سفارش تبلیغ
صبا

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، از سوی مجلس ملزم شد تا سند: راهبردی گردشگری را تا پایان امسال تهیه کند. ماهین نیوز در تماس با نمایندگان موثر در طرح، از جمله دکتر حاجی بابایی، مهندس مفتح و آقایان کواکبیان ، نوروزی و محمدی راجع به این مهم صحبت کرد. پیشنهاد مشخص آن بود که: گردشگری در ایران هنوز به جایگاه خود اعتراف نکرده و نمی کند! با اینکه از لحاظ جاذبه های گردشگری، در ردیف 5کشور برتر دنیا است، ولی از نظر در آمد صفر است. این البته یک دروغ آماری! و بد اخلاقی برنامه نویسی است. زیرا در آمد ایران از گردشگری، بسیار بالا و حتی بیش از کشورهای دیگر هست. اما عمدا این آمار دیده نمی شود. در کشورهای دیگر حتی سفر از: یک استان به استان دیگر درآمد گردشگری حساب می شود، چه رسد به سفر در درون اتحادیه اروپا، یا در درون ایالات متحده آمریکا، یا کشورهای همسود روسیه! اما در ایران زائران امام رضا ع و حضرت معصومه و شاهچراغ، و حضرت عبدالعظیم اصلا گردشگر محسوب نمی شوند! زیرا از نظر آقایان گردشگر کسی است که: زن باره  وبی قید و الکی خوش باشد! آزادانه مشروبخواری و هوس بازی بکند، نه اینکه به زیارت عتبات برود، و گریه وزاری نماید! آستان قدس رضوی و: دیگر آستان های مبارکه، بزرگترین شرکت ها را در دنیا دارند، و بیشترین اشتغال را ایجاد می کنند، ولی چون خداپسندانه است! گردشگری محسوب نمی شود؟! و حتما باید زنان بی حجاب، و مردان هرزه بیایند تا گردشگری حساب شود. در طول سال 20میلیون زائر به مشهد می روند، و تمام هتل های آن با قیمت های بسیار بالا، همیشه پر است ولی این هتلداری محسوب نمی گردد، چون در آن مشروب سرو نمی شود!

حالا این یک طرف قضیه است، طرف دیگر جدا شدن سازمان حج از این مقوله می باشد. که عتبات عالیات را هم جدا کرده است، و زائران میلیونی امام حسین ع که: تمام هتل های بغداد و کربلا و کاظمین را پر می کنند، چون زیر نظر سازمان حج است، تور گردشگری حساب نمی شود! و سازمان حج هم که قیمت های بالا دریافت می کند، و سودهای کلان نامشروع می برد، نمی گذارد در آمار بیاید! اگر کمی فقط کمی ار توجهاتی که: به توریست به معنی ولگرد می شود، به توریست مذهبی بشود تعداد آنها، صد ها برابر می شود! اما متاسفانه بر عکس است! ویزا و خروجی ها هر روز بیشتر می شود، و مشتاقان امام رضا ع در همه کشورهای دنیا سرکوب می شوند. فقط کمی تسهیلات نیست، بلکه تحقیر آنها هم مزید بر علت است. مگر مردمی که از پاکستان یا افغانستان یا عراق و: آذربایجان می آیند پول نمی پردازند؟ چرا اینقدر تحقیر می شوند و: جلوی آنها به دلایل گوناگون گرفته می شود؟ کجا: امام حسین فرموده که از زائران من پول بگیرید؟ و کجا امام رضا از مردم خواسته: برای زیارتش ویزا بگیرند؟ و خروجی بپردازند. مردم زائر ستیز مشهد و قم و شیراز و شهرری هم، از خدا خواسته همه چیز را چند: برابر با آنها حساب می کنند.!

مهمترین ویژگی ایران اسلامی، مهمان نوازی است ولی: با فلسفه غلط گردشگری، این مردم نوع دوست و میهمان نواز را، به انسان هایی سودجو و زائر ستیز و: ضد گردشگر تبدیل کرده اند. اصلا گردشگری در اسلام برعکس است! یعنی مسافر که می آید، باید به او کمک کرد نه اینکه او را چاپید. امام رضا و استان قدس، نمونه خوب این موضوع هستند: نهار رایگان به زائران می دهند، کفشداری یا سرویس بهداشتی رایگان است، ورودیه ای هم اخذ نمی شود. در حالیکه عمده ترین درآمد گردشگری غرب از همین راه است! البته مردم هم کم نمی گذارند، و در هرجا بتوانند: نذورات و هدایا پرداخت می کنند.

Why not prepare a tourism strategy document?

Cultural Heritage and Tourism Organization, the Council was required to document: provide tourism strategy by the end of this year. Mahin News Contact effective representation in the plot, including Haji Babaei doctor, engineer Kavakebian Mofateh and gentlemen, spring and Mohammadi spoke about this matter. Suggested it was clear that tourism in Iran still has its place and does not admit! Although : the attractions, the world"s top tier 5, but it was zero. This is of course a statistical lie! And: bad programming. Iran came because of tourism, and even more than other countries is very high. But: deliberately not seen the statistics. In other countries even travel from one province to tourism revenue is calculated, let alone to travel within Europe, or within the United States of America, or CIS Russia! But the pilgrims of Imam Rida (AS) and Imam Reza in Iran and Shahcheragh, and Hazrat Abdul did not tourists! Because the gentlemen of tourists who that woman is the web indicating and fruit welcome! Drinking and playing freely desire to do, not go to pilgrimage, and ministers are crying! Astan Quds Razavi and Other provinces, the biggest companies in the world, and most jobs are created, but it"s godly! Tourism is not? And must unveiled women and lewd men come to the tourism account. During the year, 20 million pilgrims go to Mashhad, and all its hotel prices are too high, but this hotel cannot be regarded always full because it does not serve liquor!

Now this is one side, the other side of this issue is the separation of Hajj. That has separated the holy places, and millions of pilgrims of Imam Hussain AS that: all hotels in Baghdad and Karbala and Kadhimiya are filled, because under the auspices of the Hajj, the tour will not count! Hajj organization that receives and high prices, and profits unlawfully, he does not come in statistics! If the bit just a little bit of attention to stray : tourist’s means to be religious tourists come to their number, is hundreds of times! Unfortunately, the opposite! Visa and output are increasing every day, and enthusiasts Imam Rida (AS) in all countries of the world are suppressed. Only a few facilities, but humiliating them, also contributed to the cause. But the people of Pakistan or Afghanistan or Iraq and Azerbaijan do not pay the money come? Why are humiliated in front of them for various reasons be? Where: Imam Hussain said that the pilgrims get my money? Imam Reza and where people are asked to pay pilgrimage visa? And: their output. Qom, Mashhad, Shiraz and Rey"s conflict pilgrim people of God demands a few things: of them there account.

The most important feature of Islamic Iran, hospitality, but with the wrong philosophy of tourism, the people hospitable and kind friend, the people jobber and pilgrim’s conflict and anti-tourist activities are. Tourism is not contrary to Islam! The traveler who comes, should not have helped him was money. The holy shrine of Imam Reza and good examples of this are: lunch for free to visitors of the day, keeping shoes or health service is free, admission is also not obtained. While most major west tourism revenue is the same way! Of course, people are not low, and everywhere they could: Google and Gifts pay.

لماذا لا یعد وثیقة استراتیجیة السیاحة؟

 ، کان مطلوبا من مجلس التراث الثقافی والسیاحة لتوثیق: تقدیم استراتیجیة السیاحة بحلول نهایة هذا العام. وتحدث ماهین أخبار الاتصال التمثیل الفعال فی المؤامرة، بما فی ذلک حاجی بابائی طبیب، مهندس مفتح و حاجب زاده السادة، الربیع ومحمدی حول هذه المسألة. اقترح أنه کان من الواضح أن السیاحة فی ایران لا یزال له مکانه ولا یعترف! على الرغم من أن عوامل الجذب، والطبقة العلیا فی العالم 5، ولکنه کان صفرا. وهذا بالطبع کذب الإحصائی! والبرمجة السیئة. جاء إیران بسبب السیاحة، وحتى أکثر من بلدان أخرى عالیة جدا. ولکن عمدا لم یطلع على الإحصاءات. فی بلدان أخرى حتى السفر من محافظة الى یحسب عائدات السیاحة أخرى، ناهیک عن السفر داخل أوروبا أو فی الولایات المتحدة الأمریکیة، أو رابطة الدول المستقلة روسیا! ولکن الحجاج الإمام الرضا (علیه السلام) والإمام علی الرضا فی إیران وشاه جراغ، وحضرة عبد لم یکن السیاح! لأن السادة من السیاح الذین تلک المرأة خیر ما یدل على شبکة الإنترنت، والفواکه أهلا وسهلا! الشرب واللعب بحریة ترغب فی القیام به، لا تذهب إلى الحج، ویبکون وزراء! یتم إنشاء آستان قدس رضوی والمحافظات الأخرى مبارکه، أکبر الشرکات فی العالم، ومعظم الوظائف، لکنه إلهی! السیاحة لیست کذلک؟ ویجب أن النساء غیر المحجبات، والرجال فاسقة یأتون إلى حساب السیاحة. وخلال العام، و 20 ملیون حاج الذهاب إلى مشهد، وجمیع أسعار فنادقها مرتفعة جدا، ولکن هذا الفندق لا یمکن أن تعتبر کاملة دائما لأنه لا یخدم الخمور!

الآن هذا هو جانب واحد، وعلى الجانب الآخر من هذه القضیة هو فصل الحج. والذی کان یفصل بین الأماکن المقدسة، والملایین من حجاج بیت الله الحرام من الامام الحسین AS أن: یتم تعبئة جمیع الفنادق فی بغداد وکربلاء والکاظمیة، لأنه فی ظل رعایة الحج، فإن جولة لا یعول! منظمة الحج یستقبل وارتفاع الأسعار، والأرباح بشکل غیر قانونی، وقال انه لا یأتی فی الإحصاءات! إذا کان قلیلا فقط قلیلا من الاهتمام للسیاح طائشة یعنی أن یکون متدینا السیاح یأتون إلى عددهم، غیر مئات المرات! لسوء الحظ، فإن العکس! فیزا والمخرجات تتزاید کل یوم، ویتم منعها عشاق الإمام الرضا (ع) فی جمیع دول العالم. فقط عدد قلیل من المرافق، ولکن إذلالهم، ساهم أیضا فی القضیة. ولکن الناس فی باکستان أو أفغانستان أو العراق وأذربیجان لا یدفعون المال یأتی؟ لماذا یتم إذلال أمامهم لأسباب مختلفة تکون؟ حیث: قال الامام الحسین أن الحجاج الحصول على أموالی؟ حیث سئل الإمام رضا والناس لدفع تأشیرة الحج؟ وانتاجهم. قم ومشهد وشیراز وری الناس حاج الصراع الله یطالب عدد قلیل من الأشیاء: منهم هناک حساب.!

أهم میزة إیران الإسلامیة، والضیافة، ولکن مع فلسفة خاطئة السیاحة، وشعب مضیاف والرقیقة صدیق، والصراع الناس سمسار والحجاج وأنشطة مکافحة السیاحیة و. السیاحة لا یتعارض مع الإسلام! المسافر الذی یأتی، لا ینبغی أن یکون ساعده کان المال. مرقد الإمام الرضا والأمثلة الجیدة على ذلک هی: الغداء مجانا للزوار من الیوم، وحفظ الأحذیة أو الخدمة الصحیة مجانا، کما یتم الحصول علیها القبول. فی حین أن معظم عائدات السیاحة الغربیة الکبرى هی بنفس الطریقة! وبطبیعة الحال، والناس لیست منخفضة، وفی کل مکان ما فی وسعهم: جوجل وهدایا تدفع.

Niy? turizm strategiya s?n?di haz?rlamaq deyil?

Bu ilin sonuna q?d?r turizm strategiya t?min edir: M?d?ni ?rs v? Turizm T??kilat?n?n ?ura s?n?d t?l?b olunurdu. Hac? Babaei h?kim, müh?ndis Kavakebian Mofateh v? c?nablar, yaz v? M?h?mm?di o cüml?d?n sah?si olan Mahin X?b?rl?r ?laq? t?sirli t?msil bu m?s?l? bar?d? dan???b. T?klif ?randa turizm h?l? öz yeri var v? etiraf deyil ki, ayd?n idi! turistik baxmayaraq, dünyan?n ?n üst s?viyy? 5, ancaq s?f?r idi. Bu, ?lb?tt? statistik yaland?r! V? pis proqramla?d?rma. ?ran?n turizm g?ldi v? dig?r ölk?l?r? nisb?t?n daha çox yüks?kdir. Amma q?sd?n statistika görm?dim. Dig?r ölk?l?rd? bel? bir turizm g?liri hesablan?r bir il s?yah?t, Avropa daxilind? s?yah?t, v? ya Amerika Birl??mi? ?tatlar?, v? ya MDB Rusiya ?rzind? t?k olsun! Lakin Imam Rida (?) ?ran v? Shahcheragh ?mam Rzan?n v? H?zr?ti ?bdül z?vvarlar turist olmad?! ki, qad?n web ifad? ed?n turistl?r v? meyv? xo? g?lmisiniz c?nablar, çünki! ?çm?li v? bunu arzu s?rb?st oynayan h?cc? getm?k v? nazirl?r a?layan deyil! Astan Qüds R?z?vi v? dig?r illerde Mobarakeh, dünyan?n ?n böyük ?irk?tl?ri v??n i? yerl?ri aç?l?r, lakin bu ilahi var! Turizm deyil? V? qad?n t?qdim, v??xlaqs?z adamlar turizm hesab?na g?lm?k laz?md?r. ?l ?rzind? 20 milyon z?vvar M??h?d getm?k v? onun bütün otel qiym?tl?ri çox yüks?k, lakin bu otel içki xidm?t etmir, çünki h?mi?? tam hesab edil? bilm?z!

?ndi bu bir t?r?fd?n bu m?s?l?nin dig?r t?r?fi H?cc ayr?lmas? deyil. Bu müq?dd?s yerl?ri ayr?lm??, v? ki, ?mam Hüseynin z?vvarlar?n milyonlarla: Ba?dad v? K?rb?la v? Kadhimiya bütün otell?r, çünki H?cc himay?si alt?nda, dolu, Tur saymaq olmaz! qanunsuz yüks?k qiym?tl?ri v? m?nf??t v? q?bul H?cc t??kilat, o statistika g?lmir! bit yaln?z küç? turistl?rin diqq?t bir az turist onlar?n say? g?lm?k dini olmas? dem?kdir, yüzl?rl? d?f? edir! T??ssüf ki, qar??! Visa v? ç?x?? h?r gün art?r v? dünyan?n bütün ölk?l?rind? Imam Rida (?) merakl?lar? qar??s? al?n?r. Yaln?z bir neç? obyektl?ri, lakin onlar?n alçald?c? d? s?b?b yaratm??d?r. Lakin Pakistan v? ya ?fqan?stan v? ya ?raq v? Az?rbaycan xalq? pul g?lib vermirl?r? müxt?lif s?b?bl?ri ola üçün niy? onlar?n qar??s?nda t?hqir olunur? Harada: Imam Hussain Hac? pul almaq dedi? ?mam Rza v? harada insanlar h?cc viza öd?m?k t?l?b olunur? Onlar?n ç?xd?. Qum, M??h?d, ?iraz v? Allah?n Rey münaqi?? abid insanlar bir neç? ?ey t?l?b: Onlar?n orada dü?ür.!

?ran ?slam, qonaqp?rv?rlik ?n ?h?miyy?tli xüsusiyy?ti, lakin turizm yanl?? f?ls?f?si il?, insanlar?n qonaqp?rv?r v? mehriban dost, insanlar Jobber v? z?vvarlar münaqi??si v? anti-turizm f?aliyy?ti. Turizm ?slama zidd deyil! g?lir s?yyah, ona pul idi köm?k olmamal?d?r. ?mam Rza v? bu yax?? nümun?l?ri müq?dd?s ziyar?tgah? olan: nahar pulsuz üçün gün ziyar?tçil?r? pulsuz, q?bul da ?ld? deyil ayaqqab? v? ya sa?laml?q xidm?t saxlan?lmas?. ?n böyük West turizm g?liri eyni ??kild? olsa da! ?lb?tt? ki, insanlar a?a?? deyil v? h?r yerd? onlar ola bil?r: Google and Gifts öd?yirl?r.

 

 
تاریخ : یکشنبه 95/10/19 | 7:58 عصر | ماهین نیوز : پایگاه خبری بین المللی | نظر