تماس با ما خرداد 1386 - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

عرضه وتقاضای غیر خطی

عرضه وتقاضای غیر خطی


تاریخ : پنج شنبه 86/3/31 | 9:57 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

الهنیه یوفقه الله انشاء : یوجد وجدا علی المستضعفین !

الهنیه وکل اعوانه فی الکابینت والمجلس الفلسطینیه کلهم یوفقه الله تعالی. لانهم یومن بالله حقیقتا ولا وحشته من الارهابیون اعم من السعودی والفتح والاردنی والمصر والامیریکیه والاسراییل والبریطانیه.. ان هذا الیوم یوم الامتحان للقلوب المومنین فی الفلسطین المحتله.. ماهو الامتحان؟ الامتحان الذی ان الشعب الفلسطینی یملا قلوبه من محبت الرسول والنبی المکرم او من اعدائه ؟ ان الفلسطینیون فی الماضی کما الفتح یملاون القلوبهم من حب الاسراییل والیهود والصهیونیه ولهذا الله یعوضهم فی الحیران والاخراج من ارضهم. انهم یحبون الیهود ویبایعونهم فی الشراکات الکثیره للمنافع المادی کما یعمل المحمود العباس والاعوانه انهم حتی یبایعون المبارزین والحرث الثوره الفلسطینیه للدلارات الکثیفه ! کل العالم یعلم ان العباس لا شغل له الا بالبیع الفلسطینیون بالاسراییل بالاشاره السعودی فی الریاض! هذا الیوم یوم الفراق بین الذین اعدا الله والذین یحبون الله. الذین یحبون الله یجاهدون فی سبیله والذین اعدا الله یجاهدون فی سبیل الطاغوت اعم من الاعراب والصهیونیه والامبریالیه. لازم ان الشعب الفلسطینی یعلن انزجاره من اعدا الله ویحامی عن حبیب الله.

الیوم کل الناس یشاهدون ان الانتخابات فی الفلسطین المحتله ضد الاسراییل واقعیا ولکن العباس والاعوانه لا ضد الاسراییل بل هم عمیل الاسراییل للاعراف المبارین ویقتلونهم . لاز کل المجاهدین ان یحافظوا  اسرارهم من کل الاعدا: من الاسراییل والسعودی والامیریکیه والبریطانیه حتی من مصر والفرانسه لانهم یریدون للتجاره مع الدم الفلسطینیون .

 ان شاء الله الغزه هو مهم للمنطقه وقادر علی حکومات فی مصر واطرافه ..

 

 

وحدت ضد دولت؟

اقای دعایی مثل اینکه هنوز هم خیلی بدهکاراست !با اینکه از انتخابات سوم تیر کورکورانه از هاشمی تبعیت کرده که حتی میتوان گفت به درجه اعلی هاشمی پرستی ارتقا پیدا کرده وهمین کار او باعث شده تا هاشمی هم در ضدیت با سوم تیر دچار توهمات خود امام بینی شود ودر 15 خرداد86 در بهشت زهرا بگوید من توی دهن این دولت میزنم من دولت تعیین میکنم ! حال باید پرسید منظور اقای هاشمی از وحدت همین است که همگی توی دهن این دولت بزنند؟ البته ایشان انرا ثابت کرده اند چون از روز انتخابات سوم تیر یکبار برای ظاهر سازی هم شده از دولت حمایت نکردند. درحالیکه وحدت مورد نظر رهبری درست در نقطه مقابل است واز همه میخواهد که از دولت حمایت کنند واین نشان میدهد چه کسانی شق عصای مسلمین میکنند.. اگر خدا بیدارشان نکرد باید جور دیگری بیدارشان کنند!

 

لزوم مطالعه پیشرفته در اقتصاد

 Arbitrage and speculation.

   

اقایانیکه کاهش بهره را دستوری میدانند معلوم است که اصلا مطالعه اقتصادی پیشرفته ندارند وبهمان الفبای اولیه اقتصاد بسنده کرده اند! در الفبای اولیه مثلا منحنی عرضه همیشه دارای شیب مثبت ودر یک خط مستقیم رسم میشود ومنحنی تقاضا با شیب منفی ومعادله درجه یک ! واین امر شاید تا دوره فوق لیسانس هم ادامه داشته باشد یعنی اقایان کم اشنا به نرخ بهره تصور کنند فقط یک نقطه تعادل وجود دارد وانهم باید در بازار یکنواخت وباشدت رقابت تعیین شود! ولی باید بدانند اینها همه گول زنک است وتخیلا ت زیرا  در عالم واقع هم منحنی عرضه هم تقاضا میتواند شیب منفی یا مثبت داشته واز معادلات درجه دو یا سه وحتی بیشتر هم تبعیت کند! لذا ممکن است نقطه تعادلهای فراوانی را ایجاد کند بروید مطالعه کنید بعد بیایید بنویسید وداد وفریاد راه بیاندازید!مثلا همین بهره بقول انان ونزول به نظر ما : یک نقطه تعادل در بازار ناصر خسرودارد طوری که انها فکر میکنند این نرخ نزول جهانی است ! اما بانک پارسیان یک نقطه دیگر را نشان میدهد که متاسفانه اوهم فکر میکند مرکز جهان است ! بنگاههای معاملات ملکی نقطه تعادل دیگری .این موضوعات معمولا تحت عنوان اربیتراژ بهره یا سفته بازی عنوان میشود یعنی دخالت در عرضه وتقاضا امری شدنی ومعمول است مانند تعرفه های گمرکی یا حتی ایجاد سازمانهای مختلف تجاری وجهانی سازی ..

 

We can solve the china problems in naming her much baby!

 They must select only 1000 simple name in Farsi: like hammed Muhammad Ali abbes.
If they combine twin of these 1000names they have one million names: 1000*1000!
When they do triple they have 1000000000names! 1000*1000*1000!
This is the factorial without replace or even by replace! If we need one or two or more from abject or pronunciation or advertise we have 1 or 2 or more milliards name. It is very easy! All people in China divided to 1000family at first, then they sub division to 1000 and subordinate to new 1000name! All people in all around the world can have an especially name as we know that the people in maximum 7 milliards or ten billions in optional. Example: if we name Ahmad we have one specially name when tell Ahmad Hussein we have again and when we named seyed Ahmad Hussein it is the there especially name, in this face we add have the forth! : Seyed Ahmad Hussein! Is it simple or difficult? Iranian language has more than 1000year old and is very strong! All vocabulary in Holy Koran and other sky books are Iranian and Farsi can supported billions more! The enemy of Iran changes the Farsi to other: when Iranian Write from the Right they began from the left! Or some one from above


تاریخ : پنج شنبه 86/3/31 | 9:29 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

Spanish must know that the Arab kings wanted her girls only!

The Saudi and all Arab kings sale Islam for girl teenager! They are very convivial and wanted to change the world to an apartment that full from girls for her only! They pay petrodollar as a rain to Spanish and other European people for achieving the best and nice girls! The people in EU must obstacle and impediment. Secretary I told some thing for them: they are old and they can not do any thing but they kill your girls to tell nothing!

It is important and told you why the girls died. Secondary they lose all her income in gambling and not have any! They order her family as Bin Laden went to bank to steal money! As they do in Lebanon and tell we are Fatholeslam!

May be you remember Andale’s time, when they are under the Muslims land, but today you are not under the Muslims! You are independent and try to be a good people. You must know that they are not really Muslims in that time; they are the simulated as Saudi, because the Muslim likes all people and Holy Koran said all people are Equal. This is the time that you have indecency and do what the God love not the Arab kings like. The best way is that you sending out all Saudi and her family and her money for all. It is that subject that the God love. You must save your beauty girls for your boys. The Arabs in opposite of Islam kill your boys by drug and gun and so on and alive your girls for her as pharaoh do in Holly Moses time. And tell it in Holy Koran.

 

 

لازم ان المقتدی ونصرالله تتعلم من الهنیه !

الهنیه فتح کل المکانات فی الغزه وبعد وجد مکتوبات سریا الذی یعلن ارتباطات الاسراییل مع الاعراب والسعودی والاردن والامیریکیه والمحمود عباس . ان اولمرت قال هذا المکتوبات السریه اخطر من التفجیرات ! لهذا یعلن کل الارتباطات الذی نحن نقول ولکن انتم لا تقبل! ان المقتدی ان فتح مکانات فی السامرا وحتی فی البغداد یفهم ان بعض الافراد کلهم من جواسیس الاسراییلیه والامیریکیه وتعجب من هذا کثیرا! انا قلت فی ماضیات کثیر ان بعض الروسا وحتی کل الروسا فی البغداد من عمیل الامیریکیه ولازم تاییدات الامیرییکیه للقبول الحکومیه لهم ! انهم جاو من الامیریکیه والسوریه والاردن للقتل الشیعه فقط! وان را لازم ان قال نحن شیعه قالوا هذا الکلمه ومکرتکم بهذا الحروف! انهم ضد الشیعه ولکن بالسیا سه یقولون نحن الشیعه ! کمثل هذا نحن نشاهد فی اللبنان . کل ما نفهم من طریق الهدا هو طریق الامام الموسی الصدر.. ولکن بعض الناس یتغیرون هذا وانتخب بعض اخر للنسیان الامام الموسی الصدر! انهم ضد المسیحیون والیهودیون ولکن یقولون لسید حسن نصرالله نحن المسیحی ! نحن الیهودی او حتی یقولون نحن السنه او الشیعه ولکن مکرالله .. میزان تشخص هذا لافراد تعصبهم بطریق الامام الموسی الصدر فقط ومن سعی فی نسیانه هم من اعوان الشیطان ولو تحت عمامه  الحیدر! ( هذا قول علی ابن ابیطالب: ولو تحت عمامتی!) انهم کلهم عمیل الظلمه والاسراییل ولو یقولون نحن اعدا الاسراییل ! لان الاسراییل لازم ان ینفوا من الارض کما قال الامام الخمینی یجب ان تزول الاسراییل. انهم یقولون لازم ان بقی اسراییل وتزول الامام موسی الصدر وطریقه الهدا . ماهو طریق امام؟ ان طریقه حفظ الفلسطینیون من قتل العام بتوسط الاصهیونین.

 

http://mihannews.pib.ir/

 

 

.

لولایی وشاهدلو ثابت کردند فرهنگ خودی وسیع است !

 فیلم اگه میتونی .. نشان داد که میتوان ! میتوان با تکیه بر فرهنگ خودی وملی خود بسیار پربار در صحنه های خنده ووحشت واحساس لطیف ظاهر شد !بعبارتی ژانر سه گانه ویا چهارگانه حاکم برفیلم هیچکدام مصنوعی به نظر نمیرسد درام وملودرام با کمدی وترس همه وهمه برای تماشاگر قابل درک است چه انجا که دستی از قبر بیرون میاید تماشاگر ضمن احساس ترس میپذیرد که چنین صحنه ای ممکن است اتفاق بیافتد زیرا فرهنگ او فرهنگ جدایی زندگی از مرگ نیست بلکه ایندورا در امتداد هم میبیند.. در انجا که برادر کشی طی سه مرحله بروز میکند باز برای تماشاگر قابل حل است زیر حرص را پایانی جز مرگ نیست همان که سعدی گفت چشم تنگ دنیا داررا یا قناعت پرکند یا خاک گور..ویا حتی موقعیکه عزت تحول پیدا میکند واز نفرت به عشق میرسد اینهم قابل درک وباور است چرا که عشقها در تمام تاریخ ادبی ایران ازهمین سیاق هستند..


تاریخ : سه شنبه 86/3/29 | 2:57 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

Muhammad is the best name for all England citizens and all European!

The static’s show that the high item in the names in EU and all around the world is Muhammad then is Ali, and in women Fatima. Holy Fatima is the daughters of Prophet Muhammad and Imam Ali is her wife. Today is the death day for holy Fatima; she died in teenager time when she was only 18 years old. It is result of hitting Omar him in her house near the door. At first Omar fired her house then hit that her baby killed in her interior. He breaks her shoulder and pushes him between wall and door and the bolt or nail wondered him. Omar asked why she married by Imam Ali?

 Today our Omar is the England Queen! He sends a message for Selman Rushdie and offered him a prize and named her a knight! Why does she? When all people in UK and Big Britain love Muhammad and named her baby, it is foolishly that the queen not know this and do in opposite! We suppose it is the signal that the queen must die! The time of king ended and people wanted president and republics. People in New England like the Muhammad and love the democracy, means they love Islamic democracy not the American or French orients! We are expected that new people in UK awaked and killed her kings and queen as kill all people in the world.

 

http://mahinnews.blogsky.com/

.

 مرحبا به هنیه

ان الهنیه یوفقه الله ان شائ الله هو قوی وذاکی. نحن نذکر بنصرالله فی اللبنان والمقتدی فی العراق ولکن انهم ینحرف من طریق وذهبوا الی السکوت! ماهو نتیجه؟ ان المقتدی یتصور ان المکه والسعودی رفیق الاسلام ولهذا عمل بتوصیاته ورفض کل العملیاته. وانتاج هذا نحن نشاهد تفجیرات کثیرا فی المساجد والحرمین العسکریین . نحن ندعوا من الله ان المقتدی ینتبه ولا تذر وازره اخری! هو مقتدی للامه العراق ولازم ان لا رعایت السکوت.. هو مامور بالحرب مع الامیریکیین بای نحو .. ومنعوهم من تفجیرات الاماکن المقدسه وهو مرجع لهذا الامر ولا یحتاج بالرای الخر حتی بالرای السیستانی البریطانیه ! او بالرای السعودی الیهودیه ! والنصرالله هکذا هو مجتهد تمام عند مسایل اللبنانیه مع الاختیارات التامه ولا یحتاج الی الاخر.هو مامور بالدفاع عن الشیعه والشعب اللبنانیه والفلسطینینه کما عمل امام الموسی الصدر.. وان عرض من هذا نتیجه قتل الشعب اللبانیین والفلسطینییون فی نهرالبارد وفی کل مکانات تحت عناوین الفتح الاسلام والمشابهه. ماهو عددفتح الاسلام ؟ ا یحتاج الی القواه اللبنانیه والامیریکیه وشرکایه؟ هذا کاذب وانهم یریدون ان ینفوا کل الشیعه وافلسطینیون من الارض قبل ان ینفوا هم المسلمین بامر الامام الخمینی الذی قال لازم ان یمحو الاسراییل من الارض !

 

هنیه نباید اشتباهات نصرالله ومقتدی را تکرار کند!

 انها فریفته ریاض شدند وتحت نام وحدت ملی همه چیز را به رقیب واگذار کردند والان از دور میو میو میکنند! هنیه باید همانطور که اعلام کرده دولت خودرا باقدرت ادامه دهد وبا حمایت مردمی ومجلس فلسطین باقی اراضی راهم ازاد نماید کوچکترین نرمش او درمقابل عباس یعنی پذیرش اسراییل وادامه اوارگی.. زیرا الان ثابت شد که عربستان وکلیه دولتهای عربی وامریکا وانگلیس همه بانیان اسراییل بودند و حالا که اسراییل به بهانه شکست ۳۳روزه  نمیخواهد خودرا دوباره درگیر کند انها خودشان جلو امدند واتحادیه عرب وامریکا همکاسه با محمود عباس بر ضد ملت فلسطین ! هنیه بداند اگر از حمایت کابینه خود کوتاه بیاید باید مثل مقتدا صدر شاهد تخریب حرمین عسکریین در کنار گوش خود باشد ئیا مانند نصرالله شاهد کشته شدن فلسطینیان بدست ارتش لبنان تحت عنوان مبارزه با فتح الاسلام باشد. مگر فتح الاسلام چند نفر است که امریکا برای مبارزه باان وارد گود شده؟ اینها همه نقشه برای نابودی وپاکسازی قومی ملت فلسطین است..

قاچاق اصلی بنزین درکجاست؟

بررسی روزهای اخیر دولت ومجلس بر روی مصارف دولتی بنزین نشان داد بیشترین حیف ومیل ها در بخش دولتی صورت میگیرد وبمصداق ضرب المثل پای مرغ را ببند همسایه را دزد نکن ! معلوم شد همه اصرافکاریها مال همان بخش دولتی است . سرانه مصرف بخش خصوصی 130لیتر است که میتواند به صد لیتر هم کاهش پیدا کند ومبلغ صد تومانهم برای این خودروهای شخصی زیاد است ولازم نیست گرانتر هم بشود ومردم واقعا اگر در راهبندانها نمانند شاید از صد لیتر هم کمتر مصرف کنند چون هرچه کمتر مصرف کنند نتیجه انرا عینی میبینند وان پولی است که ته جیبشان میماند ولی در بخش دولتی طرف به بهانه های اداری امنیتی قضایی نظامی وانتظامی درخواست سهمیه های بالا میکند وبعد هم مصرف نمیشود روانه بازار ازاد میشود! مثلا در سال 58  سربازی در پیرانشهر که اصلا نقده ای بود هرروز میامد باک ماشین را پرمیکرد به بهانه ماموریت بعد یک راست میرفت در ماشینهای کوموله خالی میکرد وبا افتخار تمام میگفت : وظیفه انقلابی ما این است که همه ما این کاررابکنیم ! الان کوموله نیست مثلا پژاک یا انطرف ریگی هست ! وقاعدتا مصرف پادگانهای مرزی هم مثلا زیاد است !؟ واقایان هم  ماموریتهای کلان دارند!..

 

ان اقای نمایندهای که وام میدهد!

همه مردم اکبر اباد فقط به این دلیل به اقا رای دادند که گفت با تمام هیت رییسه بانکها رفیق است ومیتواند برای همه هرچقدر بخواهند وام بگیرد او ادعا کرد پشتش به کوه ابوقبیس ( هاشمی ) است ولذا حتی بسیجی را که وقت نماز گفت چرا سخنرانی میکنی برو نمازت را بخوان بقصد کشت کتک زد! متاسفانه دوستان تحریریه هفته نامه ماهین برای ایشان خیلی تبلیغ کردند وتقریبا حدود 5 میلیون تومانی عکس های قد ونیم ومصاحبه از ایشان چاپ کردن ولی موقع پول گرفتن گفت ندارم مثل شما زیاد است میخواهید بنویسم 5 میلیون وام از بانک ملت بگیرید ! اقای درخشنده دوست من است !گفتیم بنویس از هیچی بهتراست ! نوشت ومارفتیم امضای اقای درخشنده راهم گرفتیم ورفتیم شعبه توحید ! اقا دست رودلش گذاشت تا غش نکند وبا لبخند ملیحی گفت یعنی شماهم سر کار رفتید؟ پرسیدیم یعنی چه ؟ گفت این سنگ قلاب اقا است هرروز دهها نفر نامه بدست میایند انها که همه اش دویست تومنی هستند مانده اند شما که 5 میلیون میخواهید! وخلاصه نامه را گذاشت جزو امار عملکرد که یعنی وام داده ولی بما گفت بروید خودتان را علاف نکنید! مابرگشتیم اقا خیلی ناراحت شد وگفت عباس ! یک نامه بنویس به وزارت کار وزیر دوست من است ! یک وام اشتغال فوری خارج ازنوبت به ایشان بدهند.. ولی نشان به ان نشان در وزارت کارهم تحقیر شدیم ودست ازپا درازتر بگشتیم وحوالت به خدا دادیم !


تاریخ : دوشنبه 86/3/28 | 9:39 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

The Hamas are the real possessive of Palestine. ان الحماس صاحب الاصلی لکل الفلسطینی

 

 

Hamas is the origin possessive of all Palestinian land and nation!
Others in the Palestine are oppressor and occupational or they are agent for them! Fath and Abbas all they are the enemy of Palestinian nation! They are the home share by Israel and share in all corporations! The first work for them is the shopping people and land of Palestine to Israel. They named her Palestinian but the history show that they are enemy. They are the abed of money and they loved the Israel more than Palestinian! But today all Israel and her supporter must go. They home is in the White House and they must to go there! The US congress loved them and they must to go there and lived in the Congress, the Israeli and Fath must go to US at all and lived in white house. It is the best home. They show in all time in the history that they are the best love for them and they can live in there by all equipments. Palestine is very dangerous for the Israeli, Zionist and Fath, the people not loved them but the Congress love! They must gather all her nations and all equipments and go to the US congress. We know that more of Israeli is ready to go, and poor people remain in danger

 


 
http://www.journalhome.com/mihanews/

 

ان الحماس صاحب الاصلی لکل الفلسطینی


 

بعض الناس یتصورون ان اسراییل صاحب الاراضی فی الفلسطین لانه بیه العقارات العدیده من ید الاعراب . بعض الناس یتصورون ان الفتح مالک الاصلی ولکن انهم بایعون مع الاسراییل فی شراکات اکثیره اولهم للشرا الفلسطینیون للسجون الاسراییلی ! لهذا فقط صاحب الاصلی انه حماس لانهم انتخبوا شرعیا وقانونیا من جانب الشعب الفلسطینیه المحتله. ولکن العباس والفتح یمنعونهم من حقوقهم ویریدون ان یتخذ دلارات الکثیره الکثیفه من ید الاسراییل والامیریکیه والسعودی للقتل الحماس وکل الفلسطینیون المستقله والحره لهذا الامر انهم خاینون بدین الاسلام وبالشعب الفلسطینی وقتلهم واجب لان الجواسیس لا یتنها خیانتهم الا بقتلهم ! انهم لازم ان ینفوا من الارض کما قال الامام الخمینی ان الاسراییل لازم ان ینفوا من الارض کما قران قال ان المفسدین والمحاربین ینفوا من الارض

اقای هاشمی همه چیز یادش رفته فراموشکار شده!

وحید افراخته را میگویم وقتی او افراد رالو میداد چرا نصیحت نمیکردند وحدت داشته باشند؟ سفره را جدا میکردند که بیشتر لو نروند حالا چطور از فلسطینیان انتظار دارید وحید افراخته ها را تحمل کنند واسمش را میگذارید وحدت؟ اتفاقا روز ۱۹ بهمن ۵۷ وقتی اختلاف در نیروی هوایی انموقع افتاد همه چیز روبه راه شد! نیروهای بدنه ارتش با گارد سلطنتی درگیر شدند همه شان هم ایرانی بودند وقسم خورده به وطن! چرا انموقع نگفت وحدت؟ جلوی انها را نگرفت؟ الانهم فلسطین درهمان زاویه است پاکسازی عوامل مزدور اسراییل که از خود اسراییل خطر ناکتر هستند وباید یک روزی این کار صورت بگیرد. زیرا نه تنها غزه بلکه تمامی فلسطین متعلق به حماس است ومزدورانی چون فتح یا عباس دیگر خیانتشان روشده وشرکتهایشان با اسراییلیها همه فاش شده است..

البته از ایشان در تحریف تاریخ معاصر این کارها بعید نیست زیرا هرچه حتی از قول امام ره  گفته کسی نتوانسته اعتراض کند تاجییکه در سخنرانی امسال خود در مرقد امام جملات امام را برعلیه دولت امروزی تکرار کرد وانتظار داشت مردم تکبیر بگویند!  

تاریخ عوضی علم درسیما!

یک عده مسلمان متعصب تز از خودزرتشتی ها امدند وتاریخ علم درایران را برای صدا وسیما درشبکه یک توضیح میدهند! انها میخواهند ثابت کنند همه چیز در زمان ساسانیان بوجود امده واسلام همه را از انان گرفته ! اولا قبل از ساسانیان ایران ۱۰هزار سال تمدن دارد تمام انبیا الهی در ایران مبعوث شده وبعدا به جاهی دیگر رفتند وتمامی علوم هم از انبیا به ارث رسیده است ثانیا اگر ساسانیان اینقدر خوب بودند چرا متلاشی شدند؟ بدون هیچ مقاومتی وچرا سلمان فارسی سر به بیابان گذاشت؟ ثالثا مگر رشد علم درزمان حضور پیامبر نبوده؟ همه علوم درزمان ساسانس از موقع انوشیروان رشد کرد واوهم پس از شکستن طاق کسری وخاموش شدن اتش آذرابادگان در نبریز واین ها به ساسانیان ثابت کرد که زردشت برحق بوده ولی بعد از هم برحق است.چرا مسلمان کاسه از اش داغتر میشوند واسلام را در سرزمین شیعه وامام زمام اینهمه خوار وذلیل میکنند؟ حتی اگر کتب فارسی به عربی ترجمه نمیشد ازبین میرفت همانطور که خیلی ازکتابها ازبین رفت پس ترجمه خود نشان حفظ است

تورم همان دم روباه است !

به روباه گفتند شاهدت کیست گفت دمم ! حالا اقایان بانکیها میگویند چون تورم بالاست نرخ بهره هم باید بالاباشد! در حالیکه بهره همان روباه وتورم دم اوست ! وشاهد اوردن ان خیلی بی حیایی میخواهد. الان اروپا با هزار زحمت نرخ بهره را به 4 درصد رسانده میگوید که باعث گرانی وبیکاری شده حالاببینید نرخ 30درصد و22درصد یا حتی 12 درصد چه بلایی بر سر این اقتصاد اورده ! واقعا خدا این مملکت را نگهداشته! میگویند علت مسلمان شدن گورباچف هم همین بوده دیده در ایران هرکسی ساز خود را میزند نتیجه گرفته اگر با اینها بود مملکت یک روزه داغان میشد پس حتما خدایی هست!


تاریخ : شنبه 86/3/26 | 4:10 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

We thanks from Ban Kim on for her message and the UNISEF president,

But it is not enough. The past UN president is very criminal in this area, because they not do this, and the terrorist destroyed much of places holy and historical. When the Saudi began to destroy the ancient places in Mecca and Medina no one say any. They went to Palestine and organized Zionism from her family and destroyed the Beitolmoghadas in Urshalim they not do any, so they to be brave and bombed the twin tower! Today it is the second retry to destroy the Samara. They fired the mosque. It means that the USA and UN and UK supported them to annihilated, effacement, [fig.] abolition, suppression all ancient, traditional and historical  effects Islamic only ! They save all Buda Ian and Christian or even the taboos in very good faces but they allowed that the destroyed all Islamic.  Why this happened? In fact the Saudi and family were Jewish and to became Muslim for this. Only in this case we found all terrors in 20century and even in century 21! This is the loosed circle that Muslims must find it. The UK, USA government are not Muslims so they can not do any against the Islam as the Holly Koran said: Kuffar can not received any.. It means that all purity of Muslims is internal!

ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا

ان القران یهدی للتی هی اقوم وانه هدی للناس! ما هو هذا المعنی ؟

هذاالمعنی ای کل التفجیرات بید المسلمون المنحرفون لا بید الکفار لانه الله جل جلاله یرهبون کل الکافرین ان لا تسلط علی المومنین ولکن بعض المسلمین فی الاسم هم یتفجرون البقعه المبارکه فی سامرا وبعدا ینشی النار فی المسجد .. انهم کلهم من اولاد  محمد بن عبد الوهاب الذی ابوه یهودیا من اذربیجان ویتغیر دینه للقتل الشیعه ! او بعضهم من اولاد یهویون البصره انهم هم السعودیون ! الذین یتحدون مع الوهابیون والسلفیون ومع الصهیونیون للتخریب اماکن الاسلامی من قرون قبل من زمان تخریب البقیع. ان الناس لا یدرکون هذا وان ادرکو ا صحیحیا لا یوجد بعدا.. انهم فی غفله من تخریب البقیع والمدینه والمحله بین هاشم. ثم ینسی الله والله انساهم! لهذا الامر الصهیونیه بمدد السعودی یخرب القبله الاول والقبله الثانی . دلیل هذا ان اکثر الدول الاسلامی محکومون هذا التخریب فی سامرا وینشی النار فی المسجد ولکن السعودیون لا محکومونهم!

 

ما مشکل چینی ها را حل میکنیم !

چینیها اسم کم اوردند اما ما پیشنهای ساده داریم:

انها هزار اسم فارسی را انتخاب کنند قضیه حل است !اگر هرچینی یکی از این اسمها را بعنوان اسم اول ودومی را بعنوان فامیلی لنتخاب کند یک میلیون ( فاکتوریل) اسم خواهد داشت واگر ترکیب سه تایی باشد یک میلیارد خواهد شد حالا اگر از حروف نسبی مانند ی وند لو وواستفاده کنند هرکدام یک میلیارد اسم جدید میاورد! مثلا سید احمد حسین سه اسمی است ولی سید احمد حسینی سه اسم بعلاوه یا نسبت. فاکتوریل زیر تشکیل میشود

1000X999X998X997=1000!

یعنی اگر چینی ها هزار میلیارد نفر هم بشوند با ترکیب چهارتایی هزار اسم ایرانی میتوانند جوابگو باشند..

 

شیطنت سیما در استانه سوم تیر!

سیمای یک با تبلیغ زیاد فیلمی را در سیمنا یک از شوم پن پخش کرد که شیطنت زیادی را بهمراه داشت این فیلم برگرفته از یک ایالت امریکا ایلی نویز بود ولی تغییرات ان با اب وهوای ایران وانتخابات سوم تیر ساخته شده بود! واین انتخاب موقعی تصادفی بنظر نمیرسد که بدانیم ریاست سازمان هم قصد کاندیداتوری ریاست جمهوری را دارد!

البته فضای داستان پراز دروغپردازی بود وماله کشیدنهای منتقدین ومفسرین هم چیزی از ان کم نکرد هالیوود خواسته بگوید که اگر کسی ترور میشود حقش است چون از شعارهای اولیه دست کشیده ونظام خوب امریکا اورا حذف فیزیکی میکند تا دیگران یاد بگیرند ... همه این دلیران تاموقعی که شعار میدهند وسخنرانی میکنند واز فقرا حمایت میکنند روبه رشد هستند! ولی همینکه از شعاردوستی  فقرا میخواهند سوء استفاده کرده قدرت طلبی کنند دست انتقام الهی انهارا ترور میکند! در حالیکه نتیجه گیری واقعی برعکس ان است انهاییکه میخواهند حقیقتا از فقرا حمایت کنند ترور میشوند! وتازه اینهم هشداریست به دولت های حامی فقرا که زیاد شعار ندهید والا.. ما در جمهوری اسلامی بحول وقوه الهی ثابت خواهیم کرد که ماندگاران قدرت طلبان نیستندبلکه مردم دوستان وساده زیستان هستند..

 

همه وامها را ضروری کنید

متاسفانه وامها بعناوین مختلف هستند ومردم ناچارند برای اخذ وام ضروری به مدرک سازی روی بیاورند مثلا همه قرض الحسنه ها برای بیماری وام میدهند طرف مجبور است مدارک بیماری جور کند! شما که میخواهید وام بدهید چرا شرط وشروط میگذارید که مردم را وادار به مدرک سازی ودروغ بکنید ؟ دلیل بنده این است که شمابروید تمام وامهایی که داده اید بررسی کنید کدامش انطور که مورد نظر شما بوده هزینه شده؟کسی که وام مسکن میخواهد سند گرویی ندارد لذا میرود یک پنجم را میدهد وسند اجاره میکند! الان وام سپاس 5 میلیونی 1.2میلیون خرید وفروش میشود یعنی گیرنده مادر مرده باید 3.8 بگیرد ولی 5 میلیون پس بدهد..  


تاریخ : جمعه 86/3/25 | 11:19 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

عملامریکا مرگ خودرا امضاکرد

یات وحشیانه انفجار حرمین عسکریین ونیز اتش زدن مسجد اخرین امید ها را درمورد اصلاح اینها از بین برد لذا مسلمان وظیفه دارند که مماشات را کنار بگذارند وانها را نابود کنند. مدتهاست که ورود ایرانیان به منطقه سامرا ممنوع بوده والا اگر حتی یک ایرانی در انجا بود نمیگذاشت انها در طول ۶ ساعت عملیات در انفجار حرمین موفق شوند واین نشان میدهد تمام انگشت اتهامهای انها بسوی ایران برای انفجارات بغداد یک دروغ اشکار بوده است وکار خودشان است. ولذا در ایام فاطمیه کسانیکه دسترسی دارند باید این خرابکاران حرمین عسکریین را بمجازات برسانند ونیاز به فتوای دیگری نیست

جای صهیونیستها مشخص شد

بهترین جا برای اساس کشی صهیونیستها از فلسطین اشغالی کنگره امریکا تعیین شده است . اعضای کنگره امریکا که در سالگرد تاسیس رژیم اشغالگر قدس پنجم ژوین جشن گرفتند ثابت نمودند که از صهیونیستها صهیونیست تر هستند وازدایه مهربانتر! لذا باید انجا را تخلیه کنند وبه صهیونیستها بدهند زیرا انها با عدم برگزاری جشن پنجم ژوین در اسراییل ثابت کردند که امیدی به ماندن ندارندوباید هرچه سریعتر در کاخ سفید وکنگره جایی برای اثاث کشی انها درست شود

 

همانطور که به کچل میگویند زلفلی یا به کور میگویند چراغعلی باید به بزرگترنی بدهکاران هم بگوییم بانکدارها! زیرا تمام بانکداران از ریز ودرشت کسانی هستند که بدهی های کلان بالا اوردند وبرای حفظ موقعیت خود این بدهیها را بنام پس انداز برای طلبکاران نوشتند! درست مثل کسانیکه چکشان برگشت میخورد خیلی ساده میگویند: بده یک چک دیگر بنویسم ! خوب اگر او داشت که همان چک را پاس میکرد حالا بانکها هم بادادن جایزه های افسانه ای به مشتریان خود التماس میکنند که پولشان را بیرون نکشند! اصلا بانک فلسفه تاسیسش این است که هروقت پول خواستی بگیری. ولی انها میدانند اگر همه بیایند پولشان را بگیرند انوقت است که افتضاح بالامیاید!البته عین همین جریان هم برای موسسات خیریه است اگر یک حسابرسی از کمیته امداد ویا دیگر موسسات هم بشود میبینیم ته حسابها همه باز است ! یعنی اقایان بجای خیریه به خیر خودشان رسیده اند زیرا از همه واجبتر خودشان هستند که صبح تاشب برای امور خیریه زحمت میکشند..

اتحاد مورد نظر انان ضدیت بادولت است

اقایان اصولگرا هی صحبت اتحاد میکنند! اتحاد وجود دارد ولی منظورانها اتحاد حول محور ضدیت با دولت است ! انها میدانند که هواداران دولت در مجلس رای خواهند اورد ولی حتی به اندازه اصلاح طلبان هم جنب ندارند که حرفشان را راست بگویند انها عملکرد دولت را خود محوری مینامند زیرا دولت در اجرای سیاست های عدالت خواهانه از انها اجازه نمیگیرد! وبا این خود محوری یا خودسری وخیره سری دولت است که انبار چند ساله انان دارد خالی میشود وانها از همین ناراحت هستند!

اصلاح طلبان هم داستان دیگری دارند تا دیروز اگر به محمد دولت ابادی یا بهزاد نبوی یا دیگر اصلاح طلبان اگر میگفتی رویزیونیست یا تجدید نظر خواه یا اصلاح طلب مانند ان بود که خدای ناکرده به مادریا پدرشان اهانت کرده ای ولی حالا خودشان که اصلاح طلب شدند هیچ بقیه را هم بخاطر اصلاح طلب نبودن تکفیر میکنند

مخابرات اینترنت فارسی ایجاد کند

حالاکه اقایان مخابراتیها زحمت کشیدند ومسیج را پیام کوتاه ترجمه کردند وبرای پیام کوتاه فارسی نرخ کمتری را درنظر گرفتند بیایند مردانگی کنند برای اینترنت ملی هم از حروف فارسی استفاده کنند نه اینکه ویندوز فارسی تویش بریزند نه ! بجای دبلیو دبلیو مثلا ۳تا الف یا ب وبجای تی سی ار دات کام مثلا مخابرات نقطه ایران درست کنند گرفتید؟ یعنی با ادرسهای فارسی وکلمات فارسی هم کن نات پیج نداشته باشیم


تاریخ : پنج شنبه 86/3/24 | 9:11 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

مطلب جالبی یکی از هفته نامه ها نوشته بود که با سیاستهای جاری دولت معلوم میوشد هنوز هم میتوان از امام علی در روش حکومت داری الگوبرداری کرد . حکومت ظالمان ومستکبران براساس پیچیدگی وقابل فهم نبودن عملکرد انها است چه در وادی حسابداری ومالیاتی وچه در امور اداری واجرایی در حالیکه امور اداری ومالی پیامبران در کمال سادگی وقابل فهم بودن است بطوریکه بیسواد ترین مردم هم گزارشهای انان را مطالعه ولذت میبرند. مثلا درامد زیادی از بحرین انموقع برای پیامبر رسید پیامبر ازجا برنخاست تاهمه را تقسیم کرد! ولی همین درامد وبلکه بیشتر در زمان دیگری رسید وان اقایان به روش کسرایان خزانه تاسیس کرده وحسابداری ودیوان بران مقرر داشتند وبدیهی است که با این سد ایجاد شده بمردم چیزی نرسید! امروز هم دستگاهای دولتی ومخصوصا قضایی ونظامی در کنار دریا ویلاهایی ایجاد کرده وباصطلاح روش اداری ومالی ترتیب داده اند که مثلا عمومی شود! اما انچنان روش پیچیده است که مردم عادی اگر درزمان ممنوعیت براحتی از انجا استفاده میکردند امروزه خجالت میکشند یا پولشان نمیرسد که استفاده کنند. هر ویلایی میروی میگویند مال قوه قضاییه است یا مال هواپیما وهلیکوپتر سازی یا.. وشما جرات داری داخل شوی؟ انموقع ممنوعیت با پرداخت رشوه یا جعل کارت ورود بهرحال ساده تر بود الان باید اولا گزینش شوی ! ثانیا کارت بگیری بعد سالانه یا ماهانه فلان مبلغ را پرداخت کنی ! بهرحال سو استفاده چیها انجا بیکار ننشسته اند..دولت با ازاد سازی سواحل باید انهاییراهم که زیر عنوانهای پر طمطراق صاحب ویلا هستند  خلع ید کند.

تخم انگلیسی ها هنوز تره تیزک بازی در میاورند

داروهای ایرانی با عنوان انگلیسی نشان میدهد که تخم انگلیسی ها نه تنها کم نشده اندبلکه مانند تره تیزک همه جا سر دراورده اند در صنعت خودرو ملی میسازند ولی مثل اینکه ملی انها بمعنی انگلیسی ناب بودن است همه چیز انگلیسی است ! در دارو وطب که بوعلی سیناها داشته ایم هم عنوانها لاتین است ! در هندسه وجبر هم تا ایکی وزد نگویی که مهندس حساب نمیشوی!  خدا شر این زالوها را از سر زبان فارسی در مخابرات وصنعت ودانش وتکنولوژی کم کند!

کتابخانه ملی در انتخاب کتب خطی ومنابع فقط زردشتی ها انتخاب میکند!

گویا مسئولین منابع غیر کتابی کتابخانه ملی زردشتی هستند! چون تمام لوحه ها از فرو هر است واز خدای مسلمانان وپیامبر انان نشانه ای نیست! گویا تاریخ وکتابت درانجا منجمد شده وپیشرفتهای 14 قرن بعد ان اصلا دیده نمیشود! معلوم نیست چرا برگشت به زرتشت ارتجاع حساب نمیشود ولی برگشت به دین واسلام تحجر وفناتیک محسوب میشود! این را میگویند مظلومیت شیعه: با بودجه بیت المال ومالیات مردم فقیرشیعه  زرتشت را تبلیغ کنی ووقتی میخواهی از شیعه تبلیغ کنی بگویند اقا ایجاد تفرقه نکن !

وام اجرایی برای بافتهای فرسوده

اگر به مالکان بافتهای فرسود هرکمک مالی بشود بی نتیجه است چون انها وام را میگیرند وبه هزار درد بیدرمان دیگرشان میزنند وظاهر خانه همان خانه 50یا 60سال قبل میماند.. بهترین راه این است که شهرداری بجای وام وکمک هزینه وامثال اینها خودش بنا بگذارد خانه هارا مقاوم سازی ونوسازی ویا تخریب وبهسازی کنند وکل هزینه را براورد کرده بعنوان وام به صاحبخانه بنویسد تا انها قسطش را روی عوارض وبرگه های مشابه بدهند! به این میگویندوام اجرایی .. میتواند با قراردادهم شروع شود یعنی یک شرکتی از طرف شهرداری تاسیس شود واین شرکت برود با صاحبخانه وارد مذاکره شود واگر مالک نیست از طریق قضایی اقدام نماید.

ان التسلیحات الامیریکیه للحزب الله !

واحد نفر من قوات الامیریکیه قال لی ان الامیریکیه یرید ان یتصل السلاحات الکثیره للحزب الله ولکن ارسلهم من اشتباهات الی القوات اللبنانیه! کما یتصل من قبل من طریق الاسراییل ! نهم ارسل التسلیحات للاسراییل والحزب الله هجم واخذ کلها سریعا .. ان هذا المصادرات یمکن اتفق فی العراق والافغانستان وحتی مع ید القواه اللبنانیه . ولکن ان الناس لایفهم هذا سریعا.. لازم ان القوات اللبنانیه یعلمون ان کل التسلیحات الذی یرسل المیریکیه الیهم یتعلق بالحزب الله وانهم طریق الامن للارسال الیهم . معنی هذا فی ایام البوش کل ما منع عدو جعله الله وسیله النجات للمومنین کما هو نحن قال ف الفارسی عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد! ان الاعدا یریدون ان تقویت لقواه الاعدا ولکن الله یتغیروهم وانهم کانو من اعوان حزب الله. کما نحن نشاهد انهم یبلغون سنوات کثیر للعلمنه وتجزیه الامسیحیون والسنیون من حرب الله ولکن الیوم کلهم ید واحد..

Hezbollah have much money and we send them arms: Dick Cheney said

He explore that they need much money and the Arabs have not any money. They orders much arms in last year, but they can not pay any, and we need money and shop the gun, we supposed that the Hezbollah in Lebanon and all shia (Shiite) in all around the world as the Iraq and Afghanistan are rich. It is the best way that we send them and shops them all things we have. They are the good people and pay all those we wanted. This time is the Shiite time and we need to have a big market. We are surviving a new and big market. For this strategy we must show that we are in opposite! Because we were successful in all operations that we show that we are opposition. For example: when the bin Laden and Bush bankrupted, they show that they are Radical Muslim and wanted to kill kofars!  Then they kill all who wanted money from the Bush and Bin Laden in the twin tower. Today we show that we are in opposite of Shiite and IRI or even Iraq, but they are the best customers for us. Only we have a small problem: we must delivery all things to intermediates, medium, and go - between, agent, middleman, and cause. Today our medium in Lebanon is the Lebanon army, as the Afghanistan or Iraq.    

 

حیران العرب او حیران الیهودی؟

نحن نعلم ان الیهود فی حیران اربعین سنوات لان الموسی یلعنهم بما یعملون ! انهم اذا ذهب موسی الی طور سینا یعبدون غیر الله ویکفرون بالله واذا موسی رجع را انهم یعبدن الفضه ولایعبدون الله ! لهذا یعنهم ویلعن السامری .. والله یقبل الدعایه وان الیهودیون حیران فی الصحرا اربعین سنوات . ان بعض الاعراب یتصورون ان الله ظالم لهذا یرحم علی الیهودیون المتحیرون ونجاهم بالارض الفلسطینی وبایعهم العقارات والملک . ولکن انهم لا عهد لهم لهذا بایع العقارات بعضهم وبعدا قتلو الباقی الاعراب وغاصبوا کل الاملاکهم والیون ان الاعراب متحیرون لاربعین سنه من ۱۹۶۷ الی یومنا هذا ۲۰۰۷ .الیوم یوم الامتحان: ان الاعراب لازم ان لا تتحد مع الاسراییل وان اتحد ویودهم ویجعلونهم احبائهم من دون الله و فرض لله ان یتحیروهم باربعین سنوات اخر!.. لهذا لازم ان الاعراب یتنبهون ولا یتحدون مع الاسراییل والسعودی لانهم کلهم یهودی..

یهودی سرگردان یا عرب سرگردان؟

از سال ۱۹۶۷ تا ۲۰۰۷ همان ۴۰سال معروف است زیرا یهودیها ۴۰سال سرگردان بودند بعد که برخی از مسلمان یهود دوست شدند به جای انها اواره شدند یعنی یهودیها را خواستند از سرگردانی نجات دهند این بلا به جان خودشان افتاد الانهم اگر اعراب نجنبند ودست از همکار ی با اسراییل برندارند ممکن است دوباره ۴۰ سال دیگر این سرگردانی ادامه پیداکند. وهمچنان ملت یهود دوست عرب بجای سعودی های یهودی الاصل سرگردان شوند. ..

بانکها ورشکست شوند بهتر از ورشکستگی یک ملت است:

بانکها همیشه در حال ور شکستگی بودند زیرا سرمایه انان یک میلیاردم داراییهاس انان است یعنی همه همه داراییهای انان متعلق بمردم است وخود بانکداران اعم از دولتی وخصوصی نه تنها سرمایه گذاری نکرده اندبلکه ان مبلغی هم که اعلام میکنند دروغ است ! زیرا بیش از مبلغ اسمی سرمایه از پول مردم برداشت کرده اند واین مخصوص ایران یا کشور بخصوصی نیست بلکه نفس ربا خواری اینطور است زیرا بانکداران با دیدن سپرده های مردم فقط فکر وذکرشان این است چطور انرا پس ندهند که هیچ افزایش هم بدهند! اینهم جایزه تعیین میکنند فقط برای همین است که پولها را پس ندهند وابروداری کنند وبگویند مردم خودشان تمایل به بستن حسابها ندارند! واصلا تمایل به کاهش موجودی هم ندارند هیچ دوست دارند نزد بانک خودشان بیشتر وبیشتر سپرده گذاری کنند! این فرمالیته کردن مال مردم خواری است انهم خیلی ظریف!

موفقیت را زنان دیکته میکنند

فرهنگسرای بانو سمیناری گذاشته ولی باید دانست که موفقیت را زنان تعریف وپیگیری میکنند زیرا اگر حرف انان پیش باشد مردشان موفق محسوب میشود والا خیر .. البته زنان در سایه زنان خیالی وزنانیکه وجود ندارند ( وزاییده حسادت زنانه هستند) را هم باید به انها ضافه نمود!


تاریخ : چهارشنبه 86/3/23 | 1:0 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

سهمیه بندی اجرا شده است !

عده ای برای هول ولا انداختن در دل مجلس میکوشد از ان بعنوان ابزاری بر علیه دولت استفاده کنند درحالیکه با صدور کارت هوشمند سوخت سهمیه بندی اجرا شده است ودولت  میتواند با یک برنامه ریزی کامپیوتری ان را اعمال کند وباسهمیه تعیین شده انها را بلوکه کند یعنی کارتهای سوخت نیز مانند کارتهای اعتباری در اثر مصرف بیشترسریعتر اور شود. وادرند ه کارت سوخت موظف به رعایت سهمیه تا پایان مدت ان باشد. بنزین مازاد نیز نباید فروخته شود واگر ضروری بود در میزان سهمیه ها بازنگری شود . از صدور کارتهای ناقص سوخت ویا ارائه حوالجات به مراکز نظامی ویا دولتی هم باید خودداری شود. به این ترتیب جلوی قاچاق سوخت واصراف ان گرفته میشود.

نوبت پس دادن رسیده!

 بانکهای خصوصی مدتهاست که میخورند ووامهای کلان میدهند حالا میخواهند خسارتش را از دولت بگیرند! ولی عزیزانیکه واهای میلیاردی با بهره های انچنانی میدادید باید میدانستید که این وامها قابل برگشت نیست واگر میدانستید ودادید حالا چرا جورش را باید دولت بکشد؟ بروید از همانهاییکه زدوبند کرده اید بگیریدو خلاصه اینکه این دور دوره قربانی شدن نزولخواران است !

ارشاد به ملت هم سوبسید بدهد!

سی دی فیلمها قبل از اکران در خانه اکران میشود! واین پیام خوبی است واینکه مردم بجای فیلمهای خارجی وشو بسوی فیلمهای وطنی روی اورده اند ودر کنا خانواده خود به تماشای انها میپردازند هم ترافیک ازبین میرود وهم هزینه فرهنگی جامعه کاهش پیدا میکند وهم مردم سرگرم میشوند چه چیزی بهتر از این ؟ فقط میماند ضرر فیلمسازان . این گرایش مردم به فیلمسازان میگوید که راه درستی انتخاب کرده اند ونگران ضرر هم نباشد زیرا ارشاد اگر ضرر انها را جبران کند راه دوری نرفته ویک سوبسید به ملت هم محسوب میشود ..

ماهو فرق بین المصادره والسرقه؟

الیوم نظر مطروحه عند الامور التی عملوا فتح الاسلام فی اللبنان وهکذا القاعده فی کل العالم. ان السرقه حرام فی کل زمان ومکان حلال محمد حلال الی یوم القیامه وحرامه حرام الی یوم القیامه. لهذا لا یجوز للسزقه بکل احد من العالمین ولو اضطرارا.. فی اضطرار نحن لا اجری حدوده ولکن عمله کان حرام. کمثل اکل المیته اکل المیته حرام وان نفرا اکل المیته ان المکروبات والکثافات دخل فی بدنه وسیکون مریض ولابد من المستشفی ولکن فی الفقه نحن لا الزام بالاجرا الحدود. لهذا کل الذین یسارقون المال من البانک والغیره انهم السارقون ویلزم ان رجعوا کل المال الی صاحبه.

ان اشتباهات فی هذا المصادره یتصورن انه هو السرقه . ولکن فی المصادره نحن لا تملک شی . کما اتفق فی السرقه فی السرقه نحن تملک شی لا حق لنا شخصیا. ولکن فی المصادره نحن لا اراد شیا شخصیا ولا تملک شی .کلهم لللامحا فقط: نحن نصادر المشروبات الکلیه او المواد الناریه والانتحاریه والافیونیه.. کل الاموال الحرام لا له مالک ونحن لازم ان یمحوا کلهم. هذا من الامور المصادره . وفی نسخه اصلها لا نفع شخصی.. مثلا فی ایام الثوره فی الایران فی 1979 کل البانک یهجمه به ویخربون وینفجرون ..ولکن لاتملک منهم شی ابدا. لانهم کلهم من الربا والربا حرب مع الله والله یامر بالامحا الربا ویربی الصدقات...لانه احل الله البیع وحرم الربا..

Security Council must learn from Indonesia.

Indonesia president have dark days in fronts, because he agree with SC of UN against the Iranian nuclear projects. He thought the Arab Saudi give enough money for congress and delegates in Indonesia! They not only pay any money but also wanted money by Al Qaeda!  In these days he cries! Cry why he opposite to IRI? He has not any way in her back and even in her front. Her back is empty because the USA UA Arabs Saudi and even UN that promised him a lot of money they are poor and dark days and not able to pay any! At first they wanted to thief from Lebanon banks and pay him a few dollars, but today the Fathol Islam and Al Qaeda are so poor that pay any dollar!

When the 1$ people that kill people for a few dollar can pay to them money? The Gunmen in USA shoot 1$ in the weather will pay them any? The security council must know better, when the USA has big debt to UN, and he is the big debtor in the world will able to pay any money? The Israel or EU that need the US aids in all time can do this? It show that all they promised are lie and only Iranian promises are true.  

 

 

.

Why the UN fear from Imam Khomeini

When the big leader in the world died the UN afraid that they celebration him in UN station! They did celebration for all small heroes in all time of west but they afraid from Asian and Muslim Hero! Because they are the entire liar and tell lie and all those Heroes is trash! They spoke about the down body only! They God is the under stomach and even stomach only! When they eat some thing and fuck some, they are good! Why they not wanted to think about the bow? Islam wanted to pool them above and make them high level people. Islam spoke about the mine brain and thought, Islam wanted that people not speak about the downs only! Do you like to be in stomach and its down? It is the animally life. all animals are better than us in Body benefits! Their all things are strong than us, only way that the human is bigger than the animal in her brain and thinks not in things.

شکستن شیشه بانکها با سرقت از انها فرق دارد!   

در مصادره شخص بطور مستقیم یا غیر مستقیم منافعی دران ندارد بلکه هدف نابودی موضوع مورد حمله برای منافع کل جامعه است ولی در سرقت یا انتقام مسئله شخصی مطرح است این است فرق سرقت مسلحانه فتح الاسلام از بانکهای بیروت ومخفی شدن در بین اوارگان با تظاهرات میلیونی مردم تهران درسال ۵۷ که بانکها را میسوزاندند ویا به اتش میکشیدند .. انها بهیچ وجه از بانکها کینه شخصی نداشتند وچیزی برای خود برنمیداشتند ولی فتخ الاسلام ویا هر گروه عیاری وگانگستری وسامورایی وداش مشدی وباباشملی همه اول برای خودشان برمیدارند وفقط برای بسته شدن زبان مردم کمی هم به فقرا میدهند اکنون القاعده وبن لادن وگروههای سلفی نیز در فقدان بودجه هستند وسرقت انا ن برای کمک به دولت ورشکسته سعودی است..

 

 

انهم لعبوا معکم اذا انتم استطلبوا!

ان حزب الله فی اللبنان عمل اشتباهات فی بعد الحرب ۳۳ یومان لانهم مغرور بالفتح ویریدون ان یتغیر الحکومی فی اللبنان .. والغرب یفهم هذا وهو اذکی منهم فی هذا اللعب لانه قادر علی ان ینفوا کل الاثار الحرب مع هذا اللعب السیاسی. انهم فی الدنیا والسیاسه الکذب لا رعایت احد من الاصول فلهذا نحن لا لازم ان دخول فی اللعب الذی انهم فی کل الکذب والدغل والمکر ونحن لایجوز بالمکر فی الاسلام . ان النصرالله لازم ان یعمل العالمی لا بالقریه او کالحزب الصغیر ! ان العالم فی کل المکانات بانتظار الانتصار من جانب الحزب الله الذی مسمی بالله والله لا یتعلق بالکابنت اللبنان فقط . ان نصرالله یسمع کلام الحیدر ای قال اننی لا ارید بالحکومت الا بالضروره. ان الضروره الیوم الحکومی العالمی ! یضع کل الحکومی اللبنانیه للافراد الصغیر الذین یحبون الدنیا بالقلیله . انهم کالعمر! یومنون بالاسلام للحکومه فقط! ولکن الحیدر کان ساکت فی ۲۵ سنه فی بیته لله . لا لعب مع الذین لایتسوا فی الاصول. ان اصولناالامحا الاسراییل وان اصولهم الابقا الاسراییل !

 

 


تاریخ : پنج شنبه 86/3/17 | 10:55 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

Indonesia loved the Imam Ali.

Imam Ali is the biggest man in history after prophets, because he can executive all the prophets told in theory. All prophets need submit of people and no one ready in first. They afraid the powerfully state men and no one signed what the prophet’s write. If it is not happened the prophets remained alone and they can not do her missions. It is very important that they have at least one for her supporter. However the prophet is the society and a group for God in alone, but people not accepted so the supporter is very necessary. The best supporter for all prophets are their wife’s, except Noah. It is not enough, because people thought the women must follow her wife. It is very important in Prophet Muhammad time, he said: one who believed me at first he will be my successor, locum tenets, substitute, and replacement in future. He repeated 3, and in all the Imam Ali was ready only. Today the Saudi kill all people loved the Imam Ali. Because in past they do this! After the selection of Imam Ali in first day, the Jewish went near the Omar and told him some anticipation that not in Mosaic law, Old Testament and recommended him to be Muslim soon! They told: when the prophet Muhammad is alive, we can not do any thing, but when he will die you must began to all we tell! He promised to Jewish and went and to be third Muslim in Islam, After Khdijeh and Imam Ali.

لش سعودیون سیموتون؟

ان السعودیون من سنوات اخیر یهاجرون من البصره ویومنون بالاسلام ظاهرا لانه انهم یعلمون کثیرامن اقوال موسی فی التورات للاسلام وفتوحاته. کما فی زمان الرسول انهم یذهبون الی العمر ویقولون له ان الاسلام یفتح کل الابواب ولازم انت راح الی الرسول ویکون مسلما! لانه نحن لا قادر علی امر فی زمان الرسول ولکن انت بعد الرسول قادر علی الاجرا مانحن نقول. لهذا عمربن الخطاب ذهب الی الرسول وکان ثالث المسلمین بعدالاخدیجه الکبرا وعلی ابن ابیطالب. فی زماننا هذا انهم هم کانوا مسلمین للانحراف فی الاسلام. ولکن اخیرا انهم یذهبون الی الموت: من بعد الثوره الاسلامی زلزل ارکان الصهیونیه ولکن السعوی سعی کثیرا وبذل مال والنفط الی الامیریکیه والاروبیه والصهیونیه مجانا للامحا الفلسطینیون وکل الشیعه والسنه الحقیقی فی العالم! ولکن انتهوا مخازن النفطهم ولا انتها امیالهم الشیطانی! لهذا انهم یاسس القاعده للامحا الاسناد الدیونیه فی کل العالم وانهم یتفجرا کل مکانات التجاری الذین یطلبون الطالبهم من السعودی والشرکایه.وانهم قتلواکل الناس بلا دلیل! واخیر انهم فی فقر کثیر واصدار الاعلامیه ویقولون نحن لا مال! وکل الاعضا لازم ان اعمل السرقه ویحصولون المال من البانک! کما سارق الفتح الاسلام البانک للجهاد مثلا! ... الیوم کان ایام الظلمات للظالمین وهواللیل الدیجور للسعودی وانهم فی فقر ودیونات کثیر ویموتون سریعا ان شائ الله  

   

چرا سعودی ازبین میرود؟

با شکست ال سعود در سالهای اخیر کلیه جریانات روشنفکر مابانه نیز در عالم اسلام به شکست منتهی شد . البته شکست ال سعود یهودی الاصل از بعد از انقلاب اسلامی اغاز شد زیرا پشتوانه اصلی ال سعود همان یهودیان صهیونیست اسراییل بودند که دچار زلزله ای شدید از سوی ایران شدند واین زلزله انچنان انها را ترساند که با تمام امکانات به چاههای نفت فشار اوردند وتا میتوانستند ارزان در گلوی انگلیس وامریکا واسراییل ریختند وهمین امر باعث شد تا تنها ثروت باقیمانده انان نیز جوابگوی عشرتکده های انها راندهد لذا با تاسیس گروه القاعده در صدد امحا اسناد ومدارک بدهی خود در بازارهای جهانی مخصوصا در برجهای دوقلو برامدند ولی بیداری ملتها نقشه انها را برباد داد لذا اکنون ال سعود درسراشیبی فقر وبدبختی وبدهیهای کلان بسر میبرند وقادر به تامین مالی گروههای خودساخته چون صهیونیسم ووهابیون وسلفیه وبهاییون نیستند وگروه فتح الاسلام نهایت بدبختی انها را اثبات میکند انجا که اعلامیه صادر میکند که ما فقط باید ازراه سرقت بودجه خودرا تامین کنیم ! واینست که گروههای ظاهرا روشنفکر در تمامی کشورهای اسلامی بدون حامی شده ودر تمامی جریانات شکست خورده اند درایران نیز بافروکش کردن تب وهابیت که ازمکه واز مرکز مقدس اسلامی هدایت میشد فرزندان فاطمه توانستند باشعار فاطمی کرسیهای قدرت را یکی پس از دیگری فتح کنند امروز دیگر گریه برفاطمه س ومحسن ع سقط شده ممنوع نیست هرچند ذلیلانه وهابیون بادلایل کهنه وپوسیده وانگ زدنها مثلا متحجر خطاب کردن وغیره هنوز دست از لجاجت برنمیدارند ولی این نیز بگذرد وهمانطور که تادیروز مارا راستگرا افراطی  بنیاد گرا وارتجاعی میخواندند ولی امروز خودشان پرچم اصولگرایی واصلاح طلبی برداشته اند فردا نیز این فرزندان زوروقدرت وقتی قدرت فاطمی را ببینند ناچارند درصف اول تحجر بیایند...

 

عمر به توصیه یهودیها

حضرت عمر به توصیه یهودیها مسلمان شد زیرا انان نزد او امدند واز پیشرفتهای مسلمانان که در تورات پیش بینی شده برای او گفتند وبه او گفتند مبارزه با پیامبر تازمان زنده بودنش فایده نداردوبهتراست که انها سریعتر ایمان بیاورند تا بعداز رحلت پیامبر برنامه های خودرا اجرا کنند...

24 اسفند که همان مجسمه است !

تا انجا که مایادمان است ۲۴ اسفند همان مجسمه است مجسمه شاهرضا که در دوران انقلاب اسلامی تغییر نام پیدا کرد ومیدان انقلاب نام گرفت حالا چطور سر از شورای نگهبان ووزارت کشور دراورده الله اعلم !

ازدواج موقت لازمه دنیای دیجیتالی!

درعصر دیجیتالی که مافوق عصر ماشین است ارتباطات بسیار سریع وپیشرفته است لذا ازدواج دایمی برای انسان یک عذاب محسوب میشود زیرا درمقابل او میلیونها میلیون انسان وعکسهای زیبا رژه میروند ولی ازدواج دایم پای اورا بسته لذا میبینیم ۹۵ درصد ازدواجها به طلاق میانجامد وان ۵ درصد هم یا امکان دسترسی به اموال موردنیاز نبوده ویا موانع قانونی داشته است ! از این جهت همه انسانها نیاز به تجربه های کوتاه مدت از زندگی زناشویی دارند ونباید جامعه انها را سرزنش کند وبهترین راه هم رو راست بودن است چه اشکال دارد دختر وپسر برای یکسال باهم زندگی کنند؟ از اول هم قرار شان همین باشد وازدواج منقطع باشد این تفکر پیشرفته عصر دیجیتالی در قران دیده شده است . بجای حرام کردن جوانی ومعیوب کردن خود وترس از ازدواج ویا ترس از طلاق میتوان با این نسخه خود را درمان کرد.


مصلحت ضد قانون وشرع!

مصوبات عجولانه مجمع تشخیص نشان داده که همیشه مصلحت بر خلاف شرع وقانون است زیرا علنا انها از طرف شورای نگهبان بهمین دلایل رد میشده جز مصوبه اخیر که نشان از تحولاتی دارد امیداست که خیر است

وبلاگ نویسی

وبلاگ نویسی را با روزی هزارتومان از کافی نت چهارراه ولیعصر ومیدان فردوسی واز زمان هود بیمکس شروع کردم 1381واکنون به چهار زبان دنیا مطالب اسلامی وشیعی را مینویسم وبرای زبان فارسی تبلیغ میکنم زیرا که زمان خود خوانی خود خندی بپایان رسیده ودنیا هم باید حرف وبلاگ نویس های مارا بفهمد: انها هیچ کپی رایتی را رعایت نکردند: توجه کنیدوانرا تصحیح کنید:

The west not accepted any copy right!

Since the Galilee time today all scientists in west thief the Muslim science and copy under her name! The Iranian scientist as Abureihan Birouny discovered the turn of the earth and write in her book in many years before of Galilee, but Galilee read it and tell it is my theory! As Einstein read the sheikh Bahaii and Mulla Sadra books and tell the nucleic energy is mine! Or all law men in Europe read tow Iranian book and writ the law book and tell this is mine! All western stolen and thievery of Iranian scientific assets and not accepted any copy rights! If they began to accepted copy right really they must release all those they have! Because all them belong Iranian in past and in today! Today all progress happened only by Iranian hands in all around the world but the west thief and write in her books!

لش نوری مالکی تکلم من البعثیون بالوحشه؟

هذا دلیلین موجودین : اولا هو یستوحش من القلیل من البعثیون ومعنی هذا هو لا لایق للرییس الوزرا! ان الذی یستوحش من اعدا هو من اعدا! ومعنی ثانیا هو تلقینات  الکاذب من الوفود التی لاموجود بل هو یرید ان یستوحش الناس .. ان هذا اقوی لانه هومن اعضا البعث فی السوریه ویرید ان یرهب الشعب العراقی وان الناس یرهب هو قادر علی یتکی بالامیریکیه بالراحه ویقتلون کل الشیعه من اعوان الصدر الشهید. ان البعثیون لا قدرت لهم الا ما اراد النوری مالکی بالاعطابهم. انهم یرهبون من الناس ومخفی فی الجبال ولکن النوری یرید ان ادخالهم فی المداین وقتل الشیعه واجیش المهدی یعمل بمددهم!

ان الشعب العراقی یفهم ماهو یرهب! ولکن النوری یرید ان اشاره بسمت اخر!


تاریخ : سه شنبه 86/3/15 | 9:56 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر
اخبار قدیمی‌تر >>