تماس با ما آذر 1386 - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

کنگره شعر اجتماعی در سکوت!

نیروی انتظامی در رویکردی مناسب اقدام به پیشگیری از نوع اجتماعی کرده واهمیت شعر وادب را دراین پیشگری به رخ رسانه ها کشید اما افسوس که رسانه ای نبود! حال اگر افتتاحیه ایران خوردرو بود یا ارتباطات رسانه زیاد بود چون صحبت موبایل است وماشین! ولی هزاران هوادار  شاعران  دلسوخته وادب دوست وشعردوست بدور از هیاهوی  موبایل وخودرو وسکه در اجتماعی بهم آمدند تا شعور شاعران را در سالم نگهداشتن اجتماع به نمایش بگذارند ودو روز تمام پای آن ایستادند وهیچ نگفتند وشنیدند فقط!

 

نظر سنجی الکترونیک یا تحقیر ایران؟

جهاد دانشگاهی تحت عنوان نظر سنجی الکترونیک سمیناری را درصداو سیما برگزار کرد که در آن همه چشم انداز بیست ساله وبا آمارهای غلط زیر سوال برده شد رییس جهاد دانشگاهی که خود را صاحب نظر واند الکترونیک میداند دریک اظهار نظر آشکاری گفت چه بسا ما نتوانیم به این اهداف دست پیدا کنیم او همچون همپالگیهای دیگرش کره را بهترین مثال دولت الکترونیک دانست درحالیکه ایشان خود بهتر از دیگران میداند که آمار های الکترونیکی همه غلط است زیرا ایران دربسیاری از فهرستها سایتهای نظر سنجی حذف شده است لذا آماری هم ندارد واین نشان میدهد ایشان با کسانیکه نام ایران را درلیست سیاه قرارداده اند مراوده دارد تا تحقیر بیشتری به ایران روا دارد وانرا مجبور به ایجاد رابطه گرگ ومیشی بکند!


تاریخ : پنج شنبه 86/9/29 | 12:37 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

ا حالا تصور میکردیم مافیای علوم مدیریت دانشگاه تهران یا محل سابق دانشگاه امام صادق بوده ولی الان میبینیم دانشگاه صنعتی شریف است ! رییس دانشگاه که پنجمین کنفرانس را راه انداخته یک کلمه از اسلام وجمهوری اسلامی وامام در اهداف وین سمینار نیاورده که هیچ هیچیک از مسئولین نظام را هم دعوت نکرده ودرواقع هیچکس را بالاتر از خود نمیداند ومتاسفانه فقط یک نفر از از شرکت کنندگان جرات کرد در سالن اجلاس سران راجع به اسلام ومدیریت اسلامی حرف بزند آنهم از ترسش بصورت سوال مطرح کرد! بنده خود لیسانس مدیریت بازگانی از دانشگاه تهران وفوق لیسانس مدیریت از دانشگاه تربیت مدرس ودانشجوی قبولی  اعزامی دکترای مدیریت مدیریت میباشم از سال 1352 در دانشگاه تهران مباحث علوم اسلامی ومدیریت اسلامی را مطرح کردیم حتی بر اثر اصرار ما استاد بشارت در سیر اندیشه اداری فرمان امام علی به مالک اشتر را گذاشت ودیگر استاد در سازمان ومدیریت بر ده گروه شدن یا سازمان تخت در زمان حضرت موسی ( عشره نقیبا) نوشت در سال بعد استاد دکتر محمود سیاهپوش از دانشجویان فوق لیسانس دانشگاه تهران دررشته مدیریت گمرک پوستری در باره مدیریت اسلامی وبعدا کتابی در این زمینه منتشر کرد قبل ازما آیه الله شیرازی در حوزه علمیه نجف مدیریت اسلامی نوشته بود وآیه الله صدر هم در اقتصاد نا اشاره ای داشته ودر سالهای بعد بنده هم مقالات وجزوات زیادی نوشتم ومنتشر کردم ودر آموزش وپروش برای مدیران ودر نیروی هوای برای فرماندهان وبرای مرکز امور اداری واستخدامی زمان مهندس جعفریان جزو اولویتها قراردادیم  که یکی از آنها چهار شماره مدیریت اسلامی در روزنامه اطلاعات سال 1361 است وبعد دکتر افجه ای دکتر الوانی ودکتر جاسبی ودیگران هم وارد عرصه شدند وبعد هم که آی سی ام اس به تصرف دانشجویان دانشگاه امام صادق درامد ما دیگر خیالمان از مدیریت اسلامی راحت شد گرچه برخی تک مضرابها از سوی دکتر رضاییان میامد که اینها آبکی هستند ولی مطئمن بودیم که مافیای مدیریت مرده است! ولی حالا میبینیم بعد از سی واندی سال آنهم در مرکز جمهوری اسلامی یک آقایی از مدیران اجرایی با ترس ولرز میپرسد آیا اسلام میتواند مدیریت داشته باشد؟ این آقایان از سوییس استاد دعوت کردند تا درمورد مقاومت در برابر تغییر درس بدهد ولی خودشان چهل سال است انقلاب اسلامی را باور نکردند وتغییر در خودشان راه ندادن!


تاریخ : چهارشنبه 86/9/28 | 11:31 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

چرا عربستان ناگهان دوروز جلو رفت؟

بغض شورای افتا وسعودیهای یهودی ووهابی جهودی نسب به خاندان اهل بیت تمامی ندارد! آنها بخاطر اینکه کسی ایام ازدواج حضرت علی وفاطمه سلام الله علیهما را نداند درست درهمین روز دوروز تاریخ را بجلو بردند وگفتند امروز دوم ماه است ! خداوند لعنتشان کناد

  

 

مناسب سازی محیط شهری

سمینار یک روزه مناسب سازی محیط شهری در سالن اجلاس سران برگزار شد  بگزارش ماهین نیوز در این سمینار قرار بود شهردارتهران آقای مهندس قالیباف حاضر شوند که بعلت کسالت چندروزه آقای طلایی عضو محترم شورای شهر را بجای خود اعزام نمدند وهمچنین قرار بود مهندس ضرغامی راجع به نقش رسانه ها در مناسب سازی شهری برای معلولین سخنرانی کند ایشانهم با اعزام مدیرکل محترم روابط عمومی فقط جایزه ها را دریافت کردند!

سخنرانان هم در محیط بسیار غریبانه مطالب خودرا مطرح نمودند مثلا درمورد مناسب سازی مجیط کتابخانه طوری طرح داده میشد که بیش از بودجه یک مملکت را میخواست! والبته آمار معلولین هم اشتباه بود مثلا طبق آمار یونسکو فقط 6 درصد مردم معلول هستند ولی وقتی ما معلولان را به 5 دسته معلول جسمی حرکتی شنیداری گفتاری وذهنی تقسیم میکنیم باید گفت همه ادمها بنوعی معلول هستند! زیرا گل بیعیب فقط خداست. البته  بعضیها معلولیتشان علنی است  ومردم میبینند ولی همه اینطور نیست مثلا کسی که قلب او دچار معلولیت است یا شش یا کلیه  اینها را کسی نمیبیند لذا مناسب سازی باید همه جمعیت را درنظر بگیرد واین امری نشدنی است زیرا امکانات کم وناتوانیها بسیار!

 

 

 

چند تا تعریف:

سرمایه گذاری یعنی صرف نظر از سود فعلی برای سود بیشتر آینده

حجاب : یعنی اینکه اینقدر بمردم نگویید من زیبا هستم !: مردم خودشان میبینند: درست مثل اینکه اگر کسی کور است لازم نیست هردقیقه به او اشاره کنیم وبگوییم این کوراست!

 جنگ

یعنی کشتار دوگروه ازمردم بایکدیگر که همدیگررا نمی شناسند برای کسانیکه همدیگررا میشناسند ولی همدیگررا نمیکشند!

قاضی یعنی یک جاهل بین دوعالم! چون طرفین خودشان همه چیز را میدانند ولی میروند پیش کسی که از هیچ چیز خبر ندارد!


تاریخ : چهارشنبه 86/9/21 | 5:6 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی ورزش ایران

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی ورزش ایران در سالن همایشهای صداوسیما با حضور دکتر جاسبی رییس محترم دانشگاه آزاد اسلامی شروع بکار کرد

در این کنفرانس دورزوه برای اولین بار معرفی دستگاهها وامکانات فیزیوتراپی وطب ورزش وآخرین دستاوردهای این تکنولوژی ونگاهی به استانداردهای رایج آن توسط دکتر رسولی ارایه خواهد شد

حلقه مفقوده باستانشناسی

براساس گزارش کریم علیزاده در نهمین گردهمایی سالانه باستانشاسی در مورد نادر تپه سی اصلاندوز از کند وکاوهای لایه های ان معلوم شد که بین عصر مفرغ وتمدن باستانی در این تپه وتپه ها ومراکز مشابه لایه های خاکی مشکوکی به قطر 2.5 متر وجود دارد که توجیه پذیر نیست اما میتوان انرا براساس نوشته ها وگزارشهای ماهین نیوز به طوفان حضرت نوح نسیت داد زیرا بارش باران شدید وایجاد گل ولای لایه های وسیعی ا ز گل ولای تمای دنیا را فراگرفته وپس از آن زندگی اقوام جدید از اینجا نشات گرلته : ماده وپارتها وحتی اقوام آریایی وهند واروپایی از این منطقه به جاهای دیگر رفته اند..

معماربی کعبه ومعماری مجلس !

 معماری کعبه 4 ضلعی ومکعبی است ولی معماری مجلس هرمی این امر علاوه بر اینکه اثر معماری مصری را بر معماری اسلامی نشان میدهد یاداوری میکند برای رسیدن به خدا راه بن بست است! زیرا از قاعده هی کم میشود تا به نوک میرسد :بعد هم صفر یعنی هیچ ! اما کعبه جهار گوش است وهرچه در قاعده است میتواند صعود کند به سقف برسد وجهان محکم وپابرجا وچهار ستونی است! همانطور که عرش خدا چهار فرشته مقرب دارد!

زنان در فرهنگ غرب !

امسال سالی است که گردشگری درهای خودرا بروی زنان میگشاید! شعار جهانی سال گردشگری همین است واین نشان میدهد اینهمه تبلیغات برای زنان همه دروغ بوده! وتازه میخواهد درهای گردشگری را بروی زنان بازگشایی کند اینهم با ز بیمن انقلاب وجمهوری اسلامی است که اساسا خستگی ناپذیری زنان در راهبردی این انقلاب وبه پیروزی رساندن آن بر هیچکس پوشیده نیست >اقایان با این حرکت خرد وحقیر آزادی زنان راهم داد میزنند! 1386

مسجد رقیه

مسجد رقیه هرسال ??آدررا برای شهیدان همه تاریخ بالاخص شهدای امر بمعروف ونهی از منکر در پایگاه شهید محبی مراسمی بعداز نماز مغرب وعشا دارد

 

 

دیدار کارکنان ماهین نیوز وخانه ورزش با اعضای چهار خونه

دیدار کارکنان ماهین نیوز وخانه ورزش با اعضای چهار خونه

ساعت 17 روز دوشنبه در محل استودیو فیلمبرداری چهار خانه هنگام چای هنرمندان در محل حاضر شده ضمن عکسبرداری ومختصری فیلمبرداری با حمید لولایی واردلان شجاع کاوه ومحمدشیری ودیگر بازیکنان حاضر کلاقات وگفتگو صورت گرفت

البته سیگار زیاد کشیدن لولایی توجه همه را جلب کرده بود زیرا با ولع ایشان بعید نیست الباقی جوانان هنر پیشه در چارخونه وغیر چارخونه که پدر ومادرشان سالها برایشان زحمت کشیده وپاک وپاکیزه تحویل جامعه داده اند آلوده شوند زیرا دختران وپسران جوان به امید وآرزو آنجا میروند بعد با استدلالهای آقای لولایی معلو م نیست معتاد نشوند

 

 


تاریخ : سه شنبه 86/9/20 | 8:56 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

از تجارت کالا به کالا تا تجارت الکترونیک!

تجارت الکترونیکی

انسان از ابتدا به تجارت وابسته بوده زیرا همه چیز را همه کس داشتند و برای داشتن آنها باید با همه کس مبادله می‌شد و همه کس اصلاً اصالت وجودی‌شان به همین بود که چیزی برای عرضه کردن داشتند. اگر این عرضه کردن‌ها مثبت و مفید بود، نیکی نام می‌گرفت و اگر بد و مضر بود، به نام پلیدی یا شر از او یاد می‌شد. امام رضا (ع) می‌فرماید: ارزش هرکس به اندازه‌ی نیکی‌های اوست و نیکی چیزی نیست جز این‌که کاری که برای دیگران مفید است انجام داد. مهم‌ترین کار هم بر آوردن احتیاجات هرکس از طریق سالم و مشروع است و این کاری جز تجارت نیست. مدتی این تجارت در حد کالا به کالا بود یعنی هرکسی چیزی برای عرضه به بازار می‌آورد و با اشیای هم‌سنگ و هم قیمت خود مبادله می‌کرد. بعد از مدتی مسکوکات واسطه معامله شدند و سپس اسکناس خود را به میان انداخت و بعد نوشتجات (حوالجات)، تجارت را سرعت بخشیدند و بالاخره دوران تجارت اعتباری یا استفاده از محیط بی اسکناس و حواله و کالی به کالی پدید آمد. شخص با یک تلفن و با استفاده از اعتبار خود میلیاردها ریال کالا جابجا می‌کرد و بعد، سر هر ماه یا هفته می‌رفت پای حساب و کتاب یا این‌که از بانک چک می‌کشید و بانک هم بدون نیاز به پول، حساب او را قرمز می‌نمود و چک او پاس می‌شد و سر سال یا سر ماه می‌گفت این‌قدر بهره‌اش می‌شود و یا اعتبارات اسنادی باز می‌کرد وکالای خود را از یک کشور به کشور دیگر می‌برد و بعداً با بانک خود تسویه حساب می‌نمود تا این‌که این اواخر موضوعی به نام تجارت الکترونیک به وجود آمد.

همه ما تاجر الکترونیکی هستیم

برخلاف آمار تکان دهنده‌ی برخی سایت‌های بی اطلاع که ایران را در ردیف 115 یا 185 و در کنار کشورهای مغولستان و سریلانکا قرار می‌دهند، در ایران همه به شبکه وصل هستند و کسی بدون شبکه و سیستم تجارت نمی‌کند. وجود 18 بانک خصوصی و دولتی و وجود حساب الکترونیکی و کارت ملی و جام و سپه کارت و سیبا و... که به بیش از 60 میلیون مورد می‌رسد و حتی پرداخت‌های پول خرید گندم کشاورزان از طریق کارت‌های الکترونیکی هیچ جای شبهه‌ای را باقی نمی‌گذارد که هر ایرانی در ماه چندین بار در سیستم تجارت الکترونیکی وارد می‌شود وجود بیش از یک میلیارد تراکنش در سیستم شتاب و شلوغ بودن همیشگی عابر بانک‌ها و نداشتن دایم پول؛ همه نشان می‌دهد که ایرانیِ بدون بانک، آنهم بانک الکترونیکی نفس هم نمی‌تواند بکشد چه رسد به تجارت. به قول یکی از کارکنان بانک‌ها که می‌گفت مراجعه به بانک از نان شب هم برای ایرانی‌ها واجب‌تر است، اگر بانک‌ها صبح تا شب هم کارکنند باز مردم ناراضی هستند که چرا همیشه صف است. یعنی هرایرانی که حساب بانکی دارد چه در سیستم سیبا، چه درسیستم مهر یا سپهر یا جام، همه و همه به اینترنت یا اینترانت وصل هستند و آمارشان در شبکه موجود است. اما این‌که چرا آمارها چیز دیگری می‌گویند این است که آمارگیران، کسان دیگری هستند.

کردیت کارت و مستر کارت هم در ایران وجود دارد ولی افرادی هستند که مانع انجام این عملیات می‌شوند مانند این‌که برخی  بانک‌ها برای ساقط کردن دولت حاضرند 17.25 درصد بهره روزشمار به قرض الحسنه و حساب‌های سپرده مشتریان  بدهند و فقط 12 درصد از وام گیرندگان به ادعای خودشان طبق مصوبه دولت بگیرند یعنی از 8 تا 15 درصد ضرر بدهند. اما صحبت مستر کارت که می‌شود، می‌گویند این عمل بهره و حرام است! و جانماز آب می‌کشند. چطور اینجا که تا 15 درصد ضرر می‌دهید چیزی نیست ولی کردیت کارت که می‌گوید بهره نگیرید و ندهید، حرام است؟

توضیح این‌که کارت‌های جاری بانک‌ها یا عابر بانک‌ها بر دو گونه است، تعدادی کارت بدهکار هستند یعنی مشتری تا پول در حساب نداشته باشد، نمی‌تواند از آن استفاده کند. ولی دسته دوم که اتفاقاً برای تجارت الکترونیک لازم است و بدون آن انجام نمی‌شود، کارت‌های بستانکار است یعنی مشتری جنسی را می‌خرد و از کارت خودپرداز باید برداشت شود و بانک بعداً با مشتری حساب کند. حالا آقایانی‌که خود را مسؤول تجارت الکترونیک و کارت‌های عابر بانک هم می‌دانند، می‌گویند اگر بهره نگیریم هیچ بانکی این کار را نمی‌کند و اگر هم بگیریم رباست و حرام و لذا کاررا انجام نمی‌دهند! 

بانک اطلاعات همه ایرانیان در آمریکا!

متأسفانه مخابرات یا هر مسؤول دیگری که عهده‌دار زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی هستند چون غالباً تحصیلکرده آمریکایی هستند و اغلب ایران را وطن دوم خود می‌دانند. لذا به جای رشد دادن به زیرساخت‌ها به روبناها اهمیت می‌دهند تا بازار آمریکا همچنان گرم باشد و این است که ما می‌بینیم تمام سرورهای شبکه اینترنتی ایران درآمریکا هستند یعنی حتی بسیار ی از ارگان‌های دفاعی و نظامی ما ناچارند اطلاعات کاملاً سری را هم که باید در اینترنت یا اینترانت باشد در سرورهای آمریکایی ذخیره کنند فقط استدلالی که می‌کنند این است: آمریکا کشور آزاد است وکسی خیانت نمی‌کند و پسوردها را دست‌کاری نمی‌کنند! و همین کلاس گذاشتن‌شان ما را کشته است! اینترنت بازان همین هستند. آن‌قدر آمریکایی‌ها را های لِوِل می‌دانند که آنها اصلاً گوشه چشمی هم به اطلاعات تاپ سکرت ما ندارند! آنها می‌گویند هرچی هکر است ایرانی است! وهرچی امین هست آمریکایی است.آنها از دهانشان نمی‌افتد که بگویند آمریکا جزو کشورهای کاملاً پیشرفته است و هرموقع می‌خواهند از ایران نام ببرند، خجالت می‌کشند و ناچار می‌گویند کشورهای توسعه نیافته از قبیل ایران! آفت بزرگ تحصیل‌کرده‌های آمریکایی برای همه کشورهای جهان سومی همین است که مأمورند دایماً سرکوفت بزنند و نگذارند که یادشان برود که آمریکا تا ابد سرور وسرور! است و ایران که چیزی نیست؛ تمام آسیا و آفریقا و آمریکای جنوبی و استرالیا و اروپا فقط باید گوش به فرمان باشند. وقتی ما در جلسه‌ای مطرح کردیم که چرا در مجامع آسیایی باید به زبان غیر آسیایی حرف زد، آقایان فوری گفتند پس به چه زبانی باید گفت! آنها یادشان رفته که تا همین 90 سال پیش، فارسی زبان دیوانی و اداری جهان بوده است. چه در زمان ساسانیان وهخامنشیان حتی بعد از اسلام باید این‌که زبان محاوره عربی بوده ولی زبان اداری و دیوانی علمی، فارسی بوده است همین اکنون نیز عمرخیام در اروپا بیش از ایران معروفیت دارد؛ همان‌طور که فردوسی در چین و حافظ در ژاپن و مولوی در آمریکا. حتی افتخار آنان‌که سازمان ملل را تأسیس کردند، نوشتن یک بیت از سعدی در تارک آن سازمان بوده است. کلیه دانشگاه‌های اروپا مملو از کتب بوعلی فارابی و دیگران است که تدریس می‌شده و زبان فارسی از زمانی از بین رفت که همین جوجه فوکولی‌ها رفتند فرنگ و سوغاتشان از نوک انگشت پا تا موی سر، فرنگی شدن بود. اینها اصلاً تاریخ را نمی‌خواندند و نمی‌گذاشتندکسی هم بخواند تا مبادا بداند که تحصیل‌کرده‌های اروپا و امریکا چه خیانت‌هایی را به نام خدمت انجام داده‌اند. و اصرار همین آقایان است که تمامی اطلاعات سری و نظامی و غیرنظامی ما در آمریکا ذخیره می‌شود و فقط یک عددی می‌دهند که خیال ما راحت باشد! اما خودشان هم می‌دانند هر عددی که به عنوان پسورد به ما بدهند، حداقل در تمامی سرورهای خودشان باید ذخیره شود تا جواب بدهد! زیرا کامپیوتر که آدم نیست! او رمز یا پسورد شما را با میلیون‌ها رمز و پسوردی که دارد مقایسه می‌کند و در صورتی که مشابه وجو د داشته باشد اجازه عملیات می‌دهد!

آمار تجارت خارجی‌ها چرا بیشتر است؟

همیشه در آمارهایی که آمریکا یا سازمان‌های وابسته یا جوجه فوکولی‌های آنها می‌دهند در ردیف اول آن با شکاف بسیار زیاد آمریکا است. اصلاً شک نمی‌کنند شاید جای دیگری هم وجود داشته باشد و اگر کسی هم سؤال کند با نگاه عاقل اندر سفیه او را برانداز می‌کنند که گویا به ژنرالی‌شان گفته‌اند سرجوخه! اصلاً از اول با نگاه طلبکارانه می‌گویند تا کسی اصلاً از ترس مسخره شدن جرأت تشکیک حتی به خود راه ندهد. اما به هرحال دلایل زیر صحت آمار آنها را زیر سؤال می‌برد.

اولاً آمریکا برخلاف ایران از بازار مصرف دور است. زیرا ایران در مرکز دنیای مصرف است و اصلاً پل تجارت درتمامی زمان‌ها بوده و جاده ابریشم را در خود داشته است. فقط چند صباحی هواپیماها توانستند ایران را دور بزنند ولی الآ ن حتی هواپیماها هم برای کوتاه کردن مسیر خود مجبورند مبلغ کلانی به ایران برای عبور از دالان هوایی بپردازند. لذا تجارت الکترونیک هم اگر در آمریکا جواب می‌دهد، دلیلی ندارد که در ایران هم جواب دهد. وقتی همه چیز در کنار ماست چه نیازی به خرید آن از آن‌سوی دنیا هستیم؟

ثانیاً فرهنگ شرقی براساس دوستی ومحبت است. و خرید یا فروش برای ایرانیان یک تفریح هم محسوب می‌شود، یعنی به جای این‌که مثل آمریکایی‌ها خرید و فروش را جدا انجام دهند و تفریح را جدا. هر دو را با هم انجام می‌دهند. هم ورزش می‌کنند هم دید و بازدید و هم تماشا و هم خرید! چهار عمل با یک هزینه. در حالی‌که در فرهنگ آمریکایی اگر کسی در حال مردن یا انداختن خود به دریا باشد آنها نباید کاری بکنند تا پلیس مربوطه بیاید!

ثالثاً چون همه سرورها در آمریکاست طبیعی است که دست بردن در آمار بسیار ساده است. همه می‌دانند که متخصصین و بزرگ‌ترین مدیران میکروسافت یاهو و ای بای (Yahoo، Microsoft،eBay، eBook) و امثال آن ایرانی هستند ولی به خاطر این‌که در آمریکا هستند، بنا به دستور دولتمردان آنها نام ایران را از لیست کشورها و نام فارسی را از لیست زبان‌ها حذف کرده‌اند و لذا کسی‌که از ایران می‌خواهد وارد یاهو شود یا ثبت سفارش بکند، باید به نام امارات یا افغانستان و یا آمریکا وارد شود و لذا همه آمارهای تجاری ایران به نام آنها ثبت و در آمار آنها وارد می‌شود که با یک محاسبه دوبرابری، شکاف آماری را بالا می‌برد. یعنی از یکسو باعث می‌شود ایران آماری ثبت نکند و از سوی دیگر آمار افغانستان یا امارات و آمریکا بالا می‌رود و جلوتر از ایران قرار می‌گیرند.

رابعاً در ایران همه کالاها مجاز نیستند. حرام و حلال و مباح و مکروه وجود دارد و مردم فقط به دنبال سود خودشان نیستند. هیچ‌کس مجاز نیست قرص‌های روانگردان بفروشد، در حالی‌که بیش از صد هزار سایت در دنیا فقط کارشان معرفی قرص‌های روانگردان است و این معلوم است که آمار تجارت الکترونیک را درجهان بالا می‌برد و ایران را در انتهای جدول قرار می‌دهد و یا بیش از میلیون‌ها سایت فقط کارشان پورنوگرافی و هرزه نگاری است که مسلماً در ایران فیلتر شده و از آمار تجارت الکترونیکی کم می‌شود. فروش اسلحه و مواد مخدر و اجزای بدن از جمله مهم‌ترین عناصر تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد که در ایران ممکن است انجام شود ولی غیر قانونی شناخته شده است و با آن برخورد می‌شود. کشتار مردم به وسیله سلاح یا مواد مخدر، گرچه برای تاجران جهانی سود آور باشد و آنان را در جمله معروف‌ترین و بارزترین ثروتمندان جهان قرار دهد اما در ایران و طبق قوانین جمهوری اسلامی، این امر دکترین محسوب نمی‌شود و با آن مبارزه هم می‌شود و لذا نباید گفت که مثلاً افغانستان از لحاظ درآمد حاصل از فروش مواد مخدر از ایران جلوتراست!

کپی رایتی که رعایت نمی‌شود

در غرب کپی رایت از ابتدا رعایت نمی‌شده و اکنون هم رعایت نمی‌شود. میکروسافت از جمله سازمان‌هاییست که از این چاقو فقط به نفع خود استفاده می‌کند. کلیه طرح‌های میکروسافت توسط دانشجویان تهیه می‌شود که بدون پرداخت دستمزد واقعی آنان سود سرشار کارشان به نفع رییس آن مصادره می‌شود تا جایی‌که او چند سال پیاپی در زمره ثروتمندان درجه یک جهان معرفی شد. چیزی که بیل گیتس را ثروتمند کرد نه کوشش خودش و نه ابتکار عملش در زمینه کامپیوتر بود بلکه او تنها از طریق سوء استفاده از مفهوم کپی رایت تا این حد ثروتمند شد. در آمریکا هیچ شرکتی قادر به رقابت با او نیست و این عجیب نیست که در کشوری که ادعای بازار آزاد و رقابت سالم دارد، اگر این امر را بیل گیتس رعایت نکرد نه تنها اورا دزد وقاچاقچی نمی‌خوانند بلکه از قدر ت او تعریف هم می‌کنند! درست مثل اعقابشان ادیسون و گالیله و غیره! ادیسون 2500 اثر واختراع به ثبت رسانده اما آیا همه‌ی اینها را خودش اختراع کرده و یا چون مسؤول ثبت اختراعات بود با پرداخت وجهی ناچیز و یا با تهدید و ارعاب، اختراع دیگران غصب و به نام خود ثبت می‌کرد زیرا اگر او هر روز هم یک اختراع می‌کرد، ببینید چندسال باید هر روز اختراع کند! غرب تمامی کتب فارسی و دانشمندان ایرانی و شاعران ایرانی را ترجمه و از آنان سود سرشاری می‌برد ولی یک ریال به ایران پرداخت نمی‌کند و فقط منتظر است یک سی دی را یک ایرانی کپی کند و آن وقت داد و هوار راه بیاندازد که ایرانی‌ها کپی رایت نمی‌دهند!


تاریخ : سه شنبه 86/9/20 | 8:56 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

از تجارت کالا به کالا تا تجارت الکترونیک!

تجارت الکترونیکی

انسان از ابتدا به تجارت وابسته بوده زیرا همه چیز را همه کس داشتند و برای داشتن آنها باید با همه کس مبادله می‌شد و همه کس اصلاً اصالت وجودی‌شان به همین بود که چیزی برای عرضه کردن داشتند. اگر این عرضه کردن‌ها مثبت و مفید بود، نیکی نام می‌گرفت و اگر بد و مضر بود، به نام پلیدی یا شر از او یاد می‌شد. امام رضا (ع) می‌فرماید: ارزش هرکس به اندازه‌ی نیکی‌های اوست و نیکی چیزی نیست جز این‌که کاری که برای دیگران مفید است انجام داد. مهم‌ترین کار هم بر آوردن احتیاجات هرکس از طریق سالم و مشروع است و این کاری جز تجارت نیست. مدتی این تجارت در حد کالا به کالا بود یعنی هرکسی چیزی برای عرضه به بازار می‌آورد و با اشیای هم‌سنگ و هم قیمت خود مبادله می‌کرد. بعد از مدتی مسکوکات واسطه معامله شدند و سپس اسکناس خود را به میان انداخت و بعد نوشتجات (حوالجات)، تجارت را سرعت بخشیدند و بالاخره دوران تجارت اعتباری یا استفاده از محیط بی اسکناس و حواله و کالی به کالی پدید آمد. شخص با یک تلفن و با استفاده از اعتبار خود میلیاردها ریال کالا جابجا می‌کرد و بعد، سر هر ماه یا هفته می‌رفت پای حساب و کتاب یا این‌که از بانک چک می‌کشید و بانک هم بدون نیاز به پول، حساب او را قرمز می‌نمود و چک او پاس می‌شد و سر سال یا سر ماه می‌گفت این‌قدر بهره‌اش می‌شود و یا اعتبارات اسنادی باز می‌کرد وکالای خود را از یک کشور به کشور دیگر می‌برد و بعداً با بانک خود تسویه حساب می‌نمود تا این‌که این اواخر موضوعی به نام تجارت الکترونیک به وجود آمد.

همه ما تاجر الکترونیکی هستیم

برخلاف آمار تکان دهنده‌ی برخی سایت‌های بی اطلاع که ایران را در ردیف 115 یا 185 و در کنار کشورهای مغولستان و سریلانکا قرار می‌دهند، در ایران همه به شبکه وصل هستند و کسی بدون شبکه و سیستم تجارت نمی‌کند. وجود 18 بانک خصوصی و دولتی و وجود حساب الکترونیکی و کارت ملی و جام و سپه کارت و سیبا و... که به بیش از 60 میلیون مورد می‌رسد و حتی پرداخت‌های پول خرید گندم کشاورزان از طریق کارت‌های الکترونیکی هیچ جای شبهه‌ای را باقی نمی‌گذارد که هر ایرانی در ماه چندین بار در سیستم تجارت الکترونیکی وارد می‌شود وجود بیش از یک میلیارد تراکنش در سیستم شتاب و شلوغ بودن همیشگی عابر بانک‌ها و نداشتن دایم پول؛ همه نشان می‌دهد که ایرانیِ بدون بانک، آنهم بانک الکترونیکی نفس هم نمی‌تواند بکشد چه رسد به تجارت. به قول یکی از کارکنان بانک‌ها که می‌گفت مراجعه به بانک از نان شب هم برای ایرانی‌ها واجب‌تر است، اگر بانک‌ها صبح تا شب هم کارکنند باز مردم ناراضی هستند که چرا همیشه صف است. یعنی هرایرانی که حساب بانکی دارد چه در سیستم سیبا، چه درسیستم مهر یا سپهر یا جام، همه و همه به اینترنت یا اینترانت وصل هستند و آمارشان در شبکه موجود است. اما این‌که چرا آمارها چیز دیگری می‌گویند این است که آمارگیران، کسان دیگری هستند.

کردیت کارت و مستر کارت هم در ایران وجود دارد ولی افرادی هستند که مانع انجام این عملیات می‌شوند مانند این‌که برخی  بانک‌ها برای ساقط کردن دولت حاضرند 17.25 درصد بهره روزشمار به قرض الحسنه و حساب‌های سپرده مشتریان  بدهند و فقط 12 درصد از وام گیرندگان به ادعای خودشان طبق مصوبه دولت بگیرند یعنی از 8 تا 15 درصد ضرر بدهند. اما صحبت مستر کارت که می‌شود، می‌گویند این عمل بهره و حرام است! و جانماز آب می‌کشند. چطور اینجا که تا 15 درصد ضرر می‌دهید چیزی نیست ولی کردیت کارت که می‌گوید بهره نگیرید و ندهید، حرام است؟

توضیح این‌که کارت‌های جاری بانک‌ها یا عابر بانک‌ها بر دو گونه است، تعدادی کارت بدهکار هستند یعنی مشتری تا پول در حساب نداشته باشد، نمی‌تواند از آن استفاده کند. ولی دسته دوم که اتفاقاً برای تجارت الکترونیک لازم است و بدون آن انجام نمی‌شود، کارت‌های بستانکار است یعنی مشتری جنسی را می‌خرد و از کارت خودپرداز باید برداشت شود و بانک بعداً با مشتری حساب کند. حالا آقایانی‌که خود را مسؤول تجارت الکترونیک و کارت‌های عابر بانک هم می‌دانند، می‌گویند اگر بهره نگیریم هیچ بانکی این کار را نمی‌کند و اگر هم بگیریم رباست و حرام و لذا کاررا انجام نمی‌دهند! 

بانک اطلاعات همه ایرانیان در آمریکا!

متأسفانه مخابرات یا هر مسؤول دیگری که عهده‌دار زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی هستند چون غالباً تحصیلکرده آمریکایی هستند و اغلب ایران را وطن دوم خود می‌دانند. لذا به جای رشد دادن به زیرساخت‌ها به روبناها اهمیت می‌دهند تا بازار آمریکا همچنان گرم باشد و این است که ما می‌بینیم تمام سرورهای شبکه اینترنتی ایران درآمریکا هستند یعنی حتی بسیار ی از ارگان‌های دفاعی و نظامی ما ناچارند اطلاعات کاملاً سری را هم که باید در اینترنت یا اینترانت باشد در سرورهای آمریکایی ذخیره کنند فقط استدلالی که می‌کنند این است: آمریکا کشور آزاد است وکسی خیانت نمی‌کند و پسوردها را دست‌کاری نمی‌کنند! و همین کلاس گذاشتن‌شان ما را کشته است! اینترنت بازان همین هستند. آن‌قدر آمریکایی‌ها را های لِوِل می‌دانند که آنها اصلاً گوشه چشمی هم به اطلاعات تاپ سکرت ما ندارند! آنها می‌گویند هرچی هکر است ایرانی است! وهرچی امین هست آمریکایی است.آنها از دهانشان نمی‌افتد که بگویند آمریکا جزو کشورهای کاملاً پیشرفته است و هرموقع می‌خواهند از ایران نام ببرند، خجالت می‌کشند و ناچار می‌گویند کشورهای توسعه نیافته از قبیل ایران! آفت بزرگ تحصیل‌کرده‌های آمریکایی برای همه کشورهای جهان سومی همین است که مأمورند دایماً سرکوفت بزنند و نگذارند که یادشان برود که آمریکا تا ابد سرور وسرور! است و ایران که چیزی نیست؛ تمام آسیا و آفریقا و آمریکای جنوبی و استرالیا و اروپا فقط باید گوش به فرمان باشند. وقتی ما در جلسه‌ای مطرح کردیم که چرا در مجامع آسیایی باید به زبان غیر آسیایی حرف زد، آقایان فوری گفتند پس به چه زبانی باید گفت! آنها یادشان رفته که تا همین 90 سال پیش، فارسی زبان دیوانی و اداری جهان بوده است. چه در زمان ساسانیان وهخامنشیان حتی بعد از اسلام باید این‌که زبان محاوره عربی بوده ولی زبان اداری و دیوانی علمی، فارسی بوده است همین اکنون نیز عمرخیام در اروپا بیش از ایران معروفیت دارد؛ همان‌طور که فردوسی در چین و حافظ در ژاپن و مولوی در آمریکا. حتی افتخار آنان‌که سازمان ملل را تأسیس کردند، نوشتن یک بیت از سعدی در تارک آن سازمان بوده است. کلیه دانشگاه‌های اروپا مملو از کتب بوعلی فارابی و دیگران است که تدریس می‌شده و زبان فارسی از زمانی از بین رفت که همین جوجه فوکولی‌ها رفتند فرنگ و سوغاتشان از نوک انگشت پا تا موی سر، فرنگی شدن بود. اینها اصلاً تاریخ را نمی‌خواندند و نمی‌گذاشتندکسی هم بخواند تا مبادا بداند که تحصیل‌کرده‌های اروپا و امریکا چه خیانت‌هایی را به نام خدمت انجام داده‌اند. و اصرار همین آقایان است که تمامی اطلاعات سری و نظامی و غیرنظامی ما در آمریکا ذخیره می‌شود و فقط یک عددی می‌دهند که خیال ما راحت باشد! اما خودشان هم می‌دانند هر عددی که به عنوان پسورد به ما بدهند، حداقل در تمامی سرورهای خودشان باید ذخیره شود تا جواب بدهد! زیرا کامپیوتر که آدم نیست! او رمز یا پسورد شما را با میلیون‌ها رمز و پسوردی که دارد مقایسه می‌کند و در صورتی که مشابه وجو د داشته باشد اجازه عملیات می‌دهد!

آمار تجارت خارجی‌ها چرا بیشتر است؟

همیشه در آمارهایی که آمریکا یا سازمان‌های وابسته یا جوجه فوکولی‌های آنها می‌دهند در ردیف اول آن با شکاف بسیار زیاد آمریکا است. اصلاً شک نمی‌کنند شاید جای دیگری هم وجود داشته باشد و اگر کسی هم سؤال کند با نگاه عاقل اندر سفیه او را برانداز می‌کنند که گویا به ژنرالی‌شان گفته‌اند سرجوخه! اصلاً از اول با نگاه طلبکارانه می‌گویند تا کسی اصلاً از ترس مسخره شدن جرأت تشکیک حتی به خود راه ندهد. اما به هرحال دلایل زیر صحت آمار آنها را زیر سؤال می‌برد.

اولاً آمریکا برخلاف ایران از بازار مصرف دور است. زیرا ایران در مرکز دنیای مصرف است و اصلاً پل تجارت درتمامی زمان‌ها بوده و جاده ابریشم را در خود داشته است. فقط چند صباحی هواپیماها توانستند ایران را دور بزنند ولی الآ ن حتی هواپیماها هم برای کوتاه کردن مسیر خود مجبورند مبلغ کلانی به ایران برای عبور از دالان هوایی بپردازند. لذا تجارت الکترونیک هم اگر در آمریکا جواب می‌دهد، دلیلی ندارد که در ایران هم جواب دهد. وقتی همه چیز در کنار ماست چه نیازی به خرید آن از آن‌سوی دنیا هستیم؟

ثانیاً فرهنگ شرقی براساس دوستی ومحبت است. و خرید یا فروش برای ایرانیان یک تفریح هم محسوب می‌شود، یعنی به جای این‌که مثل آمریکایی‌ها خرید و فروش را جدا انجام دهند و تفریح را جدا. هر دو را با هم انجام می‌دهند. هم ورزش می‌کنند هم دید و بازدید و هم تماشا و هم خرید! چهار عمل با یک هزینه. در حالی‌که در فرهنگ آمریکایی اگر کسی در حال مردن یا انداختن خود به دریا باشد آنها نباید کاری بکنند تا پلیس مربوطه بیاید!

ثالثاً چون همه سرورها در آمریکاست طبیعی است که دست بردن در آمار بسیار ساده است. همه می‌دانند که متخصصین و بزرگ‌ترین مدیران میکروسافت یاهو و ای بای (Yahoo، Microsoft،eBay، eBook) و امثال آن ایرانی هستند ولی به خاطر این‌که در آمریکا هستند، بنا به دستور دولتمردان آنها نام ایران را از لیست کشورها و نام فارسی را از لیست زبان‌ها حذف کرده‌اند و لذا کسی‌که از ایران می‌خواهد وارد یاهو شود یا ثبت سفارش بکند، باید به نام امارات یا افغانستان و یا آمریکا وارد شود و لذا همه آمارهای تجاری ایران به نام آنها ثبت و در آمار آنها وارد می‌شود که با یک محاسبه دوبرابری، شکاف آماری را بالا می‌برد. یعنی از یکسو باعث می‌شود ایران آماری ثبت نکند و از سوی دیگر آمار افغانستان یا امارات و آمریکا بالا می‌رود و جلوتر از ایران قرار می‌گیرند.

رابعاً در ایران همه کالاها مجاز نیستند. حرام و حلال و مباح و مکروه وجود دارد و مردم فقط به دنبال سود خودشان نیستند. هیچ‌کس مجاز نیست قرص‌های روانگردان بفروشد، در حالی‌که بیش از صد هزار سایت در دنیا فقط کارشان معرفی قرص‌های روانگردان است و این معلوم است که آمار تجارت الکترونیک را درجهان بالا می‌برد و ایران را در انتهای جدول قرار می‌دهد و یا بیش از میلیون‌ها سایت فقط کارشان پورنوگرافی و هرزه نگاری است که مسلماً در ایران فیلتر شده و از آمار تجارت الکترونیکی کم می‌شود. فروش اسلحه و مواد مخدر و اجزای بدن از جمله مهم‌ترین عناصر تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد که در ایران ممکن است انجام شود ولی غیر قانونی شناخته شده است و با آن برخورد می‌شود. کشتار مردم به وسیله سلاح یا مواد مخدر، گرچه برای تاجران جهانی سود آور باشد و آنان را در جمله معروف‌ترین و بارزترین ثروتمندان جهان قرار دهد اما در ایران و طبق قوانین جمهوری اسلامی، این امر دکترین محسوب نمی‌شود و با آن مبارزه هم می‌شود و لذا نباید گفت که مثلاً افغانستان از لحاظ درآمد حاصل از فروش مواد مخدر از ایران جلوتراست!

کپی رایتی که رعایت نمی‌شود

در غرب کپی رایت از ابتدا رعایت نمی‌شده و اکنون هم رعایت نمی‌شود. میکروسافت از جمله سازمان‌هاییست که از این چاقو فقط به نفع خود استفاده می‌کند. کلیه طرح‌های میکروسافت توسط دانشجویان تهیه می‌شود که بدون پرداخت دستمزد واقعی آنان سود سرشار کارشان به نفع رییس آن مصادره می‌شود تا جایی‌که او چند سال پیاپی در زمره ثروتمندان درجه یک جهان معرفی شد. چیزی که بیل گیتس را ثروتمند کرد نه کوشش خودش و نه ابتکار عملش در زمینه کامپیوتر بود بلکه او تنها از طریق سوء استفاده از مفهوم کپی رایت تا این حد ثروتمند شد. در آمریکا هیچ شرکتی قادر به رقابت با او نیست و این عجیب نیست که در کشوری که ادعای بازار آزاد و رقابت سالم دارد، اگر این امر را بیل گیتس رعایت نکرد نه تنها اورا دزد وقاچاقچی نمی‌خوانند بلکه از قدر ت او تعریف هم می‌کنند! درست مثل اعقابشان ادیسون و گالیله و غیره! ادیسون 2500 اثر واختراع به ثبت رسانده اما آیا همه‌ی اینها را خودش اختراع کرده و یا چون مسؤول ثبت اختراعات بود با پرداخت وجهی ناچیز و یا با تهدید و ارعاب، اختراع دیگران غصب و به نام خود ثبت می‌کرد زیرا اگر او هر روز هم یک اختراع می‌کرد، ببینید چندسال باید هر روز اختراع کند! غرب تمامی کتب فارسی و دانشمندان ایرانی و شاعران ایرانی را ترجمه و از آنان سود سرشاری می‌برد ولی یک ریال به ایران پرداخت نمی‌کند و فقط منتظر است یک سی دی را یک ایرانی کپی کند و آن وقت داد و هوار راه بیاندازد که ایرانی‌ها کپی رایت نمی‌دهند!


تاریخ : سه شنبه 86/9/20 | 8:56 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

زنان در فرهنگ غرب !

امسال سالی است که گردشگری درهای خودرا بروی زنان میگشاید! شعار جهانی سال گردشگری همین است واین نشان میدهد اینهمه تبلیغات برای زنان همه دروغ بوده! وتازه میخواهد درهای گردشگری را بروی زنان بازگشایی کند اینهم با ز بیمن انقلاب وجمهوری اسلامی است که اساسا خستگی ناپذیری زنان در راهبردی این انقلاب وبه پیروزی رساندن آن بر هیچکس پوشیده نیست ! اقایان با این حرکت خرد وحقیر آزادی زنان راهم داد میزنند!

 

 معماربی کعبه ومعماری مجلس !

معماری کعبه 4 ضلعی ومکعبی است ولی معماری مجلس هرمی این امر علاوه بر اینکه اثر معماری مصری را بر معماری اسلامی نشان میدهد یاداوری میکند برای رسیدن به خدا راه بن بست است! زیرا از قاعده هی کم میشود تا به نوک میرسد :بعد هم صفر یعنی هیچ ! اما کعبه جهار گوش است وهرچه در قاعده است میتواند صعود کند به سقف برسد وجهان محکم وپابرجا وچهار ستونی است! همانطور که عرش خدا چهار فرشته مقرب دارد!

 

مسجد رقیه

مسجد رقیه هرسال ??آدررا برای شهیدان همه تاریخ بالاخص شهدای امر بمعروف ونهی از منکر در پایگاه شهید محبی مراسمی بعداز نماز مغرب وعشا دارد

 

 

حلقه مفقوده باستانشناسی

براساس گزارش کریم علیزاده در نهمین گردهمایی سالانه باستانشاسی در مورد نادر تپه سی اصلاندوز از کند وکاوهای لایه های ان معلوم شد که بین عصر مفرغ وتمدن باستانی در این تپه وتپه ها ومراکز مشابه لایه های خاکی مشکوکی به قطر 2.5 متر وجود دارد که توجیه پذیر نیست اما میتوان انرا براساس نوشته ها وگزارشهای ماهین نیوز به طوفان حضرت نوح نسیت داد زیرا بارش باران شدید وایجاد گل ولای لایه های وسیعی ا ز گل ولای تمای دنیا را فراگرفته وپس از آن زندگی اقوام جدید از اینجا نشات گرلته : ماده وپارتها وحتی اقوام آریایی وهند واروپایی از این منطقه به جاهای دیگر رفته اند..

 

دیدار کارکنان ماهین نیوز وخانه ورزش با اعضای چهار خونه

دیدار کارکنان ماهین نیوز وخانه ورزش با اعضای چهار خونه

ساعت 17 روز دوشنبه در محل استودیو فیلمبرداری چهار خانه هنگام چای هنرمندان در محل حاضر شده ضمن عکسبرداری ومختصری فیلمبرداری با حمید لولایی واردلان شجاع کاوه ومحمدشیری ودیگر بازیکنان حاضر کلاقات وگفتگو صورت گرفت

البته سیگار زیاد کشیدن لولایی توجه همه را جلب کرده بود زیرا با ولع ایشان بعید نیست الباقی جوانان هنر پیشه در چارخونه وغیر چارخونه که پدر ومادرشان سالها برایشان زحمت کشیده وپاک وپاکیزه تحویل جامعه داده اند آلوده شوند زیرا دختران وپسران جوان به امید وآرزو آنجا میروند بعد با استدلالهای آقای لولایی معلو م نیست معتاد نشوند!

 

اطلاق کلمه شورای همکاری خلیج فارس بار حقوقی علیه ایران دارد

خبرنگار ماهین نیوز از سخنگوی وزارت امورخارجه پرسید ایا درست است که همه ساختمانهای وزارت امورخارجه به موزه واگذار میشود ایشان گفتند مبنای خبری این حرف درست است

سوال دوم درباره بار حقوقی علیه ایران در کلمه شورای همکاری خلیج فارس بود که خبر نگار پیشنهاد کرد به کشورهای کوچک عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس تغییر یابد که ایشان گفتند البته این کلمه اشتباه ترجمه میشود ولی قرارا است ایران وعراق نیز دران شرکت کتند ولذا همه کشورهای حوزه خلیج فارس را دربر میگیرد

 

 


تاریخ : دوشنبه 86/9/19 | 3:27 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

بار حقوقی علیه ایران

خبرنگار ماهین نیوز از سخنگوی وزارت امورخارجه پرسید ایا درست است که همه ساختمانهای وزارت امورخارجه به موزه واگذار میشود ایشان گفتند مبنای خبری این حرف درست است

سوال دوم درباره بار حقوقی علیه ایران در کلمه شورای همکاری خلیج فارس بود که خبر نگار پیشنهاد کرد به کشورهای کوچک عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس تغییر یابد که ایشان گفتند البته این کلمه اشتباه ترجمه میشود ولی قرارا است ایران وعراق نیز دران شرکت کتند ولذا همه کشورهای حوزه خلیج فارس را دربر میگیرد

 

دیدار کارکنان ماهین نیوز وخانه ورزش با اعضای چهار خونه

ساعت 17 روز دوشنبه در محل استودیو فیلمبرداری چهار خانه هنگام چای هنرمندان در محل حاضر شده ضمن عکسبرداری ومختصری فیلمبرداری با حمید لولایی واردلان شجاع کاوه ومحمدشیری ودیگر بازیکنان حاضر کلاقات وگفتگو صورت گرفت


تاریخ : دوشنبه 86/9/19 | 10:17 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

 

مقدمه

 

پس از یک دهه امروز شاهد برگزاری نهمین گردهمایی باستان شناسی و ارائه آخرین دستاوردهای علمی باستان شناسی کشور می باشیم. شرکت کنندگان نهمین گردهم آیی باستان شناسی را طیف وسیعی از باستان شناسان ایرانی و مهمانان چندین دانشگاههای معتبر خارجی تشکیل می دهند که موفق به انجام پژوهش های باستان شناسی در سال 1385 در ایران گردیده اند. بواقع یکی از مهمترین وظایف پژوهشکده باستان شناسی معرفی و در اختیار قرار دادن نتایج این پژوهشها در مجامع داخلی و خارجی است. این مهم خوشبختانه با انتشار بیش از 80 مقاله علمی حاصل از پژوهش های سال 1385 در نهمین گردهم آیی و در سه جلد و در 1800صفحه آماده گردیده است. لازم به ذکر است که در سالهای گذشته پژوهشکده باستان شناسی بیشتر سمینارهای منطقه ای را مد نظر داشت و گرچه این اقدام در جای خود بسیار ارزشمند است ولی خلاء برگزاری گردهم آیی های سالیانه کاملا احساس می شد. بنابراین بعد از گفتگوها و جلسات متعدد در پژوهشکده باستان شناسی تصمیم گرفته شد که از این پس همراه با همایش های استانی گرد هم آیی سالیانه باستان شناسی نیز در سطح ملی و بین المللی برگزار گردد.  انتظار داریم با برگزاری نهمین گردهمایی باستان شناسی و  دعوت از اندیشمندان، استادان دانشگاهها، روسای سازمان های میراث فرهنگی استانها، مدیران پایگاههای میراث فرهنگی و خیل عظیم علاقمندان به باستان شناسی بتوانیم برنامه ریزی دقیق و عالمانه تری برای آینده باستان شناسی کشور فراهم سازیم و از تمامی ظرفیت ها در امر پژوهش های باستان شناسی استفاده نمائیم. بر این باوریم که نقطه نظرهای استادان و محققین باستان شناس ما را در بازبینی کارهایمان یاری می دهد و مسیر هموارتری برای پژوهش های باستان شناسی کشور فراهم خواهد آورد.  آنچه که در سال 1385 در حوزه باستان شناسی اتفاق افتاد از زوایای گوناگونی قابل بررسی است که  مهمترین آنها عبارتند: از گام نهادن باستان شناسی در عرصه تحقق اهداف ملی و کلان کشور، تعامل  بیشتر پژوهشکده با مراکز پژوهشی و دانشگاههای داخل و خارج، میدان دادن به نسل باستان شناسی جوان در عرصه تحقیقات، بسط و گسترش همکاری های بین المللی، برگزاری سمینارها و همایش ها و اطلاع رسانی، جدی تر نمودن کاوش های نجات و صیانت از آثار در معرض خطر و از همه مهمتر چاپ گزارش های باستان شناسی که از مهمترین مسائل پیش روی پژوهشکده باستان شناسی در سال گذشته بوده است.

 

 پژوهشکده باستان شناسی با در نظر داشتن نیازها و معیارهای توسعه علمی کشور تلاش نمود تا سهم بیشتری نسبت به سالهای گذشته در تولید اطلاعات باستان شناسی در کشور و در عرصه بین المللی داشته باشد. عمده پژوهش ها با دیدگاه کلان و پرسش های عمده طرح و اجراء شد. سعی گردید از تمام ظرفیت نیروهای داخلی استفاده شود و در برخی از طرح های بزرگ و بین المللی از دانشگاههای خارجی استفاده شود. لازم به ذکر است که در اجرای برنامه های پژوهشی از تمام زاویای تاریخی سرزمین ایران از کهن ترین دوره ها تا دوره های متاخر اسلامی و در عین حال تمام مناطق تاریخی کشور در نظر گرفته شود. اجرای بیش از 100 طرح باستان شناسی یکی دیگر از برنامه هایی بود که در سال 1385 طراحی و اجرا گردید. در اجرای طرح ها تلاش شد تا کاوش های باستان شناختی تمامی دوره ها را در برگیرد. به عنوان نمونه در دوره پیش از تاریخ و شناخت فرهنگ های دوره روستا نشینی برخی از محوطه های دشت قزوین، گرگان، مازندران، لرستان، فارس،   چهار محال بختیاری و سیستان و بلوچستان کاوش گردید. در دوره تاریخی و برای شناخت فرهنگ ها و تمدن های ایران باستان تعدادی از محوطه های باستانی در استان های فارس، خوزستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، لرستان، همدان، و تهران کاوش شد. نیز، برای شناخت دستاوردهای تمدنی دوره اسلامی بقعه شیخ صفی اردبیلی، پامنار در لرستان، آوه در زنجان، قلعه فلک افلاک در لرستان و دژ حسن صباح در منطقه الموت مورد کاوش قرار گرفتند.

 

همچنین، با هدف کیفی نمودن پژوهش ها و تلاش بر توسعه جنبه های علمی باستان شناسی در عرصه های بین المللی، برخی از طرح های پژوهشی در سال گذشته با همکاری دانشگاههای خارجی انجام شد. در سال1385 چندین برنامه پژوهشی بین المللی طراحی و اجراء شد که می توان از پژوهش های انجام شده در مسجد جامع گلپایگان، مسجد جامع اصفهان، دیوار بزرگ گرگان، نیشابور، هفت تپه خوزستان، تل تخت پاسارگاد، منطقه فهلیان، دشت تهران، قزوین،  فارس، گیلان و استانهای آذربایجان شرقی و غربی را نام برد. خوشبختانه در سال گذشته باستان شناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعداد مقالات در خورتوجهی به زبان های مختلف در نشریات معتبر بین المللی چاپ نموده اند که نشانگر پویایی نسل جوان باستان شناسی کشور در عرصه جهانی است. پژوهشگران و اعضاء هیات علمی این پژوهشکده موفق شدند تا نتایج یافته ها و مطالعات خود را با انتشار 65 مقاله داخلی، 25 مقاله خارجی و 10 جلد کتاب به حوزه علمی کشور عرضه نمایند. همچنین، این پژوهشکده سعی نمود تا با برگزاری دو همایش بین المللی شمال شرق و غرب کشور، بخشی از دستاوردهای پژوهشی باستان شناسی کشور را معرفی و ارائه کند.

 

کاوشهای نجات

پژوهشکده باستان شناسی در سال 1385 تلاش نمود تا همگام با توسعه عمرانی کشور همکاری های تنگاتنگی را با دیگر وزارت خانه ها پایه گذاری نماید و  بخشی از نیرو و توان علمی اعضاء خود را به پژوهش های بنیادین در طرح های کاربردی اختصاص دهد. پژوهشکده باستان شناسی با اعتقاد به مبانی توسعه اقتصادی کشور سعی دارد در چارچوب توسعه همه جانبه، مواریث فرهنگی گذشته را مطالعه و به جامعه جهانی معرفی نماید. براین باوریم که باستان شناسی می بایستی همگام و همراه با دیگر بخش های نظام در خدمت توسعه همه جانبه کشور و اهداف ملی گام بردارد.  تلاش شبانه روزی باستان شناسان در چند ساله اخیر نشان داده است که باستان شناسان ایرانی تا چه حد در خدمت اهداف ملی  و میهنی گام نهاده و به صورت ویژه  و با تحمل تمام سختی ها به کاوش های نجات پرداخته اند.  در حال حاضر پژوهشکده باستان شناسی بیش از 50 سد کشور را در تحت پوشش کاوش های نجات قرار داده است و نتایج آن نیز به صورت همایش های ویژه در اختیار علاقمندان قرار گرفت.

 

نقشه باستان شناسی کشور

سرزمین فعلی ایران که بخش بزرگی از محدودة فلات مرتفع ایران را تشکیل میدهد به جهت عدم یکسانی در ریخت طبیعی، تنوع اقلیمی، مورفولوژی، ذخایر معدنی و عوارض طبیعی چون کوهها، دشت ها، کویرها و رودخانه ها همواره در ادوار گوناگون جاذب جوامع انسانی بوده و باعث ایجاد تنوع فرهنگی وسیعی نیز شده است. در سالی که گذشت با اجرای دهها طرح بررسی ، کرانه های خلیج فارس در حوزه استان هرمزگان و خوزستان، استان های آذربایجان شرقی و غربی، بخش هایی از استانهای فارس، بوشهر، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، لرستان، تمامی استان مازندران و تهران بررسی شد که در مجموع بیش از یکهزار اثر تاریخی به ظرفیت مجموعه آثار تاریخی کشور افزوده شد.  امید است که نقشه و یا اطلس باستان شناسی برخی از استانهای کشور بزودی چاپ و منتشر شود.

 

افق های پیش رو:

1- تدوین سند راهبرد باستان شناسی کشور و اجرای طرح های پیشتاز باستان شناسی برای سال 1385

2- بازنگری پژوهش های گذشته و ارائه افق های نو برای محوطه های پژوهش شده قبلی

3- استفاده بیشتر از علوم میان رشته ای در پژوهش های باستان شناسی

4- کیفی کردن پژوهش ها و تاکیدات ویژه بر آن

5- ایجاد تعامل جدی با پژوهشگران باستان شناس در تمامی سطوح علمی دانشگاههای داخل

6- در الویت قرار دادن انتشار کاوش های باستان شناسی که در سالیان گذشته

7- کم کردن تصدی گری و سوق دادن پژوهشکده به امور برنامه ریزی و نظارت با هدف فراهم آوردن زمینه های پژوهش در سطوح مختلف منتطقه ای و ملی

 

تقدیر و نشکر

در اینجا لازم می­دانیم از جناب آقای مهندس مشائی معاون محترم رئیس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بخاطر بسیاری از مسائل و بخصوص با رهنمودهای خویش موجب غنای امر پژوهش گردیده­اند سپاسگزاری نمایم.

 

 از جناب آقای مهندس بقایی قائم مقام محترم سازمان که با حمایت معنوی و مادی خود موجبات تسهیل امر پژوهش در پزوهشگاه سازمان بطور اعم و پژوهشکده باستان شناسی بطور اخص گردیده اند بسیار سپاسگزاریم.

 

بی شک در دو سال اخیر پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی در موقیعت جدیدی از منظر پژوهشی قرار گرفته است که این تلاشها مرحون زحمات جناب آقای دکتر سید طه هاشمی، ریاست محترم پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می باشد. قرار گرفتن پژوهشکده باستان‌شناسی در شرایط جدید و شرکت آحاد جامع? علمی کشور در امر پژوهش بدون وسع نظر ریاست محترم پژوهشگاه میسر نبوده است. ضمن تبریک و توفیق ایشان در تمامی حوزه ها امید است این مسیر مقدس تا رسیدن به شرایط مطلوب ادامه یابد.

 

از معاون پژوهشی پژوهشگاه جناب آقای دکتر موسوی که با تصویب طرح­های پژوهشی ما را از حمایت‌های خود بهره مند گردانیده­اند نیز بی­نهایت سپاسگزاریم. از جناب آقای دکتر نیستانی ریاست محترم مرکز اسناد پژوهشگاه سازمان بخاطر شرکت فعال در نمایشگاه همایش حاضر تشکر ویژه می نمایم.

 

از جناب آقای کاظم عرب معاون محترم پژوهشکده­ی باستان‌شناسی که بار اصلی راه اندازی تمام هیئت­های تحقیقاتی را به عهده داشته­اند سپاسگزاریم. از زحمات سرکار خانم میهن جهانبخش و سرکار خانم طوبی عبدی در تنظیم و ارسال نامه‌ها و تهیه فهرست گزارش‌ها قدر دانی می نمائیم.

 

 برگزاری گردهماییهای باستان شناسی و چاپ کتب پژِوهشکده باستان شناسی مرهون زحمات واحد همایش و انتشارات پژوهشکده باستان شناسی سرکار خانم توحیدلو  و همکار ایشان جناب آقای پیام غرابی است. تلاش شبانه روزی و بی وقفه در تهیه مقالات و پی گیری های مستمر برای چاپ مقالات نهمین گردهم آیی بخش کوچکی از این فعالیتها است که قابل قدردانی و تشکر فراوان است.

 

 از سرکار خانم لیلا خسروی و همکاران ایشان در بخش روابط بین الملل که در امر پژوهش های بین المللی نقش پویایی داشته اند بی نهایت سپاسگزاریم. ایجاد وب سایت پژوهشکده باستان شناسی یکی از کارهای نیکی بوده است که پژوهشکده باستان شناسی موفق به ایجاد و راه اندازی آن در سال گذشته شده است که از زحمات و تلاشهای سرکار خانم کریمی بی نهایت سپاسگزاریم.

 

 از دیگر دستاوردهای مهم و نوین پژوهشکده باستان شناسی تلاش در خور تحسین در امر کاوش های نجات بخشی است. از سرکارخانم مهناز شریفی است با پی گیری های ممتد و مستمر با وزارت نیرو و هماهنگ کردن گروههای کاری محدوده بسیاری از سدهای کشور را تحت پوشش کاوش های نجات قرار داده اند تشکر می نمائیم.

 

 مدیران محترم گروهها آقایان ناصر نوروز زاده چگینی، کریم علیزاده، محمد مرتضایی و سرکار خانم معصومه مصلا و اعضای شورای پژوهشی نیز در تحقق امر پژوهش و ارائه راهکارهای پژوهشی نقش بسیار پویا داشته اند که قابل سپاسگزای و قدردانی است. از بخش امور مالی پژوهشکده باستان شناسی، از  امور مالی پژوهشگاه، از بخش روابط بین الملل پژوهشگاه و تشریفات تشکر و قدردانی می نمائیم.

 

برگزاری نهمین گردهمایی باستان شناسی با همکاری و همیاری بسیار نزدیک موزه ملی ایران ممکن گردید. از خدواند بزرگ توفیق و مسئلت جناب آقای محمد رضا کارگر ریاست پیشین موزه ملی ایران و جناب آقای مهندس مهراندیش ریاست فعلی موزه ملی ایران را آرزومندیم. حضور جناب آقای مهندس مهر اندیش در سمت مدیریت موزه ملی ایران نوید بخش پژوهش های نو در عرصه باستان شناسی است و امید واریم که ارتباط علمی در خور توجهی بین پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و موزه ملی از منظر علمی برقرار گردد.

 

در سال 1385، سال 1386 و همچنین برای برگزاری همایش حاضر وزارت امور خارجه همکاری های صمیمانه ای جهت اخذ ویزا برای مهمانان و پژوهشگران خارجی داشته است. برخود لازم می دانم که صمیمانه از تمامی افرادی که در این ارتباط با ما همکاری داشته اند بی نهایت سپاسگزاری نمایم.

 

 حسن خطاب این نوشتار را با سپاسهای فراوان و تشکر خالصانه از باستان شناسان کشور به پایان می رسانم که با تحمل همه سختی ها و کاستی ها برگ نوینی از تاریخ زرین این ملت را بازخوانی کرده اند.

 

 

حسن فاضلی نشلی

رئیس پژوهشکده باستان شناسی

و دبیر علمی گردهمایی

پائیز 86


تاریخ : یکشنبه 86/9/18 | 2:28 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

حزب الله لا یجوز بقبول ضد القانونیه!

السید حسن والحزب الله لا یجوز بقبول ضد القانونیه من ریاسه الجمهوریه من شخص الجیش لا یسعتفی فی مهله القانونیه! لهذا لازم ابتدا بتغییر القانون الاساسی باقوانین المعتبر فی دموکراسیه الذی یجوز ان الریاسه لا جیشیه ولا قومیه بل عامیه کمن حزب الله فی اللبنان ان الشعب کلهم من محبون الحزب الله ولا ینتظر لخیانت فی هذا الامر من نفوذاته للجیوش لامدد فی حرب ولا مددفی حفظ اللبنان ان التوابین محبوبن ولکن لا یلزم یکونون قایدون !

They save her task prestige by this issue

Much intelligence service issued a big legal and right report about Iran. It is not only the first and the last. But it is important that they do this by her herself! In past they do this by the state men give these and then issue in opposite for political goals. For example they do this in 11sept in before but the state men defiant and tell others! In Islamic Revolution or in Iraqi war or in Afghanistan Attack all those do in opposite. They not accepted the reports and tell what they wanted and tell the intelligent service tell us in lie!

 اختراعات ایرانی با نامهای غیر ایرانی !

عدم پرداخت کپی رایت به ایرانیان یک درد بیدرمان بود که تا حالا کشورهای غربی از آثار دانشمندان ایرانی چون مولانا فارابی عمر خیام وسعدی وحافظ استفاده میکردند نمیپرداختند همین شعر معروف سعدی که بر تارک سازمان ملل است اگر از شعرای آمریکایی بود تا هفت پشت اورا طلا میگرفتند! خالا اینها بکنار ! آقایان خودباخته ایرانی هم آب به آسیاب دشمن میریزند! هرچی دارو یا دستگاه اختراع میکنند بانام غیر ایرانی روانه بازار میکنند! اینست که بقول شهید شریعتی دشمن دستش را از روی سر برداشته !(دموکراسی غربی ) اما توی سرما کرده است! از این آقایان غرب زده وعاشق غرب هم انتظاری نیست اما از پژوهشگاههای کشور که این نامها را ثبت میکنند که انتظار میرود وطن فروشی نکنند!


تاریخ : جمعه 86/9/16 | 10:2 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر
اخبار قدیمی‌تر >>