تماس با ما فروردین 93 - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

آیا دولت کریمه، میتواند

 همان باشد که: باید باشد؟

ما در روایات خود، زیاد از دولت کریمه استفاده کرده ایم، آیا میتواند همین دولت کریمه باشد، یا بعدا به آن تبدیل شود؟

    به نظر بنده هرچیزی ممکن است، چنانچه در روایات داریم: در آخر الزمان، خورشید از مغرب طلوع خواهد کرد. که منظور این نیست که: گردش زمین معکوس می شود، و البته این هم از قدرت خدا به دور نیست. بلکه منظور این است که: اسلام غربی ها بهتر از اسلام شرقی ها خواهد بود. و غربی ها در دین داری، گوی سبقت را خواهند برد.

  چنانکه الان می گویند در انگلستان، ظاهرا با اسلام مبارزه هم می شود ولی، بسیاری از احکام اسلامی در آن جا بهتر رعایت می شود و: این از قدیم هم بوده است. چنانچه سید جمال الدین اسدابادی، پایه گذار تجدید حیات اسلامی در قرون معاصر، که به همه کشورها رفته بود،

نوشته که در شرق، مسلمان دیدم ولی اسلا م ندیدم و: در غرب مسلمان ندیدم ولی اسلام را دیدم! و طبیعی هم هست زیرا، اداب زندگی و علوم را غربی ها، از ایرانیان و اعراب یاد گرفتند و: البته مسلمان نشدند ولی به یادگیری های خود عمل کردند. پیشرفت علم و دانش، خواسته کلیسای قرون وسطی نبود، بلکه خواسته اسلام بود و: اروپا آن را پذیرفت و متمدن شد. بسیاری از اختراعات، آنان تکرار اختراعات مسلمانان بود.

    لذا در قرن حاضر ما مواجه با: دو سیستم حکومتی یا: دو گرایش کلی در جهان هستیم : عاملین به اسلام بدون نام اسلام و: غیر عاملین به اسلام با نام اسلام.به گفته سعدی : اسلام به ذات خود ندارد عیبی ، هر عیب که هست از مسلمانی ما است.

یا گفته : ببری مال مسلمانی چو، مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست!

    ولذا یک نفر یا یک گروه می خواهد که: وسط را بگیرد و به لفظ قران امت وسط باشد، و بتواند این دوگرایش را به هم مرتبط سازد.

    از این جهت دولت کریمه، این خاصیت را دارد که مورد علاقه شرق و غرب است. وقتی می خواست به غرب بپیوندد، باعث فروپاشی شوروی سابق شد! واولین جایی هم که اعلام استقلال کرد، اکراین و مخصوصا این قسمت کریمه بود.

   حالا هم که از ظلم و جور غربی ها به ستوه آمده، فعلا به دامن دوستان قبلی پناه برده است. جالب است که دولت اکراین یا: ایالات شرقی آن، با این همه مبارزه و داشتن روس تبارها، نتوانستند یا نخواستند به روسیه برگردند. ولی دولت کریمه تا خواست، بدون خونریزی و جنگ این کار شد.

البته تاثیر کشورهای کوچک را نباید از نظر دور داشت، شما ببینید اسرائیل به آن کوچکی، آمریکا و اروپا را با سرانگشت می چرخاند. یا در شوروی سابق، گرجستان بیشترین نقش را داشت و: استالین را تحویل داد و: موقع فروپاشی هم ادوارد شوارد نادزه را ارئه نمود.

   الان هم دولت کریمه، پشتیبان تمام مبارزانی است که: برعلیه راست گرایان افراطی مبارزه می کنند...

   از نظر ما به دو دلیل عمده، دولت کریمه می تواند: همان دولت کریمه مورد نظر اسلام باشد: اول اینکه با مساحت و جمعیت کم خود، توانسته بر شرق و غرب تاثیر بگذارد و: خواسته هایش را بدون چون و چرا اجرا کند، و این حرکت او، رویه یا دکترین جدیدی را پیشنهاد داده است.و آن اینکه: میتوان به رای مردم احترام گذاشت و آن ها را بدون جنگ، به مرحله انتقالی برد .

 دوم اینکه مسلمان هستند و: به دنبال آرمان های اسلامی هستند .ترکیب این دوحالت یعنی اینکه: دولت کریمه باید از نفوذ خود برای متحد کردن مسلمانان روسیه و: مسلمانان اروپا استفاده کند. کاری که هدف ایران بود ولی نتوانست.زیرا دولت کریمه مثل ایران دچار ضد تبلیغات وحشتناک نیست و کاری که باید ایران انجام دهد، آنجا راحت تر انجام می شود.

    زیرا ایران باید تمام انرژی خود را، صرف مبارزه با ایران هراسی  کند. چون غرب هم با تمام قوا، ایران هراسی را توسعه می دهد. و درفضای این چنین سنگین، نمی توان صحبت از وحدت کرد.

البته ایران هم تقصیر ندارد، ایران هراسی از قدیم وجود داشته. زیرا ایران قدرت بزرگی بوده و: از همه طرف گسترش داشته . چه از سوی غرب که یونان و روم برعلیه ایران تبلیغ می کردند، چه از طرف شرق که مغول ها وبودایی ها.  اینهمه تبلیغات ضد ایرانی را مثلا در سینما اگر ریشه یابی کنیم به همان داستان های قدیم رومی ها  و یونانی ها برمی گردد مانند فیلم سیصد و..

   اما دولت کریمه برعکس این قضیه است، یعنی از ابتدا تعیین کننده بوده، بدون اینکه تبلیغات منفی به دنبال داشته باشد.

تقریبا میتوان گفت که اروپایی ها، دولت کریمه را مسیحی یا مسلمان بی ازار میدانند و: مسلمانان هم چنین تصوری دارند . اما حضور متعصبین و گاه مسلمانان افراطی در آن جا، نشان می دهد که کریمه بهشت افراط گرایان اسلامی هم هست.

از این رو انتظار می رود که در یک حرکت سنجیده، دولت کریمه بتواند محل اتحاد مسلمانان روسیه از یک سو، و مسلمانان اروپا و آمریکا از سوی دیگر شود . بدون اینکه اسلام هراسی در آن راهی داشته باشد.

The Crimean government can . Islam phobia is on the way without.

الحکومة القرم یمکن

 تکون هی نفسها کما ینبغی أن یکون ؟

تقالیدنا الخاصة ، وقد استخدمنا الکثیر من شبه جزیرة القرم، یمکن للحکومة القرم تکون هی نفسها أو آجلا سوف تصبح ؟

    فی رأیی کل شیء ممکن إذا کان لدیک حسابات فی نهایة الشمس سیرتفع من الغرب. هذا لا یعنی أن دوران الأرض یتم عکس ، وبالطبع قوة الله لم یعد بعیدا . هذا لیس الإسلام الإسلام فی الغرب من الشرق . والدین الغربیة، سوف تکون عرضة لل تجاوز  .

  کما أقول فی انکلترا ، یبدو أن الإسلام هو صراع ، ولکن الکثیر من القواعد حیث الامتثال هو أفضل و هذا هو الزمن القدیم . إذا سید جمال الأسد ، مؤسس الإحیاء الإسلامی فی العصر الحدیث ، الذین ذهبوا إلى جمیع البلدان،

شارک فی الشرق ، مسلم ، والإسلامیة، ولکن فعلنا ورأیت فی الغرب مسلم ، لکنه لم یفعل الإسلام أنا ! لأنه أمر طبیعی ، و علوم الحیاة الأعراف الغربیة، الفرس والعرب تعلم : بالطبع لا ، ولکن لتحقیق التعلم. تقدم المعرفة ، ودعا الکنیسة فی العصور الوسطى ، بل طلب منه أن الإسلام وأوروبا ، کان من المقبول وحضاریة . العدید من براءات الاختراع ، والاختراعات المسلمین أکررها .

    لذلک، فی القرن الحاضر نحن نواجه إما النظام أو الحکومة: وقال السعدی الإسلام مع وکالات غیر الإسلامیة : اثنین من الاتجاهات العامة فی العالم : وکلاء الإسلام والإسلام الإسلام نفسه هو عیب ، عیب أن نحن مسلمون.

أو یقول : تأخذ لک مسلم ، واتخاذ مالطا ، أفیری یبکی و یبکی یسوا مسلمین !

    وبالتالی ، فإن أی شخص أو مجموعة یرید : تأخذ المدى المتوسط ??، والقرآن هو مرکز للأمة ، وربط هذین الاتجاهین معا.

    الحکومة القرم ، وکان هذا العقار التی تهم کل من الشرق والغرب. عندما طلب منه الانضمام إلى الغرب ، وکان انهیار الاتحاد السوفیاتی ! المکان الأول الذی حصلت على استقلالها ، وأوکرانیا، و خاصة القسم شبه جزیرة القرم.

   الآن أن الغربیین الذین تعبوا من الظلم ، وقد اتخذت الآن ملاذا فی حضن أصدقاء السابقة. ومن المثیر للاهتمام ، و أوکرانیا، أو : الولایات الشرقیة ، مع کل القتال و جود أصل روسی ، لا یمکن أو لن یعود إلى روسیا . ومع ذلک ، أرادت الحکومة القرم ل ، وکان ذلک دون إراقة الدماء والحرب.

تأثیر البلدان الصغیرة لا مانع، ترى أن إسرائیل صغیرة والولایات المتحدة و أوروبا مع وضع إصبع . أو کان الاتحاد السوفیاتی السابق ، جورجیا أهم دور : تسلیم ستالین و : عندما یکون أیضا ادوارد شیفرنادزة إغلاق الحاضر.

   الآن، الحکومة القرم ، ودعم جمیع المسلحین أنهم یقاتلون ضد الیمین المتطرف ...

   نعتبر سببین رئیسیین ، یمکن للحکومة القرم : الحکومة القرم الإسلام : أولا، منطقة و سکانها منخفضة، و یمکن أن تؤثر على الشرق والغرب : لا، لأن السبب لتشغیل مطالبهم، و هذه الخطوة ، وقال انه اقترح سیاسة جدیدة أو العقیدة ، ونفسک یمکن وضعها للتصویت للشعب نحترمهم، دون النطاق الانتقال الحرب.

 المسلمون هم مزیج الثانیة و التالیة المثل العلیا للإسلام من هذه الحالات حقیقة أن حکومة شبه جزیرة القرم إلى روسیا و نفوذها لتوحید المسلمین : المسلمون فی أوروبا للاستخدام. الغرض من العمل لکنه لم یستطع لأن الحکومة القرم مع مثل هذه الدعایة المناهضة لایران لا الرهیبة، و الشیء الذی ینبغی القیام به ، ویتم ذلک أسهل بکثیر.

    لأن إیران بحاجة إلى کل طاقته قضى لمکافحة رهاب الإیرانیة . الغرب ، مع جمیع القوى تخشى ایران تطور . والفضاء الثقیلة حتى انه لا یمکن الحدیث عن وحدة وطنیة .

أنها لیست خطأ من إیران ، إیران موجودة رهاب تقلیدیا . بسبب قوة کبیرة من جمیع انتشارها. ماذا عن الغرب والیونان و روما و الوعظ ضد إیران ، سواء من الجانب الشرقی من المغول و البوذیة . بعد الفیلم الدعایة المعادیة لإیران ، کما هو الحال فی الجذور إلى قصة قدیمة وغنی عن مثل الرومان و الإغریق ثلاثمائة الأفلام.

   ولکن العکس هو الحال القرم ، وتحدید أول دون الدعایة السلبیة التی ینبغی اتباعها.

یمکن القول عن الأوروبیین ، الحکومة القرم ، مسیحی أو مسلم ، المعرفة غیر مؤذ والمسلمین ویعتقد أیضا أن . وجود هذه وأحیانا المتطرفین المتعصبین مسلم هناک، أن المتطرفین القرم الجنة الإسلامیة هناک.

وبالتالی ، من المتوقع أنه فی خطوة حکیمة ، الحکومة القرم لوضع الاتحاد مسلم من روسیا من جهة ، و على غیرهم من المسلمین فی أوروبا و أمریکا . الإسلاموفوبیا على الطریق دون .

 


تاریخ : شنبه 93/1/30 | 10:18 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

 

متاسفانه  پس مانده های فتنه در دولت جدید طرح های زمان موسوی را می خواهند اجرایی کنند طرح هایی که بدون کم ترین کمک به جبهه در 8سال دفاع مقدس خزانه را نیز زیر خط قرمز برد.

یکی از این طرح ها واردات بی رویه محصولات از رده خارج و اتوبوس های دست دوم و غیره است البته دلیل آن روشن است چرا که از یکسو اقتصاد بیمار غرب را نجات می دهد و موالیان حق مولی خودشان را ادامی کنند دوم اینکه پورسانت های خوبی هم می گیرند. شرکت های غربی نه تنها به همه طبقات ذینفوذ در این قرارداد ها درصد پرداخت می کنند بلکه آن را به حسابهایی واریز می کنند که از دست جمهوری اسلامی بیرون است!

یکی دیگر از طرح های آنان افزایش نرخ سود بانکها و جایگزینی بانکداری ربوی به جای بانکداری اسلامی می باشد هم اکنون  بانکها دیگر دست نزول خواران را از پشت بسته اند و در کشور امام زمان با داشتن اینهمه ولی امر و مرجع تقلید هرکاری دلشان می خواهد می کنند البته این بار بدون سرو صدا کار می کنند تا کسی جلوی آن ها رانگیرد .

رشد بالای نرخ سود نیروی مولد را به سوی راحت طلبی و رانت خوار ی می برد و نیروهای تولیدی را در ورطه بدهی نابود می کند.

 


تاریخ : شنبه 93/1/30 | 7:23 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

 

دیالوگ قشنگ : ما چریک کت شلواری ندیده بودیم ! شاید اشاره ای به این باشد که چ حاتمی کیا چریک است و: البته چمران هم و صد البته تر هردو یعنی: چمران چریک! که به راحتی به قلب دشمن می زند ولی، نامردانه او را نمی کشد. چریک کت شلواری که به تنهایی از میان خط آتش می گذرد و: تنها زن باقی مانده در بیمارستان را نجات می دهد.

رئیس ستاد ارتش را باخود می برد ولی، در شرایط سخت او را سوار بالگرد می کند و به سلامت اعزام میکند.

   حاتمی کیا خیلی حرف ها را زده و: خیلی حرف ها راهم گذاشته برای بعد. واقعا راست است که رهبر معظم انقلاب می گوید: سال های دفاع مقدس، گنجینه ای تمام ناشدنی برای هنر و فرهنگ این ملت است.

ملتی که با رویکرد خود به این فیلم ها، نشان داد هم پول دارد، هم خرج می کند و هم به سینما می رود و: پای پرده نقره ای هم می نشیند و: قهرمان فیلم را هم تشویق می کند...

فریبرز عرب نیا گرچه کمی قیقاج می رود، ولی برایند او مثبت است و لذا نقش هایش هم، بر دل می نشیند.مریلا زارعی کمتر از او نیست، گرچه او هم از یک سلاح جمعی، به یک قهرمان دیگر سینما حمله می کند، و در صدا و سیما از سلحشوری انتقاد می کند، بدون اینکه به آن سلحشور اجازه دهند از: این سلاح جمعی استفاده برای دفاع کند،

اما معصومیت و پاکی او قابل ستایش است و: بادا که چنین باد.

سینما داران هم در این حماسه شریک هستند، من یادم هست که سینما سپیده از همان قبل از انقلاب اسلامی هم، فیلم های سنگین نمایش می داد و الان هم بلیط نیم بها دارد و: از همه بیشتر هم در می اورد.

ما این موفقیت را به سینمای ایران تبریک می گویم و امید واریم چند تا حانه یا میز و صندلی آن ها را از مردم جدا نکند.


تاریخ : شنبه 93/1/30 | 6:43 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

سازمان های جاسوسی غرب از ابتدا، در اختیار ایران بوده است و تقریبا همه تجربیات خود را از ایرانیان یاد گرفته اند. از وقتی که آنتونی و شرلی در زمان شاه عباس صفوی به ایران آمدند، تجربیات ایران در اختیار غرب قرار گرفت. زیرا در اروپا وحدتی وجود نداشت، مثلا فرانسه اگر جایی می رفت انگلیس هم مایل بود برود. و رقابت درون اروپا به بیرون آن هم کشیده می شد.

   لذا همه آن ها به راهنمایی ایران ،برای غلبه بر یکدیگر نیاز داشتند. گاهی فرانسه با اتحاد با ایران برعلیه روسیه می جنگید، گاه انگلیس با اتحاد با ایران به جنگ روسیه می رفت و: گاه پرتغالی ها و اسپانیایی ها از این فرصت استفاده می کردند. و در تمام در گیری های اروپا، ایران پایه ثابت کمک به آن ها بود.

حتی در ان زمانی که عثمانی ها تمایل داشتند تمام اروپا را فتح کنند، اروپائیان دست به دامن ایران شدند و: از نحوه فنون جاسوسی ایران استفاده و: آموزش های لازم را دیدند و: در مقابل عثمانی ها پیروز شدند.

ایران  در زمان قاجار هم مملکت بزرگی را با ثروت زیاد به ارث برده بود. نیازی به جهان گشایی نمی دید و لذا لشکر کشی نمی کرد. و به جای آن کمک های اطلاعاتی برای تنظیم روابط جهانی می کرد.

مثلا به محض اینکه می دید فرانسه قوی شده، با اسپانیایی ها و یا پرتغالی ها وارد مذاکره می شد. و یا اگر انگلیس دم در می آورد، با فرانسه متحد می شد و: اطلاعات و اموزش های لازم را به آنان میداد.

حتی از نظر مالی هم همنیطور بود:اگر دولت مردان ایران کمکی به روسیه می کردند، بلافاصله سرو کله انگلیس ها پیدا می شد. آن ها هم به گدایی می آمدند . ثروت دربار ایران مخصوصا در زمان نادر شاه، همه را فریفته بود. زیرا نادر به هندوستان و همه جا لشگر کشی کرد، و جواهرات فراوانی آورد .

    از جمله کوه نور ،تخت طاووس و دریای نور بود که: هرکدام خزانه یک کشور را اداره می کرد. مخصوصا که در آن هنگام هنوز پول اعتباری رایج نشده بود، و همه پول ها به صورت مسکوک طلا و نقره بود. و یکی از همین قطعات بزرگ طلا، انگلستان را برای همیشه دارای خزانه ای محکم کرده است.

   در زمان پیروزی انگلیسها و آغاز زور گویی آن ها، ایران به سوی آلمان ها رفت. و آلمان ها به قدری از این موضوع خوشحال بودند که: هیتلر اعلام کرده بود ما از قوم اریا هستیم . و مطالعات زیادی را برای اثبات این موضوع به عمل آوردند. این ذوق و شوق آلمانی ها آنقدر اصیل بود که: تا کنون هم ادامه دارد و: تا قبل از انقلاب اسلامی ویزا هم نمی خواستند. گرچه شکست آلمان ها و سقوط هیتلر باعث شد، حکومت ایران هم تغییراتی بدهد.

      ابتدا کمی به روسیه تمایل نشان داد و از آلمان ها برید. اما توده ای ها اساس حکومت را خواستند و: از این رو ناچار شد به آمریکا متوسل شود. توسل ایران به آمریکا، بیشتر به آن جهت بود که برخلاف روسیه که همسایه ایران بود و: هرلحظه خطر درگیری داشت ، آمریکا در آن سر دنیا بود و :امکان استعمار گری کمتری داشت.

اما انتخاب ایران باعث رونق کار آمریکا شد و: دانشمندان ایرانی و طراحان اداری آن در نیویورک، منشور کورش را برده و تدریس حکومت جهانی را آغاز کردند. کم کم آمریکای مظلوم و دور افتاده، به یک ابر قدرت تبدیل شد.و همین که ایران دست از آمریکا کشید، دیگر آمریکایی باقی نمانده بود!

 بعد از انقلاب اسلامی که ایران، از مسائل ملی عبور کرد و به مسائل اسلامی توجه کرد، خواستار اداره جهان براساس اصول اسلامی شد. آمریکا این مسئله را قبول نکرد، روابط خود با ایران را قطع و: باعث شد که ایران از آمریکا دست بکشد.

 الان به راحتی همه دنیا این را درک می کنند که: امریکا بدون ایران حتی قادر نبود: کشوری مثل عراق را اشغال کند، یا در افغانستان بماند!

هنوز هم آمریکا و اروپا، با کمک ایرانیان اداره می شوند. کلیه طرح های جهانی آنان از سوی ایرانیان داده می شود. مثلا همین مسئله هسته ای طراحی جز ایرانیان نداشت.

    اگر کمی بشکافیم می بینیم که: مسئله هسته ای اصلا مسئله ای نیست. چرا که کشورهایی که بمب هسته ای دارند، نمی توانند از آن استفاده کنند! چه رسد به کشورهایی که تازه می خواهند به آن دست پیدا کنند! ولی اینکه چرا این حرکت بی منطق، اینهمه سروصدا کرد برای اینکه از سوی ایرانی ها مطرح شد، و آمریکایی ها فکر کردند مسئله مهمی است!

   مثلا وقتی سازمان منافقین گزارش داد: که ایران در حال رسیدن به سلاح هسته ای است، ابتدا آمریکایی ها گفتند ما چکار داریم ! اما با اصرار منافقین، این موضوع بحث روز شد.

همانطور که ناپلئون گفته: در هر جنگی جای پای یک زن را باید دید، در هر حرکتی بر علیه جمهوری اسلامی ایران هم، باید جای پای یک ایرانی ملی گرا را دید! زیرا اروپا و آمریکا مال این حرف ها نیستند! و اصلا این موضوعات را نمی فهمند! برای آن ها فقط باید از سکس وشراب حرف زد! اگر تعدادی هم این موضوع را می فهمند، برای این است که تحت آموزش ایرانی ها بوده و هستند. همین الان در تمام سازمان های جاسوسی جهان، زبان فارسی به عنوان یک زبان مهم و حیاتی تدریس می شود.!

arabic

ینبغی أن الغرب لا نکون متشائمین .

وکالات الاستخبارات فی الغرب ، قدمت إیران تقریبا تعلمت جمیع الإیرانیین من تجاربهم. عندما جاء انتونی و شیرلی من وقت الشاه عباس إلى إیران ، وقدمت تجربة إیران فی الغرب. لأنه لم یکن هناک وحدة فی أوروبا ، مثل فرنسا ، کانت المملکة المتحدة حیث أراد أن یذهب . تم سحبها من المنافسة فی أوروبا.

   وذلک ل مساعدة کل منهم، اللازمة للتغلب على بعضها البعض. أحیانا التحالف الفرنسی مع ایران حاربت ضد روسیا ، ثم تحالف بریطانیا مع إیران وروسیا ذهبت إلى الحرب : البرتغالیین و الإسبان لم تتح لهم الفرصة. وفی کل من أوروبا فی القرارات، من قاعدة ثابتة من شأنها أن تساعد .

حتى عندما غزا العثمانیون أوروبا کلها تمیل ل ، کانت الأوروبیین لاستفزاز إیران: کانت تقنیات التجسس الإیرانیة المستخدمة و طریقة التدریب اللازم و فاز ضد العثمانیین .

وقد ورثت إیران خلال الدولة القاجاریة کبیرة مع ثروة کبیرة . وبالتالی لا نرى کونها مفیدة لل توغل فی العالم لم یفعل ذلک. بدلا من ذلک، المعلومات والمساعدة على التکیف مع العلاقات العالمیة.

على سبیل المثال، فی أقرب وقت رأى الفرنسیة قویة ، مع البرتغالیة الأسبانیة أو ستتفاوض . أو إذا کان قد تم یخمر فی انکلترا، کانت متحالفة مع فرنسا ، والمعلومات ، وقدم لهم التدریب اللازم .

لذلک کان مالیا حتى ولو کانت الحکومة ان روسیا تساعد ایران على الفور لرئاسة یخدم تم العثور على الطفیلیات. جاءوا أیضا التسول. ، وخاصة فی أوقات نادر شاه ، وکان محکمة للثروة الجمیع مفتون. لأن الهند هی نادرة فی کل مکان شعبة انتحر ، و جلبت الکثیر من المجوهرات.

    و جبل النور ، وکان عرش الطاووس والبحر من الضوء الذی خزائن کل بلد رکض . وخصوصا عندما لم یکن بعد المال الائتمان المشترکة، وجمیع الأموال فی الذهب والفضة . و احدة من هذه القطع الکبیرة من الذهب ، وقد کانت بریطانیا دائما الخزانة قویة.

   فی بدایة انتصار بریطانیا و إکراه لها، ذهب الألمان إلى إیران. والألمان کانوا سعداء جدا بهذا الشأن: هتلر ، الآریة الأمة ، ونحن المعلنة. وقد أجریت العدید من الدراسات لاثبات ذلک. کان الحماس الألمانیة حقیقیة بحیث استمر الى الوقت الحاضر : إلى ما قبل الثورة الإسلامیة لم یکن لدیک تأشیرة دخول. على الرغم من الهزیمة و سقوط ألمانیا تحت حکم هتلر ، الحکومة الإیرانیة إلى تغییر .

      أظهرت البدایة المیل قلیلا إلى روسیا والألمان تذهب. ولکن الجماهیر التی طالبت بها حکومة الولایات المتحدة اضطرت للجوء . استئناف أمریکیة إلى إیران ، وکان أکثر من النقیض إلى روسیا المجاورة ، جاء فیه: فی أی وقت ، کانت الولایات المتحدة و المخاطر التی ینطوی علیها فی العالم : إمکانیة أقل الاستعماریة.

ولکن الانتخابات الإیرانیة کان السبب الرخاء الأمیرکی: العلماء و المصممین الإیرانی فی مکتب نیویورک ، وفاز سایروس و بدأ التدریس الحکم العالمی. شیئا فشیئا ، فإن الأمیرکیین الأبریاء والنائیة ، لتصبح قوة عظمى ، واستغرق الولایات المتحدة إلى إیران ، ولم یبق أمیرکی آخر !

 بعد الثورة الإسلامیة فی إیران ، ذهب من القضایا الوطنیة و القضایا الإسلامیة التی سینظر فیها دعوات للحکم العالمی القائم على مبادئ الشریعة الإسلامیة. ان الولایات المتحدة لن نقبل به، و قطع العلاقات مع إیران: إیران بقیادة الولایات المتحدة إلى التخلی عنها.

 فإنه من السهل أن نفهم أن العالم کله : أمریکا وإیران لیست قادرة حتى : لغزو بلد مثل العراق أو أفغانستان أو البقاء !

ومع ذلک، فإن الولایات المتحدة وأوروبا ، مع المعونة من الإیرانیین تدار . جمیع الایرانیین هو خطط العالمیة. على سبیل المثال تم تصمیم القضیة النوویة الایرانیة.

    إذا کنت ترى انقسام صغیرة أن القضیة النوویة لیست مشکلة على الإطلاق. لماذا هی البلدان التی لدیها أسلحة نوویة ، وأنها لا یمکن استخدامها! ناهیک عن دولة التی ترغب فی الحصول على الجدید! ولکن لماذا تحرک غیر کفؤ ، لذلک تم تقدیم الضوضاء لأن الإیرانیین ، والأمیرکیین یعتقدون ان لدیهم قضیة !

   عندما المنافقین ، على سبیل المثال ، ذکرت أن إیران الحصول على أسلحة نوویة ، وقال الأمیرکیون لنا ما یجب القیام به ! لکن المنافقین الإصرار، تم تحدیث هذه المناقشة.

کما قال نابلیون ، یجب أن ینظر إلى امرأة فی کل قدم الاستعداد للحرب ، أی تحرک ضد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ، شهدت القومیة الإیرانیة آثار أقدام ! أوروبا والولایات المتحدة لأن هذه الکلمات لیست لی ! ولم تفهم القضایا ! تحدثوا فقط عن الشراب الجنس! إذا کان لدیک بعض الوقت ل فهمه ، هو أن الإیرانیین قد تم تدریبهم . الحق الآن کل وکالات التجسس فی العالم ، و اللغة الفارسیة کلغة للتعلیم أمر بالغ الأهمیة. !

 


تاریخ : جمعه 93/1/29 | 5:41 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

 

ما از غرب متشکریم!

اما امروز روز :پس دادن دانشمندان ما است!

ما از اینکه غرب سال ها، دانشمندان و دانشجویان ما را پذیرفت و: از آنان پذیرایی کرد و: امکانات توسعه دانش آن ها را فراهم کرد و: پشتیبانی مالی و معنوی کرد، تشکر می کنیم.

ایرانیان خود مهمان نواز هستند و: قدر مهمان نوازی را هم بخوبی میدانند. نزدیک به چند قرن، ایرانیان که به اروپا و آمریکا پناه می بردند، کسی آن ها را بیرون نمی کرد، بلکه از آنان پذیرایی هم می کردند. البته بجز یک مورد حمید ابوطالبی، گذرنامه ایرانی را احترام گذاشته اند و: رفت و آمد بین ایران غرب، هیچوقت قطع نشد.

   البته افراطی هایی هم بودند که: میخواستند از این رفتار استفاده استعماری کنند ولی، اکثریت این طور نبودند. نه فقط از علم آن ها حمایت می کردند، بلکه از آثار آن ها استفاده هم می بردند و: بسیاری از نویسندگان کتاب های علمی و درسی ایرانی بودند.

   و این موضوع از حمله مغول آغاز شد.یعنی تا قبل از آن، ایران دانشمندان فراوانی داشت که: اغلب به زبان عربی و یونانی ولاتین آشنایی داشتند و: تقریبا میتوان گفت فلاسفه یونان، شهرت و تجدید حیات خود را مدیون دانشمندان ایران هستند. که آثار آن ها را ازکنج کتابخانه ها به دانشگاهها آوردند !

    زیرا فلاسفه یونان، طرفداری در میان غرب نداشتند و: اغلب آکادمی یا کلاس درس آن ها، تک نفره بود یعنی ارسطو شاگرد افلاطون بوده و...

اما ایرانیان به صحبت های محاوره ای این دو نفر، چنان پرو بال دادند که اگر کسی، پس از مطالعه کتب دانشمندان ایرانی، به کتب اصلی ارسطو یا افلاطون مراجعه کند، آن ها را کاملا ابتدایی می بیند.

    قبل تر،این کتاب نویسی ها از زمان ائمه آغاز شد. اولین دستور زبان را حضرت علی ع پایه گذاری کرد. قران را جمع آوری و دریک مجلد تنظیم نمود.

   خطبه ها و سخنرانی های خود را مرتب کرد. بعد از ایشان کار ها ادامه یافت تا اینکه: در زمان  خلفای عباسی، آن ها بخاطر مبارزه با عقاید شیعه، دستور به ترجمه آثار دیگر سرزمین ها دادند. و از دانشمندان آن ها، برای مبارزه با عقاید شیعه دعوت کردند.

مجالس مناظره از زمان امام صادق ع آغاز شد، و در زمان امام رضا ع به اوج خود رسید . همه کتاب های یهودیان ، مسیحیان و ادیان دیگر ترجمه شد و: در دانشگاههای آن موقع بررسی و تدریس شد. نظامیه بغداد و: دانشگاه جندی شاپور،از مراکز مهم این مباحث بود، تا اینکه مغول ها حمله کردند.

 آن ها کتاب ها را می سوزاندند و:دانشمندان را می کشتند. لذا دانشمندان ایرانی سه دسته شدند: دسته اول همراه مردم، به مبارزه پرداختند مانند: شیخ حسن جوری و دیگران، دسته دیگر به دربار مغول ها نفوذ کردند تا: مانع این وحشیگری ها شوند. که خواجه نصیر الدین طوسی از آن جمله بود ، و توانست هلاکوخان را مسلمان کند. و وزیر او شود.و رصد خانه مراغه را ساخت.

 اما دسته سوم فرار کردند و: به فکر جای امن برای خود و کتب خود گشتند. که این دانشمندان سر از اروپای قرون وسطی در آوردند.یکی از آن ها سعدی شیرازی بود ! وی در آغاز کتاب خود می نویسد: آن سال که ما را احوال خوش بود   از هجرت 656بود!

       و این سال سالی است که سعدیازشیراز  فرار کرده و به شهر حلب در سوریه پناه برده و به کار گل مشغول است یعنی عمله یا فعله و کارگر ساده ساختمانی است. در حالیکه مغول ها در شیراز کشت و کشتار می کنند. سعدی خود می نویسد که در شهر قدس اسیر صلیبی ها شد و بعد که یک نفر او را شناخت با ده سکه ایشان را آزاد کرد!

وجودم‌ به‌ تنگ‌ آمد از جور تنگی  ‌
شدم‌ در سفر روزگاری‌ درنگی‌
جهان‌ زیر پی‌ چون‌ سکندر بریدم‌ 
چو یأجوج‌ بگذشتم‌ از سد سنگی‌
چو باز آمدم‌ کشور آسوده‌ دیدم 
‌ز گرگان‌ به‌ در رفته‌ آن‌ تیز چنگی‌
به‌ نام‌ ایزد آباد و پرناز و نعمت 
‌پلنگان‌ رها کرده‌ خوی‌ پلنگی‌

البته دانشمندان به هند و چین و کشور های دیگر هم رفتند. یا برخی از آنان مخصوصا مبتکران و صنعتگران، به زور به مغو لستان فرستاده می شدند. اما روابط ایران با غرب، در زمان هلاکوخان رونق بیشتری داشت. به همین دلیل دانشمندان رفت و آمد بیشتری کردند و: کتب خود را برای حفاظت بیشتر به آنجا بردند. که اکنون در موزه های: اروپا و آمریکا نگهداری می شود.

   اگر این کمک غربی ها نبود، شاید آن کتب و دانشمندان هم اسیر مغول شده، از بین می رفتند. اما این امانت داری آنان باعث شد که: رفتن به اروپا و تعامل فرهنگی با فرنگ ادامه یابد. در زمان مشروطه تقریبا حالت رسمی گرفت. در آغاز حکومت پهلوی، رسما دانش آموزان به اروپا اعزام شدند که: تاکنون نیز ادامه دارد. وهزینه های بورس تحصیلی، ردیف ثابتی را در بودجه سالانه کشور، به خود اختصاص می دهد.

اما امروز پایان این کار اعلام می شود، یعنی ما ضمن تشکر از امانت داری و: مهمان نوازی غربی ها، به آن ها اطلاع می دهیم که قادر شده ایم از: دانشمندان خود و کتب آن ها محافظت کنیم. لذا درخواست داریم کتب و آثار باستانی  ما را، از موزه ها پس بدهند و دانشمندان ما راهم به ایران برگردانند!  arabic

نشکر الغرب !

ولکن الیوم ، بعد یوم من علمائنا !

نحن فی الغرب ، والعلماء و قبول الطلاب لدینا: أنها تخدم والتسهیلات التی تقدمها و تطویر المعرفة : الدعم المعنوی والمالی ، ونحن نشکر .

الإیرانیون مضیاف : الضیافة کما تعلمون جیدا . ما یقرب من قرن من الزمان، سعى الإیرانیون اللجوء فی أوروبا وأمریکا ، الذین لم إزالتها ، لکنهم کانوا یعیشون معا. باستثناء حالة واحدة منابوطالبی، احترام جوازات السفر الإیرانیة : التنقل بین إیران والغرب ، وانقطعت أبدا.

   بالطبع کانت هناک أیضا المدقع : أرادوا سلوک استخدام الاستعماریة ، لکنها لم تکن الأغلبیة. لیس فقط لأنه معتمد من قبل العلم ، وأخذوا أیضا الاستفادة من أعمالهم : وکان کثیر من الکتب و المناهج الکتاب الإیرانیة.

   و بدأ هذا الغزو المغولی. ، أی قبل أن الکثیر من العلماء الذین کانوا غالبا ما تتحدث العربیة و الیونانیة و اللاتینیة و مألوفة تقریبا یمکن القول أن الفلاسفة الیونانیین ، والعلماء یدینون شهرتهم لإحیاء إیران. یعمل فعلت المکتبات الجامعیة !

    الفلاسفة الیونانیین ، لا یحبذ الغرب و غالبا ما الأکادیمی أو الفصول الدراسیة، و کان طالب واحد من أفلاطون و أرسطو ...

ولکن الفرس تحدثت إلى اثنین من التفاعلیة ، بیرو الأجنحة بحیث إذا کان شخص ما ، وبعد قراءة کتب العلماء الایرانیین ، وأرسطو أو أفلاطون یجب الرجوع إلى الکتاب الأصلی ، یرى الأول منها تماما .

    فی وقت سابق ، بدأ الأئمة کتابة هذا الکتاب . تأسست النحوی الأول من حضرة علی AS. جمع القرآن الکریم فی مجلد و الى تعدیلها.

   أنهى خطبته و الخطب . بعد العمل استمر حتى وقت الخلفاء العباسیین ، و مذاهب الشیعة للقتال، و طلب منهن لترجمة أعمال أراض أخرى . و العلماء ، و دعوتهم لمحاربة المعتقدات الشیعیة.

بدأت المناقشات البرلمانیة عن الإمام الصادق ، و بلغت ذروتها فی الإمام الرضا . وقد ترجمت جمیع الکتب من قبل الیهود والمسیحیین و الدیانات الأخرى فی ذلک الوقت ، والدراسة و التدریس فی الجامعات. جامعة بغدادالنظامیه والجندی شابورالأحواز و مراکز هذه القضایا ، بحیث المغول للهجوم.

 أحرقوا الکتب : تم قتل العلماء . لذلک کان العلماء ثلاث فئات : الفئة الأولى من الناس، قاتل مثل الشیخ حسن عرف وغیرهم ممن جاء إلى المحکمة المغول فی الفئات الأخرى: الحواجز أمام هذه المسوخ . ناصر الدین الطوسی ، مثل أنه کان قادرا علىهلاکوخان المسلمین. و زیر له ، و بناء مرصد مراغة .

 ولکن فر الثالث و یعتقدون أنهم بالأمان على أنفسهم و کتبهم . استغرق العلماء رؤساء أوروبا فی العصور الوسطى ، وکان سعدی الشیرازی واحد منهم! فی البدایة ، ویکتب فی کتابه : سنة 656 هجریة ، والتی کانت جیدة ولکن فعلنا!

       هذا العام هو العاممن شیرازالسعدی فر و لجأ فی حلب فی سوریا ، و تم طرحه لل عامل أو عامل أو عامل بناء . فی حین أن المغول فی ایران یقتلون . سعدی یکتب استولت الصلیبیون القدس و الاعتراف له بأنه رجل مع عشرة دراهم لتحریرها فی وقت لاحق !

جاء لی هذا النوع من تضیق ضیق

کنت مرة واحدة على تأخیر رحلة

منذ عثرة على خفض التالیة

یأجوج B. تشو عبرت حاجز صخری

رأیت فتحة واضحة من تشو

من جرجان أشیر فی شانغی

بسم الله وبرکاته أباد بارناز

غادر النمورحیوانالتصرف

ذهب العلماء إلى الهند والصین وغیرها من البلدان . أو بعض منهم ، وخاصة المبدعین والحرفیین ، أعیدوا قسرا إلى منغولیا. ولکن علاقات إیران مع الغرب ، وکان الأکثر ازدهارا فی الهلاکولهذا السبب ، والعلماء وأکثر تواترا ، والکتب لمزید من الحمایة التی اتخذت هناک. الآن فی المتاحف فی أوروبا ، حافظت أمریکا .

   إذا لم یساعد الغرب ، ربما کان استولى المغول کتب العلماء و ذهبوا بعیدا . ولکن من سلامتها التی لا تزال تذهب إلى أوروبا والتفاعل الثقافی مع أوروبا. فی ذلک الوقت کان الدستور الرسمی تقریبا. بدایة من نظام بهلوی ، رسمیا تم إرسال الطلاب إلى أوروبا التی لا تزال تستخدم الیوم. تکالیف المنح الدراسیة، و الصفوف الثابتة فی المیزانیة السنویة ، و المخصصة ل .

لکن الیوم أعلنت الانتهاء من العمل، أن نبقی شکر و : الضیافة الغربیة، ونحن سوف یخطر لهم أننا تمکنا من العلماء لحمایة أنفسهم و کتبهم . لذلک، نحن نطلب کتبنا والآثار والمتاحف و العلماء تعطینا طریقة ل إیران !

 


تاریخ : چهارشنبه 93/1/27 | 8:44 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

تبعید اباذر به ربذه،  شاید اولین تبعید در تاریخ اسلام باشد! می گویند که اباذر تکه استخوانی برداشته و بر سر کعب الاحبار زد و ایه: والذین یکنزون الذهب، را خواند عثمان گفت: اباذر آزار تو به مابیش از اندازه شده، از نزد ما برو و بعد ربذه را پیشنهاد کرد.

 البته ازار و اذیت اعراب بدوی و: مردم مکه بر پیامبر و یاران بیش از حد بود. و مهربانی پیامبر، آنان رام کرد ولی، ایمان در قلب آن ها رسوخ نکرد.

در واقع گذشت پیامبر در مقابل رفتار نامناسب آن ها، باعث شرمندگی شان می شد تا دیگر از این کارها نکنند! ولی به دلیل عدم درک صحیح از این گذشت ها، هرگز به عمق ان وارد نمی شدند.

بعد از پیامبر، دیگر این شرمندگی هم کنار رفت! مثلا می بینیم که دختر پیامبر یعنی فاطمه زهرا سلام الله را کتک می زنند. و البته حق خود هم میدانند! چرا که دختر پیامبر به خواستگاری آنان، جواب رد داده و علیرغم داشتن سه خواستگار پیر و ثروتمند و صاحب قوم و قبیله، به یک جوان بله گفته بود.

   جوانی مثل حضرت علی ع که :حتی پول نداشت برای مراسم عروسی خرج کند و: پیامبر زره ایشان را فروخت تا کمی امکانات تهیه کرد. و این غیظ آن سه نفر را بیشتر می کرد. از آن بدتر وقتی شنیدند که خود فاطمه س از حضرت علی سخی تر است. و لباس عروسی را که پیامبر از پول حضرت علی تهیه کرده بود، به یک دختران جوان فقیری که: از ایشان کمک خواسته بود، بخشیده و با پیرهن کهنه خودشان، بر سر سفره عقد نشسته است!

این گونه رفتار ها در نظر کفار ها ریاکاری بود! آن ها باور نمی کردند یک نفر تا این حد، فداکاری کند که لباس عروسی اش را ببخشد.

 در حالیکه فاطمه س در عالم دیگری سیر می کرد و: نظر به سوی بالا داشت و این پایین را نمی خواست ببیند. همین امروز هم گاهی چنین عقایدی مطرح می شود، در 8 سال دفاع مقدس هم مطرح بود. یعنی هنوز برخی باور نمی کنند که: یک نفر به سادگی لباس رزم بپوشد و: به استقبال مرگ شهادت گونه برود.

 زیرا انگیزه های مادی مانند عسل شیرین است، و پای هر مگسی به آن برسد در آن فرو می ماند. اما عقاب ها بلند پرواز هستند و: پرواز در آسمان خدا را بر: چسبیدن در ظرف عسل ترجیح می دهند.

   همین درک ناقص از خوبی های پیامبر و ائمه، باعث شده بود که اغلب آن ها یا: مهاجرت کردند یا تبعید شدند. اولین گروه مهاجران را، اهالی مکه به همراهی جعفر طیار،عموی پیامبر تشکیل می دادند. آن ها که تاب شکنجه های کفار را نداشتند، به دستور پیامبر به حبشه رفتند.

اما مردم حبشه نیز از این سفر بی بهره نماندند، درست است که مسلمان نشدند ولی؛مجبور شدند به اسلام احترام بگذارند و: فرستاده های کفار قریش را برگردانند. شاید هم مسلمان شدن کشور بزرگ اریتره و اتیوپی، از ثمره همین مهاجرت بود.

     تبعید یا مهاجرت یک سکه دو رویه بودند. اولی به اجبار و دومی به احتیار اما، در هرصورت نباید می ماندند.وجود مقبره دوازده امام در شهرهای مختلف، همین را نشان میدهد. اما وا اسفا که فرزند کعبه را، در کعبه راه ندادند و: ایشان در مسجد کوفه شهید شد . فرزند پیامبر را در مدینه راه ندادند و: ایشان در کربلا، آن هم در مسیر حرکت شهید شد.

فرزندان فلسطین هم امروز چنین هستند، آن ها باید در کشورهای دیگر به صورت آوارگان فلسطینی زندگی کنند، ولی کسان دیگر بیایند و در زمین آن ها برج درست کنند و شهرک سازی نمایند.

   رئیس جمهور های منتخب مردم دنیا هم، باید در جایی  دور هم جمع شوند که به هیچکدامشان تعلق ندارد. سازمان ملل که قبلا به عنوان جامعه ملل، در اروپا بود نزدیک هشتاد سال است: که به آمریکا رفته است. امریکا به دلیل دوری راه، یک تبعید گاه محسوب می شود و: اگر کسی به هواپیما دسترسی نداشته باشد، باز گشت او به وطنش مشکل می شود.

   آمریکا یک زندانی بزرگ است که: مردم آن از نداشتن هواپیما در آنجا مانده اند! و اگر روزی اسلام پیاده شود، خواهند دید که همگی به آغوش وطن های خود باز می گردند.زیرا مردم آمریکا، صد سال هم در آنجا بمانند خود را مهمان حس می کنند. و آرزو دارند روزی به اروپا یا آسیا برگردند.

    مردم اسرائیل هم در یک زندان بزرگ هستند، آن ها هم باید به وطن های خود برگردند، این مردم را با شعار زندگی بهتر و: شرایط موعود به این سرزمین برده اند و: الان مثل سگ پشیمان هستند. ولی زندانبان های صهیونیست، اجازه نفس کشیدن به آن ها نمی دهند

بیایید و با مردم مهربان باشید و: بگذارید همه به سرزمین اجدادی برگردند، حسینی ها به مدینه، زادگاه امام حسین ع بروند. آمریکایی ها به اروپا برگردند و: فلسطینی ها به قدس سرازیر شوند و: یهودیان به کشورهای خود فرستاده شوند. شاید خداوند هم با ما مهربانتر شد و: رهبر جهانی را فرستاد تا بیاید و: حکومت نمونه را بر قرار نماید...  

arabic

جمیع المنفیین إلى العودة

ابو ذر الى ربذه المنفى ، وربما فی تاریخ الإسلام هو نفی ! ویقول ابو ذر أن قطعة من العظم تتم إزالة و دعا کعب الاحبارالقرآن الکریم ، ودعا عثمان ابو ذر قال کنت مزعجة لنا أیضا ، منذ ما قبل نذهب، ثم عرضت ربذه

 کان اضطهاد البدو و أهل مکة ، والنبی و أصحابه المفرطة. و اللطف النبوی ، ترویض لهم، ولکن الإیمان لم تدخل القلب .

النبی مرت ضد سلوک غیر لائق ، کان الإحراج للآخرین لا تفعل هذه الأشیاء ! ولکن نظرا ل عدم وجود الفهم الصحیح ل هذا المقطع ، لم تدخل أبدا فی أعماقها لم تکن.

بعد النبی ، وذهب إلى الجانب الآخر من الإحراج ! على سبیل المثال، یمکننا أن نرى أن ابنة النبی فاطمة سیهزم الله. وبالطبع کانوا یعرفون حقوقهم أیضا! لماذا لدیهم لجذب ابنة النبی ، رفض، و على الرغم من وجود ثلاثة الخاطب القدیمة و الغنیة و القبیلة، وکان شابا قال نعم .

   الشباب مثل الإمام علی AS التی لم یکن لدینا حتى المال لقضاء لحفلات الزفاف و تباع النبی درعه إلى أن تکون أقل فی متناول الجمیع. غضب ان ثلاثة اشخاص کان أکثر من ذلک. الأسوأ من ذلک، عندما سمعوا له فاطمة الزهراء علی هو أکثر سخاء . فستان الزفاف النبی حضرة علی الذین قدموا المال للفتاة الشابة الفقیرة التی طلب منه ، ونظرا قمصانهم القدیمة، و رجل متزوج !

مثل هذا السلوک من الکافرین والمنافقین ! انهم لا یعتقدون الشخص کثیرا، أن التضحیة ل یغفر لها فستان الزفاف.

 ومع ذلک ، F. S.، و الثوم فی الرأی العام العالمی أخرى نحو الأعلى والأسفل لا ترید أن ترى هذا . تثار مثل هذه الأفکار فی بعض الأحیان هذا الیوم ، أثیرت الدفاع المقدس التی استمرت ثمانی سنوات . لا أن البعض لا یعتقد أن الشخص ببساطة ارتداء اللباس القتالیة والترحیب الموت لأنها شهد .

 الحوافز المادیة مثل العسل حلو ، و قدم للوصول إلى ذبابة ، فإنه یبقى إلى أسفل. لکن النسور طموحة : سافر إلى السماء الله : عسل عصا داخل المفضل.

   هذا الفهم غیر الکامل لل نبی جیدة و المقدسة ، تسببت فی معظمها إما: هاجرت أو تم ترحیلهم . أول مجموعة من المهاجرین ، والشعب مع جعفر یطیر إلى مکة المکرمة ، وکان عم النبی. کانوا الکفار الذین تحملوا التعذیب ، أمر ذهب النبی إلى الحبشة .

ولکن أهل الحبشة لم تتمتع رحلة ، ولیس فقط المسلمین ، ومع ذلک، أجبروا على احترام الإسلام : الکفار من قریش إرسالها مرة أخرى. ربما أکبر مسلم إریتریا وإثیوبیا ، ونتیجة ل هذه الهجرة .

     کان المنفى أو الهجرة لعملة واحدة اثنین من الإجراءات. یضطر السابق و الأخیر ل Ahtyar ولکن، على أی حال لا ینبغی أن بقیت وعلى الرغم من القبر اثنی عشر مدن مختلفة ، ویمثل هذا . للأسف ، یا الحزن ، ولکن ابن مکة المکرمة ، و الکعبة المشرفة، و رفض : استشهد فی مسجد الکوفة . ابن النبی فی المدینة المنورة رفضت و : کربلاء ، و استشهد على ذلک المسار.

الأطفال الفلسطینیین الیوم هی ، فإنها تحتاج إلى اللاجئین الفلسطینیین الذین یعیشون فی بلدان أخرى، ولکن البعض الآخر یأتی و الأرض و المبنى على یمین البرج.

   یجب على الرئیس المنتخب من قبل شعوب العالم معا فی مکان لا ینتمی الى لا شیء. الامم المتحدة کان یعرف سابقا باسم عصبة الأمم فی أوروبا ما یقرب من ثمانین عاما : ذهبت الولایات المتحدة. بسبب المسافة الطویلة إلى الولایات المتحدة ، ویعتبر کمکان للنفی : إذا طائرة غیر متوفرة ، فمن الصعب العودة إلى منزله .

   أمریکا هی سجن کبیر أن الناس هناک لم تحدث الطائرة! و إذا کان سیتم تنفیذها یوم واحد الإسلام ، والتی سیعود إلى حضن بلدهم. لأن الشعب الأمریکی من مائة سنة من الضیوف إقامتهم یمکن أن یشعر . و نأمل فی یوم من الأیام للعودة إلى أوروبا أو آسیا.

    الشعب الإسرائیلی فی سجن کبیر ، ویجب أن یعودوا إلى وطنهم ، هؤلاء الناس لدیهم حیاة أفضل مع شعار : یتم تطبیق شروط وعدت إلى أرض : أحب الکلاب هی آسف. ولکن حراس الصهیونی ، فإنها لا تسمح التنفس

و یأتی الناس لطفاء و لک: دعونا جمیعا العودة للوطن الأجداد، حسینی إلى المدینة المنورة ، الإمام حسین العودة إلى دیارهم . الأمریکیین تذهب إلى أوروبا والفلسطینیین وصولا الى القدس والیهود لیتم إرسالها إلى بلدانهم . ربما کان الله ارحم لنا: بعث زعماء العالم المقبلة : الحکومة ستضع المثال ...

 

 


تاریخ : سه شنبه 93/1/26 | 10:29 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

باد ها خوابید

دیگر نگران کلاه خود نباشید باد آن را نخواهد برد، آن را رها کنید و اینهمه محکم و با دو دست نگیرید.طوفان ها به پایان رسید زلزله ها تمام شد، و گرد و غبار ها فرو نشست و: همه چیز واضح و روشن است.

    تا آنجا که میدانیم باد ها موسمی هستند و: معمولا اگر خورشید بتابد و زمین را گرم کند، زمین هم هوای نزدیک خود را گرم می کند و: هوای گرم شده سبک تر شده بالا می رود و: جای آن را هوای خنک تر که معمولا از دامن کوه ها می اید، می گیرد.  در کنار دریا هم همینطور ، معمولا زمین زودتر از دریا گرم می شود، لذا روزها باد به سوی ساحل است و: شب ها به سوی دریا!

 در هنگام وزیدن باد شدید یا طوفان، می گویند کلاه ت را محکم بگیر تا باد نبرد! و این ضرب المثل سیاسی شد و: به برخی مسئولین خط مشی داد که: به کار اروپا و آمریکا و آسیا کار نداشته باشند، و فقط کلاه خودشان را محکم نگهدارند که: باد نبرد.

 متاسفانه فرقی که این باد، با باد های دیگر دارد، هیچوقت تمام شدنی نیست! یعنی همیشه اقایان دستشان به کلاه شان است. و هرچه می گویی باد ها تمام شده، باور نمی کنند و همچنان به ستیز با :باد ادامه میدهند.  نسیم که باد ملایم تری است و بیشتر عمر دارد هم تمام می شود، چه رسد به طوفان و گردباد، که خیلی زود وبا سرعت می آیند و می گذرند. گرد و خاک ها آن ها زود می نشیند و: بعد از چند ثانیه همه چیز ارام می شود. ولی باد آقایان، معلوم نیست از کدام باد ها است که همیشه طوفان است.

حتی کشتی نوح هم با تمام طول و عرض ش، یک روز تمام شد و طوفان نوح هم به پایان رسید! ولی چرا اینها هنوز احتیاط می کنند؟ معلوم نیست.

 مثلا وسط جنگ تحمیلی یک عده ای گفتند: برویم فلسطین، امام ره فرمودند راه قدس از کربلا می گذرد. یعنی اول جنگ را تمام کنید بعد بروید فلسطین، حالا 25سال است که جنگ تمام شده، کربلا هم آزاد شده (گرچه همه این شعار ها برای پول شده و کربلای میلیونی شده و فقط پولدارها میتوانند بروند.)

   البته مثل زمان جنگ که فقط صدام بود که به گفته امام ره عمل می کرد! و جنگ را راس همه مسائل می دانست .الان هم دشمنان ما دستور العمل های امام را بهتر درک و عمل می کنند: امریکا هرجا که صلاح بداند امر به منکر و نهی از معروف می کند! البته به خیال خودش امر به معروف و نهی از منکر می کند! زیرا در دنیا جایی نیست که آمریکا دخالت نکند اول دخالت زبانی می کند و آن ها را تهدید می کند که حقوق بشر را رعایت کنند! بعد وارد عمل می شود. و آنجا برای آزادی و حقوق بشر اشغال می کند تا ارشاد شوند!

 روسیه هم به خود حق می دهد تا: به عنوان دفاع از اقلیت روس، یا روس تبارها خاک دیگران را ضمیمه خود کند! چین تمام اموال مسلمانان را از بین می برد و یا هواپیمای آنان را نابود می کند تا ارشاد شوند و به ابر قدرتی چین ایمان بیاورند.

این اعمال را در حقوق بین الملل یک رویه می خوانند . زیرا در دولت انگلیس چون پادشاهی است دستور پادشاه قانون است و هر کاری برای یکبار هم اجرا شده باشد بعنوان رویه قانونی می تواند اساس قضاوت دادگاه قرار بگیرد. حالا که به قول اقایان این ابر قدرت ها خودشان راه نشان می دهند چرا نباید از راه آن ها استفاده کرد؟ اگر روسیه و آمریکا یا چین و فرانسه، انگلیس و دیگر اعضای شورای امنیت با پشتیبانی اقلیت مورد حمایت خود، دنیا را اشغال می کنند، چرا مسلمانان نیاید ازاین رویه حقوقی استفاده کنند؟

    چرا مردم مسلمان میانمار یا شیعیان پاراچنار نباید از این رویه استفاده نمایند؟آیا این مردم مستضعف باید مشکلات خودشان را خودشان حل کنند؟ آیا باید هر روز منتظر کشتن و تبعید کردن مسلمانان در اروپا و آمریکا ،آفریقا و اسیا باشیم؟ و تنها با گزارش خبری وجدان خود را تسلی دهیم؟

درست است که  ایران دخالت نمی کند و کلاه خودش را محکم گرفته  و در تار تنیده اقتصاد، خود را گرفتار کرده ولی بالاخره باید یکی این کار را بکند. شاید آرزو می کنیم امام زمان عج ظهور کند، و با دست با کفایت خود این کار را انجام دهد. ولی این ارزو مسئولیت ما را از بین نمی برد.

آیا این پسندیده است ملتی یا ملت هایی هیچ کاری نکنند و: منتظر باشند دست غیبی آن ها را نجات دهد. بهترین راه برای این کار، تشکیل سازمان های مردم نهاد بین المللی است. این سازمان ها وظیفه داشته باشند به: مسلمانان تحت ستم در سراسر دنیا سرکشی کنند و: با رویه های حقوقی و سیاسی از آنان پشتیبانی کنند. و در صورت لزوم ارتباط با دولت های ظالم را زیر ذره بین بگیرند.

والبته اگر مانند روسیه پدر بزرگی کنند و: همه مسلمانان را تحت پوشش قرار دهند، بسیار خوب خواهد شد مخصوصا خود مسلمانان در روسیه باید پیشگام شوند. یا مسلمانان آمریکا.

arabic

ینام الریاح
    
التنانیر من الجبال ، هو علیه. الشیء نفسه ینطبق على البحر ، وعادة ما یتم تسخین الأرض أسرع من البحر، الشاطئ أیام حتى من الریاح واللیل إلى البحر !
 
خلال عاصفة الریاح الشدیدة ، ویحصلون على غطاء بإحکام الریاح المعرکة ! کان هذا المثل السیاسیة : سیاسة بعض الضباط للعمل فی أوروبا وآسیا لا تعمل ، والمضمون فقط قبعته للحفاظ على المعرکة الریاح.
  
للأسف ، فإن الفرق بین الریاح ، والریاح ، والآخر لیس أبدا کل ما یمکن ! هذا هو دائما أیدیهم إلى قبعاتهم . و ماذا لو تکون الریاح أکثر، لا أعتقد و مواصلة النضال مع استمرار الریاح. نسیم الریاح هو أخف و قضى معظم الوقت هو أکثر ، دعونا الأعاصیر وحده، و الأعاصیر ، فی أقرب وقت الکولیرا یأتی و یمر بسرعة. فإنها سرعان ما ننکب على الغبار : بعد بضع ثوان ، کل شیء هادىء . ولکن السادة الریاح، و أنه من غیر الواضح ما هو نوع من الریاح دائما عاصفة.
، وکان التابوت حتى نوح مع کل طول و عرض W طوفان نوح من الیوم مرارا و تم الانتهاء من ذلک! ولکن لأنها لا تزال حذرة ؟ غیر واضح.
 
على سبیل المثال، وقال الإمام الخمینی فی وسط حرب یقول البعض یذهب إلى فلسطین الطریق إلى القدس یمر عبر کربلاء. الذهاب إلى فلسطین بعد انتهاء الحرب ، والآن 25 عاما من الحرب ، أصدرت کربلاء ( تقریبا کل هذه الشعارات من أجل المال وکربلاء ملیون و الأغنیاء فقط یمکن أن تذهب. )
   
ولکن کما کانت الحرب ان صدام ووفقا للإمام الخمینی عملت فقط! . والحرب فوق کل الأمور فی الاعتبار والآن نحن أعداء صفة الإمام فهم و الفعل : US یعرف أین الخیر و یمنع شعبیة سوف ینکر ذلک ! ولکن خیاله زجر و یحظر إنکار ذلک! یأتی بعد ذلک فی اللعب . منذ الاحتلال و الحریة وحقوق الإنسان هی بالهدایة !
 
وروسیا هی أیضا الحق فی : الدفاع عن الأقلیات الروسیة أو الأراضی الروسیة العرقیة المرفقة الآخرین! المسلمین الصینیین من جمیع یزیل الملکیة أو یدمر طائرتهم بالهدایة إلى قوة عظمى یعتقد الصینیون .
وینطبق هذا فی القانون الدولی استدعاء إجراء . هو الحکومة البریطانیة للملک هو أمر الملک و نفعل کل شیء ل یتم تنفیذها مرة واحدة الإجراءات القانونیة یمکن أن تأخذ حکم المحکمة. أعدک ان هذه هی الطریقة التی تظهر سلطاتها السوبر بسبب الطریقة التی ینبغی استخدامها ؟ إذا کانت روسیا وأمریکا أو الصین وفرنسا وبریطانیا وغیرها من أعضاء مجلس الأمن بدعم من الأقلیة المفضلة لدیها ، وتحتل العالم ، لماذا المسلمین لا یحبون هذه الممارسة القانونیة ؟
    
لماذا لا شعب مسلم شیعی باراشینار میانمار أو استخدام هذا الإجراء؟ و المظلومین وهم الناس على حل مشاکلهم ؟ یجب أن أنتظر کل یوم من قتل و ترحیل المسلمین فی أوروبا وأمریکا وآسیا وأفریقیا ؟ و فقط مطمئنة تقریر إخباری ل ضمائرهم ؟
صحیح أن إیران لا تتدخل فی قبعته بإحکام الاعوجاج متشابکة والاقتصاد ، ولکن فی النهایة اشتعلت واحدة لها القیام بذلک . قد ترغب الإمام المهدی سوف یخرج ، و مدى کفایتها التی للقیام بذلک. ولکن مسؤولیتنا لا یدمر هذا الحلم .
ومن المرغوب فیه أن الأمة أو أی أمة لا تفعل : ننتظر منهم لإنقاذ غامض. أفضل طریقة للقیام بذلک شکل المنظمات غیر الحکومیة الدولیة . هذه المنظمات لدیها واجب : المسلمین المضطهدین فی جمیع أنحاء العالم قد تمردوا ، و مع الممارسات القانونیة والسیاسیة التی تدعمهم . وإذا کان الاتصال اللازمة مع الحکومات القمعیة ینبغی کثب.
بالطبع إذا کنت ترغب فی جده الروسی وجمیع المسلمین تغطیة ، وسوف تکون جیدة جدا ، وخاصة المسلمین فی روسیا یجب أن تکون رائدة . أو الأمیرکیین المسلمین .


تاریخ : دوشنبه 93/1/25 | 8:6 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

سال 60هجری یعنی 50سال بعد از وفات پیامبر گرامی اسلام ، نوه او را از خانه خدا بیرون کردند و: هنوز کسی نتوانسته پرچم یاحسین را بر بالای خانه خدا ببرد. همه تاریخ نوشته اند که افراد زیادی، به دستور بنی امیه شمشیر زیر لباس احرام بستند و: در خانه امن الهی رفتند تا نوه پیامبر یعنی: امام حسین علیه السلام را در آن حرم امن الهی بکشند.

    امام حسین علیه السلام با اینکه قصد زیارت کعبه داشت برای اینکه در خانه خدا خونی ریخته نشود و احترام حرم امن الهی حفظ شود حج را نیمه تمام گذاشت و به سوی عراق عجم روی نهاد. و این انتهای راه نبود بلکه آغاز راهی بود تا اولاد پیامبر را آواره کنند و از این دیار به آن دیار ببرند

اکنون هم آل سعود، همان شمشیر را بر پرچم خود حک کرده و: بقیع را تخریب نموده.

این موضوع از دوجهت قابل بررسی است: اول اینکه چرا ائمه اطهار فرزندان رسول خدا محسوب می شوند؟ و دوم اینکه چرا از دیار خود بیرون رانده شدند؟ و هرکدام در سرزمینی دیگر شهید شدند. از امام رضا ع که در ایران شهید شد تا :امامین عسکریین که در سامرا هستند.

    قران خود همه چیز را به روشنی بیان کرده: مثلا در کوچکترین سوره قران می خوانیم که: خداوند کوثر را به پیامبر عطا کرد. فیلسوفان و مفسران بحث کرده اند که: این به معنی خیر کثیریا برکت است یا: دوستی و محبت! و خواسته اند نقش دختر پیامبر را در ادامه نسل او تکذیب نمایند.

    ولی قران در همین سوره آن را تفسیر نموده تا: نیازی به بحث های فلسفی و عمیق! نباشد و فرموده است: دشمن تو ابتر است و ابتر هم معلوم است. که به معنی نسل بریده است. بنابر این کوثر در نقطه مقابل ابتر و به معنی افزایش ادامه نسل است. و ادامه نسل رسول گرامی هم فقط از طریق: دختر بزرگوار ایشان فاطمه سلام الله است.

  دشمن با تمام تکذیب هایش این را بخوبی میداند! همانطور که دوستان هم میدانند ولی، در ابراز آن کاهلی می کنند. ان ها با علم به اهمیت اولاد رسول مخصوصا علویان ، سعی داشتند آن ها بکشند و از بین ببرند تا: آیه قران درست درنیاید!اما اینطور نشد و جمعیت علویان در زمان: امام رضا کل تشکیلات حکومتی آن موقع را اشباع کرد.

    لذا بعد از شهادت امام رضا ع  همه فرزندان و امام زادگان، تحت تعقیب قرار گرفتند و: فقط 66هزار نفر آنان در ایران شهید شدند. و اکنون برای همه آنان بقعه هایی ساخته شده است. که در راس آن ها شاهچراغ در شیراز و: حضرت معصومه در قم المقدسه است .

    اما شاید رمز این آوارگی امروز، برای ما اشکارتر است زیرا اگر، همه امامان در مدینه باقی می ماندند، مردم ایران و جاهای دیگر از فیض وجود آنان بی بهره می شدند. همین قرن حاضر، وجود مقبره هریک از آنان، الهام بخش و زندگی ساز مردم دیار خودشان است. چه مردم ایران که از طریق سلمان فارسی و همسر امام حسین ع خویشاوند ائمه می باشند،و امام رضا مهمان آن ها است، و چه مردم روم که از طریق مادر دو امام، رابطه نسبی پیدا کرده اند . ازمصر و اتیوپی و جاهای دیگر نیز: بلال حبشی یا مصعب ابن عمیر و.. وجود دارند.

     امروز تمام دنیا به حقانیت این خانواده پی برده اند، حتی مردم مصر مباهات می کنند که: مالک اشتر قرار بوده فرماندار آن ها از سوی حضرت علی باشد. و یا در زینبیه خودشان،خود را مهمان خواهر بزرگ امام حسین ع میدانند.

نام حسین حتی به درون کاخ سفید واشنگتن هم نفوذ کرده! ولی هنوز نتوانسته به سرزمین پدری خود، در مکه و مدینه برگردد. و این شایسته نیست که مردم مکه و مدینه، باز هم سکوت کنند. و باید که دست در دست هم بدهند تا: ابروی برده از امام حسین ع را برگردانند. البته امام حسین ع نزد خداوند، بزرگترین آبرو را دارد. و نزد شیعیان هم بسیار عزیز است (پیامبر صلى الله علیه و آله:

إنَّ لِقَتلِ الحُسَینِ حَرارَةً فی قُلوبِ المُؤمِنینَ لاتَبرُدُ أبَدا

شهادت حسین سلام الله علیه آتشى در دل مؤمنان درانداخته است که هرگز سرد نخواهد شد).

اما این مردم عربستان و مخصوصا مکه و مدینه هستند که: آبروی امام حسین ع را بردند و ایشان را از آنجا بیرون کردند. و هنوز هم بر عهد خود محکم هستند! برای مردم مکه هنوز، بازار ابوسفیان پر رونق است. چیزی که قران وعده عکس آن را داده. و این نشان می دهد که آن ها برای مبارزه با کوثر، دشمن پیامبر را ابتر نگذاشته اند!

متاسفانه حاجیان ایرانی هم، که به مکه میروند بیشتر از همه از این بازار خرید می کنند و: حتی در سوریه هم همینطور بود.

ما امیدواریم مردم مکه و مدینه، بیدار شوند و اولاد رسول را گرامی بدارند و: بقیع را از دست ناپاکان بیرون بیاورند.و پرچم یاحسین را بر بالای کعبه برافراشته کنند.

الأعلام التی ینبغی : أن تثار .

60 ه أی بعد 50 عاما من وفاة النبی، حفیده من بیت الله ، و حتى الآن لیست واحدة على رأس العلم یا تتخذ بیت الله . لقد کتب التاریخ من قبل کثیر من الناس، تحت قیادة السیوف الأمویة ، وتعادل ملابس الإحرام فی الملجأ من الله ذهب الى حفید النبی محمد الامام الحسین فی ضریح قتل المضمون المقدسة .

    و هذا لم یکن نهایة ولکن کانت بدایة وسیلة ل قد نزحوا من نسل النبی و هذا البلد أن یأخذ تلک الأرض

الآن ، فإن آل سعود ، والسیف و العلم قد کتبت : هدم جنات الله .

قد یکون هذا الأمر فی اتجاهات: أولا، لماذا هم أحفاد أئمة النبی ؟ الثانیة ، لماذا طردوا من بلادهم ؟ و استشهدوا أی أرض أخرى. استشهد الإمام الرضا فی إیران الإمام العسکری فی سامراء هی .

    القرآن نفسه کل شیء واضحا ، على سبیل المثال ، نقرأ أن أصغر الفصل فی القرآن : الله ، النبی أعطى کوثر . وقد جادل الفلاسفة و المفسرین أن هذا یعنی کثیرا نعمة أو جید : الصداقة و الحب! و طلبت واصلت ابنة النبی لحرمان أبناء جیله .

    فی نفس الفصل من القرآن الکریم ، ولکن لتفسیر ذلک : الحاجة إلى مناقشة فلسفیة وعمیقة ! لا یقال، عدوک هوالابتر والابترهو أیضا غیر معروف . هناک الجیل الذی قطع. وبالتالی ، فی المقابل الابترکوثر ویستمر لزیادة جیل. واستمر إلا من خلال جیل النبی : ابنته فاطمة سلام اولاه دیه النبیلة.

 مع نفی کل أعدائه أنه یعلم جیدا ! کما کنت الرجال یعرفون ، مع ذلک، أن فی التعبیر عن الکسل الخاصة بهم. انهم من سلالة النبی العلوم ، وخصوصا علوی ، کانوا یحاولون قتل ، وتدمیر : القرآنی لا یمینا ولکن لیس ذلکالعلوی من الإمام الرضا ، فإن الحکومة ثم التشبع .

    حتى بعد استشهاد الإمام الرضا الإمام من جمیع الأطفال و الأشقاء ، تعرضوا للاضطهاد و فقط 66000 منهم استشهدوا . و الآن لدیهم کل النصب بناؤها. و بلغت ذروتها فیالشاهچراغ فی شیراز : قم المقدسة الإمام الرضا فی .

    ولکن ربما سر التشرد هو واضح الیوم لأنه إذا نحن جمیعا تظل الأئمة فی المدینة المنورة وإیران و أماکن أخرى، حرموا الناس من نعمة بهم. فی هذا القرن ، و قبر کل من الحیاة و الناس الملهم بناء أرضهم . ما سلمان الفارسی ، و الشعب الإیرانی من خلال الصلاة والزوجة هم أقارب الإمام الحسین و الإمام الرضا AS الضیف هو ، وماذا یذهب الناس من خلال والدة اثنین من الأئمة ، وقد وجدت قریب . مصر و إثیوبیا و أماکن أخرى : بلال الحبشی أو مصعب بن عمیر، الخ الوجود.

     الیوم فی جمیع أنحاء العالم قد أدرکوا الحقیقة من أسرته، بما فی ذلک المصریون فخورون بأن محافظ الإمام علی مالک عشتار وکان من المفترض أن یکون.زینبیه أنفسهم أو ضیوفهم معرفة الشقیقة الکبرى للإمام الحسین

ودعا حسین مستشریا حتى فی البیت الأبیض ، واشنطن ! ولکن حتى الآن له وطن، فی المقابل مکة المکرمة والمدینة المنورة . هذا لا یستحق من أهل مکة والمدینة المنورة ، لا تزال صامتة. فإنه یمکن و یجب أن تسیر جنبا إلى جنب : لتکریم الإمام حسین اتخاذها من الخلف. ومع ذلک ، الإمام حسین الله ، هو أعظم الشرف. وکلاهما عزیز جدا والشیعة

مرحبا یتوقع استشهاد حسین ضد النار فی قلوب المؤمنین لن تکون باردة

ولکن أهل مکة والمدینة المنورة فی المملکة العربیة السعودیة و على وجه الخصوص ما یلی: أخذوا شرف الامام الحسین و کانوا من هناک. ولا تزال قویة على وعودهم ! لیس ل أهل مکة ، وسوق أبو سفیان و مزدهرة . ما القرآن وعود العکس. هذا یشیر إلى أن کوثر لمحاربة العدو النبی لم  !

للأسف ، الحجاج الإیرانیین الذین یذهبون إلى مکة المکرمة ، أکثر من السوق ، وأنها حتى لو کان الشیء نفسه ینطبق على سوریا.

نحن أهل مکة والمدینة المنورة ، استیقظ النبی صعودا و احتفال أطفال و : جنات الباقی اخراج الأیدی غیر النظیفة ، و رفعوا العلم یا على الجزء العلوی من الکعبة المشرفة


تاریخ : یکشنبه 93/1/24 | 9:39 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

تا برافراشتن پرچم یاحسین در کاخ سفید

یک یاحسین دیگر

وقتی دولتمردان آمریکا از ورود یک ایرانی اینهمه ترس دارند، آیا این به معنی این نیست که کار آن ها دیگر تمام است؟ و اگر حتی موفق شوند حمید ابوطالبی را ممنوع الورود کنند، چیزی از مشکلات آنان حل نخواهد شد؟نگاهی به نقشه زیر نشان می دهد سیاست های آمریکا در تمام دنیا به گل نشسته.

خلیج فارس منبع تغذیه این زالو، به وسیله ایران از دستش خارج شده  و:نمی تواند خون مردم آن جا را بمکد. عربها این حوزه نفتی که بزرگترین پشتیبان سیاست های: نظامی گری آمریکا بودند دیگر پولی ندارند تا: سلاح بخرند و آمریکا را جلو بیاندازند! و خودشان ناچار وارد میدان شدند، اما آن ها نیز با تشکیل گروه های داعش و: القاعده دیگر توان مقابله با روند شیعه سازی جهان ندارند. و به زودی پرچم یاحسین بر فراز کعبه افراشته خواهد شد.

اروپا هر روز با تظاهرات مردمی ،دیگر حیاط خلوت آمریکا نیست و: دولتهای اروپایی حتی نمی توانند" گلیم خود را از آب بیرون ببرند چه رسد به کمک به آمریکا . 

دنیای شرق و شرق دور هم ،خودشان از تولیدات خود استفاده می کنند و: دیگر نیازمند فرهنگ غرب نیستند. 

   در خود آمریکا هم دیگر کسی گول تبلیغات و پروپاگاندا را نمی خورد . هزینه های میلیاردی برای انتخابات، چیزی جز سرافکندگی دولتمردان آمریکا ندارد و: اکنون سنا و کنگره مالک خانه خود هم نیستند! چه رسد به مالکیت کشور پهناور و وسیع آمریکا. 


 

به نظر می رسد که دولت آمریکا از ابتدا، مالک نبوده و دولت های آمریکایی فقط: به زور تبلیغات خود را به روز نگه میداشتند. 

   از ابتدای تشکیل دولت در آمریکا، همه مردم دیدند که به زور جنگ و خونریزی ، قتل عام و نسل کشی بود. مثلا می گویند آبراهام لینکلن برده داری را لغو کرد! ولی هنوز بالاترین آمار تجاری مربوط به: خرید و فروش و قاچاق انسان در آمریکا هست. 

    یک فرد دموکراتیک نسبتا واقعی، می خواست رئیس جمهور شود که نامش کندی بود، وی را ترور کردند! 

الان هم آمار ها نشان می دهد که: احزاب با کمترین مشارکت مردمی روبرو هستند و: هزینه سرانه تبلیغات هرساله سیر صعودی دارد. یعنی هرچه بیشتر هزینه می کنند، تعداد شرکت کننده ها کمتر می شود. 

ایالت ها، دیگر مشارکت ندارند و هرساله فقط :فرمانداران نیویورک به ریاست می رسند. 

    از شدت ترس، حکومت پلیسی حاکم کرده اند و: اف بی آی و پلیس آمریکا، دارای اختیارات تام در کشتن و شکنجه کردن مردم هستند. و باید تا رسیدن به دادگاه،متهم را نابود کنند تا در دادگاه نتواند حرف بزند. 

   زندان های ایالتی دست کمی از زندان های گوانتانامو ندارند. و مردم در همه ایالت ها ارزو دارند: روزی ایران بر آمریکا پیروز شود، تا شر این مردان آهنی کنده شود! چون مردم آمریکا تا کنون همه راهها را برای سرنگونی دولت امتحان کرده اند. و اکنون در کمال یاس و نا امیدی، در انتظار دستی از بیرون هستند.

نهضت 99درصدی مردم نشان داد که: یک درصدی ها هنوز حرف اول را می زنند . و مردم را از برده های زنجیری بدتر به کار می کشند. آن ها همه کار می کنند ولی، همیشه بدهکار هستند. زیرا دولت با فریب و ریا همه چیز را قسطی به آنان فروخته! یعنی آینده آنان را گروگان گرفته است. آن ها به بهانه خرید، باید تا پایان عمر به دولت پول بدند و اگر هم، کمی دیر کنند خانه آن ها مصادره می شود. خرید ماشین، حتی یخچال و لوازم خانگی، همه با اقساط است و: تعهدات مردم پایانی ندارد. 

این تازه برای آن هایی است که کار می کنند، آن هایی که کار نمی کنند وضع بدتری دارند. اگر صدایشان به گوش کسی برسد، با چند تکه نان نوانخانه، آن ها را خاموش می کنند و: اگر صدایشان به جایی نرسد به مرگ سیاه زمستانی گرفتار می شوند. و در زیر پل ها و پارکینگ: آسمانخراش ها ی یک درصدی ها جان می دهند. 

    آیا این مردم نباید کمک شوند؟ مردمی که صدایشان را کسی نمی شود ولی، بقیه از زبان آنها سخن می گویند.  گفته بود که این مردم، همچون عروسک های کوکی هستند که: اگر آن ها فشار بدهید می گویند من خوشبختم!حتی بر سر آن ها ب کوبید، جز این یک کلمه چیز دیگری نخواهند گفت! ولی من امروز می گویم مردم آمریکا حتی عروسک های کوکی هم نیستند!

زیرا دیگر هیچکس نیست حرف آنها را بشنود. ! مردم دنیا که گوششان پر است از: همان شعار های من خوشبختم قبلی و: هنوز در خیال خود تصور می کنند آمریکایی در بهشت زندگی می کند!آن هایی هم که صدای ما را می شنوند، با تمسخر می گویند: این ناله های شما از سر سیری است!

مردم آمریکا در یک سیاهچاله ای گیر کردند که: خودشان درست نکردند. بلکه صهیونیست ها و ماشین تبلیغاتی آنان، یعنی هالیوود این را القا می کند. به امید روزی که پرچم یاحسین بر فراز کاخ سفید افراشته شود. و امام حسین ع هم نظری به این مردم داشته باشد. 

نمایش تصویر در وضیعت عادی

یا العلم البیت الأبیض

و کذلک یا

عند الدخول على السیاسیین الأمریکیین الإیرانیة خائفة جدا ، وهذا لا یعنی أن العمل قد انتهى ؟ و حتى لو نجحوا H. Abutalebi محظورة لجعل لن تحل شیئا من مشاکلهم ؟ نظرة على الخریطة أدناه، تقطعت بهم السبل سیاسات الولایات المتحدة فی جمیع أنحاء العالم.

الخلیج الفارسی تورید هذه العلق خارج عن طریق الید: لا الدم، و تمتص. العرب ، أکبر حقل نفط سیاسات الدعم : کان الجیش الامریکی أی مبلغ من المال للآخرین : لشراء الأسلحة ، ووضع الولایات المتحدة فی المستقبل! و أجبروا على دخول هذا المجال، ولکنها شکلت أیضا الجماعات و داش : لا یمکن تنظیم القاعدة التعامل مع الشیعة فی العالم . سیتم رفع العلم یا فوق الکعبة المشرفة فی وقت قریب.

أوروبا کل یوم مع الاحتجاجات الجماهیریة ، لم تعد الفناء الخلفی الولایات المتحدة: الحکومات الأوروبیة لا یمکن حتى "للخروج من المیاه لاتخاذ البساط الخاص لمساعدة الولایات المتحدة وحدها .

الشرق و الشرق الأقصى و العالم، أنفسهم ، وجعل هناک حاجة إلى استخدام منتجاتها والثقافة الغربیة الأخرى.

   فی أمریکا لا أحد یخدع نفسه لم یکن الدعایة . تنفق الملایین من الدولارات کل انتخابات ، و حکومة الولایات المتحدة لا یفعل شیئا ولکن العار : الآن فی مجلس الشیوخ والکونغرس لم تکن مالک من منزلک ! ملکیة بلد شاسع و اسعة الولایات المتحدة وحدها .


 

یبدو أن حکومة الولایات المتحدة من نقطة الصفر ، وتملک لیس فقط الحکومة الأمریکیة لإجبار دعایتهم ستبقی حتى الآن.

   منذ تأسیس الدولة فی أمریکا ، وجمیع الناس الذین اضطروا الى حرب وسفک الدماء والمذابح والإبادة الجماعیة. ویقول على سبیل المثال ابراهام لنکولن إلغاء الرق ! ولکن لا یزال أعلى الأعمال: البیع والشراء للاتجار بالبشر فی الولایات المتحدة .

    ألف شخص دیمقراطی حقیقی نسبیا، و الذی یرید أن یکون الرئیس کینیدی اغتیل له!

الآن تظهر الإحصاءات أن الأطراف تواجه المشارکة العامة الحد الأدنى : التکلفة لکل فرد من الإعلان یتزاید کل عام. بقدر ما تکلف ، وعدد من المشارکین هو أقل من ذلک.

الدول ، لم تعد تشارک فی کل عام فقط: برئاسة محافظی نیویورک للوصول .

    بالرعب من الحکومة و إنفاذ القانون وهیمنت : مکتب التحقیقات الفدرالی و الولایات المتحدة الشرطة لدیها السلطة کاملة لقتل و تعذیب الناس . و ینبغی أن تصل إلى المحکمة ، فشل المدعى علیه للمثول أمام المحکمة للتحدث إلى تدمیر .

   سجن الولایة فی سجون غوانتانامو لدیها الأیدی الصغیرة . الناس فی جمیع الدول ترغب : الیوم الولایات المتحدة للفوز هو التخلص من هؤلاء الرجال الحدید ! لأن الشعب الأمریکی قد حاولت حتى الآن کل السبل للاطاحة بالحکومة . الآن کمال الإحباط ، والانتظار ل ید فی الهواء الطلق.

وأظهرت حرکة 99 ? من الناس أن واحدا فی المئة التی لیس لدیها حتى الآن القول الفصل . و اعتاد الناس على التدخین سلسلة أسوأ. أنهم جمیعا یعملون ، ولکن دائما ما تکون الدیون. الحکومة الخداع والنفاق لأنهم باعوا کل الدفعة ! الذی یقام مستقبلهم رهینة . یعذرون لشراء، و إذا کان هناک حفنة من المال للحکومة حتى نهایة الحیاة، و اتخاذ المنزل فی وقت متأخر قلیلا ، سیتم مصادرة ذلک. شراء سیارة، حتى الثلاجات و الأجهزة المنزلیة، و جمیع المدفوعات والالتزامات الناس لیس لدیهم الغایة.

هذا هو فقط ل أولئک الذین یعملون ، وأولئک الذین لا یعملون هم أسوأ. إذا وصلت سمعت صوت ، مع بضع قطع من الخبز ، مطبخ الحساء ، فإنه یمکن إیقاف و إذا صوت لیست المکان المناسب ل یتم القبض عز الشتاء باللون الأسود . و تحت الجسور ومواقف السیارات : ناطحة سحاب من نسبة یموت .

    هؤلاء الناس لا یتلقون المساعدة ؟ الناس الذین لیسوا صوته ، ولکن بقیة من اللغة التی یتحدثون . قیل إن هؤلاء الناس هم مثل الدمى الکوکیز : إذا کانت الصحافة أن أقول أنا محظوظ ، قاد وحتى أکثر من ذلک ( ب ) ، إلا أن لا أحد قال کلمة واحدة! ولکن أقول للشعب الأمریکی لیست دمى حتى کوکی !

وبعبارة أخرى ، لأنه لا یوجد واحد ل تسمع لهم. ! العالم ملیء بالناس الذین آذان : شعار بلدی السابقة سعیدة و مازال فی مخیلتهم أنهم یعتقدون الأمیرکیین سوف یعیشون فی الجنة أولئک الذین لا یزال یسمع صوتنا ، ویقول ساخرا : و ائل منکم سیری هو أکثر!

 

أصبح الشعب الأمیرکی عالقا فی حفرة سوداء أنهم لم یفعلوا ذلک. ولکن الصهاینة و آلة الدعایة الخاصة بهم ، أی أنه یدفع هولیوود. یا الأمل فی أن یتم رفع العلم فوق البیت الأبیض. الإمام حسین والنظریات أن الناس لدیهم .


تاریخ : شنبه 93/1/23 | 7:14 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

جاذبه تریبون 

   هر تریبونی جاذبه های خاص خود را دارد، مثلا حالا که بحث یارانه ها است، معمولا اشخاص جلوی تریبون از یارانه انصراف می دهند! ولی وقتی وارد خانواده های خود می شوند، تازه می فهمند که دسته گلی به آب داده اند و: بعد میروند و ثبت نام می کنند! زیرا خانواده برعکس سرپرست خانوار، معتقد است که یارانه حق مسلم ماست! طوری که امسال این شعار راجا انداختند: درست روزی که روز ملی فناوری هسته ای بود، مردم را به سراغ رایانه فرستادند تا یارانه بگیرند. 

   اکنون این رایانه است که می گوید: چه کسی یارانه بگیرد! و اگر روزی هارد به مشکل خورد، یا ماین کامپیوتر هنگ کرد و یا :ناسای آمریکا ویروسی را فرستاد، ناچار دولت باید طبق روال این ماه را هم بپردازد تا ماه بعد. و این نقش بی بدیل تریبونی جدید به نام رایانه را به اثبات می رساند. زیرا اگر ماین کامپیوتر پاک شود هیچ سند و مدرک دیگری وجود ندارد!

البته ممکن است بک آپ گرفته باشند یا :ضد ویروس های خفن طراحی کرده باشند ولی، این ارزش این تریبون جدید نمی کاهد.

     نه فقط بحث یارانه که همه بحث ها اینطور است. مثلا بچه کنکوری ها شب امتحان فقط می گویند: ما خدا داریم و هیچ کس دیگر نمی تواند به آن ها کمک کند، ولی همینکه دانشگاه قبول شدند چادر ها را بر می دارند، ریش ها را چنان تیغ می زنند که گویا، از اول یک کافر حربی بودند و دشمن بسیجی !

    روزنامه نگار ها هم بعضی هایشان اینطور هستند: تا مجوز نگرفته اند همه جوره ولایتمدار هستند و تابع اسلام، همینکه دستشان به قلم رسید تمام احکام اسلام را ظالمانه می خوانند و: اول از همه هم میروند سراغ قصاص و دیه و حجاب ، اخیرا هم که بیاینه کمیسیون روابط خارجی اتحادیه اروپا، به آن ها مجوز داده تا در مورد همجنس گرایی هم مطالب علمی عنوان کنند!

   اینها نمی دانند که اسلام بود که شما ها را آدم کرد! حالا یک تریبون گیرشان آمده همه چیز یادشان رفته؟ آیا این تریبون کافر کننده است  یا کافر ها هستند که پشت تریبون می روند؟ واقعا تعجب دارد که گاهی افراد، در خارج از تریبون چیزی هستند و درمقابل تریبون چیز دیگری. 

    در گوشه و کنار برخی نشریات هم، فکر می کنند وزیر ارشاد جدید مسلمان نیست! و میتوانند همه جور احکام اسلامی را زیر پای خود لگد مال کنند. ولی نمیدانند که شعار ها و احکام اسلامی، به نفع خود آن ها است.آیا انسان عاقل گوشت سالم گوسفند را رها می کند و: گوشت موش و سگ و گربه را می خورد؟ 

    به همین دلیل اسلام اگر چیزی را حرام کرده، برای اینکه شارع مقدس آن خدا است و: میداند سیستم بدن ما را چگونه طراحی کرده و: چه چیز برای آن لازم است. و این مسایل در همه ادیان توحیدی یکی است. فقط شیاطین هستند که آن ها را قبول ندارند. مثلا سرگذشت مردم در دوران قبل از اسلام، که بین همه ادیان مشترک است این موضوع را به خوبی نشان می دهد. 

آیا بلاهایی که بر سر قوم لوط آمد، برکسی پوشیده است؟

 قوم لوط که در اطراف فلسطین امروزه، زندگی میکردند شبیه مردم اروپا که همجنسگرا هستند، بودند. آن ها در ابتدا این کار را کردند تا: مهاجرین را فراری بدهند، ولی بعد خودشان به این گناه گرفتار آمدند. و هرچه پیامبر خدا آنان را نهی می کرد، قبول نمی کردند و حتی یک روز می خواستند وارد محله پیامبر شوند، و او را هم تهدید کردند و با اینکه پیامبر، ازدواج با دختران را پیشنهاد داد، آن ها با تمسخر گفتند ما با پسرها ازدواج می کنیم! 

تا اینکه آن نبی مکرم نفرین کرد و: قوم لوط دچار عذاب الهی شدند. و سنگ های آسمانی بر سر آنان باریدن گرفت، که سنگسار کردن آنان به همین دلیل است. و این عذاب الهی برای کل تاریخ، عبرت قرار داده شد تا دیگر کسان این کار ها نکنند.

  برخی اروپائیان هم به قصد ازار مسلمانان، هرچه در احکام اسلامی است، برعکس آن را تبلیغ می کنند تا: هیچ مسلمانی در اروپا باقی نماند! ولی آن ها نمی دانند که زمین از آن خدا است و: خدا به هرکس که بخواهد می سپارد. 

     پیرمردان و پیرزنان عضو اتحادیه، نمی دانند که نسل اروپا به دست خودشان منقرض شده! و چیزی که الا ن هست نسل رنگین پوستان  وچند رگه ها هستند که: اکثریت آن ها را هم مسلمانان تشکیل می دهند. .زیرا اروپائیان دوبار به وسیله جنگ جهانی اول و دوم، همدیگر را نابود کردند و بعد از جنگ نیز، قانون تنظیم خانواده گذاشتند و مانع زاد و ولد جدید شدند و: با فساد اخلاقی هم مانع ازدواج ها شدند. و اکنون اگر لشکر پیران بمیرند، کسی جایگزین آن ها نیست. و خدا به این وسیله در قرن بیست و یکم هم ثابت کرد که: زمین از آن اوست . و تنها خداپرستان هستند که باقی میمانند.

اتحادیه اروپا هم اگر واقعا به فکر ماندگاری است،باید  دست از دشمنی با اسلام بردارد و: همگی به یک باره مسلمان شوند و:الا بعد از مرگشان حتی کسی برای آن ها، فاتحه هم نمی خواند. 

ترجمه عربی 
الجذب السیاحی تریبیون
   کل منصة حسناته الخاصة ، وقد ناقشت هذه الإعانات بالفعل ، وعادة أمام الناس سحب تریبیون من الدعم ! ولکن عندما دخلت أسرهم ، وکنت أدرک أن لدیهم اکلیلا من الزهور فی الماء بعد أن تذهب والتوقیع ! على العکس من ذلک ، منذ الأسر الأسرة، و یعتقد أن الدعم هو حقنا ! وبالتالی فإن شعار هذا العام ، رجا ملقاة : یوم المیدانیة، و الیوم الوطنی للتقنیة النوویة ، ثم أرسلت الکمبیوتر الناس للحصول على إعانات .
   الآن جهاز الکمبیوتر الذی یقول : الذی یحصل المدعومة ! إذا کانت المشکلة یوم من العمل الشاق ، أو منجم ، أو فوج الکمبیوتر : أرسلت وکالة ناسا الأمریکیة الفیروس، اضطرت الحکومة لدفع وفقا للإجراء من هذا الشهر والشهر المقبل. و أکدت هذه المنصة الجدیدة فریدة من نوعها اسم الکمبیوتر. الألغام نظیفة لأنه إذا لم یکن لدى الکمبیوتر أی وثیقة إلى أخرى !
قد اتخذت نسخة احتیاطیة أو مکافحة الفیروسات المصممة ل تکون ساخنة ، ولکن هذا لا یقلل من قیمة هذه المنصة الجدیدة .
     لیس ذلک فحسب، کل حجة هو أن النقاش الدعم. على سبیل المثال ، مدخل یلة الاطفال اختبار إلا أن أقول : لدینا الله و لیس لأحد آخر یمکن أن تساعدهم ، ولکن بمجرد أن تم قبول إلى الکلیة یأخذون خیامهم ، شفرات الحلاقة لجعلها واضحة أنه من کان حشد الأعداء عدائیة کافر !
    لدینا بعض الصحفیین أیضا طریقها حتى تم الترخیص جمیع أزواج و مطیعة إلى وظائف مسلم الجاردیان الفقیه ، وکتب بالید مرة واحدة کل قواعد غیر عادلة قراءة : أولا وقبل کل یذهب الکشفیة القصاص و الدیة و حجاب مؤخرا بیان الاتحاد جنة العلاقات الخارجیة فی أوروبا ، للسماح لهم لمناقشة الموضوعات العلمیة فضلا عن الشذوذ الجنسی !
   هؤلاء هم الناس التی لم تکن تعرف أنهم کانوا مسلم ! الآن ننسى کل ما قد ذهب إعداد المنتدى؟ هذا هو کافر أو کافر کنت منبر المنصة ؟ فمن المستغرب حقا أن حتى الناس خارج تریبیون تریبیون و ضد شیء آخر.
    قضایا حول بعض الوقت، کانوا یعتقدون أن الوزیر الجدید لیس مسلم ! ویمکن أن تجعل تداس کل أنواع الأحکام تحت أقدامهم . ولکن مجرد شعارات و الشریعة الإسلامیة ، بل هو لصالحک. سواء الرجل الحکیم یترک اللحوم الضأن واللحوم یأکل الفئران والکلاب والقطط ؟
    حتى إذا کان هناک شیء محرم فی الإسلام ، لأنه هو المشرع الله المقدسة : لأنه یعلم کیفیة تصمیم الأنظمة فی أجسامنا و ماذا هناک حاجة لذلک. هذه القضایا هی نفسها فی جمیع الأدیان السماویة . مجرد قبول أنه لا توجد الشیاطین . على سبیل المثال، قصة الناس فی عصور ما قبل الإسلام ، والذی هو مشترک بین جمیع الأدیان ، وهذا هو عرض جید .
أن ویلات قوم لوط ، والسر هو ؟
 الکثیر من الناس فی جمیع أنحاء فلسطین الیوم ، کانوا یعیشون مثل الناس فی أوروبا الذین هم مثلی الجنس ، على التوالی . فعلوا ذلک فی البدایة المستوطنین من الفرار ، ولکن عندما تم القبض علیهم حتى فی هذه الخطیئة . و أیا کان یحرم الله لهم ، وقال انه لم یأخذ حتى یوم واحد فی حی یرید أن یکون نبیا ، وانه أیضا تعرض للتهدید مع النبی عرضت على الزواج من الفتیات ، قالوا لنا الأولاد مع بسخریة دعونا أتزوج!
حتى الرسول الکریم و لعن قوم لوط کانوا الانتقام الإلهی. و أمطرت المذنبات علیها، وهذا هو السبب فی الرجم لهم . و عذاب من المجموع، أعطیت درسا للآخرین لا تفعل هذه الأشیاء.
  بعض الأوروبیین أن تؤذی المسلمین ، والإسلام هو کل شیء ، خلافا للإعلان عن ذلک : لم یبق شیء من المسلمین فی أوروبا! لکنهم لا یعرفون أن الأرض هی الله و الله یعطی لمن یشاء .
     الرجل العجوز و البالغ عضو اتحاد امرأة، لا یعتبرون أنفسهم أحفاد انقرضت فی أوروبا! وما هو السود ایلا هذا الجیل هی بعض الأوردة التی تشکل الغالبیة منهم من المسلمین . لأن الأوروبیین مرتین قبل الحرب العالمیة الثانیة و بعد الحرب دمرت کل منهما الآخر ، کانت ترک تنظیم الأسرة ومنع الولادات الجدیدة : تم منع الزیجات الفساد الأخلاقی . الآن، إذا کنت تموت من الانقسامات القدیمة ، واحد لا یحل محله. و ثبت الله أن الجهاز فی القرن الحادی والعشرین: ینتمی الأرض . الذین ما زالوا مؤمنین فقط .
الجرف أوروبا إذا کان الاتحاد الأوروبی هو فی الحقیقة یجب أن تتوقف و تأخذ عدو الإسلام : المسلمون و مفاجئة للجمیع : بعد وقت قصیر من وفاة حتى شخص واحد ، فإنه لا یقرأ الفاتحة .

تاریخ : جمعه 93/1/22 | 4:15 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر
اخبار قدیمی‌تر >>