تماس با ما شهریور 89 - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

 

زبان شیرین فارسی نه فقط در افغانستان و تاجیکستان بلکه در پاکستان و کردستان عراق و بخش عظیمی از هند و چین طرفداران زیادی دارد و  کتاب های سعدی و حافظ و فردوسی توسط مردم  سینه به سینه حفظ می شوند و داستان های آن را برای یکدیگر تعریف می کنند. و شعر ها را همه از بر هستند و ضرب المثل های خودشان قرار داده اند حتی در ترکیه که آتاتورک آن ها مجبور به عصبیت ترکی کرده اغلب کلمات ایشان فارسی هست مخصوصا لغاتی که با اسلام در ارتباط است مانند اینکه در ترکیه برخلاف ایران به وضو دست نماز می گویند و بجای صلات از همان کلمه نماز استفاده می کنند مادر من هم که خدا رحمتش کند با اینکه هیچ فارسی نمی دانست همیشه موقع اذان گفتن زیر لب می گفت حق است لا اله الا الله ! وحق است محمد رسول الله و علی ولی الله. براساس  کشف علمای لغت بسیاری از کلمات قرآن نیز فارسی است و براسا س حروف ابجد به تعداد حروف فارسی کلمه فارسی وجود دارد! یعنی بیش از 351 عدد!این است که باید حداقل کردستان عراق و پاکستان به این لیست اضافه شود مثلا در کردستان عراق برعکس ایران به جای اطلاعات مینویسند پرسگاه ! لذا باید این روند را شناخت و در رشد آن کوشید.  

Pakistan and India, and Chinese and Kurdish states relative to be added!

Sweet Farsi languages not only in Afghanistan and Pakistan and Tajikistan, but Iraqi Kurdistan and much of India and China are popular and book by Saadi and Hafez, Ferdowsi and the people are protected chest to chest and stories it is defined for each them. Poems  all of them are saying on their own have even Ataturk in Turkey that it has forced nervousness Turkish Persian is often their words, especially words that are associated with Islam such as that in Turkey, unlike Iran"s prayer ablution Slat and instead say the same words of my mother use to the mercy of God with the fact that no Persian not always know when to say prayer is said is true la ilaha illalla ! Its right Mohammad prophet of Allah and Ali, but of God. Depend on  scholars discovered many words of Persian words from the Koran and the number of characters  and letters Abjad Persian word there! I.e. more than 351 number! Is that at least Iraqi Kurdistan and Pakistan be added to this list in Iraqi Kurdistan, for example, instead of the contrary information written Porsgah! Therefore, should recognize this trend and tried to grow it

.

باکستان والهند ، والصین والدول الکردیة النسبیة التی یمکن ان تضاف!

الحلو اللغات الفارسیة ، لیس فقط فی أفغانستان وباکستان وطاجیکستان ، ولکن کردستان العراق وجزء کبیر من الهند والصین الشعبیة وکتاب سعدی وحافظ ، فردوسی والشعب محمیة الصدر إلى صدره وقصص تم تعریفه عن کل منهم. القصائد کلها قوله یوم ستکون لها أتاتورک حتى فی ترکیا أنها أجبرت العصبیة الترکیة الفارسیة غالبا ما یکون کلامهم ، والکلمات لا سیما التی ترتبط مع الإسلام مثل تلک الموجودة فی ترکیا ، على عکس الوضوء الصلاة ایران السلط ویقول بدلا من ذلک نفس الکلمات استخدام والدتی الى رحمة الله مع حقیقة أنه لا یوجد الفارسی لا یعرفون دائما عندما یقول صلاة یقال صحیحا لا إله الاالله  فی حق النبی محمد من الله وعلی ، ولکن الله اکتشف العلماء تعتمد على العدید من الکلمات من الکلمات الفارسیة من القرآن الکریم وعدد من الشخصیات ورسائل أبجدی الفارسی کلمة هناک! أی أکثر من 351 رقم! وأضاف أن ما لا یقل عن کردستان العراق وباکستان على هذه القائمة فی کردستان العراق ، على سبیل المثال ، بدلا من العکس معلومات مکتوبة Porsgah! ولذلک ، ینبغی الاعتراف بهذا الاتجاه ، وحاولت أن تنمو.

 


تاریخ : یکشنبه 89/6/21 | 8:54 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

سیل مهیب و سراسری پاکستان به مردم این منطقه می گوید که این همان سزای تسلیم شدن دولت پاکستان در مقابل آمریکا است آمریکا بجای کمک به مردم پاکستان آن ها می کشد و در شرایطی که بالگرد ها و ارتش باید به کمک سیل زدگان برود آن ها آماج حملات خود می کند و بهانه می آورد که برای کشتار طالبان است ! عجب این طالبان که خودشان به وجود آوردند و همه مشخصات آن را میدانند هنوز وجود دارد؟ یعنی آمریکا هنوز نتوانسته آن ها قلع و قمع کند؟ وچرا این ناتوانی ارتش آمریکا را باید مردم جبران کنند؟

  

آیا عصر کتابسوزان شروع شده؟

سلمان رشدی با آن همه جسارتش به پیامبر هرگز به او گفته نشد که کتابش را بسوزانند. اما اکنون آمریکا مظهر تمدن غرب محلی برای اعلام آزادنه  کتابسوزی است !آن هم کتاب مقدسی که نزد همه ادیان مقدس است آیا این اعتراف غرب به دروغگوئی های رهبران خود نیست؟ آن ها سال ها ادعا می کردند که مسلمانان آتش سوزی کتاب راه انداخته اند در حالیکه این طور نبود . اما اکنون خودشان به این کار افتخار می کنند!

 

Why the U.S. is not Pakistan
Pakistan floods awesome people and around the area, said that because of the surrender of the Pakistani government against the United States of America instead of helping the people of Pakistan and it takes a situation where helicopters and army should go to help flood victims they target attacks and will bring an excuse for killing the Taliban! What the Taliban that they created and still know all the specifications are there? The United States not yet to its eradication? The U.S. Army and why disability should be compensated for their people?
Book burning age started?
Selman Rushdie with all audacity the Prophet never told her not to burn the book. But now the U.S. West local manifestation of civilization"s Book burning freely is that the Bible is sacred to all religions that with this confession the West is lying by their leaders? They claim those years of fire book Muslims have launched, while not so. But now they are proud to do this!

 

 

لماذا الولایات المتحدة لیست باکستان
باکستان الفیضانات الهائلة والناس فی جمیع أنحاء المنطقة ، وقال أنه نظرا للاستسلام للحکومة الباکستانیة ضد الولایات المتحدة الأمریکیة بدلا من مساعدة شعب باکستان ویستغرق الحالة التی تکون فیها طائرات هلیکوبتر والجیش یجب ان تذهب لمساعدة ضحایا الفیضانات التی تستهدفها الهجمات وسوف تجلب ذریعة لقتل طالبان! ما طالبان أنها خلقت ومعرفة کل مواصفات لا تزال هناک؟ الولایات المتحدة لم تصبح بعد فی القضاء علیه؟ ینبغی التعویض والجیش الأمیرکی والعجز لماذا لشعوبها؟کتاب بعد ظهر حرق هل بدأت؟
سلمان رشدی مع جمیع الجرأة أبدا النبی قال لها لا لحرق الکتاب. ولکن الآن مظهر الغربی للولایات المتحدة المحلیة من حرق کتاب حضارة بحریة هو أن الکتاب المقدس هو مقدس لجمیع الأدیان أن هذا الاعتراف مع الغرب هو الکذب من قبل قادتهم؟ وهم یدعون تلک السنوات من المسلمین کتاب النار وبدأت ، فی حین لم یکن کذلک.
ولکن الآن انهم یشعرون بالفخر لتفعل ذلک!

????? ??????? ????????? ???? ??
????????? ??????? ????? ?? ?? ??????? ?? ????? ????, ?? ??? ?? ??????? ????????? ?? ????? ?? ??? ?? ???? ??????? ?? ??????? ????? ??????? ?? ????? ?????????? ????? ?? ?????????? ?? ?? ?? ?? ?????? ??? ???? ???????????? ?? ???? ?? ???? ???????? ?? ??? ?? ????? ?????? ???? ????? ???? ?? ?? ??????? ?? ????? ?? ??? ?? ????? ???? ????! ???? ??????? ?? ?? ????? ?? ?? ??? ?? ??? ????????? ???? ??? ???? ??????? ???? ???? ??????? ?? ??? ??? ?? ????? ???????? ??????? ???? ?? ????? ????????? ???? ????? ?? ??? ?????? ???? ???? ??????????? ????? ????? ?? ???? ?? ?????
??? ???????? ?? ??? ?????? Selman ?????? ?? ??? ????? ???? ??? ??? ??? ????. ????? ?? ?????? ???? ?? ?? ??????? ?????? ??????? ?????????? ?????? ?? ?? ?? ????? ?? ??? ?????? ?? ?? ???? ??????? ????? ?? ??? ???? ?????? ?????? ??? ??? ??? ?? ???? ?? ??? ?????? ??? ?? ?? ????? ????????? ?? ?? ?????? ?? ???? ???? ?? ???? ?? ??, ???? ??? ????. ????? ?? ?? ??? ???? ?? ??? ???? ??!

 


تاریخ : جمعه 89/6/19 | 11:16 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

ملاقات مدیر مسئول هفته نامه ماهین با معونت مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

سید احمد حسینی ماهینی صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته نامه ماهین ساعت 15:15با دکتر رامین ملاقات داشته و موارد زیر را مطرح نمودند وایشان قول همکاری دادند:

1-               پروند ه خبر گزاری ماهین نیوز تکمیل و در نوبت هیات نظارت می باشد درخواست طرح آن رادارم

2-               در خواست ثبت سایت ماهین نیوز نیز شده است ولی تاکنون جواب در یافت نشده

3-               در خواست دارم وام 30میلیونی دفتر کار را که به علت سخت گیری بانک تجارت مسکوت مانده به بانک دیگری یا شرایط بهتری محول شود

4-               کارت خبرنگاری برای این جانب هنوز صادر نشده است

5-               مجوز طرح ترافیک 1نفر بنام مجید حسینی هنوز تایید نشده است

6-               برای سفرعتبات عالیات یا کشور لبنان وغزه در خواست ما بررسی نشده است

7-               در هیچیک از جلسات مدیران مسوول دعوت نامه برای ما نیامده

8-               نحوه حضور خبر نگار ما رادر نشست های خبری ریاست جمهوری، هیات دولت ،وزارت امور خارجه ومجلس شورای اسلامی اعلام فرمائید.


تاریخ : پنج شنبه 89/6/18 | 4:36 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

 

متاسفانه یک عده که رسانه های دنیای در دست آن هاست سعی دارند با غرور تمام خود را تمام دنیا معرفی نمایند والبته از این ها بعید نیست زیرا قلم به مزد هستند و مزدور استعمار اما از این ها بدتر کسانی هستند که به طور مستقیم و غیر مستقیم این نظر آن ها تایید می کنند و آن ها را اگر همه دنیا تبلیغ نکنند حداقل آن ها آقای دنیا و صاحب و همه کاره می دانند  !

از جمله یک کشیش دیوانه در یک گوشه دنیا خواسته حرفی بزند. از او بعید نیست بالاخره دیوانه که شاخ و دم ندارد هرکس در هرکجای دنیا می تواند این حرف را بزند یا چنین ادعائی داشته باشد. اما بزرگ کردن آن و در سطح رسانه های معروف بین المللی مطرح نمودن آن بعید است و بعید تر از آن باور پذیرتر کردن آن توسط برخی رسانه های موجه می باشد . باید دانست که اعتراضات مردمی از یهودیان و مسیحیان و مسلمانان برعلیه این شخص هرچند لازم است ولی این تست خبری برای رسانه های امپریالیستی مثبت خواهد بود که میتوانند از یک کاه کوهی بسازند و برعلیه جهان اقدام نمایند و اختلافات را دامن بزنند و مردم را دریک استرس دائمی نگه دارند

A priest is not crazy about all West
Unfortunately, a number of media in the world are trying to host it with all your proudly introduced the world of course this is unlikely because of the pen and wage laborer colonialism but these are worse than those that directly and indirectly The comments are approved it and if they do not at all the advertising world and its owner Mr. and versatile world know!

Mad as a priest in a corner of the world wanted letter calls. Finally, he is unlikely that crazy horn and tail does anyone anywhere in the world can beat this statement or claim to be. But making it big and famous in the international media to discuss the more unlikely it is unlikely and susceptible to the belief by some media is justified. Must know that protests from Jews and Christians and Muslims against this person, however, is needed for news, but this test will be positive in the imperialist media that can build a straw mountain, and decided against the world and disputes skirt and throw people in a stress permanent hold

وقال الکاهن لیست مجنونة عن کل الغربیة
لسوء الحظ ، هناک عدد من وسائل الاعلام فی العالم تحاول المضیفة مع کل ما تبذلونه من عرض بفخر على العالم وبالطبع هذا غیر وارد بسبب القلم والأجور عامل الاستعمار ولکن هذه هی أسوأ من أولئک الذین مباشرة وغیر مباشرة تتم الموافقة على التعلیقات التی واذا لم یفعلوا فی العالم والإعلان عن جمیع صاحبها السید وتنوعا تعرف العالم!
بما فی ذلک الکاهن فی زاویة من العالم ودعا تدعو الرسالة جنون. وأخیرا ، وقال انه من غیر المرجح أن القرن مجنون والذیل والجمیع فی کل مکان فی العالم قادر على الفوز على هذه الرسالة أو تدعی أن یکون. ولکن مما یجعلها کبیرة ومشهورة فی وسائل الإعلام الدولیة لمناقشة مزید من المرجح أنه من غیر المرجح وعرضة للاعتقاد من قبل بعض وسائل الاعلام له ما یبرره. یجب أن نعلم أن احتجاجات من الیهود والمسیحیین والمسلمین ضد هذا الشخص ، ومع ذلک ، هناک حاجة للحصول على الأخبار ، ولکن هذا الاختبار ستکون ایجابیة فی وسائل الاعلام الامبریالیة التی یمکن بناء جبل من القش ، وقررت على العالم وتنورة المنازعات ورمی الناس فی الإجهاد عقد دائم

 

Bir rahip hakk?nda deli West de?ildir
Ne yaz?k ki, dünyada medya bir dizi ile ev sahipli?i yapmaya çal???yoruz tüm gururla tabii bu kalem ve ücret i?çi s?mürgecilik ama bu o daha k?tü oldu?u do?rudan ve dolayl? olarak, çünkü bir olas?l?kla dünyaya tan?tt? yorum ve tüm reklam dünyas? ve sahibi Mr ve çok y?nlü e?er onlar yapmak de?il dünya biliyor o onaylan?r!
dünya deli mektup aramalar denilen bir k??esinde bir rahip dahil. Son olarak, o deli boynuz ve kuyruk dünyan?n her yerinde bu beyan? yenebilir veya talep olmas? kimse yok olas? de?ildir. Ama bu büyük ve ünlü uluslararas? medya daha da olas? ve baz? medya taraf?ndan inanç aç?kt?r olas?l?kla g?rü?mek üzere yap?m hakl?. Bu ki?iye kar?? Yahudiler ve H?ristiyanlar ve Müslümanlar protestolara Ancak, haber için gereklidir, ama biliyorum olmal? bu test pozitif bir saman da? yapabiliriz emperyalist medya olacak ve dünya ve anla?mazl?klar?n etek ve atmak halk?na kar?? bir stres içinde karar sürekli tutun

 


تاریخ : پنج شنبه 89/6/18 | 11:15 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

در حالیکه مهمترین قانون خانواده در مجلس مطرح است لاریجانی به توصیه زنان مسئله داری چون جمیله کدیور و فاطمه حقیقت جو و الهه کولائی و الهه راستگو سه اصل مهم آن را بدون رعایت آئین نامه داخلی و با قلدری تمام مسکوت گذاشت !

 در حالیکه خداوند از پیامبر خواست تا در آخر عمر خود با صیغه کردن زنان بی سرپرست این اصل را در جامعه جاری کند و حتی از درمورد زید که به دستور صریح قرآن انجام شد ازسوی بسیاری  مورد شماتت قرار گرفت .اما بلافاصله بعد از عمر بن الخطاب اینهمه دستورات اکید پیامبر را حرام خواند و اورا بی آبرو کرد و طوری در جامعه مطرح نمود که پیامبر به دنبال شهوت رانی بوده است ! از آن زمان تاکنون سایه تحریم این اصل چنان سنگین بوده که حتی علمای بزرگ اسلام هم از ترس آبروی خود نتوانستند به خوبی از آن دفاع کنند و اکنون مجلس را اسیر این تبلیغات کرده اند و خوب تشخیص داده اند برای باطل کردن حکم اسلامی به سراغ چه کسی بروند. ولی آقای لاریجانی بداند که دیگر دوره افه های روشنفکری گذشته و خیانت هرکس به احکام اسلامی دیگر روشنفکری خوانده نخواهد شد. باید این را بدانند تحریف احکام اسلامی تحت هر عنوانی خسارت  دنیا و آخرت را درپی خواهد داشت...مسئله ازدواج موقت کاملا روشن است حتی تعدد زوجات معلوم است و نباید با پیچیده کردن موضوع آن را حذف کرد! زنانی که نام برده شده علنا با ازدواج معمولی مخالفند و آن را قید و بندی برای فعالیت اجتماعی زن میدانند ! چه رسد به ازدواج مجدد یا موقت ! آن ها مشمول گفته امام علی هستند که فرمود برخی زنان به حرام خدا راضی ترند تا حلال آن ! اگر همسران آن ها با هزاران زن به طور حرام و غیر رسمی رابطه نامشروع داشته باشند برای آن ها مهم نیست. اما اگر یکی از آن ها را شرعی همسر خود کند دنیا را زیر ورو می کنند. برخی از آن ها ترجیح می دهند هر روز و هر ساعت دست یکی باشند ولی با سنت رسول الله حلال نشوند! آیا باید سرنوشت جهانی را به دست این جور زنان داد؟

 

Larijani meeting with women having problem!

While most family law introduced in the House is recommended for women Larijani significant problem because the truth Jamila Kadivar elaheh Kulayy true goddess and the three principles without observance of domestic laws and bullying all treated with silence!

While the Messenger of Allah wanted to end his life with marriage to a guardian of this article, women in society and even from now on that Zeid was the Koran explicitly orders and so  were highly taunt. But after Omar Ibn Khatab But the strict orders of the Prophet prohibited without calling him prestige in the society and so can be a prophet to follow lust is racing! Since then the shadow of the original sanction was so heavy that even the great scholars of Islam also fear their reputation could not defend it well and now they captured the House and the ads have been well recognized for seeking to undo what the Islamic ruling one go. But Mr. Larijani to know other course effete intellectual past betrayed anyone to Islamic law and other intellectual will not be read. Must know the distortion of Islamic law under any title loss world and the hereafter ... batter will issue temporary marriage is quite clear even polygamy is not known with complex topics will delete it! Women named publicly oppose conventional marriage and it mentioned social activities for women know! Let alone remarry or temporary? They are subject to the Imam Ali said that some women are more satisfied with the solvent God forbidden it! If their wives with thousands of women and forbidden to have non-official liaison for it does not matter. But if one of them religious world following her husband to Vero are. Some of them prefer to lose every day and every hour, but the tradition of Prophet is not now! Should the fate of the women in this match?

 

لاریجانی الاجتماع مع النساء وجود مشکلة!
فی حین أن معظم قانون الأسرة التی أدخلت فی البیت فمن المستحسن للنساء لاریجانی مشکلة کبیرة لأن الحقیقة جمیلة کدیور إلهة صحیح والمبادئ الثلاثة من دون مراعاة للقوانین المحلیة والبلطجة کل تعامل مع الصمت!
فی حین أراد رسول الله أن یختم حیاته مع الزواج من ولی من هذه المادة ، والمرأة فی المجتمع وحتى من الآن فصاعدا أن زید کان القرآن صراحة أوامر وتهکم وذلک إلى حد کبیر. ولکن بعد عمر بن الخطاب ولکن أوامر صارمة للنبی المحظورة دون استدعاء له مکانة فی المجتمع وهکذا یمکن أن یکون نبیا لمتابعة السباق وشهوة! وقد تم منذ ذلک الحین ظل العقوبات الأصلی کان ثقیلا لدرجة أن علماء الإسلام العظیمة ویخشى أیضا سمعتها لا یمکن الدفاع عنها بشکل جید والآن انهم استولوا على البیت والإعلانات المعترف بها جیدا لماذا تسعى الى التراجع عن حکم الإسلام دفعة واحدة
. لکن السید لاریجانی لمعرفة مسار عقیم أخرى الفکریة الماضی أی شخص خیانة للشریعة الإسلامیة والفکریة الأخرى لن تکون قراءة. یجب أن تعرف تشویه للشریعة الإسلامیة تحت عنوان أی خسارة الدنیا والآخرة... الخلیط ستصدر زواج المتعة واضح تماما تعدد الزوجات غیر معروف حتى مع المواضیع المعقدة وحذفه! عین المرأة یعارضون علنا الزواج التقلیدیة وذکرت الأنشطة الاجتماعیة للمرأة أن أعرف! ناهیک عن الزواج أو مؤقتة؟ وهی تخضع لالإمام علی قال إن بعض النساء أکثر راض عن الله المذیبات النهی! إذا زوجاتهم مع الآلاف من النساء وممنوع أن یکون الاتصال غیر الرسمیة لأنها لا یهم. ولکن إذا کان واحد منهم العالم الدینی التالیة زوجها لفیرو و. بعضهم یفضل أن یخسر کل یوم وکل ساعة ، ولکن تقلید النبی لیس الآن! وینبغی أن مصیر المرأة فی هذه المباراة؟

 

 


تاریخ : جمعه 89/6/12 | 11:16 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

 

مذاکره برای فرار از رمضان !

جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل نشان دادکه ماه رمضان میتواند چه انگیزه قوی در اعراب ایجاد کند تا آن ها بتوانند در مقابل ارتش اسرائیل ایستادگی کنند. این است که هرساله برای گریز از رمضان ترفندی را مطرح می سازند امسال نیز مذاکره واشنگتن برای حقوق فلسطینی ها فقط به این منظور است که روز قدس و ماه رمضان سپری شود و الا همه میدانند که نه اسرائیل به سازش تن می دهد و نه محمود عباس نمایندگی فلسطینی ها را دارد.در پایان مذاکره همه چیز مثل اول خواهد بود درست مانند اینکه مذاکره ای صورت نگرفته است.در واقع غربی ها در مقابله با شرقی ها یک چیز را یاد گرفته اند: از انسانیت آن ها سوء استفاده کنند و با دروغ های بزرگ و کوچک سرگرم کنند و حقوق آن ها را ندهند.اما شرق هم تا مدتی تحمل دارد از این دروغ ها بشنود و روزی خواهد رسید که این نوع کار ها بی ارزش شود و امروز همان روز است. مردم فلسطین دست اسرائیل و آمریکا را خوانده اند و دیگر تسلیم این دروغ ها نمی شوند اگر ساده اندیش یا ترسوئی مانند محمود عباس هم پیدا شوند درواقع اگر در فکر فریب غرب به روش خودشان نباشند عروسک هائی هستند که سرنوشت خود را به غرب گره زده اند و در همان چاه می افتند که غرب افتاده است.

 

Opportunity to negotiate the name of fire!
Negotiations for the escape of Ramadan!
Arab-Israeli Six Day War showed what could be the month of Ramadan in the Arab and provide strong motivation for them so they stand against the Israeli army. Is that for each year to escape the tricks of Ramadan this year also raised the build for the rights of the Palestinian negotiators in Washington just this purpose that the Qods Day and will spend the month of Ramadan and Ella all know that neither Israel will not compromise tone Mahmoud Abbas Palestinian representative types. negotiated at the end of the first things would be like just like that dialogue has been taken. In fact, Westerners in the face of the east have learned one thing: the human it can abuse and lies large and small will entertain them and not rights. but also to the East has long tolerated the lies and will one day hear that this type of work is worthless and that day is today. Israel and the Palestinian people have read the United States and other submission if the lies are not naïve or cowardice like Mahmoud Abbas will also find a fact, if deception in the West think their methods are not those puppets that their fates are tied to the West and the fall in the same well that the West has fallen.

 

 

فرصة للتفاوض على اسم لاطلاق النار!
المفاوضات من أجل الهروب من رمضان!
بین العرب واسرائیل حرب الأیام الستة وأظهر ما یمکن أن یکون شهر رمضان فی العالم العربی وتوفیر حافز قوی بالنسبة لهم لذلک هم یقفون ضد الجیش الاسرائیلی. وذلک عن کل سنة للهروب من الحیل من شهر رمضان هذا العام کما أثار بناء من أجل حقوق المفاوضین الفلسطینیین فی واشنطن فقط هذا الغرض على أن یوم القدس وسیقضی شهر رمضان ، وایلا نعلم جمیعا أن لا اسرائیل ولا حل وسط لهجة محمود عباس أنواع الممثل الفلسطینی. والتفاوض فی نهایة أول الأشیاء أن یکون مثل مثلما لم یتخذ هذا الحوار ، وفی الحقیقة ، فإن الغربیین فی مواجهة شرق تعلمت شیئا واحدا : أن الإنسان یمکن أن الاعتداء والأکاذیب وکبیرها وصغیرها تسلیة لهم ولیس الحق. ولکن أیضا فی الشرق تحملت طویلا الأکاذیب واحد والیوم نسمع أن هذا النوع من العمل لا قیمة لها ، وذلک الیوم هو الیوم. إسرائیل والشعب الفلسطینی قد قرأت والولایات المتحدة وتقدیم أخرى إذا کان لا تکمن السذاجة أو الجبن مثل محمود عباس وأیضا العثور على الحقیقة ، إذا الخداع فی الغرب یعتقدون الأسالیب لیست تلک الدمى التی ترتبط مصائرهم للغرب وتقع فی نفس جیدا أن الغرب قد انخفض.

 

 

??????? ???? ??? ???? ?? ?? ??!
???? ???? ?? ?????? ?? ?????!
???? ????? ??? ????? ???? ?? ???? ????? ???? ?????? ????? ????? ???? ???????? ??? ???? ???? ?? ??? ?????? ??? ???? ???????. ??? ?? ???? ?? ??? ??? ?????? ?????? ?????? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ????????? ?? ????? ???? ???? ???????? ?????????? ????? ????? ??, ?? ??? ???? ????? ????? ?? ???? ?????? ???? ???? ?????? ?????? ?? ?? ????? ???? ????? ???? ???? ????? ????????. ??? ???? ???? ?????? ???????? ???? ??? ??? ?? ?????? ????. ?????, ????? ??? ????? ???? ??? ???: ???? ??? ???? ?????? ????? ?????? ?????? ???? ???? ???? ??? ??????. ??? ?? ????? ?? ????? ??? ?????? ??? ???? ???? ????? ?? ?? ??? ?? ????? ??? ??? ??? ???? ?? ????. ????? ??? ???????? ?? ????? ?? ????? ????? ??? ???? ????? ?? ????? ?? ?? ?????? ?? ?????? ??? ????? ????, ????? ?? ?? ??????, ?? ????? ????? ???? ?????? ???? ?? ?? ??? ????? ?? ????? ?????? ????? ??????? ???? ???? ?? ????? ???.

 

 

 

 

 

 


تاریخ : جمعه 89/6/12 | 4:15 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

بافت های فرسوده فضای سبز شود!

با توجه با اینکه وام دادن و یا پرداخت یارانه برای بازسازی بافت های فرسوده تا اکنون بی  نتیجه بوده  لذا پیشنهاد می شود بافت های فرسوده طی یک مصوبه در اختیار شهرداری ها قرارگیرد تا به فضای سبز یا فضاهای فرهنگی تبدیل شود.

اصولا با فت های فرسوده بر دو قسم عمده هستند: یا داری مالک مشخص هستند یا مجهول المالک . در قسمت اول یا مالک مایل به تغییر وضعیت هست یا فرهنگ تغییر وضعیت را ندارد. آن هائی که فرهنگ تبدیل وضعیت دارند خودشان اقدام کرده  و می کنند و همه را ه ها را هم میدانند و منتظر کسی هم نمی مانند همانطور که اغلب انها بازسازی اساسی نموده  و برای این کار حتی اگر بودجه هم نداشتند با طرح های مشارکت در ساخت کار خود را جلو برده اند. لذا آن هائی که مانده اند حتی اگر معلوم المالک هم باشند به سرنوشت مجهول المالک ها دچار شده اند. زیرا مجهول المالک ها هم مطلقا مجهول نیستند بلکه براثر مرور زمان و مشکلات ارث و میراثی یا مشکلات سیاسی اجتماعی ( مانند فراری بودن مالک) تصمیم گیری برای ملک امکان پذیر نیست. غالب این ها هم در تصرف اشخاصی است که با سوء استفاده از خلا قانونی از آن بهره می برند، لذا باید در اختیار حکومت قرار گیرد و شهرداری ها به عنوان نماینده حکومت آن ها تبدیل به فضا های سبز یا فرهنگی کنند.

البته برای اینکه در آینده هم حقی از کسی ضایع نشود می توان ملک را در لحظه تصرف ارزیابی و قیمت گذاری یا صورت برداری نمود تا به صورت ریالی در دین حکومت باقی بماند که اگر ورثه ای پیدا شد و در دادگاه های صالحه رای آورد غرامت اورا بپردازند.

از نظر ساختمانی نیز بافت های فرسوده را میتوان به سه قسمت ابتدائی و دوقسمت نهائی کرد: اگر بافت فرسوده دارای قدمت تاریخی و ارزش ملی است که باید در فهرست آثار ملی ثبت و باز سازی آن هم به سازمان میراث فرهنگی واگذار شود، اما اگر دارای بافت تکراری یا بی ارزش و مخروبه است باید قیمت ساختمان آن  ارزیابی و بصورت کلنگی یا نخاله در اختیار شهرداری قرار بگیرد تا با مصرف آن در پروژه های دیگر و یا تبدیل به احسن آنها در صدد تامین بودجه برای فضای سبز یا مرمت باشد.

    در غیر اینصورت هرسال بر میزان بافت های فرسوده افزوده و خسارات ناشی از بی توجهی افزایش خواهد یافت. مثلا تا دیروز فقط محله سنگلج یا عود لاجان بافت تاریخی و فرسوده تهران محسوب می شد اما امروزه تمام تهران قدیم محصور در بین دروازه ها بافت فرسوده محسوب می شود و 10 سال دیگر کل محدوده 25 یا 20 سال دیگر تمام تهران قبل از انقلاب اسلامی باید به این فهرست اضافه شود!

 

Tissue green space is worn!
Although the loan or paying subsidies for reconstruction of worn out tissues so far been inconclusive our results suggest that tissue during a worn bill placed on municipalities to provide green space or become cultural spaces.

Basically, all worn with Fat on the main twofold: the owner or significance are specified or unknown possessive. In the first part or the owner is willing to change position or status does not change culture. Those who have their own culture into action status and they and all of you well know and not even waiting for someone like that as most major reconstruction and do this even if the budget did not plan to work co- building  Partners are taken forward. Therefore, who remain, even if possessive also be known to the unknown fate of possessive have incurred. Possessive also unknown because the unknown are not absolutely in dependent on time and inheritance problems or social and political problems (such as being a Ferrari owner) decision is not possible for the property. Most of these individuals is also occupied with the abuse of the legal vacuum that uses brand, so should be given state and municipal government representatives as they convert to green spaces, or to cultural.
Of course for the future that the right of property can not waste one moment of the capture and evaluation of pricing or a biopsy to be a state religion rails remains that if a find heirs and the competent courts will vote for him to pay compensation.

Construction of the tissue can be worn three basic parts and the final twofold: "If the fabric worn with long history and national values that must be recorded in the national index and making it open to be transferred to Cultural Heritage, but if you have repetitive texture or worthless and ruined buildings should price it as the Old House or trash assessment and provide the municipality with a decision on its use in other projects or upturn They intended funding for green space or be repaired.
    Otherwise, worn out each year on the level of tissue added and Neglect damages will increase. For example, only neighborhood at first only Sangalaj  location or Oudlajan were  recurrent historical texture and rusty but considered Tehran Today, all enclosed between the old rusty gates tissue and 10 years is a whole other range of 25 or 20 years before the Islamic Revolution in Tehran all should
be added to this list!

 

یلبس نسیج المساحات الخضراء!
وعلى الرغم من قرض أو دفع إعانات لإعادة بناء الأنسجة البالیة حتى الآن غیر حاسمة نتائجنا تشیر إلى أن الأنسجة خلال مشروع قانون البالیة المفروضة على البلدیات لتوفیر مساحة خضراء أو تصبح المساحات الثقافیة.

أساسا ، کل البالیة مع الدهون على شقین رئیسیین : المالک أو أهمیة أو یتم تحدید غیور غیر معروف. فی الجزء الأول أو المالک هو على استعداد لتغییر موقف أو حالة لا تغییر الثقافة. أولئک الذین لدیهم ثقافة خاصة بهم فی مرکز العمل ، کما أنها ولکم جمیعا نعرف جیدا ، ولیس الانتظار حتى بالنسبة لشخص مثل هذا والتعمیر معظم الرئیسیة والقیام بذلک حتى لو کانت المیزانیة لا خطة للعمل المشترک لبناء الشرکاء تؤخذ إلى الأمام. لذا ، الذین لا یزالون ، حتى لو غیور أیضا أن تعرف لمصیر غیر معروف من غیور التی تکبدتها. غیور غیر معروف أیضا لأنه غیر معروف لیست على الاطلاق فی تعتمد على الوقت ومشاکل المیراث أو المشاکل الاجتماعیة والسیاسیة (مثل کونه صاحب فیراری) قرار لا یمکن لخاصیة. معظم هؤلاء الأفراد أیضا المحتلة مع لإساءة استخدام الفراغ القانونی الذی یستخدم العلامة التجاریة ، لذلک یجب أن تعطى الولایات والبلدیات ممثلی الحکومة لأنها تتحول الى مساحات خضراء ، أو الثقافیة.
طبعا بالنسبة للمستقبل على أن حق الملکیة لا یمکن أن النفایات لحظة واحدة لالتقاط وتقییم التسعیر أو خزعة من أن یکون دین الدولة القضبان یبقى أنه إذا کان العثور على الورثة والمحاکم المختصة سیصوت له لدفع تعویضات.

یمکن أن ترتدیه بناء النسیج ثلاثة أجزاء أساسیة ونهائیة ذات شقین : "إذا کان قماش بالیة مع تاریخ طویل وقیم الوطنیة التی یجب أن یکون المسجل فی الرقم القیاسی الوطنی وجعله على أن یتم تحویلها إلى فتح التراث الثقافی ، ولکن إذا کان لدیک المتکررة وینبغی أن لا قیمة لها أو نسیج وانقاض مبان سعر أنها البیت القدیم أو تقییم القمامة وتوفیر البلدیة مع قرار بشأن استخدامها فی مشاریع أخرى أو تحسن کانوا یعمدون تمویل المساحات الخضراء أو إصلاحه.
    وإلا ، تلبس فی کل سنة على مستوى الأنسجة المضافة وزیادة الأضرار والإهمال. على سبیل المثال ، حی فقط فی أول موقع
Sangalaj فقط أو Oudlajan والمتکررة التاریخیة الملمس وصدئة لکنها اعتبرت طهران الیوم ، وجمیع الأنسجة المغلقة بین البوابات القدیمة الصدئة و 10 سنوات ومجموعة کبیرة أخرى من 25 أو 20 سنة قبل الثورة الاسلامیة فی طهران وینبغی أن یضاف إلى کل هذه القائمة!

 

Doku ye?il alan giyilir!
kredi veya y?pranm?? dokular?n yeniden in?as? için para yard?m? ?deyerek bugüne kadar sonuçsuz bizim sonuçlar? y?pranm?? Tasar?da belediye yerle?tirilen s?ras?nda ye?il alan sa?lamak veya kültürel alanlarda olmak doku tavsiye edilmi? halde.
Temelde, bütün Fat ile ana iki kat tak?lan: sahibine veya ?nemi veya bilinmeyen iyelik belirtilmi?tir. ?lk b?lümde veya sahibi olarak konumunu de?i?tirmek için veya durum kültür de?i?mez isteklidir.
Edenler eylem durumu içine kendi kültür ve onlar ve hepinize iyi biliyoruz ve hatta bekleyen yok gibi birini bile bu bütçe ortak bina Ortaklar ileri al?n?r çal??ma plan? yoktu yapmak en büyük yeniden yap?lanma ve gibi. Bu nedenle, kim kal?r, hatta iyelik halinde de iyelik bilinmeyen kaderine bilinen tahakkuk var. bilinmeyen kesinlikle zaman ve miras sorunlar? ya da sosyal ve politik sorunlar?n (ba??ml? b?yle bir Ferrari sahibi olarak de?il çünkü ?yelik da bilinmeyen) bir karar mümkün mülk de?ildir. Bu ki?ilerin ço?u ayn? zamanda marka kullan?r yasal vakum k?tüye u?ra??rken, onlar kültürel ye?il alanlar, ya da d?nü?türmek gibi çok devlet ve belediye hükümet temsilcileri verilmelidir.
gelece?i mülkiyet hakk? bir devlet dini olarak yakalama ve fiyatland?rma de?erlendirilmesi veya biyopsi bir an harcayamam için Elbette raylar kal?r, bir ve mirasç?lar bulursan?z yetkili mahkemeler ona tazminat ?demek için oy verecek.
E?er tekrarlayan varsa doku ?n?aat, ancak üç temel parçalar? ve son iki kat: "kuma? uzun geçmi?i ve ulusal endeksi kaydedilmi? olmal? ve aç?k Kültürel Miras aktar?lacak yapmadan ulusal de?erler ile tak?lan varsa tak?labilir doku veya de?ersiz ve harap binalar?n Old House ya da ç?p de?erlendirme ve di?er projeler ya da toparlanma Onlar ye?il alan veya tamir için finansman amaçlanan onun kullan?m?yla ilgili bir karar ile belediye sa?lamak olarak fiyat gerekir.

    Aksi takdirde, her y?l doku düzeyinde y?pranm?? ve ekledi ?hmali zarar artacakt?r.
ilk tek Sangalaj yer veya Oudlajan ?rne?in, sadece mahalle tekrarlayan tarihi dokusu ve pasl? ama Tahran Bugün say?lan tüm eski pasl? kap?lar? doku ve 10 y?llar? aras?nda kapal? idi 25 veya 20 y?ll?k bir bütün di?er aral?klardan Tahran"da ?slam Devrimi ?nce Tüm bu listeye eklenmesi gerekir!

 

 


تاریخ : پنج شنبه 89/6/11 | 10:41 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

Emergence of new superpowers Qods Day

Qods Day in a new wave in the world is that shifts in the incidence and the emergence of a new superpower in the world superpower that other boundaries set by colonization  old in the breaks and all the people from North and South and West hands and east  Under together  unity  put together! Qods Day all people in all parts of the world ranks pressed me to march in the streets and chanting are all the same token this day, Imam Khomeini and all know each other believe Israel and America can not continue to force their own too. So if in view a neutral observer from above look like the spectrum of Qods Day is a people magnet in a magnetic field normal gather and betters between good and cathode of the Palestinian people and worst fake Zionist government of regular lines are. Today, the border between Muslims or Jews, Christians and Jews is not as much on Qods Day to participate in Muslims that are important and only Freemasonry or a mafia organization that opposes the movement of people that black power gang together every day and less They are less than 33 days before the Hezbollah Can not  work, but the move to Gaza in revenge attacks, but saw more than 22 days can not bring lasting! They wanted to start again after half an hour more in front of the Lebanese army did not survive! Vine decline is a bad outcome ruthless people that all the world was drawn to paragraph .. Qods Day and Solidarity Day for all groups and peoples and nations under the flag of the Imam Khomeini..

 

 

ظهور ابرقدرت جدید با روز قدس !

در روز قدس موج جدیدی در جهان حاکم می شود که حکایت از بروز و ظهور ابر قدرتی نوین در جهان است ُ ابر قدرتی که دیگر مرزهای تعیین شده توسط استعمار پیر را در هم می شکند و همه مردم را از شمال و جنوب و شرق و غرب دست در دست یکدیگر گذارده و درکنار هم می چیند! روز قدس  مردم در تمامی نقاط دنیا در صفوف بهم فشرده در خیابان ها راهپیمائی می کنند و شعار واحدی می دهند همه این روز را یادگار امام خمینی ره میدانند و همه باور دارند که دیگر اسرائیل و آمریکا نمی توانند به زور گوئی های خود ادامه دهند. از اینرو اگر با دید یک ناظر بی طرف از بالا نگاه کنیم روز قدس مانند طیف یک اهنربا است که مردم را در یک میدان مغناطیسی سالم دورهم جمع کرده و میان قطب مثبت و خوبی های مردم فلسطین و قطب منفی و بدی های دولت جعلی صهیونیسم صف های مرتب تشکیل می دهند . امروز دیگر مرزی بین مسلمانان یا یهودیان نیست مسیحیان و یهودیان همان قدر در روز قدس شرکت می کنند که مسلمانان به ان اهمیت می دهند و تنها یک تشکیلات فراماسونری یا مافیائی است که با این حرکت مردمی مخالف است که قدرت این باند سیاه هم هر روز کمتر و کمتر می شود آنها ?? روز در مقابل حزب الله نتوتنستند کاری کنند ولی در انتقام این حرکت به غزه حمله کردند ولی دیدند که ?? روز بیشتر نمی توانند دوام بیاورند! بعد خواستند دو باره شروع کنند که نیم ساعت بیشتر در مقابل ارتش لبنان دوام  نیاوردند! واین افول بد فرجام قوم ظالمی است که تمام دنیا را به بند کشیده بود.. و روز قدس روز همبستگی همه گروه ها و اقوام و ملت ها در زیر پرچم امام خمینی است..

< id=tts_flash height=18 width=18 classid=CLSID:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000>

Ortaya ç?kmas? yeni süper güçlerin Qods Günü
Qods Günü dünyada yeni bir dalga içinde oldu?unu insidans?nda vardiya ve dünyan?n süper gücü, di?er s?n?rlar? kolonizasyonu tatili eski taraf?ndan belirlenir ve yeni bir süper güç ortaya ç?kmas? Kuzey ve Güney ve Bat? el ve do?u alt?nda tüm insanlar birlikte birlik bir araya koymak! Dünyan?n her yerinde Qods Günü tüm insanlar beni sokakta Mart ve ilahi bas?ld???nda s?rada tüm Ayn? ?ekilde bu gün, ?mam Humeyni ve birbirlerini çok kendi kuvvet devam edemez ?srail ve Amerika inan?yorum bilirler. Yani g?rünümünde Qods Günü spektrumu gibi yukar?daki bak??tan bir tarafs?z g?zlemci bir manyetik alan bir ki?i m?knat?s normal toplamak ve iyi ve Filistin halk?n?n katot ve düzenli çizgiler en k?tüsü sahte Siyonist hükümet aras?nda betters e?er. Bugün, Müslümanlar ya da Yahudiler, H?ristiyanlar ve Yahudiler aras?ndaki s?n?r? olarak Qods günü Müslümanlar ?nemli ve tek Masonluk veya insanlar?n hareketi siyah güç çete birlikte her gün ve daha az Bunlar kar?? ç?kan bir mafya ?rgütü olan kat?lmak için fazla de?ildir Hizbullah az 33 gün ?nce, ama intikam sald?r?lar? Gazze"ye hareket, i? edemiyor ama fazla 22 gün süren getirmek de?il de g?rdük! Onlar sonra tekrar Lübnan ordusunun ?nünde yar?m saat daha hayatta de?ildi ba?lamak istedim! Vine dü?ü? k?tü bir sonuçtur ac?mas?z insanlar tüm dünya paragraf .. çekilir oldu Qods Günü ve Dayan??ma Günü tüm gruplar ve halklar ve uluslar ?mam Humeyni .. bayra?? alt?nda için

 

ظهور القوى العظمى الجدیدة یوم القدس
القدس الیوم فی موجة جدیدة فی العالم هی أن التحولات فی حدوث وظهور قوة عظمى جدیدة فی العالم قوة عظمى أخرى أن الحدود التی وضعها الاستعمار القدیم فی فواصل وجمیع الناس من الشمال والجنوب والغرب والشرق تحت ید وضع وحدة وطنیة معا معا! صفوف ضغط القدس الیوم جمیع الناس فی جمیع أنحاء العالم لی أن مسیرة فی الشوارع ویهتفون جمیعا على نفس المنوال فی هذا الیوم ، الإمام الخمینی وجمیع یعرفون بعضهم البعض یعتقدون أن إسرائیل وأمریکا لا یمکن ان یستمر لقوة خاصة بهم أیضا. حتى إذا کان فی رأی مراقب محاید من نظرة أعلاه مثل الطیف من یوم القدس هو نقطة جذب الناس فی مجال مغناطیسی عادی جمع أفضل حالا ، وبین الخیر والقطب السالب للشعب الفلسطینی والحکومة الصهیونیة أسوأ من خطوط وهمیة العادیة. الیوم ، على الحدود بین المسلمین والیهود والمسیحیین والیهود لیس کثیرا کما فی یوم القدس للمشارکة فی المسلمین التی تعتبر مهمة وفقط الماسونیة أو منظمة المافیا التی تعارض حرکة الناس أن عصابة سوداء السلطة معا کل یوم ، وأقل وهم یمکن أن تقل عن 33 یوما قبل حزب الله لا یعمل ، ولکن الانتقال الى غزة فی هجمات انتقامیة ، ولکن رأیت أکثر من 22 یوما لا یمکن أن یجلب دائم! أرادوا البدء من جدید بعد نصف ساعة أکثر أمام الجیش اللبنانی لم البقاء على قید الحیاة! کرمة الانخفاض هو نتیجة سیئة لا یرحم الناس التی وضعت العالم کله إلى الفقرة.. القدس یوم ویوم التضامن لجمیع الفئات والشعوب والأمم فی ظل رایة الإمام الخمینی

 


تاریخ : چهارشنبه 89/6/10 | 10:59 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

 


وقال حضرة علی إلى المعرفة وسحب جزء : علم الهیئة والعلوم الدینیة : وهناک نوعین من المعرفة العلمیة ذات الصلة للهیئة أو علم وظائف الأعضاء وعلم له علاقة بالدین أو مختارات. ویمکن استخدام هذه یمکن تقسیمها إلى نوعین من العلم وردت فی الواقع حصة ومدى وجود اختلاف على أن البلدین سوف منفصلة وان الحدود بین البلدین هو شائع. الیوم ، کان خط الحدود بین العلوم. على سبیل المثال ، بین علم الاجتماع والتاریخ مع حقیقة أن اثنین من مناطق مختلفة من العلم ، ولکن من خلال تاریخ علم الاجتماع أو علم الاجتماع أو التاریخ هناک بین حقل الهندسة الطبیة وتخصصات الهندسة الطبیة أو الطب الریاضی وما شابه هناک. ... وقد تم تقسیم والمشکلة هی أنه فی العصور الوسطى وحتى قرون حاول الترکیز على المعاصرة المتمیزة یقال لهم مثل هذا العمل له علاقة الله السماوات والأرض کایزر العجز فی العمل! أو العلمیة فی الآونة الأخیرة تحدثت کثیرا کما قال هو فصل الدین عن السیاسة. أی : لا علاقة لحیاة الإنسان لا العبادة. العلم التجریبی أو مجال العلوم الابدان  منفصلة تماما عن العلوم أو العلوم الإنسانیة والأدیان. ولکن ینبغی مع ظهور العلم من خلال هذا الطریق الواجب اتباعها فی تطوره وعلاقته واکتشاف العلاقة بین العلم والعلوم (الابدان و علوم الادیان ) أن اللغة الإنجلیزیة هی لوجى الدینیة وعلم وظائف الأعضاء. على سبیل المثال ، مسألة دینیة الصیام والدینیة ، ولکن لا أحد یستطیع أن ینکر أنه الفسیولوجیة والبدنیة آثار الصیام ، أی نصف یوم للراحة الجسم. الجسم أثناء الصیام ، ولکن لا المدخلات والمخرجات یسمى الإخراج فی وضع ، ولکن لم یتم إدخال ذلک فی الیوم الرابع هذا القدر الیومی ، وهیئة للخروج هو یذهب السابقة أو فی وعاء على الرواسب نفسه. إذا هذه الفترة من اربعین یوما ، ثلاثین یوما ، أو أن تواصل المادیة یمکن أن تؤدی إلى إقالة جمیع الودائع. أی على الصوم فی غضون ثلاثین یوما مرة واحدة وإعادة تعیین جسمک. أو العکس بالعکس فی الوضوء وعاء أغسطس الجسم ولکن لیس : أی الأکل والشرب هو مسموح به ولکن یحظر المرحاض وحتى الریح من المعدة. کونه اغتسال أجل المسلمین فی نهار من أجل الخروج من الجسد هو أیضا السیطرة علیها. ومع ذلک ، اقتراحنا هو أن السلطات أنشأت التخصصات الأکادیمیة وهذه المسألة بعنایة. ولا بد من القول : وقدم أول وحدة النظریة وطالب هیئة من هذا الجانب : الأول فی عام 1356 الجمعیة الإسلامیة فی جامعة طهران مع منظمة نجل الشهید آیة الله ربانی شیرازی الآیة دعا الاتحاد المنشأ العلماء والطلاب والملاحظات المشار إلیها فی قضیة نظرت بعد شهادة
 المطهری ره واضحة کان التدریس فی الجامعة أیضا من رجال الدین و. وکانت هذه هی نظریة النشوء والارتقاء فوق وحدة الفکر ومنطقة الجامعة وکان هناک آیة الله مفتح الإرهاب ، والآن 27 دیسمبر من کل عام کما طالب وحدة روحیة أو منطقة والجامعة یدعى. لکن کل هذا دون وجود قاعدة النظریة والتنظیر فقط شعارا قویا سیظل هناک. ولذلک فمن الضروری تحدید درجة من الجهود المستمرة ویبقى تعیین سهم. بطبیعة الحال ، وتصمیم مفتوح ، بغض النظر عمن هو اسم ربک یعلم کل شیء ومؤسسی رحلتها ستکون آمنة. ومن المهم أن یتم تأسیس هذه الدورات وتشغیل والتکلیف.
 الله ، ونجح الأول :
 سید احمد حسینی المهینی

استشهاد الإمام علی سا 10/6/89

Dini Fizyoloji
Hazreti Ali AS bilgi yedekte parças? s?ylüyor: Beden ve dini bilim bilim: Her bilim bilginin iki tür vücut veya fizyoloji ve bilim din veya Anthology ilgili ili?kilidir. Kullanarak bu bilim iki tür haline asl?nda payla??m ve ?lçüde oradaki iki ayr? olacak farkl? oldu?unu ve bu ikisi aras?ndaki s?n?r yayg?nd?r al?nan ayr?labilir. Bugün, bilimler aras?ndaki s?n?r? olmu?tur. ?rne?in aras?nda sosyoloji ve tarih gerçe?i bilim iki farkl? alanlarda, ama sosyoloji ya da sosyoloji veya tarih tarih boyunca orada mühendislik t?p ve disiplinler aras? bir alan aras?nda biyomedikal mühendislik ya da spor hekimli?i ve var gibi biri ile. ... Sorun b?ylece b?lünmü? durumda onlar anlat?l?r Ortaça? ve hatta yüzy?llar ça?da? vurgu için ayr? üzerinde denemi?ti bu çal??ma Allah"a g?klerde ve yerde i? aç??? Kaiser ilgilidir! Ya da son zamanlarda çok konu?ulan Bilimsel ayn? zamanda bir din siyasetten ayr? oldu?unu s?yledi. ?rne?in, hiçbir ?ey insan hayat? ile de?il ibadet yapmak. Deneysel bilimin veya bilim alan?nda Alabdan tamamen bilimler veya be?eri ayr? dinleri oldu?unu. Ancak bu rota üzerinden bilimin ortaya ç?k??? ile evrim ve takip edilmelidir olan ili?kisi ve bilim ve fen (Alabdan Aladyan) o ?ngilizce dini logy ve fizyolojisi aras?ndaki ili?kiyi ke?fetmek. ?rne?in, bir mesele dini açl?k ve dini, ama kimse onun fizyolojik ve fiziksel açl?k etkileri, yar?m gün vücudun geri kalan?na yani inkar edemez. oruç süresince vücut, ancak giri? ve ç?k?? koymak ç?kt? denir, ama giri? nedenle d?rdüncü bir gün bu günlük Pot ve vücut ç?k?p oldu?unu veya Pot ?nceki ayn? sedimanlar için gider. E?er k?rk gün, otuz gün veya fiziksel tüm mevduatlar?n g?revden yol açabilir devam bu d?nemde. ?.E. vücudunuzun yeniden s?f?rlan?r otuz gün içinde açl?k kez. Veya A?ustos vücut abdest Pot tam tersi de yard?mc?s? de?il: yani yeme içme, ancak izin verilen tuvalet ve hatta d??ar? mide rüzgar yasakt?r. Gün içinde sipari? vücut ç?kmak için bir Müslüman için abdest olmak da kontrol edilebilir. Ancak, ?neri, yetkililerin akademik disiplinler kurulmu?tur dikkatle bu sorunu var. dedi olmal?: Bu taraftan ilk teorik birlik ve vücut ??renci sunuldu: 1356 Ben ?slam Birli?i Tahran Universitesi o?lu ?ehit Ayetullah Rabbani Shirazi ayet kurulu?la ay?nda Birli?i akademisyenler ve ??renciler ve uyar?lar? kurulan konu sonra ele sevk denir ifadesini net Motahari ayn? zamanda Universitesi ruhban s?n?f?n?n ??retim edildi vard?r. Bu dü?ünce birlik ve üniversite alan? yukar?da evrim teorisinin ve orada bir ter?r Mofatteh ayet Allah, bir ??renci ve bir manevi birlik veya alan ve Universite olarak art?k 27 Aral?k, her y?l adland?r?l?r oldu. Ama bir teorik temel bütün bunlar olmadan ve sadece güçlü slogan olarak kalacakt?r kuram?. Bu nedenle gerekli ?srarl? çabalar? derecesi kurmak ve pay tahsis kalabilmi?tir. Tabii ki, aç?k tasar?m?, Rabbinin ad? ne olursa olsun güvenli olacak her ?eye ve sefer kurucular? biliyor. Bu bu derslerin kurulan ve çal??t?rma ve i?letmeye alma ?nemlidir.
 
Tanr?m, ba?ar?l?:
 Seyed Ahmed Hüseyni Mahini

?ehitlik ?mam Ali SA 10/6/89

 


تاریخ : چهارشنبه 89/6/10 | 10:54 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر