سفارش تبلیغ
صبا

زور زدن باعث پرس: کبد و روده ها می شود،

طب رایگان 4

رعایت آداب یکی دیگر از روشهای: درمانی و پیش درمانی مهم است. مثلا در اسلام گفته شده با: دست راست غذا بخورید و با دست چپ خود را بشویید، زیرا که این کار مانع انتقال ضایعات دفعی، و بیماری های انگلی از مقعد به دهان می شود. همیشه کار های ارزشی با دست راست است، تا دست راست آلوده نباشد. دیگر از آداب رفتن به خلا اینست که: با پای چپ وارد شوید، زیرا که علاوه بر تقسیمات ذکر شده، چون پای چپ به قلب نزدیکتر بوده، قوی تر است و پای راست، ضربه پذیر تر می باشد. و اگر احیانا ایست قلبی اتفاق بیافتد، ابتدا پای راست خم می شود. لذا اگر وارد توالت می شوید، درصورت بروز سکته قلبی و مانند آن، خود بخود به عقب خم می شوید. در مساجد و جاهای مقدس که: با پای راست وارد می شوید، خم شدن شما به درون مکانهای مقدس خواهد بود. نقل است: موقع تخلی نباید ایستاده باشید، باید نشسته باشید. زیرا که نشستن و قشار آوردن بر: ماهیچه های پا و شکم، باعث دوری از بیماریهایی می شود. یکی از انها واریس یا خونمردگی پا هست، زیرا براثر پرس رگها، خون از انها خارج می شود. حتی زور زدن باعث پرس: کبد و روده ها می شود، که این خود بیرون راندن صفرا، و مواد زاید ذخیره شده را به دنبال دارد.

در آداب غذا خوردن ذکر شده که: غذا را خوب بجوید و لقمه را کوچک بردارید، این موارد که بسیار دلایل ساده ای دارد، یکی از انها هم از دید طب رایگان، جذب موادی از غذا در فک ودهان از طریق پوست می باشد. برای همین کسانی که به سرعت غذا می خورند، دچار چروکی و پیری زودرس پوست، و فک دهان و صورت می شوند. اما کسانی که کم و با صبر و حوصله، غذا میل می کنند گونه هایی صاف و رسیده دارند.

در نماز خواندن هم گفته شده که: همه اعمال نماز باید بجای آورده شود، این یعنی حرکت پا و دست و: گردن و بدن وهمه اعضا بدن، زیرا بدن بیش از دویست قطعه استخوان دارد، که با ششصد قطعه ماهیچه به هم وصل شده. در همه ورزشها حداکثر تا بیست درصد آنها فعال می شوند، ولی در نماز همه آنها فعال است. حتی نشستن دو زانو نیز برای واریس پا، یک نوع مداوا می باشد. گفتن ذکر تسبیحات اربعه، در واقع تنفس عمیق است و انجام: سجده یعنی فرصت دادن به مویرگهای مغز، تا به راحتی از قلب تغذیه شوند. زیرا که همیشه قلب پایین تر از مغز است، و سردرد های مزمن به همین دلیل است: که خون و اکسیژن در سربالایی قلب تا مغز، کاهش می یابد و با سجده در فواصل زمانی مناسب، میتوان از این ضعف جلوگیری کرد.

شب ها خوابیدن در اول شب، مناسبتر از خوابیدن در دیر وقت می باشد، و هر بار قبل از خواب کمی غذا، و آب فراوان باید نوشید، تا سموم بدن راحت تر دفع شود. ازدیاد ادرار خود نشان دفع مواد زائد است. البته همه اینها از دید طب رایگان است! وگرنه بسیاری از بیماریها در انسان باید تحمل شود. زیرا انسان کامل وجود ندارد،(بجزمعصومین ع) و هرکس ایرادی دارد. برخی از این ایراد ها، مشهود است و برخی نامشهود، یکی در راه رفتن ایراد دارد، که همه می بینند! دیگری هم نارسایی قلبی یا کبدی دارد. و.. لذا نباید وحشت کرد، بلکه باید تحمل کرد و: با آن ساخت و خدا را شکر کرد، تا ارامش روانی بوجود آید.

Free medicine 4

The formality another method of treatment and pre-treatment is important. For example, Islam has said: Eat right hand and with his left hand wash, as this prevents the transfer of fecal waste, and parasitic diseases of the anus to mouth. Value is always with the right hand, the right hand is not contaminated. Another practice is to vacuum: with his left foot sign, because in addition to the listed divisions, because it was closer to the heart of the left leg, right leg is stronger, is more vulnerable. And should cardiac arrest occur, the right leg is bent. So if you enter the toilet, in case of myocardial infarction and the like, cannot bend them backwards. In mosques and holy places that enter with the right foot, bend your will to the holy places. Transport is not timely OF DISCHARGE stand, must be sitting. Because I sit down and get pressure on the muscles of the legs and abdomen, causing the disease to be avoided. One of them is varicose veins or leg bruising as a result of the inquiry arteries, the blood out of them. Even straining triggers presses: liver and intestine, which in turn expel the bile, and waste stored to follow.

So those who eat quickly, with wrinkles and premature aging of the skin, face and jaw are. But those less patiently, eat the species that have been smooth.

In prayer it is said that all acts of prayer should instead be brought, that means moving the feet and hands and neck and body and all members of the body, because the body more than two hundred pieces of bone, with six pieces of muscles are attached. Up to twenty percent of them are active in all sports, but all of them are active in prayer. Even sitting, kneeling for Varicose is a type of treatment. To say the Sojood, in fact, deep breathing and prostration that allows the capillaries of the brain, to easily feed the heart.

At night, sleeping on the first night of sleeping in late is better, and every time before going to bed a little food, and plenty of water to drink, the body of toxins excreted more easily. Increased urinary excretion of wastes is shown. Of course, all this from the perspective of medicine is free! Otherwise, a lot of diseases in humans should be tolerated. Because there is no perfect man, (except infallible AS) and everyone is wrong. Some of these objections are visible and some invisible, a walking problem, which everyone can see! There are other heart failure or liver. Etc. We should not panic, but should be tolerated and with it, and gave thanks to God, to create psychological comfort.

الدواء مجانا 4

شکلی طریقة أخرى للعلاج والمعالجة المسبقة هو المهم. على سبیل المثال، قال سیف الاسلام: أکل الید الیمنى والیسرى مع نظیره غسل ??الید، وهذا یمنع نقل النفایات برازی، والأمراض الطفیلیة من فتحة الشرج إلى الفم. القیمة هی دائما مع الید الیمنى، لیست ملوثة الید الیمنى. ممارسة أخرى تتمثل فی الفراغ: مع علامة قدمه الیسرى، لأنه بالإضافة إلى الأقسام المذکورة، لأنها کانت أقرب إلى قلب الساق الیسرى والساق الیمنى أقوى، هو أکثر عرضة للخطر. وینبغی أن تحدث السکتة القلبیة، الساق الیمنى عازمة. حتى إذا کنت دخول الخلاء، فی حالة احتشاء عضلة القلب، وما شابه ذلک، لا یمکن أن ینحنی أنفسهم إلى الوراء. فی المساجد والأماکن المقدسة التی تدخل مع القدم الیمنى، وثنی إرادتک إلى الأماکن المقدسة. النقل لیس الوقت المناسب للموقف التفریغ، لا بد من الجلوس. لأن أجلس والحصول على الضغط على عضلات الساقین والبطن، مما تسبب فی المرض التی ینبغی تجنبها. واحد منهم هو الدوالی أو کدمات فی الساق نتیجة الشرایین التحقیق، والدم للخروج منها. حتى اجهاد یطلق المطابع: الکبد والأمعاء، والتی بدورها طرد الصفراء، والنفایات تخزین لمتابعة .

حتى أولئک الذین یأکلون بسرعة، مع التجاعید والشیخوخة المبکرة للجلد والوجه والفک هی. ولکن من هم أقل بصبر، وتناول الأنواع التی کانت على نحو سلس.

فی الصلاة ویقال أن جمیع أعمال الصلاة بدلا من ذلک ینبغی أن تتحقق، وهذا یعنی تحریک القدمین والیدین والعنق والجسم وجمیع أعضاء الجسم، لأن الجسم أکثر من مئتی قطعة من العظام، مع ست قطع من العضلات هی التی تعلق. تصل إلى عشرین فی المئة منهم تنشط فی جمیع الألعاب الریاضیة، ولکن کل منهم ینشطون فی الصلاة. حتى یجلس، والرکوع للتوسع، هو نوع من العلاج. لقول السجود، فی الواقع، والتنفس العمیق والسجود التی تسمح الشعیرات الدمویة فی الدماغ، لتغذی بسهولة القلب.

فی اللیل، والنوم فی اللیلة الأولى من النوم فی وقت متأخر من الأفضل، وفی کل مرة قبل الذهاب إلى الفراش قلیلا من الطعام، والکثیر من الماء للشرب، والجسم من السموم تفرز أکثر سهولة. وأظهرت زیادة إفراز البول من النفایات. بالطبع، کل هذا من وجهة نظر الطب مجانی! خلاف ذلک، یجب أن یکون هناک تسامح مع الکثیر من الأمراض لدى البشر. لأن لیس هناک رجل مثالی، (باستثناء معصوم AS) والجمیع على خطأ. بعض من هذه الاعتراضات تکون مرئیة وغیر مرئیة بعض، وهی مشکلة المشی، والتی یمکن أن یرى الجمیع! هناک قصور القلب أو غیرها من الکبد. وما إلى ذلک ینبغی ألا نشعر بالذعر، ولکن ینبغی السکوت ومعها، وشکر الله، لخلق الراحة النفسیة.

Free tibb 4

r?smiyy?t müalic? v? pre-müalic? bir üsul vacibdir. M?s?l?n, ?slam buyurur: sa? yeyin v? onun sol ?l yuma il?, bu n?cisli tullant?lar?n transfer, v? a??z göt parazitar x?st?likl?rin qar??s?n? al?r kimi. Value sa? ?li il? h?mi?? sa? çirkl?nmi? deyil. Ba?qa bir t?crüb? vakuum edir: onun sol ayaq i?ar?si il?, çünki siyah?da bölm?l?ri il? yana??, sol ayaq ür?k yax?n idi, çünki, sa? ayaq güclü, daha h?ssasd?r. V? ür?k h?bs ba? verdikd?, sa? ayaq ?yilmi?. Siz tualet daxil Bel? ki, miokard infarkt? halda v? kimi, geri özl?rini ?ym?k ed? bilm?z. m?scid v? sa? ayaq il? daxil müq?dd?s yerl?rd?, müq?dd?s yerl?ri üçün irad??yilm?k. N?qliyyat at?lmas? stendi vaxt?nda deyil, oturub olmal?d?r. M?n x?st?lik s?b?b a?a?? oturmaq v? ayaqlar? v? qar?n ?z?l?l?rinin t?zyiq çünki yol etm?k. Onlardan biri sor?u damarlar?n, onlardan qan n?tic?sind? Varis v? ya ayaq göy?rm? var. H?tta nuru presleri tetikler: qaraciy?r v? ba??rsaq, öz növb?sind? öd xaric, v? tullant?lar?n izl?m?k saxlan?l?r.

q?r??lar?n v? d?ri, üz erk?n ya?lanma v? ç?n? il?, tez yem?k olan Bel? ki, o var. Lakin h?min az s?bir, hamar olmu?dur növ yem?k.

 

Namaz bu b?d?n ?z?l?l?rinin alt? ?d?d sümük daha iki yüz ?d?d ?lav? olunur, çünki ayaqlar? v??ll?ri v? boyun v? b?d?n v? b?d?nin bütün üzvl?ri h?r?k?t dem?kdir, namaz bütün aktlar? yerin? g?tirilm?si laz?m oldu?unu söyl?di. q?d?r onlar?n iyirmi faizi bütün idman f?ald?rlar, lakin onlar?n ham?s? namaz f?ald?rlar. H?tta Varis üçün diz, oturan müalic? növüdür. Sojood, ?slind?, beyin capillaries imkan d?rin n?f?s v? s?cd? asanl?qla ür?k qidaland?rmaq üçün dem?k.Gec?, yataq ilk gec? yuxu gec yax??d?r v? içm?k yataq bir az qida v? su bol ged?n ?vv?l h?r zaman, toksinlerin orqan? daha asan xaric. tullant?lar?n artmas? sidik ifraz göst?rilir. ?lb?tt? ki, tibb bax?m?ndan bütün bu pulsuzdur! ?ks halda, insanlarda x?st?likl?r bir çox yol olmal?d?r. orada (m?sum ? istisna olmaqla) heç bir kamil insan, v?, çünki h?r k?s s?hv edir. Bu etirazlar?n b?zi görün?n v? b?zi görünm?z, h?r k?s gör? bil?rsiniz bir g?zinti problem! dig?r ür?k çat??mazl??? v? ya qaraciy?r var. S psixoloji rahatl?q yaratmaq üçün Allaha ?ükür Panik deyil, lakin bu yol v? olmal?d?r, v? verdi.


» نظر
احبار قدیمی تر
آبان 1387
آذر 1387
مهر 1387
شهریور 1387
مرداد 1387
تیر 1387
خرداد 1387
اردیبهشت 1387
فروردین 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
دی 1386
آذر 1386
آبان 1386
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
تیر 1386
خرداد 1386
اردیبهشت 1386
دی 1387
بهمن 1387
فروردین 1388
اسفند 1387
اردیبهشت 88
اردیبهشت 1388
خرداد 1388
تیر 1388
مرداد 1388
شهریور 1388
مهر 1388
آبان 1388
دی 1388
بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
بهمن 88
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
آبان 87
اردیبهشت 93
اردیبهشت 89
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
پاییز 94
زمستان 94
بهار 90
بهار 95
تابستان 95
پاییز 95
زمستان 95
بهار 96
تابستان 96
پاییز 96