سفارش تبلیغ
پیشنهاد نام دامنه هاست ایران

اجلاس سراسری نماز

در اجلاس افتتاجیه رهبر معظم انقلاب خواستار تهیه پروژه های مسکونی با پیوست نماز خانه ویا مسجد شد
    به گزارش سید غفار غفاریان درو خبرنگار ماهین نیوز در جلسه اختتامیه روزدوم اجلاس استاد مسعود منشی زاده مدیریت نوین در مساجد را مطرح کرد وگفت اینترنت از جمله واجبات نماز خانه است ونباید بعنوان تفریحی وغیر ضروری به آن نگاه کرد

 در این جلسه استاد حایری شیرازی خواستار نمازی شدن اقتصاد وسیاست شد وگفت اگر یک درصد غیرخدایی باشد نتیجه معکوس میدهد مانند یک قطره که ترازو را به سمت خودش حرکت میدهد.

دکتر بلند رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی هم خواستار تدوین فقه کاربردی شد تا همراه دروس کاربردی به دانشجویان تدریس شود

رییس دانشگاه آزاد اسلامی هم با طرح تئوری  تحلیل هزینه وسود خواستار تهیه یک پروژه بزرگ تحقیقی در مورد هزینه ها ومنافع برگزرای نماز شد

دکتر حسینی از دانشگاه پیام نور نیز ضمن گزارشی از فعالیتهای آن دانشگاه در خصوص ایجاد 457 نماز خانه حواستار طرح جامع مهندسی که در آن فضای نماز خانه ومسجد هم منظور شده باشد شد

درپایان مراسم حاج آقا محمدیان از آقای قرائتی قدر دانی کرد


» نظر
احبار قدیمی تر
آبان 1387
آذر 1387
مهر 1387
شهریور 1387
مرداد 1387
تیر 1387
خرداد 1387
اردیبهشت 1387
فروردین 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
دی 1386
آذر 1386
آبان 1386
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
تیر 1386
خرداد 1386
اردیبهشت 1386
دی 1387
بهمن 1387
فروردین 1388
اسفند 1387
اردیبهشت 88
اردیبهشت 1388
خرداد 1388
تیر 1388
مرداد 1388
شهریور 1388
مهر 1388
آبان 1388
دی 1388
بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
بهمن 88
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
آبان 87
اردیبهشت 93
اردیبهشت 89
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
پاییز 94
زمستان 94
بهار 90
بهار 95
تابستان 95
پاییز 95
زمستان 95
بهار 96
تابستان 96
پاییز 96