تماس با ما فروردین 1387 - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

اقتصاد پزشکی

سمینارهای گوناگونی برای ابعاد مختلف پزشکی گذاشته شده ولی تاکنون به موضوع اقتصاد پزشکی پرداخت نشده چیزی که پزشکان به دانستن آن بسیار مشتاقتر وعلاقمندتر هستند.. بطور مثال در سمینار اخلاق در پزشکی یکی از حاضران که جزو سخنرانان هم نبود نکته جالبی را مطرح کرد ایشان گفت : یادم نمیرود سی سال پیش اولین بار که وارد سالن تشریح دانشگاه تهران شدیم استاد برای ما سخنرانی کرد وگفت اگر کسی برای تجارت آمده این شغل را رها کند وبرود به بازار زیرا اگر آنجا پادویی هم بکند بعدا زده سال به جایی میرسد ولی اینجا بعد از ده سال تازه باید از صفر شروع کرد.لذا ما اینجا جمع نشدیم که پزشک شویم بلکه جمع شدیم تا حکیم شویم وحکیم با جان مردم بازی نمی کند که پول بیشتری بدست آورد..

اصولا حرفه پزشکی حرفه ای مقدس است وباید رابطه ان با اقتصاد کاملا تعریف شود تا در این وادی کسی به افراط وتفریط دچار نشود بسیاری از دانشجویان در حد افراط زهد را پیشه میکنند واز زندگی خود وخانواده خود میبرند وخرج دیگران میکنند وبرخی دیگر از پول سرطانیها وایدزیها وجان به لب رسیده ها برای خود کاخ میسازند.. در همان جلسه گرچه وقت نبود تادیگر حاضران سخن بگویند ولی یکی از پزشکان جوان فکلی صراحتا مردم را دور خود جمع کرده بود ومیگفت هرجا میرویم مردم میگویند ویزیت شما زیاد است مگر ما زندگی نداریم خرج نداریم؟ بسیاری از آمارها هم نشان میدهد سیاستمداران بسیار یا تاجران وحتی بساز بفروشهای ساختمان اکثرا از پزشکان هستند وآنها توانسته اند از اعتماد مردم نه در جهت علم خود بلکه در جهت نفوذ سیاسی اجتماعی واقتصادی بهره برداری کنند. الا ن می بینیم که همه تعرفه ها باید به تصویب هیات دولت برسد ولی تعرفه های نظام پزشکش بوسیله خود پزشکان تایید وتصویب ونظارت میشود وطبق قانون آنها دولت حق ندارد درهیچ یک از مراحل اعمال نظر کند گرچه اخیرا دولت مانع بالارفتن تعرفه پزشکان شده ولی انها کار خود را انجام میدهند واین سردرگمی ها همه ناشی از نبود علم اقتصاد پزشکی ونامشخص بودن نقش اقتصاد درآن است . بطور مثال ما میبنیم که یک پزشک در صدر لیست اصولگرایان کاندیداها قرار میگیرد واز نفوذ خود استفاده کرده مقررات انتخابات را زیر پا میگذارد ودر شرایطی که پلاکارد زدن ممنوع است درهمه جا پلاکارد میزند وبا افتخار تمام میگوید جریمه اش را میدهیم مگر جریمه این کار چقدر است؟ فقط  میلیون تومان آنهم اگر اثبات شود ومحکوم شوند خوب او که میلیاردی خرج کرده میلیون برایش مهم نیست!ولی این عمل او نشان میدهد با قدرت پول قانون را زیر پا میگذارد وحالا چگونه میخواهد برای اجرای این قانون سوگند یاد کند لابد مانند سوگند یاد کردن پزشکی اش میباشد.. که اگر خوب بررسی کنیم تنها کاری که نمیکند پزشکی است..میگویند روزی شاه عباس روزه واجب خود را عمدا خورد وبلافاصله دستور دادنفررا غدا بدهند تا کفاره آن باشد علامه مجلسی شنید وگفت که شاه عباس بایدروز روزه بگیرد تا کفاره محسوب شود زیرا این شصت نقر طعام دادن باید از محصول دستمزد شخص باشد نه ازبیت المال! ولذا شورای نگهبان ودیگر مسئولان باید به هوش باشند که پرداختن جیمه نقدی برای اینگونه افراد از جرم انها نمیکاهد وباید آنها را رد صلاحیت کنند تا برای دیگران هم درس عبرت باشد وهرکسی راه نیافتد بگوید پول دارم پس جرم را انجام میدهم!وجلوی حاکمیت وپولساری را بگیرند ولو اینکه ممکن است بعلت مریضی جانشان در خطر بی توجهی اینگونه پزشکان قرار گیرد.


تاریخ : جمعه 87/1/30 | 8:34 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

Abstract

cosidaration in world health mapping

we have 3 area in this mapping: personal area ,social and globale

many people thought that the personal afairs almost is at first! and the others told it must to be wictim to socual area and so on the global may be important or not.

In Islam we must attention to all three area. personal or individual task is important as the social or universals. personal afairs must not wictim for social goals or the social goals must not delete for globals. every one is important you are important as I am! All people are the same they are the simillar. there is not any different betwean kings and simple people. A poor people is very important as the richs.

Only one way there are for diferentation task: they do humanity task or anti humanitic. they tell lie or speak true? they kill people or alive them? For these reasons we have a new map for global health. It is the synergic program: One not equal one in really! one plus one not only two? they may be zero or one or three.. what is mean? when you kill one person do you kill one in fact? no you kill her futur children! her future grand sons and so on.. For this reason the Holy Quran said: One who kill one in fact he kill all people and one who relife one he relife all people and it is the philosophy that the medical area must recognize very good

Even we can say ona hero is not equal a criminal , hero save people and criminal kill people!

It is the same Synergic .

Even


تاریخ : پنج شنبه 87/1/29 | 1:54 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

It is very easy to be 52 countries!

Many people in U.S.A asked me how we can to divide to 52 countries as the Ahmadi nejad said. The Iranian president said the beginning of rising IRI in nuclear project is the first of downing the U.S.A. after her spooking in Natanz site. Many people ask for this. They told we are tired from Bush and the US statement. They do all thing that the Zionism or Britain said and give us only tax! In fact the people in 52 states in U.S.A are only work for one. And he pays all money to the Britain or Israel only.

It is the big reason that they told: US must killed all Muslim! As they told the establishing philosophy of U.S.A is base on that Islam must be died! But it is the old version of Zionism speech. They thought the money can do all things! But today the U.S.A expensive more than 3trillions $ for killing the Shiite in Iraq and Afghanistan and he can not do any thing!  Where from these money? From tax! The people pay tax for better living but they pay all them to Zionism for killing Shiite in Iraq Lebanon and other lands! It is obvious that people no pay any tax they failed down very soon! When the Bush can not give any taxes or money aids they run away and the people in 52 states can establish new and free life. They to be freedom and have real democracy without US force.  

 


تاریخ : دوشنبه 87/1/26 | 9:47 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

باید لاییک را بیرون کند وقانون اساسی را عوض کند

دولت ترکیه باید هرچه سریعتر افراد لاییک راکه ترکیه را به خارجیها میفروشند  بیرون کند وقانون اساسی خود را عوض کند ومسئله لاییسم را حذف وافراد دادگاه قانون اساسی را از افراد مسلمان .ترکیه دوست انتخاب کند


ایران مالک مصر است

براساس اظهارات  آقای هاشمی رفسنجانی وشواهد موجود ایران مالک اصلی مصر تا چین است وسه دریای عمان وسرخ وخلیج فارس دریای فارس است وباید به ایران برگردانده شود.حالا چرا آقایان اقدام نمیکنند بماند..

 

U.S.A has 52country not only one!

U.S.A has 52country not only one!
We saw that the inflation and other problems of dear the life item out of the Iraqi war that imposed the Bush on the US people and today they decided to divided the 52 country and to be free from USA they will established the Islamic republic in


تاریخ : شنبه 87/1/24 | 7:11 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

مخفی بودن بیماری

 

همه انسانها بیمار ومریض ومعلول هستند هریک بنحوی ولی خداوند آنها را مخفی نگاه داشته زیرا او ستار العیوب است ولی معلوم نیست چرا وزارت بهداشت که خود را اسلامی میداند سعی دارد همه بیماریها را از اول علنی کند وهمه را بترساند..اصلا باید بیماری را تحمل کرد والا با استامیوفون یا زبانم لال با دیاز پام ووالو وغیره اگر درد را کاهش دهند اجری ندارد زیرا بیماری یکی از راههای پی بردن به راز واهمیت سلامتی است مثلا اگر دندان در د نباشد همه با دندانهایشان فندق وپسته واهن وغیره خورد میکنند!

-----------------

انجام امور زیر

1-تدوین
2-ساخت وپخش فیلم کلیپ وتیزرهای تبلیغاتی
3-اعزام نیروی انسانی برای فیلمها وکلیپها(هنرور خوب ومتوسط)
4-برگزاری کلیه جشنهای دولتی وغیر دولتی از ب بسم الله تا تای تمه
والسلام

توسط ابراهیم
تاریخ : جمعه 87/1/23 | 11:33 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

 

وزیر بهداشت که زورش به سازمان نظام پزشکی نرسید وزیر رفاه هم دیشب از دست دکتر صدر شاکی بود! زیرا همه برنامه های نظام پزشکی زیر سر همین دکتر صدر است که با این درآمدهای یامفت از جیب مریضها وسرطانیها به جایی رسیده اند که خلاف شرع بین انجام میدهند دو قورت ونیمشان هم باقی است اگر جریمه هم بشوند فوری میروند میپردازند : دارندگی وبرازندگی ! میگویند شاه عباس یک رو ز روزه اش را خورد وبعد دستور داد ??گرسنه را سیر کنند! علامه مجلسی شنید وگفت تو باید ?? روز بجایش روزه بگیری ??گرسنه را سیر کردن مال کسی است که دستمزدش مال خودش باشد تو داری از بیت المال خرج میکنی ! حالا اای شهاب صدر هم پلاکارد چسباند ورای آورد نباید جریمه اش ? میلیون تومان باشد ? میلیون برای ایشان پول یک سرطانی یا ایدزی است که مثل ریگ تو دستشان است! اینها باید رد صلاحیت شوند تا پولسالاری واقعا ریشه کن شود..

تاریخ : پنج شنبه 87/1/22 | 7:36 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

اسامی کاندیداهای مورد تایید ماهین برای دور دوم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران ری اسلامشهر وشمیرانات :

خانم ها مهندس سهیلا جلودار زاده ، الهه راستگو، اقایان : محمد خوشچهره ، الیاس حضرتی ،حمید رسایی ، پرویز سروری ، مجید انصاری ، علیرضا محجوب ، سید محمود دعایی ، محمد قمی و  محمد اشرفی اصفهانی

اخراج الاشرار

ان الامام الماهینی کتب :

فرض علی کل مسلم ومسلمه اخراج الاشرار امیریکیه من العراق المحتله واللبنان والفلسطین ومن کل بلاد الاسلامی  فی اسرع الاوقات بای نحو کان ولو بالانفراد او الاجتماع ، بالسلاح او بید ، بالتیلیغیه مع السان لین او بالاجباریه..

 

فتوای امام ماهینی : اخراج اشرار آمریکایی از عراق ولبنان وسایر بلاد مسلمین بای نحو کان فرض است برهمه مسلمین ولو به دست خالی یا زبان وسلاح گرم یاسردوتبلیغات وتشکیل جلسات وغیره..

 Yankee go home

Imam Mahini calls: It is necessary to people to pool out the U.S force from all around the world. If that possible by the hand or talk, and even by the gun!  

 

 Imam Mahini burdi ki hami laic lari bussin eshika! U.S.A dan E.U dan har kim oldi garak geda eshika oz evlarina . olar nabayad muslim beladinda ghalalr . hark as olari chikhadsa all ona savab versin.


تاریخ : چهارشنبه 87/1/21 | 6:34 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

اخراج الاشرار

ان الامام الماهینی کتب :

فرض علی کل مسلم ومسلمه اخراج الاشرار امیریکیه من العراق المحتله واللبنان والفلسطین ومن کل بلاد الاسلامی  فی اسرع الاوقات بای نحو کان ولو بالانفراد او الاجتماع ، بالسلاح او بید ، بالتیلیغیه مع السان لین او بالاجباریه..

ان اولی الاول للاخوان العراقیین والشعب المحله الصدر ان اخراج الامیریکین بای نحو کان ! لانهم یفسدون ویقتلون فی العراق بعدد کثیر!

   ایها الابطال الصدر الشیعه فی العراق

ان الابرار فی محله الصدر فی البغداد انهم من جیوش المهدی عج فی الحقیقه لانهم استقاموا کما امر الله فی کتابه ضد الامیریکیه والاشرار المحتلین . ان الله یحامیهم بالملایکه والالاف من المسومین ان شا ءالله . الا انهم قادرون علی اخراج المحتلین من الوطن کله . ان الامیریکیون الاشرا ر کلهم من الاعضا الشیطان وانهم من حزب الشیطان وان حزب الشیطان کله علی الباطل والشعب العراقیه خصوصا الشعب الصدریه هم حزب الله وان حزب الله هم الغالبون! لاتهربوا ولاترهبوا! ان الارهابیون سیذهبون ویبقون الشعب المقاوم ان شاء الله

 وفی فلسطین لازم ان الحماس والجهاد وکل المنظمات الفلسطینیه وکلهم فی اللبنان یقاومون کما مقاومه ضد الاسراییلیه ونحن نشاهد الفتح قریبا فی کل العالم الاسلامیه فی البغداد والغزه والجنوب اللبنان وکل مکانات ان الله ایدهم

 

 

Laic kishilar na istillar?

Olar ki vatani satublar ajnabia na istillar ? turk balalri oyakh dilar va ghoimojac lar ki gana ajnabi gala ghizlari oghlanlari bein nan aparalar! Olar bisilar kid a kech di o zaman ki hami shei lari aparardolar bir kas bilmazdi! Javan lar islama ghonashiblar allahi istillar agar olar istamillar chilh silar eshiga gethsilar USA evina. Gedsilar yengi ya nukar ligh. Burda na ishlari war? Agar olar ki islam istamiri biz da olari istamiric. Mamalekat bir mamlekat all sovan did a o zaman keshti ki turki lari adam bilmirdilar.

Imam Mahini burdi ki hami laic lari bussin eshika! U.S.A dan E.U dan har kim oldi garak geda eshika oz evlarina . olar nabayad muslim beladinda ghalalr . hark as olari chikhadsa all ona savab versin.

 

Iranian Holy money in U.S.A

Recently we saw that the US people love Iranian money instead of US Dollars! Because the US dollars will bankrupts and the Iranian money rise! In LA, NY, Asian people and even US people love the Rial and replace it.

 

Imam Mahini said: It is necessary to all people to exit and pool out the U.S force from all around the world. If that possible by the hand or talk, and even by the gun!  

فتوای امام ماهینی : اخراج اشرار آمریکایی از عراق ولبنان وسایر بلاد مسلمین بای نحو کان فرض است برهمه مسلمین ولو به دست خالی یا زبان وسلاح گرم یاسردوتبلیغات وتشکیل جلسات وغیره..

 

اجبار مربیان خارجی به ...

تکلم به زبان غیر ایرانی در صدا وسیما گویا یک افتخار است! طبق گزارش ماهین نیوز همه سازمانهای ورزشی له اجبار آقای فردوسی پور باید به زبان انگلیسی حرف بزنند وحتی اگر مربی خارجی فارسی راهم فوت آب باشد کسر شان او میدانند که خودش فارسی حرف بزند! البته اینکه چقدر به مترجم میرسد وچند درصد آن به فردوسی پور این را گزارش نکردند ولی این مشخص است که حتی اگر مربی عرب یا اسپانیایی یا آلمانی وکرواسی هم باشد برای گسترش زبان انگلیسی وبالا رفتن درآمد تخم ترکه انگلیس  وجوجه فکلی های آن مجبورند انگلیسی یاد بگیرند ویا مترجم انگلیسی استخدام کنند! معلوم نیست حالا که تربیت بدنی اینهمه خرج میکند ومربی خارجی میاورد چرا یک کلاس کوچولوی فارسی برای آنها نمیگذارد ویا یکی از شرایط عقد قرارداد را دانستن زبان فارسی نمیداند؟ احتمالا یا عرق ملی اشان کور شده یا جیبشان باد کرده !

اسدالله یکتا در

اسدالله یکتا در دفتر ائتلاف بزرگ ورزش ایران حاضر شد قبلا نیز آراسته هنرپیشه پرسابقه گذشته حاضر بود دیروز برگزاری سالگرد فردین در بهشت زهرا مردم از او پرسیده بودند وضعت چطور است اسدالله گفته بود سیگار فروشی میکنم! نه بیمه هستم ونه درآمدی دارم وحالا سردار امامیان میخواست کاری برای بنده خدا بکند تا ایشان هرروز از ورامین با اتوبوس راه نیافتد برای سیگار فروشی بیاید در تهران او حتب به درامد ماهی چهارصد هزار تومان هم قانع بود ومیخواست ?تن عایله اش را سیر کند دستمزد او با کمال تاسف در هر بازی فقط صد هزار تومان است !...

 

امیر حسینی در گفتگو با ماهین نیوز گفت:

بدلیل جوان بودن ونوپا بودن فدراسیون بین المللی  ورزشهای زورخانه ای برای توسعه فعالیتهای خود نیازمند بودجه بیشتری هستیم وی اظهار امیدواری کرد باتوجه به اقبال شدید جهانیان به ورزشهای ملی ایران تربیت بدنی بتواند اختلاف سلیقه ها را کنار گذاشته وبه کمک رییس فدراسیون بین المللی فدراسیون ورزشهای زور خانه ای بشتابد وی همچنین انتظار داشت تا نهادهایی که برای تبلیغ اسلام وخط شیعه وزبان فارسی بودجه دارند دراین راه خطیر فدراسیون را تنها نگذارند..

 

 


تاریخ : سه شنبه 87/1/20 | 7:21 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

اشتغال و تولید،  وظیفه صنعت

صنعت سبز فقط با مناقصه

وزیر جدید آموزش و پرورش در جمع مدرسه سازان گفت: ما این‌همه پول می‌دهیم ولی مدارس ما استاندارد نیست و لذا برنامه‌ی جدید ما کاهش از کمیت و افزایش کیفیت آن است. دکتر علی احمدی افزود: ما اخیرا با رشد منفی دانش‌آموزی مواجه هستیم و نیازی به این‌همه مدرسه سازی نیست. ما باید کاری  کنیم که  مدارس مثل مدارس قدیم ماندگار باشد و دانش‌آموزان درآن احساس راحتی کنند . چرا باید معماری ساختمان طوری باشد که دختران در مدارس خودشان راحت نباشند؟ ماباید معماری را به سمت وسویی جدید ببریم. این سخنان  از زبان رییس جمهوری نیز شنیده شد. ایشان  در روز مهندسان در تالار بزرگ کشور گفتند: میدان امام در اصفهان بعد از 400سال هنوزهم به نیازهای روز پاسخ می‌گوید و چرا نمی‌شود معماری داشت مخصوص فرهنگ خودی و این امر امکان پذیر است. مهندس حبیب الله  بوربور معاونت عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس هم از این شکایت داشت که مدارس ما در مقابل زلزله مقاوم نیستند. وی گفت که مقاطعه کاران حتی در ارایه برخی گواهی‌ها و یا ثبت شرکت خود تعلل می‌کنند. وی ادامه داد: با یکی از  پیمانکاران  صحبت کردم وگفتم باتوجه به این‌که  همه پول وزارتخانه برای مدرسه سازی  در اول هر سال به حساب ریخته می‌شود و ما می‌توانیم به مدرسه سازها پیش پرداخت بدهیم. بهتراست آنها به جای این‌که وام بگیرند و 20 تا 30درصد بهره بدهند، همین مقدار را به ما تخفیف بدهند و آنها قبول کردند.

این صحبت‌ها و مخصوصاً سؤال وزیر آموزش وپرورش که چگونه می‌توانیم به اهداف جدید دست یابیم در یک جواب ساده خلاصه می‌شود و آنهم فقط مناقصه است: تمامی اهداف و نقاط مورد نظر در شرایط مناقصه منظور می‌شود، آنگاه برنده‌ی مناقصه کسی است که به این دستورالعمل‌ها بهتر واقف است وتجربه بیشتری دارد.

دراین زمینه معاون وزیر نفت و رییس شرکت پتروشیمی ایران نظرات جالبی دارد. مهندس نجابت حتی اخذ گواهی محیط زیست راهم جزو شرایط مناقصه می‌داند. ایشان که در همایش ایمنی وصنعت وحفاظت محیط زیست  در دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف  سخنرانی می‌کرد، افزود: ما به قدری در صنعت به مسأله‌ی محیط زیست توجه داریم که همین امروز درخواست حمایت چهار همایش علمی  را درهمین زمینه داشتیم. وی در اهمیت این مسأله گفت که در مناقصات داخلی وبین‌المللی، گواهی ایمنی وحفاظت محیط زیست از مراتب تأیید شرایط مناقصه‌گر است وهمین امروز در ماهشهر برای صنعت سبز جایزه می‌دهیم و در تهران نیز همایش دیگری دعوت دارم که لوح تقدیر به صاحبان صنایع حامی محیط زیست باید بدهیم.

راه حل از راه دور!

مهندس نجابت به موضوع مهم دیگری هم توجه کرد. وی که مقاله اصلی خود را به علت ضیق وقت به خبرنگار مناقصه داد تا چاپ شود؛ گفت من امروز به متن مقاله نمی‌رسم و چند نکته ضروری را تذکر می‌دهم و آن این است که متأسفانه مهندسان ما توجهی به مسایل داخلی ندارند. از موقعی که عسلویه و یا پتروشیمی عظیم ماهشهر را راه اندازی کرده‌ایم، با این‌که آماده هرگونه پذیرایی وشایق به دریافت نظرات بوده‌ایم، آنطور که باید و شاید از این سایت‌های صنعتی بازدید نشده است و مشکلات آن بررسی نگردیده‌ است.  در حالی‌که همین مهندسان مشکلات دیگر کشورها را از طریق ماهواره‌ها رصد می‌کنند و برای آنها راه حل می‌نویسند و بعضاً جایزه هم می‌گیرند  و البته این مایه افتخا ر ایران است و لکن کنترل از راه دور و ارایه راه حل برای مشکلی که از نزدیک لمس نشده، کمی نامناسب است و مهندسان بهتراست مسایل و مشکلات را از نزدیک ببینند و برای آن راه حل ارایه دهند. بنظر می‌رسد مهندس خواسته به این مسأله اشاره کند که سلام خارجی‌ها بی طمع نیست و آنان بیخودی به کسی که از راه دور مشکلات را حدس زده و راه حل ارایه نموده، جایزه نمی‌دهند بلکه اهداف استعماری در پشت آن منظور شده است که فرار مغزها  و نشان دادن درِ باغ سبز به آنان، بخشی از این اهداف بشمار می‌رود.

دکتر رشتچیان دبیر برگزاری این سمینار نیز گفت: امروزه اشتغال و تولید، دیگر اهداف صنعت محسوب نمی‌شود بلکه وظیفه او محسوب می‌شود. یعنی هر سرمایه‌گذار و صنعتگر نباید بگوید من برای ایجاد شغل کوشش می‌کنم و یا نباید فکر خودرا معطوف این امر کند که به تولید کمک می‌کند؛ این نوع تفکرات، تفکرات قرن بیستم یعنی 1950و ماقبل آن است. امروزه یعنی از 1998به بعد یا همان هزاره سوم؛ صنعت این امور را وظیفه خود می‌داند. یعنی به پله‌ی بالاتری توجه می‌کند و هدف خودرا  توسعه پایدار می‌داند و این امر فقط با تعامل با محیط زیست واهمیت دادن به آن ممکن است و باید طوری باشد که پیمانکاران بدون رعایت این امر به کار گرفته نشوند.

به طور مشخص، پیشنهاد این است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، لزوم  رعایت امور محیط زیستی را در چارچوب توسعه پایدار در رتبه بندی پیکانکاران دخالت دهد و آنانی که گواهی حفظ محیط زیست ندارند را از دور پیمانکاران خارج سازد تا صنعت سبز معنی پیدا کند.

صنعت سبز را باید از طبیعت آموخت

طبیعت، بدون احساس خستگی هرسال درختان خشک شده را زنده می‌کند بدون هیچ گله‌ای خاک را می‌روبد آنهارا به نهرها می‌برد و با آب باران همه جا را شستشو می‌دهد. هریک از موجودات، وظیفه خاصی دارند: گیاهان، گل‌ها و سبزه‌ها زینت صحرا و کوه هستند، به طوری‌که هر بیننده‌ای را به وجد می‌آورند و حتی حیوانات هم از دیدن این مناظر سرمست وشوق آفرین می‌شوند. بلبل و هزار دستان، آنقدر خود را به گل‌های سرخ نزدیک می‌کنند تا خارهای آن‌را احساس کنند و زخم آن‌را با لذت تمام به جان بخرند. زوج‌ها و جفت‌های آنان در هوای پاک طبیعت می‌چرخند و آواز می‌خوانند و آنان را به سرمستی بیشتر تشویق می‌کنند. حتی حیوان زبان بسته‌ای چون الاغ هم وقتی چمن را می‌بیند، از شادی فریاد سر می‌دهد وصحرا را از شوق خود خبردار می‌کند و گاه خود را برآن می‌غلطاند و برای چند ساعتی همه چیز را فراموش می‌کند. اما همه این شوق و ذوق‌ها، آسان بدست نیامده است. کوه‌ها، سال‌ها و ماه‌ها و روزها و ساعت‌ها در زیر بار سنگین برف و باران و باد و طوفان مانده‌اند و اکنون آبِ سرچشمه‌ی زلال، نتیجه‌ی این ایستادگیِ طاقت‌فرسای آنان است و این کمالِ بیرحمی است که ما خود را به نفهمی بزنیم و بگوییم آنها نمی‌فهمند:  یسبح لله ما فی السماوات والارض... همه ذکر خدا می‌گویند وما خموشیم! شعرهای سعدی ومثنوی مولانا و غزل‌های حافظ از کجا نشأت گرفته؟ آیا نیوتن جز به افتادن یک سیب فکر کرد؟ و آیا گالیله جز به ستارگان اندیشید؟ بدیع السموات والارض و کل له قانتون. خداست که جهان را به شکل بدیعی آفریده و این طبیعت زیبا و بدیع، سرِخود به وجود نیامده است. رنگ‌ها موزون هستند و گل‌ها زیبا و انسان‌ها از آنها زیباتر که فتبارک الله احسن الخالقین! خداوند که می‌خواست جمال خود را به بشر ارزانی دارد، آن را درقالب یک زن ریخت. زن مظهر زیبایی خدا و قداست ومعصومیت اوست و برهمین اساس فاطمه زهرا سلام الله راریحانه النبی گفته اند وکودکان را گلی از گل‌های بهشت دانسته‌اند. وجود جمال، لازمه‌ی درک جمال است؛ یعنی انسان باید به درجه‌ای از فهم وکمال برسد که زیبایی‌ها را درک کند. کسی که بلبلی را در قفس می‌کند و می‌گوید که می‌خواهد از صدای زیبای او لذت ببرد، این یک درک از درجات نازل زیبایی است. کسی که انسان‌ها را دربند می‌کند تا خدارا نپرستند، غافل ار آن است که خود او را هم خدا آفریده است و همین شوق وجذبه‌ی جاه طلبی راهم او داده است! آن که عشوه گری می‌کند و دل می‌برد و خدا را دشمن می‌دارد، غافل است از این‌که خداوند است که این زیبایی را به او داده و اگر بخواهد به آتشی یا گلوله‌ای و یا حتی ویروسی آن را پس می‌گیرد!

ان الله یغفر الذنوب جمیعا!

همه اشتباه می‌کنند و همه باده می‌نوشند و سرشان گرم است اما روزی خواهد رسید که این گرمیِ باده جایش را به حرارت عقل و دانش بدهد و این بشر به همه خیره‌سری‌های خود اعتراف کند و آنگاه است که همه‌ی بدی‌های او به خوبی تبدیل می‌شود وخداوند که به دنبال بهانه است، همه‌ی بدی‌های اورا می‌بخشد.

گناه بزرگ این بشر آن است که لحظه‌ای چند به خود واگذاشته می‌شود و خیالات او را برمی‌دارد و فکر می‌کند کسی است. او رحمانیت خدا را بد معنی می‌کند و فکر می‌کند این وظیفه خداست حالا که او را به وجود آورده، مانند خدمتکاری (العیاذ بالله) حاضر و آماده باشد و تمام حاجات و نیات و خواسته‌های اورا بدون کم و کاست برآورده کند! آنهایی‌که خدا را کافر می‌شوند، در واقع با خدا قهر می‌کنند فقط به این دلیل که تمام خواسته‌های آنها را به مانند یک نوکرِ کمر بسته اجرا نکرده است! و در واقع از تواضع خداوند سوء استفاده کرده و بر او فرمانروایی می‌کنند. کافران خدا را قبول دارند ولی با او می‌جنگند تا ثابت کنند باید آن چیزهایی را که می‌خواستند به آنها بدهد. هیچکدام منکر خدا نیستند بلکه خود را خدا می‌دانند! و بلکه بالاتر. این‌که حافظ می‌گوید: فلک را سقف بشکافیم وطرحی نو دراندازیم، زبانِ همه‌ی اینهاست که می‌خواهند بگویند ما طراح بهتری هستیم! بر عدالت خداوندی شک می‌کنند ولی به عدالت خودشان هرگز! اصلاً زمینه انتقاد از خدا در همین است که مافکر می‌کنیم خدا اشتباه کرده! مثلاً اشتباه کرده ما را به دنیا آورده و حالا دست خالی رهایمان کرده... «الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا!» مردم خوابند و مانند خواب زده ها هستند، آنها دنیا را صحنه بازی می‌دانند که همه چیز باید به کارگردانی آنها باشد! اما وقتی می‌میرند یا احساس مرگ می‌کنند، ناگهان آگاه می‌شوند و درهای حکمت ودانایی برویشان گشوده می‌شود.

صنعتگران هم باید بیدار شوند...

این تنها طبیعت بی جان نیست که می‌میرد و زنده می‌شود، این تابلوی نقاشی برای ماست تا خودرا درآن بینیم. ما نیز هر روز می‌میریم و زنده می‌شویم و هرصبح یک نعمتی تازه است، روزی است از نو و زندگی است که از ابتدا شروع می‌شود. چرا که دیروزی وجود ندارد. همه خاطره شده است و تجربه، فرداهم که نیامده. اصلاً انسان‌ها و موجودات هر لحظه می‌میرند و زنده می‌شوند آنها در حال شدن هستند نه در حال بودن! و این درس عبرتی برای همه است. همه‌ی تازه به دوران رسیده‌ها، نوکیسه می‌شوند. نوکیسه‌های قدیم، نوکیسه‌های جدید را مسخره می‌کنند ولی نمی‌دانند که هرلحظه ثروت آنان و طرح و نقشه‌شان می‌میرد و زنده می‌شود و همین صنعتگران هستند که مانند دانشمندان حسرت روزهایی را می‌خورند که بی کله برای پرکردن جیبشان می‌دویدند! و از خود می‌پرسند:  اینهمه که دویدند به کجا رسیدند؟ نه تنها این بازاری و تولید کننده ایرانی هستند بلکه می‌بینیم این جامعه صنعتی است که پس از سال‌ها ضرر زدن به طبیعت بیدار شده وبرهوت مانده از کارخانجات را به آبادی می‌خواند! چه کسی اکنون بهای گران شدن  نفت را می‌پردازد؟ همان کسی که بیش از همه آنرا مصرف می‌کند. به قول مولانا: این جهان کوه است و فعل ما ندا! و به قول نیوتن هرعملی را عکس العملی است.  


تاریخ : دوشنبه 87/1/19 | 7:10 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

سلامتزایی یا سلامت زدایی ؟

پزشکی در اسلام همچون گورکنی مکروه است زیر پزشک روزی خودرا از بیمار شدن دیگران میخواهد همانطور که گورکن منتظر مرگ بیشتر مردم است تا به درآمد بیشتری برسد لذامیدان دادن به پزشکان یکنوع سلامت زدایی است نه سلامت زایی همانطور که تاریخ هم ثابت کرده اکثر بیماری های لاعلاج ساخته وپرداخته اینها بوده تا مردم را بترسانند وبه درآمد بالاتری برسند. نمونه اش پیدایش بیماری ایدز است. ماحتی میدانیم بسیاری از پزشکان از همین مقوله برای نفوذ سیاسی استفاده کردن اند حتی در انتخابات اخیر ما می بینیم یک پزشک که دراس همه پزشکان هم است پلاکاردش شهر را پر میکند وبعد مبرود ? میلیون هم جریمه میدهد که افتخار کند قانون را زیر پا گذاشته وکسی هم اعتراض نکرده وبا پولش جرم خود راهم جریمه داده است ! البته هستند پزشکان متعهد ولی بسیار کم هستند

 

ایران قدرت اول جهان است ولی برخی مدیرانش نمیدانند!

ایران درهمه زمینه ها قدرت اول جهان است واعترافات بوش ودیگران این را اثبات میکند گرچه حرفهای آنان از روی حقد وکینه است ولی اعتراف به بزرگی وتوانایی ایران مایه افتخار ملت ایران است ولی برخی از مدیران آنرا باور ندارند وهنوز فکر میکنند ایران همان شاخه کوچکی از عربستان است که با مسئله خلیج عربی وامثال آن اورا سرگرم کنند!

 

تولید انبوه مسکن یعنی اسکان گوسفند وار

آنهاییکه از زیاد شدن امت حزب الله نگران هستند از هرطریقی برای محدود کردن اینها استفاده میکنند! مثلا در موضوع مسکن ما میبینیم تولید انبوه وکوچک مسکن را درطبقات زیاد پیشنهاد میکنند <انرا تولید صنعتی مسکن نام میگذارند! ومیگویند صنعت ساختمان باید ارزانی هدیه کند اولا که تاحالا فقط گرانی هدیه کرده وانبوه سازان عامل اصلی گرانی هستند ثانبا مگر مردم گوسفند هستند که هروز باید در قوطی های کوچک بنام خانه جای داده شوند؟ بهترین راه ایجاد شهرک صلواتی در دل کویر یا در بیابانهای رها شده جاده قم وتهران وقزوین وزنجان وو.. است!

قتصاد آمریکا اقتصاد جهان نیست !

روزنامه های اقتصادی که غالبا از اساتید مورد تایید سازمان سیا در اقتصاد وتحلیلهای ان استفاده میکنند سعی دارند اقتصاد امریکا را اقتصاد جهان بدانند واگر رکود درآن اتفاق افتاد آنرا فاجعه جهانی معرفی کنند! در حالیکه رهبر عزیز ورییس جمهور محبوب این سال را برای ایران سال شکوفایی اقتصادی معرفی کردند آنها میخواهند با این تحلیلها کام ایرانیها را تلخ کنند ولو ان روزنامه اقتصاد در ایران باشد!

ثبت کوه دماوند

بعنوان اولین اثر طبیعی باعث خواهد شد دیدگاه غربیها که با تبلیغات عربها عجین شده وفکر میکنند ایرانی یکی از روستاهای عربستان است که فقط برای شتر سواری باید به آنجا رفت تصحیح میشود

 

پول ایران در آمریکا

امروزه در لس آنجلس نه تنها میان ایرانیان بلکه میان مردم آمریکا نیز پول ایران رایج شده است واخیر ا که رکود اقتصادی آمریکا را فراگرفته مردم اعتقاد پیدا کرده اند که فقط پول ایران که یک پول مقدس است باقی خواهد ماند لذا براساس اخبار رسیده در شهرها وایالتهای زیادی پول ایران را از قابها درآورده وروانه بازار کرده اند

وکلا هم مثلا دکاتیر!

دفتر داران این روزها که با کمی کار مواجه شده اند دست به دامان قوه قضاییه شده اند که برخی کارها به سوی آنها روانه کند!

 

Laic kishilar na istillar?

Olar ki vatani satublar ajnabia na istillar ? turk balalri oyakh dilar va ghoimojac lar ki gana ajnabi gala ghizlari oghlanlari bein nan aparalar! Olar bisilar kid a kech di o zaman ki hami shei lari aparardolar bir kas bilmazdi! Javan lar islama ghonashiblar allahi istillar agar olar istamillar chilh silar eshiga gethsilar USA evina. Gedsilar yengi ya nukar ligh. Burda na ishlari war? Agar olar ki islam istamiri biz da olari istamiric. Mamalekat bir mamlekat all sovan did a o zaman keshti ki turki lari adam bilmirdilar.

 

 

Iranian Holy money in U.S.A

Recently we saw that the US people love Iranian money instead of US Dollars! Because the US dollars will bankrupts and the Iranian money rise! In LA, NY, Asian people and even US people love the Rial and replace it...

 

ابطال الصدر

ان الابرار فی محله الصدر فی البغداد انهم من جیوش المهدی عج فی الحقیقه لانهم استقاموا کما امر الله فی کتابه ضد الامیریکیه والاشرار المحتلین . ان الله یحامیهم بالملایکه والالاف من المسومین ان شا ءالله . الا انهم قادرون علی اخراج المحتلین من الوطن کله . ان الامیریکیون الاشرا ر کلهم من الاعضا الشیطان وانهم من حزب الشیطان وان حزب الشیطان کله علی الباطل والشعب العراقیه خصوصا الشعب الصدریه هم حزب الله وان حزب الله هم الغالبون! لاتهربوا ولاترهبوا! ان الارهابیون سیذهبون ویبقون الشعب المقاوم ان شاء الله

 وفی فلسطین لازم ان الحماس والجهاد وکل المنظمات الفلسطینیه وکلهم فی اللبنان یقاومون کما مقاومه ضد الاسراییلیه ونحن نشاهد الفتح قریبا فی کل العالم الاسلامیه فی البغداد والغزه والجنوب اللبنان وکل مکانات ان الله ایدهم

 

 


تاریخ : دوشنبه 87/1/19 | 12:0 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر
اخبار قدیمی‌تر >>