سفارش تبلیغ
صبا

ابعادجهاد اقتثادی 17 رقابت واختلاف

 

اختلاف امتی رحمه

حدیثی است از پیامبر اکرم : قال رسول الله (ص) : اختلاف أمتی رحمة

یعنی وجود اختلاف در بین امت من رحمت است

چرا پیامبر می گوید اختلاف امتی رحمه ؟ به نظر می رسد چون در امت پیامبر مخصوصا در عصر غیبت فرد معصوم وجود ندارد لذا اشتباهات زیادی ممکن است اتفاق بیافتد لذا وجود اختلاف باعث می شود تا این اشتباهات رفو شود و مردمی که از عملکرد یکی ناراضی هستند به فرد یا گروه مقابل به پیوندند واین امر باعث دوام حقیقت و اصالت است . به گزارش مهدی پارسا خبر نگار ماهین نیوز پرداخت25 میلیون دلار به دانشگاه آزاد باعث بروز اختلاف در کشور گردید شاید مخالفان وموافقان هردو راست می گفتند اما هریک از دیدگاه جداگانه و کارشناسی شده : مثلا کسانی که موافق این ÷رداخت بودند می گفتند : دانشگاه آزاد متعلق به یک گروه یا یک فرد و یا حتی یک طیف و جریان نیست بلکه دانشگاه آزاد اسلامی مانند همه ارگان های بعد از انقلاب اسلامی مولود این انقلاب بوده و با آن رشد کرده است . و باید بازهم رشد کند زیرا هر روستا و هر شهر دورافتاده ای ابتدا مجهز به دانشگاه آزاد می شود سپس دانشگاه پیام نور یا دانشگاههای دیگر به دنبال آن می ایند. برعکس یدگاه دیگری می گوید این دانشگاه تیول یک فرد خاصی است که چندان هم در جریانات فتنه سال 88 بی گناه نبودند که حتی برخی از سران آن با سکوت خود فتنه را تایید کرده و می کنند لذا هرگونه پرداخت به آنان یعنی تقویت مبانی فتنه. بخصوص اینکه  یکی از همین آقازاده ها با همین دلارها به انگلیس رفته و دوران دکترای خود را می گذراند. در سال جهاد اقتصادی نمیتوان نهاد ها را با افراد یکی دانست ممکن است افرادی با اعمال نفوذ اموال دانشگاه آزاد را بنام خود کرده باشند و یا باتصرف در آن موجبات سوء استفاده خود وخانواده شان را فراهم کرده باشند ولی دلیل نمی شود اینهمه دانشجو وفارغ التحصیل و اینهمه واحد های فعال دانشگاه را باچوب آن ها برانیم . لذا می بینیم که در اینجا اختلاف گرچه واقعی ولی لازم است . زیرا اگر تفکر یکسویه حاکم شود یعنی دانشگاه آزاد و همه جوانب آن صد در صد تایید و یا صد در صد تکذیب شود به نفع مردم و جامعه و انقلاب اسلامی نخواهد بود. در حالیکه به گزارش طوفان جزیره اختلاف برسر جزایر ایرانی سالهاست که ادامه دارد وی به شوخی می گوید : بارها به من گفته اند تو خودت را جلو بیلنداز و بگو جزیره منم تا شاید اعراب توزا گزوگان بگیرندو دست از سر ایران بردارند . وی همچنین در گزارش خود اختلاف مهم زمان فعلی را بر سر اشخاص می داند. عزل یک وزیر وعدم قبول استعفای او از سوی دیگر باعث ایجاد اختلافاتی در جامعه شده اما اینهم به تقویت مبانی عقیدتی مردم کمک کرد. زیرا بسیاری از مردم برخلاق رسانه های دشمن در مقابل این اختلاف سکوت کردند و چیزی نگفتند. زیرا می دانستند بزودی موضع حل می شود. و دشمن هرروز از روز پیش خوار تر و ذلیل تر می شود اما آرامش جامعه رامیتوان به شرح زیر توضیح داد: وحدت یا کثرت

هزدو لازمه جامعه است چه در طول زمان و چه در مکان و چه در عقاید . اما مهم این است هر وحدتی به کثرت برسد و هر کثرتی به وحدت . مانند نور که در عین حال که دارای ذات واحد است ولی اگر منشوری در مقابل آن قرار گیرد ما شاهد رنگین کمان خواهیم شد . همانقدر که سفیدی و شفافی نور زیبا ودرخشنده است رنگین کمان آن نیز زیبا و دوست داشتنی و تعجب برانگیز است . این واقعه را در فلسفه به تشکیک نور یا مراتب نور تعبیر می کنند. و جواب آن دسته افرادی است که به وحدت وجود معتقدند. براسا ایات قرانی همه چیز از خداست و به سوی او باز می گردد یعنی ابتدا و انتهای هرچیز وحدت است اما به اراده همین وجود واحد کثرت نیز آفریده شده است بطوریکه خداوندمی فرماید هرچه خوبی است از سوی من است و هرچه بدی است از سوی خودتان است یعنی اینجا یک خودی در مقابل خدا عرض اندام می کند.  البته اشکالی ندارد که عرض اندام کند زیرا خدا خود انرا بوجود آورده است مانند شیطان که در زمان آفرینش انسان در مقابل خدا اظهار وجود کرد. خداوند اورا نابود نکرد بلکه از خود دور کرد (لعنته الی یوم القیامه ) آنهم برای همیشه نه بلکه تا یوم یبعثون . لذا وقتی همه به سوی خدا باز می گردند دیگر وحدت کامل است و جایی برای کثرت نیست . همین امر در مسایل اقتصادی اگر بیان شود: هذا من فضل ربی : یعنی همه نعمت ها و برکات از آن خداست بعد به دست بشر داده می شود تا با فکر خود از بد و خوب آن را اداره کند

چون انسان دارای اختیار است پس می تواند در دوجهت مخالف حرکت کند. حتی اگر فکر انسان به جهت مخالف هم نرسد شیطان ظاهر می شود واو را راهنمائی می کند تا راه باز شود . اما ÷س از اعمال نظریات همه می فهمند که آن راهی که شیطان نشان داده درست نبوده است و برخلاف وحدت وجود بوده است . شیطان هم مسئولیت قبول نمی کند مانند سنگ استنجا انسان را دور می اندازد و می گوید من حرفی زدم توچرا گوش دادی! این است که تکثر و کثرت گرائی برای رشد بشر لازم است تا بشر به حکم تعرف الاشیا باضدادها همه خوبی ها و بدی ها را بشناسد تا حرجی براو نباشد. امروزه در بعد سیاسی هم همین است . اگر همه یک رای باشند درست است که همسو می شوند ولی معنی دیگر آن استبداد است . حتی دین هم اجباری نیست لا اکراه فی الدین . حالا اگر همه یک جور فکر کنند و یک دست عمل کنند اگر قبل از کثرت باشد قابل قبول نیست ولی بعد از کثرت قابل قبول است . یعنی بعد از تجربه راههای مختلف به راه واحد برسند این راه واحد استبدادی نیست بلکه انتخابی واختیاری است ولذا خداوند سن بلوغ را برای همین قرار داده تا شخص در سن بلوغ حتی ذات احدیت را هم تکذیب یا تشکیک کند اما در این تکذیب و یا تشکیک نباید برای همیشه بماند این کثرت فکری برای وحدت فکری پخته بعدی است ولی اگر درهمین مرحله بماند رشد فکری ناقصی انجام داده است. 

 


» نظر
احبار قدیمی تر
آبان 1387
آذر 1387
مهر 1387
شهریور 1387
مرداد 1387
تیر 1387
خرداد 1387
اردیبهشت 1387
فروردین 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
دی 1386
آذر 1386
آبان 1386
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
تیر 1386
خرداد 1386
اردیبهشت 1386
دی 1387
بهمن 1387
فروردین 1388
اسفند 1387
اردیبهشت 88
اردیبهشت 1388
خرداد 1388
تیر 1388
مرداد 1388
شهریور 1388
مهر 1388
آبان 1388
دی 1388
بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
بهمن 88
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
آبان 87
اردیبهشت 93
اردیبهشت 89
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
پاییز 94
زمستان 94
بهار 90
بهار 95
تابستان 95
پاییز 95
زمستان 95
بهار 96
تابستان 96
پاییز 96