تماس با ما تابستان 90 - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

موضوع : واخواهی

باسلام      

احتراما عطف به پرونده کلاسه 900464که در ان دادگاه رسیدگی و منجر به صدور     دادنامه شماره 707 گردیده و در تاریخ 25/4/90به رویت رسیده مراتب واخواهی اینجانب   سید احمد حسینی ماهینی را به شرح زیر به استحضار میرساند:

الف – برآن دادگاه پوشیده نیست که تعاونی اعتبار ثامن تحت عنوان قرض الحسنه و نام مبارک ثامن الائمه اقدام به نزولخواری می کنند . آنان با قبول سپرده های مردمی بصورت بدون بهره، اقدام به پرداخت وام با بهره های بالای 22 درصد نموده در صورت دیرکرد زیان آن را مطالبه و ربح مرکب انجام میدهند. که این امر شرعا حرام ودر حکم محاربه باخداست و قانونا نیز براساس قانون بودجه کل کشور بالاتر از 12 درصد نباید باشد. لذا از آن مقام محترم درخواست دارد تعاونی اعتبار ثامن را به جرم محاربه با خدا (فاذنو بحرب من الله ) محاکمه ، بعنوان مفسد فی الارض منحل ، دفاتر آن پلمپ گردیده و مدیران آن تحت تعقیب قرار گیرند.

 ب .در خصوص اتهام وارده معروض می گردد که چک موصوف بایت ضمانت وام شخص دیگری بصورت بدون تاریخ در مورخه 25/1/87صادر گردیده و علی رغم ضمانتی بودن چک و بدون تاریخ بودن آن تعاونی اعتبار مذکور اقدام به درج تاریخ و صدور برگشت آن نموده است . درحالی که مطابق ماده 13 قانون صدور چک این چک فاقد وصف کیفری می باشد لذا از محضر محترم دادگاه استدعا دارد با رسیدگی مجدد و حضور اینجانب در جلسه تصمیمات شایسته مبذول فرمایند

 ج: ریاست محترم دادگاه آگاهی دارندهمانطور که ذکر شد مبلغ 153میلیون ریال  چک شماره 775706 موصوف جهت ضمانت وام صد میلیون ریالی بوده که 20میلیون ریال آن هم توسط واسطه کسر شده  بود. و تعاونی فوق الذکر با جعل و الحاق متن چک را تغییر داده و بلامحل اعلام نموده  و با استخدام وکلای تازه کار از احساسات جوانی آنان سوء استفاده کرده ودر معاونت جرم شریکشان نموده است. لذا به جرم تدلیس و الحاق و جعل نیز در خواست پیگیری را دارد.

باتشکر : سید احمد حسینی ماهینی

رونوشت:  به تمامی رسانه ها دفاتر مراجع و علما و سه قوه


تاریخ : سه شنبه 90/4/28 | 9:33 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر