تماس با ما پاییز 96 - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

التکنوقراط والمصلین الخبرة، وأحیانا أغنیة المتنافرة، ولحن یریدون: الناس والعالم ملحد فی القرن العشرین، لا ننسى أن المادیة وعبادة الطبیعة ما زالت موالیة. المؤدی للریاضی! وذوی الیاقات البیضاء أیضا دعم له، وبعد ذلک فی الفضاء الافتراضی لعبت: على الاقتباسات جهة عن النبی والأئمة من وقوع الزلزال، عندما المجتهدین من الدرجة الأولى أعربت، وعلى الجانب الآخر الحدیث هذا ما: کل شیء عن الخرافات. کما کان من قبل، وعزا الکلمات إلى الإسلام: ثم رفض ذلک بنفسه! فی أی من المصادر العلمیة والسردیة: إیران لا تنزل على قرون الماشیة! ولکن هذا اعتبر من قبل علماء المنحة الإسلامیة، وبعد ذلک، مع السخریة، ورفض ذلک. وهو لا یعرف الآیات والروایات، أنه لا، حتى مع الجهود العلمیة للخیام، والفارابی الغریبة. هذا الجهل لا یعرف: خلق الله الأرض والمعبد: هو کل الذکاء لجمیع تفاعلاته. وفعلوا ذلک عندما لم یولدوا! لیس والدهم الشیوعی. کل ما هو فی الأرض، أو تحت الأرض، أو فی الأرض، هو من مخلوقات الله، وتحت قیادته. القرآن یقول مرارا وتکرارا أن لا شیء یتم إلا من قبل قیادة الرب. إذا ما هی مشکلة الزلزال کأحد أعمال الله؟ هذا کل شیء غاضب. ما هی مشکلة العواصف الرهیبة فی الولایات المتحدة، نتیجة هزیمتها لداعش، وذبح أسماء داعش؟ والسبب بسیط: منذ تدمیر داعش، لم یعد هناک أی عاصفة. الزلزال الهائل أو تسونامی، نتیجة الفخر العلمی للیابانیین: یعتقدون أنهم یعرفون کل شیء! وهم قادرون على کل العمل: ولکن الجدار 12 متر ارتفاع 12 مترا لم یتسامح مع تسونامی. فما الذی لا ینبغی أن نعرفه عن حدوث الاتجار عبر الحدود، مثل قطرات المطر، التی تخلق زلزالا ضخما؟ بالطبع، لیس کل الموظفین  IRIB بحیث فرصة للفوز،الحدیث عن ربهم، وإعلان إنفاق المال العام: کفرهم والمادیة. على سبیل المثال، ونحن نرى أنه فی وقت وقوع الزلزال فی الاستودیو، مقدم یقرأ الفصل، وقال انه تبین سرعة مأسسة التعلیم الدینی. وهم یعرفون أن: حارس بلدی هو، وأنا أعلم، یحمل الزجاج فی الصخرة. لیس أن الإله الذی یحافظ على السماوات والأرض مع أعمدة غیر مرئیة لا یمکن السیطرة علیها من جراء زلزال أو خطأ. على العکس من ذلک، فمن الظلام! هذا کیف یقولون ذلک: زلزال أخیرا! وعبد الصالحین، لا تخافوا للانضمام إلیهم، وإعطاء شوف لطهران! على الرغم من أن صلاة القط الأسود لا المطر، ولکن إذا کان یفعل ذلک، فإنه لا یرید أن تنظر القط الخاص بک کما المحب وناسک! أو فخور جدا من علمه أن: ننسى الله والتفکیر: هو الذی یحدد: زلزال سیأتی أم لا.

حرف یک لائیک ضد مذهب!

فن سالاران و تخصص پرستان، گاهگاهی آهنگی نا موزون را، کوک می کنند و می خواهند: مردم، دنیای بی خدایی در قرن بیستم را، فراموش نکنند و به ماتریالیسم و: طبیعت پرستی همچنان وفادار باشند. متخصص خود خوانده زلزله، در تلویزیون جمهوری اسلامی، ظاهر شد و در مقابل همه عقاید اسلامی، و گفته های ائمه معصومین و: پیامبران ایستاد و: دروغ هایی را به آنها نسبت داد! مجری ورزشکار! و یقه سفید هم از او حمایت کرد و: بعد هم آن را در فضای مجازی پخش نمود: در یک طرف نقل قول هایی از پیامبر، و امامان معصوم در باره زلزله، که از سوی مجتهدان طراز اول بیان شده، و در طرف دیگر حرف این اقا که: همه را خرافات معرفی می کرد. مثل سابق، حرفهایی را به اسلام نسبت می داد و: بعد هم خودش آن را رد می کرد! در هیچیک از منابع علمی و روایی: ایرانی نیامده که زمین روی شاخ گاو است! ولی اقا این را، نظریه علمای اسلامی دانشته و بعد هم، با تمسخر آن را رد کرد. ایشان خبر از آیات و روایات ندارد، که هیچ، حتی با زحمات علمی خیام ها، و فارابی ها هم بیگانه است. با این نادانی ها، خود را متخصص اول زلزله در: ایران و جهان می داند: غافل از آنکه اولین شرط هر نظریه، ارجاع به سوابق است. این نادان نمی داند که: خداوند، زمین و اسمان را خلق کرده و: به همه فعل و انفعالات آن دانا است. و این کار را زمانی انجام داده، که نه ایشان متولد شده بودند! نه پدر جد کمونیست شان. همه چیزی که در زمین یا: زیر زمین یا داخل زمین هست، از آفریده های خداوند است، و تحت فرمان او می باشد. قران صراحتا بارها می گوید: که هیچ کاری صورت نمی گیرد، مگر به فرمان خداوند. لذا چه اشکالی دارد که زلزله  را، یکی از کارهای خدا بدانیم؟ وقتی معصومین می فرمایند: اگر زنا و فساد اخلاقی زیاد شد، مرگ ناگهانی و حوادث و بلایا هم زیاد می شود، چه زخمی به این اقا وارد می کند؟ که اینهمه عصبانی است.  چه اشکالی دارد که طوفان ها ی مهیب آمریکا را، نتیجه دفاع آنان از داعش، و آه مطلومانی که توسط داعش، قتل عام می شدند، بدانیم؟ دلیلش هم ساده است: از هنگام نابودی داعش، دیگر از طوفان ها خبری نیست. زلزله عظیم ویا سونامی راهم، نتیجه غرور علمی ژاپنی ها بدانیم: که فکر می کنند همه چیز را می دانند! و برهمه کار قادر هستند: ولی دیوار 12متر ارتفاع بتنی آنها، در مقابل سونامی طاقت نمی اورد.  چه را نباید در آمد های قاچاق مرزی را، مانند قطره های باران ندانیم، که یکباره سیلی و زلزله ای را، بوجود می آورد؟ البته همه کارکنان صدا وسیما اینطور نیستند که: تا فرصت به دست بیاورند، برغلیه خداوند داد سخن بدهند، و پول بیت المال را خرج تبلیغ: کفر و ماده پرستی کنند. مثلا ما می بینیم که در: موقع زلزله در استودیو، مجری سوره (اذا زلزلت الارض) را می خواند، و این سرعت عمل او، نشان از نهادینه بودن آموزش های مذهبی است. درست برعکس کسانی که: سالها است که می گویند: تهران زلزله می آید و حالا با خوشحالی، زلزله اشتهارد را به اسم تهران نوشته، و همه برنامه های صدا و سیما را، به اثبات حقانیت خود اختصاص داده اند. اینها بدانند: گر نگهدار من آن است که، من میدانم، شیشه را در بغل سنگ، نگهمیدارد. اینطور نیست که خداوندی، که آسمانها و زمین را با ستونهایی: که دیده نمی شود نگه میدارد، از کنترل یک زلزله یا گسل ناتوان باشد(ان الله یمسک السموات و الارض ان تزولا). بلکه برعکس، این سق سیاه آنها است! که آنقدر می گویند: تا بالاخره زلزله بیاید! وخداوند رحمن، برای روسیاه نشدن آنها هم شده، تکانی به تهران بدهد! هرچند که به دعای گربه سیاه، باران نمی آید اما اگر هم آمد، نبابد گربه خود را عابد و زاهد بداند! یا به قدری به علم خود مغرور باشد که: خدا را فراموش کند و فکر کند: اوست که تعیین می کند: زلزله بیاید یا نیاید.

The words of a secular anti-religion!

The technocrats and experts of the profession sometimes coax the song and want to: people forget the world of idolatry in the twentieth century and remain loyal to materialism and: naturism. The specialist of the earthquake appeared on the television of the Islamic Republic, and in front of all Islamic beliefs, and the words of the infallible Imams and: the prophets stood: they attributed lies to them! Performer of the athlete! And the white collar also supported him: and then he distributed it in cyberspace: on the one hand, quotes from the Prophet and the infallible Imams about the earthquake, which were expressed by the mujtahids of the first, and on the other hand, the words that’s what: It"s all about superstition. As before, he attributed words to Islam: then he rejected it himself! In none of the scientific and narrative sources: Iran does not come down on the horns of the cattle! But this was considered by the scholars of Islamic scholarship, and then, with ridicule, rejected it. He does not know the verses and narrations, that no, even with the scientific efforts of the Khayyam, and al-Farabi are alien. With these ignorance, he considers himself the first earthquake expert in: Iran and the world: It is unknowing that the first condition of any theory is to refer to records. This ignorant does not know: God created the earth and the temple: it is all intelligence to all its interactions. And they did this when they were not born! Not their communist father. All that is in the earth, or in the underground, or in the earth, is of the creatures of God, and under his command. The Quran explicitly says repeatedly that nothing is done, except by the command of the Lord. So what"s the problem with the earthquake as one of the works of God? When infallibles say: If sexual immorality and moral corruption increase, then sudden death and accidents and disasters will increase too much, what wounds do they bring? That"s all angry. What is the problem with the terrible storms of the United States, the result of their defeat of ISIS, and the slaughter of ISIL"s names? The reason is simple: Since the destruction of ISIL, there is no longer any storm. The enormous earthquake or tsunami, the result of the scientific pride of the Japanese: they think they know everything! And they are capable of all work: but the 12-meter-high 12-meter wall did not tolerate a tsunami. What should we not consider the incomes of border trafficking, such as drops of rain, which creates a massive and earthquake? Of course, not all the staff of the voice are like this: to give the opportunity, to speak to the Lord, and to spend money on the prophet: blaspheme and ignorance. For example, we see that in the time of the earthquake in the studio, he reads the sura , and this speed of action reflects the institutionalization of religious education. Quite the reverse of those who have been saying for years: Tehran is an earthquake, and now it is happy to write an earthquake called Eshtehard in the name of Tehran, and all the programs of sound and television have proved their legitimacy. They know that: My keeper is, I know, holds the glass in the rock. It is not that the god who keeps the heavens and the earth with the pillars not visible cannot be controlled by an earthquake or fault. On the contrary, it is their darkness! That"s how they say so: earthquake finally! And the servant of the righteous, do not be afraid to join them, give a shove to Tehran! Although the black cat"s prayer does not rain, but if it does, it does not want to consider your cat as a devotee and a hermit! Or so proud of his science that: Forget God and think: He is the one who determines: an earthquake will come or not.

Düny?vi din ?leyhin? sözl?r!

Atletin ifaç?s?! V? a? yaxas? d? ifa virtual m?kanda sonra v? ona d?st?k: müct?hidl?r birinci sinif ifad? Pey??mb?r v? z?lz?l? imamlar bir t?r?fd?n kotirovkalar?n on, v? dig?r t?r?fd?n müzakir?si N?dir: Bu x?yan?tdir. Daha ?vv?l oldu?u kimi, ?slam? sözl?r söyl?di: sonra özünü r?dd etdi! Elmi v? b?dii m?nb?l?rd?n heç biri: ?ran mal-qaran?n buynuzlar?na dü?mür! Amma bu, ?slam t?qaüdü aliml?ri t?r?find?n n?z?rd?n keçirildi v? sonra bir gülünc il? onu r?dd etdi. O, ay? v? r?vay?tl?ri bilm?mi?dir ki, heç bir ?ey, h?tta X?yyam v??l-Farabi elmi s?yl?ri il? yad deyildir. Bu cahillikl? özünü ilk z?lz?l? üzr? müt?x?ssis hesab edir: ?ran v? dünya: H?r n?z?riyy?nin ilk ??rti qeydl?r? istinad etm?k bilm?d?n bilir. Bu cahil bilmir: Allah yer v? m?b?di yaratd?: bütün bunlar?n ham?s?n?n qar??l?ql? ?laq?si. Onlar anadan olmad?qda bunu etdil?r! Onlar?n kommunist atas? deyil. Yerd?ki v? ya yeralt? v? ya yerd?ki bütün ?eyl?r Allah?n varl???ndan v? onun ?mri alt?ndadir. Quranda aç?q-ayd?n bir ?ey deyilir ki, R?bbin ?mrind?n ba?qa bir ?ey edilmir. Bel? ki, z?lz?l? il? ba?l? problem Allah?n ?s?rl?rind?n biri kimidir? Düz?ltdikl?ri zaman: Evlilik v? m?n?vi korrupsiya artark?n, bird?n-bir? ölüm, q?za v? f?lak?tl?r çox art?b, n? q?d?r yaralanacaq? Bütün bunlar q?z?bl?ndi. Birl??mi? ?tatlar?n d?h??tli f?rt?nalar?, ISIS-in m??lubiyy?ti v? ???D-in adlar?n?n öldürülm?si n?tic?sind? problem n?dir? S?b?bi sad?dir: ???L m?hv edildikd?n sonra art?q f?rt?na yoxdur. Böyük z?lz?l? v? ya sunami, Yaponiyan?n elmi qüruru n?tic?sind?: onlar h?r ?eyi bilirl?r! V? onlar bütün i?l?r? qadirdirl?r: 12 metr yüks?klikd? olan 12 metrlik bir divar, bir sunami dözm?mi?di. S?rh?d qaçaqmalç?l???, m?s?l?n, kütl?vi z?lz?l? yaradan ya??? damc?lar? haqq?nda n? bilm?liyik? M?s?l?n, biz studiyas? z?lz?l? zaman?, apar?c?s? f?sil deyilir ki, gör?c?ksiniz, v? sür?ti o dini t?hsil kurumsalla?mas?n? göst?rdi. Onlar bilirl?r: Qalibim, bilir?m, qaya içind? ?ü?? saxlay?r. Göyl?ri v? yerini görünm?y?n sütunlarla saxlayan Allah?n bir z?lz?l? v? ya günah? il? idar? oluna bilm?z. ?ksin?, onlar?n qaranl???d?r! Bel?likl? bel? dedil?r: z?lz?l? n?hay?t! Salehl?rin qulluqçusu, onlara qo?ulmaqdan qorxma, Tehrana bir ?ey verm?! Qara pi?ikin duas? ya?mur ya?m?r, amma ?g?r bel?dirs?, pi?ikin bir b?la??tçi v? hermit kimi hesab etm?sini ist?mir! Yoxsa elmind?n qürur duyuruq: Allah? unutma v? dü?ünün: O, mü?yy?n ed?ndir: bir z?lz?l? g?l?c?k yoxsa olmayacaq.

 

 


تاریخ : پنج شنبه 96/9/30 | 10:19 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

السید زانجنه، وزیر النفط، تمکنت من الأحذیة! وقالت النظریة: إذا نوکیا هو الرئیس التنفیذی لشرکة توتال، انها موافق! کما تم تخفیف نائب الرئیس التنفیذی لشرکة سیمنز! حتى أمس، سخروا کل هذا ک إدارة کلیوی والحافلات، ولکن الیوم هم یدافعون عنه. وقالوا انهم یعتقدون ان "کل من یرید ان یکون کبیرا، یجب ان یذهب على طول الطریق، من الجنود الى الضباط، الى الامیری". مثل شرکة النفط أو إدارة التعلیم، أن المدیر العام یجب أن یکون الصف 30. ولکن الیوم وزیر النفط! وقال سنتین هو لإدارة التنمیة، أطلقت وزارة البترول، لذلک لیس کل مدیری المحافظات، قدیمة أو التقاعد، فإنها یمکن أن درجة أقل من لدیهم، للشباب لإدارة الجامعة والمحافظات. ویبدو أن ما یفعله الأجانب، إذا کنا سن الثلاثین، ینبغی أن تتبعها. فقط لإدارة ومعرفة السوق و: إدارة الشرکة. هذا ما تم فی إیران، ولکن تم انتقاده. الآن أن الأجانب فعلت، والسادة مجنون! ویقولون إنه فی إیران، یجب أن یتم ذلک! مناقشة أخرى هی: سائقی الحافلات. عندما یتم تغییر رئیس، فمن العادة فی کل مکان فی العالم: کما توظف کلا الطرفین أو العصابات. ولکن عندما فعلوا ذلک فی الماضی، قالوا إن الحافلة کانت ضخمة أو ضخمة! لأنها تغیر الناس بالجملة. ولکن الآن فی الحکومة الجدیدة یقولون: إنه بخیر ویجب أن یتغیر جمیع المحافظین، تماما کما تغیرت کل مجلس الوزراء. لذلک یجب أن لا الاستلقاء على هذه الکلمات. منطقیا، کل دولة فعلت کل شیء، انها جیدة فی وقتها، وأنه لا ینبغی أن یکون موضع تساؤل. والسبب هو أیضا بسیط جدا: بسبب النتائج، فإنها تستخدم الحکومات اللاحقة، حتى تسجیل أنفسهم. العدید من المشاریع الکبرى، مثل مترو، الشمس المشرقة، والمطار الدولی، کانت موجودة منذ ما یقرب من نصف قرن: انها مصممة وجمیع الحکومات مشغولة. الطاقة النوویة وقاذفات الصواریخ، مثل السیارات التی یرجع تاریخها: لأکثر من نصف قرن، ولکن أی حکومة جاء لرفض الحکومة السابقة، وقدم نفسه کمالک لهذه الصناعات. وهذا یدل على أن الإدارة جیدة، ولکن لیس المدیرین الأخلاقیة. وهذا یعنی أنها أفضل من غیرها. وإذا ما وضعنا جانبا هذه النقطة، فقد تمکنت الإدارة الإیرانیة، بإلهام من الإسلام والثورة الإسلامیة، منذ نصف قرن، من أن تکون لها الید العلیا والید العلیا أمام جمیع قادة العالم. وبالمثل، فإن الاقتصاد الإیرانی والسیاسة والعسکرة الإیرانیة کانت أعلى من نظیراتها: العالم والغرب. وإلا، مع تقنیة إدارة مروحة الأولى من الآخرین، فإنه ینبغی القضاء علیها. کما هو الحال مع الاقتصاد المرن، تمکن من التحایل على العقوبات، فی السیاسة والإدارة أیضا. وأبقى ورفع مستواها نفسه. إذا لم تکن هذه هی الحالة، عندما کان العالم کله، مع جمیع الأدوات، دعم الشاه، لا یمکن أن تفعل أی شیء، دمرت، فی حرب 8 سنوات أیضا .

مدیران کیلویی و: مدیران اتوبوسی!

آقای زنگنه وزیر نفت، پا تو کفش مدیریت کرد! و تئوری از خودش داد: اگر معا.ن شرکت نوکیا؛ مدیرعامل توتال شود خیلی خوب است! همانطور که معاون مدیر عامل زیمنس، مدیرعامل شل شد!. تا دیروز همه این را به عنوان مدیریت کیلویی، و اتوبوسی مسخره می کردند، ولی امروز از آن دفاع می کنند. در اوایل انقلاب بحث بین تخصص و تعهد بالا گرفته بود، و کسانی را که در یک رشته، متخصص نبودند، ولی مسئولیت می پذیرفتند، بعنوان مدیران کیلیویی مثل: درجه دار و افسر و تیمسار کیلویی! می گفتند آنها معتقد بودند: هر کس می خواهد سرلشکر شود، باید همه درجات را، از سربازی تا افسری و تا امیری، طی کرده باشد. مانند شرکت نفت یا آموزش و پرورش، که مدیر کل ها باید گرید 30 داشته باشند. اما امروز وزیر نفت! گفت دوسال است که مدیریت توسعه را، در وزارت نفت به راه انداخته، لذا لازم نیست همه مدیران استانی، پیرمرد و یا بازنشسته باشند، آنها میتوانند گرید پایین تر هم داشته باشند، تا از جوانان هم برای مدیریت: کل و استانها استفاده شود. گویا هرچه خارجی ها بکنند، ولو حرف سی ساله خودمان باشد، باید به آنها اقتدا کنیم. حالا که وزیر نفت دیده: مدیر شرکت آی تی، که حتی نمی دانست نفت چیست، میتواند بزرگترین شرکت نفتی، اروپایی را اداره کند، چون بازار را می شناسد، پس لازم نیست اصلا مدیران نفتی، از وزارت نفت یا تحصیلکرده نفت باشند. فقط باید مدیریت داشته و بازار را بشناسند و: بتوانند شرکت را اداره کنند. این کاری بود که در ایران انجام می شد، ولی مورد انتقاد بود. حالا که خارجی ها کردند، باز هم آقایان طلب کارند! و می گویند در ایران هم، باید این طور عمل شود! بحث دیگری هم که هست: مدیران اتوبوسی است. وقتی یک رئیس جمهور عوض می شود، در همه جای دنیا رسم است که: هم حزبی ها یا هم باندی های خود را، سرکار می گذارد. اما وقتی در دولت های گذشته این کار را کردند، گفتند دولت اتوبوسی، یا فله ای است! چون افراد را فله ای عوض می کنند. اما حالا در دولت جدید می گویند: اشکال ندارد و همه استانداران باید عوض شوند، همانطور که همه کابینه عوض شد. لذا باید گول این حرفها را نخورد. بطور منطقی هر دولتی، هر کاری را انجام داده، در زمان خودش خوب بوده، و نباید آن را زیر سوال برد. دلیل آن هم بسیار ساده است: زیرا از نتایج آن، دولتهای بعدی استفاده می کنند، حتی بنام خودشان ثبت می کنند. بسیاری از طرح های مهم، مانند مترو، شهر افتاب و فرودگاه بین المللی، نزدیک به نیم قرن است که: طراحی شده است و همه دولت ها، زحمت کشیدند. انرژی هسته ای و موشک سازی هم، مانند خودرو سازی قدمت: بیش از نیم قرن دارند، ولی هر دولتی آمد، دولت قبلی را نفی کرد، و خود را صاحب این صنایع معرفی نمود. این نشان می دهد که: مدیریت خوب است، ولی مدیران اخلاق ندارند. یعنی خود را بهتر از دیگران می دانند. اگر این نکته را کنار بگذاریم، مدیریت ایرانی توانسته: با الهام از اسلام و انقلاب اسلامی، مدت نیم قرن در برابر همه مدیریت های جهانی، حرف برتر و دست بالاتر را داشته باشد. همینطور اقتصاد ایران ، سیاست و نظامی گری ایران، در حد بالاتری از همتاهای: جهانی و غربی خود بوده است. چرا که در غیر اینصورت، با اولین فن مدیریت دیگران، باید از بین می رفت. همانطور که با اقتصاد مقاومتی، توانست تحریم ها را دور بزند، در سیاست و مدیریت هم این کار را انجام داد. و خود را حفظ و ارتقا داد. اگر چنین نبود، وقتی همه دنیا با همه ابزار ها، از شاه حمایت می کردند، نمی توانست کاری بکند، از بین می رفت، در جنگ 8ساله هم همینطور..

Kilo Managers and: Bus Drivers!

Mr. Zangeneh, the oil minister, managed you shoes! And the theory said: If Nokia is the CEO of Total, it"s OK! As deputy CEO Siemens was relaxed! Until yesterday, they mocked all this as kilos management and bus, but today they are defending it. In the early years of the revolution, the debate between specialization and commitment was high, and those who were not specialized in a discipline but accepted responsibility, as Kilo"s directors, such as Chief, Officer and Kilo’s teammate! They said they believed: "Anyone who wants to be a major must go all the way, from soldiers to officers, to presidents." Such as the oil company or the education department, that the general manager should have grade 30. But today the oil minister! He said that he has been managing the development in the Ministry of Oil for two years, therefore, it is not necessary for all provincial executives, old men or retirees to have a lower grade, so that young people can be used to manage: the whole and the provinces. It seems that what foreigners do, if we are thirty years old, should follow them. Now that the oil minister has seen: the director of the IT company, who did not even know what oil, could handle the largest oil company in Europe, because it knows the market, so it"s not necessary for oil managers to be oil ministries or educated oil companies. Just have to manage and know the market and: manage the company. This was what was done in Iran, but it was criticized. Now that the foreigners have done, the gentlemen are crazy! And they say that in Iran, this should be done! Another discussion is: bus drivers. When a president is changed, it is customary everywhere in the world: it also employs both: parties or gangs. But when they did it in the past, they said the bus was bulky or bulky! Because: they change people bulk. But now in the new government they say: it"s okay and all governors should change, just as all the cabinet has changed. So you should not lie down on these words. Logically, every state has done everything, it"s good at its time, and it should not be questioned. The reason is also very simple: because of the results, they use subsequent governments, even register themselves. Many of the major projects, such as Metro, Sunshine, and International Airport, have been around for nearly half a century: it"s designed and all the governments have been busy. Nuclear power and rocket launchers, such as automotive dating: For over half a century, but any government came to reject the previous government, and introduced itself as the owner of these industries. This shows that management is good, but not ethical managers. It means that they are better than others. If we put aside this point, Iranian management has been able, with inspiration from Islam and the Islamic Revolution, for half a century, to have the upper hand and upper hand in front of all world leaders. Similarly, Iran"s economy, politics and militarism of Iran have been higher than their counterparts: the world and the west. Otherwise, with the first fan management technique of others, it should be eliminated. As with the resilient economy, he was able to circumvent the sanctions, in politics and management, too. And kept and upgraded himself. If that were not the case, when the whole world, with all the tools, supported the Shah, could not do anything, was destroyed, in the 8-year war as well.

Kilo idar?çil?ri v?: Bus Drivers!

 

C?nab Zangeneh, neft naziri, ayaqqab?lar?n? idar? etdi! V? n?z?riyy? dedi: Nokia ümumi CEO"su olduqda, bu tamam! Siemens ba? direktorunun müavini rahat oldu! Dün?n? q?d?r bütün bunlar? klywi r?hb?rliyi v? avtobus olaraq istehza etdim, amma bu gün onu müdafi? edirl?r. Onlar dedil?r: "Böyük olmaq ist?y?n h?r k?s, ?sg?rd?n oraya q?d?r, Amirin? q?d?r getm?lidir". Neft ?irk?ti v? ya t?hsil ?öb?si kimi, ümumi müdir 30-cu d?r?c? olmal?d?r. Amma bu gün neft naziri! iki il inki?af idar? etm?kdir Neft Nazirliyi ba?lay?b, bel? ki, bütün il müdirl?ri, köhn? v? ya, onlar daha a?a?? sinif, g?ncl?r? bütün v? il idar? ed? bil?rsiniz t?qaüd?. Göründüyü kimi, ?g?r otuz ya??ndursa, ?cn?bil?r n? ets?l?r, onlara riay?t etm?lidirl?r. Yaln?z bazar idar? v? bilm?k laz?md?r v?: ?irk?t idar?. Bu, ?randa edilmi?di, amma t?nqid olundu. ?ndi ?cn?bil?rin etdiyin? gör?, c?nablar crazy! Onlar deyirl?r ki, ?randa bunu etm?k laz?md?r! Dig?r bir müzakir?: avtobus sürücül?ri. Bir prezident d?yi?dirildikd?, dünyan?n h?r yerind? ad?t edir: h?m d? h?r iki t?r?f?, yaxud ??b?k?l?r? i?l?yir. Ancaq keçmi?d? bunu etdil?r, avtobusun böyük v? ya h?cmli oldu?unu söyl?dil?r! Çünki insanlar kütl?ni d?yi?irl?r. Amma indi yeni hökum?td? deyirl?r: bütün kabinet d?yi?ikliyin? b?nz?r oldu?u kimi, bütün hakiml?r d?yi?dirilm?lidir. Buna gör? d? bu sözl?r? yalvarmaq laz?m deyil. M?ntiqi olaraq, h?r bir dövl?t h?r ?eyi etmi?, onun vaxt?nda yax??d?r v? sor?u-sual olunmamal?d?r. S?b?b d? çox sad?dir: n?tic?l?rd?n öt?ri sonrak? hökum?tl?ri istifad? edir, h?tta özl?rini qeydiyyatdan keçirir. Bu r?hb?rliyin yax?? oldu?unu, lakin etik idar?çil?rin olmad???n? göst?rir. Y?ni onlar ba?qalar?ndan daha yax??d?r. Eynil?, ?ran?n iqtisadiyyat?, siyas?ti v? militarizmi h?m dünya, h?m d? q?rbdir. ?ks halda ba?qalar?n?n ilk fan idar?etm? texnikas? il? aradan qald?r?lmal?d?r. Möhk?m iqtisadiyyatda oldu?u kimi, o da sanksiyalar?n, siyas?tin v? r?hb?rliyin ?leyhin? ç?xa bildi. V? özünü saxlad? v? yenil?ndi. ?g?r bel? deyils?, bütün dünya, bütün vasit?l?rl?, ?ah? d?st?kl?y?nd?, 8 illik müharib?d? d? heç bir ?ey ed? bilm?di.


تاریخ : پنج شنبه 96/9/30 | 12:2 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

تلوث الهواء فی طهران وغیرها من المدن مشکلة کبیرة. ولکن هذا هو علامة على عدد قلیل من الأشیاء: الاتجاه الصاعد والهبوط. أولا، لا تزال طهران حیة ونشطة. أولئک الذین یعتقدون أو ینشرون: إیران مغلقة، نرى أننا یجب أن نغلق طهران بالقوة والنظام، والناس لا یتخلى عن أنشطة متعددة. ثانیا، لا تزال طهران طاعنة لتطلعات السکان، وتأمل فی حیاة أفضل: الوجهة هی الهجرة الملیون. أی أنه لم یأت أحد إلى طهران لمغادرة طهران بکل هذه المشاکل! الخوف من الزلزال وتلوث الهواء، لیس له تأثیر على العملیة: طهران لم تکن هجرة. ثالثا، المنتجات البترولیة، والبنزین، والسیارات والدراجات الناریة: ولا یزال أقصى استخدام لها مستمرا. وإلا، فإن الناس یذهبون إلى مدنهم، والسیارات المصنوعة فی المستودعات! لیس کل یوم أکثر تکلفة وأکثر من ذلک، انها لا تزال مروحة. رابعا، ارتفاع التکالیف وارتفاع تکالیف المدینة لیس فقط لا تزعج الناس! وهم لا یجبرونهم على التحرک، ولکنهم من بین مرتبة الشرف للمخططین و: سکان المدن. إذا استیقظوا یوما ما، فسوف یرون أن الحلیب رخیص، أو أن سعر الخبز راکد! لم تفعل. بعض هذه الحوادث تلوث الهواء تأتی إلى الألفیة. ولکن هناک المزید من النجاحات: کثیرون یعتبرون تلوث الهواء بمثابة معضلة ومشکلة کبیرة: قتل 17 شخصا. ولکن بعد ذلک، هناک 17 حالة وفاة أعلى من المجازر الشاسعة للطرق التی تفلت من تلوث طهران. اجتماعیا، الناس یفضلون الموت فی طهران، فی منازلهم أو المستشفیات، بسبب تلوث الهواء! ولکن هربا منها، لا یعرضون أسرهم للخطر على الطرق. سیاسیا، هناک عذر لانتقاد الحکومة ومجلس الوزراء و: یتم توفیر القضاء بحیث لا أحد یجلب لهم السجن! أی أن حریة التعبیر مکفولة. من وجهة نظر رجال الأعمال والنخب، فإن الوضع أفضل. لأن کل مشکلة هی فرصة لریادة الأعمال. على سبیل المثال، معالجة نانو، أو تکنولوجیا متفوقة، یمکن أن تمتص الهواء، وإنتاج سبائک الرصاص من الرصاص، حتى لا تکون هناک حاجة لاکتشاف منجم الرصاص. اکتشاف أو بناء المواد التی یمکن استخدامها لزراعة النباتات بدلا من المهاد، على الزجاج الأمامی والحجر الرملی! کما کان الیوم فی مقابلة مع المعهد الوطنی للبحوث الحیویة، التسویق والإنتاج الضخم لهذه المادة. تلوث الهواء جید للشعب الدینیة أیضا! إذا کان الطبیب الشرطة فی مؤتمر صحفی، قال للصحفیین ان الصلاة یجب أن یأتی ویأخذ هذا التلوث. انها جیدة لالمعادیة للدینیین والشیوعیین أیضا! لأنهم یقولون: "أمطار الأرض لیست على الأرض، بل هی أرض جمیلة!" من حیث الأسواق والاقتصاد هو جید، لأن الکثیر من البضائع، وتباع فی الغالب! یشترون المزید من الحلیب لمزید من الناس لزیادة مقاومة الجسم! وهم یستمعون إلى أمر الدعایة: یعلنون کل شیء: من الجید شراء الهواء للتلوث. الناس جیدة حقا! انهم یشترون کل شیء بأی ثمن، وهم سعداء لشرائه أیضا. على سبیل المثال، انظر کم من الناس قناع فی یوم مصاب! ومدى سوق هذه السلع سوف تزدهر: حیازة و: اللیاقة البدنیة !

فراوری آلودگی هوا!

آلودگی هوای تهران و: دیگر شهر ها یک معضل بزرگ است. ولی این امر نشان چند: پیشامد و پسامد خوشایند است. اول اینکه تهران همچنان زنده و پرکار و فعال است. کسانی که فکر می کنند یا تبلیغ می کنند که: ایران تعطیل است، می بینیم باید به زور و دستور، تهران را تعطیل کنیم، والا مردم دست از فعالیت چند گانه برنمی دارند. دوم اینکه تهران همچنان قبله آمال جمعیت ها، و امید به زندگی بهتر و: مقصد مهاجرت میلیونی است. یعنی هنوز کسی حاضر نشده، با تمام این مشکلات، تهران را ترک کند! ترس از زلزله و آلودگی هوا، هیچ تاثیری در فرایند: مهاجرپذیری تهران نداشته است. سوم اینکه تولیدات نفت و بنزین، خودرو و موتور سیکلت و: استفاده حداکثری از آنان ادامه دارد. وگرنه، مردم به شهرستانهای خود می رفتند، خودروهای ساخته شده در انبارها می ماند! نه اینکه هر روز گرانتر و بیشتر شود، بازهم هوادار داشته باشد. چهارم اینکه گرانی و هزینه های بالای شهری، نه تنها مردم را آزار نمی دهد! و آنها را وادار به کوچ نمی کند، بلکه جزو افتخارات برنامه ریزان و: شهرنشینان شده است. اگر روزی از خواب بیدار شوند و: ببینند که شیر ارزان شده، یا قیمت نان ثابت مانده، غصه دار می شوند! زیرا اگر شیر گران نشود، تاکسی دار بهانه ای برای افزایش: کرایه تاکسی خود ندارد: همینطور نانوا و.. بنابر این گرانی و تورم، بفدری هماهنگ هستند که: قانون کلیت پیدا کرده اند: اگر همه چیز تغییر کند، یعنی هیچ چیز تغییر نکرده است. تعدادی این پیشامد های آلودگی هوا، به هزارهم میرسد. اما پسامد های آن بیشتر هم هست:  خیلی ها آلودگی هوا را یک معضل، و مشکل بزرگ میدانند: که باعث مرگ و 17نفر شده است. ولی از آنسو مرگ و میر 17نفر، در مقابل کشتار وسیع جاده ها، که برای فرار از آلودگی تهران است، بیشتر است. از نظر اجتماعی، مردم ترجیح می دهند در تهران، و در منزل یا بیمارستان خود، بخاطر آلودگی هوا بمیرند! ولی برای فرار از آن، در جاده ها، خانواده خود را به خطر نیاندازند. از نظر سیاسی هم، بهانه ای برای انتقاد از دولت و کابینه و: قوه قضائیه فراهم می شود، تا هیچ کس آنها را به زندان نیاندازد! یعنی آزادی بیان آنها تضمین میشود. از نظر کار آفرینان و نخبگان، وضع از این هم بهتر است. زیرا هر مشکلی، یک فرصت کار آفرینی است. مثلا فراوری نانو، یا تکنولوژی های برتر، می توانند هوا را مکش کنند، و از سرب موجود در آن، شمش های سرب تولید کنند، تا نیازی به کشف معدن سرب هم نباشد. موادی را کشف و یا بسازند که بجای مالچ، بر روی ریزگردها و ماسه های بادی، بریزند که بتواند گیاه را در خود پرورش بدهد! چنانکه امروز در مصاحبه با پژوهشگاه ملی زیست فناری ، تجاری سازی و تولید انبوه این ماده، در دستور کار قرار گرفت. آلودگی هوا برای مذهبی ها هم خوب است! چناچه دکتر کلانتری در نشست خبری، به خبرنگاران گفت برویم دعا کنیم که: باید بیاید و این آلودگی ها را ببرد. برای ضد مذهبی ها و کمونیست ها هم خوب است! زیرا می گویند: باران نبار بر زمین، زمین جای قشنگی نیست! ازنظر بازاری و اقتصادی هم خوب است: چون خیلی از کالاها، بیشتر فروش می رود! شیر را مردم بیشتر می خرند، تا بتوانند مقاومت بدن را افزایش دهند! گوش به فرمان تبلیغات هستند تا: هرچه را اعلام کردند: برای آلودگی هوا خوب است، بخرند. واقعا مردم خوبی داریم! همه چیز را به هر قیمتی باشد می خرند، خوشحال هم هستند که خریده اند. مثلا ببینید در یک روز آلوده، چند نفر ماسک می زنند! و چه مقدار بازار این کالاها رونق پیدا می کند: دارندگی و: برازندگی!

Air pollution processing!

Air pollution in Tehran and other cities is a big problem. But this is a sign of a few things: an upside and downside. First, Tehran is still alive and active. Those who think or propagate that: Iran is closed, we see that we have to close Tehran by force and order, and people do not give up on multiple activities. Second, Tehran is still a quibble for the aspirations of the population, and hopes for a better life: the destination is a millionth immigration. That is, no one has ever come to Tehran to leave Tehran with all these problems! Fear of earthquake and air pollution, has no effect on the process: Tehran has not been migratory. Thirdly, petroleum products, petrol, automobiles and motorcycles: and the maximum use of them is continuing. Otherwise, people would go to their cities, cars made in warehouses! Not every day more expensive and more, it"s still a fan. Fourth, the high costs and high costs of the city not only do not annoy people! And they do not force them to move, but they are among the honors of the planners and: city dwellers. If they wake up one day, they"ll see that the milk is cheap, or the price of bread is stagnant! Because if the milk is not expensive, the taxi has no excuse to increase: there is no tax luggage: as well as bakeries and so on. Therefore, the price and inflation are consistent with the fact that: the law has become general: if everything changes, nothing changes has not done. Some of these air pollution incidents come to the millennium. But there are more successes: many consider air pollution as a dilemma and a big problem: it killed 17 people. But beyond that, 17 deaths are higher than the vast massacres of roads that escape Tehran"s pollution. Socially, people prefer to die in Tehran, at their homes or hospitals, because of air pollution! But to escape it, they do not endanger their families on the roads. Politically, there is an excuse to criticize the government and the cabinet and: The judiciary is provided so that nobody brings them to jail! That is, their freedom of expression is guaranteed. From the viewpoint of the entrepreneurs and the elites, the situation is even better. Because: every problem is an opportunity for entrepreneurship. For example, nano processing, or superior technology, can absorb air, and produce lead ingots from the lead, so that there is no need to discover a lead mine. Discover or construct materials that can be used to grow plants instead of mulches, on windshields and sandstones! As :it was today in an interview with the National Bioenteric Research Institute, commercialization and mass production of this substance. Air pollution is good for religious people too! As Dr. Kalantari told reporters at the press conference, we pray that: It must come and take this pollution. It"s good for anti-religious and communists too! Because they say: "The rain of the earth is not on the earth; it is not a beautiful land!" It is also good in terms of market and economics: because most of the goods are sold more! They buy more milk for more people to increase body resistance! They are listening to the propaganda order: they announce everything: it is good to buy air for pollution. Really good people! They buy everything at any cost, and they are happy to buy it too. For example, see how many people mask in an infected day! And how much the market for these commodities will prosper: possession and: fitness!

Hava çirkliliyinin i?l?nm?si!

Tehran v? dig?r ??h?rl?rd? havan?n çirkl?nm?si böyük problemdir. Ancaq bu bir neç? ?eyin bir ?lam?tidir: t?rs v? a?a??. Birincisi, Tehran h?l? d? canl? v? aktivdir. ?kincisi, Tehran h?l? daha yax?? h?yat üçün ist?kl?ri namaz, v? ümid var ki, miqrasiya t?yinat mln. Y?ni, heç kim Tehrana bütün bu probleml?rl? Tehran? t?rk etm?mi?di! immiqrasiya Tehran deyil: z?lz?l? v? çirkl?nm? Fear prosesi heç bir t?siri yoxdur. Üçüncüsü, neft v? qaz, avtomobil v? motosiklet v? onlar?n ?ks?riyy?ti davam ed?c?k istifad? edin. ?ks t?qdird?, insanlar öz ??h?rl?rin?, anbarlarda haz?rlanm?? avtomobil? ged?c?kl?r! H?r gün daha bahal? v? daha çox deyil, h?l? d? bir fan. Dördüncüsü, ??h?rin yüks?k x?rcl?ri v? yüks?k x?rcl?ri insanlar? narahat etmir! Onlar h?r?k?t etm?y? m?cbur etmirl?r, lakin onlar planla?d?r?c?lar?n v? ??h?r sakinl?rinin ??r?fl?rind?ndirl?r. Bir gün oyan?rlarsa, sütün ucuz oldu?unu görürl?r, ya da çör?k qiym?ti dur?undur! Yapmad?. Bu havan?n çirkl?nm? hadis?l?rind?n b?zil?ri minilliy? çat?r. Ancaq daha çox u?urlar var: çoxu hava çirkliliyini bir dilemma v? böyük bir problem hesab edir: 17 n?f?r öldü. Bununla yana??, 17 ölüm Tehran?n çirkl?nm?sind?n qaçan yollar?n böyük q?r??nlar?ndan daha yüks?kdir. Sosial olaraq, insanlar hava çirkliliyin? gör? Tehranda, evl?rind? v? ya x?st?xanalar?nda ölm?yi üstün tuturlar! Ancaq qaçmaq üçün ail?l?rin? yollarda t?hlük? yoxdur. Y?ni ifad? azadl??? t?min edilir. T???bbüskar v? elit bax?m?ndan v?ziyy?t daha yax??d?r. Çünki h?r bir problem sahibkarl?q üçün bir fürs?tdir. Nano emal v? ya üstün texnologiya, m?s?l?n, havan? absorbe ed? bil?r v? qur?u?un külç? külç? istehsal ed? bil?r, bel?likl? qur?u?un m?d?nini a?karlama?a ehtiyac yoxdur. Kül?kl?r, ?ü??l?r v? qum da?lar? yerin? bitkil?r yeti?dirm?k üçün istifad? edil? bil?c?k materiallar? k??f edin v? ya qurun! Bu gün Milli Bioenteric Ara?d?rma ?nstitutu, bu madd?nin ticar?ti v? kütl?vi istehsal?na verdiyi müsahib?d? oldu?u kimi. Hava çirkliliyi d? dindarlar üçün yax??d?r! Dr. Kalantari m?tbuat konfrans?nda jurnalistl?r? verdiyi m?lumata gör?, biz dua edirik: bu çirkl?nm?nin g?lm?si v? al?nmas? laz?md?r. Anti-dini v? kommunistl?r üçün d? yax??d?r! Çünki dedil?r: "Yerin ya???? yer üzünd? deyil, göz?l bir yer deyil!" Bazar v? iqtisadiyyat bax?m?ndan da yax??d?r: mallar?n çoxu daha çox sat?l?r! B?d?n müqavim?tini art?rmaq üçün daha çox insan üçün daha çox süd al?rlar! T?bli?at sifari?ini dinl?yirl?r: h?r ?eyi elan edirl?r: çirkl?nm?y? hava almaq yax??d?r. H?qiq?t?n yax?? insanlar! H?r ?eyi h?r hans? bir ??kild? sat?n al?rlar v? onlar da bunu sat?n almaqdan xo?b?xtdirl?r. M?s?l?n, yoluxmu? bir günd? neç? insan maska ??ç?kin! V? bu mallar?n bazar?n?n n? q?d?r inki?af ed?c?yi: sahiblik v? fitness: fitness!

 

 


تاریخ : سه شنبه 96/9/28 | 8:55 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

أما المادة السوداء التی کانت فی بعض الأماکن سوادت الأرض، فکانت تعرف بالنفط، وفی بعض الأماکن تسربت الغازات العلویة من الزیت أیضا على الأرض. واعتبر العلماء الإیرانیون ذلک لغزا! جعلوا المعابد النار قبل الإسلام فی المکان الذی تم تسریبه، والتی عادة لا تتطلب الحطب، وأعطاه تقریبا دولة خارقة! أن تأمرهم أن یتکلموا جیدا، أفکارا طیبة وأعمالا طیبة فی مواجهة قسوة الملوک. وبالطبع، خلال الفترات التالیة، ألقی القبض على موغان، رجال الدین الزرادشتیین، وشوهوا المفاهیم الرئیسیة للزرادشتیة. لذلک، مع ولادة النبی محمد، وقعت ثلاثة معجزات: أزاراشباس، أکبر طفایة حریق الزرادشتیة، تم اخمادها فی حامیة عازار. لهذا السبب، فإن شعب جمهوریة أذربیجان یقولون إنه أزاربیجان: فهذا یعنی أن الحریق فقد حیاته. بعد الإسلام أیضا، قیل إن المدن قد استخدمت بشکل مختلف، مثل الأدویة أو الحمامات، وأبرزها حمام المحامی فی شیراز، الذی یشبه معابد النار، دون الحاجة إلى الحطب. ولکن عندما جاء الأوروبیون، وخاصة البریطانیون، إلى هذه الأراضی، کان کل شیء مختلفا! من ناحیة، أظهروا أنفسهم المسلمین! من ناحیة أخرى، أنها أدخلت النفط القذرة والخطیئة! قبل نحو مائتی عام، یذهب العدید من الإنجلیز إلى مسجد سلیمان، وحتى یرتدون ملابس ملبسة لصنع آبار النفط! وأنها ستکون المشیعین. قالوا لاری ناها: الجمیع الذی یحب علی، یجب تجنب النفط! لأن اللوردات هم الشعب العظیم الوحید: هم فی إیران، هم شیعی واحد. من هناک، أصبح السفیر البریطانی مسلما، وذهب إلى آل سعود، وجعلهم من المسلمین الذین کانوا یهودیین وقال: "لا أحد یجب أن یکون على علم بأنه یهود". وبهذه الطریقة، تم فتح أول بئر رسمی فی مسجد سلیمان، بین شعوب الخلیج الفارسی: قبل 108 سنوات. آل سعود، مع مجزرة هائلة: شعب المدینة المنورة وتدمیر جمیع الأعمال الإسلامیة، أصبحت تدریجیا المهیمنة فی المملکة العربیة السعودیة وجزء من العراق: لسحق تجارة النفط، واضطهاد جمیع المعارضة. وجعلوا الدمى فی بلدانهم. ولتوطید مکانتها، قاموا ببناء أوباک ورأسها، مع أخذ أسعار النفط وسقوف الإنتاج. من أجل أن تکون قادرة على: یسلب کل عائدات النفط، حاولوا أکثر وأکثر للحفاظ على مظهر الإسلام، ودمروا خصومهم فی معارضة الإسلام بالسیف. کان التطرف المتطرف فی ظهور الإسلام خلال القرن دائما على حساب المسلمین. لأن آل سعود یلغی المسلمین بشعارات إسلامیة. إلى الحد الذی اتبعه العالم کله کقادة للعالم الإسلامی. إذا کان القرآن قد طبع من قبل أی شخص آخر، کانوا قد بالغوا فی ذلک. الآن کل القرآن فی العالم هو على خط عثمان طه، والباقی خارج الطریق، ومعظمهم مطبوعون أیضا فی مکة المکرمة. وحتى لا یشک الناس فی دینهم، على الرغم من إطلاقهم لسواتل معادیة للأخلاق، فإنهم لم یسمحوا للمرأة بالعمل فی بلدها. الرأی العام فی العالم لا یعتقد على الإطلاق أنهم کانوا یهود! وجمیع الأموال والمساعدات: المالیة والأسلحة لإسرائیل، لا أحد یأخذ على محمل الجد. حتى الیوم، عندما أصدر طروادة بین الجزائریین بیانا ضد قرار الترامب، لم یؤیده جمیع الأعضاء وقال: "بما أن المملکة العربیة السعودیة هی مرکز الإسلام، یجب أن تأمرهم! وفی حین أن قیادة آل سعود، فإن خطتهم الاستراتیجیة هی: تطبیع علاقات العالم الإسلامی مع إسرائیل .

نفت همه را مسلمان کرد!

ماده سیاهی که در برخی از جاها، زمین را سیاه می کرد، بنام نفت مشهور شد در برخی جاها، گازهای فوقانی نفت هم، به روی زمین نشت می کرد. دانشمندان ایرانی آن را یک راز می دانستند! آنها قبل از اسلام در محل نشت این ماده، آتشکده درست می کردند، که معمولا نیازی به هیزم نداشت، و تقریبا حالت معجزه هم به آن می دادند! تا در برابر ظلم وجور پادشاهان، آنها را به گفتار نیک و پندار نیک و کردار نیک سفارش کنند. البته طی دوره های بعد، مغان، یعنی روحانیون زرتشت هم درباری شدند، و مفاهیم اصلی زرتشت را مثله کردند. لذا با تولد پیامبر اسلام که: سه معجزه اتفاق افتاد، یکی هم خاموش شدن آذرگشسب، بزرگترین آتشکده زرتشتیان، در آذر پادگان بود. به همین دلیل مردم جمهوری آذربایجان، آن را آذربیجان می گویند: یعنی آتش جان خود را از دست داد. بعد از اسلام هم گفته می شود: در شهرها استفاده های مختلفی می شده، از جمله بعنوان دارو یا گرم کردن حمام ها، که مهمترین آن حمام وکیل در شیراز است، که شبیه آتشکده ها، بدون نیاز به هیزم روشن بود. ولی وقتی پای اروپایی ها مخصوصا انگلیس، که به این زمین ها رسید، همه چیز فرق کرد! آنها از یک سو، خودشان را مسلمان نشان می دادند! و از سوی دیگر نفت را، کثیف و گناه معرفی می کردند! حدود دویست سال پیش، چند انگلیسی به مسجد سلیمان می روند، و برای اینکه چاههای نفت را صاحب شوند، حتی لباس آخوندی می پوشند! و سر دسته عزاداران می شوند. که به لری نوحه می گفتند: (هرکی مهر علی منشه نفت سیاه چنشه! یعنی) هرکس علی ع را دوست دارد، باید از نفت دوری کند! زیرا لر ها تنها قوم بزرگی: در ایران هستند که یکدست شیعه می باشند. از آنطرف سفیر انگلیس مسلمان شد، و به نزد آل سعود رفت و آنها را، که یهودی بودند مسلمان کرد و گفت: کسی نباید از یهودی بودن آنها مطلع شود. با این وسیله در بین: مردم خلیج فارس راه پیدا کردند و: در حدود 108سال پیش اولین چاه رسمی، در مسجد سلیمان افتتاح شد. آل سعود هم با کشتار وسیع: مردم مدینه و تخریب همه اثار اسلامی، کم کم بر عربستان و بخشی از :عراق مسلط شدند و برای قبضه کردن: تجارت نفت، همه مخالفان را سرکوب نمودند. و از سوی خود در کشورها دست نشانده گذاشتند. برای تحکیم موقعیت خود، اپک را ساختند و با ریاست بر آن، قیمت نفت و سقف تولید را در دست گرفتند. آنها برای اینکه بتوانند: کلیه درآمد های نفت را برای خود بردارند، هرچه بیشتر سعی می کردند: ظاهر اسلامی را حفظ کنند، و مخالفان خود را بنام مخالف اسلام، با شمشیر از بین می بردند. افراط در ظواهر اسلام، در طول یک قرن، همیشه به ضرر مسلمانان بود. زیرا آل سعود با شعار های اسلامی، مسلمانان را از بین می برد. تا جاییکه همه دنیا، آنها را به عنوان رهبران جهان اسلام، تبعیت می کردند. اگر قران را غیر از انها، کسی دیگر چاپ می کرد، آن را تکفیر می نمودند. الان همه قرانهای جهان، به خط عثمان طه است، و بقیه از دور خارج شده اند، و اغلب آنها هم در مکه چاپ می شود. برای اینکه مردم در دین آنها شک نکنند، با اینکه :ماهواره های ضد اخلاقی زیادی، به راه انداختند ولی در کشور خود، به زنها اجازه فعالیت ندادند. افکار عمومی جهان، اصلا باور نمی کند آنها یهودی بوده اند! و همه بودجه ها و کمک های: مالی و تسلیحاتی آنها به اسرائیل را، هیچکس جدی نمی گیرد. حتی امروز که تروئیکای بین المجالس، بیانیه ای برعلیه تصمیم ترامپ صادر کرد، همه اعضا آن را تایید نکردند و گفتند: چون عربستان مرکز اسلام است، باید که آنها دستور بدهند! در حالیکه دستور آل سعود، نقشه راهبردی آنها برای: عادی سازی روابط جهان اسلام، با اسرائیل است.

https://www.mashreghnews.ir/news/564008

Oil makes everyone Muslim!

The black matter, which in some places made the earth black, was known as oil. In some places, the upper gases of oil also leaked on the ground. Iranian scientists considered it a mystery! They made fire temples before Islam at the place where it was leaked, which usually did not require firewood, and almost gave it a miraculous state! To order them: to speak good, good thoughts and good deeds in the face of the cruelty of the kings. Of course, during the following periods, Moghan, the Zoroastrian clerics, were also arrested, and mutilated the main concepts of Zoroastrianism. Therefore, with the birth of the Prophet Muhammad, three miracles happened: Azarashbas, the largest Zoroastrian fire extinguisher, was extinguished in Azar Garrison. For this reason, the people of the Azerbaijani Republic say it is Azarbayjan: it means the fire lost its life. After Islam, too, it has been said that cities have been used differently, such as medicines or baths, most notably the lawyer"s bath in Shiraz, which looked like fire temples, without the need for firewood. But when Europeans, especially the British, came to these lands, everything was different! On the one hand, they showed themselves Muslims! On the other hand, they introduced dirty oil and sin! About two hundred years ago, several Englishmen go to the mosque of Solomon, and they even wear clothed clothes to make oil wells! And they will be the mourners. They said to Larry Noah: "Anyone who strives to love Ali as he wants to stay away from oil!" Because the Lords are the only great people: they are in Iran, they are one Shiite. From there, the British ambassador became a Muslim, and went to Al-Saud, and made them Muslims who were Jewish and said: "No one should be informed of being Jewish." By: this means, among the people of the Persian Gulf people: 108 years ago, the first official well was opened at the Masjid Solomon. Al Saud, with a massive massacre: the people of Medina and the destruction of all Islamic art gradually became dominant in Saudi Arabia and part of Iraq: to crush the oil trade, oppressed all the opposition. And they made puppets in their own countries. To consolidate their position, they built OPAC and chaired it, taking oil prices and production ceilings. In order to be able to: take away all the oil revenues, they tried more and more to preserve the appearance of Islam, and they destroyed their opponents in opposition to Islam by sword. Extreme extremism in Islam"s appearances during the century was always at the expense of the Muslims. Because: Al Saud eliminates Muslims with Islamic slogans. To the extent that: the whole world followed them as leaders of the Muslim world. If the Qur"an were printed out by anyone else, they would have exaggerated it. Now all the Quran in the world is on the Othman Taha line, and the rest are out of the way, and most of them are also printed in Mecca. In order not to doubt people in their religion, despite having launched many anti-moral satellites, they did not allow women to work in their own country. The public opinion of the world does not believe at all that they were Jews! And all the funds and aids: their financial and weapons to Israel, no one takes seriously. Even today, when the Inter-Algerian Trojan issued a statement against the decision of Tramp, all the members did not endorse it and said: Since Saudi Arabia is the center of Islam, they must order them! While Al Saud"s command, their strategic plan is to: normalize the Islamic world"s relations with Israel.

Neft h?r k?s? müs?lman edir!

 

B?zi yerl?rd? qara r?ngd? olan qara madd? neft kimi tan?n?rd?. B?zi yerl?rd? neftin üst qazlar? d? yer? s?zd?. ?ranl? aliml?r bunu sirr hesab etdil?r! ?slam ?leyhin? süni yerl?rd?ki odun at??lar? odun odunu t?l?b etm?di v? dem?k olar ki, möcüz? bir dövl?t verdi! Pad?ahlar?n q?ddarl???na qar?? yax??, yax?? dü?ünc?l?r v? yax?? i?l?r görm?y??mr verm?k. ?lb?tt?, növb?ti dövrl?rd?, Z?rdü?tli ruhanil?r Moqan da h?bs olundu v? z?rdü?tlük anlay??lar?n? pozdu. Buna gör? Pey??mb?r ?f?ndimizin do?u?u il? üç möcüz? meydana g?ldi: Azara?bas, ?n böyük Z?rdü?tlü yan??n söndürücü, Azar Qarnizonda söndürüldü. Bu s?b?bd?n Az?rbaycan xalq? deyir ki, bu Azarbayjand?r: yan??n öz h?yat?n? itirdi. ?slamdan sonra, ??h?rl?r müxt?lif növl?rd?, m?s?l?n, d?rman v? ya hamam kimi, xüsusil? ?iraz ??h?rind? v?kil odunun ham?s?na odun ehtiyac?na ehtiyac olmadan yan??na b?nz?yirl?r. Ancaq Avropal?lar, xüsusil? ?ngilisl?r bu torpaqlara g?ldikd?, h?r ?ey f?rqli idi! Bir t?r?fd?n özl?rini müs?lman göst?rdil?r! Dig?r t?r?fd?n, çirkli ya? v? günah g?tirdil?r! ?ki yüz il bundan önc?, bir neç? ingilisl?r Süleyman m?scidin? gedirl?r v? h?tta neft quyular? üçün paltar geyirl?r! Onlar yalanç? olacaqlar. Larry Naha"ya dedil?r: ?li sev?n h?r k?s neftd?n ç?kinm?lidir! Çünki Lordlar t?k böyük insanlard?r: ?ranl?lar, bir ?i?dirl?r. Oradan ?ngilis s?firi bir müs?lman oldu v? Al-Saud"a getdi v? onlar? y?hudi olan müs?lman etdi v? dedi: "Heç kim? y?hudilik olmad??? x?b?rdar edilm?lidir." Bu, Fars Körf?zi xalq? aras?nda: 108 il ?vv?l M?scid Süleymana ilk r?smi quyu aç?lm??d?. ?l-S?ud, kütl?vi bir q?r??n il?: M?din??halisi v? bütün ?slam s?n?tinin m?hv edilm?si t?dric?n S?udin ?sraill? münasib?tl?ri normalla?d?rmaqd?r.


تاریخ : دوشنبه 96/9/27 | 11:28 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

فی القرآن، إنجاز کل واحد، فقط من خلال الاجتهاد: تحدید الذات: ولکن هذا له نفس الشروط: فهو دقیق، استنادا إلى المعرفة والمعرفة، أن أولئک الذین یعملون یقومون على: الإیمان والعلوم، فإن نتیجة ذلک العمل مثمرة أیضا. لا یهم کثیرا ولا یهم. لأن هناک الکثیر من الأشیاء: الکثیر من العمل هو القیام به، ولکن الریاح والزلازل أو غیرها من الأحداث، فی نفس الوقت، یلغی ذلک. ومثال على ذلک هو الآیة القرآنیة بین شقیقین: کلاهما یزرعان، ولکن یزرعان ریحا بینما لا یستطیعان فعل أی شیء! وعلى العکس من ذلک، هناک أشیاء صغیرة تزداد سنا من التاریخ. مثل بیت فاطمة، الذی کان متواضعا، أثار مؤرخین عظیمین. وهذا هو السبب فی أن تقییمه صعب ودقیق للغایة. وبطبیعة الحال، إذا کان الغرض من عمل الله هو أن تکون مفیدة من کل جانب. على سبیل المثال، الشخص الذی هو الخاطئ هو التائب، فإنه یعوض عن ذلک. على العکس من ذلک، شخص لدیه وقتا طیبا القیام بعمل جید! ولکن مع الخطیئة، فإنها تحرق کل منهم. الناس المحرومین من الممتلکات: السرقة والسرقة والاختلاس: عادة ما یکون الأطفال: أنها تطغى علیهم جمیعا بین عشیة وضحاها! لاحظ مثالا على تقییم الوظائف: تدعی إیران أن هناک العدید من العطلات. لکننا نرى المزید من الثروة للإیرانیین ورفاههم أکثر وفرة! لأن الإیرانیین یبدو أن یذهب فی إجازة، ولکن العمل والتعلیم لیست مغلقة. وبدلا من الصناعات الشاقة، سوف تزدهر الصناعات الناعمة: بسبب العطل فی إیران، یصل الناس فورا إلى مسقط رأسهم. هذا سوف یتعامل أولا مع: إصلاح المرکبات ومن ثم توفیر الإمدادات اللازمة والغذاء! التی تحتاج نفسها المعرفة والمیزانیة و: یثیر الطلب فی البلاد. الذهاب إلى الوطن، وتعزز الاقتصاد! لأنه، بالإضافة إلى حقیقة أن المرافق الجدیدة یتم نقلها من المدینة، وعادة ما یتم التسوق فی مسقط رأسه. مما یزید من السیولة أو: یساعد على سرعة حرکة البضائع. وبالإضافة إلى نقل التکنولوجیا والمرافق، فإنه فعال أیضا علمیا وعقلیا. لأن الناس من مسقط تحاول أن تکون مضیاف، والضیوف فی محاولة لتکون سخیة. تحت ذریعة الحلوى أو الهدایا التذکاریة والعیون الساطعة، وممتلکات القرویین و: فی نهایة المطاف زیادة أصول مسقط رأسهم. ولذلک، فإن الاقتصاد لیس فقط لا تغلق، بل أصبحت أیضا أکثر نشاطا. وبدلا من صناعة السجاد، تتطور صناعة السیاحة. مع هذا المثال، فإنه من السهل القول: الناس فی عطلة یمکن أیضا: تکون منتجة ویکون لها تأثیر إیجابی على: الثروة ومن تلقاء نفسها، وفی نهایة المطاف، ثروة البلاد. وهذا هو، صاحب متجر لا یعمل خلال الأسبوع، ولکن عطلة لیلة فجأة: یتم بیع البضائع. ویمکن القول أن 4 أو 5 ساعات من العمل المفید، خلال الأسبوع للبائع، یجیب على جمیع الإیرادات والنفقات. على عکس المتاجر الکبیرة، حیث لا یستجیب الصعود إلى الفوائد التی یتوقعونها. لذلک، على سبیل المثال، فی الیابان، التی تدعی أن العمل الشاق والناس یمکن: الحصول على المرکز الأول فی العالم من خلال الانتشار. ولکن ما هو کل هذا؟ والنتیجة هی الخلط بین المسؤولین الیابانیین، والنمو السلبی لاقتصادها. والإرهاق المفرط للعمال. رجل من عمر السیارة الذی لا یعرف: سواء کان من دواعی سروری أم لا: التمتع بالحیاة. لذلک، فی الإسلام، ویقال أن لدیک ثلاثة أجزاء من حیاتک الیومیة 24 ساعة: العمل بدوام جزئی، وجزء من الوقت بقیة، والنوم بدوام جزئی. لأن المتطرفة المتطرفة المتطرفة العمل: العمل منخفضة هو الوجود .

کار در قران

در قران دستاور هرکس، فقط از طریق سعی و کوشش: خودش تعریف شده(لیس للانسان الا ماسعی). اما این کار شروطی دارد: از جمله آنکه براساس علم و دانش و آگاهی باشد، دقیق باشد، یعنی کسانی که کار می کنند براساس: ایمان و علم باشد، نتیجه آن کار هم  ثمربخش باشد. کم و زیاد آن مهم نیست. زیرا بسیاری از کارها هستند که: زحمت زیادی کشیده می شود ولی، باد یا زلزله و یا حوادث دیگر، در آن واحد آن را از بین می برد. مثال قرانی بین دو برادر است که: هردو کشت می کنند ولی کشت یکی را، باد می برد در حالیکه کاری نمی توانسته بکند! و برعکس کارهای کوچکی هست که: از تاریخ هم بزرگتر می شود. مانند خانه خشتی فاطمه س، که محقر بود ولی، تاریخ سازان بزرگی را تربیت کرد. به همین دلیل است که ارزیابی آن، بسیار مشکل و دقیق است. البته اگر هدف کار خدایی باشد، از هرطرف باشد مفید است. مثلا کسی که یک عمر گناهکار است، توبه می کند آن را جبران می کند. برعکس هم، کسی که عمری کار مفید انجام می دهد! ولی با یک گناه همه آنها را می سوزاند. افرادیکه از مال حرام و: دزدی و سرقت و اختلاس، ثروت اندوزی می کنند: معمولا دارای فرزندانی می شوند که: یک شبه همه آنها را به باد می دهد! یک نمونه ارزیابی کار را توجه کنید: در ایران ادعا می شود که تعطیلات زیاد است. ولی میبینیم ثروت ایرانیان بیشتر و: رفاه آنان فراوانتر می گردد! زیرا ایرانیان ظاهرا به تعطیلات می روند، ولی کار و تحصیل تعطیل نمی شود. بجای صنایع سخت، صنایع نرم رونق پیدا می کند: براثر تعطیلات در ایران، مردم بلافاصله راهی زادگاه خود می شوند. این امر ابتدا رسیدگی به: تعمیرات وسائط نقلیه و: سپس تهیه وسائل لازم و خوراکی ها می انجامد! که خود نیاز به دانش و بودجه دارد و: تقاضا را در کشور بالا می برد. با رفتن به زادگاه، اقتصاد آنجا تقویت می شود! زیرا علاوه بر اینکه امکانات جدیدی، از شهر به آنجا منتقل می شود، معمولا خرید هایی هم در زادگاه انجام می گیرد. که به افزایش نقدینگی و یا: سرعت گردش کالا ها کمک می کند. علاوه برانتقال تکنولوژی و امکانات، از نظر علمی و روحی و روانی هم موثر است. زیرا مردم زادگاه، سعی می کنند مهمان نواز باشند، و مهمانان، کوشش دارند سخاوت مند باشند. به بهانه کادویی یا سوغاتی و چشم روشنی، دارایی های روستاییان و: در نهایت دارایی زادگاه خود را، افزایش می دهند. بنابر این اقتصاد نه تنها تعطیل نمیشود، بلکه فعالتر هم می شود. بجای صنعت فرشبافی و مشابه، صنعت گردشگری توسعه می یابد. با این مثال ساده میشود گفت: انسان ها در تعطیلات هم میتوانند: تولید کننده باشند و بر: ثروت و در امد خود و درنهایت، ثروت کشور تاثیر مثبت داشته باشند. یعنی مغازه دار در طول هفته کاری ندارد، ولی شب تعطیلات ناگهان همه: اجناس آن فروش می رود. میتوان گفت 4یا 5ساعت کار مفید، در طول هفته برای فروشنده، جواب همه درآمد ها و هزینه هایش را می دهد. برخلاف فروشگاههای بزرگ، که کار شبانه روزی هم جواب سود: مورد انتظار آنها را نمی دهد. به همین جهت مثلا در ژاپن که ادعا می کنند: کار ها سخت و اشخاص ممکن است: براثر پرکاری در دنیا، رتبه اول را به دست آورند. اما اینهمه کار برای چیست؟ نتیجه آن سردرگمی مسئولان ژاپنی، و رشد منفی اقتصاد آن می باشد. و خستگی مفرط کارگران را به دنبال دارد. انسان عصر ماشین که نمی داند: لذت چیست و یا نمی تواند: از زندگی لذت ببرد. لذا در اسلام گفته شده که 24ساعت روزانه خود را، سه قسمت کنید: قسمتی به کار و قسمتی به استراحت، و قسمتی هم به خواب اختصاص دهید. زیرا زیاد کارکردن افراط و: کم کار کردن، تفریط محسوب می شود.  

Work in the Quran

In the Qur"an, every one"s achievement, only through diligence: self-defined: But this has the same conditions: it is precise, that is, based on knowledge and knowledge that those who work are based on: faith and science, the result of that work is also fruitful. It does not matter much and it does not matter. Because there are a lot of things: a lot of work is being done, but the wind, earthquake or other events, at the same time, eliminates it. An example is a Quranic verse between two brothers: they both cultivate, but cultivate one, winds while it cannot do anything! And on the contrary, there are small things that grow older than history. Like the Fatemeh Sq. House, which was modest, it raised great historians. That is why its evaluation is very difficult and precise. Of course, if the purpose of God"s work is to be useful from each side. For example, a person who is a sinner is repentant, it compensates for it. On the contrary, someone who has a good time doing a good job! But with a sin, they burn all of them. People who are forbidden from the property: robbery and robbery and embezzlement: They usually have children: they overwhelm them all overnight! Note an example of job appraisal: Iran claims that there are many holidays. But we see more wealth for Iranians and their welfare is more abundant! Because the Iranians seem to go on vacation, but work and education are not closed. Instead of hard-working industries, soft industries will thrive: due to holidays in Iran, people immediately get to their hometown. This will first deal with: vehicle repairs and then provide the necessary supplies and food! Which itself needs knowledge and budget and: raises demand in the country. Going home, the economy is boosted! Because,in addition to the fact that new facilities are transported from the city, shopping is usually done in the hometown. Which increases liquidity or: helps speed the movement of goods. In addition to the transfer of technology and facilities, it is also scientifically and mentally effective. Because: the people of the hometown try to be hospitable, and guests try to be generous. Under the pretext of candy or souvenirs and the bright eyes, the property of the villagers and: ultimately increase the assets of their hometown. Therefore, the economy is not only not shut down; it is also becoming more active. Instead of a carpet industry, the tourism industry is developing. With this example, it"s easy to say: People on holiday can also: be productive and have a positive impact on: wealth and on their own, and ultimately, the wealth of the country. That is, the shopkeeper does not work during the week, but the night"s holiday all of a sudden: the goods are sold. It can be said that 4 or 5 hours of useful work, during the week for the seller, answers all the revenue and expenses. Contrary to large stores, which do not respond to the benefits of boarding, they do not expect them. So, for example, in Japan, which: claims that hard work and people are possible to gain first place in the world through the prolific world. But what"s all this for? The result is the confusion of Japanese officials, and the negative growth of its economy. And: excessive fatigue of workers. The man of the age of the car who does not know: whether it is pleasure or not: to enjoy life. Therefore, in Islam, it is said that you have three parts of your daily 24-hour period: part-time work, part-time rest, and part-time sleep. Because Extreme Extreme Extreme Work: Working Low is a Being.

Quranda i?l?yirik

 

Quranda h?r k?sin müv?ff?qiyy?ti yaln?z s?yl?dir: özünü mü?yy?nl??dirir: Amma eyni ??rtl?r var: d?qiq, y?ni bilik v? bilikl?r??saslanaraq, ?sas? ?sas?nda i?l?y?nl?r: iman v? elm, bu i?in n?tic?si d? m?hsuldard?r. Bu çox ?h?miyy?tli deyil v??h?miyy?ti yoxdur. Çünki çox ?ey var: çox i?l?r görülür, amma kül?k, z?lz?l? v? ya dig?r hadis?l?r eyni zamanda onu aradan qald?r?r. Bir nümun? iki qarda? aras?ndak? bir ay?dir: onlar h?m d? inki?af edir, amma bir ?ey ed? bilm?dikl?ri zaman kül?kl?ri yeti?dirirl?r! ?ksin?, tarixd?n daha böyük olan kiçik ?eyl?r var. H?ddind?n art?q t?f?rrüatl? olan Fatemeh Sq. Evi kimi böyük tarixçil?r d? qald?rd?. Buna gör? qiym?tl?ndirm? çox ç?tin v? d?qiqdir. ?lb?tt?, ?g?r Allah?n i?inin m?qs?di h?r t?r?fd?n faydal? olarsa. M?s?l?n, günahkar olan bir ki?i tövb? edir, bunun ?v?zini öd?yir. ?ksin? yax?? bir i? gör?n kims? yax?? bir i? görür! Ancaq günahla birlikd? ham?s?n? yand?r?rlar. ?mlakdan qada?an insanlar: soy?unçuluq, soy?unçuluq v? o?urluq: Onlar ad?t?n u?aqlar? var: gec?ni ham?s?n? y?x?rlar! ?? qiym?tl?ndirm?sin? nümun? göst?rin: ?ran bir çox t?til oldu?unu iddia edir. Amma biz ?ranl?lar üçün daha çox s?rv?t görürük v? onlar?n rifah? daha çoxdur! ?ranl?lar t?til? ç?x?rlar, amma i? v? t?hsil ba?lanm?r. A??r i?l?y?n s?nayenin ?v?zin?, yum?aq s?nayel?r inki?af ed?c?k: ?randa t?till?r s?b?biyl? insanlar d?rhal m?ml?k?tl?rin? gedirl?r. Bu, ilk növb?d?, avtomobilin t?miri v? sonra laz?mi t?chizat v??rzaq t?min ed?c?kdir! Hans? özü bilik v? büdc?y? ehtiyac? var v?: ölk?d? t?l?bat? art?r?r. Ev? gedirik, iqtisadiyyat gücl?nir! Çünki yeni obyektl?rin ??h?rd?n n?ql edilm?si il? yana??, al??-veri? d? ad?t?n m?ml?k?td? apar?l?r. Likvidliyi art?ran v? ya: mallar?n h?r?k?tini sür?tl?ndirm?y? köm?k edir. Texnologiya v? qur?ular?n köçürülm?si il? yana??, elmi v? psixi c?h?td?n d? effektivdir. Çünki m?ml?k?t xalq? qonaqp?rv?r olma?a çal???r v? qonaqlar s?xav?tli olma?a çal???rlar. ?irniyyat v? ya suvenirl?r v? parlaq gözl?r b?han?si il? k?ndlil?rin mülkiyy?ti v? n?tic?d? m?ml?k?tinin aktivl?rini art?r?r. Buna gör? d? iqtisadiyyat t?kc? ba?lan?lmay?b, daha da aktivl??ir. Bir xalça s?nayesinin yerin? turizm s?nayesi inki?af edir. Bu nümun? il? dem?k olar ki, t?til ed?nl?r d? ola bil?r: m?hsuldar v? müsb?t t?sir göst?r?c?k: s?rv?t, öz ba??na v? n?tic?d?, ölk?nin z?nginliyi. Y?ni, ma?aza i?çisi h?ft??rzind? i?l?mir, ancaq bird?n gec? t?tili: mal sat?l?r. Dey? bil?r?m ki, 4 v? ya 5 saat faydal? i?in, sat?c? üçün h?ft?nin bütün g?lir v? x?rcl?rin? cavab verir. ?nternette gözl?nil?n faydalara cavab verm?y?n böyük ma?azalar?n ?ksin?. Bel?likl?, m?s?l?n, Yaponiyada, a??r i? v? insanlar ola bil?r ki, iddia edirl?r: dünyada yay?lmas? il? dünyada birinci yeri qazanmaq. Amma bunlar?n ham?s? n?dir? N?tic?d? Yapon r?smil?rinin qar???ql??? v? iqtisadiyyat?n?n m?nfi inki?af? var. V? i?çil?rin h?ddind?n art?q yor?unluqlar?. H?yat?ndan zövq almaq v? ya sevm?m?k - bilm?y?n avtomobilin ya?? olan adam. Buna gör?, ?slamda, günd?lik 24 saatl?q müdd?tinizin üç hiss?si var: part-time i?, part-time istirah?t v? part-time yuxu. Extreme Extreme Extreme Work: ??? Dü?ük bir Varl?q oldu?undan.


تاریخ : یکشنبه 96/9/26 | 11:35 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

السیاسة والسیاسة هی أمام بعضها البعض فی الغرب وفی الإسلام. من وجهة نظر الإسلام، الحقیقة والحقیقة هما الشرطان الأساسیان. فی کل مکان یأتی: الشخص الحقیقی هو شخص ما: یؤمن ویتصرف على ذلک. بینما فی الغرب، السیاسة هی نوع من الوحشیة و: نهایة الکذب. وهذا هو، أی شخص یمکن أن أقول لکذب أکبر، خداع الرأی العام، وجذب له، یمکن أن یکون سیاسی. بالطبع لا یقولون ذلک! بل إنهم یقولون إن بناء الرأی العام یعنی أنه یجب القیام به: یفقد الرأی العام استقلاله و: یفکر کما یرید. وبطبیعة الحال، تنبع هذه الأفکار من الاقتصاد الغربی و / أو النزعة العسکریة: على سبیل المثال، عندما عطلت أزمة عام 1932 فی أمریکا کل شیء، اقترح کینز الاقتصادیین الیهود لتعزیز النزعة الاستهلاکیة. حتى بعد ذلک، کانت تنتج السلع و: لا توفر من قبل الناس! مثل آدامز والسجائر والمشروبات، والتی بطبیعة الحال لم تتغیر إذا کان شخص ما لا تستهلک أو لم یعرف حتى ذلک! لم یکن مثل الخبز والسکن: کان من الضروری: عدم استخدامه لتعریض الحیاة للخطر. شخص یموت من المجاعة، أو یموت تحت الحرارة والعواصف. حتى فی حالة السلع الأساسیة، دفعت الإعلانات الرأی العام إلى الاستفادة القصوى بدلا من تقلیل الاستهلاک! بحجة أن اللوز، کل یوم، یجب أن یغیر ملابسه؛ لا ینبغی أن یرى ملابسها تضاعفت فی التوتر. أو الأثاث والأجهزة المنزلیة، وتغییر کل یوم، ولیس ثابتة دیکور المنزل. وأدى ذلک إلى زیادة الإنتاج، ویمکن حل الأزمة الاقتصادیة. وقد أظهر هذا لیس فقط فی السیاسة، ولکن أیضا فی علم النفس ماسلو. لذلک تم إنشاء علماء النفس الاجتماعی الاجتماعی: واجبهم هو بناء الرأی العام! فی یوم واحد اجتمع جمیع الناس مع واحد: عنوان واجه فی جمیع وسائل الإعلام: الشیوعی هو إلهة. کان الجمیع خائفا من الشیوعیین بوعی. لقد حان الوقت لجلب الإرهاب إلى الرأی العام، حتى یمکن أن یخیفهم: لجعل سیاساتهم تعمل بشکل جید. على الرغم من أن وسائل الإعلام الیوم تحاول أن تجعل مسار مستقل، ولکن بسبب السیاق الحالی لعصر الخوف، لا تزال هناک کلمات التی تخرج من هذا: صناع الرأی العام. واحدة من هذه هی العالم الثالث. وقد اخترع ماو العالم الثالث: أن یکون لها قوة عظمى جدیدة أمام الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتی. لکن علماء النفس الغربیین فعلوا: العالم الثالث أصبح إهانة. إذا قلت لشخص ما: العالم الثالث، شخص لا یستحق، إلى الوراء والبریة! من هذه المفاهیم أو معالجة النصوص، نحن فی غایة التنبیه: على سبیل المثال، جعلوا الإسلام متساو الإرهاب والإرهاب. وکونه مسلم إرهابی. وعلى الرغم من أن المملکة العربیة السعودیة لم تجر الانتخابات بعد، إلا أن حضانة أزادی تقدم: فقادةها یتمتعون بتعلیم جید وذکاء جدا! لکن بلد مثل ایران، التى تجرى انتخابات کل عام، ینعکس. وفیما یتعلق بالموضوع نفسه فی الیمن، نرى أنهم یدعون أن الصاروخ ضرب الریاض، بناء إیران. لکن الأنصار الیمنی یقول: إذا کانت إیران قد زودتنا بالأسلحة، فسوف نشتری الدفاع المضاد للطائرات. على الرغم من أن هذا یعنی أیضا تأثیر السیاسة الغربیة فی إیران. أی أن إیران مستعدة لجعل الشعب الیمنی غیر مسلح أمام قنبلة الأمطار. وهذا، خلافا للبعثة، هو ثورة إسلامیة تنص على ما یلی: یجب أن نصل إلى شعب المضطهدین فی جمیع أنحاء العالم. إذا کانت المساعدة للیمن المضطهد هی فقط فی وسائل الإعلام وعدم التحرک، فإنها لن تخضع للسیاسة فی القرآن الکریم  .

سیاست در قران

سیاست و سیاستمداری در: غرب و در اسلام، مقابل یکدیگر هستند. از نظر اسلام راستگویی و راستکرداری، شرط اصلی است. بطوریکه همه جا آمده: انسان واقعی کسی است که: ایمان داشته و به آن عمل کند.(الذین آمنوا وعملواالصالحات) در حالیکه در غرب، سیاستمداری یک نوع زرنگی و: انتهای دروغگویی است. یعنی هرکس بتواند دروغ بزرگتری بگوید،و افکار عمومی را فریب داده، به خود جلب کند، میتواند سیاستمدار باشد. البته خودشان اینطور نمی گویند! بلکه می گویند ساختن افکار عمومی، یعنی اینکه باید کاری کرد که: افکار عمومی استقلال خودش را از دست بدهد و: همانطور فکر کند که آنها می خواهند. البته این تفکرات از اقتصاد غربی و: یا نظامی گری آنهم نشات گرفته است: مثلا وقتی بحران 1932 در آمریکا، همه امور را مختل کرده بود، کینز اقتصاد دانان یهودی، پیشنهاد داد که مصرف گرایی را ترویج کنند. لذا بعد از آن کالاهایی تولید و: عرضه شد که مورد نیاز مردم نبود! مانند آدمس و سیگار و نوشابه، که طبیعتا اگر کسی آن را مصرف نمی کرد، و یا اصلا نمی شناخت، چیزی عوض نمی شد! مثل نان و مسکن نبود که: از ضروریات باشد و: عدم مصرف آن زندگی را به خطر بیاندازد. کسی از گرسنگی بمیرد، یا زیر سرما و طوفان از بی مسکنی جان بدهد. حتی در مورد کالاهای اساسی هم، تبلیغات کاری کرد که افکار عمومی، بجای مصرف حداقلی، به مصرف حداکثری روی بیاورد! به بهانه آلامد بودن، هر روز مسکن عوض کند، لباس هایش را نباید کسی دوبار در تنش ببیند. یا مبلمان و لوازم خانه، هر روز تعویض شود، و دکور خانه ثابت نباشد. این باعث شد تا تولید افزایش یابد، و بحران اقتصادی رفع شود. این امر نه تنها در سیاست، بلکه در روانشناسی مازلو هم خود را نشان داد. لذا روانشاسان اجتماعی بوجود آمدند که: وظیفه آنها ساخت افکار عمومی بود! در یک روز همه مردم با یک: تیتر در همه رسانه ها مواجه می شدند: کمونیست یعنی خدانیست. همه را ناخود آگاه از کمونیست ها می ترساندند. مانند زمان ما که تروریسم را، وارد افکار عمومی کردند، تا وحشت از آنها باعث شود: که سیاست های خود را بخوبی اجرا کنند. گرچه امروزه رسانه ها، سعی دارند راهی مستقل در پیش بگیرند، ولی بخاطر زمینه های موجود از: دوران ترس و وحشت، هنوز هم واژه هایی که از این: سازندگان افکار عمومی صادر می شود، اثر خود را دارد. یکی از اینها جهان سوم است. جهان سوم را مائو ابداع کرد: تا در مقابل آمریکا و شوروی سابق، ابر قدرت جدیدی باشد. اما روانشناسان غربی کاری کردند که: جهان سوم تبدیل به یک اهانت شد. اگر به کسی بگویند: جهان سومی، یعنی فردی بی لیاقت، عقب افتاده و وحشی! از این دست مفاهیم یا واژه پردازی، ما بسیار شاهد هستیم: مثلا کاری کرده اند که اسلام مساوی ترور و وحشت باشد. و مسلمان بودن را تروریست بودن بدانند. با اینکه عربستان تا کنون، انتخاباتی نداشته، مهد آزادی معرفی شود و: رهبران آن فرهیخته و بسیار با هوش معرفی شوند! اما کشوری مثل ایران که: هرسال انتخابات داشته، برعکس معرفی گردد. در همین موضوع یمن می بینیم که: ادعا می کنند موشک اصابت کرده به ریاض، ساخت ایران بوده. اما انصارلله یمن می گوید: اگر ایران به ما اسلحه میداد، از انها پدافند ضد هوایی می خریدیم. گرچه این حرف نفوذ سیاست غربی را، در ایران هم نشان می دهد. یعنی ایران حاضر شده مردم یمن، در مقابل بمب باران ها، بی سلاح باشد. و این برخلاف ماموریت: انقلاب اسلامی است که: بیان می دارد ما: در تمام دنیا باید به داد مظلومین برسیم. اگر کمک به مظلومین یمن، فقط در رسانه ها باشد و: به عمل نزدیک نشود، مشمول سیاست در قران نخواهد بود.  

Politics in the Qur"an

Politics and politics are in front of each other in the West and in Islam. From the point of view of Islam, truth and truth are the main prerequisites. So everywhere: The real person is who: Believes and acts. While in the West, politics is a kind of savagery and: the end of lying. That is, anyone who can tell a bigger lie, deceives the public opinion, attract him, can be a politician. Of course they do not say that! Rather, they say that building public opinion means that it must be done: public opinion loses its independence and: Thinks like they want. Of course, these thoughts originate from Western economics and / or militarism: for example, when the 1932 crisis in America disrupted everything, Keynes proposed Jewish economists to promote consumerism. So after that, the goods were produced and: not supplied by people! Like Adams and cigarettes and drinks, which: naturally did not change if someone did not consume it or did not even know it! It was not like bread and housing: it was essential: not to use it to endanger life. Someone dies of starvation, or dies under the heat and storm. Even in the case of basic goods, advertising prompted public opinion to take maximum use rather than minimize consumption! On the pretext of being almonds, everyday, he should change his clothes; he should not be dressed twice in a tension. Or furniture and home appliances, changed every day, and the home decor is not fixed. This led to increased production, and the economic crisis could be resolved. This has shown itself not only in politics, but also in Maslow psychology. So social psycho socialists were created: their duty was to build public opinion! In one day all people met with one: the headline was encountered in all media: the communist is goddess. Everyone was scared of communists consciously. It"s like our time to bring terrorism to public opinion, so that it can frighten them: to make their policies work well. Although the media today are trying to make an independent path, but because of the existing context of the era of fear, there are still words that come out of this: the makers of the public opinion. One of these is the Third World. The Third World was invented by Mao: to have a new superpower in front of the US and the Soviet Union. But Western psychologists did: The Third World Became Insult. If you say to someone: the third world, an unworthy person, backward and wild! Of these concepts or word processing, we are very much alert: for example, they have made Islam equal terror and terror. And being Muslim is a terrorist. Although Saudi Arabia has not yet had an election, Azadi"s custody is introduced, and its leaders are well known and highly intelligent! But a country like Iran, which has an election every year, is reversed. On the same subject in Yemen, we see that they claim that the missile hit Riyadh, Iran"s construction. But Yemeni Ansar says: If Iran provided us with weapons, we would buy anti-aircraft defense. Though :this also implies the influence of Western politics in Iran. That is, Iran has been prepared to make the Yemeni people unarmed in front of the bomb of rains. And this, unlike the mission, is an Islamic revolution that states: We must reach the people of the oppressed throughout the world. If the help to the oppressed Yemen is only in the media and not to be brought to action, it will not be subject to politics in the Qur"an.

Quranda siyas?t

Siyas?t v? siyas?t bir-birinin qar??s?nda Q?rbd? v? ?slamda. ?slam bax?m?ndan h?qiq?t v? h?qiq?t ?sas ??rtl?rdir. H?r yerd? g?ldikd?: gerç?k bir ??xsdir: ?nan?r v? ona ?m?l edir. Q?rbd? olsa da, siyas?t bir növ v?h?ilikdir v? yalanç?l???n sonudur. Y?ni böyük bir yalandan x?b?r ver? bil?n, ictimaiyy?ti aldadar, c?lb ed?n, siyas?tçi ola bil?n h?r k?s. ?lb?tt? ki, bunu deyirl?r! ?ksin?, ictimaiyy?tin qurulmas? dem?k laz?md?r ki, bunu etm?k laz?md?r: ictimai r?y öz müst?qilliyini itirir v? ist?dikl?ri kimi dü?ünür. ?lb?tt? ki, bu fikirl?r Q?rb iqtisadiyyat? v? / v? ya militarizmd?n yaran?r: m?s?l?n, 1932-ci ild? Birl??mi? ?tatlarda ba? ver?n böhran h?r ?eyi pozduqda Keynes Yunan?stan iqtisadç?lar?n? istehlakç?l??? inki?af etdirm?yi t?klif etdi. Bundan sonra mallar istehsal edildi v? insanlar t?r?find?n verildi! Adams v? siqaret v? içkil?r kimi, t?bii ki, kims? istehlak etm?dikd? v? ya bilm?dikd? d?yi?m?zdi! Çör?k v? m?nzil kimi deyil: h?yat? t?hlük? alt?na almaq üçün istifad? etm?k vacibdir. Kims? acl?qdan ölür, istilik v? f?rt?nan?n alt?nda ölür. H?tta ?sas mallar?n olmas? hal?nda, reklam istehlak? minimuma endirm?m?kd?n ötrü maksimum istifad? etm?k üçün ictimaiyy?ti r?dd etdi! Badam olmaq b?han?si il?, h?r gün paltar?n? d?yi?dirm?lidir, iki d?f? g?rginlik içind? olmamal?d?r. V? ya h?r gün d?yi?diril?n mebel v? ev al?tl?ri, ev dekorasiyas? sabit deyil. Bu, istehsal?n artmas?na g?tirib ç?xard? v? iqtisadi böhran h?ll edil? bil?rdi. Bu, yaln?z siyas?td? deyil, Maslow psixologiyas?nda da özünü göst?rdi. Bel?likl?, sosial psixososialistl?r yarad?lm??d?: onlar?n v?zif?si ictimai r?y yaratmaq idi! Bir gün bütün insanlar bir tan?? oldu: ba?l?q bütün m?tbuatda rast g?lindi: kommunist ilah?dir. H?r k?s kommunistl?rd?n ?üurlu ??kild?qorxdu. Terrorizmi ictimaiyy?t? çatd?rmaq üçün bizim vaxt?m?zd?r, buna gör? onlar? qorxutmaq olar: siyas?tl?rini yax?? i?l?dirl?r. Günümüzd? m?tbuat müst?qil bir yol qurma?a çal??sa da, ancaq qorxu dövrünün var olan kontekstind?n öt?ri h?l? d? bunlardan ç?xan sözl?r var: ictimaiyy?tin qurucular?. Bunlardan biri üçüncü dünyad?r. Üçüncü Dünya Mao t?r?find?n icad edilmi?dir: AB? v?Sovet ?ttifaq? qar??s?nda yeni bir super güc olma. Ancaq Q?rb psixoloqlar bunu etdi: Üçüncü dünya t?hqir oldu. Biriniz? deyirsinizs?: üçüncü dünya, l?yaq?tsiz bir adam, geri v? yaban?! Bu konsepsiyalar?n v? ya sözl?rin i?l?nm?sind?n çox x?b?rdar edirik: m?s?l?n, ?slam? b?rab?r terror v? terrora çevirdil?r. Müs?lman olmaq terroristdir. S?udiyy? ?r?bistan?n?n h?l? bir seçki keçirm?m?sin?baxmayaraq, Azadi n?zar?t? al?n?r: liderl?ri yax?? t?hsilli v? çox a??ll?d?r! H?r il bir seçki olan ?ran kimi bir ölk? geri çevrilir. Eyni mövzuda Y?m?nd? gördük ki, raket Riyad?n ?ran istehsal? oldu?unu vur?ulad?. Amma Y?m?n Ansar deyir: "?g?r ?ran biz? silah vermi?dis?, biz anti-hava müdafi? etm?liyik. Buna baxmayaraq, bu da ?ran?n Q?rb siyas?tinin t?sirini n?z?rd? tutur. Y?ni Y?m?n xalq?n?n ya??? bomba qar??s?nda silahs?z qalmas? ?rana haz?rd?r. V? bu missiyadan f?rqli olaraq ?slam inqilab?d?r: Biz bütün dünyada m?zlum xalq?na çatmal?y?q. Eqoist Y?m?n? yard?m yaln?z media içind?dirs? v? h?r?k?t? g?tirilm?s?, Quranda siyas?t? tabe olmayacaqd?r.

 

 تاریخ : شنبه 96/9/25 | 9:54 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

 

پایگاه خبری بین المللی ماهین نیوز

فی القرآن الکریم، تترجم المدینة إلى القریة وقالت: "المدینة کانت تسمى القارة". والقوانین التی تنطبق على القرى تعرف الآن بحقوق المواطنة. ولکن هناک حاجة إلى تحلیل وخوارزمیة الکامنة. هل یعنی المواطن أن: الناس فی فئتین: المواطنین وغیر المواطنین؟ أو، ما هو المقصود من وجود الطبقات فی المواطنین: هل یمکن أن یکون لدینا المواطنین الأول والثانی؟ ما هو نوع حقوق المواطن التی تراعی حقوق المواطنة؟ بینما فی الإسلام، جمیع البشر، سواء فی المدینة، أو فی القریة، لدیهم نفس الحقوق والإنصاف الطبقی. وهذا هو، لا أحد متفوقا على الآخر. باستثناء المزید من الیقظة. التقوى أیضا یلاحظ الأخلاق: هو نفس حقوق المواطن. أی أن کل إنسان سیخدم مجتمعه أکثر مع الله مع أکثر تقیة وأکثر قیمة. فی الفارسیة، ویقال: العبادة لیست خدمة، ولکن الثناء والمجد. ولذلک، فإن المواطنة غیر مصنفة فی الإسلام، وإذا أردنا أن نصنف: وفقا لأدائها، فإنها تصنف على أنها: حقوق المواطنة: أولئک الذین هم أخلاقیون و: مساعدة المواطنین الآخرین (موتیلی) وأولئک الذین هم غیر مهمین هذا الموضوع (غیر صحیح). وهذا هو، أولئک الذین یحبون الآخرین أشبه أنفسهم (التضحیة بالنفس)، فی حین أن غیر المؤمنین یحبون أنفسهم أکثر من غیرها! وأفضل من غیرها. یقولون: "قال الرب لموسى:" اذهب تجد نفسک أسوأ ومساعدة! " کان یعتقد أولا أنه قد یکون: الکلب سیکون أسوأ وأسوأ منه! ثم قال: "لم أجد أحدا أسوأ!" فقال الرب: إذا کنت أدخلت هذا الکلب أسوأ من نفسک، فإن خط النبی الخاص بک قد ذهب! هذا هو السبب: یقول الإمام الخمینی: إذا کنت تقضی لی، فمن الأفضل أن أقول للزعیم! قائدنا هو الصبی البالغ من العمر 13 عاما الذی: أغلقت القنبلة وذهب تحت دبابة العدو. ولکن ماذا عن جنسیة الغرب؟ أولا، یقسم الشعب إلى فئتین: مواطن وغیر مواطن! وفی داخل المواطنین، یقسمونهم إلى مواطنین من الدرجة الأولى والثانیة: النتیجة العملیة فی أوروبا وأمریکا: الهنود لیسوا مواطنین على الإطلاق، والناس المتعلمین السود مواطنین من الدرجة الثانیة! وهذا هو أینما کان هناک فرق بین الأبیض والهند أو الأسود: فإنه لا یسجل الهنود الشکاوى! لأنهم لیسوا مواطنین، ولیس لدیهم الحق فی تقدیم شکوى. شکاوى حول السود! لکنهم لا یعالجون، لأن جانبه أبیض. فی إیران، أیضا، وبعضها مسلم وبعض الغربیین، لا تزال لا تملک حقوق المواطنة. لأن التکنوقراط یؤمنون بحقوق المواطن: فهم یؤمنون بالنمط الغربی، کما أن الإسلامیین یسعون إلى الحقوق الإسلامیة. وهذا التناقض لم یحل حتى الآن. هو السبب فی نمو التهمیش حول المدن. لأنهم لا یعرفون المواطنین المهمشین! ویقولون أنه یجب علیه: العودة إلى قریته، وإنتاج اللحوم والحلیب والقمح لأهل البلدة! إلى سکان البلدة: مریح ومزدهر. لهذا السبب، فهی مکلفة فی المدن، لأن المدینة باهظة الثمن یؤدی إلى خفض المواطنین من غیر المواطنین. الفخامة والکامل للمنازل الفاخرة هی حق المواطنین! ولکن هناک أیضا الکثیر من سکان الأحیاء الفقیرة والتلال، لکثیر من غیر المواطنین! ویجب تدمیرها فوقها. بسبب عدم وجود مرافق، فإنها سرقة الکهرباء! ویتم القبض علیهم بسبب نفس الجریمة. ولا توجد شبکة للمیاه والصرف الصحی. وبالنسبة للجریمة نفسها، یعتبر الناس قذرة وغیر لائقة  .

تحلیل الگوریتم حقوق شهروندی

در قران کریم، شهر به قریه ترجمه شده و: ابر شهر را ام القرا گفته است. قوانینی که به قریه ها مربوط می شود، امروزه به حقوق شهروندی معروف شده. اما نیاز به تحلیل زیربنایی و الگوریتم دارد. آیا منظور از شهروند این است که: انسان ها به دو دسته هستند: شهروند و غیر شهروند؟ یا اینکه منظور از وجود طبقات، در شهروندان است که: بتوانیم شهروند درجه یک و دو داشته باشیم؟ آیا منظور از رعایت حقوق شهروندی، رعایت حقوق کدام دسته از شهروندان است؟ در حالیکه از نظر اسلام، همه انسان ها چه در شهر: باشند و چه روستا، دارای حقوق یکسان و برابری طبقاتی هستند. یعنی هیچکس بر دیگری برتری ندارد. مگر با تقوای بیشتر. تقوا را هم رعایت اخلاق: یا همان حقوق شهروندی می داند. یعنی هر انسانی به اجتماع خود، بیشتر خدمت کند نزد خدا با تقوا تر و با ارزش تر است. در فارسی هم گفته شده: عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. بنابر این شهروندی در اسلام، طبقه بندی ندارد و اگر بخواهیم: درجه بندی هم بکنیم برحسب عملکرد آنها به: حقوق شهروندی دسته بندی میشوند: کسانی که اخلاق مدار هستند و: به شهروندان دیگر کمک می کنند(متقین) و کسانی که بی اهمیت به این موضوع هستند(غیر متقین). یعنی متقین دیگران را، بیشتر از خود دوست دارند(ایثار) در حالیکه غیر متقین، خود را بیشتر از دیگران دوست میدارند! و بهتر از دیگران می دانند. می گویند خداوند به موسی فرمود: برو از خودت بدتر را پیدا کن وبیاور! ابتدا به نظرش رسید شاید: یک سگ از او بدتر و پست  تر باشد! اما بعد خحالت کشید وعرضه داشت: من کسی را بدتر از خود نیافتم! و خداوند فرمود اگر آن سگ را، بدتر از خود معرفی می کردی، دودمان پیامبری ات به باد می رفت! به همین جهت هم هست که: امام خمینی می فرماید : اگر به من خدمت گذار بگویید، بهتر است تا رهبر بگویید! رهبر ما آن طفل 13ساله ای است که: نارنجک به خود بست و: زیر تانک دشمن رفت. اما حقوق شهروندی غرب چه چیزی  دارد؟ اولا مردم را به دو دسته شهروند و غیر شهروند تقسیم می کند! و در داخل شهروند ها هم آنها را به شهروندان درجه یک و دو جدا می کند: نتیجه عملی آن در اروپا و آمریکا: سرخپوستان اصلا شهروند نیستند، سیاهپوستان تحصیلکرده هم؛ شهروند درجه دو می باشند! یعنی هرجا بین سفید پوست و: سرخپوست یا سیاهپوست اختلافی بود، اینطور حل می شود: شکایت سرخپوستان را ثبت نمی کنند! چون شهروند نیستند، و حق شکایت ندارند. شکایت سیاهپوستان را ثبت می کنند! ولی رسیدگی نمی کنند، چون طرف او یک سفید پوست است. در ایران هم که عده ای، به اسلام و عده ای هوادار غرب هستند، هنوز حقوق شهروندی تعریف نشده. چون تکنوکرات ها به حقوق شهروندی: به سبک غرب معتقدند، و اسلامگرایان هم دنبال حقوق اسلامی هستند. و این تضاد تا کنون حل نشده است. رشد حاشیه نشینی در اطراف شهرها، به همین دلیل است. زیرا حاشیه نشین را شهروند نمی دانند! و می گویند او باید: به روستای خود برگردد، و برای شهر نشین ها تولید گوشت و شیر و گندم کند! تا شهر نشین ها در: آسودگی و رفاه باشند. به همین دلیل در شهر ها، گرانی است زیرا گران بودن شهر، باعث غربال شهروندان از: غیر شهروندان می شود. خانه های لوکس و فول امکانات، حق شهروندان است! ولی لجن آباد و حلبی آباد هم، برای غیر شهروندان زیاد است! و باید بر سر آنها تخریب شود. به علت نبود امکانات، آنها برق دزدی می کنند! و به دلیل همین جرم هم دستگیر می شوند. از شبکه اب و فاضلاب بی بهره هستند. به همین جرم هم مردمی کثیف و بی نزاکت محسوب می شوند.

Analysis of Citizenship Rights Algorithm

In the Koran, the city is translated into the village and said: "The big city has been called al-Qara." The laws that apply to villages are now known as citizenship rights. But there is a need for an underlying analysis and algorithm. Does the citizen means that: people are in two categories: citizen and non-citizen? Or, what is meant by the existence of classes in the citizens: can we have first and second citizens? What kind of citizen"s rights is observance of the rights of citizenship? While in Islam, all human beings, whether in the city, or in the village, have the same rights and class equity. That is, nobody is superior to the other. Except :with more vigilance. Piety also observes ethics: it is the same as citizen"s rights. That is, every human being will serve his community more with God with more pious and more valuable. In Persian, it is said: worship is not a service, but a praise and glory. Therefore, citizenship is not classified in Islam, and if we want to: grading, according to their performance, they are categorized as: Citizenship rights: those who are ethical and: help other citizens (motilee) and those who are unimportant This topic is (non-false). That is, those who love others are more like themselves (self-sacrifice), while non-believers love themselves more than others! And: better than others. They say, "The Lord said to Moses:" Go find yourself worse and help! “He first thought it might be: a dog would be worse and worse than him! But then he prayed: "I did not find anyone worse!" And the Lord said: if you were introducing that dog worse than you, your Prophet"s line would go down! That"s why: Imam Khomeini says: If you are serving me, it"s better to tell the leader! Our leader is the 13-year-old boy who: The grenade has closed and went under the enemy tank. But: what about the citizenship of the West? First, it divides the people into two categories: citizen and non-citizen! And within the citizens, they divide them into first and second-rate citizens: its practical result in Europe and America: Indians are not citizens at all, educated black people are second-class citizens! That is wherever there is a difference between White and Indian or Black: It does not record Indians complaints! Because: they are not citizens, and they have no right to complain. Complaints about black people! But they do not handle, because his side is white. In Iran, too, some of which are Muslim and some of the Westerners, still do not have citizenship rights. Because technocrats believe in citizen"s rights: they believe in Western style, and Islamists are also pursuing Islamic rights. And this contradiction has not been resolved so far. The growth of marginalization around cities is why. Because they do not know the marginalized citizens! And they say that he should: return to his village, and produce meat, milk and wheat for the townspeople! To the townspeople: Comfortably and prosperously. For this reason, it is expensive in cities, because the expensive city causes citizens to be slashed from non-citizens. The luxury and full of luxury homes are the right of citizens! But there is also a lot of slum dwellers and hills, for many non-citizens! And they must be destroyed over them. Because of the lack of facilities, they steal electricity! And they are arrested for the same crime. There is no water and wastewater network. For the same crime, people are considered filthy and indecent.

V?t?nda?l?q Haqqlar? Alqoritminin T?hlili

Quranda Quran ??h?r? çevrilir v? dedi: "??h?r Qara adland?r?ld?". K?ndl?r? t?tbiq olunan qanunlar indi v?t?nda?l?q hüququ kimi tan?n?r. Ancaq ?sas t?hlil v? alqoritm t?l?b olunur. V?t?nda??n sözl?rin? gör?, insanlar iki kateqoriyadadirl?r: v?t?nda? v? qeyri-v?t?nda?? Yoxsa v?t?nda?lardak? sinifl?rin varl??? n? dem?kdir: birinci v? ikinci v?t?nda?lar?m?z ola bil?rmi? V?t?nda??n hüquqlar? v?t?nda?l?q hüquqlar?na riay?t edirmi? ?slamda, ??h?rd? v? ya k?ndd? olsun, bütün insanlar eyni hüquqlara v? sinfi b?rab?rliy? malikdirl?r. Y?ni, heç kim bir-birind?n üstün deyil. Daha çox h?ssasl?q istisna olmaqla. Tövhid d? etiketi mü?ahid? edir: v?t?nda??n hüquqlar? il? eynid?r. Y?ni, h?r bir insan?n Allah? daha çox dindar v? daha qiym?tli bir c?miyy?t? xidm?t ed?c?kdir. Farsca deyilir: ibad?t xidm?t deyil, h?md v? ?öhr?tdir. Bel? ki, ?slam, t?snifat?, v??g?r v?t?nda?l?q: Grading t?snif v?t?nda?l?q hüquqlar? öz performans?na gör? edilir: o etik v? v?t?nda?lar (mömin) v? bu m?nas?z ba?qalar?na köm?k etm?k Bu mövzu (yanl?? deyil). qeyri-mömin is? dindar insanlar, ?n özünü sevgi (qurban), özl?rini daha çox sevir?m! Ba?qalar?ndan yax??d?r. Onlar deyirl?r: "R?bb Musaya dedi:" Gedin, özünüzü pis tap?n v? köm?k edin! " ?vv?lc? bu ola bil?rdi: bir it daha pis v? pisd?n daha pis olard?! Amma sonra dua etdi: "Daha pis bir insan tapmad?m!" R?bb dedi: "?g?r iti özünüzd?n daha pis tan?y?rsan, Pey??mb?rin x?tti qalacaq!" Buna gör?: ?mam Xomeyni deyir: ?g?r m?n? xidm?t edirs?ns?, lideri dem?k yax??d?r! Liderimiz 13 ya??ndak? bir u?aqd?r: ?l bombas? ba?land? v? dü?m?n tank? alt?na girdi. B?s Q?rbin v?t?nda?l??? n?dir? Birincisi, xalq? iki kateqoriyaya bölür: v?t?nda? v? qeyri-v?t?nda?! A? v? Hindli ya da Qara aras?nda bir f?rq var: Hintli ?ikay?tl?ri qeyd etm?z! Çünki onlar v?t?nda? deyil v? ?ikay?t etm?k hüququ yoxdur. Qara insanlar haqq?nda ?ikay?tl?r! Lakin t?r?fi a? deyildir, çünki onlar i?l?mirl?r. ?randa b?zi müs?lmanlar v? b?zi q?rbli ölk?l?rd? h?l? d? v?t?nda?l?q hüququ yoxdur. Çünki teknokratlar v?t?nda? hüquqlar?n?n: Q?rb stil iman v? islamç?lar ?slam hüquq t?qib edilir. Bu ziddiyy?t indiy? q?d?r h?ll edilm?mi?dir. ??h?rl?r ?traf?nda marjinall??m?nin artmas? s?b?b olur. Çünki marjinal v?t?nda?lar? bilmirl?r! V? deyirl?r ki, o, k?ndin? qay?da v? ??h?r ?halisi üçün ?t, süd v? bu?da istehsal etsin! ??h?r ?halisin?: rahat v? firavan. Buna gör? ??h?rl?rd? bahal?, çünki bahal? ??h?r v?t?nda?? qeyri-v?t?nda?lardan it?l?yir. Lüks v? lüks evl?rl? dolu v?t?nda?lar?n hüququ vard?r! Amma bir çox qeyri-v?t?nda?lar üçün çoxsayl? sakinl?r v? t?p?l?r var! Onlar?n üz?rind? m?hv edilm?lidir. ?mkanlar?n olmamas? s?b?bi il? elektrik enerjisini o?urlay?rlar! H?min cinay?t? gör? h?bs olunurlar. Su v? kanalizasiya ??b?k?si yoxdur. Eyni cinay?t? gör?, insanlar pis v? axmaq hesab olunurlar.

 

 


تاریخ : جمعه 96/9/24 | 7:24 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

لذلک، نقرأ فی آیات القرآن: المدن التی دمرت ودمرت، فقط لأن سکانها فاسدون. معدات الحضریة وإدارة الطاقة من البلدیة، أو مهارات غیر عادیة من المهندسین المعماریین والنسیج الحضری، لا شیء یمکن ان تحمی المدینة: التحضر. البابلیون والبابلیون، خلافا لنا، الذین کانوا حیاة بدائیة وعصور ما قبل التاریخ، والمواطنین الذکیة جدا والتقدمیة. لقد تمکنوا من تجاوز قانون الجاذبیة، والمدن تخلق حدائق الفضاء. حتى یومنا هذا، تکون آمنة من الزلازل والفیضانات! ولکن من؟ أین هی إنجازاتهم وکنوزهم؟ الآن، هذا النوع من العمل قد ذهب: سنغافورة نمت بعمق فی نمو المدینة، ونمت نیویورک أکثر صرامة. ولکن هل کان قادرا على الصمود أمام إعصار؟ کما القلاع والقصور، ولیس الملوک للحفاظ على مدینتهم حتى ولو قوی وجعل الخرائط، ولکن إلى العدالة المدنیة والعمل الصالحین لا یعتبر، مثل واشنطن أو طهران، لمجرد أن تعیین السیاق البالیة. ولذلک، فإن جسد المدینة مهم، ولکن الأهم من ذلک روح المدینة والتحضر. فی الواقع، مع هذا السکین المعماری الحضری، یمکننا أیضا أن یخرج شخص ما من جسده، أو تقشر الفاکهة. ماذا یفعل رؤساء البلدیات؟ مع کل تکالیف وعوائد التحدیث، هل تؤذی حطام المجتمع الحضری، أو تسرب علیه أکثر من ذلک؟ لذلک، روح المدینة، مثل الروح البشریة، یصبح مصقول ومصقول مع الصدقة، ویموت مع القمع والفساد. واحدة من قوانین الله ورد فی القرآن الکریم: "إذا أردنا أن ندمر شعبا، سوف نرشد مسؤولیه: أن نفعل ما هو الخطأ". ولا تعبد الله. لذلک، فإن المدن التی تزرع فی السن کل یوم معتمدة من قبل الله لأنها تسعى إلى العدالة الاجتماعیة و: مکافحة الفساد. فی نظر الله، یکفی: الإرادة لمحاربة الفساد کافیة، لأن القضاء على الفساد لیس ممکنا. ولعل أحد أهم الأسباب هو تدمیر النظام البهلوی، ونمو التهمیش. وفی کلمات مؤسس الجمهوریة الإسلامیة: کانت هذه الحافات التی أسقطت القصور. لکن الدرس لم یأت، وأولئک الذین جاءوا من بین کبار الشخصیات أصبحت القصور. وفقا لخبراء من بلدیة طهران، لبضع سنوات، فإن السکان الهامشیة تکون أکبر من: سکان المدینة سیکون! لذلک، إذا کان رئیس البلدیة والبلدیات یبحثون عن: زیادة رضا سکان الحضر، فإنها لیست فی وضع یسمح لها بمغادرة الطریق. من خلال خلق قیود للمهمشین، یتم زیادة الفجوة فی الصف، والعدالة الاجتماعیة هی موضع شک، وفی نهایة المطاف، وسوف یؤدی إلى غضب الله. غضب الله فی الوقت الحاضر، ودعا مخاوف الزلزال، وقد اتخذت کل الأوجه. فی حین أن الفقراء لا یخافون من الزلزال! ولکن الأغنیاء حتى یقول سیئة للمطر: المطر، نیرو کیرمانشاه، والمکافآت! التفکیر، یتم حل جمیع المشاکل عن طریق التحدیث التحدیثی! فی حین أن ارتفاع 12 مترا: جدار محطات الطاقة الیابانیة، فإنه لم یعمل ضد تسونامی. أو، مثل ممثل بطن کرمانشاه الکبیر، دعونا نکون ملتزمین! کرمانشاه یخافون، وکأنهم لا یعرفون أن البعثیین قد دمروا، ولیس هناک حدود  .

نصرالله: جنگ طلب نیستیم

الگوی شهر اسلامی در قران

در قران کریم، بزرگ و کوچک بودن شهر مهم نیست، حتی معماری های عجیب و غریب و: ساخت و سازهای کالبدی هم اهمیت ندارد، بلکه عاملی که یک شهر را، از نابود شدن نگهمیدارد، صالح بودن مردمان آن است. لذا در ایات قران می خوانیم: چه بسا شهر هایی که تخریب شدند و از بین رفتند، فقط به خاطر اینکه اهالی آن فاسد بودند. یعنی تجهیزات شهری و: قدرت مدیریت بالای شهرداران، یا مهارت فوق العاده معماران کالبد شهری، هیچکدام نمی تواند حافظ شهر و: شهر نشینی باشد. بابل و بابلیان برخلاف نظر ما، که  زندگی ابتدایی و ماقبل تاریخ داشته اند، شهروندان بسیار باهوش و مترقی بودند. توانسته بودند قانون جاذبه را دور بزنند، و شهر ها باغ های فضایی ومعلق بسازند. تا به اصطلاح امروز، از زلزله و سیل در امان باشند! اما کو؟ آنهمه پیشرفت ها و گنج ها و دستاوردهای آنان کجاست؟ (کم ترکوا من جنات و عیون..)هم اکنون نیز از این نوع کار ها می شود: سنگاپور بجای رشد سطحی شهر به رشد عمقی روی آورده، و نیویورک به رشد ارتفاعی دست زده است. اما آیا توانسته در مقابل یک توفان مقاومت کند؟ همانطور که کاخ ها و قصر ها، نتوانستند پادشاهان خود را حفظ کنند، شهر ها هم هرچند محکم و با نقشه ساخته شوند، ولی به عدالت شهری و: عمل صالح و نیکوکاری توجه نشود، مانند واشنگتن یا تهران، فقط به مجموعه ای از بافت های فرسوده تبدیل می شود. بنابر این کالبد شهر مهم است ولی، از ان مهمتر روح شهر و شهر نشینی است. در واقع با این چاقوی معماری شهری، هم میتوانیم سر: کسی را از بدنش جدا کنیم، یا میوه ای را پوست بگیریم.  شهرداران چه وظیفه ای دارند؟ با اینهمه عوارض و درآمد های نوسازی، آیا زخمی را از جامعه شهری، مرحم می گذارند یا برآن نمک می پاشند؟. بنابر این روح شهر مانند روح بشر، با نیکوکاری صیقل پیدا کرده و شفاف می شود، و با ظلم و فساد می میرد. یکی از قانون های خداوندی در قران اینطور بیان شده: ما اگر بخواهیم قومی را نابود کنیم، به مسئولان آن دستور می دهیم: که کار های ناشایست انجام دهند! و خدا را عبادت نکنند.( وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَةً أَمَرْنا مُتْرَفیها فَفَسَقُوا فیها فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمیراً16) پس، شهرهایی که هر روز بزرگتر می شوند، مورد تایید خداوند هستند، زیرا به دنبال عدالت اجتماعی و: مبارزه با فسادند. از نظر خداوند همین که: اراده مبارزه با فساد باشد کافی است، زیرا ریشه کن کردن فساد، امکان پذیر هم نیست. شاید یکی از بزرگترین دلایل یا عوامل: نابودی رژیم پهلوی، رشد حاشیه نشینی بود. و به قول بنیانگذار جمهوری اسلامی: این پابرهنه ها بودند که: کاخ نشینان را به زیر کشیدند. اما درس عبرت نشد و: کسانی که از بین پابرهنگان آمدند، در حال تبدیل شدن به کاخ نشینان هستند. براساس نظر کارشناسان شهرداری تهران، تا چند سال دیگر، جمعیت حاشیه نشین بیشتر از: جمعیت شهر نشین خواهد شد! لذا اگر شهردار و شهرداری ها به دنبال: افزایش رضایتمندی شهر نشینان، در قبال نارضایتی حاشیه نشینان باشند، راه به جایی نمی برند. با ایجاد محدودیت ها برای حاشیه نشینان، فاصله طبقاتی بیشتر شده، و عدالت اجتماعی زیر سوال می رود و: در نهایت خشم خدا را به دنبال خواهد داشت. خشم خدا امروزه بنام ترس از زلزله، همه نوکیسه ها را در خود گرفته است. در حالیکه مردم فقیر از زلزله ضرر نمی ترسند! (از درویش چه یک نان بگیری یا یک نان به او بدهی فرقی نمی کند!) مردم کرمانشاه آنهاییکه فوت کردند، در جوار رحمت الهی هستند، و هم یرزقونند.آنهاییکه هم ماندند، اگر واقعا ترسیده بودند، هجرت می کردند. اما ثروتمندان حتی به باران هم بد می گویند: باران، نبار کرمانشاه، ثواب دارد! وفکر می کنند با مقاوم سازی، همه مسائل حل می شود! در حالیکه ارتفاع 12متری: دیوار های نیروگاه های ژاپن هم، نتوانست مقابل سونامی کاری کند. و یا مانند نماینده شکم گنده کرمانشاه، ما را از مرز بودن! کرمانشاه می ترسانند، گویا نمی داند بعثی ها نابود شده اند، و انطرف مرز خبری نیست.

Pattern of Islamic city in the Quran

In the Koran, the great and small city is not important, even strange architectures: physical structures are not important, but the factor that keeps a city from being destroyed is its competent people. Therefore, we read in the verses of the Qur"an: Cities that were destroyed and destroyed, only because their inhabitants were corrupt. Meanwhile, the urban equipment and: the power of managing the mayors, or the superb skill of the urban architectural architects, none of them can protect the city and: urbanization. Babylonians and Babylonians, unlike ours, who had primitive and prehistoric lives, were very smart and progressive citizens. They have been able to bypass the law of gravity, and the cities create gardens of space. To this day, be safe from earthquake and floods! But where? Where are their achievements and treasures? Now, it"s the kind of work that has gone: Singapore has grown deeply into the growth of the city, and New York has grown tougher. But was it able to withstand a hurricane? As the palaces and palaces did not manage to keep their kings, cities, though tight and mapped, would not be taken into account urban justice and: righteous deeds, such as Washington or Tehran, to a collection of textures Worn out. Therefore, the body of the city is important, but more importantly the spirit of the city and urbanization. In fact, with this urban architectural knife, we can also head off someone from his body, or peel off a fruit. What do the mayors do? With all the costs and revenues of modernization, do they hurt the wreckage of the urban community, or spill it over it? Therefore, the spirit of the city, like the human soul, becomes polished and polished with charity, and dies with oppression and corruption. One of the laws of God is stated in the Qur"an: "If we want to destroy a people, we will instruct its officials: to do what is wrong!" And do not worship God. Therefore, cities that grow older every day are approved by God because they are seeking social justice and: fighting corruption. In God"s eyes, it is enough: the will to fight corruption is enough, because eradicating corruption is not feasible. Perhaps one of the biggest reasons was the destruction of the Pahlavi regime, the growth of marginalization. And in the words of the founder of the Islamic Republic: these were the barefoot that brought down the palaces. But the lesson did not come to pass, and those who came from among the dignitaries are becoming palaces. According to experts from the municipality of Tehran, for a few years, the marginal population will be larger than: the population of the city will be! Therefore, if the mayor and the municipalities are looking for: increasing the satisfaction of the urban residents, they are not in a position to leave the way. By creating restrictions for the marginalized, the class gap is increased, and social justice is questioned, and, ultimately, it will lead to the anger of God. God"s anger nowadays, called earthquake fears, has taken all the nooks. While poor people are not afraid of the earthquake! (What kind of bread would a dairy does, or do not give it a bribe!) The people of Kermanshah, those who died, are near divine mercy, and they are also alive. Those who remained, if they were really scared, would emigrate. But the rich even say badly to the rain: Rain, not rain in Kermanshah, has a reward! Contemplate, all problems are resolved by retrofitting! While the 12-meter high: the wall of the Japanese power plants, it did not work against the tsunami. Or, like the representative of Kermanshah"s great belly, let us be bound! Kermanshah are afraid, as if they do not know that the Ba"athists have been destroyed, and there is no border.

 

Quranda ?slam ??h?rinin nümun?si

Buna gör? d? Quran?n ay?l?rind? oxuyuruq: Sakinl?ri pozulmu? oldu?u üçün m?hv edilmi? v? m?hv edilmi? ??h?rl?r. ??h?r avadanl?q v? b?l?diyy? hakimiyy?ti idar?, v? ya memar, ??h?r parça qeyri-adi bacar?qlar?, heç ??h?r qorumaq bil?r urbanizasiya edir. Babillil?r v? Babillil?r, bizimki kimi, ibtidai v? prehistorik h?yatlar? olan, çox a??ll? v? müt?r?qqi v?t?nda? idi. Onlar ç?kisi qanununu atlaya bilibl?r v? ??h?rl?r yer ba?çalar?n? yarad?rlar. Bu gün? q?d?r z?lz?l? v? da?q?nlardan qorun! Amma kimdir? Onlar?n nailiyy?tl?ri v? x?zin?l?ri haradad?r? Ancaq qas?r?a il? qar??-qar??ya qald?? Bel? Washington ya Tehran, yaln?z kontekstind? qurmaq üçün hesab baxmayaraq güclü onlar?n ??h?r saxlamaq v? x?rit?l?r, lakin mülki ?dal?t v? saleh h?r?k?t qala v? saray deyil pad?ahlar?n?n kimi Yoxdu. Buna gör? ??h?rin c?s?di ?h?miyy?tlidir, amma daha da önemlisi ??h?rin v? ??h?rl??m?nin ruhu. ?slind?, bu ??h?r memarl?q b?ça?? il?, biz d? onun b?d?n birin? ba? v? ya bir meyv? soymaq bil?r. B?l?diyy? ba?ç?lar? n? etm?li? Bütün x?rcl?r v? modernl??m? g?lirl?ri il?, ??h?r ictimaiyy?tinin da??nt?lar?na z?r?r verirl?rmi v? ya üz?rin? dökülürl?r? Buna gör? ??h?rin ruhu, insan ruhu kimi cilalanm?? v? xeyirxahl?qla cilalanm?? v? zülm v? korrupsiya il? ölür. Allah?n qanunlar?ndan biri Quranda bildirilir: "?g?r bir xalq? m?hv etm?k ist?yirs?ns?, onun v?zif?lil?rin? t?limat ver?c?yik: s?hv etm?liyik!" V? Allaha ibad?t etm?yin. Ona gör? h?r gün ya?lana bil?n ??h?rl?r Allah t?r?find?n t?sdiql?nir, çünki onlar sosial ?dal?t axtar?r v? korrupsiya il? mübariz? apar?rlar. Allah?n gözünd? kifay?tdir: korrupsiyaya qar?? mübariz? irad?si kifay?tdir, çünki korrupsiyan?n aradan qald?r?lmas? mümkün deyildir. B?lk? d??n böyük s?b?bl?rd?n biri d? P?hl?vi rejiminin m?hv edilm?si, marjinall??m?nin artmas? idi. ?slam Respublikas?n?n qurucusunun sözl?rin? gör?: saraylar? a?a?? sald?ran ayaqyal?nlar idi. Lakin d?rs keçm?di v? oradan g?l?nl?r saraylara çevrildi. Tehran b?l?diyy?sinin müt?x?ssisl?rin? gör?, bir neç? ildir marginal ?hali daha çox olacaq: ??h?r ?halisi olacaq! Buna gör? d?, b?l?diyy? ba?ç?lar? v? b?l?diyy?l?r axtarark?n: ??h?r ?halisinin m?mnuniyy?tini art?rmaq üçün yoldan getm?k üçün bir v?ziyy?t yoxdur. Günümüzd? Allah?n q?z?bi, z?lz?l? qorxusu olaraq adland?r?lan, bütün kö?kl?ri götürdü. Z?if insanlar z?lz?l?d?n qorxmurdular! Lakin z?nginl?r ya???a bel? pis deyirl?r: Ya???, Nero Kerman?ah, mükafatlara layiqdir! ?nki?af etm?k, bütün ç?tinlikl?rin aradan qald?r?lmas? il? h?ll olunur! 12 metr yüks?k: Yapon elektrik stansiyalar?n?n divar? is? tsunamiy? qar?? i?l?mirdi. V? ya, Kerman?ah?n böyük qar?n nümay?nd?si kimi, bizi ba?layal?m! Kerman?ah, Baasç?lar?n m?hv oldu?unu bilm?dikl?ri kimi, qorxurlar v? heç bir s?rh?d yoxdur.

 

 


تاریخ : پنج شنبه 96/9/23 | 10:59 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

عندما خلق الله أول إنسان، لم یولد سایروس وداریوس حتى الآن! ولم تنشأ الأمم المتحدة أیضا. وفقا للآیات القرآنیة، عندما خلق الله البشریة، وقال انه یدرس کل العلوم! ولم تطلب عائدات أو أجور ضدها. أی أن التعلیم البشری مجانی وغیر محدود. فی نفس السیاق، یواجه الغرب تناقضا کبیرا والکذب! فمن ناحیة، قیل إن التعلیم مجانی وإلزامی! وهو ما ینعکس فی دستور جمیع البلدان، ولا یمکن أن ینکره. من ناحیة أخرى، لدیک حقوق التألیف والنشر! تعیین التسعیر للتعلیم ونقل! فی بعض الأحیان سعره لشراء قرص سد. مثل میکروسوفت. ولکن فی بعض الأحیان قتل جماعی أو عقوبات واسعة النطاق. مثل ما تفعله الخبرة النوویة الإیرانیة. هذا کاذب الغرب، کتب کل شیء فی میثاق الأمم! لکنها تفخر لکسر کل منهم. وهذا سیاسی! أو والدهاء. بعد التدریب الإلهی و: تقییم الاحتیاجات الروحیة للإنسان، وقد تحولت نقطة تحول احتیاجاته المادیة! وقال إن الجنة أعیش: ومهما کنت ترغب فی تناول الطعام وارتداء یعنی أن الغذاء والکساء والمأوى، مجانی والحق فی الحیاة أو وسیلة للبقاء على قید الحیاة، یجب أن تتحقق. ثم قال له الخط الأحمر وقال: لا تأکل الفاکهة أو الحبوب. وهذا یعنی: القیادة والإدارة یجب أن تکون واضحة. ربما الخط الأحمر نفسه لا یوجد لدیه أدنى شأنا من المواد، ولکن بمعنى مادی: طاعة الله. لکن آدم لم یلاحظ ذلک، ورغبته فی أن یکون قائدا أو مدیرا. وبسبب هذا، لم نتخلى عن الحقوق الأصلیة مرة أخرى! وقال فقط أنه من الآن فصاعدا، علیک أن تعمل بجد من أجل ذلک! لذلک دفع النبی آدم من الجنة، أرسل إلى الأرض لإعادة بناء حیاته من إدارته الخاصة. فی حقوق الإنسان الغربیة، کل هذه هی العکس. وقد اتخذت الحکومات مکان الله! وتعرف الحقوق الأساسیة للشعب رسمیا. وفی الوقت نفسه، فإن المواد الغذائیة والملابس والسکن والمهنة معروفة للبشر، ولکن الحکومات ملزمة بتنفیذها. فی الواقع، حریة منح! والأمر لیس جوهریا. لذلک، إذا کانت الحکومات، على سبیل المثال، لیس لدیها میزانیة، سیتم تعلیق جمیع هذه الحقوق. مثل الحق فی الصحة والتأمین، الذی کان فی أمریکا موضوع الإذلال من قبل: الرؤساء. ومع ذلک، وهذا الموقف لا تبدو قبیحة جدا، ویعرف الأساس القانونی والمبادئ، تم التلاعب بها. على سبیل المثال، جلبوا الإنتاج والاقتصاد إلى القانون! أی أن الحقوق الأساسیة للناس تخضع للإنتاج! حتى إذا کانت إمکانیة إنتاج المساکن لیست من قبل الدولة، والناس لا یمکن أن تقدم للحصول على السکن! أو الطعام والملابس. الاقتصاد یعنی أیضا عدم وجود موارد أو نقص أو عدم توفر ذلک، قد حددت من ناحیة، والتحدی الرب: لماذا المرافق والموارد الکافیة اللازمة للإنسان لدیه لا، ومن ناحیة أخرى، إصلاح المشکلة والمطالبة : إدارة تراکب الحکومة. فی حین أن برکات الله کبیرة جدا! هناک الکثیر من الأراضی للسکن والتربیة الزراعیة وتربیة الماشیة: کما أنها تضاعف السکان الحالیین. الحکومات أو الرأسمالیون فقط هم: من أجل حمایة الموارد، فإنهم یتکهنون ویحرمون الناس منه  .

حقوق اساسی در قران

قران بعنوان کتاب آسمانی، حقوق اساسی را برای انسان: تعریف کرده است که بسیار فراگیر تر از: حقوق بشر سازمان ملل یا قانون همورابی و منشور کورش می باشد. وقتی خداوند اولین بشر را خلق کرد، هنوز کورش و داریوش و به دنیا نیامده بودند! سازمان ملل هم تاسیس نشده بود. براساس آیات قرانی، وقتی خداوند بشر را خلق کرد، همه علوم را به ایشان یاد داد! و در برابر آن، اجر یا مزد نخواست. یعنی آموزش بشری، امری رایگان و نامحدود است. در همین موضوع، غرب دچار تضاد و دروغگویی بزرگی! شده است از یکسو، فرمایش فرموده که آموزش رایگان و اجباری است! که در قانون اساسی همه کشورها هم منعکس است، و نمی تواند آن را انکار کند. از سوی دیگر قانون کپی رایت گذاشته! برای اموزش و انتقال دانش قیمت تعیین کرده! گاهی قیمت آن خرید قفل سی دی است. مانند مایکروسافت. ولی گاهی کشتار وسیع مردم یا تحریم های گسترده است. مانند آنچه که در مقابل: دانش هسته ای ایران انجام می دهد. این غرب دروغگو، در منشور ملل هرچیزی را نوشته! ولی افتخار او زیر پا گذاشتن همه آنها است. و این را سیاستمداری! یا زرنگی خود می داند. بعد از آموزش الهی و: براورد نیازهای معنوی انسان، نوبت نیاز های مادی او رسید! خداوند فرمود که دربهشت من زندگی کنید: و هرچه می خواهید بخورید و بپوشید!(و اسبغ علیکم نعمة ظاهرة و باطنة)  یعنی که خوراک و پوشاک و مسکن، رایگان است و به عنوان: حق حیات یا وسیله زنده ماندن، باید رعایت شود. سپس خط قرمز هم برای او تعریف فرمود و گفت: از فلان میوه یا دانه نخورید. و این امر به معنی آن است که: رهبری و مدیریت باید معلوم باشد. شاید خود خط قرمز از نظر مادی، هیچ نفاوتی نداشته باشد، ولی از نظر ماهوی یعنی: اطاعت از خدا. ولی حضرت آدم آن را رعایت نکرد، و خواست خودش رهبر یا مدیر هم باشد. و مانند شیطان، در دستورات خدا شک کرد، البته خداوند شیطان را به دلیل اصرار بر: نپذیرفتن، از خود دور کرد، ولی حضرت آدم را که بلافاصله توبه کرد، بخشید. به خاطر همین ازمون خطای اولیه، باز هم حقوق اولیه را لغو ننمود! فقط فرمود از این به بعد، باید برای آن زحمت بکشید و کار کنید! لذا حضرت آدم را از بهشت بیرون راند، به زمین فرستاد تا از مدیریت خودش، زندگی را از نو بسازد. در حقوق بشر غربی، همه اینها برعکس تعریف شده است. دولت های جای خدا را گرفته اند! و حقوق اساسی مردم، صوری تعریف شده. یعنی خوراک و پوشاک، مسکن و شغل، حق انسان ها شناخته شده ولی: دولت ها موظف شدند انها را اجرا کنند. درواقع آزادی اعطایی! و دستوری شده نه ذاتی و اصلی. بنابر این اگر دولت ها، مثلا بودجه نداشته باشند، همه این حقوق معلق می ماند. مانند حق بهداشت و بیمه که، در امریکا دستمایه تحقیر مردم توسط: روسای جمهور شده است. البته برای اینکه این موضع چندان زشت هم جلوه نکند، در تعریف بنیان و اصول حقوقی، دستکاری کرده اند. مثلا تولید و اقتصاد را، وارد حقوق نمودند! یعنی اینکه حقوق اساسی مردم، منوط به وجود تولید گردیده! پس اگر امکان تولید مسکن، توسط دولت نباشد، مردم نمی توانند درخواست مسکن! یا خوراک و پوشاک نمایند. اقتصاد را هم به معنی: نبود منابع یا کمبود و نایاب بودن آن، تعریف کرده اند تا از یکسو، خداوند را به چالش بکشند که: چرا امکانات کافی و: منابع لازم به بشر نداده، و از سوی دیگر، رفع تکلیف کنند و ادعای: مدیریت دولت ها را لاپوشانی نمایند. در حالیکه نعمت های خداوند، بسیار وسیع است! آنقدر زمین برای ساخت مسکن و: کشاورزی و دامداری وجود دارد که: چند برابر جمعیت فعلی را هم جوابگو است. فقط دولت ها یا سرمایه دار ها هستند که: به بهانه حفاظت از منابع، آنها را احتکار کرده و: مردم را از ان محروم می کنند.

Basic rights in the Quran

The Qur"an has defined the fundamental rights to human beings as the Book of the Heavens, which is more inclusive than: the human rights of the United Nations or the law of association and the charter of Cyrus. When God created the first human being, Cyrus and Darius were not born yet! The UN was not established either. According to Quranic verses, when God created mankind, he taught all the sciences! And did not demand revenues or wages against it. That is, human education is free and unlimited. In the same vein, the West faces a great contradiction and lying! On the one hand, it has been said that education is free and compulsory! Which is reflected in the constitution of all countries, and can not deny it. On the other hand, you have copyright! Set pricing for education and transfer! Sometimes its price is to buy a CD lock. Like Microsoft. But sometimes mass murder or massive sanctions. Like what Iran"s nuclear expertise does. This is a liar west, wrote everything in the charter of nations! But it is proud to break all of them. And this is a politician! Or savvy. After divine training and: To meet the spiritual needs of man, the turning point of his material needs has come! The Lord commanded you to live in my throne: and whatever you want to eat and to wear , that is, food and clothing and housing is free and as a: the right to life or means of survival must be respected. Then he told him the red line and said: Do not eat fruit or grain. And this means: Leadership and management must be clear. Maybe the red line itself has nothing inferior to the material, but in a material sense: obey God. But Adam did not observe it, and his own desire to be leader or director. And, like the devil, he doubted God"s commandments, of course, God blessed the devil because he insisted on: not accepting himself, but he repented of the man who immediately repented. Because of this, we did not abandon the original rights yet again! He just said that from now on, you have to work hard for it! So the Prophet pushed Adam out of Paradise, sent to earth to rebuild his life from his own management. In Western human rights, all of these are the opposite. Governments have taken God"s place! And the basic rights of the people are defined formally. Meanwhile, food and clothing, housing and occupation are known to human beings, but governments were obliged to implement them. In fact, the freedom to grant! And the command is not intrinsic. Therefore, if governments, for example, have no budget, all these rights will be suspended. Like the right to health and insurance, which in America has been the subject of humiliation by: presidents. Of course, in order to make this stance not so ugly, they have been manipulated in defining the foundations and principles of law. For example, they brought production and the economy into law! That is, the basic rights of people are subject to production! So if the possibility of producing housing is not by the state, people can not apply for housing! Or food and clothing. The economy also means: lack of resources, or lack of resources, and lack of resources, have been defined to challenge God, on the one hand, why: they do not have enough facilities and: did not give the necessary resources to mankind, and, on the other hand, dismantle the claim and claim : Manage government overlays. While the blessings of God are so great! There is plenty of land for housing and agricultural and livestock breeding: it is also multiplying the current population. Only governments or capitalists are: For the sake of protecting resources, they are speculating and depriving people of it.

 

Quranda ?sas hüquqlar

Allah ilk insan yaratd?qda, Cyrus v? Darius h?l? do?ulmad?! BMT d? yarad?l?b. Quran ay?l?ri gör?, Allah insanlar? yaratd?qda bütün elml?ri öyr?tdi! V? ona qar?? g?lir v? ya ?m?k haqq? t?l?b etm?di. Y?ni insan t?hsili pulsuz v? m?hdud deyildir. Eyni v?r?md?, Q?rb böyük bir ziddiyy?t? v? yalana b?nz?yir! Bir t?r?fd?n t?hsilin pulsuz v? m?cburi oldu?u deyilmi?dir! Bütün ölk?l?rin konstitusiyas?na ?ks olunan v? bunu inkar ed? bilm?z. Dig?r t?r?fd?n, mü?llif hüquqlar? var! T?hsil v? pul köçürm?l?ri üçün qiym?t t?yin edin! B?z?n onun qiym?ti bir CD kilidi almaqd?r. Microsoft kimi. B?z?n kütl?vi cinay?tl?r v? ya kütl?vi sanksiyalar. ?ran?n nüv? ekspertizas? n? kimi. Bu, yalanç? bir q?rbdir, mill?tin nizamnam?sind? h?r ?eyi yazm??d?r! Amma ham?s?n? q?rmaqdan qürur duyuram. V? bu bir siyas?tçi! V? ya f?ras?t. ?lahi t?limd?n sonra v? insan?n m?n?vi ehtiyaclar?n? qar??lamaq üçün onun maddi ehtiyaclar?n?n dönü? nöqt?si g?ldi! R?bb dedi: "M?nim taxt?mda ya?ay?r v? ist?diyiniz h?r ?eyi yeyirsiniz!" Y?ni qida, geyim v? m?nzil azadd?r v? bir h?yat ??rtidir: h?yat v? ya ya?amaq hüququ hörm?t edilm?lidir. Sonra q?rm?z? x?ttini izah etdi v? dedi: Meyv? v? ya tax?l yem?yin. V? bu dem?kdir: Liderlik v? r?hb?rlik ayd?n olmal?d?r. B?lk? q?rm?z? x?tt özü materialdan heç bir ?ey? malik deyil, maddi m?nada: Allaha ita?t edin. Ancaq Ad?m bunu v? mü?ahid?çi v? ya r?hb?r olmaq ist?yini ist?m?di. Buna gör? d? bir daha orijinal hüquqlardan imtina etm?mi?ik! Yaln?z bundan sonra bunun üçün çox çal??maq laz?m oldu?unu söyl?di! Bel?likl?, Pey??mb?r (?leyhiss?lam) Ad?md?n C?nn?td?n qovdu v? h?yat?n? öz r?hb?rliyind?n b?rpa etm?k üçün yer? gönd?rdi. Q?rb insan hüquqlar?, bunlar?n ham?s? ?ksin?dir. Hökum?tl?r Allah?n yerini alm??lar! V? insanlar?n ?sas hüquqlar? r?smi ??kild? mü?yy?n edilir. M?hz qida, geyim, m?nzil v? m???ulluq tan?nm?? do?ru insan amma hökum?t onlar?n h?yata keçirilm?si üçün m?cbur oldu. ?slind?, azadl?q azadl???! V??mr özün?m?xsus deyil. Buna gör?, m?s?l?n, hökum?tl?rin büdc?si yoxdursa, bütün bu hüquqlar dayand?r?lacaqd?r. Sa?laml?q hüququ v? s??orta haqlar? kimi Amerikada a?a?? salma mövzusu olmu?dur: prezidentl?r. Ancaq bu mövqe bel? çirkin baxmaq deyil, hüquqi ?saslar?n? mü?yy?n edir v? prinsipl?ri, manipulyasiya edilmi?dir. M?s?l?n, istehsal v? iqtisadiyyat? qanunlara g?tirdil?r! Y?ni insanlar?n ?sas hüquqlar? istehsalata tabedir! Bel?likl?, m?nzil istehsal etm?k imkan? dövl?t t?r?find?n deyils?, insanlar ya?ay?? üçün müraci?t ed? bilm?zl?r! V? ya qida v? geyim. iqtisadiyyat da resurslar?n v? ya olmamas? v? ya onun mümkün olmamas? dem?kdir bir t?r?fd?n mü?yy?n etmi?ik, R?bbin problem: insan üçün laz?m olan adekvat imkanlar? v? resurslar? deyil, v? dig?r t?r?fd?n, problem v? iddia düzeltmek niy? : Hökum?t bindirm?l?rini idar? edin. Allah?n xeyir-dualar? çox böyükdür! M?nzil, k?nd t?s?rrüfat? v? heyvandarl?q üçün bol torpaq var: mövcud ?halini d? çoxaltmaqdad?r. Yaln?z hökum?t v? ya kapitalistl?r: Resurslar?n qorunmas? m?qs?dil? insanlar? spekulyasiya edirl?r v? m?hrum edirl?r.

 

 


تاریخ : چهارشنبه 96/9/22 | 9:35 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

چرا باید همیشه قران بخوانیم؟

انسان اجتماعی با انسان های دیگر، تفاوت اساسی دارد: زیرا که توانسته الگوها و: معیارهای مورد پسند اجتماع را کشف، و خود را با آن تطبیق دهد. لذا براحتی میتواند در اجتماع ظاهر شود، دیگران هم از وجود او خوشحال می شوند. انسان جنگلی هم همینطور است! وی با هوشیاری  زیاد، قوانین جنگل را کشف کرده و: با استفاده از آن، خود را نه تنها حفظ کرده و: زنده مانده است، بلکه از جنگل هم برای: گذران زندگی و ادامه حیات خود استفاده می کند. حتی انسان انزوا طلب و دیوانه! هم الگوهایی را مطالعه و: انتخاب کرده اند که: کاملا سیستماتیک و هوشیارانه است. یعنی انسان در هر شرایطی، نیازمند استفاده از بهره هوشی خود، و عمل دقیق به آن است، تا زنده بماند و ادامه حیات بدهد. فقط کافی است یک اشتباه کند: مرگ او حتمی است. انسان دیوانه هم هرگز خود را در مهلکه نمی اندازد! چون اگر اینطور بود، دیگر دیوانه ای باقی نمی ماند! همه یا دست به سیم برق می زدند، یا از بلندی پرت می شدند و یا: خوراکی مسموم و آلوده ای را، می خوردند و می مردند! لذا می بینیم آزادی به معنی لیبرالیسم، اصلا وجود ندارد و: انسان مجبور است همه قوانین را بشناسد، به آنها دقیق عمل کند. در غیر اینصورت، این زندگی خود اوست که درخطر است، به همین جهت است که در تعریف دین می گویند: خداوند نیازی به نماز و روزه ما ندارد، بلکه اگر آنها را رعایت کنیم، به نفع خود ما است. پس یک الگو لازم است که: انسان دائما با مراجعه به آن، رفتار و تفکرات، گفتار و عملکرد خود را تنظیم کند. الگوی کودکان، بزرگتر ها مخصوصا والدین هستند. لذا کودک با هوشیاری درک می کند: اگر به حرف پدر و مادر خود گوش بدهد، به نفع خودش است. در قران کریم هم همین موضوع گفته شده: که با پدر و مادر خود مهربان باشید، سخنان آنها را اطاعت نمایید. برای نوجوانان که با دنیای بزرگتری آشنا شده اند، الگوی آنها معلم، مدیر یا حتی هنرمندان و بازیکنان دوست داشتنی باشند. ولی برای جوانان، الگو از این فراتر می رود و آنها، به قهرمانان افسانه و بسیار فراگیر تر فکر می کنند. گاهی الگوی خود را از تاریخ یا داستان ها و افسانه ها می گیرند چونکه ذهن آنها قادر است: از محدوده حواس بالاتر رود. هرچه کودکان به نزدیکان فکر می کنند، جوانان به دور تر ها و دست نیافتنی ها می اندیشند. اصطلاحا انتزاعی فکر می کنند و آرمانگرا می شوند. در سن چهل سالگی، که انسان به بلوغ فکری و جسمی می رسد، آرمان های او واقعی و تفکراتش منطقی تر می شود. اگر جوان در صدد است تمام جهان را تغییر دهد، و دنیای جدیدی بسازد، کم کم که به میانسالی می رسد می فهمد: نه تنها جهان را نمی تواند تغییر دهد، حتی از تغییر اطرافیان و هموطنان هم ناتوان است! و اگر بتواند خودش را هم تغییر بدهد! کافی است. ولذا وارد مرحله زندگی عقلانی می شود. به همین دلیل است که قران کریم، در سن چهل سالگی بر پیامبر نازل شد. و ایشان با تجربیاتی که داشتند، مردم را به پیروی از الگوی جدید دعوت کردند. معلوم بود که مردم، عادات و رفتار گذشته خود را، به راحتی نمی توانند تغییر دهند. ولی خداوند ایشان را کمک کرد، تا با معجزات خود، مخصوصا قران، مردم را برای تغییرات بزرگی آماده کند. بطوریکه با 23سال زحمت ایشان، تمدنی پایه گذاری شد که: امروز در عصر فضا، یک میلیارد انسان با نفوذ و فعال، پیرو ایشان می باشند. و هر روز بر آن افزوده می شود. این الگوی رفتاری جدید، همه در یک کتاب جمع شدند: و آن قران یعنی کتاب خدااست، لذا ما هر روز باید این کتاب را بخوانیم، و رفتار های خود را، با آن هماهنگ کنیم و: هوشیارانه بهترین راه ها را برای: زندگی انتخاب کنیم. و حیات طیبه داشته باشیم.

Why should we always read the Qur"an?

The social man is different with other humans: because he has been able to discover and adapt to patterns and: the popular standards of society. So it"s easy to appear in the community, others are happy about being there. The forest man is the same! He has discovered the forest rules with great vigilance and: by using it, he not only retains himself: he is alive, but also uses the forest to: live and survive. Even humans are crazy and insolent! They also study patterns and: have chosen to: be completely systematic and alert. That is, in any situation, a person needs to use his intelligence and act accurately, in order to survive and continue to live. It"s enough to make a mistake: death is certain. A crazy man never throws himself into a dead end! Because if it were, there would not be any more crazy! Everyone either drove a cord, or was thrown from the top, or: they ate and died of poisonous food! So we see freedom as liberalism at all, and there is no human being: it has to know all the rules, to act accurately. Otherwise, this is his own life, which is in danger, that"s why in the definition of religion they say: God does not need our prayers and fasting, but if we adhere to them, it is in our own interest. So a pattern is needed: Man constantly adjusts his behavior and thoughts, speech, and performance by referring to it. The pattern of children is the elderly, especially the parents. Therefore, the child understands: If he listens to his parents" parents, it is in his own interest. In the Quran, Karim also said the same thing: Be kind to your parents and obey them. For teenagers who are familiar with the larger world, their patterns are teachers, managers, or even artists and players who are loved. But for young people, the pattern goes far beyond that, and they think of legendary heroes and much more inclusive. Sometimes they take their pattern of history or stories and myths because their minds are able to: rise beyond the limits of the senses. The more children think to close people, the young people are thinking more distant and inaccessible. So- : called abstract thinkers and idealisticists. At the age of forty, when man reaches intellectual and physical maturity, his real aspirations and his thoughts become more logical. If young people are trying to change the whole world, and make a new world, it will gradually become middle-aged: not only can the world not change; it is even incapable of changing its associates and compatriots! And if he can change himself!And Enough. Therefore, it enters rational life. That is why the Quran, at the age of forty, was revealed to the Prophet. And he, with his experiences, invited people to follow the new pattern. It turned out that people cannot easily change their past habits and behaviors. But God helped them to prepare people for great changes with their miracles, especially the Quran. As a result of their 23 years of hard work, civilization was founded: today, in the age of space, one billion influential and active people are followers of them. And it is added every day. This new pattern of behavior was gathered together in one book: and that Qur"an is God"s book, so we have to read this book every day, and coordinate our behaviors, and: Beware of the best ways to: live to choose. And Hayat Tayyeb.

لماذا یجب علینا دائما قراءة القرآن؟

الرجل الاجتماعی یختلف مع البشر الآخرین: لأنه کان قادرا على اکتشاف والتکیف مع أنماط و: المعاییر الشعبیة للمجتمع. لذلک فمن السهل أن تظهر فی المجتمع، والبعض الآخر سعداء عن وجود هناک. الرجل الغابة هو نفسه! حتى البشر مجنون وقاسی! کما أنهم یدرسون أنماط و: اختاروا: أن یکونوا منهجیین تماما و فی حالة تأهب. وهذا یعنی، فی أی حالة، یحتاج الشخص إلى استخدام ذکائه الخاص والعمل بدقة، من أجل البقاء على قید الحیاة ومواصلة العیش. یکفی أن یرتکب خطأ: الموت مؤکد. رجل مجنون أبدا یلقی نفسه فی طریق مسدود! لأنه إذا کان، لن یکون هناک أی أکثر مجنون! الجمیع إما قاد حبل، أو ألقیت من أعلى، أو: أکلوا ومات من الطعام السام! لذلک نرى الحریة کما اللیبرالیة على الإطلاق، ولیس هناک إنسان: علیه أن یعرف کل القواعد، للعمل بدقة. لذلک هناک حاجة إلى نمط: الرجل یضبط باستمرار سلوکه والأفکار والکلام، والأداء من خلال الإشارة إلیها. نمط الأطفال هو کبار السن، وخاصة الآباء. ولذلک، یفهم الطفل: إذا کان یستمع إلى والدیه والوالدین، فمن مصلحته الخاصة. فی القرآن الکریم، قال کریم أیضا نفس الشیء: کن نوع لوالدیک وأطیعهم. للمراهقین الذین هم على درایة العالم الأکبر، وأنماطهم هم المعلمین والمدیرین، أو حتى الفنانین واللاعبین الذین أحب. ولکن بالنسبة للشباب، فإن النمط یذهب أبعد من ذلک، وهم یفکرون فی الأبطال الأسطوریین وأکثر شمولیة. فی بعض الأحیان یأخذون نمطهم من التاریخ أو القصص والأساطیر لأن عقولهم قادرة على: الارتفاع خارج حدود الحواس. وکلما زاد عدد الأطفال الذین یفکرون فی إقفال الناس، فإن الشباب یفکرون أکثر بعدا ولا یمکن الوصول إلیهم. ما یسمى المفکرین المجردة والمثالیة. فی سن الأربعین، عندما یصل الإنسان إلى النضج الفکری والجسدی، تصبح تطلعاته الحقیقیة وأفکاره أکثر منطقیة. وإذا کان یمکن أن یغیر نفسه! یکفی. لذلک، فإنه یدخل الحیاة العقلانیة. هذا هو السبب فی أن القرآن، فی سن الأربعین، وقد کشف للنبی. ودعا، مع تجاربه، الناس لمتابعة النمط الجدید. اتضح أن الناس لا یستطیعون بسهولة تغییر عاداتهم السابقة وسلوکیاتهم. ولکن الله ساعدهم على إعداد الناس لتغییرات کبیرة مع معجزاتهم، وخاصة القرآن. مع 23 عاما من الجهد بحیث تأسست حضارتهم الیوم فی عصر الفضاء، ملیار شخص تأثیرا ونشاطا، وأتباعه. ویضاف کل یوم. میمی الجدید، وکلها فی کتاب واحد جاء معا: القرآن الکریم، کتاب الله، لذلک کل یوم نحن لدینا کتاب القراءة، وتتصرف أنفسهم، لتنسیق و: بوعی أفضل طریقة للحیاة للاختیار. و حیاة طیب.

N? üçün h?mi?? Quran oxumaq laz?md?r?

Sosial adam dig?r insanlarla f?rqlidir: çünki o, nümun?l?r? v? c?miyy?tin m??hur standartlar?na uy?unla?ma?a v? uy?unla?ma?a müv?ff?q olmu?dur. Bel?likl?, icmada görünm?k asand?r, ba?qalar? orada olmaqdan xo?b?xtdirl?r. Me?? adam? eynid?r! H?tta insanlar d?li v? hiyl?g?rdirl?r! Onlar h?mçinin nümun?l?ri öyr?nirl?r v? seçmi?l?r: tamamil? sistemli v? h?y?canl? olmal?d?rlar. Y?ni h?r v?ziyy?td? bir insan?n öz k??fiyyat?n? istifad? etm?si v? h?yatda qalmas? v? davam etm?si üçün do?ru bir ??kild? h?r?k?t etm?si laz?md?r. S?hv etm?k kifay?tdir: ölümü mü?yy?n edir. Ç?lpaq bir insan özünü heç vaxt ölü bir sona salmaz! Çünki ?g?r olsayd?, daha çox deli olmazd?! H?r k?s ya bir kord ötürdü v? ya üstd?n at?ld?, ya da yedil?r v? z?h?rli yem?kd?n öldül?r! Bel?likl?, azadl??? heç bir liberalizm kimi görürük v? heç bir insan yoxdur: bütün qaydalar? bilm?k, düzgün davranmaq laz?md?r. Bel?likl? bir model t?l?b olunur: ?nsan müt?madi olaraq davran??? v? dü?ünc?l?rini, dan??mas?n? v? performans?n? ona istinad ed?r?k düz?ldir. U?aqlar?n nümun?si ya?l?, xüsusil? valideynl?rdir. Buna gör? d? u?aq anlay?r: ?g?r valideynl?rinin valideynl?rin? qulaq as?rsa, öz maraqlar? vard?r. Quran da K?rim d? eyni ?eyi söyl?di: Ail?n? xeyirxahl?q edin v? onlara ita?t edin. Daha böyük dünya il? tan?? olan yeniyetm?l?r üçün nümun?l?ri mü?lliml?r, menecerl?r, h?tta s?n?tçil?r v? sevil?n oyunçulard?r. G?ncl?r üçün is? nümun? bundan daha da uzaqd?r v? onlar ?fsan?vi q?hr?manlar? dü?ünürl?r v? daha çox ?hat?li olurlar. Daha çox u?aq, insanlar? yax?nla?d?rma?? dü?ünür, g?ncl?r daha uzaq v??lçatmaz dü?ünürl?r. Soyq?rd?c? dü?ünürl?r v? idealistl?r deyilir. ?nsan?n intellektual v? fiziki yetkinliy? çatd??? q?rx ya?lar?nda onun ?sl arzular? v? dü?ünc?l?ri daha mant?ks?z olur. V? özünü d?yi?? bil?r! Bu kifay?tdir. Buna gör? d?, rasional h?yatda olur. Buna gör? Quran q?rx ya??nda Pey??mb?r? nazil oldu. V? t?crüb?si il?, o, insanlar? yeni nümun? götürm?y? d?v?t etdi. ?nsanlar keçmi? v?rdi?l?rini v? davran??lar?n? asanl?qla d?yi?? bilm?dikl?ri ortaya ç?xd?. Lakin Allah onlara möcüz?l?ri, xüsusil? d? Quran? böyük d?yi?iklikl?r? haz?rlama?a köm?k etdi. onlar?n sivilizasiya kosmik ya? bu gün t?sis edilib ki, s?y 23 il, bir milyard insan nüfuzlu v? f?al, onun ard?c?llar? var. H?r gün ?lav? edilir. yeni meme, bir kitab bütün birin? girdi: bel? ki, h?r gün Quran, Allah?n kitab?, biz kitab oxumaq, v? davranmaq özl?rini ?laq?l?ndirm?k v?: h?yat üçün ?üurlu ?n yax?? yolu Seçm?k üçün. H?yat Tayyib.

 

 


تاریخ : سه شنبه 96/9/21 | 11:4 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر
اخبار قدیمی‌تر >>