سفارش تبلیغ
صبا

همایش نخبگان طارم

چون در نظر است برای اتحاد دوطارم یعنی طارم علیا و طارم سفلی طرحی به مجلس  و وزارت کشور ارائه شود که  بطور خلاصه این است: منطقه طارم سابقه تاریخی هزاران ساله دارد و قبل از انقلاب اسلامی از توابع استان هشتم بود که الان دو استان زنجان و گیلان را تشکیل می دهند در انموفع بحرین استان چهاردهم بود. یکی از نمایندگان مجلس بنام مصطفی الموتی طرحی به مجلس می برد تا طارم را دو قسمت کند و قسمت پایین یا طارم سفلی را به قزوین الحاق می کند در انموقع چون قزوین جزو استان تهران بود استدلال این بود که همه بچه تهران می شوند و به این روستا ها بیشتر رسیدگی می شود! اما از ان موقع مشکل منطقه شروع می شود زیرا کار های اداری زیرنظر قزوین قرار می گیرد که 170کیلومتر تا ماهین فاصله دارد کشاورزی آن با لوشان می شود که اصلا امکان رفت و آمد نیست و روستاییان شش ماه تمام در برف و کولاک قرار می گرفتند و محاصره می شدند. برق و برخی مسائل عمرانی به ابهر مربوط می شد ارزاق مردم به زنجان که از همه نزدیکتر یعنی در 30کیلومتری مربوط وانتخابات آن به تاکستان ملحق می شد! اکنون با نمایندگان زنجان وطارم صحبت شده که این طرح را پس بگیرند و آقایان دکتر احمدی و دکتر وقف چی این قول را داده اند. صحبت کوتاهی هم با دکتر مجید قاسمی که خود فرزند طارم است شد تا بانک پاسارگار حمایت مالی کند که بتوانیم همایش نخبگان طارم را برای چاره جویی برگزار نماییم.  لذا از کلیه نخبگان این خطه در خواست دارد نظرات خود را با ما در میان بگذارند.

با تشکر 

ماهین نیوز

09120836492تلگرام

 

 

 

 


» نظر
احبار قدیمی تر
آبان 1387
آذر 1387
مهر 1387
شهریور 1387
مرداد 1387
تیر 1387
خرداد 1387
اردیبهشت 1387
فروردین 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
دی 1386
آذر 1386
آبان 1386
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
تیر 1386
خرداد 1386
اردیبهشت 1386
دی 1387
بهمن 1387
فروردین 1388
اسفند 1387
اردیبهشت 88
اردیبهشت 1388
خرداد 1388
تیر 1388
مرداد 1388
شهریور 1388
مهر 1388
آبان 1388
دی 1388
بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
بهمن 88
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
آبان 87
اردیبهشت 93
اردیبهشت 89
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
پاییز 94
زمستان 94
بهار 90
بهار 95
تابستان 95
پاییز 95
زمستان 95
بهار 96
تابستان 96
پاییز 96