تماس با ما زمستان 95 - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

آیا فر کیانی دوباره از ایران خواهد رفت؟

فروهر یا نشان ایزدی در ایران باستان، که علامت یکتاپرستی بود، در اثر عملکرد زشت مردم ایران، که این نشان اهورایی  را به یک: نشان دنیایی تبدیل کردند، از ایران رفت. و سالها دور بود تا اینکه  در سال 1357با انقلاب اسلامی ایران، که انقلابی با نام خدا بود، به ایران برگشت. ولی اکنون بعد از چهل سال، آیا باز می خواهد از ایران برود؟چرا که مردم ایران از خدا روی برگردانده، و به دنبال دنیای مادی هستند. آنها در اول انقلاب، شعار های اقتصادی کمونیست ها را به مسخره می گرفتند، ولی الان به آن دل بسته اند. نان و مسکن برایشان از: اسلام مهمتر شده است! اسلام و خدا را، فقط برای این می خواهند که: دنیایشان آباد تر شود. بدتر اینکه همه چیز هم دارند، ولی باز هم شکایت می کنند! احساس فقر در آنها با: رشد اقتصادی شان بالا می رود، و نیاز آنها تمامی ندارد! در دوران انقلاب، عروس و داماد با یک تخته پتو و: یک چراغ والور در خانه ای اجاره ای، به خانه بخت می رفتند. ولی الان همان ها برای فرزندان خود، زندگی شاهانه می خواهند. با اینکه جوانها هم راضی هستند، ولی همان پدر مادرها انتقام: فقر خودشان را می گیرند، و نمی گذارند جوانهایشان ازدواج کنند! در آن موقع مردم از جوی آب، برای آب انبار راه می کشدند، و این آب را برای خوراک و: شستشو استفاده می کردند، ولی حالا فیس و افاده می آیند و: به فرزندانشان می گویند: فقط آب معدنی داخل بطری های: یکبار مصرف استفاده کنند! به بچه های خود می گویند: ما فعلگی و عملگی کردیم به اینجا رسیدیم، ولی شما باید بدون زحمت به جایی برسید. اینهمه می خورند که غذای 15میلیون را دورریز می کنند، بعد می گویند مردم بدبختند، و شام شب ندارند!همین سال جاری یکمیلیون خودرو شاسی بلند خارجی، در تهران اضافه شده، ولی می گویند مردم پولی ندارند! خانه ها آنقدر زیاد است که: مسکن مهر بی مشتری مانده، و بساز بفروشها، روی دستشان باد کرده! ولی آنها می گویند: به فکر سرپناه برای مردم باشید، مردم سرپناه ندارند. خانه خودشان که به پول سیاه نمی ارزید، الان میلیاردی قیمت دارد، ولی می گویند ما خودمان را نمی گوییم! بقیه مردم را می گوییم که توان خرید ندارند. همین امروز اگر اعلام کنند که: بانک مرکزی سکه می دهد، همه مردم درصف می ایستند و: ده تا بیست تا می خرند، ولی بعد می گویند: مردم پول ندارند لذا کاسبی خوابیده است. اگر اعلام کنند سازمان حج، برای مکه ثبت نام می کند، هرکس دوتا سه تا می خرد و: بعد هم می گوید: بلایی سرمردم آوردند که: همه بدبخت شده اند! آنها بلند گویشان قوی است، و زیر گوش مسئولین هم ناله می کنند! زیرا معتقدند: چون ناله می کنم پس هستم، اگر ناله نکنم نیستم. مسئولین هم از روی دلرحمی یا جناح بازی، حرفهای آنها را تکرار می کنند. بطوریکه همه مسئولین، ناچار موضع اپوزیسیون می گیرند. کاری کرده اند که همه انقلابیون را، به پشیمانی وادار کنند: پسر به پدرش بگوید اگر شما انقلاب نمی کردید، ما بدبخت نمی شدیم. هر کاری پیشنهاد می شود، نمی پذیرند تا بتوانند بگویند بیکارند، و مسبب این بیکاری هم انقلاب است. به موقع طعنه می زنند که: مصرف سرانه ایرانی ها سه برابر: متوسط دنیا است، یعنی از گوشت و مرغ تا برق و نفت و گاز، مصرف هر ایرانی سه برابر است. در موقع دیگر خیلی راحت می گویند: مردم حتی پول خرید یک کیلو گوشت هم ندارند؟ لابد همه اینها را اجنه می خرند و می برند. 

Is Far Kiani will go back to Iran?

Live or the divine in ancient Persia, the symbol of monotheism, the ugly performance of the Iranian people, which shows God"s to one: to show the world turned, went from Iran. And years away until the Islamic Revolution of Iran in 1357, which revolutionized the name of God, returned to Iran. But now, forty years later, would be to leave Iran? Because the people of God on the back, and the material world are looking for. They revolution, the slogan of the communist economy to mock, but I cling to it. Bread and shelter them from: Islam is more important! Islam and God, only to wish that their world becomes more prosperous. Worse things have, they still complain! They feel poverty: economic growth rises, and they need not all! During the revolution, the bride and groom with a blankets and a flashlight in a rented house, went to the house of fortune. But now the same holds for their children, they want to royal life. While young people are satisfied, but the parent’s revenge: they are poor, and do not take young married! At the time, people stream, the water way down, and the feed and water for washing used, but now come and face book and snob: the children say the only mineral water bottles: once consumer use! Give your kids say: our workers and our operator got here, but you should have no trouble to get somewhere. Eat all that food waste is 15 million, and then say poor people, not dinner! SUV this year, one million foreigners, in Tehran added, but people say they have no money! Houses so much that a customer left without housing, and make a sale, the puffy hands! But they say about shelter for the people, the people have no shelter. That black money was not worth their house, now billions price, but to say we do not say! Other people who can afford to say no. If announced today that the central bank"s coin, all the people stand on rank ten to twenty to buy, but then say: people have no money, so business is sleeping. If you declare the Hajj, to Mecca register, whoever buys three to two: then said they happened to people that have all been miserable! They are tall, strong-men, and under the nose of the authorities are moaning! Because they believe that because I cry therefore I am, if I"m not moaning. Officials from the mercy or the game, they repeat their words. So that all officials, opposition will inevitably fall. Something that all revolutionaries, to the regret force the boy to tell his father if you did not revolution, we were not miserable. Whatever is proposed, refuse to say unemployed, and the unemployment caused by the revolution. There timely irony that Iran"s per capita consumption three times: the world"s average, from meat and poultry to electricity and natural gas consumption has tripled every Iranian. When it is too easy to say: people do not even have money to buy a kilo of meat? I suppose all these goblins are bought and sold eats.

وبعیدا کیانی سوف نعود إلى إیران؟

العیش أو الإلهی فی بلاد فارس القدیمة، ورمز التوحید، وأداء القبیح للشعب الإیرانی، مما یدل على الله واحد: ذهب لإظهار تحول العالم، من إیران. وبعد سنوات حتى قیام الثورة الإسلامیة الإیرانیة عام 1357، التی أحدثت ثورة فی اسم الله، وعاد الى ایران. ولکن الآن، وبعد مرور أربعین عاما، سیکون لمغادرة إیران؟ لأن یبحثون شعب الله على ظهره، والعالم المادی ل. أنها ثورة، شعار الاقتصاد الشیوعی للسخریة، ولکن أنا التشبث به. الخبز والمأوى لهم من: الإسلام هو أکثر أهمیة! الإسلام والله، إلا أن أتمنى أن عالمهم یصبح أکثر ازدهارا. أسوأ الأمور لها، فإنها لا تزال تشکو! أنهم یشعرون الفقر: ارتفاع النمو الاقتصادی، وأنها لا تحتاج إلى کل شیء! خلال الثورة، والعروس والعریس مع البطانیات ومصباح یدوی فی منزل مستأجر، وذهب إلى بیت ثروة. ولکن الآن یحمل نفس لأطفالهم، انهم یریدون الحیاة الملکیة. بینما الشباب راضون، ولکن الانتقام الآباء: أنهم فقراء، ولا تأخذ الشباب تزوج! فی ذلک الوقت، الناس تیار، والطریقة الماء إلى أسفل، والعلف والماء لغسل المستخدمة، ولکن الآن یأتی والفیسبوک والمقلد: الأطفال یقول زجاجات المیاه المعدنیة فقط: مرة واحدة استخدام المستهلک! إعطاء یقول أطفالک: حصلت على عمالنا والمشغل لدینا هنا، ولکن یجب أن یکون لدیک أی مشکلة فی الحصول على مکان ماذا العام، وأضاف أکل کل ما فضلات الطعام هو 15 ملیون نسمة، ثم یقول الفقراء، ولیس عشاء ملیون أجنبی فی طهران، ولکن الناس یقولون انهم لا یملکون المال! منازل کثیرا أن أحد العملاء یقم دون سکن، وجعل عملیة البیع، على أیدی منتفخ! لکنهم یقولون عن المأوى للشعب، والناس لیس لدیهم مأوى. وکان هذا المال الأسود لا یستحق منزلهم، الآن ملیارات السعر، ولکن أن نقول إننا لا نقول! الأشخاص الآخرین الذین یمکن أن تحمل لیقول لا. إذا أعلن الیوم أن عملة البنک المرکزی، وجمیع الناس الوقوف على رتبة عشرة إلى عشرین لشراء، ولکن بعد ذلک یقول: الناس لیس لدیهم المال، لذلک العمل هو النوم. إذا قمت بتعریف الحج، الى مکة السجل، کل من یشتری 3-2: ثم قالوا حدث للناس أن یکون کل بائسة! هم طویل القامة، قوی الرجال، وتحت سمع وبصر السلطات والشکوى! لأنهم یعتقدون أن لأننی أبکی إذن أنا موجود، إذا لم أکن الشکوى. مسؤولون من رحمة أو اللعبة، فإنها تکرر کلامهم. حتى یتسنى لجمیع المسؤولین والمعارضة ستسقط لا محالة. شیء أن جمیع الثوریین، إلى الأسف تجبر الصبی لیخبر والده إذا کنت لا ثورة، لم نکن بائسة. کل ما یقترح، رفض أن یقول العاطلین عن العمل، والبطالة الناجمة عن الثورة. هناک مفارقة فی الوقت المناسب أن إیران استهلاک الفرد ثلاث مرات: المتوسط ??فی العالم، من اللحوم والدواجن لاستهلاک الکهرباء والغاز الطبیعی قد تضاعف ثلاث مرات کل الإیرانی. عندما یکون من السهل للغایة القول: الناس لا یملکون المال لشراء کیلو من اللحم حتى؟ أفترض یتم شراء کل هذه العفاریت وبیعها واکلها!

Far Kayani ?rana ged?c?k edirsiniz?

Live v? ya Allah?n bir göst?rir q?dim ?ran ilahi, t?kallahl?q simvolu ?ran xalq?n?n çirkin performance, dünya çevirdi göst?rm?k üçün, ?randan getdi. V? il üz Allah?n ad?n? inqilabi 1357-ci ild? ?ran ?slam ?nqilab? q?d?r ?rana qay?d?b. Amma indi, q?rx il sonra ?ran? t?rk etm?k olard?? geri v? maddi dünyada Allah?n insanlar üçün axtar?r, çünki. Onlar inqilab, kommunist iqtisadiyyat?n ?üar? istehza, ancaq suva?maq. Islam daha vacibdir: Çör?k v? onlara s???nacaq! ?slam v? Allah onlar?n dünya daha firavan olur ki, arzu. Worse ?eyl?r var, onlar h?l? d? ?ikay?t! Onlar yoxsulluq hiss: iqtisadi art?m qalx?r v? onlar bütün deyil laz?md?r! inqilab, bir ?dyal v? icar?y? evd? bir siqnal i???? il? g?lin v? damat zaman? b?xt evin? getdi. Amma indi h?min u?aqlar üçün, onlar kral h?yat ist?yir?m keçirir. g?ncl?r valideynl?r revenge m?mnun, lakin baxmayaraq onlar z?if v? g?nc evli almaq etm?yin! zamanda, insanlar, a?a?? su yolu, istifad? yuyulmas? üçün yem v? su ax?n?, indi g?lib facebook v? snob: u?aqlar yaln?z mineral su ?ü?? deyirl?r: d?f? istehlakç? istifad? edin! Sizin u?aqlar dem?k ver i?çil?rimizin v? operator burada var, lakin siz haradasa almaq üçün heç bir problem olmal?d?r. Lakin, 15 milyon c?rim? bu il bir milyon xarici Tehranda ?lav? SUV! De, yoxsul insanlar deyil, nahar ki, yem?k, lakin insanlar pul yoxdur dem?k! Houses bir mü?t?ri m?nzil ayr?ld? v? sat??, amc?q ?ll?ri etm?k ki, çox! Lakin onlar insanlar üçün s???nacaq haqq?nda, insanlar heç bir s???nacaq var deyirl?r. Bu qara pul onlar?n d?y?r idi, indi milyardlarla qiym?t, lakin biz dem?k deyil dem?k! imkan?nda Dig?r insanlar dem?k. insanlar heç bir pul var, bel? ki business yuxu: M?rk?zi Bank?n pul, bütün insanlar almaq üçün iyirmi d?r?c? on dayanmaq, lakin bu gün elan edib varsa deyirl?r. Üç iki al?r kim M?kk? reyestrin? H?cc, elan edin: onlar bütün ac?nacaql? olmu? insanlar oldu dedi Onlar hündür, güclü ki?i v? orqanlar?n?n burun alt?nda idmanla olunur! onlar a?lamaq, çünki inan?ram, çünki m?n idmanla deyil?m ?g?r buna gör? d? m?n edir?m. m?rh?m?t v? ya oyun r?smil?ri, onlar?n sözl?ri deyir?m. bütün r?smil?ri, müxalif?t qaç?lmaz dü??c?k ki. T??ssüf ki, bütün inqilabç?lar, siz inqilab olmasayd? atas? dem?k o?lan m?cbur Something, biz ac?nacaql? idi. N? olursa olsun, t?klif i?siz dem?k imtina v? i?sizlik inqilab s?b?b oldu. Orada vaxt?nda istehza ?ran?n adamba??na istehlak üç d?f?: Dünyan?n orta ?t v? qu? elektrik v? t?bii qaz istehlak? h?r ?ran?n üç d?f? artm??d?r. dem?k çox asan zaman: insanlar h?tta ?t kilo almaq üçün pul yoxdur? M?n bütün bu goblins al?nmas? v? yem?k güman edirl?r.

 

 


تاریخ : دوشنبه 95/12/30 | 5:20 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

دعوت به مناظره در مورد: اجرای 120درصدی اقتصاد مقاومتی.

برخلاف محاوره های موجود، اقتصاد مقاومتی زاییده امروز و دیروز نیست. اولین بار در جهان بنام خودکفایی یا: استقلال اقتصادی مطرح گردید. در ایران نیز سابقه چند هزار ساله دارد، حتی در صدر اسلام نقل است از پیامبر ص که :( ویل لقوم یلبسون ما لاینسجون) وای به قومی که: لباسی را می پوشند که خود نمی بافند. اصولا اقتصاد در مفهوم خودش، اقتصاد مقاومتی است. یعنی وقتی به مقوله اقتصاد می پردازیم، چه اقتصاد خرد و یا کلان، همیشه بحث اقتصاد درون زا وبرونگرا است. فقط در بحث اقتصاد بین الملل، و با اعمال تحریم ها ممکن است، ابعاد آن برجسته گردد. والا مردم در شعب ابوطالب، اقتصاد مقاومتی داشتند، و در برابر تحریم ها ایستادگی کردند. و یا گاندی در قرن گذشته، مظهر این حرکت است. در ایران نیز علما چه در دوران مشروطه، و قبل از آن تکیه بر تولیدات داخلی و: مصرف کالای وطنی داشته اند. گرچه برخی ها عالم نماها برای مخدوش کردن این حرکت، مانند تقی زاده ها، از کسوت روحانیت در آمده، و کار را بجایی رساندند که: حتی عمامه را هم از پارچه وال! تولید انگلیس، بهترین نوع عمامه میدانستند. بارزترین نمونه آن، دوسال حکومت دکتر مصدق بود، که بدون تکیه بر در آمد نفت اداره می شد. زیرا به دلیل ملی شدن نفت در روز 29اسفند ماه، شرکت های خریدار نفت، آن را تحریم کردند و: از خرید آن سرباز زدند. در دوران انقلاب اسلامی، با تحریم های اولیه آمریکا، بمناسبت پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تفکر خودکفایی در نیروی هوایی، و شرکت نفت اوج گرفت. و با فرمان امام مبنی بر جهاد سازندگی، در تمام ارگانها جهاد خودکفایی تاسیس شد. البته باز هم بودند روحانی نماهایی: مثل تقی زاده ها که معتقد بودند: همه اینها اسباب بازی است، و ایران بدون آمریکا نفس نمی تواند بکشد! البته این روند اندیشه متضاد در اقتصاد، وقتی به شکل بارز خود را نشان داد که: آمریکا نه تنها تحریم های خود را گسترش داد، بلکه به دیگر کشورها هم، در تحریم ایران فشار آورد، و متخلفین را جریمه کرد. اما مردم به دور از این تفکرات متضاد، زندگی خود را دارند و: با تکیه بر اعتقادات و سنتها، چنان اقتصادی را پایه ریزی کردند: که2سال دوران انقلاب ،  8سال دوران جنگ و 16سال سازندگی، و12سال دوران تحریم و پسا تحریم را، با قدرت پشت سر گذاشتند، و دشمن را ناکام نمودند. از نظر ما اقتصاد مقاومتی، از مرزهای ایران فرارفته، و دنیا را اداره می کند. زیرا بزرگترین شریک تجاری: همه کشورهای مهم دنیا ایران است، بدون بازار ایران، همه شرکتهای اروپایی و آمریکایی: چینی و کره ای و غیره نمی توانند: زنده باشند. چراکه ایران دروازه ورود کالا به: همه کشورهای همسایه هم هست. کشورهای همسایه بدون تجارت با ایران، نمی توانند اداره شوند. آمار رسمی گمرک و: آمار قاچاق کالا و سوخت این را نشان می دهد. از سوی دیگر، ایران بالاترین مولفه های اقتصادی را دارد: نیروی انسانی بسیار ماهر و باهوش، که همه پست های کلیدی آمریکا و اروپا، ودیگر کشورها را در دست دارند. معادن نفت و گاز و مواد اولیه بکر، اهمیتی کمتر از نیروی انسانی آن ندارد. ثروت و ذخایر ایران و سرمایه های: ارزی و ریالی آن، بدون بدهی معوق، از معجزات اقتصادی جهان است. تکنولوژی های جهانی، اگرچه همگی در داخل مرز ایران نیستند، ولی مخترعان و مکتشفان آن، اگر ایرانی نباشند حداقل شریک آن هستند. پس همه عوامل تولید و توزیع و مصرف، در ایران بالاترین سرانه را دارد. ممکن است عده ای به مدیریت، یا روش آن ایراد داشته باشند! ولی این مدیریت و متدولوژی بومی است، و نباید با معیار های غیر بومی بررسی شود. در قدرت و عملکرد درست آن همین بس که: سی و هشت سال، یک ملت یک درصدی جهان! را بر تارک مدیریت جهانی نشانده اند. ویک تنه درمقابل همه توطئه ها و نقشه ها (مدیریت و متدولوژی غربی نام دیگر ان است) ایستادگی کرده و پیروز شده اند.

Invitation to debate about: run 120 percent of the economy of resistance.

Unlike existing dialog, born resistive economy today and not yesterday. Called the world"s first self-sufficiency or: economic independence was raised. Iran has a history of several thousand years, even in the early days of Islam is narrated from the Prophet that: Woe to the nation that the clothes cannot wear a weave. Basically, in the sense of its own economy, the economy of resistance. This means that when you look at the economy, or the macro and micro economy, always controversial and eccentric economy is endogenous. Only in the international economy, and by imposing sanctions might be, its dimensions are highlighted. People high in the branches of Abu Talib, economic strength, and they stood against sanctions. Or Gandhi in the last century, the symbol of this movement. In Iran, both under constitutional scholars and before that rely on domestic production and consumption have homegrown products. Although some of world views to distort the move, such as Taghizadeh, from the clerical garb, and instead concluded that even his turban cloth Wall! British producer, best known turban. The most notable example, the two-year doctor Mossadegh"s government, which was run without relying on oil revenue. On 29 March because of the nationalization of oil companies, oil buyer, it boycotted: refused to buy it. During the Islamic Revolution, the first sanctions America, on the occasion of the victory of the Islamic Revolution, thinking self-sufficiency in the Air Force, and oil companies soared. And the Imam"s decree of Jihad, Jihad in all organs of self-sufficiency was founded. Of course, there were spiritual views, such as Taghizadeh, who believed: all these toys, and Iran without America cannot kill the soul! Of course, the opposite trend of thought in economics, when the figure showed his obvious that America has not only expanded its sanctions, but also to other countries, in Iran sanctions push, and offenders fined. But people far from the thoughts of opposing their own lives and by relying on beliefs and traditions, as economic founded: the 2 years of the revolution, eight years of war and 16 years of construction and 12 years of sanctions and post-sanctions, with power behind them, and the enemy had failed. From our point of resistance economy, has gone beyond the borders of Iran, and the world runs. As the largest trading partner of all major countries of the world, no market, all European and American companies: Chinese and Korean etc. cannot: be alive. Iran as a gateway product to all neighbors countries as well. Neighboring countries without trade with Iran cannot be manipulated. Customs official figures and statistics show that fuel smuggling. On the other hand, Iran has the highest economic component: a highly skilled and talented manpower, which all key posts America and Europe and other countries have on hand. Oil and gas fields and virgin raw materials, manpower, it is no less remarkable. Iran"s wealth and resources and assets: foreign exchange, no debt outstanding, the miracles of the global economy. Global technology, although not all of them inside the Iranian border, but its inventors and discoverers, if the Iranians are not at least share it. After all factors of production, distribution and consumption per capita is highest in Iran. Some will manage, or have the wrong approach! However, the management and the methodology are endemic and non-endemic criteria should be reviewed. In power and its proper functioning suffice it: thirty-eight years, a nation of one percent of the world! Are deposited on the apex of global management. Wake trunk against all plots and maps (Management and Western methodology is its other name) stand and won.

دعوة لمناقشة حول: تشغیل 120 فی المئة من اقتصاد المقاومة .

على عکس الحوار القائمة، ولدت اقتصاد مقاوم الیوم ولیس الأمس. دعا الأولى فی العالم الاکتفاء الذاتی أو: أثیر الاستقلال الاقتصادی. ایران لدیها تاریخ من عدة آلاف من السنین، حتى فی الأیام الأولى للإسلام وروى عن النبی أنه: ویل لأمة أن الملابس لا یمکن ارتداء نسج. فی الأساس، بمعنى اقتصادها واقتصاد المقاومة. وهذا یعنی أنه عند النظر فی الاقتصاد، أو الاقتصاد الکلی والجزئی، الاقتصاد المثیر للجدل وغریب الأطوار دائما هو الذاتیة. فقط فی الاقتصاد الدولی، وفرض عقوبات قد یکون، ویسلط الضوء على أبعادها. الناس عالیة فی فروع أبو طالب، والقوة الاقتصادیة، ووقفوا ضد العقوبات. أو غاندی فی القرن الماضی، رمزا لهذه الحرکة. فی إیران، سواء فی عهد العلماء الدستوری، وقبل أن تعتمد على الإنتاج والاستهلاک المحلی لدیها منتجات محلیة. على الرغم من أن بعض وجهات العالم لتشویه هذه الخطوة، مثل Taghizadeh، من زی رجال الدین، وبدلا من ذلک إلى أنه حتى عمامته قطعة قماش جدار! منتج بریطانی، وعمامة أشهرها. وأبرز مثال، الطبیب الحکومة لمدة عامین مصدق، والتی کانت تدار دون الاعتماد على عائدات النفط. فی 29 مارس اذار بسبب تأمیم شرکات النفط، مشتر للنفط، فإنه قاطع: رفض لشرائه. خلال الثورة الإسلامیة، ارتفعت العقوبات الأولى أمریکا، بمناسبة انتصار الثورة الإسلامیة، والتفکیر الاکتفاء الذاتی فی القوة الجویة، وشرکات النفط. وتأسست مرسوم الإمام من الجهاد، الجهاد فی جمیع أجهزة الاکتفاء الذاتی. بالطبع، کانت هناک وجهات نظر الروحیة، مثل Taghizadeh، الذی آمن جمیع هذه الألعاب، ولا یمکن إیران من دون أمریکا یقتلون النفس! وبطبیعة الحال، فإن الاتجاه المعاکس الفکر فی الاقتصاد، عندما أظهر شخصیة له واضحا أن أمریکا قد وسعت لیس فقط عقوبات، ولکن أیضا إلى بلدان أخرى، فی إیران العقوبات تدفع، والجناة تغریم. ولکن الناس بعیدا عن أفکار معارضة حیاتهم الخاصة والاعتماد على المعتقدات والتقالید، والاقتصادیة تأسست: 2 سنوات من الثورة، ثمانی سنوات من الحرب و 16 عاما من البناء و12 سنوات من العقوبات وبعد رفع العقوبات، مع السلطة التی تقف وراءها، وکان والعدو فشلت. من وجهة نظرنا للاقتصاد المقاومة، وذهب إلى أبعد من حدود إیران، ویعمل العالم. کأکبر شریک تجاری لجمیع الدول الکبرى فی العالم، أی السوق، وجمیع الشرکات الأوروبیة والأمریکیة: الخ الصینیة والکوریة لا یمکن: أن یکون على قید الحیاة. إیران کمنتج بوابة لجمیع البلدان المجاورة أیضا. الدول بدون تجارة المجاورة مع إیران، لا یمکن التلاعب بها. الأرقام والإحصاءات الرسمیة الجمارک تبین أن تهریب الوقود. من ناحیة أخرى، فإن إیران لدیها أعلى العنصر الاقتصادی: على القوى العاملة من ذوی المهارات العالیة والموهوبین، وکلها مناصب رئیسیة أمریکا وأوروبا، والدول الأخرى لدیها فی متناول الید. حقول النفط والغاز والمواد الخام البکر، والقوى العاملة، فلیس ذلک مدعاة للإعجاب. النقد الأجنبی، أی الدیون غیر المسددة، معجزات الاقتصاد العالمی: إیران الثروة والموارد والأصول. التکنولوجیا العالمیة، وإن لم یکن کل منهم داخل الحدود الإیرانیة، ولکن المخترعین والمکتشفین، وإذا کان الإیرانیون لیسوا على الأقل المشارکة فیها. بعد کل عوامل الإنتاج والتوزیع والاستهلاک للفرد الواحد هو الأعلى فی إیران. وبعض إدارة، أو لدیها نهج خاطئ! ومع ذلک، فإن الإدارة والمنهجیة المتوطنة وینبغی مراجعة معاییر غیر المستوطنة. فی السلطة وأدائها السلیم ویکفی: ثمانیة وثلاثین عاما، أمة من واحد فی المئة من العالم! تترسب على قمة الإدارة العالمیة. استیقظ جذع ضد کل المؤامرات والخرائط (إدارة والمنهجیة الغربیة هو اسم آخر لها) الوقوف وفاز.

D?v?t ?laq?dar müzakir?l?r: müqavim?t iqtisadiyyat?n?n 120 faiz ax?r.

mövcud informasiya, resistive iqtisadiyyat anadan gün v? dün?n f?rqli olaraq. Dünyan?n ilk özünü t?min v? ya adlanan iqtisadi müst?qillik qald?r?l?b. ?ran h?tta Pey??mb?r r?vay?t edir ki, ?slam?n ilk günl?rind?, bir neç? min illik bir tarixi var: paltar bir toxunu?lu wear bilm?z ki, mill?t vay hal?na. ?sas?n, öz iqtisadiyyat?n?n müqavim?t iqtisadiyyat? m?nas?nda. Bu iqtisadiyyat, v? ya makro v? mikro iqtisadiyyat baxd???m?z zaman, h?mi?? mübahis?li v? eccentric iqtisadiyyat endogen dem?kdir. Yaln?z beyn?lxalq iqtisadiyyatda, v? ola bil?r sanksiyalar t?tbiq ed?r?k, onun ölçül?ri vurgulan?r. ?nsanlar ?bu Talib, iqtisadi güc sah?l?rind? yüks?k v? onlar sanksiyalar qar?? dayand?. son ?srd? Or Gandhi, bu h?r?kat?n r?mzidir. ki, yerli istehsal v? istehlak etibar ?randa, h?m d? konstitusiya aliml?r alt?nda, ?vv?l homegrown m?hsul var. dünya Bax??lar?n b?zi olsa da kargüzarl?q Q?rb bel? Ta??zad? kimi h?r?k?t, t?hrif v??v?zin? h?tta onun hicab parça Wall ki, ba?lanm?? üçün! ?ngilis istehsalç?, ?n m??hur çalma. ?n görk?mli misal, neft g?lirl?rinin ?saslanaraq olmadan run iki illik h?kim Mossadegh hökum?ti. çünki neft ?irk?tl?ri neft al?c? millil??dirilm?si 29 mart-d? boykot: almaq imtina edib. ?slam ?nqilab?n?n zaman? ilk Air Force özünü t?min dü?ünc? ?slam ?nqilab?n?n q?l?b? münasib?til? sanksiyalar Amerika v? neft ?irk?tl?ri art?b. V? özünü t?min bütün orqanlarda Cihad, Cihad ?mam?n f?rman? quruldu. ?lb?tt? ki, bel? iman Ta??zad? kimi m?n?vi views idi: bütün bu oyuncaqlar, v? Amerika ?rana k?s öldürm?k bilm?z! ?lb?tt? ki, qar?? sanksiyalar t?kan, h?m d? dig?r ölk?l?r?, ?ran r?q?m America öz sanksiyalar? geni?l?ndirib yaln?z ki, onun ayd?n göst?rdi iqtisadiyyat fikir trend v? cinay?tkarlar pul c?zas? verdi. Amma öz h?yatlar?n? qar?? fikir v? iqtisadi qurulan kimi, inanc v? ad?t-?n?n?l?ri ?saslanaraq insanlar: gücü il?, inqilab?n 2 il müharib? s?kkiz il v? tikinti 16 il sanksiyalar? v? post-sanksiyalar?n 12 il onlar?n arxas?nda v? dü?m?n etm?yib. müqavim?t iqtisadiyyat? bizim bax?mdan, ?ran hüdudlar?ndan k?narda getdi v? dünya çal???r. dünyan?n bütün ?sas ölk?l?r, heç bir bazar, bütün Avropa v? Amerika ?irk?tl?rinin ?n böyük ticar?t t?r?fda?? kimi Çin v? Koreya v? s. ed? bilm?z: diri-diri olmaq. ?ran h?mçinin bütün qon?u ölk?l?r? Gateway m?hsul kimi. ?ranla ticar?t olmadan ölk?ni qon?u, manipulyasiya edil? bilm?z. Gömrük r?smi r?q?ml?r v? statistika yanacaq qaçaqmalç?l??? göst?rir. yüks?k ixtisasl? v? istedadl? i?çi qüvv?si, bütün ?sas ismar?c Amerika v? Avropa v? dig?r ölk?l?rin t?r?fd?n dig?r t?r?fd?n, ?ran ?n yüks?k iqtisadi komponenti var. Neft v? qaz sah?l?ri v? bakir? xammal, i?çi qüvv?si, bu heç d? az diqq?t ç?kir. ?ran?n s?rv?t v? resurslar? v? aktivl?ri: valyuta, görk?mli borcu, qlobal iqtisadiyyat?n möcüz?. ?ranl?lar deyils? Global texnologiya, baxmayaraq ?ran s?rh?dind? daxili onlar?n ham?s?, lakin onun ixtiraç?lar v? t?dqiqatç?lar, ?n az? deyin. adamba??na dü??n istehsal?, bölü?dürülm?si v? istehlak bütün amill?r sonra ?randa ?n yüks?k göst?ricidir. B?zi idar? v? ya yanl?? yana?ma olacaq! Buna baxmayaraq, r?hb?rlik v? metodologiya endemik v? qeyri-endemik meyarlar n?z?rd?n laz?md?r. güc v? onun düzgün i?l?m?si kifay?tdir: otuz s?kkiz il, bir mill?t dünyan?n bir faiz! qlobal idar?etm? APEX haqq?nda saxlan?l?r. bütün sah?l?rinin v? x?rit?l?r qar?? magistral Wake durmaq qazand? (Management v? Q?rb metodologiya dig?r ad?).

 

 


تاریخ : یکشنبه 95/12/29 | 8:56 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

عرب سرگردان

آل سعود پس از یک ماه سرگردانی در آسیا، و فرار به اندونزی، اکنون نمی داند چگونه سرگردانی خود را توجیه کند! شرق هم مثل غرب، نه تنها از کمک های مالی و: بذل وبخشش های سابق او، قدر دانی نکرد بلکه، با بستن قرارداد های جدید، در خواست پول بیشتری کرد! آل سعود از جمله کسانی است که: بیرونش مردم را می سوزاند، و درونش خودش را! آمریکا 116میلیارد دلار به عربستان بدهی دارد، ولی نتوانسته باز پرداخت کند، لذا آن را تبدیل به خرید: اوراق قرضه اسناد خزانه نمود. علاوه بر آن، عربستان کشورهای همسود خود را هم، مجبور کرده تا مانند خودش، اگر نمی توانند طلب را از آمریکا بگیرند، آن را تبدیل به خرید اوراق خزانه نمایند! حدود 130میلیارد دلار بر سر آنها کلاه گذاشته، که با 116خودش، 236میلیارد دلار پول نفت خاورمیانه، تبدیل به اسناد خزانه داری آمریکا شده. در واقع آمریکا اصل پول را نگهداشته و: نزول آن را به عنوان بهره اوراق باید بدهد، که آنهم قادر نیست نقدی پرداخت کند! سلاح ومهمات کهنه را به آنها می دهد. عرب سرگردان ال سعود، که از ترس موشک های زلزال یمن، در دنیا سرگردان شده است میداند: که آمریکا اگر بخواهد تسویه کند هم، ندارد که بدهد. لذا سرگردانی او این است که: در هیچ کجای جهان دیگر اعتبار مالی ندارد. در سفر به اندونزی، به رئیس جمهور اندونزی یاد آور شد که: چه مبالغ کلانی در طی سالهای گذشته، برای تبلیغ وهابیت به آنها پرداخته است. ولذا از انها خواست: هزینه مهمانی های 2هزارنفره را طلب نکند، بلکه اجازه دهد بیشتر باقی بمانند، تا مبادا موشک هایی که به جیزان و آرامکو رسیده، به قصر آنها هم اصابت کند. انتخاب کشور دورافتاده و فقیری چون اندونزی، نشان می دهد که فقر آل سعود تمامی ندارد. و چون غربی ها به این موضوع آگاه هستند، لذا تنها شانس آنها برای زنده ماندن، چرخیدن در سواحل بالی اندونزی است. رهبران ایران هم بهتر است بجای فقیر نشان دادن و: سیاه نمایی اقتصادی در ایران، به دنبال باز پس گیری حقوق چپاول شده خود باشند: که عربستان با کمک آمریکا و انگلیس، سالهاست ازنفت ایران بهره برداری می کند. و با ریاست و نفوذی که در اوپک دارد، از کاهش سهمیه نفت ایران و: افزایش بی رویه سهم خود، به این ثروت ها دست یافته بود. الان بهترین موقع است که بجای اعلام: هرساله ضعف اقتصادی، یکبار هم به مسائل ائمه بقیع و بازسازی حرم آنها توجه شود. و از نظر حقوقی و مسائل بین المللی و: کنوانسیون های میراث مشترک بشری، از تخریب کنندگان آن شکایت، و هزینه بازسازی از آنان اخذ گردد. اقتصادی که اقایان می گویند، باید بدانند ازنظر امام مردود است! زیرا ایشان فرموده اقتصاد مال خر است. و همچنین فرموده که اگر: صدام را هم ببخشیم آل سعود را نمی بخشیم..بنابر این کسانی که در شعار خود را پیرو خط امام میدانند، بهتر است در عمل هم اینطور باشند. طوری نباشد حالا که آل سعود، عرب سرگردان شده است، زیر پروبال او را با پرداختهای کلان: هزینه های حج بگیرند، تا دوباره آثار بیشتری را تخریب، و شیعیان بیشتری را بکشد.

Wandering Arabs

Saud After a month of wandering in Asia, and fled to Indonesia, now does not know how to explain your confusion! East, like the West, not only from donations: the former giving his mercy, but did not appreciate the new contract, he asked for more money! Saudis, including those that can burn people outside, and inside herself! America has a debt of 116 billion dollars to Saudi Arabia, but could not pay, so it becomes the purchase of Treasury bonds. In addition, Saudi his Commonwealth countries also have to like him, if they cannot demand from America, it has become their purchasing treasury bills! About 130 billion dollars over their heads with hats, with its 116, 236 billion dollars Middle East oil, America has become treasury bonds. In fact, America"s principal holding and sink as it should give interest securities, which is also not able to pay cash! Weapons and munitions give them the old. Wandering Arab al-Saud, who fear Yemen Zalzal missiles, has been wandering in the world knows: that America will retaliate if he did not have to give. Therefore, he is wandering: Nowhere in the world do not have the funding. On a visit to Indonesia, the Indonesian President noted that the huge sums in recent years, to promote Wahhabism to them. And then asked them: Price parties do not take two thousand persons, but also allow more to remain, lest the rocket that reached Jizan and Saudi Aram co, to palace they hit. Remote and poor country like Indonesia, demonstrates that not all poverty Saud. And because Westerners are aware of that, so their only chance to survive, spinning off the coast of Bali, Indonesia. Iran"s leaders should show rather poor: a black picture of Iran"s economy, are looking to regain their rights looted: the kingdom with the help of America and Britain, Iran from petroleum, exploiting for years. And with the Presidency and the influence that OPEC has reduced the quota of Iranian oil and: indiscriminate increase their contribution to this wealth was achieved. Now is the best time that, instead declaring: Every year, a weak economy, nowhere in issues concerning the shrine of Imam Baqi. And in terms of legal and international affairs and Convention of the common heritage of mankind, the destructor of complaints, and the cost of reconstruction is taken from them. Economy Mr. Say should know his opinion is rejected! He said because yours is the donkey"s economy. And also said that if Saddam did not forgot. So Saud forgive those who follow the slogan of Imam"s line, it is better to be the case. Not so now that the Saudis, Arabs wandered off, following her feather macro payments: the cost of their pilgrimage, so again more work to destroy, and kill more Shiites.

تجول العرب

سعود بعد شهر من یتجول فی آسیا، وهرب إلى إندونیسیا، والآن لا أعرف کیف أشرح حیرتک! الشرق، مثل الغرب، ولیس فقط من التبرعات: الأول إعطاء رحمته، ولکن لم نقدر العقد الجدید، وقال انه طلب المزید من المال! السعودیین، بما فی ذلک تلک التی یمکن أن یحرق الناس خارج، وداخل نفسها! أمریکا لدیها دیون 116 ملیار دولار للمملکة العربیة السعودیة، ولکن لا یمکن أن تدفع، لذلک یصبح من شراء سندات الخزانة. وبالإضافة إلى ذلک، یتعین على البلدان له الکومنولث السعودیة أیضا لمثله، وإذا کانوا لا یمکن الطلب من أمریکا، فقد أصبح من أذون الخزانة شراء بهم! نحو 130 ملیار دولار على رؤوسهم القبعات، مع 116، 236 ملیار دولار للنفط فی الشرق الأوسط، فقد أصبحت أمریکا سندات الخزینة. فی الواقع، عقد أمیرکا الرئیسی والمصارف کما یجب أن تعطی الأوراق الفائدة، والتی هی أیضا لیست قادرة على الدفع نقدا! الأسلحة والذخائر منحهم القدیم. وقد تجول العربیة آل سعود، الذین یخشون صواریخ الیمن زلزال، ویتجول فی العالم یعرف: أن أمریکا سترد اذا لم یکن لدیک لإعطاء. لذلک، فهو یتجول: فی أی مکان فی العالم لیس لدیهم التمویل. فی زیارة إلى إندونیسیا، أشار الرئیس الإندونیسی أن مبالغ ضخمة فی السنوات الأخیرة، لتعزیز الوهابیة لهم. ثم طلبت منهم: السعر الأطراف لا تأخذ ألفی شخص، ولکن أیضا یسمح أکثر للبقاء، خوفا من الصواریخ التی وصلت إلى جیزان وأرامکو السعودیة، إلى قصر ضربوا. البلاد النائیة والفقیرة مثل إندونیسیا، یدل على أن سعود لم یکن کلها الفقر. ولأن الغربیین على بینة من ذلک، لذلک فرصتهم الوحیدة من أجل البقاء، والغزل قبالة سواحل بالی، اندونیسیا. یتعین على زعماء إیران تظهر الفقراء بدلا من ذلک: صورة سوداء من الاقتصاد الإیرانی، وتتطلع إلى استعادة حقوقه نهبت: المملکة بمساعدة أمریکا وبریطانیا وإیران من النفط، واستغلال لسنوات. ورئیس والنفوذ الذی أوبک خفضت حصة من النفط الإیرانی و: زیادة العشوائیة وقد تحقق حصتها فی هذه الثروة. الآن هو أفضل وقت أنه بدلا معلنا: فی کل عام، ضعف الاقتصاد، فی أی مکان فی القضایا المتعلقة مرقد الإمام الباقی. وفیما یتعلق بالشؤون القانونیة والدولیة واتفاقیة التراث المشترک للإنسانیة، یؤخذ المدمر من الشکاوى، وتکلفة إعادة الإعمار منها. یقول السید الاقتصاد، یجب أن تعرف رفض رأیه! وقال للک هو الاقتصاد الحمار. وقال أیضا أنه إذا کان صدام لم تجلب لنا سعود. حتى أولئک الذین هم أتباع شعار الإمام، فمن الأفضل أن یکون علیه الحال. لیس کذلک الآن أن السعودیین، تجولت العرب من بعد لها المدفوعات الکلی ریشة: تکلفة الحج، لذلک مرة أخرى إلى مزید من العمل لتدمیر وقتل المزید من الشیعة .

Wandering ?r?bl?r

Asiya g?z?n bir ay sonra Saud, v? indi sizin qar???ql?q izah etm?k nec? deyil, ?ndoneziya qaçd?! East, Q?rb kimi yaln?z ian?l?r: keçmi?, onun m?rh?m?t verilm?si, lakin yeni müqavil? t?qdir etm?yib, o, daha çox pul ist?di! xaricind? insanlar?n yaza bil?rsiniz ki, o, v? özü daxilind?, o cüml?d?n S?udiyy?! Amerika S?udiyy??r?bistan?na 116 milyard dollar borcu var, lakin öd?y? bilm?diyi, bel? ki, X?zin?darl?q istiqrazlar? al?nmas? olur. Amerikada t?l?b ed? bilm?z, ?g?r Bundan ?lav?, S?udiyy? onun Commonwealth ölk?l?ri d? onu ist?yir?m ki, bu, onlar?n al?nmas? x?zin? istiqrazlar?n?n oldu! 130 milyard dollar onun 116, 236 milyard dollar Yax?n ??rq nefti il? papaqlar il? onlar?n r?hb?rl?ri üz?rind?, Amerika x?zin? istiqrazlar?n?n olmu?dur. ?slind?, bu da pul öd?m?k mümkün deyil faiz qiym?tli ka??zlar, Amerikan?n ?sas keçirilm?si v? sink verm?lidir kimi! Silah v? sursat onlara köhn? verir. o verm?k olmasayd? Amerika qo?ulsa ki: Dünya bilir Yemen Zalzal raketl?r qorxuram Wandering ?r?b ?l-S?ud, g?z?n edilmi?dir. Buna gör? d?, o g?z?n olunur: maliyy? yoxdur Dünyan?n heç bir yerind?. ?ndoneziya s?f?rd?, ?ndoneziya prezidenti son ill?rd? böyük m?bl??l?ri, onlara v?habiliyi t?bli? etm?k oldu?unu qeyd etdi. V? sonra onlara dedi: Qiym?t t?r?fl?r hit saray, Jizan v? S?udiyy? Aramco ?ld? raket dey? qalmaq daha iki min n?f?r, h?m d? imkan vermir. ?ndoneziya kimi Remote v? yoxsul ölk? bütün yoxsulluq S?ud nümayi? etdirir. onlar?n yaln?z ?ans Bali, ?ndoneziya sahill?rind? iplik, ya?amaq üçün, bel? ki, çünki Q?rblil?r ki, bilirik. ?ran liderl?ri olduqca z?if göst?rm?k laz?md?r: ?ran iqtisadiyyat?n?n qara ??kil, onlar?n hüquqlar? talan b?rpa axtar?r: Amerika v? Britaniya, neft ?ran köm?yi il? s?lt?n?t, il istismar. V? Ba?ç?l??? v? OPEC ?ran?n neft v? kvota azalm??d?r t?siri il? dola??q art?m bu s?rv?t verdikl?ri töhf?l?rin? gör??ld? edilmi?dir. ?mam Baqi türb?sini ba?l? m?s?l?l?rd? heç bir yerd?, h?r il z?if iqtisadiyyat ?ndi ?v?zin? elan ?n yax?? vaxtd?r. Hüquqi v? beyn?lxalq i?l?r v? b???riyy?tin ümumi irsi Konvensiyan?n bax?m?ndan ?ikay?tl?rin destructor v? yenid?n qurulmas? d?y?ri onlardan al?n?r. ?qtisadiyyat Mr öz fikrini r?dd bilirik ki, dem?k! sizin e???k iqtisadiyyat? çünki Dedi. H?mçinin S?ddam bizim Saud verm?di ?g?r bildirib. ?mam?n ?üar? ard?c?llar? olanlar Bel? ki, bu halda olmaq daha yax??d?r. Not indi S?udiyy?lil?r, ?r?bl?r onun l?l?k makro öd?ni?l?r sonra off wandered ki, onlar?n h?cc d?y?ri, bel? ki, daha çox i? daha ?i?l?ri m?hv v? öldürm?k.

 

 


تاریخ : شنبه 95/12/28 | 8:11 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

نرخ اقتصاد مقاومتی 120درصد است.

برخلاف سیاه نمایی های برخی از نااقتصاددانها! در پایان سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، رشد اقتصاد مقاومتی با تکیه به تولید ملی، از مرز صد در صد نیز گذشته، و به 120درصد رسیده است. یعنی نسبت تولید داخلی به تولید ناخالص ملی، با تراز مثبت روبرو شده است. لذا به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیش از حد انتظار عمل کرده است. خطیب قبل از نماز جمعه، دکتر مصباحی مقدم به 80درصد آن اعتراف کرد. اما دو دلیل عمده را در این محاسبات فراموش کرده است. البته دیگران هم به آن توجهی ندارند، یکی از آنها ترمیم نوروزی اقتصاد ملی، به عنوان یک سنت اقتصاد مقاومتی در ایران است، و دیگری تولیدات ایرانیان خارج از کشور. برای اهمیت این دو موضوع که: هرکدام 20درصد به قدرت اقتصاد مقاومتی می افزاید، باید بگوییم نوروز بمدت سه ماه از سال، به ترمیم اقتصاد مقاومتی می پردازد. یعنی ایرانیان براساس یک سنت دیرینه، در طول سال کار می کنند و: در سه ماه بهمن و اسفند و فروردین، آن را هزینه می کنند. در بهمن ماه، به پیشواز خرید های پوشاکی،(کالاهای بادوام) و در اسفند به پیشواز خرید های خوراکی و: در فروردین به هزینه سازی های گردشگری می پردازند. کسانی که از این فرهنگ مردم اطلاعی ندارند، هم از بیکاری آنان سر در نمی آورند، هم از خوشگذرانی و شادی های ایام عید. یعنی هم از تعطیلات ناراحت هستند، هم از شلوغی کار ..! درصورتیکه تعطیلات در ایران، فرایند صنعت تولید پوشاک و: مواد غذایی و گردشگری را تا20درصد: تولید ناخالص ملی بالامی برد. از سوی دیگر تولید کنندگان ایرانی، چون از ذوق و هنر بالایی برخوردارند، وقتی درایران رقابت سخت است، به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند، و تولیدات خود را در آنجا شروع می کنند. بسیاری از اجناس چینی، ساخت ایرانیانی است که در چین، کارخانه زده و با استفاده از: نیروی ارزان آن منطقه، تولیدات ارزان را به ایران می دهند. ولی منتقدان هم از گرانی ناراحتند، و هم از ارزانی! چون سردرگم هستند. بهترین تولید کنندگان پوشاک ترک، ایرانی هستند و ارسال تولیدات خود به ایران را افتخار میدانند. در اروپا و آمریکا نیز سرمایه گذاری و: تولیدات فنی و مکانیکی ایرانیان، بیشتر از تولیدات داخلی خود آن کشورها است. لذا ارسال آن به ایران واردات محسوب نمی شود. به همین دلیل است که منتقدان گیج می شوند: اولا میگویند 90درصد کالا ها وارداتی هستند! و 90درصد این کالاها هم، از مبادی قانونی وارد می شوند! و بعد نام قاچاق کالا را بر آن می گذارند! این کج فهمی آنهاست. حتی در بسیاری از موارد، تولید کنندگان ایرانی بار خود را، به دبی و شارجه می فرستند: تا مارک گمرک ایران بخورد، و بگویند ساخت خارج است! واین عمل آنها به بازار گرمی کمک می کند، ولی منتقدان می گویند: باید این کالاها را کشف و معدوم کرد. درحالیکه جمع سرمایه? ایرانیان مقیم خارج، در سال 2000 به بیش از 1?3 تریلیون دلار می‌رسید! که فقط 2میلیارد دلار آن به احمدی نژاد منتسب می شود. در چین آلمان و کشورهای دیگر، حتی در دبی سرمایه های اصلی برای ایرانیان است. لذا تولیدات آنها هم مطابق سلیقه ایرانی است، و برای همین بازار فروش خوبی هم در ایران دارد.

Resistance economic growth rate of 120 percent.

Unlike some non-economists bad sector ! At the end of resistance economy of action, relying on the strength of the national economy, the border is one hundred percent the past, and to 120 percent. The ratio of domestic production to GDP has been met with a positive balance. So in the words of Supreme Leader of the Islamic Revolution has done more than expected. Khatib before Friday Prayers, doctor Mesbahi Moghadam admitted to 80 percent. But two major reasons for this calculation is forgotten. Of course, others do not notice it, one of them Nowruz restoration of the national economy as a saint Economy of Resistance in Iran, Iranians and others abroad. For the importance of these two aspects: one adds 20 percent to the economic strength of resistance, to say the New Year for three months, to restore the economy"s strength. Iranians based on a long tradition, year-round work in the three months February, March and April, it will cost. In February, welcomed the purchase clothing (durable goods) and March to buy food and meet in April to pay the cost of tourism. Those who do not know the culture of the people, both of them do not understand their unemployment, both the fun and joy of Eid. That the holidays are upset, too messy..! If holiday in Iran, garment manufacturing and process industry: food and tourism by 20%: boosts GDP. The Iranian manufacturers, such as taste and high art, when Iran tough competition, migrate to other countries, and its products are starting there. Many Chinese goods, making the Iranians that in China, the factory was using the cheap labor that area, inexpensive products to Iran the day. But critics are angry expensive, and the cheap! Because they are confused. The apparel manufacturers Turks, Iranians are proud and send their products to Iran know. In Europe and America the investment: Iranians mechanical products, the more are its own domestic production. So send it to Iran will not be considered. That"s why the critics are confusing: First, say 90 percent of the goods are imported! And 90 percent of the goods it, the legal bases are imported! And then smuggling it on their name! This is a misunderstanding. Even in many cases, producers Iran once her to Dubai and Sharjah are sending: to brand Iran"s customs to eat and they are making out! This practice helps them warmly to the market, but critics say these goods should be seized and destroyed. While the capital advisable, in 2000 to more than 1. 3 trillion dollars was! That"s just $ 2 billion is attributed to Ahmadinejad. In China, Germany and other countries, even in Dubai for the Iranian capital. Therefore, they are molded according to Iranian tastes, and for the market sell well in Iran.

معدل نمو الاقتصاد هو 120 فی المئة قوة .

العکس من الأسود إلى رأی بعض الاقتصادیین بخیبة أمل! فی نهایة اقتصاد المقاومة من العمل، والاعتماد على قوة الاقتصاد الوطنی، والحدود مئة فی المئة فی الماضی، وإلى 120 فی المئة. وقد التقى نسبة الإنتاج المحلی إلى الناتج المحلی الإجمالی مع توازن إیجابی. لذلک على لسان المرشد الأعلى للثورة الإسلامیة فعلت أکثر مما کان متوقعا. الخطیب قبل صلاة الجمعة، واعترف الطبیب مصباحی مقدم إلى 80 فی المئة. ولکن اثنین من الأسباب الرئیسیة لهذا الحساب ما ینسى. بالطبع، والبعض الآخر لا تلاحظ ذلک، واحد منهم استعادة نوروز الاقتصاد الوطنی واقتصاد قدیس مقاومة فی إیران والإیرانیین وغیرهم فی الخارج. لأهمیة هذین الجانبین: واحد یضیف 20 فی المئة الى القوة الاقتصادیة للمقاومة، لیقول فی السنة الجدیدة لمدة ثلاثة أشهر، لاستعادة قوة الاقتصاد. الإیرانیون على أساس تقلید طویل، والعمل على مدار السنة فی الأشهر الثلاثة فبرایر ومارس وأبریل، وسوف تکلف. فی فبرایر، رحب الملابس الشراء (السلع المعمرة) ومارس لشراء المواد الغذائیة وتجتمع فی ابریل نیسان لدفع تکالیف السیاحة. أولئک الذین لا یعرفون ثقافة الشعب، وکلاهما لا أفهم بطالتهم، على حد سواء متعة وفرحة العید. التی تخل الأعیاد، فوضوی للغایة ..! إذا عطلة فی إیران، لصناعة الملابس وصناعة العملیة: المواد الغذائیة والسیاحة بنسبة 20?: تعزز الناتج المحلی الإجمالی. الشرکات المصنعة الإیرانیة، مثل الذوق والفن الرفیع، عندما إیران منافسة قویة، یهاجرون إلى بلدان أخرى، ومنتجاتها، بدأت هناک. العدید من السلع الصینیة، مما یجعل من الإیرانیین أن فی الصین، والمصنع کان یستخدم الید العاملة الرخیصة تلک المنطقة، ومنتجات غیر مکلفة لإیران الیوم. لکن منتقدین غاضبون باهظة الثمن، ورخیصة! لأنها مرتبکة. الشرکات المصنعة للملابس الأتراک والإیرانیون فخورون وإرسال منتجاتها إلى إیران تعرف. فی أوروبا وأمریکا للاستثمار: الإیرانیون المنتجات المیکانیکیة، وأکثر هو الإنتاج المحلی الخاص بها. حتى إرساله إلى إیران لن یتم النظر فیها. هذا هو السبب فی أن النقاد هی مربکة: أولا، یقول یتم استیراد 90 فی المئة من البضائع! و 90 فی المئة من السلع التی یتم استیرادها الأسس القانونیة! وبعد ذلک تهریبها على اسمهم! هذا هو سوء الفهم. حتى فی کثیر من الحالات والمنتجین ایران مرة واحدة لها إلى دبی والشارقة یرسلون: لمارکة الجمارک الایرانیة لتناول الطعام، وأنهم یبذلون خارجا! هذه الممارسة تساعدهم بحرارة إلى السوق، لکن منتقدین یقولون ینبغی اغتنام هذه السلع وتدمیرها. فی حین کانت عاصمة المستحسن، فی عام 2000 إلى أکثر من 1. 3 تریلیون دولار! هذا ویعزى فقط 2000000000 $ لأحمدی نجاد. فی الصین، ألمانیا وغیرها من البلدان، حتى فی دبی عن العاصمة الایرانیة. لذلک، یتم مقولبة وفقا لأذواقهم الإیرانیة، وللسوق تباع جیدا فی إیران.

iqtisadiyyat?n art?m tempi 120 faizi gücü.

m?yus b?zi iqtisadç?lar?n T?f?rrüatlar üçün zidd! f?aliyy?t müqavim?t iqtisadiyyat?n?n sonunda milli iqtisadiyyat?n gücü ?saslanaraq, s?rh?d yüzd? yüz keçmi? v? 120 faiz. ÜDM yerli istehsal nisb?ti müsb?t balans il? görü?üb edilmi?dir. Bel? ki, ?slam ?nqilab?n?n Ali lideri sözl?ri gözl?nil?nd?n çox görmü?dür. Khatib cüm? namaz?ndan ?vv?l, h?kim Mesbahi Moghadam yüzd? 80 müraci?t etdi. Amma bu hesablanmas? üçün iki ?sas s?b?bi unudulur. ?lb?tt? ki, ba?qalar? onlardan biri, ?ran, xaricd? ?ran v? dig?r müqavim?t müq?dd?s ?qtisadiyyat milli iqtisadiyyat?n Novruz b?rpas? bunu hiss etmir. bu iki aspektl?ri ?h?miyy?ti: One Economy gücünü b?rpa etm?k, üç ay Yeni il dem?k müqavim?t iqtisadi gücü 20 faiz edir. uzun bir ?n?n??sas?nda ?ran üç ay fevral, mart v? aprel aylar?nda il boyu i?, bu ba?a g?l?c?k. Fevral ay?nda ?rzaq almaq v? turizm x?rcl?ri öd?m?k üçün aprelin görü??c?kl?r al?nmas? geyim (davaml? mallar?n) v? Mart qar??lad?. onlar?n h?r ikisi xalq?n m?d?niyy?tini bilmir?m ed?nl?r, ?yl?nc? v? bayram sevinci h?m d? i?sizlik ba?a dü?mür?m. bayram dilxor ki, çox messy ..! qida v? turizm 20%: ?ran, geyim istehsal v? proses s?nayesind? bayram varsa ÜDM gücl?ndirir. bel? zövq v? yüks?k s?n?t, ?ran s?rt r?qab?t ?ran istehsalç?lar?, dig?r ölk?l?r? miqrasiya v? onun m?hsullar? ba?lay?r. Bir çox Çin mal?, Çind?, fabrik gün ?rana ucuz ?m?k sah?, ucuz m?hsullar? istifad? edilmi?dir ki, ?ran edilm?si. Lakin t?nqidçil?r bahal? q?z?bli v? ucuz! onlar s?hv edir, çünki. Türkl?r, iranl?lar f?xr edirik v? ?rana öz m?hsullar?n? gönd?rm?k geyim istehsalç?lar? bilirik. Avropa v? Amerikada investisiya: ?ranl?lar mexaniki m?hsullar?, daha öz daxili istehsal edir. Bel? hesab edil? bilm?z ?rana gönd?rin. Birincisi, mallar?n 90 faizi idxal deyirl?r: t?nqid confusing Buna gör?! V? mallar? 90 faiz, hüquqi ?saslar? idxal olunur! V? sonra öz ad? bu qaçaqç?l?q! Bu anla??lmazl?q var. yem?k ?ran?n gömrük marka v? onlar edirik: Even bir çox hallarda, onun bir d?f? Dubay v? Sharjah istehsalç?lar? ?ran gönd?rir! Bu t?crüb? bazara h?rar?tl? köm?k edir, lakin t?nqidçil?r bu ??ya ?l? v? m?hv edilm?lidir deyirl?r. çox 1. 3 trilyon dollar 2000-ci ild? m?qs?d?uy?un paytaxt? idi! Bu yaln?z $ 2 milyard ?hm?dinejad?n aid olunur. Çin, Almaniya v? ?ran?n paytaxt? h?tta Dubayda dig?r ölk?l?rd?. Buna gör? d?, onlar ?ran zövq? gör? tökürdül?r olunur, v? bazarda ?randa yax?? satmaq.

 

 


تاریخ : جمعه 95/12/27 | 8:1 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

توافقهای بی پشتوانه عربستان.

مالیخولیای آل سعود تمام شدنی نیست، هنوز فکر می کند سال 1355هست، و قیمت نفت اوپک ده برابر هزینه تولید آن، و بازار آن نامحدود می باشد! و دلارهای نفتی همچون سیل، بر خزانه آنها واریز می شود. لذا هرجا می رود قرارداد های کلان می بندد، و دست به معامله های بزرگ می زند. در حالیکه هیچیک از این تعهدات خود را نپرداخته است. زیرا از یکسو در آمد نفت برای او نمانده است! و از سوی دیگر هزینه راه اندازی تروریسم و: گروه پروری چون داعش و طالبان، برای او جای بذل و بخشش دیگر را بسته است. هرساله کسری بودجه آن بیشتر می شود، حتی استقراض از سیستم بانکی و چاپ اسکناس، دردی را برای آن درمان نمی کند، بلکه تورم را بالاتر می برد. هزینه های آتش افروزی در یمن، که سر به فلک می زند به کنار، مردم داخل عربستان نیز بیدار شده، و سهم خود را از نفت و دیگر درآمدهای دولت آل سعود طلب می کنند. سلمان بن سلطان در همان اوایل، خواست این سرو صداها را بخواباند، نفری چند ریال بعنوان بذل و بخشش به مردم داد! ولی ادامه پیدا نکرد. هم اکنون اکیپ دوهزارنفری آل سعود، برای فرار از موشک باران یمن، به سواحل بالی اندونزی رفته اند، و قصد بازگشت هم ندارند! زیرا از یکسو برای تسویه حساب، پولی به اندونزی نداده اند و از سوی دیگر، حتی دالان های ساخت آمریکا در: زیر زمین های ریاض هم، دلهره آنها را برطرف نمی کند. به همین جهت تمام پرداختهای خود به آمریکا را، بعنوان بدهی آمریکا مطرح کرده، واز آن 116میلیارد دلار که: بعنوان کمک به آمریکا برای جنگ علیه ایران و عراق بود، اکنون بعنوان بدهی میداند تا بتواند: از زیر بار قراردادهای چند میلیاردی فرار کند. بدهی خارجی و داخلی آن در حال افزایش است، در داخل حقوق و پاداش کارکنان را کاهش داده، و در خارج نیز 53میلیارد بدهی رسمی به بار آورده است. البته این بدهی در آذر ماه کمتر بوده ولی در سال جدید، میلادی با کاهش قیمت نفت، و کاهش سهم تولید، به این بحران دامن زده شده است. فقط تا آذرماه 77میلیارد دلار! کسری بودجه داشته است. این امر باعث شده تا قطرو عربستان بدهکارتر: از ایران و بحرین باشند. ایران تنها 3درصد تولید ناخالص داخلی بدهی دارد، ولی عربستان به 33درصد رسیده است. رده ایران 93است ولی رده29می باشد.

اکنون آل سعود سعی دارد: با قراردادهای صوری و بی پشتوانه، دولت ها را فریب دهد تا در جنگ سوریه و عراق، از داعش حمایت کنند. مخصوصا به سراغ چین و روسیه، و بخشی از اروپا رفته است که، در مورد حمایت از داعش، کمتر به عربستان توجه دارند. البته این روش آمریکا انگلیس و آلمان هم بوده است! بطوریکه با این قراردادهای بی پشتوانه، رده اول تا سوم بدهکاران جهان را، به خود اختصاص داده اند. البته فرانسه و چین و هلند و ایتالیا هم، از فریب قراردادهای صوری استفاده کرده، وردیف های بعدی تا هفتم را، در میان بدهکارترین دولتها، به خود اختصاص داده اند.

Saudi fiat contracts.

Melancholy House of Saud is not exhaustible, still thinks it"s 1355, and the OPEC oil price ten times its production cost, and the market is unlimited! And a flood of petrodollars, they will be deposited in the treasury. So where is the big deal closes, and the big deal there. While none of these obligations are not paid. Because on the one hand the oil revenue is not for him! On the other hand setup fees terrorism: Fact groups like ISIS and the Taliban, instead of giving him another package. Every year its budget deficit, even borrowing from the banking system and currency, for it does not treat the pain, but inflation was higher. The cost of arson in Yemen, which skyrocketed knocks aside, people also awakened inside Saudi Arabia, and its share of oil and other revenues Saud demand. Salman bin Sultan in the very beginning, he wanted this deal sounds to sleep, had a few riyals as a giveaway to the people! But not continued. The crew is now two thousand Saudis, Yemen to escape the missiles, have gone to the beaches of Bali, Indonesia, and there is no going back! Because on the one hand to pay money to have left Indonesia on the other hand, even in the corridors of the building of America: the basement of Riyadh, fear not fix them. Therefore, all payments in America, as the debt America has raised, and from the 116 billion dollars that as the Help America for war against Iran and Iraq, now as debt rather than take from under the contracts of billions escape. External and internal debt is rising, in salaries and bonuses have reduced staff, and has brought out a 53 billion official debt. Of course, this debt was lower in December, but in the New Year, began with the fall in oil prices, and reducing the share of production, has fueled the crisis. Only until December 77 billion dollars! There deficit. This has led to Qatar and Saudi debt: Iran and Bahrain. Iran is the only 3 per cent of GDP debt, but the kingdom to 33 percent. Iran ranks 93, but class is 29.

Now the Saudis are trying with formal contracts and backed by their governments to trick the war in Syria and Iraq, ISIS support. Especially into China and Russia, and parts of Europe has gone about supporting ISIS, less attention to Saudi Arabia. Of course, this method is America, England and Germany! As with the contracts fiat, the first place to third world debtors, are accounted for. Of course, France, China, Netherlands and Italy are also, of deception used fake contracts, next to seven, among the most indebted governments to account.

العقود الورقیة السعودیة.

حزن لآل سعود لیس یفنى، لا یزال یعتقد انها 1355، وسعر نفط أوبک عشرة أضعاف تکلفة إنتاجه، والسوق غیر محدود! وتدفق عائدات النفط، وسوف تودع فی الخزینة. فأین إغلاق صفقة کبیرة، وصفقة کبیرة هناک. فی حین لم یتم دفع أی من هذه الالتزامات. لأنه من ناحیة عائدات النفط لیست له! على رسوم تأسیس جهة أخرى الإرهاب: مجموعة الحقائق مثل ISIS وحرکة طالبان، بدلا من اعطائه حزمة أخرى. کل عام العجز فی میزانیتها، حتى الاقتراض من الجهاز المصرفی والنقد، لأنه لا علاج الألم، ولکن ارتفاع معدل التضخم. تکلفة الحرق فی الیمن، والتی ارتفعت تقرع جانبا، والناس استیقظ أیضا داخل المملکة العربیة السعودیة، وحصتها من النفط والإیرادات الأخرى الطلب سعود. سلمان بن سلطان فی البدایة، وقال انه یرید هذه الصفقة تبدو للنوم، کان عدد قلیل من ریال بأنه هبة للشعب! ولکن لم یستمر. الطاقم هو الآن ألفی السعودیین، الیمن هربا من الصواریخ، وقد ذهب إلى شواطئ بالی، اندونیسیا، ولیس هناک عودة إلى الوراء! لأنه من ناحیة لدفع المال قد غادر اندونیسیا من ناحیة أخرى، حتى فی أروقة المبنى الأمریکیة: الطابق السفلی من الریاض، والخوف لا یصلح لهم. لذلک، فإن جمیع المدفوعات فی أمریکا، والدین وأثارت أمریکا، ومن 116 ملیار دولار أن مثل أمریکا مساعدة للحرب ضد إیران والعراق، والآن کما الدیون بدلا من أخذ من تحت عقود هروب الملیارات. الدین الخارجی والداخلی آخذ فی الارتفاع، فی المرتبات والمکافآت وتخفیض عدد الموظفین، وأبرزت الدیون الرسمیة 53 ملیار. وبطبیعة الحال، کان هذا الدین أقل فی دیسمبر کانون الاول، ولکن فی العام الجدید، وبدأ مع انخفاض أسعار النفط، والحد من حصة من الإنتاج، وأدت الأزمة. فقط حتى دیسمبر کانون الاول 77 ملیار دولار! هناک عجز. وقد أدى ذلک إلى قطر والدیون السعودی: إیران والبحرین. إیران هی 3 فی المائة فقط من الدیون من الناتج المحلی الإجمالی، ولکن المملکة إلى 33 فی المئة. تحتل إیران 93، ولکن الطبقة هی 29.

الآن یحاول السعودیون مع عقود رسمیة وبدعم من حکوماتها لخداع الحرب فی سوریا والعراق، ودعم ISIS. خصوصا فی الصین وروسیا، وأجزاء من أوروبا قد ذهب عن دعم ISIS، اهتماما أقل إلى المملکة العربیة السعودیة. بالطبع، هذا الأسلوب هو أمریکا وإنجلترا وألمانیا! کما هو الحال مع فیات عقود، فی المقام الأول إلى المدینین العالم الثالث، وتمثل. بالطبع وفرنسا والصین وهولندا وإیطالیا، استخدمت عقود رسمیة الخداع، والصف التالی إلى المرکز السابع من بین أکثر الحکومات المثقلة إلى حساب.

S?udiyy? fiat müqavil?l?r.

S?ud Melancholy House, tük?n?n deyil h?l? 1355 dü?ünür, v? OPEC neftin qiym?ti on d?f? istehsal d?y?ri v? bazar limitsiz deyil! V? neft dollarlar? bir da?q?n, onlar x?zin?sin? t?hvil veril?c?k. Bel? ki, burada böyük ba?lay?r v? böyük var. Baxmayaraq ki, bu öhd?likl?rin heç öd?nilmir. bir t?r?fd?n neft g?lirl?rinin onun üçün deyil, çünki! Dig?r t?r?fd?n qura?d?rma haqq? terror On: Fact Isis v? Taliban kimi qruplar yerin? ona bir paketi verilm?si. Bu a?r? müalic? etmir H?r il büdc? k?siri, h?tta, bank sistemi v? valyuta borc, lakin inflyasiya daha yüks?k olub. k?nara knocks skyrocketed Y?m?nd? kundaklama d?y?ri, h?mçinin S?udiyy??r?bistan? daxili awakened insanlar, neft v? dig?r g?lirl?ri Saud t?l?b pay?. Salman bin Sultan ?vv?ld?n, o, bu müqavil? yatmaq s?sl?r ist?y?n bir yar??ma kimi bir neç? riala idi! Amma davam. crew, ?ndoneziyan?n Bali çim?rlikl?r getdi raket qaçma?a indi iki min S?udi ?r?bistan, Y?m?n v? heç geri gedir yoxdur! onlar? düzeltmek qorxmay?n, Riyad zirz?misind?: bir t?r?fd?n pul Çünki h?tta Amerika binan?n d?hlizl?rind?, dig?r t?r?fd?n ?ndoneziya yazmay?blar. Buna gör? d?, Amerikada bütün öd?ni?l?r, borc kimi Amerika qald?rd?, v? 116 milyard dollar ki ?ran v? ?raqa qar?? müharib?y? Help Amerika, indi milyardlarla xilas müqavil?l?ri alt?nda almaq daha çox borc kimi. Xarici v? daxili borc ?m?k haqq? v? bonuslar, art?r hey?ti azaltd? v? 53 milyard r?smi borc g?tirdi. ?lb?tt? ki, bu borc dekabr ay?nda a?a?? idi, lakin yeni ild?, neftin qiym?tinin dü?m?si il? ba?lad? v? istehsal?n pay?na azald?lmas?, böhran t?kan verdi. Yaln?z q?d?r dekabr 77 milyard dollar! Orada k?siri. ?ran v? B?hreyn Bu Q?t?r v? S?udiyy? borc g?tirib ç?xard?. ?ran ÜDM borcu yaln?z 3 faizi, lakin 33 faiz s?lt?n?t edir. ?ran 93 s?ralar?nda, lakin sinif 29.

?ndi S?udiyy?lil?r formal müqavil?l?r çal???r v? Suriya v? ?raq, ISIS d?st?k müharib? oyun öz hökum?tl?ri t?r?find?n d?st?k verilir. Xüsusil? Çin v? Rusiya, Avropa hiss?y? S?udiyy??r?bistan?, az diqq?t Isis d?st?k haqq?nda keçmi?dir. ?lb?tt? ki, bu üsul Amerika, ?ngilt?r? v? Almaniya! müqavil?l?r Fiat kimi, üçüncü dünya borclu ilk yer, uçota al?n?r. ?lb?tt? ki, Fransa v? Çin, Hollandiya v? ?taliya, aldatma formal müqavil? istifad?, v??n borclu hökum?tl?ri aras?nda yeddinci yan?nda s?ra, hesab.

 

 


تاریخ : پنج شنبه 95/12/26 | 8:22 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

اصول مورد تاکید انتخاب دوازدهم

ولایت فقیه: نه قابل انکار است و نه قابل تشکیک، حتی آنهاییکه منتقد هستند مانند وهابیت، خودشان دیکتاتوری مفتی اعظم دارند! و به آن افتخار هم می کنند، مثلا در جهاد نکاح، زنان هر دو ساعت باید به یکی از داعشی ها سرویس بدهند! یا حتی در مسیحیت، اسقف اعظم خدای روی زمین و پدر ثانی و فرمایش او رد خور ندارد.

مدیریت: در ولایت فقیه، همه جانبه و یکپارچه است، و در سطح جهان و برای همه است (کلکم راع)

آب وبرق و نفت و گاز: و کلا حامل های انرژی، فقط باید هزینه حمل و استحصال آن دریافت شود. برای آب شیرین باید آب های: روان هیمالیا را که از کویر و فلات ایران عبور می کند، با چاههای عمیق در مسیر: یا سد های زیر زمینی مهار کرد. در مورد نفت و گاز هم، باید از سد های زیر زمینی برای جلوگیری : نشت آنها از فلات بلند ایران به: نواحی پست اطراف مانند قطر و عربستان اقدام شود.

اشتغال: لازمه اشتغال ایجاد فرصتهای فراملی است، زیرا با توجه به ماموریت مدیریت جهانی ایران، باید طرح های فراملی ایجاد و به: صادرات نیرو و امکانات و کالا اهتمام ورزید.

زمین: از بهر کسی است که آباد می کند، لذا یکی از مسیر های اشتغال، واگذاری زمین های بایر بطور رایگان می باشد. حتی مراتع و جنگل ها به شرط: جایگزینی قابل واگذاری و اشتغال می باشد. زیرا جزو نعمات الهی است و: نباید آن را بایگانی کرد در حالیکه: مردم از بیکاری یا بی سوختی تلف می شوند.

ملک: های بی هویت بسیار زیاد است، لذا باید سریع به زوجهای جوان واگذار موقت شود، تا تعیین تکلیف شود. و اگر مالک مراجعه نکرد، به همان ها واگذار دائم شود.

ترافیک: استفاده از فضا در ترافیک شهر های کلان، باید تصویب شود و تاکسی هوایی، هلی برد خودرو های مسئولین، خودرو های پرنده و قطار هوایی و: بالن های مسافری بکار گرفته شود.

آلودگی هوا: در کوتاه مدت، نصب مکش های قوی در مراکز آلودگی: شهرهای بزرگ مانند میدان رازی تهران است، تا بتواند روزانه با تصفیه هوا80تن: سرب خالص نیز تولید نماید.

گرما و سرمای: خانه ها هم با لوله کشی مستقیم از: چشمه های آبگرم و: آبسرد تامین شود، یا مراکز اتمی آبگرم و سرد متمرکز ایجاد شود.

طارم واحد: کلیه تقسیمات کشوری باید هماهنگ باشد، یعنی مثلا طارم دو قسمت نباشد یکی: به استان زنجان و یکی به استان قزوین مربوط شود! باید دو طارم یکی شود و مرکز آن هم ماهین باشد. همینطور مدیریت در تمام امور قضایی و سیاسی و: اجرایی وحتی تقنین باید یکپارچه باشد

بین الملل: جدا بودن سیستم های جهانی، به یکپارچگی مدیریت صدمه می زند. اگر قوای ثلاثه را بپذیریم، باید: اتحادیه بین المجالس، قوه مقننه جهان یا پارلمان جهانی باشد، بعد پارلمان قاره ها (پارلمان اروپا و آسیا و..) بعد: پارلمان ملی کشورها، سپس پارلمان های محلی: استانی و شهری و حتی روستایی.  اگر دبیرکل سازمان ملل را، رئیس قوه مجریه جهانی، یا رئیس جمهور جهان بدانیم، رئیس جمهور قاره ها و کشورها هم معلوم می شود، حتی استانداران و فرمانداران و دهداران، به چشم مدیر اجرایی محلی به همراهی : نمایندگان ولی فقیه در این رده ها هم معلوم می شود. اگر شورای امنیت قوه قضاییه جهان است، قوای قضاییه در قاره ها و کشورها و استانها هم هماهنگ باشد، وقس علیهذا.. در امور نظامی و سیاسی هم همین هماهنگی است، پیمان نظامی مقاومت به عنوان ارتش واحد جهان باشد، ناتو و دیگر پیمان های قاره ای، زیر نظر ان و.. در آخر هم فرضیه: امریکای دائمی و قدرتمند! باطل اعلام شود تا: بودجه های نظامی دیگر کشورها، کاهش یابد وبه مصرف عمران و آبادی و اشتغال برسد. و بیخود مسئولین آدرس غلط ندهند.

اثار تاریخی اسلامی: باید در کشورهای عربستان و قدس شریف، تعمیر و بازسازی شود و: تخریب کنند بقیع و دیگر اماکن مقدسه، به سزای اعمالشان برسند و: جریمه بازسازی را هم بپردازند.

غرور ایرانیان: و تاریخ باستان آن: مانع کسب فیض الهی نشود! تا دوباره خداوند بخواهد که: مرکز اداره جهان را به بیابان ها ببرد، مانند آنچه که در باستان ، فر ایزدی در ایران بود، ولی تبدیل به ستاره پرستی شد! و خداوند هم به حضرت ابراهیم دستور داد: فرزند خود را به مکه یعنی: مکانی لم یزرع ببرد، و اسلام را از دامان مردمی بی تمدن معرفی نماید.

The underlying principle of the twelfth

Supreme Leader: neither be denied nor questioned, even those who are critics such as Wahhabism, the Grand Mufti of them are dictatorships! And are proud of it, such as sexual jihad, women should be one every two hours Isis and serve! Or even in Christianity, Archbishop of God on earth and not worthy father denied his second command.

Management: the velayat-e faqih, comprehensive and integrated, and in the world and for all

Water and electricity, oil and gas and energy in general, just have it be received shipping cost recovery. For fresh water to water: flowing Himalayan passes from the desert plateau, with deep potholes in the road: either underground dam controlled. In the case of oil and gas, should be underground barrier to prevent leak of the Iranian high plateau: the surrounding lowlands are acting like Qatar and Saudi Arabia.

Employment: In order to create employment opportunities for transnational, because according to global management of mission, should establish national plans to export goods effort did power and facilities.

Earth: from anyone who is prosperous, so one of the employments, assignment wasteland is free. Articulated even if replacement is transferable and employment. Because the divine blessings and should not archive it, while people from unemployment or lack of fuel are wasted.

Property of identity is very high, therefore, must be temporarily transferred quickly to young couples, to be determined. And if the owner did not refer to the transfer permanent.

Traffic: the use of space in big city traffic should be approved and air taxi, helicopter, authorities used cars, flying cars and air transport: passenger balloons used.

Air pollution in the short term, strong suction install pollution centers: big cities such as Tehran"s secret is roundabout, to the daily 80 tons of air purification: also produce pure lead.

Heat and cold: houses with plumbing directly from the hot springs: the cold water supply, hot and cold centralized or nuclear facilities to be created.

Tarom unit: all divisions must be coordinated, for example Tarom is one of two parts: the province and one in Qazvin province is concerned! Should be the hub of one of its two Tarom is Mahin. As well as in all judicial and political management executive and even legislative affairs must be integrated

International: Global separate systems, damage to the integrity of management. If we accept the three forces, should: Inter-Parliamentary Union, the legislature or Parliament the world, after Parliament continents (Europe and Asia and parliament  ...) next: national parliament, the regional parliament Province, urban and even rural. If the Secretary General of the United Nations, global chief executive or president of the world knows, President continents and countries as it turns out, even the governors and Health, as local executive director, along with representatives of the supreme leader in the ranks also turns out to be. If the Security Council is the judiciary, the judiciary in the province continents and countries and coordination, etcetera. In the same military and political coordination, the military alliance"s military strength as a unit of the world, NATO and other alliances continental, under its supervision, etc. Finally, the hypothesis: US permanent and powerful! Be declared invalid: military budgets of other countries reduce and be spent for development and prosperity and employment. And ravish not responsible for wrong address.

Islamic monuments: the Arabian countries and Qods, Repair and: destroy Baqi and other holy places, to come and pay for their crimes: either pays a fine of reconstruction.

Iranian pride: and its ancient history: the acquisition of divine grace is not an obstacle! God wants to come back that enhance the operational center for the world"s deserts, like the ancient Izadi i oven in Iran, but turned out to be the star worshipers! And God to Abraham ordered his son to Mecca means his barren place, and Islam lap introduce people civilization.

 

المبدأ الذی تستند الثانی عشر

الزعیم الاعلى: لا یمکن إنکاره ولا التشکیک فیه، حتى أولئک الذین هم النقاد مثل الوهابیة، المفتی منهم الدیکتاتوریات! ویفتخرون به، مثل الجهاد الجنسی، ینبغی للمرأة أن تکون واحدة کل ساعتین إیزیس وخدمة! أو حتى فی المسیحیة، ونفى رئیس أساقفة الله على الأرض، ولیس الأب یستحق قیادته الثانی .

الإدارة: فی ولایة الفقیه وشاملة ومتکاملة، وفی العالم وإلى الأبد

المیاه والکهرباء والنفط والغاز والطاقة بشکل عام، یکون مجرد أن تلقیه استرداد التکالیف الشحن. للمیاه العذبة على المیاه: یمر المتدفقة فی جبال الهیمالایا من الهضبة الصحراویة، مع الحفر العمیقة فی الطریق: إما السد تحت الأرض السیطرة علیها. فی حالة النفط والغاز، ویجب أن یکون حاجز تحت الأرض لمنع تسرب من هضبة عالیة الإیرانیة: السهول المحیطة یتصرفون مثل قطر والمملکة العربیة السعودیة.

العمل: من أجل خلق فرص عمل للالعابرة للحدود، لأنه وفقا لإدارة عالمیة مهمة، ینبغی وضع خطط وطنیة لتصدیر البضائع جهد فعل القوى والمرافق.

الأرض: من أی واحد الذی هو ازدهارا، لذلک واحدة من فرص العمل، وتعیین القفار مجانی. مفصلیة حتى لو استبدال غیر قابل للنقل والاستخدام. لأن النعم الإلهیة، وینبغی ألا أرشفة، فی حین تضیع الناس من البطالة أو نقص الوقود.

الملکیة الهویة مرتفع للغایة، وبالتالی، یجب أن یتم تحویلها مؤقتا بسرعة للأزواج الشابة، یحدد لاحقا. وإذا لم یکن المالک الرجوع إلى نقل دائم.

المرور: استخدام الفضاء فی حرکة المرور فی المدینة الکبیرة، ینبغی الموافقة والتاکسی الجوی وطائرات الهلیکوبتر، استخدمت السلطات السیارات، السیارات الطائرة والنقل الجوی: بالونات الرکاب المستخدمة.

تلوث الهواء على المدى القصیر، شفط قوی تثبیت مراکز التلوث: المدن الکبرى مثل طهران سرا هی الدوار، لصحیفة 80 طنا من تنقیة الهواء: أیضا إنتاج الرصاص النقی.

الحرارة الباردة و: المنازل مع السباکة مباشرة من الینابیع الساخنة: إمدادات المیاه الباردة، ومرافق مرکزیة أو النوویة الساخنة والباردة المراد إنشاؤه.

وحدة تاروم: یجب تنسیق جمیع الشعب، على سبیل المثال تاروم هی واحدة من جزأین: یتعلق محافظة واحدة فی محافظة قزوین! ینبغی أن یکون محور واحد من تاروم اثنین من هو مهین. وکذلک فی کل التنفیذی لإدارة القضائی والسیاسی، ویجب أن تکون متکاملة حتى الشؤون التشریعیة

الدولیة: أنظمة منفصلة العالمیة، الأضرار التی لحقت نزاهة الإدارة. وإذا قبلنا القوى الثلاث، بما یلی: الاتحاد البرلمانی الدولی، الهیئة التشریعیة أو البرلمان فی العالم، بعد القارات البرلمان (أوروبا وآسیا والبرلمان ..) التالی: البرلمان الوطنی، برلمان الاقلیم مقاطعة، والمناطق الحضریة، وحتى فی المناطق الریفیة . إذا کان الأمین العام للأمم المتحدة، الرئیس التنفیذی العالمی أو رئیس العالم یعرف، القارات الرئیس والدول کما اتضح، حتى الحکام والصحة، والمدیر التنفیذی المحلی، جنبا إلى جنب مع ممثلی المرشد الأعلى فی صفوف کما تبین أن یکون. إذا کان مجلس الأمن هو السلطة القضائیة، والسلطة القضائیة فی القارات المحافظة والبلدان والتنسیق، إلى آخره. وفی نفس التنسیق العسکری والسیاسی، والقوة العسکریة للتحالف العسکری کوحدة العالم والناتو والتحالفات الأخرى القاریة، تحت إشرافها، الخ وأخیرا، فإن فرضیة: US دائمة وقویة! تعتبر باطلة: المیزانیات العسکریة للدول الأخرى، والحد من وأن تنفق من أجل التنمیة والرخاء وفرص العمل. وینهش سنا مسؤولین عن عنوان خاطئ.

الآثار الإسلامیة: الدول العربیة والقدس، إصلاح و: تدمیر الباقی والأماکن المقدسة الأخرى، لتأتی ودفع ثمن جرائمهم: إما بدفع غرامة قدرها إعادة الإعمار.

فخر الإیرانی: وتاریخها القدیم: الحصول على النعمة الإلهیة لیست عقبة! الله یرید أن أعود التی تعزز مرکز عملیات لصحارى العالم، مثل الفرن الیزیدیة القدیمة فی إیران، ولکن تبین أن المصلین نجوم! والله لإبراهیم أمر ابنه إلى مکة یعنی مکانه جرداء، والإسلام اللفة إدخال الناس الحضارة.

on ikinci ?sas prinsipi

Ali lideri: n? t?kzib, n? d? sor?u-sual olunacaqlar, h?tta bel? Vahabilik, onlara diktaturalar var Müftisi kimi t?nqidçil?r olan! Qad?nlar Isis bir h?r iki saat v? xidm?t etm?lidir, bel? cinsi cihad kimi, bununla f?xr edirik! V? ya h?tta xristianl?q, Allah?n arxiyepiskop layiqli ata yer üzünd? v? onun ikinci komanda t?kzib edib.

Management: Velayat-e faqih, h?rt?r?fli v? inteqrasiya v? dünyada v? bütün

Su v? elektrik, ümumi neft-qaz v? enerji, yaln?z gönd?rm? d?y?ri b?rpa q?bul var. su t?miz su üçün: axan Himalay yol d?rin potholes il? s?hra yaylas?nda keçir: yeralt? dam bil?rsiniz n?zar?t. neft v? qaz halda, ?ran yüks?k yayla qaçaq qar??s?n? almaq üçün yeralt? mane? olmal?d?r: ?traf oval??? Q?t?r v? S?udiyy??r?bistan? kimi f?aliyy?t göst?rir.

M???ulluq: missiyas?n?n qlobal idar?etm? gör?, s?lahiyy?tl?ri v? imkanlar? etdi mal s?y ixrac milli plan yaratmaq laz?md?r, çünki, transmilli m???ulluq imkanlar? yaratmaq üçün.

Earth: h?r hans? bir firavan bir, bel? ki, i? bir t?yin çöl pulsuzdur. ?v?z ötürül? v? m???ulluq olsa ifad?. i?sizlik v? ya yanacaq olmamas? insanlar s?rf is?, ilahi b?r?k?t çünki arxiv deyil.

??xsiyy?t Property Buna gör? d? müv?qq?ti t?yin olunacaq, g?nc cüt tez transfer olunmal?d?r çox yüks?kdir. V? sahibi daimi transfer müraci?t olmasayd?.

Traffic: Böyük ??h?r trafik kosmik istifad? t?sdiq edilm?li v? hava taksi, vertolyot, hakimiyy?t avtomobil v? hava n?qliyyat? uçan avtomobil istifad?: istifad? s?rni?in balonlar?.

q?sa müdd?td? havan?n çirkl?nm?si, güclü suction çirkl?nm? m?rk?zl?ri qurmaq bel? Tehran?n sirr kimi böyük ??h?rl?rd? dolay? deyil, hava t?mizl?nm?si günd?lik 80 ton d? t?miz apar?c? istehsal edir.

?stilik v? soyuq Hot Springs birba?a su k?m?ri il? evl?ri: soyuq su t?chizat?, isti v? soyuq m?rk?zl??dirilmi? v? ya nüv? obyektl?ri yarad?lacaq.

Tarom vahid Q?zvin vilay?tind? il v? bir narahatd?r: bütün bölm?l?ri m?s?l?n Tarom iki hiss?d?n biri koordinasiya olmal?d?r! iki Tarom biri m?rk?zi olmal?d?r Mahin edir. El?c? d? bütün m?hk?m? v? siyasi idar?etm? icra v? h?tta qanunvericilik i?l?r inteqrasiya edilm?lidir

International: Global ayr? sisteml?ri, idar?etm? bütövlüyün? z?r?r. üç qüvv?l?ri q?bul ets?k, olmal?d?r: Parlamentl?raras? ?ttifaq?n, TBMM qit?d? (Avropa v? Asiya parlamentinin ..) Sonrak? sonra qanunverici v? ya M?clis dünya, milli parlament, Province, ??h?r v? h?tta k?nd regional parlament . Birl??mi? Mill?tl?r T??kilat?n?n Ba? katibi qlobal ba? icraç? v? ya dünyan?n prezidenti, prezident qit?l?ri v? ölk?l?ri bilirsinizs? bu, h?tta qubernatorlar v? Sa?laml?q ç?x?r kimi s?ralar?nda ali lideri nümay?nd?l?ri il? yana??, yerli icraç? direktoru kimi da oldu?u ortaya ç?x?r. kontinental, onun n?zar?ti alt?nda v? s. N?hay?t, f?rziyy?: US daimi v? güclü! etibars?z elan dig?r ölk?l?rin h?rbi büdc?l?ri azaltmaq v? inki?af v? rifah v? m???ulluq x?rcl?n?c?k. V? yanl?? ünvan? üçün m?suliyy?t da??m?r zorlamaq.

?slam abid?l?ri: ?r?b ölk?l?ri v? Qods, T?mir v?: g?l?c?k, Baqi v? dig?r müq?dd?s yerl?ri m?hv v? onlar?n günahlar?ndan öd?m?k: ya yenid?n qurulmas? c?rim? öd?yirl?r.

?ran qürur: v? onun q?dim tarixi: ilahi lütf ?ld? bir mane? deyil! Allah ?randa q?dim Yezidi soba kimi dünyan?n s?hra ?m?liyyat m?rk?zi, art?rmaq geri g?lm?k ist?yir, amma ulduz ibad?t oldu?u ortaya ç?xd?! V? ?brahim? Allah M?kk?y? o?lu q?s?r yer dem?kdir sifari? v? ?slam insanlar sivilizasiyan?n t?qdim dövr?.

 

 


تاریخ : یکشنبه 95/12/22 | 8:2 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

!قدرت اقتصادی ایران نباید زیر سوال برود

ایران دارای بالاترین قدرت اقتصادی در جهان است، و رشد اقتصادی 7درصد اصلا نباید زیر سوال برود. زیرا در ایران تمام عناصر اقتصاد در حد اعلا است: منابع طبیعی و مواد اولیه مانند: نفت و گاز و معادن که اگر در سطح جهان، و به نسبت جمعیت و مساحت حساب شود، در همه زمینه ها درجه یک است. در مورد سرمایه های انسانی و مالی هم، میدانیم بالاترین قشر فرهیخته و: تحصیلکرده نه تنها در داخل بلکه در: تمامی کشورها بنام ایران است . گردش پولی و مالی ایران هم، بالاترین حجم جهان را دارد، و اگر چند برابر میانگین جهانی نباشد، بالاتر از همه آنها است. فقر مصرف هم وجود ندارد زیرا مصرف انرژی و مواد غذایی در ایران بالاتر از میانگین جهان و حتی از کشورهای ظاهرا پیشرفته سابق هم فراتر است. تکنولوژی در دست دانشمندان ایرانی مانند موم است، که تمامی کشورهای جهان هم، از این استعدادها بهره می برند. مدیریت ایرانی بهترین مدیریت است، چه از لحاظ ارزشها که اساس آن ولایتمداری و یا رویالتی می باشد، و چه در عملکرد ها که: در مقابل همه قدرت ها و مدیریت جهانی، توانسته بایستد و آنها را پشت سر بگذارد. اقتصاد ایران چنان توانا است، که 8سال جنگ را بخوبی اداره کرد و: دوران بازسازی را بدون کمک دیگران، و دوران های تحریم را با تمام دشمنی مستکبران، با اقتدار تمام پشت سرگذاشته، و اکنون هم در میان تمام بحران های اقتصادی: آمریکا و اروپا، جزیره ثبات سرمایه گذاری و تولید است. واقعا کسانی که از هیچیک از این ها سر در نمی اورد، نباید اظهار نظر کند. باید اصلا به کار بردن کلمه جهان سوم، برای ایران ممنوع شود! و اینقدر تو سر مردم ایران نزنند، و اگر سر در می آورند ولی، در پیچ و خم مبارزات سیاسی یا انتخاباتی هستند، نباید کیان ملت و قدرت اسلام و: اقتصاد نظام را زیر سوال ببرند. ممکن است کم و کاستی هم باشد، ولی این ها بهتر است بدانند که: کم و کاستی لازمه قدرت اقتصادی است: هرجا قله هست، دره هم هست. نمی شود به قله رفت ودره را پرکرد! اصلا قله با وجود دره ها مفهوم پیدا می کند. آقایان در درس طلبگی هم خواندند که (تعرف الاشیا باضداد) اشیا بوسیله ضد خود شناخته می شوند یعنی اگر سیاهی نباشد سفیدی معنی ندارد و اگر فقر نباشد ثروت مفهوم پیدا نمی کند و اگر بیکاری نباشد شغل داشتن افتخار محسوب نمی شود. البته از حق نباید گذشت، دغدغه فقرا را داشتن خود نشان از: قدرت مدیریت یکپارچه در اسلام است. زیرا در مدیریت یا حاکمیت های دیگر، هر بخشی خود را جدا می داند، لذا مدیریت شهری با مدیریت ایالتی، یا کشوری تفاوت دارد. مدیریت جهانی هم به سازمان ملل واگذار شده است! یعنی سلسله مراتب، منقطع است و: حکومت محلی با حکومت ملی و جهانی، در طول همدیگر هستند نه در عرض یکدیگر. گرچه عملا تفکیک این سه سطح امکان ندارد، و به همین خاطر سازمان ملل در امور: داخلی ملتها دخالت می کند و: حکومت های ملی هم در امور محلی. در اسلام همه کس در مقابل همه مسئول هستند:( کلکم راع کلکم مسئول!) در حکومت بزرگ و جهانی حضرت علی ع، خلخالی را از پای پیرزن یهودیه ای، در آنسوی مرز شام دزدیده بودند. حضرت علی ع فرمود با اینکه او: در دین اسلام نیست ولی اگر حاکمی، این خبر را بشنود و دق نکند حاکم واقعی نیست. (انَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ کَانَ یَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَ الْأُخْرَى الْمُعَاهَدَةِ فَیَنْتَزِعُ حِجْلَهَا وَ قُلْبَهَا وَ قَلَائِدَهَا وَ رِعَاثَهَا؛مَا تُمْنَعُ مِنْهُ إِلَّا بِالاسْتِرْجَاعِ وَ الِاسْتِرْحَامِ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَافِرِینَ مَا نَالَ رَجُلًا مِنْهُمْ کَلْمٌ وَ لَا أُرِیقَ لَهُ دَمٌ؛)

 ! Economic power should be questioned

Iran has the highest economic power in the world, and the economic growth of 7% should not be questioned. Iran is attained because all elements of the economy: natural resources and raw materials such as oil, gas and mining that if globally, and is calculated in proportion to population and area, is top-notch in all areas. In the case of both human and financial capital, and we know the highest educated class: educated not only at home but also in the entire country of Iran. Cash flows and financial Iran, the world"s highest volume, and if not several times the global average, higher than all of them. Technology in the hands of Iranian scientists such as wax, which all the countries of the world, will benefit from this talent. Iran is the best management, what value is based on royalty, and in the performance of that against all power and global management, able to stand up and they leave behind. Iran"s economy is so mighty, that eight years of war well run and: reconstruction without the help of others, and the era of sanctions against all enemies arrogant, with authority all gone, and now also in the midst of all economic crises: America and Europe, island of stability, investment and production. None of these are really those of the head does not, should not comment. Should not apply the Third World, for Iran to be banned! And so the Iranian people not to you, and if you head in. However, in the maze political campaign or election, the nation should honor and power of Islam and economics to question the system. May be missing, but it is better to know: wane requisite economic power is: where is the peak, valley as well. Do not go to the summit and valley filled! There is no peak valleys make sense. However, the right should not be passed, concern for the poor show of power management integrated in Islam. For management or other rule, each separated knows their part, the municipal administration to manage state, or country is different. Global Management has been entrusted to the United Nations! That hierarchy is interrupted: local government with national and international government, over each other, not in each other. Although in practice it is not possible to separate the three levels, and because of the UN"s internal and nations involved: the national government in local affairs. In Islam, everyone against everyone responsible in large government and global Imam Ali, a jewel of the pie Judea old woman, were stolen across the border in Syria. Imam Ali said to him: in Islam, but if the rulers hear the news and not real ruler is not accurate.

! یجب أن یتم استجواب القوة الاقتصادیة

إیران لدیها أعلى قوة اقتصادیة فی العالم، ویجب عدم التشکیک فی النمو الاقتصادی من 7?. فی حالة کل من رأس المال البشری والمالی، ونحن نعرف درجة أعلى تعلیما: المتعلمة لیس فقط فی المنزل ولکن أیضا فی البلد بأکمله من إیران. التدفقات النقدیة وإیران المالیة، أعلى حجم تداول فی العالم، وإذا لم یکن عدة مرات من المعدل العالمی، وهو أعلى من کل منهم. التکنولوجیا فی أیدی العلماء الإیرانیین مثل الشمع، فیه کل دول العالم، وسوف یستفید من هذه الموهبة. إیران هی أفضل إدارة إدارة، ما قیمة یستند على الملوک، وفی أداء ذلک ضد کل السلطة والإدارة العالمیة، وقادرة على الوقوف وترکوها وراءهم. الاقتصاد الإیرانی جبار، لدرجة أن ثمانی سنوات من الحرب تعمل بشکل جید و: إعادة الإعمار دون مساعدة من الآخرین، وعهد عقوبات ضد جمیع الأعداء المتغطرسة، مع السلطة ذهب کل شیء، والآن أیضا فی خضم کل الأزمات الاقتصادیة: أمریکا و أوروبا، جزیرة من الاستقرار والاستثمار والإنتاج. أیا من هذه هی فی الواقع تلک الرأس لا، لا ینبغی أن التعلیق. لا ینبغی أن تطبق فی العالم الثالث، لإیران أن تکون محظورة! وبالتالی فإن الشعب الإیرانی لیس لک، وإذا کنت رئیسا. ومع ذلک، فی حملة سیاسیة متاهة أو الانتخاب، والأمة یجب أن تحترم وقوة الإسلام والاقتصاد إلى التشکیک فی النظام. قد یکون فی عداد المفقودین، ولکن من الأفضل أن تعرف: یضعف القوة الاقتصادیة المطلوبة هی: أین هو الذروة، وادی کذلک. لا تذهب إلى القمة وادی شغل! لیس هناک ذروة الودیان معنى. ومع ذلک، لا ینبغی أن ینتقل حق، والاهتمام بالفقراء عرض من إدارة الطاقة المتکاملة فی الإسلام. لإدارة أو قاعدة أخرى، کل منفصلین یعرف جانبهم، الإدارة البلدیة لإدارة الدولة، أو بلد مختلف. أوکلت إدارة العالمیة للأمم المتحدة! انقطع هذا التسلسل الهرمی: الحکومة المحلیة مع الحکومة الوطنیة والدولیة، فوق بعضها البعض، ولیس فی بعضها البعض. على الرغم من أن فی واقع الامر انه لا یمکن الفصل بین المستویات الثلاثة، ولأن من الدول التابعة للامم المتحدة الداخلیة والمعنیة: الحکومة الوطنیة فی الشؤون المحلیة. فی الإسلام، الجمیع ضد الجمیع مسؤول فی الحکومة الکبیرة والعالمیة الإمام علی، جوهرة من امرأة تبلغ من العمر فطیرة یهودا، سرقت عبر الحدود فی سوریا. قال الإمام علی له: فی الإسلام، ولکن إذا سماع الحکام الأخبار ولیس الحاکم الحقیقی لیست دقیقة

! Iqtisadi güc sor?ulanmas? laz?m

?ran dünyada ?n yüks?k iqtisadi güc var, v? 7% iqtisadi art?m sor?ulanmas? laz?m olan deyil. insan v? maliyy? kapital? v? biz h?m halda yüks?k t?hsilli sinif bilirik evd?, h?m d? ?ran bütün ölk? n?inki t?hsil. Pul v?saitl?rinin h?r?k?ti v? maliyy? ?ran dünyan?n ?n yüks?k h?cmi, v??g?r bir neç? not d?f? onlar?n ham?s? daha yüks?k qlobal orta. dünyan?n bütün ölk?l?ri bu istedad faydalanacaq bel? mum ?ran elm, ?lind? Technology. ?ran royalti ?saslan?r n? d?y?ri yax?? idar? Management, v? bütün güc v? qlobal idar?etm?, qadir qar?? f?aliyy?tind? durmaq v? onlar?n arxas?nda t?rk etm?k. bütün iqtisadi böhran içind? indi d? yenid?nqurma ba?qalar?n?n köm?yi olmadan, v? t?k?bbür bütün dü?m?nl?rin? qar?? sanksiyalar era, hakimiyy?ti bütün getdi v?: ?ran iqtisadiyyat? müharib? s?kkiz il yax?? run v? ki, bel? qüdr?tli Amerika v? Avropa, sabitlik, investisiya v? istehsal ada. Bunlar?n heç biri h?qiq?t?n r?hb?ri o deyil, ??rh etm?m?lidirl?r var. ?ran qada?an etm?k üçün Üçüncü Dünya t?tbiq etm?lidir! Siz ba? ?g?r. Lakin labirent siyasi kampaniya seçki V? bel? ?ran xalq? deyil siz? v? mill?t hörm?t etsin v? ?slam v? iqtisadiyyat enerji sisteminin sual. itkin ola bil?r, lakin bunu etm?k daha yax??d?r bil?r, el?c? d? valley, pik oldu?u: z?ruri iqtisadi güc batmaq. dolu zirv? v? vadisind? getm?k etm?yin! vadil?r m?nada heç bir pik var. Lakin sa?, ?slam inteqrasiya güc idar? yoxsul ?ou narahatl?q q?bul edil? bilm?z. idar? v? ya dig?r qayda üçün h?r ayr?lm?? üz?rl?rin? dü??n bilir, b?l?diyy? r?hb?rliyi dövl?t idar? v? ya ölk? f?rqlidir. Global Management BMT h?val? edilmi?dir! Bu iyerarxiya müdaxil? yerli hökum?t milli v? beyn?lxalq hökum?ti il?, bir-birin? deyil, bir-birin?. praktikada mümkün olmasa da üç s?viyy?si ay?rmaq, çünki c?lb BMT-nin daxili v? mill?tl?rin üçün milli hökum?t yerli i?l?rin?. ?slamda böyük hökum?t v? qlobal ?mam ?li pie Judea ya?l? qad?n bir jewel m?suliyy?t h?r k?s qar?? h?r k?s, Suriyada s?rh?dd?n o?urland?. ?slam, lakin hökmdarlar?n?n x?b?r e?itm?k v??g?r real hökmdar d?qiq deyil: ?li ona dedi.

 

 


تاریخ : پنج شنبه 95/12/19 | 7:40 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

دیدگاه روستایی یا ماموریت جهانی؟

در حالیکه مردم ایران، ماموریت جهانی دارند، غرب زدگان در پی آن هستند که: با توهین و تحقیر، دیدگاه روستایی به آنها بدهند! وقتی حتی آب خوردن ما، زیر نظر رسانه ها و مورد توجه: مردم جهان و افکار عمومی کلان است، آنها به ما می گویند: کلاه خودت را محکم نگهدار، باد نبرد! البته برخی ها شان با ادب تر هستند، و می گویند لوطی تو برو لقمه خود گاز بزن! اما اغلب آنها که: دوره دکترا را در غرب گذرانده، و مدرک خود را با تایید سازمان سیا، و ام ای سیکس گرفته اند، فقط تحقیر و توهین در کارشان است. مثلا می گویند ما مردم جهان سوم! سالها باید کار کنیم تا به غرب برسیم. مثل آن موقع ها که می گفتند: ایرانی آفتابه سازه، فرانسه موشک می سازه! با اینکه می بینند: که ایران هم موشک می سازد، ولی حالا از آن سر چوب نجس شده اند، و می گویند چرا می سازد! این اتهام و توهین ها تمامی ندارد، حتی نماینده مجلس در سالن اجلاس سران، در همایش هم اندیشی مدیریت شهری می گوید: اصلا ایرانی ها فهم درستی ندارند، و خیلی مانده که به اروپا برسیم! وی می گوید مثلا در فرانسه، شهردار سر لیست انتخابات است، ولی در ایران نیست! و به این زودیها هم نمی شود؟ آنها در قرون نوزدهم و بیستم منجمد شده اند، نمی بینند که حالا فرانسه، با آشوب سیاسی  و اعتصابات کارگری، جامعه به هم ریخته ای شده است. یک لحظه هم خجالت نمی کشند که بگویند: ما  هم همین سرنوشت را برای ایران می خواهیم. یا اصلا مانند عاشقان، کور شده اند و بدبختی ملت فرانسه و غرب را نمی بینند! شاید هم در توهمات خود، فکر می کنند این یک تبلیغات دروغین و یا: جاخالی دادن غربی ها است! اما آنها کوچک تر از آن هستند که: بتوانند حتی شک در دل ایرانیان ایجاد کنند، و جلو پیشرفت آنها را بگیرند. ایرانیان به طبع آموزه های اسلامی، دید وسیع دارند. مانند آنها جهان بینی شان، فقط تا نوک بینی شان نیست. ایرانی حتی آب یا غذا هم می خورد، به فکر مردم فلسطین و گرسنگان آفریقا، و محرومین اروپا و معترضین آمریکایی است. فقط شاهنامه ایرانی ها می ارزد به: تمام کاخ سفید آمریکا! تنها سعدی و حافظ آن، به تمام کاخ الیزه و کرملین و غیره طعنه می زند. تمام مقصد ما مکتب ما است، و به قول حافظ : در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنشها گر کند خار مغیلان غم مخور! یک بیت شعر سعدی ما، مبنای منشور حقوق سازمان ملل شد. و تا قبل از ظهور این فمنیست ها، زبان فارسی زبان بین المللی بود، ولی اینها رفتند و: برعلیه ایران زدند، و زبان انگلیسی را جایگزین نمودند! مثل ترکیه که حتی: رسم الخط خود را انگلیسی کرد.آنها فهم فرهنگ و تمدن ایران را ندارند، زیرا مانند ترامپ و اولاند، تازه به دوران رسیده اند و: مزه حکومت داری را تابحال نچشیده بودند. در ایران سالیان سال فر کیانی، حافظ ملت بوده و: بعد این فر کیانی به توکل بر خدا ترجمه شد، و حالا هم به کاریزمای الهی معروف است. کاریزمای الهی حکومت محلی، یا روستایی نمی شناسد، همه مردم دنیا در دایره جذب خداست ...

Rural view or : global mission?

While the Iranian people have a universal mission, West victims seek: to insult and humiliation, rural perspective to give them! When even our drinking water under the attention of the media and people of the world and general public opinion, they tell us: Keep yourself hats, blowing battle! Of course some of them are more polite, and say your piece you go reveler hit the gas! But most of that spent in the West, PhD, and his degree with the approval of the CIA, and Six MIT have just been humiliated and insulted in their work. For example, say we the people of the Third World! For years we should work to reach the West. Like that time who told Iranian structures tankard, French missile structures! Although I see: that Iran"s missiles, but now it has become impure end of the stick, and say it makes! The accusations and insults all, not even a member of parliament in Hall Summit, the conference also thinks the municipal administration says the Iranians do not understand, and I still get to Europe! He says, for example, in France, mayor is the head of the list, but not Iranian! And it will not be anytime soon? They have been frozen in the nineteenth and twentieth century’s; do not see that now France, with political unrest and strikes, society has become cluttered. A second would not be embarrassed to say: we want the same fate for Iran. Or even like lovers, are blind and do not see the misery of the people of France and West! Perhaps in your fantasies, think this is a false propaganda or: West Dodge is back! But they are smaller than those that can even create doubt in the hearts of Iranians, and take their forward progress. The nature of the Iranian Islamic teachings, see wide scale. Like them their worldview, not just to the tip of their nose. There, even with water or food, to think of the Palestinian people and the hungry in Africa, Europe and the dispossessed and American protesters. Iranian Shahnameh only worth To: All White House America! Only Saadi and Hafez, in all the Elysee and the Kremlin, and so his sarcasm. Our school is all our destinations, and as a keeper: the enthusiasm of the Kaaba in the desert will step up, brushed his reproachful Do not be upset! We are a bit poet Saadi, the UN Bill of Rights. And before the emergence of these feminists, the Persian language was an international language, but these did: against Iran, and they have replaced the English language! Like Turkey that even: English orthography was his. They do not understand the Iranian culture and civilization, because, like Trump and Hollande have upstart: tasting governance had ever tasted. Far Kayani years in Iran, protecting the nation and later the Far Kayani was translated to trust in God, and now known as the divine charisma. His charisma local government, rural or does not know, all people born in the circle of God attract...

عرض الریف أو البعثة العالمیة؟

فی حین أن الشعب الإیرانی لدیها مهمة عالمیة، ضحایا غرب تسعى: لإهانة وإذلال، منظور الریف لمنحهم! عندما لدینا حتى میاه الشرب فی ظل اهتمام وسائل الإعلام وشعوب العالم والرأی العام عموما، ویقول لنا: الحفاظ على نفسک والقبعات، وتهب المعرکة! بالطبع بعضها أکثر تهذیبا، ویقولون قطعة الخاص بک تذهب ضرب مفئى الغاز! لکن الأهم من ذلک أن قضى فی الغرب، دکتوراه، ودرجته بموافقة من وکالة المخابرات المرکزیة، وستة معهد ماساتشوستس للتکنولوجیا للتو إذلال وإهانة فی عملهم. على سبیل المثال، یقول لنا الناس فی العالم الثالث! لسنوات یجب أن نعمل للوصول إلى الغرب. مثل ذلک الوقت الذی قال هیاکل القدح الإیرانی، وهیاکل الصواریخ الفرنسیة! على الرغم من أن أرى: أن الصواریخ الإیرانیة، ولکن الآن أصبح من نهایة النجسة من العصا، ویقولون انه یجعل! الاتهامات والشتائم کل شیء، ولا حتى عضوا فی البرلمان فی قمة قاعة المؤتمر یعتقدون أیضا الإدارة البلدیة تقول ان الایرانیین لا یفهمون، وأنا لا یزال الحصول على أوروبا! یقول، على سبیل المثال، فی فرنسا، عمدة هو رئیس القائمة، ولکن لیس الإیرانی! وأنها لن تکون فی أی وقت قریب؟ جمدت هم فی القرنین التاسع عشر والعشرین، لا أرى أن فرنسا الآن، مع الاضطرابات السیاسیة والإضرابات، وأصبح المجتمع تشوش. ومن شأن الثانیة لا یکون حرجا فی القول: نرید نفس المصیر بالنسبة لإیران. أو حتى مثل العشاق، المکفوفین ولا ترى البؤس للشعب من فرنسا والغرب! ربما فی نزواتک، أعتقد أن هذا هو الدعایة الکاذبة أو: الغربیة دودج هو العودة! لکنها أصغر من تلک حتى التی یمکن أن تخلق الشک فی قلوب الإیرانیین، واتخاذ ما تحرزه من تقدم إلى الأمام. طبیعة التعالیم الإسلامیة الإیرانیة، انظر نطاق واسع. مثلهم نظرتهم للعالم، لیس فقط لغیض من أنوفهم. هناک، حتى مع الماء أو الطعام، إلى التفکیر فی الشعب الفلسطینی والجیاع فی أفریقیا وأوروبا والمتظاهرین المحرومین والأمریکیة. الشاهنامه الإیرانی الوحید الذی یستحق لجمیع البیت الأبیض أمریکا! فقط سعدی وحافظ، فی کل قصر الالیزیه والکرملین، وذلک له سخریة. مدرستنا هی کل جهاتنا، ونتیجة لحارس مرمى: والحماس للکعبة فی الصحراء تصعید، نحى له عاتبه لا تنزعجی! نحن شاعر قلیلا السعدی، بیل الأمم المتحدة لحقوق. وقبل ظهور هذه الحرکات النسائیة، وکانت اللغة الفارسیة لغة عالمیة، ولکن هذه لم: ضد إیران، والتی حلت محل اللغة الإنجلیزیة! مثل ترکیا أنه حتى: کان الهجاء الإنجلیزیة له. أنهم لا یفهمون الثقافة والحضارة الإیرانیة، لأنه، مثل ترامب وهولاند ومغرور: کان الحکم تذوق ذاقت من أی وقت مضى. بعیدا سنوات کیانی فی إیران، وحمایة الوطن وفی وقت لاحق کیانی حتى الآن ترجمت إلى التوکل الی الله، والتی تعرف الآن باسم الکاریزما الإلهیة. الکاریزما التی یتمتع بها الحکومة المحلیة أو ریفیة أو لا یعرف، کل الأشخاص الذین ولدوا فی دائرة الله جذب

Rural keçirm?k v? ya qlobal missiya?

?ran xalq? bir universal missiya var baxmayaraq, West qurban? axtarmaq: t?hqir v? rüsvayç?l?q, onlara k?nd perspektiv üçün! dünya v? ümumi ictimaiyy?tin media v? insan diqq?t alt?nda h?tta içm?li su, onlar biz? zaman: döyü? ?s?n, özünüzü papaqlar edin! ?lb?tt?, b?zil?ri daha n?zak?tli v? siz getm?k sizin parça ?yya? qaz hit dem?k! Amma ?n West, f?ls?f? doktoru s?rf v? CIA t?sdiq v? Six M?T il? d?r?c? yaln?z t?hqir v? onlar?n i? t?hqir edilmi?dir. M?s?l?n, Üçüncü Dünya insanlar biz dem?k! ildir ki, biz Q?rb çatmaq üçün i?l?m?lidir. ?ran strukturlar? Tankard, Frans?z raket strukturlar? bildirib ki, zaman kimi! M?n Baxmayaraq ki, ?ran?n raketl?ri, lakin indi stick murdar sonunda olmaq v? bu edir dem?k oldu! ittihamlar v? t?hqirl?r bütün, Hall Summit m?clis h?tta bir üzvü, konfrans da b?l?diyy? r?hb?rliyi ?ranl?lar ba?a dü?mür?m deyir ki, v? m?n h?l? d? Avropaya almaq! O, m?s?l?n, Fransada, b?l?diyy? ba?ç?s? siyah?s? r?hb?ri, ?ran deyil, deyir! V? bu zaman tezlikl? olmayacaq? ?ndi Fransa, siyasi i?ti?a?lar v? t?till?r il? c?miyy?t cluttered oldu ki, görmür?m, XIX v? XX ?srl?rd? dondurulmu? edilmi?dir. ?kinci dem?k x?cal?tli olmaz: ?ran üçün eyni taleyi ist?yir?m. V? ya h?tta h?v?skarlar? kimi, kor v? Fransa v? Q?rbin xalq?n s?fal?t görmür?m! Y?qin ki, sizin fantazilerine, bu saxta t?bli?at v? ya hesab edir?m: West Dodge geri! Amma onlar h?tta iranl?lar?n q?lbind? ?übh? yaratmaq v? onlar?n ir?li t?r?qqi ed? bil?r ki, daha kiçik. ?ran ?slam t?liml?rin? t?bi?ti, geni? miqyasl? oldu. Onlar?n burun ucunda deyil, yaln?z onlar?n dünyagörü?ü, onlara kimi. Orada h?tta su v? ya qida il?, F?l?stin xalq?n?n dü?ünm?k v? Afrika, Avropa v? m?hrum v? Amerika etirazç?lar ac. ?ran ?ahnam? üçün yaln?z d?y?r: Bütün White House Amerikada! Yaln?z Saadi v? Yelisey v? Kremlin Hafiz, v? onun sarcasm. M?kt?bimiz bütün istiqam?tl?r? v? bir qap?ç? kimi s?hra K?b? co??usu art?rma?a, p?ri?an olmay?n onun giley dolu f?rça! Biz bir az ?air S?di, Hüquqlar? BMT-nin Bill var. Bu feministl?rin ç?xmas? ?vv?l fars dili beyn?lxalq dil idi, lakin bu idi: ?rana qar?? v? onlar ingilis dili ?v?z var! Türkiy? kimi h?tta: English orfoqrafiya onun idi. Trump v? Hollande kimi upstart ki, çünki onlar, ?ran m?d?niyy?t v? sivilizasiya ba?a dü?mür?m: dequstasiya idar?etm? heç ?vv?lkil?r idi. mill?t v? sonra Far Kayani Allaha etibar t?rcüm? edilmi?dir v? indi ilahi xarizma kimi tan?nan qorunmas? ?randa Far Kayani il. bilmir v? ya k?nd Onun karizma yerli hökum?t, Allah?n dair?si-ci il t?v?llüdlü bütün insanlar c?lb ...

 

 


تاریخ : سه شنبه 95/12/17 | 10:31 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

شوراها یا ملوک الطوایفی

بر اساس قانون شوراها و اصول قانون اساسی، مخصوصا اصل یکصدم وظیفه شوراها ی روستا و شهر و شهرک، فقط نظارت است و درنهایت مطابق ماده 68 قانون شوراها، تبیین و توجیه و کمک به دولت هم هست. در حالیکه امثال آقای آخوندی،  شوراها را بخش دوم حاکمیتی میدانند! یعنی وظائف دولت فقط تا سطح فرمانداران باید باشد، و از فرماندار به پایین شورا حاکمیت داشته باشد. و البته در مقابل دولت ملی پاسخگو باشد، تا مسائل محلی از مسائل ملی جدا شود. یا به قول دکتر مسجد جامعی، مجلس ملی فقط به مسائل کلان بپردازد، و مسائل محلی را به شوراها واگذار نماید. این برداشت اشتباه، ناشی از تبعیت کورکورانه از غرب بوده، و بدون توجه به تاریخ ملی و مدیریتی ایرانیان، و حتی به دور از تعلیمات اسلامی است. با مطالعه کتاب مدیریت جهانی هخامنشیان و: کتاب های مشابه معلوم می شود: تاریخ ایران سراسر مبارزه با ملوک الطوایفی بوده است. یعنی عدم تمرکز در مدیریت ایرانیان، اصلا قابل قبول نبوده و توزیع و یا تفویض اختیارات، یک ضد ارزش محسوب می شده است. ولذا در ایران همه چیز از مرکز اداره می شده، برخلاف غرب که همه چیز به مرکز تحمیل می شده است.

 زیرا در تاریخ غرب اصلا: مفهوم کشورداری قابل درک نیست! کلمه سیتی یا سیتیزن نشان می دهد: جهان بینی غرب از زمان یونان باستان تا امروز، در حد یک شهر بوده و: بیرون از شهر چیزی جز کوه دست نیافتنی المپ که: محدوده خدایان است نبوده! و اگر بشری هم بوده بربر حساب می شده، لذا هیچکدام جزو انسان محسوب نمی شدند! یونان یا روم باستان که، به زعم ایرانیان منور الفکر! غرب زده، یک کشور بزرگ بحساب می آید، از نظر خود غربیها، یک روستا و یا حداکثر یک شهر بوده: یونان یعنی آتن و: امپرطوری بیزانس یعنی شهر رم! که همه راهها به آن ختم می شده است. لذا این شهر ها تا قرن بیستم، فقط شهر بودند بعد از اتمام جنگهای داخلی آمریکا، اتحاد شهر های آمریکایی شکل گرفت ، و بنام ایالات متحده آغاز شد تا: به اتحادیه اروپا رسید. در این سیستم که از تجمع چند شهر، یک کشور ایجاد می شود، طبیعی است که روش انتخاباتی الکترال، یک روش ایدئال باشد و: رئیس جمهور آن دو مرحله ای انتخاب شود. اما همین روش در شرق ضد ارزش و شکست خورده است. نمونه آن شوروی سابق، که حتی اسم خود را از شورا انتخاب کرده بود! و کشور شوراها نام داشت و متلاشی شد. اکنون همه آن کشورها، هرکدام یک کشور مستقل هستند. حتی خود روسیه نیز که فدراتیو است، بزودی به سرنوشت شوروی دچار می شود: نمونه آن مبارزات مردم چچن و داغستان و تاتارستان است. مگر اینکه به روش تزارها یعنی: حکومت مرکزی برگردد. در قرآن هم مانند قانون اساسی ایران، شوراها دستوری تعریف شده، یعنی از بالا به پایین نه از پایین به بالا. خداوند به پیامبر دستور می دهد! بامردم مشورت کند، ولی اجرا با خودش و توکل بر خداست.(فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ )

Boards or feudal

Boards based on the law and the constitution, especially Article hundredth the task of village and city councils and town councils only oversee and, finally, in accordance with Article 68 of the law, explaining and justifying the governments help. While the likes of Mr. Akhundi, the second part of the governing councils know! The tasks of state governors should be just up and the governor have the authority to bottom Council. And of course the national government to be responsive to local issues than national issues separate. Or as the doctor Mosque, National Assembly only to macro issues, and to local issues to the Soviets. This misconception, due to blindly follow the West, regardless of national history and the Iranian leadership, and even far from Islamic teachings. With global management Achaemenid reading and book turns out to be similar: Iran has been around the fight against feudalism. The decentralization in the management of Iranians, not at all acceptable distribution or devolution, a counter value is considered. Thus in Iran everything is governed from the center, unlike the West where everything is centrally imposed.

 Because in the history of the West at all: the concept of governance cannot be understood! The City or Citizen shows: the West since ancient Greece to today"s world, as a city that: nothing but mountains outside the city and elusive lamp that is not of the gods! And if it was human was considered barbaric, so no one was not human! Ancient Greek or Roman, which, according to West stricken Iranians, is considered a great country, in terms of Westerners, a village or a maximum of one city: Greece"s Athens: Byzantine empire of Rome! That all roads lead to its end. Therefore, the city of the twentieth century, the city was only after the Civil War America, Union of American cities was formed, and was called the United States: the union reached Europe. In this system, the accumulation of a city, a country, it is natural that the electoral campaign method, a method is ideal and the President of the two-stage selection. However, this approach failed in the East and is a counter-value. An example of the former Soviet Union, which even had its name from the Council! And the country was called and splintered boards. Now that all countries, are each an independent state. Even the Russian Federation is also soon suffering the same fate as the Soviet Union: the struggle of the people of Chechnya and Dagestan and Tatarstan is. Unless the tsar’s method: the central government to return. In the Qur"an, like the Iranian constitution, the councils defined command, from the top down rather than bottom-up. Allah orders the Prophet! Consult with people, but run with it and trust in God.

لوحات أو الإقطاعیة

لوحات على أساس القانون والدستور، وخاصة المادة المائتین مهمة المجالس القرویة والمدینة والمجالس البلدیة بالإشراف فقط، وأخیرا، وفقا للمادة 68 من القانون، شرح وتبریر مساعدة الحکومة. فی حین أن أمثال السید اآخوندی ، والجزء الثانی من المجالس التی تحکم یعرفون! یجب أن تکون مهام حکام الولایات للتو، ومحافظ لدیها السلطة لمجلس القاع. وبالطبع الحکومة الوطنیة على الاستجابة للقضایا المحلیة من قضایا وطنیة منفصلة. أو کما الطبیب المسجد، الجمعیة الوطنیة إلا أن القضایا الکلیة، والقضایا المحلیة للسوفییت. هذا المفهوم الخاطئ، ویرجع ذلک إلى تتبع بشکل أعمى للغرب، بغض النظر عن التاریخ الوطنی والقیادة الإیرانیة، وحتى بعیدا عن تعالیم الدین الإسلامی. مع الإدارة العالمیة الأخمینیة القراءة والکتاب تبین أن تکون مشابهة: لقد کانت إیران حول المعرکة ضد الإقطاع. اللامرکزیة فی إدارة الایرانیین ولیس فی توزیع کلها مقبولة أو تفویض، یعتبر قیمة العداد. وهکذا فی إیران کل شیء یخضع من المرکز، على عکس الغرب حیث تفرض کل شیء مرکزیا .

 لأنه فی تاریخ الغرب فی کل شیء: فی مفهوم الحکم لا یمکن أن یفهم! المدینة أو المواطن معارض: الغرب منذ الیونان القدیمة لعالم الیوم، کمدینة: لا شیء سوى الجبال خارج المدینة ومصباح بعید المنال أن لیس للآلهة! وإذا کان اعتبر البشریة همجیة، لذلک کان لا أحد یسوا من البشر! الیونانیة القدیمة أو الرومانیة، والتی، وفقا لالغربیة الإیرانیین المنکوبة، ویعتبر بلد عظیم، من حیث الغربیین، وهی قریة أو کحد أقصى من مدینة واحدة: أثینا فی الیونان: الإمبراطوریة البیزنطیة من روما! أن کل الطرق تؤدی الى انها نهایة. لذلک، کانت المدینة فی القرن العشرین المدینة إلا بعد أن شکلت أمریکا الحرب الأهلیة، اتحاد المدن الأمریکیة، وکان یسمى فی الولایات المتحدة: وصلت للاتحاد أوروبا. فی هذا النظام، وتراکم مدینة، بلد، فمن الطبیعی أن أسلوب الحملة الانتخابیة، وهی طریقة مثالیة ورئیس الاختیار على مرحلتین. ومع ذلک، فشل هذا النهج فی الشرق، ویبعد قیمة العداد. مثال من الاتحاد السوفیاتی السابق، والذی کان حتى اسمها من المجلس! وکانت البلاد تسمى وانشقت المجالس. الآن أن جمیع البلدان، هی کل دولة مستقلة. حتى الاتحاد الروسی أیضا قریبا تعانی نفس مصیر الاتحاد السوفیتی: کفاح شعب الشیشان وداغستان وتتارستان هو. إلا طریقة القیاصرة: الحکومة المرکزیة فی العودة. فی القرآن الکریم، مثل الدستور الإیرانی، حددت المجالس الأوامر، من أعلى إلى أسفل ولیس من أسفل إلى أعلى. الله یأمر النبی! التشاور مع الناس، ولکن تدیر معها والثوکل علی الله.

Boards v? ya feodal

hüquq v? konstitusiya xüsusil? ci madd?sin??sas?n Forumlar izah v? hökum?tin yard?m haqq qazand?ran, qanunun 68 uy?un olaraq, n?hay?t, n?zar?t yaln?z k?nd v? ??h?r ?uralar?n?n v? ??h?r ?uralar?n?n v?zif?si yüzüncü v?. C?nab mollalar sevir baxmayaraq, t?nziml?y?n ?uralar?n ikinci hiss?si bilirik! Dövl?t qubernatorlar?n v?zif?l?ri yaln?z olmal?d?r v? qubernator alt ?uras?n?n s?lahiyy?ti var. V??lb?tt? milli hökum?t milli m?s?l?l?r ayr?-ayr? çox yerli m?s?l?l?r cavab olmal?d?r. V? ya makro m?s?l?l?r v? Sovetl?r yerli m?s?l?l?r yaln?z h?kim m?scidi, Milli M?clisin kimi. gör? bu misconception, kor-koran? h?tta uzaq ?slam t?liml?rin? as?l? olmayaraq milli tarixi v? ?ran r?hb?rliyinin, Q?rb edin v?. qlobal idar?etm??h?m?ni oxu v? kitab il? ox?ar olacaq çevrilir: ?ran feodalizm mübariz??traf?nda olmu?dur. ?ran r?hb?rliyind? desentralizasiya, deyil, bütün m?qbul paylanmas? v? ya nakil, bir counter d?y?r hesab olunur. Bel? ki, ?ran h?r ?ey, h?r ?ey M?rk?zl??dirilmi? t?tbiq Q?rb f?rqli olaraq, m?rk?zd?n idar? olunur.

 Çünki bütün Q?rb tarixind?: idar?etm? anlay??? ayd?n ola bilm?z! ??h?r v? ya Citizen göst?rir: Q?rb q?dim Yunan?stan-ci ild?n bu gün dünyada, bir ??h?rin kimi deyil tanr?lar?n ??h?rd? v? tutulmaz ç?raq k?narda da?larda lakin heç bir ?ey! insan barbar hesab edilmi?dir, ?g?r, bel? ki, heç bir insan deyil! , West qap?lm?? ?ran gör?, q?rblil?r bax?m?ndan böyük bir ölk? hesab olunur q?dimi yunanca v? ya Roma, k?nd v? ya bir ??h?r maksimum: Yunan?stan?n Afina: Roma Bizans imperiya! bütün yollar bu s?b?b oldu?unu sonu var. Buna gör? d?, XX ?srin ??h?ri, ??h?r v?t?nda? müharib?si Amerika, Amerika ??h?rl?rind? Birliyi yarad?lm??d?r, v? Amerika Birl??mi? ?tatlar? adlan?rd? sonra yaln?z idi: union Avropa çatd?. Bu sistemd?, bir ??h?r, bir ölk?nin toplanmas?, bu seçki kampaniyas? üsulu, bir üsul ideal v? iki m?rh?l?li seçim prezidenti t?biidir. Lakin, bu yana?ma ??rqd? u?ursuz v? bir ?ks-d?y?ri. h?tta ?uras?n?n öz ad? var idi keçmi? Sovet ?ttifaq?n?n nümun?si! V? ölk? adland?r?b v? lövh?l?r x?nc?m-x?nc?m oldu. ?ndi bütün ölk?l?rd? ki, h?r bir müst?qil dövl?tik. H?tta Rusiya Federasiyas? da Sovet ?ttifaq? eyni taleyi ?ziyy?t olunur: Çeçenistan v? Da??stan v? Tatar?stan xalq?n?n mübariz?si. çarlar metodu halda: m?rk?zi hökum?t qay?tmaq üçün. Quranda ?ran konstitusiya kimi, ?uralar? a?a?? üst daha çox alt-up, komanda mü?yy?n. Allah Pey??mb?r ?mr! insanlarla m?sl?h?tl??in, lakin bu v? Allaha inam il? ax?r.

 

 


تاریخ : دوشنبه 95/12/16 | 8:12 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

طب رایگان 3

خداحافظی با میگرن برای همیشه!

میگرن درد کشنده ای که، هیچ درمانی ندارد! این شعار سالها مردم را اذیت می کرد، و هرکس سردرد داشت میگفتند: میگرن است و راه درمان ندارد. برخی ها نیز استفاده از مواد مخدر را، برای تسکین درد آن توصیه می کردند. نه تنها در این بیماری، در تمام بیماریها، یک پای درمان در مشروبات یا مواد مخدر بود! حتی بسیاری از جانبازان را تشویق به: استفاده دائم از مواد مخدر بخصوص: مرفین و هروئین می کردند. از کودکی تا پیری فقط تریاک! درمان دردها بود. تا گریه نوزاد بلند می شد، می گفتند گوشش درد می کند، بوی تریاک یا دود سیگار برای آن خوب است. بسیاری از گدایان شهری هم، که کودک در بغل داشتند برای ساکت بودن همیشگی آنها، از این روش استفاده می کردند. پیرمردها و پیرزنها هم اگر از: پادرد یا کمر درد حرف می زدند، باز این تریاک یا افیون بود که: درد آنها را ساکت می کرد. در حالیکه امام صادق ع فرمود: خداوند در حرام شفا قرار نداده! و اصولا فلسفه حرام بودن برخی خوراکی ها، یا مصرف برخی مواد، بخاطر زیانبار بودن آنها برای بدن است، نه بخاطر مفید بودن! طبیبان دروغین، در واقع کار شیطان را می کنند زیرا، او هم به آدم گفت اگر گندم بخوری، یا آن میوه ممنوعه را استفاده کنی، عمر جاوید پیدا می کنی: اما بمحض اینکه آدم حرف او را گوش کرد، از بهشت رانده شد! طب رایگان در واقع به دنبال افشا این ترفند ها، برای گمراه کردن مردم است. بسیاری از دردها از تورم و: حرارت ناشی از سوخت و ساز اشتباه بدن است، که میتوان با پایین آوردن حرارت بدن، آن را درمان کرد. تب کردن یکی از این نمونه هاست، که همه میدانند با پا شویه در آب سرد، یا گذاشتن دستمال خیس روی پیشانی کاهش می یابد. میگرن هم همینطور است، کافی است بجای افسردگی گرفتن و نا امید شدن، دستهای خود را با آب خنک بشویید، یا آن را درآب یخ فرو ببرید. علت اینکه توصیه شده با آب سرد، وضو بگیرید و طهارت کنید همین است. حرارت نابجای بدن را دفع می کند. بسیاری از بیماری های قارچی و: پوستی را هم درمان می کند. فرق بین مسلمانان و مسیحیان، برای داشتن پوست همین است، اغلب مسلمانان دارای پوست سالم و سفید و کشیده هستند، ولی اروپاییان یا آمریکاییان دارای پوست معیوب، یا چروکیده می شوند. یکی دیگر از روشهای طب رایگان، استراحت بین کار است. زیرا بدن اگر بطور یکنواخت فعال باشد، خسته می شود و متابولیسم آن بهم می ریزد. لذا در اسلام گفته شده در روز 5بار، یا سه بار دست از کار بکشید و به نماز بایستید! در نماز کلیه اعضا بدن، رفرش، یا نو می شود. سر انسان در سجده پایین تر از قلب قرار می گیرد، لذا خلا وجود خون رسانی به مغز، جبران می شود. تنفس انسان با اوراد و اذکار مختلف، و بموقع تنظیم می شود. علاوه بر ان توصیه به خوابهای نیمروزی، قبل از ظهر و بعد از ظهر و: بیداری نیمه شب شده است، تا هارمونی طول موجی یا فازیک بدن حفظ شود. (شخصی از امام صادق (ع) آورده است که گفت: نزد حضرت بودیم پیرمردی گفت: دردی دارم و برای من شراب توصیه کرده اند. پس حضرت (ع) فرمودند: چرا آب را که خداوند همه چیز را از آن زنده کرده نمی نوشی؟...)

Free medicine 3

Say goodbye to migraine forever!

Migraine pain killer that, no cure! This slogan was annoyed many people, and everyone had a headache and said, no way to treat a migraine headache. Some of the drugs used for pain relief were recommended. Not only in this disease, all diseases, drinking or using drugs in the treatment of a leg! Even many veterans are encouraged to: permanent use of drugs, especially: they morphine and heroin. From childhood to old age opium! The treatment of pain. It was so loud crying baby, said ear pain, smell or smoke opium is good for it. Many urban beggars, who had a baby in her arms to quiet them forever, this method was used. Old men and women if the leg or back pain spoke, it was the opium or opiate pain was soothed them. While Imam Sadiq said: Allah has not forbidden healing! Basically, the philosophy of some forbidden food, or effects of substances harmful for their body, not for its usefulness! False healers, and it"s because Satan, he also said that if people eat wheat, or the forbidden fruit you use, you might find eternal life: but as soon as people heard him, was driven from heaven! Free medicine is actually seeking to expose the tricks, to mislead the people. A lot of pain, swelling and heat caused by wrong body metabolism, which can lower the body temperature, it will be treated. Fever is one of these examples, as everyone knows by foot washes in cold water, or put a wet cloth on the forehead reduced. So it is with migraines, depression instead of getting frustrated enough, wash your hands with cold water, or immerse it in water ice. Because it with cold water, ablution and cleanliness it is you. Heat inappropriate disposal of the body. Many fungal diseases: the treatment of the skin. The difference between Muslims and Christians, for having skin that is, most Muslims have healthy skin white and drawn, but the Europeans or Americans have blemished skin, or are wrinkled. Another method of free medicine, a break between work. If evenly because the body is active, it gets tired and metabolism me down. Therefore, Islam said five times a day, or three times the pull of work and prayer stand! The prayers of all members of the body, refresh, new or used. Human head in prostration placed lower than the heart, the lack of blood supply to the brain, will be compensated. Human breathing spells and different requirements, and duly adjusted. In addition, it recommends dreams, noon, before noon and afternoon: Awakening midnight, to maintain body harmonic wavelength or phase. (Someone Imam Sadiq (as) has said the Prophet had said the old man for my pain and I have recommended wine. So the Prophet (PBUH): Why is the water that God does not relive everything that drinking? ...)

الدواء مجانا 3    نقول وداعا لالصداع النصفی إلى الأبد !

الصداع النصفی الألم القاتل ذلک، لا علاج! وقد أزعج هذا الشعار کثیر من الناس، وکان الجمیع من الصداع، وقال: لا توجد طریقة لعلاج الصداع النصفی. وقد أوصى بعض العقاقیر المستخدمة لتخفیف الألم. لیس فقط فی هذا المرض، جمیع أمراض، شرب أو استخدام المخدرات فی العلاج من الساق! ویتم تشجیع حتى العدید من المحاربین القدامى ل: استخدام دائم من المخدرات، وخاصة: فهی المورفین والهیروین. من الطفولة إلى الشیخوخة الأفیون! علاج الألم. وقال کان مدویا لدرجة بکاء الطفل ألم الأذن، رائحة أو دخان الأفیون هو جید لذلک. العدید من المتسولین فی المناطق الحضریة، الذین لدیهم طفل فی ذراعیها لتهدئة لهم إلى الأبد، وقد استخدم هذا الأسلوب. کبار السن من الرجال والنساء إذا تحدث الساق أو آلام الظهر، وکان الألم الأفیون أو الأفیون وتهدئة لهم. بینما الإمام الصادق قال: لقد الله لیس ممنوعا الشفاء! فی الأساس، وفلسفة بعض المواد الغذائیة المحرمة، أو آثار المواد الضارة للجسم، ولیس لفائدته! المعالجین کاذبة، وذلک لأن الشیطان، وقال أیضا أنه إذا کان الناس یأکلون القمح، أو الفاکهة المحرمة التی تستخدمها، قد تجد الحیاة الأبدیة: ولکن بمجرد ان سمع الناس له، وکان مدفوعا من السماء! الدواء مجانا تسعى فعلا لفضح الحیل، لتضلیل الناس. وهناک الکثیر من الألم، التورم والحرارة الناجمة عن التمثیل الغذائی فی الجسم الخطأ، والتی یمکن أن تقلل من درجة حرارة الجسم، سیتم التعامل مع ذلک. الحمى هی واحدة من هذه الأمثلة، کما یعلم الجمیع من یغسل القدم فی الماء البارد، أو وضع قطعة قماش مبللة على الجبین مخفضة. هذا هو الحال مع الصداع النصفی، والاکتئاب بدلا من الحصول على ما یکفی بالإحباط، وغسل الیدین بالماء البارد، أو تزج به فی جلید الماء. لأنه مع الماء البارد، الوضوء والنظافة هو أنت. الحرارة التخلص غیر السلیم للجسم. العدید من الأمراض الفطریة: علاج الجلد. الفرق بین المسلمین والمسیحیین، لأنها الجلد وهذا هو، معظم المسلمین لدیها بشرة صحیة بیضاء وتعادل، ولکن الأوروبیین أو الأمیرکیین قد الملطخ الجلد، أو التجاعید. طریقة أخرى من الأدویة المجانیة، وقطع العلاقات الدبلوماسیة بین العمل. إذا بالتساوی لأن الجسم نشطا، یتعب علیه والتمثیل الغذائی لی باستمرار. لذلک، وقال سیف الاسلام خمس مرات فی الیوم، أو ثلاث مرات الانسحاب من العمل والصلاة یقف! صلاة لجمیع أعضاء الجسم، وتجدید، جدیدة أو مستعملة. رأس الإنسان فی السجود وضعت أقل من القلب، وعدم وصول الدم إلى الدماغ، سیتم تعویض. نوبات التنفس الإنسان ومتطلبات مختلفة، وتعدیلها حسب الأصول. بالإضافة إلى ذلک، توصی الأحلام، ظهر الیوم، قبل الظهر وبعد الظهر: الصحوة منتصف اللیل، للحفاظ على الجسم طول الموجة التوافقیة أو مرحلة. (شخص الإمام الصادق (علیه السلام) وقال ان النبی قال الرجل العجوز لألمی ولقد أوصى النبیذ حتى النبی (ص): لماذا هو الماء إن الله لا تخفیف کل ما الشرب ؟ ...)

Free tibb 3

?b?di migren üçün veda!

 

Migren a?r?lar? killer ki, heç bir müalic?! Bu ?üar çox insanlar rahats?z idi v? h?r k?s bir migren ba?a?r?s? müalic? üçün heç bir yol ba? a?r?s? var idi v? bildirib. a?r? yard?m üçün istifad? edil?n d?rmanlar?n b?zil?ri tövsiy? olunub. Yaln?z bu x?st?lik, bütün x?st?likl?r, içm?li v? ya ayaq müalic?sind? narkotik istifad?! Onlar Morfin v? heroin xüsusil?, narkotik daimi istifad?: Even çox veteranlar? üçün tövsiy? olunur. ya? tiry?k u?aql?qdan! a?r? müalic?si. Bu a?layan körp? bel? yüks?k idi, qulaq a?r?s?, qoxu v? ya tüstü tiry?k bunun üçün yax?? oldu?unu bildirib. ?b?di onlar? sakit quca??nda bir körp? idi çox ??h?r dil?nçil?r, bu üsul istifad? edildi. ayaq v? ya geri a?r? dan???b Ya?l? ki?il?r v? qad?nlar ?g?r, tiry?k v? ya opioid a?r? onlar? sakit idi. ?mam is? Sadiq dedi: Allah ??fa qada?an deyil! ?sas?n, bir qada?an qida f?ls?f?, v? ya onun faydal?, onlar?n b?d?n üçün z?r?rli madd?l?rin t?siri! False healers, ?eytan, o da insanlar?n bu?da, v? ya istifad? qada?an meyv? yem?k, ?g?r ?b?di h?yat ola bil?r bildirib ki, çünki bu, amma tezlikl? insanlar onu e?itdim kimi, göyd?n idar?! Pulsuz tibb h?qiq?t?n insanlar? azd?rmaq üçün, tövsiy?l?r if?a axtar?r. b?d?n istiliyi a?a?? ola bil?r yanl?? b?d?n madd?l?r mübadil?si s?b?b a?r?, ?i?lik v? istilik, bir çox müalic? olunacaq. h?r k?s soyuq su ayaq yuyan bilir, v? ya a?a?? al?n bir ya? parça qoymaq kimi Fever, bu nümun?l?rd?n biridir. Bel? ki, soyuq su il??ll?rinizi yuyun, ya su buz onu bat?rmaq, Migren, depressiya ?v?zin? al?nmas? incidir kifay?t q?d?r deyil. Çünki soyuq su, d?st?maz v? t?mizlik il? siz. b?d?n Heat yersiz xaric. Bir çox göb?l?k x?st?likl?ri: d?ri müalic?. d?ri olan müs?lmanlar v? xristianlar aras?nda f?rq ?n müs?lmanlar sa?lam d?ri a? v? t?rtib var, lakin avropal?lar v? ya amerikal?lar d?ri blemished, v? ya wrinkled olunur. Pulsuz tibb Ba?qa bir metodu, i? aras?nda fasil?. b?d?n aktiv b?rab?r, çünki yor?un v? olur m?n? a?a?? madd?l?r mübadil?si. Buna gör? d?, ?slam i? v? namaz be? d?f? bir gün, v? ya üç d?f? aç?lan durmaq dedi! b?d?nin bütün üzvl?ri namaz, yeni v? ya istifad? yenileyin. ür?k a?a?? yerl??dirilmi? s?cd? ?nsan r?hb?ri beyin qan t?chizat? olmamas? kompensasiya olunacaq. ?nsan n?f?s spells v? müxt?lif t?l?bl?ri v? laz?mi düz?li?l?r. b?d?n harmonik dal?a v? ya m?rh?l?sin? saxlamaq üçün Oyan?? gec? yar?s?, Bundan ?lav?, günorta v? günortadan sonra ?vv?l arzular?n?, günorta, tövsiy? edir. (Biri ?mam Sadiq () kimi Pey??mb?r deyib bildirib m?nim a?r? qoca v? m?n ??rab tövsiy? Pey??mb?r ?f?ndimiz (sas) Bel? ki. Allah içm?li ?eyi relive deyil su ...)


تاریخ : یکشنبه 95/12/15 | 8:48 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر
اخبار قدیمی‌تر >>