش تبلیغ
صبا

طب رایگان 5

چرا باید با دست غذا خورد؟ آنهم با دست راست. طب رایگان جواب ساده ای برای این سوال دارد. گرچه سکولاریسم اسلامی! ممکن است داد و هوار کند، ولی واقعیت این است که: قبل از خوردن غذا باید دست ها را شست، و با دست غذا خورد! چون اگر با چنگال یا قاشق بخواهیم غذا بخوریم، نیازی به شستن دستها نیست. توجیه ساده آن این است که: برخی از مواد غذایی، از طریق پوست وارد بدن می شوند. یعنی همانطور که پوست دارای منفذ ها  و: سوراخ هایی است که: برخی املاح و آب از آن خارج می شود، و به اصطلاح بدن عرق می کند، و شوره می زند! معادل همین آب و املاح  که خارج می شود، پوست نیاز به مواد و املاح تازه دارد. البته پوست از طریق داخلی نیز تغذیه می شود، ولی چون آخرین لایه غذا رسانی است، طبیعی است که مواد لازم آن در مسیر قبلا مصرف شده باشد. یعنی با اینکه مواد غذایی خوبی می خوریم، ولی بعلت طولانی ترین مسیر انتقال به پوست، این مواد در مسیرهای نزدیک تری جذب می گردد. به همین دلیل پوست دچار خشکی می شود، که معمولا با مالیدن کرم، و چرب کردن آنها، این مواد را به آنها می رسانیم. ماسک های زیبایی خیار و: میوه های مختلف نشان می دهد: خوردن خیار در بدن، قبل از رسیدن به پوست جذب می شود. و لذا باید از بیرون به آن مواد برسانیم. موقع غذا خوردن، این نیاز پوست بیشتر تحریک می شود. لذا اگر با دست غذا بخوریم، و غذا را خوب بجویم، فرصت هست تا مواد و املاح لازم، قبل از رفتن به بدن از طریق پوست: دست و دهان جذب شود. معمولا بعد از خوردن هر غذا، مواد اصلی آن به دست می چسبد، که ما بطور طبیعی با مالیدن: دو دست به یکدیگر، این مواد را به تمام پوست دست می رسانیم. و دیگر نیازی نیست: از کرم یا مواد نفتی و شیمیایی دیگر مانند: وازلین و غیره استفاده شود. مواد قندی از جمله موادی است که: بلافاصله بعد از وارد شدن به دهان، جذب می شود و شیرینی آن را، در لایه های داخلی بدن بخوبی احساس می کنیم. گاهی اگر رساندن قند به بدن از طریق: بیرون و درون هم کافی نباشد، حالت ضعف به انسان دست میدهد. که اگر مفرط باشد، باید سرم به بدن وصل شود، سرم هم چیزی جز قند و نمک نیست، و این یعنی لایه میانی هم، دچار کمبود انرژی شده است. شیاف یا دارو و پماد های مالیدنی، همه اثبات می کند که مواد غذایی، بجز از طریق دهان و یا گردش خون، راههای دیگری هم دارد. داروهای زیر زبانی، از همه اینها واضح تر است. و همه اینها نشان می دهد که باید: به غذا خوردن با دست اهمیت داد. حالا گرچه خود سکولارها هم، وقتی غذای خوشمزه ای مثل مرغ باشد، نمی توانند با قاشق بخورند! می بینید که با دست می خورند، و لذت بیشتری احساس می کنند. البته بعد از خوردن غذا هم باید دست ها را شست. زیرا هم باعث نفوذ سریعتر و وسیعتر: مواد غذایی به پوست می شود، و هم آن را تمیز می کند. در اینجا به اهمیت وضو هم پی می بریم: که پوست بدن ما در روز، حداقل 5بار با آب تماس پیدا می کند، و این هم مانع خشکی پوست می شود، و هم شادابی پوست را تضمین می کند.  در روایات هم داریم که بعد از استحمام،  کمی بخوابید تا قلب بالاتر از سر قرار گیرد، و جریان خون به آن برسد، و هم اینکه بدن را چرب کنید، یا به قول امروزی ها کرم بمالید. زیرا در اثر سود سوز آور و: املاح شیمیایی مواد شوینده، پوست چربی های مفید خود را هم از دست می دهد.

Medicine 5

Why should I eat by hand? However, with the right hand. Free medicine is no simple answer to this question. Although Islamic secularism! And to be angry possible, but the reality is that should you wash your hands before eating, and the food was! Because if we want to eat with a fork or spoon, do not wash your hands. The simple explanation is that some of the food enters the body through the skin. As the skin pore and hole that some salts and water from the outside, and so the body does not sweat, and his dandruff! Of the water and the salt is removed, the skin needs fresh ingredients and minerals. The interior is also fed through the skin, but because the last layer is the caterer, it is natural materials used in the way it is consumed. This means that the food we eat well, but due to the longest way to skin, the material absorbed in the closer routes. That"s why dryness of the skin, which usually rubs cream and fatty them, these materials can bring to them. Masks cucumber and fruits of different shows: eat cucumbers in the body before it is absorbed into the skin. And must reach out to those materials. When eating, the need to be more irritated skin. So if you eat with your hands, and good food I seek opportunities to materials and minerals is necessary to go to the body through the skin, hands and mouth to be absorbed. Usually after eating any food, the main material of the stick, we naturally by rubbing two hands to each other, these materials can bring to all hands. No longer need: cream or petroleum products and other chemicals, such as petroleum jelly and so on. Sugars such as substances that: immediately after getting into the mouth, absorbed and its products, in the inner lining of the body feel good. Sometimes if you bring sugar into the body through: outside and inside is not enough, the state of human weakness. If excessive, it must be connected to the body serum, serum nothing but sugar and salt, and this is the middle layer, is energy deficient. Suppositories or topical medications and ointments, all proving that food, except through the mouth or circulation, there are other ways. Medication under the tongue is all the more obvious. All this shows that you need to eat with the importance of that. Now although the secularists, when food is delicious like chicken, cannot eat with a spoon! You see, eat with your hands, and feel more pleasure. Of course, should you wash your hands after eating? Because it"s faster and wider influence of food on the skin and it is clean. Here the importance of the ablution we realized that our skin in the day, at least 5 times in contact with water, and this also prevents skin dryness, and skin guarantees. Because of caustic soda and: chemical salts, detergents, skin also loses its fats.

الطب 5

لماذا یجب أن یأکل بالید؟ ومع ذلک، مع یده الیمنى. الدواء مجانا من جواب بسیط على هذا السؤال. على الرغم من أن العلمانیة الإسلامیة! قد یکون من المحزن، ولکن الواقع هو أن علیک أن تغسل یدیک قبل الأکل، وکان الطعام! لأنه إذا کنا نرید لتناول الطعام بالشوکة أو الملعقة، لا تغسل یدیک. التفسیر بسیط هو أن بعض المواد الغذائیة، تدخل الجسم عن طریق الجلد. کما مسام الجلد وثقب أن بعض الأملاح والماء من الخارج، وبالتالی فإن الجسم لا عرق، وقشرة الرأس له! من إزالة الماء والملح، والجلد یحتاج المکونات الطازجة والمعادن. یتغذى من الداخل أیضا عن طریق الجلد، ولکن لأن الطبقة الأخیرة هی الممون، فمن المواد الطبیعیة المستخدمة فی الطریقة التی یتم استهلاکها. وهذا یعنی أن الطعام الذی نأکل جیدا، ولکن نظرا لأطول طریقة لالجلد، والمواد استیعابها فی طرق توثیق. هذا هو السبب فی جفاف الجلد، والتی عادة فرک کریم، والدهنیة منها، ویمکن لهذه المواد تجلب لهم. أقنعة الخیار والفواکه من البرامج المختلفة: أکل الخیار فی الجسم قبل أن یتم امتصاصه فی الجلد. ویجب أن تصل إلى تلک المواد. عند تناول الطعام، والحاجة إلى أن یکون الجلد أکثر غضب. لذا إذا کنت تأکل مع یدیک، والطعام الجید  I البحث عن فرص المواد والمعادن الضروریة للذهاب إلى الجسم عن طریق الجلد والیدین والفم لاستیعابها. عادة بعد تناول أی طعام، والمواد الرئیسیة للعصا، ونحن بطبیعة الحال عن طریق فرک الیدین لبعضها البعض، وهذه المواد یمکن أن یجلب إلى کل الأیدی. لم تعد هناک حاجة: کریم أو المنتجات النفطیة والمواد الکیمیائیة الأخرى، مثل الفازلین وهلم جرا. السکریات مثل المواد التی: مباشرة بعد الدخول فی الفم، واستیعابها ومنتجاتها، فی البطانة الداخلیة من الجسم یشعر جیدة. فی بعض الأحیان إذا وجهتم السکر فی الجسم من خلال: الداخل والخارج لیست کافیة، وحالة الضعف البشری. إذا مفرطة، فإنه یجب أن تکون متصلا المصل الجسم، لا شیء فی الدم ولکن السکر والملح، وهذا هو الطبقة الوسطى، هو نقص الطاقة. التحامیل أو الأدویة الموضعیة والمراهم، وکلها تثبت أن الغذاء، إلا عن طریق الفم أو تداولها، وهناک طرق أخرى. الدواء تحت اللسان، واضح کل أکثر من ذلک. کل هذا یدل على ان کنت بحاجة لتناول الطعام مع أهمیة ذلک. الآن على الرغم من أن العلمانیین، عندما یکون الغذاء لذیذ مثل الدجاج، لا یمکن أن یأکل مع ملعقة! کنت انظر، وتناول الطعام مع یدیک، وتشعر بمزید من المتعة. بالطبع، یجب أن تغسل یدیک بعد تناول الطعام. لأنه تأثیر أسرع وأوسع من المواد الغذائیة على الجلد، وأنها نظیفة. هنا أهمیة الوضوء أدرکنا أن جلدنا فی الیوم، 5 مرات على الأقل فی اتصال مع الماء، وهذا یمنع أیضا جفاف الجلد، والضمانات الجلد. ان التقالید أننا یستحم بعد القلیل من النوم لقلب أکثر من الرأس، وتدفق الدم للوصول إلیه، والدهون فی الجسم، أو ما الیوم فرک کریم. بسبب الصودا الکاویة و: أملاح الکیمیائیة والمنظفات ویفقد الجلد أیضا الدهون فیها.

Medicine 5

 

Niy??l il? yedim laz?md?r? Lakin, sa? ?li il?. Pulsuz tibb Bu suala heç bir sad? cavabd?r. ?slam düny?vilik baxmayaraq! Bu k?d?rli ola bil?r, lakin reall?q ki, siz yem?k ?vv?l ?ll?rinizi yuyun, v? qida idi! biz ?ll?ri yumaq yoxdur, bir ç?ng?l v? ya qa??q il? yem?k ist?yir?m, çünki. sad? izah? ?rzaq b?zi, d?ri vasit?sil? b?d?n daxil edir. d?ri pore v? xaricd?n b?zi duzlar? v? su v? bel? b?d?n t?r deyil de?ik, onun k?p?k kimi! su v? duz ç?xar?l?r ki, d?ri t?z? madd?l?r v? minerallar laz?md?r. Daxili d? d?ri vasit?sil? qidalan?r, lakin son qat ia??çi, çünki, bu istehlak ??kild? istifad? t?bii materiallar edir. Bu qida yax?? yem?k, lakin d?ri uzun yol, material yax?n mar?rutlar? sorulur dem?kdir. ad?t?n onlar?n krem ??ovu?durmaq v? ya?l? d?ri, quruluq, bu materiallar onlara g?tir? bil?r Ona gör? d?. Maskalar xiyar v? müxt?lif göst?rir meyv?: d?ri daxil udulmu? ?vv?l b?d?n xiyar yeyin. V? bu materiallar?n h?yata nail olmaq laz?md?r. yem?k zaman, ehtiyac daha tahri? d?ri olacaq. Siz ?ll?ri il? yem?k v? yax?? qida m?n materiallar? v? minerallar üçün imkanlar axtarmaq Bel? ki d?ri vasit?sil? b?d?n getm?k laz?md?r, ?ll?ri v? a??z dalmaq üçün. Ad?t?n h?r hans? bir qida, Stick ?sas material yem?k sonra, biz t?bii bir-birin? iki ?ll?ri silin?n t?r?find?n, bu materiallar bütün ?ll?ri g?tir? bil?r. No longer laz?md?r krem ??v? ya neft m?hsullar? v? dig?r kimy?vi madd?l?r, bel? neft jele v? s. Bel? madd?l?rin kimi ??k?r: d?rhal a?z?na ald?qdan sonra, udulmu? v? onun m?hsullar?, b?d?nin daxili astar yax?? hiss edir?m. vasit?sil? b?d?n? ??k?r g?tirm?k B?z?n ?g?r: xaricind? v? daxilind? kifay?t q?d?r insan z?if dövl?t deyil. h?ddind?n art?q varsa, bu b?d?n serum, ??k?r v? duz lakin serum heç bir ?ey ba?l? olmal?d?r v? bu, orta t?b?q? enerji ?skik deyil. a??z v? ya dövriyy?si vasit?sil? istisna olmaqla, bütün, ki, ?rzaq sübut Suppozituvar v? ya aktual d?rman v? m?lh?m, dig?r yollar? var. dil alt?nda Medication, daha ayd?nd?r. Bütün bu ki, ?h?miyy?ti il? yem?k laz?md?r ki, göst?rir. ?ndi düny?vil?r, baxmayaraq ki, qida toyuq kimi dadl?, bir qa??q yem?k bilm?z! Siz ?ll?ri il? yem?k, v? daha çox zövq hiss görürük. ?lb?tt? ki, siz yem?k sonra ?ll?rinizi yuyun olmal?d?r. Bu d?ri qida daha sür?tli v? daha geni? t?sir, v? çünki t?miz. Burada d?st?maz ?h?miyy?ti biz h?yata o gün bizim d?ri, ?n az? 5 su il? t?masda d?f? v? bu da d?ri qurulu?u qar??s?n? al?r v? d?ri z?man?t. n? bu gün biz onu ?ld? etm?k üçün ba? daha çox ür?k v? qan ax?n? bir az yuxu sonra çimm?k ?n?n?l?ri, v? b?d?n ya?, v? ya krem ??rub olard?. Çünki kaustik soda v? kimya duzlar?, yuyucu, d?ri d? onun ya? itirir.
تاریخ : دوشنبه 96/2/11 | 11:50 عصر | ماهین نیوز : پایگاه خبری بین المللی | نظر